Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ogłoszenie o przetargu 02 marca 2010


Goleniów, 27.01.2010r.

B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

a) Obręb nr 11 miasta Goleniowa

Pod inwestycje polegające na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami.

1)

- działka nr 10/1 o powierzchni 813m2 , ul. Stefana Starzyńskiego, KW 33845

Cena wywoławcza : 50.730zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 654 z dnia 13 października 2009r.

Przez teren działki przebiega infrastruktura techniczna - sieć kanalizacji deszczowej fi 600 i sieć gazowa. Nieruchomość obciążona będzie służebnością polegającą na prawie wejścia na teren nieruchomości w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych lub remontowych sieci. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu obowiązuje przeniesienie uzbrojenia na koszt inwestora po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci.

2)

- działka nr 10/7 o powierzchni 654m2 , ul. Stefana Starzyńskiego, KW 33845

Cena wywoławcza : 40.950zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 657 z dnia 13 października 2009r.

Przez teren działki przebiega infrastruktura techniczna - sieć kanalizacji deszczowej fi 600 . Nieruchomość obciążona będzie służebnością polegającą na prawie wejścia na teren nieruchomości w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych lub remontowych sieci. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu obowiązuje przeniesienie uzbrojenia na koszt inwestora po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci.

3)

- działka nr 10/10 o powierzchni 683m2 , ul. Stefana Starzyńskiego, KW 33845

Cena wywoławcza : 46.940zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 669 z dnia 13 października 2009r.

Przez teren działki przebiega infrastruktura techniczna - sieć kanalizacji deszczowej fi 600 . Nieruchomość obciążona będzie służebnością polegającą na prawie wejścia na teren nieruchomości w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych lub remontowych sieci. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu obowiązuje przeniesienie uzbrojenia na koszt inwestora po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci.

Na działce rosną 3 sosny i 1 brzoza. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem nabywca uzyska pozwolenie na wycinkę drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki na własny koszt.

4)

- działka nr 10/14 o powierzchni 600m2 , ul. Stefana Starzyńskiego , KW 33845

Cena wywoławcza : 38.370zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 661 z dnia 13 października 2009r.

5)

- działka nr 10/17 o powierzchni 600m2 , ul. Stefana Starzyńskiego, KW 33845

Cena wywoławcza : 38.370zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 664 z dnia 13 października 2009r.

6)

- działka nr 10/19 o powierzchni 600m2 , ul. Stefana Starzyńskiego, KW 33845

Cena wywoławcza : 40.230zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 666 z dnia 13 października 2009r.

7)

- działka nr 10/21 o powierzchni 600m2 , ul. Stefana Starzyńskiego, KW 33845

Cena wywoławcza : 40.230zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 676 z dnia 13 października 2009r.

8)

- działka nr 10/24 o powierzchni 658m2 , ul. Gabriela Narutowicza, KW 33845

Cena wywoławcza : 47.590zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 672 z dnia 14 października 2009r.

Przez teren działki przebiega infrastruktura techniczna - sieć kanalizacji deszczowej fi 600 i sieć gazowa. Nieruchomość obciążona będzie służebnością polegającą na prawie wejścia na teren nieruchomości w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych lub remontowych sieci. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu obowiązuje przeniesienie uzbrojenia na koszt inwestora po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci.

9)

- działka nr 10/26 o powierzchni 617m2 , ul. Stefana Starzyńskiego, KW 33845

Cena wywoławcza : 44.680zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 677 z dnia 14 października 2009r.

10)

- działka nr 10/27 o powierzchni 701m2 , ul. Stefana Starzyńskiego, KW 33845

Cena wywoławcza : 52.110zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 678 z dnia 14 października 2009r.

Na działce rosną 3 drzewa liściaste oraz 1 świerk. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem nabywca uzyska pozwolenie na wycinkę drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki na własny koszt.

11)

- działka nr 10/30 o powierzchni 571m2 , ul. Stefana Starzyńskiego i Gabriela Narutowicza, KW 33845

Cena wywoławcza : 38.900zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 681 z dnia 14 października 2009r.

12)

- działka nr 10/33 o powierzchni 599m2 , ul. Stefana Starzyńskiego i Gabriela Narutowicza, KW 33845

Cena wywoławcza : 43.400zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 684 z dnia 14 października 2009r.

13)

- działka nr 10/34 o powierzchni 659m2 , ul. Gabriela Narutowicza, KW 33845

Cena wywoławcza : 47.580zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 685 z dnia 14 października 2009r.

Na działce rosną 3 drzewa liściaste. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem nabywca uzyska pozwolenie na wycinkę drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki na własny koszt.

14)

- działka nr 10/35 o powierzchni 701m2 , ul. Władysława Sikorskiego i Gabriela Narutowicza, KW 33845

Cena wywoławcza : 50.860zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 686 z dnia 14 października 2009r.

Na działce rosną 4 drzewa liściaste. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem nabywca uzyska pozwolenie na wycinkę drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki na własny koszt.

15)

- działka nr 10/36 o powierzchni 705m2 , ul. Władysława Sikorskiego, KW 33845

Cena wywoławcza : 51.820zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 687 z dnia 14 października 2009r.

Na działce rosną 2 drzewa liściaste. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem nabywca uzyska pozwolenie na wycinkę drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki na własny koszt.

Teren działek porośnięty jest trawą, drzewami samosiejkami i drzewami owocowymi.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 29 grudnia 2009r.

          • b) Obręb Białuń

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Burmistrza Gminy Goleniów nr 263

o warunkach zabudowy z dnia 12 maja 2009r., WAOŚ - MSZ-7331/148/2009.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego.

- działka nr 69/14 o powierzchni 964m2 , KW 40959

Cena wywoławcza : 35.910zł

- działka nr 69/17 o powierzchni 832m2 , KW 40959

Cena wywoławcza : 30.285zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy Nr 263.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 17 grudnia 2009r.

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

Niwelacja i uprzątnięcie terenu nieruchomości na koszt nabywców.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntu. Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie.

Teren działek porośnięty jest trawą, drzewami samosiejkami i drzewami owocowymi.

Nieruchomości nie są obciążone , ani nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 22% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 02 marca 2010r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia

24 lutego 2010r . Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium należy wnosić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie : Bank PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr 28124038391111000044134794 .

Wadium oferenta , który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak , aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość , natomiast osoby prawne - aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego) , pełnomocnictwo , dokument tożsamości - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców .

W wypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży - wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa UGiM w Goleniowie, tel. /91/

46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl

Burmistrz Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny , informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu .

 

Załącznik nr 1 do pobrania

Załącznik nr 2 do pobrania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Kaźmierczak 28-01-2010 10:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 28-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Paweł Przesmycki 02-02-2010 08:24