Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr III/18/10 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Goleniów 2015-01-21 15:25
dokument Uchwała Nr III/17/10 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Goleniów 2015-01-21 15:24
dokument Uchwała Nr III/16/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Goleniów 2015-01-21 15:24
dokument Uchwała Nr III/15/10 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2010 2015-01-21 15:24
dokument Uchwała Nr III/14/10 w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. 2015-01-21 15:24
dokument Uchwała Nr III/13/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie 2015-01-21 15:23
dokument Uchwała Nr III/12/10 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej 2015-01-21 15:23
dokument Uchwała Nr III/11/10 w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej 2015-01-21 15:23
dokument Uchwała Nr III/10/10 w sprawie wstąpienia kandydata w okręgu wyborczym nr 1 z listy wyborczej nr 4 w miejsce radnego, którego mandat wygasł 2015-01-21 15:23
dokument Uchwała Nr III/9/10 w sprawie wstąpienia kandydata w okręgu wyborczym nr 2 z listy wyborczej nr 13 w miejsce radnego, którego mandat wygasł 2015-01-21 15:23
dokument Uchwała Nr III/8/10 w sprawie wstąpienia kandydata w okręgu wyborczym nr 1 z listy wyborczej nr 13 w miejsce radnego, którego mandat wygasł 2015-01-21 15:23
dokument Uchwała Nr II/7/10 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2015-01-21 15:23
dokument Uchwała Nr II/6/10 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2015-01-21 15:22
dokument Uchwała Nr II/5/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie 2015-01-21 15:22
dokument Uchwała Nr II/4/10 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie 2015-01-21 15:22
dokument Uchwała Nr II/3/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Goleniowie 2015-01-21 15:22
dokument Uchwała Nr II/2/10 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2015-01-21 15:22
dokument Uchwała Nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie 2015-01-21 15:22
dokument Uchwała Nr XLVII/603/10 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działki specjalną strefą ekonomiczną 2015-01-21 15:21
dokument Uchwała Nr XLVII/602/10 w sprawie Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 2015-01-21 15:21
dokument Uchwała Nr XLVI/601/10 w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta służącej do obliczenia podatku rolnego w roku 2011 2015-01-21 15:20
dokument Uchwała Nr XLVI/600/10 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2015-01-21 15:20
dokument Uchwała Nr XLVI/599/10 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2015-01-21 15:20
dokument Uchwała Nr XLVI/598/10 w sprawie ustalenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Goleniowie 2015-01-21 15:20
dokument Uchwała Nr XLVI/597/10 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Goleniów do Stowarzyszenia pod nazwą "Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna" 2015-01-21 15:20
dokument Uchwała Nr XLVI/596/10 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Goleniów do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego 2015-01-21 15:20
dokument Uchwała Nr XLVI/595/10 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Lubczyna 2015-01-21 15:20
dokument Uchwała Nr XLVI/594/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie 2015-01-21 15:19
dokument Uchwała Nr XLVI/593/10 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego obszaru "Łozy nad Gowienicą" w obrębie ewidencyjnym Burowo, gm. Goleniów 2015-01-21 15:19
dokument Uchwała Nr XLVI/592/10 w sprawie określenia kryteriów udostępnienia, na zasadzie podnajmu, lokali mieszkalnych wynajętych przez Gminę Goleniów od Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Goleniowie 2015-01-21 15:19
dokument Uchwała Nr XLVI/591/10 w sprawie odprawy emerytalnej dla Burmistrza Gminy Goleniów 2015-01-21 15:19
dokument Uchwała Nr XLVI/590/10 w sprawie odprawy w związku z upływem kadencji Burmistrza Gminy Goleniów 2015-01-21 15:19
dokument Uchwała Nr XLVI/589/10 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów sp. z o.o. 2015-01-21 15:19
dokument Uchwała Nr XLVI/588/10 w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji 2015-01-21 15:19
dokument Uchwała Nr XLVI/587/10 w sprawie opłaty targowej 2015-01-21 15:19
dokument Uchwała Nr XLVI/586/10 w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów w roku 2011 2015-01-21 15:18
dokument Uchwała Nr XLVI/585/10 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 2015-01-21 15:18
dokument Uchwała Nr XLVI/584/10 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r. 2015-01-21 15:18
dokument Uchwała Nr XLVI/583/10 w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. 2015-01-21 15:18
dokument Uchwała Nr XLVI/582/10 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy 2015-01-21 15:18
dokument Uchwała Nr XLV/581/10 w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. 2015-01-21 15:18
dokument Uchwała Nr XLIV/580/10 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miejskiej 2015-01-21 15:17
dokument Uchwała Nr XLIV/579/10 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Lubczyna 2015-01-21 15:17
