Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Muszyńska-Popielarczyk Aleksandra

Lp. Data i miejsce zgłoszenia Treść interpelacji, wniosku lub zapytania Odpowiedź
1. 27.02.2019r.
VI sesja RM

Chciałam złożyć wniosek, co prawda dotyczący punktu 17, dotyczący Informacji działalności między sesjami Burmistrza Gminy. Myślę, że jest to dobry punkt i miejsce. W dniu dzisiejszym, o godz. 1300dostaliśmy sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Goleniów. Chciałbym się zapytać od razu, kto jest odpowiedzialny za sporządzenie czterech podpunktów, że trafia to do nas o godz. 1300, to jest pierwsze pytanie. Informacje są bardzo zdawkowe. Godzina też otrzymania i forma informacji wydaje mi się, że jest to taka trochę kpina z nas radnych. Oczekiwalibyśmy i to nie jest tylko i wyłącznie moje zdanie, tylko zdanie większej grupy radnych, oczekiwalibyśmy w tym sprawozdaniu z działalności Burmistrza Gminy Goleniów takich szczegółowych opisów. Oczywiście nie chodzi o np. wręczanie parom medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Chodzi nam o takie sprawy istotne dla naszej Gminy, czyli np. w co zaowocowało spotkanie w GDK w sprawie tymczasowej organizacji ruchu. Oczekujemy, że to nie będą takie zdawkowe informacje i chcielibyśmy troszeczeczkę zmienić tą formę. Wiemy, że w dniu dzisiejszym mamy zadać pytanie Burmistrzowi, ale niektórzy z naszych radnych np. jest absencja i już nie złożą tego pytania, a później muszą przejść długą drogę do gabinetu Pana Burmistrza, czy pisać. Wydaje mi się, że to byłoby bardzo właściwe, tym bardziej, że to są istotne informacje. Jesteśmy wówczas po uzyskaniu szczegółowej informacji, czego tak naprawdę to spotkanie dotyczyło i co najistotniejsze, jakie zapadły na tym spotkaniu decyzje. Będzie to dla nas kluczową wiedzą, co się dzieje w Gminie i co ważnego nastąpiło między styczniem, a lutym. I to, co istotne, na pytanie na jakie chciałabym uzyskać w dniu dzisiejszym odpowiedź, to jest pytanie, kto jest odpowiedzialny za sporządzenie tak zdawkowych informacji i że to trafia do nas o godz. 1305 ?