dokument Uchwała Nr XLIV/578/10 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rurzyca 2015-01-21 15:17
dokument Uchwała Nr XLIV/577/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 2015-01-21 15:17
dokument Uchwała Nr XLIV/576/10 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu płacowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach 2015-01-21 15:16
dokument Uchwała Nr XLIV/575/10 o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Mosty 2015-01-21 15:16
dokument Uchwała Nr XLIV/574/10 w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 2015-01-21 15:16
dokument Uchwała Nr XLIV/573/10 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby okręgów wyborczych w Gminie Goleniów, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej 2015-01-21 15:16
dokument Uchwała Nr XLIV/572/10 w sprawie wyrażenia zgody za przeniesienie na rzecz Gminy Goleniów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Polskich Kolei Państwowych SA 2015-01-21 15:16
dokument Uchwała Nr XLIV/571/10 w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego tytułem zabezpieczenia pożyczki w celu realizacji przedsięwzięcia przez spółkę Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Goleniowie ul. Maszewska 18 2015-01-21 15:16
dokument Uchwała Nr XLIV/570/10 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. 2015-01-21 15:16
dokument Uchwała Nr XLIV/569/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleniów, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2015-01-21 15:16
dokument Uchwała Nr XLIV/568/10 w sprawie procedury tworzenia i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 2015-01-21 15:15
dokument Uchwała Nr XLIV/567/10 w sprawie wskazówek do opracowania projektu budżetu Gminy Goleniów na rok 2011 2015-01-21 15:15
dokument Uchwała Nr XLIV/566/10 w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. 2015-01-21 15:15
dokument Uchwała Nr XLIII/565/10 w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. 2015-01-21 15:14
dokument Uchwała Nr XLIII/564/10 w sprawie rozpatrzenia skarg na realizację uchwał przez Burmistrza Goleniowa dotyczących zatwierdzenia cen i stawek opłat na wodę i ścieki 2015-01-21 15:14
dokument Uchwała Nr XLIII/563/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Goleniowa w odniesieniu do zdarzenia z dnia 02.03.2010 r. 2015-01-21 15:14
dokument Uchwała Nr XLIII/562/10 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "Szok. Stop złym ocenom i koniec!" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2015-01-21 15:14
dokument Uchwała Nr XLIII/561/10 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mosty, Gmina Goleniów 2015-01-21 15:13
dokument Uchwała Nr XLIII/560/10 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krępsko, Gmina Goleniów 2015-01-21 15:13
dokument Uchwała Nr XLIII/559/10 w sprawie określenia liczby okręgów wyborczych w Gminie Goleniów, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej 2015-01-21 15:13
dokument Uchwała Nr XLIII/558/10 w sprawie przystąpienia Gminy Goleniów do Stowarzyszenia pod nazwą "Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna" 2015-01-21 15:13
dokument Uchwała Nr XLIII/557/10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Goleniów 2015-01-21 15:13
dokument Uchwała Nr XLIII/556/10 w sprawie udzielenia poręczenia cywilnego tytułem zabezpieczenia kredytu w celu realizacji przedsięwzięcia przez spółkę Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. 2015-01-21 15:13
dokument Uchwała Nr XLIII/555/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleniów oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2015-01-21 15:13
dokument Uchwała Nr XLIII/554/10 w sprawie nagrody jubileuszowej dla Burmistrza Gminy Goleniów 2015-01-21 15:13
dokument Uchwała Nr XLIII/553/10 w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Goleniów 2015-01-21 15:13
dokument Uchwała Nr XLIII/552/10 o uchyleniu uchwały w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 2015-01-21 15:12
dokument Uchwała Nr XLIII/551/10 w sprawie udzielania upoważnienia 2015-01-21 15:12
dokument Uchwała Nr XLIII/550/10 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Kultury Fizycznej Gminy Goleniów na lata 2010-2025 2015-01-21 15:12
dokument Uchwała Nr XLIII/549/10 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Goleniów 2015-01-21 15:11
dokument Uchwała Nr XLIII/548/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zakupu wyposażenia dla Akademii Sztuki w Szczecinie 2015-01-21 15:11
dokument Uchwała Nr XLIII/547/10 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Podańsko 2015-01-21 15:11
dokument Uchwała Nr XLIII/546/10 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Krępsko 2015-01-21 15:11
dokument Uchwała Nr XLIII/545/10 w sprawie przedłużenia obowiązującej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Goleniów oraz dopłaty dla grupy taryfowej - gospodarstwa domowe 2015-01-21 15:11
dokument Uchwała Nr XLIII/544/10 w sprawie przedłużenia obowiązującej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Goleniów oraz dopłaty dla grupy taryfowej - gospodarstwa domowe 2015-01-21 15:11