Odpowiedź
2. 27.02.2019r.
VI sesja RM
Chciałabym się dowiedzieć z uwagi na to, iż mieszkańcy ul. Paproci poprosili mnie o otrzymanie informacji, na jakim etapie w decyzji jest napawa ich drogi ? Droga ta jest drogą gminną. Mieszkańcy ponoć wielokrotnie składali pisma i chciałabym otrzymać odpowiedź w tym temacie. Odpowiedź
3. 19.03.2019r. Stałe komisje  Poprosiła o ponowne ustosunkowanie się do jej wniosku, który złożyła podczas VI sesji Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2019 r., a chodziło o sprawozdanie Pana Burmistrza, o określenie jego formy oraz bardziej rozbudowany zakres. Prosiła o wskazanie, kto jest odpowiedzialny za przygotowanie czterech podpunktów i wyjaśnienie, dlaczego trafia to do nas o godz. 1300, czyli dwie godziny po rozpoczęciu sesji. Nie będzie zapoznawać z treścią odpowiedzi, którą otrzymała, ale uważa, iż taka odpowiedź jest mało jasno i w ogóle nie do tego tematu. Jakby komuś tutaj pomyliły się pytania. Poprosiła, aby raz jeszcze odpowiedzieć na jej pytania. Odpowiedź
4. 24.04.2019r. VIII sesja RM Chciałabym zadać następujące pytania. Jak kształtowały się roczne wpływy z opłat  targowych w latach 2010 – 2018 ? Odpowiedź
5. 24.04.2019r. VIII sesja RM Prosiłabym w imieniu mieszkańców oraz użytkowników pewnych dwóch działek o przegląd oraz naprawę drogi gminnej stanowiącej drogę dojazdową do kilku posesji, dotyczy to działek nr 741/1 i 53 obręb 11. Droga dojazdowa jest w fatalnym stanie. Takich dziur naprawdę bardzo dawno nie widziałam, a jest to Osiedle Helenów. Ten przegląd dróg powinien nastąpić bardzo szybko. Wspomnę, że droga ta nie jest drogą asfaltową, więc nie trzeba byłoby dużych nakładów finansowych poczynić, aby mieszkańcy tych posesji godnie dojeżdżali i ich auta się nie psuły. Odpowiedź
6. 24.04.2019r. VIII sesja RM Jak długo oczekuje się na lokal zastępczy, który Gmina musi zabezpieczyć i ile jest takich lokali w naszym zasobie ? Odpowiedź
7. 24.04.2019r. VIII sesja RM Kto w Urzędzie jest wyznaczonym koordynatorem czynności kancelaryjnych zgodnie z § 2 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej, która dostępna jest naBIP-ie ? Odpowiedź
8. 24.04.2019r. VIII sesja RM Proszę o udostępnienie dokumentów i zestawień. Wskażę podstawę, ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie kodeksu cywilnego. Nie będę czytała całego artykułu, ale chodzi mi głównie o artykuł 4 a. Proszę o przedstawienie zestawienie, o którym jest mowa w powyższym paragrafie. Jest to zestawienie dotyczące czynszu najmu lokali mieszkalnych za lata 2010-2018, ze wskazaniem kiedy i pod jaką pozycją zestawienia zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w tych poszczególnych latach. Odpowiedź
9. 24.04.2019r. VIII sesja RM Kolejną podstawą, to jest ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. Tu specjalnie oszczędzam czas Państwa radnych i wskazuję tylko tą podstawę i punkty do przeanalizowania. Tutaj do tej podstawy zajmujemy się art. 25 pkt. 2a. Proszę o przedstawienie ostatniego dostępnego dokumentu, o którym mowa właśnie w tym paragrafie. Chodzi przede wszystkim o plan wykorzystania zasobu. Odpowiedź
10. 24.04.2019r. VIII sesja RM Zostajemy przy tej samej ustawie o gospodarce nieruchomościami, art. 186 a. Proszę o przedstawienie, bądź przekazanie aktualnych danych, które zarządca nieruchomości winien przekazać organowi wykonawczemu gminy na podstawie art. 186 a ustawy o gospodarce nieruchomościami. Odpowiedź
11. 28.06.2019r. X sesja RM Chciałabym zgłosić wniosek w imieniu mieszkańców ul. Grunwaldzkiej w sprawie określenia, kiedy zostanie wykonany remont chodnika przy murach obronnych, plus oświetlenie od strony bloków. Był to plan do realizacji w roku 2018. Odpowiedź
12. Wnioski złożone na piśmie 02.07.2019r. Radna złożyła wniosek na piśmie (treść wniosku w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/20621.dhtml