dokument Uchwała Nr XLIII/543/10 w sprawie emisji obligacji Gminy Goleniów w roku 2010 2015-01-21 15:11
dokument Uchwała Nr XLIII/542/10 w sprawie udzielenia pożyczki przez Burmistrza Gminy w roku 2010 dla Goleniowskiego Domu Kultury na realizację projektów 2015-01-21 15:11
dokument Uchwała Nr XLIII/541/10 w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. 2015-01-21 15:11
dokument Uchwała Nr XLII/540/10 w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. 2015-01-21 15:10
dokument Uchwała Nr XLII/539/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec 2015-01-21 15:10
dokument Uchwała Nr XLI/538/10 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w Gminie Goleniów na rok 2010 2015-01-21 15:09
dokument Uchwała Nr XLI/537/10 w sprawie ustalenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 2015-01-21 15:09
dokument Uchwała Nr XLI/536/10 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat 2015-01-21 15:09
dokument Uchwała Nr XLI/535/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Goleniowa dotyczącej niezałatwienia skargi z dnia 18.09.2008 r. 2015-01-21 15:09
dokument Uchwała Nr XLI/534/10 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miejskiej 2015-01-21 15:09
dokument Uchwała Nr XLI/533/10 w sprawie nadania imienia "Misiowe Przedszkole" Przedszkolu Publicznemu Nr 5 w Goleniowie 2015-01-21 15:09
dokument Uchwała Nr XLI/532/10 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Kliniska Wielkie 2015-01-21 15:09
dokument Uchwała Nr XLI/531/10 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Lubczyna 2015-01-21 15:08
dokument Uchwała Nr XLI/530/10 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania drogi łączącej ulice Produkcyjną i Boczną w Łozienicy wraz z infrastrukturą techniczną 2015-01-21 15:08
dokument Uchwała Nr XLI/529/10 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy dróg - ulicy Księdza W. Kowalskiego i części ulicy Polnej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną 2015-01-21 15:08
dokument Uchwała Nr XLI/528/10 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy dróg - ulicy Z. Nałkowskiej i części ulicy S. Żeromskiego w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowy kanalizacji deszczowej w części ulicy M. Drzymały 2015-01-21 15:08
dokument Uchwała Nr XLI/527/10 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Białuń 2015-01-21 15:08
dokument Uchwała Nr XLI/526/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Goleniów - dotyczącego terenu w rejonie ul. Rybackiej i ul. Nowogardzkiej 2015-01-21 15:08
dokument Uchwała Nr XLI/525/10 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki przez Burmistrza Gminy w roku 2009 dla Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Szanse bezdroży gmin Powiatu Goleniowskiego" 2015-01-21 15:08
dokument Uchwała Nr XLI/524/10 w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. 2015-01-21 15:08
dokument Uchwała Nr XLI/523/10 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Goleniowa za rok 2009 2015-01-21 15:07
dokument Uchwała Nr XL/522/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania w zakresie wykupu gruntów pod Obwodnicę Wschodnią Goleniowa 2015-01-21 15:07
dokument Uchwała Nr XL/521/10 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej odmowy sprzedaży lokalu użytkowego przez Burmistrza Goleniowa 2015-01-21 15:07
dokument Uchwała Nr XL/520/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Goleniowa w związku z niewłaściwym rozpatrzeniem wniosku skarżącego 2015-01-21 15:07
dokument Uchwała Nr XL/519/10 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/481/10 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu 2015-01-21 15:06
dokument Uchwała Nr XL/518/10 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom w obrębie Czarna Łąka i Pucice 2015-01-21 15:06
dokument Uchwała Nr XL/517/10 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Kliniska Wielkie 2015-01-21 15:06
dokument Uchwała Nr XL/516/10 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z parków i zieleńców na terenie miasta Goleniów 2015-01-21 15:06
dokument Uchwała Nr XL/515/10 w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawę terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Podańsku 2015-01-21 15:06
dokument Uchwała Nr XL/514/10 w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowo-usługowego "Nad Potokiem II" obręb Ciechno, gmina Goleniów oraz obręb nr 11, miasto Goleniów 2015-01-21 15:06
dokument Uchwała Nr XL/513/10 w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego "Nad Potokiem" obręb Ciechno, gmina Goleniów 2015-01-21 15:06
dokument Uchwała Nr XL/512/10 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu śródmieścia Goleniowa przy ul. Puszkina 2015-01-21 15:05
dokument Uchwała Nr XL/511/10 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów 2015-01-21 15:05
dokument Uchwała Nr XL/510/10 w sprawie regulaminu płacowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach 2015-01-21 15:05
dokument Uchwała Nr XL/509/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Goleniów do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego 2015-01-21 15:05
dokument Uchwała Nr XL/508/10 w sprawie trybu przekazywania, rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku 2015-01-21 15:05
dokument Uchwała Nr XL/507/10 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa 2015-01-21 15:05
dokument Uchwała Nr XL/506/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psa i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2015-01-21 15:05
dokument Uchwała Nr XL/505/10 w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. 2015-01-21 15:05
dokument Uchwała Nr XL/504/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego 2015-01-21 15:04
dokument Uchwała Nr XL/503/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego 2015-01-21 15:04
dokument Uchwała Nr XL/502/10 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza w zakresie rozliczenia zaległości czynszowych obsługiwanych przez Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie do 31.12.2009 r. 2015-01-21 15:04
dokument Uchwała Nr XL/501/10 w sprawie udzielenia poręczenia cywilnego tytułem zabezpieczenia kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2015-01-21 15:04
dokument Uchwała Nr XL/500/10 w sprawie udzielenia poręczenia cywilnego tytułem zabezpieczenia kredytu w celu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów" przez spółkę Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. 2015-01-21 15:04
dokument Uchwała Nr XL/499/10 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. 2015-01-21 15:04
dokument Uchwała Nr XL/498/10 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. 2015-01-21 15:04
dokument Uchwała Nr XXXIX/497/10 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "Krok po kroku do sukcesu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2015-01-21 15:03
dokument Uchwała Nr XXXIX/496/10 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "Przez edukację do przyszłości" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2015-01-21 15:03
dokument Uchwała Nr XXXIX/495/10 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "Dobry start - lepsza przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2015-01-21 15:03
dokument Uchwała Nr XXXIX/494/10 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "Odkryć talent i edukować z sukcesem" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2015-01-21 15:03
dokument Uchwała Nr XXXIX/493/10 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "Szkoła sukcesu - wyrównuje szanse edukacyjne i pomaga odkrywać świat" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2015-01-21 15:03
dokument Uchwała Nr XXXIX/492/10 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "GSM - Goleniowska Szkoła Myślenia" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2015-01-21 15:03
dokument Uchwała Nr XXXIX/491/10 w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. 2015-01-21 15:03
dokument Uchwała Nr XXXVIII/490/10 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "Akademia sukcesu - zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2015-01-21 15:02
dokument Uchwała Nr XXXVIII/489/10 w sprawie podstawowej tematyki sesji Rady Miejskiej na 2010 r. 2015-01-21 15:02
dokument Uchwała Nr XXXVIII/488/10 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Pucice 2015-01-21 15:02
dokument Uchwała Nr XXXVIII/487/10 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borzysławiec (i Kępy Lubczyńskie), Gmina Goleniów 2015-01-21 15:02
dokument Uchwała Nr XXXVIII/486/10 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Goleniowskiego Domu Kultury 2015-01-21 15:01
dokument Uchwała Nr XXXVIII/485/10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Goleniów 2015-01-21 15:01
dokument Uchwała Nr XXXVIII/484/10 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat 2015-01-21 15:01
dokument Uchwała Nr XXXVIII/483/10 w sprawie określenia zasad zbywania lokali i budynków stanowiących własność Gminy Goleniów oraz warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od cen nieruchomości zbywanych w drodze bezprzetargowej 2015-01-21 15:01
dokument Uchwała Nr XXXVIII/482/10 w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych i garaży 2015-01-21 15:01
dokument Uchwała Nr XXXVIII/481/10 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu 2015-01-21 15:01
dokument Uchwała Nr XXXVIII/480/10 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy 2015-01-21 15:01
dokument Uchwała Nr XXXVIII/479/10 o uchyleniu uchwały w sprawie zasad przekazywania z budżetu Gminy środków finansowych dla jednostek pomocniczych 2015-01-21 15:01
dokument Uchwała Nr XXXVIII/478/10 w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. 2015-01-21 15:00
dokument Uchwała Nr XXXVIII/477/10 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Goleniów do roku 2015 2015-01-21 15:00
dokument Uchwała Nr XXXVII/476/10 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty skarbowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2015-01-21 15:00
dokument Uchwała Nr XXXVII/475/10 w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. 2015-01-21 15:00
dokument Uchwała Nr XXXVII/474/10 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Danowo 2015-01-21 15:00
dokument Uchwała Nr XXXVII/473/10 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borzysławiec (i Kępy Lubczyńskie), Gmina Goleniów 2015-01-21 14:59