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

13. Wnioski złożone na piśmie 02.07.2019r. Radna złożyła wniosek na piśmie (treść wniosku w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/20622.dhtml Odpowiedź
14. Wnioski złożone na piśmie 02.07.2019r. Radna złożyła wniosek na piśmie (treść wniosku w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/20623.dhtml Odpowiedź
15. Wniosek złożony na piśmie 22.07.2019r. Radna złożyła wniosek na piśmie (treść wniosku w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/20716.dhtml Odpowiedź
16. Wniosek złożony na piśmie 22.07.2019r. Radna złożyła wniosek na piśmie (treść wniosku w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/20717.dhtml Odpowiedź
17. 28.08.2019r. XI sesja RM Chciałabym zgłosić wniosek mieszkańców Łaniewa o utwardzenie drogi, zwłaszcza do posesji nr 16, do działki 89/7. Jest to droga gminna i w części jest ona utwardzona płytami yombo. W posesji nr 16 zamieszkuje osoba, która jest bardzo schorowana i niepełnosprawna i  nadzwyczajnej w świecie nie dojeżdża do tej posesji karetka pogotowia, a dzieci mają utrudnioną drogę w sezonie jesienno-zimowym. Wiem, że mieszkańcy składali już niejednokrotnie pismo do Pana Burmistrza. Bardzo uprzejmie proszę jeszcze raz o pochylenie się nad tym wnioskiem, utwardzenie płytami yombo drogi gminnej nr 77 w Łaniewie. Odpowiedź 
18. 17.10.2019r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Wniosła o określenie, przez radcę prawnego, czy nie rodzi konfliktu zasiadanie Pana Piotra Rosickiego w składzie osobowym Rady Nadzorczej Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, z pełnieniem funkcji radcy prawnego, świadczonej w razie nieobecności prawnika, który obsługuje Radę Miejską w Goleniowie. Odpowiedź
19. 23.10.2019r. wspólne posiedzenie komisji RM Wniosła o możliwość zamontowania kamery monitoringu na skrzyżowaniu ul. Andersa z ul. M. Konopnickiej w Goleniowie, przy Powiatowej Straży Pożarnej. W dniu dzisiejszym rozmawiała z kilkoma mieszkańcami, którzy wskazywali, iż jest to krzyżówka bardzo kolizyjna. Brak monitoringu w tym miejscu wyklucza jakiekolwiek możliwości dochodzenia prawdy, jak również zdarzenia kryminogenne które się zdarzają, zazwyczaj z uwagi na to, że ul. Konstytucji 3 Maja jest w pełni monitorowana, ucieczka po zdarzeniu odbywa się w stronę ul. Andersa. Zapytała, jaka jest możliwość zamontowania tam monitoringu w myśl obowiązujących przepisów? Odpowiedź
20. 24.10.2019r. Wniosek złożony na piśmie Radna złożyła wniosek na piśmie (treść wniosku w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/21186.dhtml Odpowiedź
21. 24.10.2019r. Wniosek złożony na piśmie Radna złożyła wniosek na piśmie (treść wniosku w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/21187.dhtml Odpowiedź
22. 19.11.2019r. Wspólne posiedzenie komisji Wniosła o udzielenie informacji, co dalej z budową osiedla obok ul. Stargardzkiej. Odpowiedź
23. 17.12.2019r. Wniosek złożony na piśmie Radna złożyła wniosek na piśmie (treść wniosku w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/21842.dhtml Odpowiedź
24. 17.12.2019r. Wniosek złożony na piśmie Radna złożyła wniosek na piśmie (treść wniosku w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/21843.dhtml Odpowiedź
25. 02.06.2020r. Komisja Rewizyjna Wniosła o zamontowanie lustra przy wyjeździe z osiedla GTBS przy ul. Szarych Szeregów na ul. Konstytucji 3-go Maja, pomiędzy Prywatnym Przedszkolem Językowym „Promyczek”, a ciągiem sklepów, tj. pomiędzy Konstytucji 3-go Maja 27, a 29. Odpowiedź
26. 24.06.2020r. XX sesja RM Teraz przejdę do wniosków. Chciałbym wnieść wniosek odnośnie przeglądu placów zabaw, zwłaszcza trzech. Bardzo często jestem użytkownikiem tych placów razem z synkiem. Intermarche to oczywiście jest, wielkie dziury, uzupełnienie dywaników. Skatetpark trzeba by było kogoś tam wysłać, bo jest on bardzo niebezpieczny. Chodzi mi o taki, nie wiem, jako to technicznie się nazywa, ale tam chłopaki zjeżdżają na deskorolkach i tam są po prostu wielkie dziury. Pewnie wydarzy się tragedia, aż w końcu zwrócimy na to uwagę. No i oczywiście też tutaj przy Plantach plac zabaw jest do przejrzenia pod kątem bezpieczeństwa. Odpowiedź
27. 24.06.2020r. XX sesja RM Bardzo istotny dla mnie wniosek, bardzo, bardzo chciałam podkreślić, że byłam cierpliwa i żałuję, że nie ma z nami Burmistrza Krupowicza, bo kilka sesji do tyłu złożył osobiste zapewnienie, że zostaną mi przedstawione dokumenty potwierdzające pełną świadomość mieszkańców budynku Kościuszki 3, że korzystając z bonifikaty i nabywając te lokale mieszkalne mieli oni pełną świadomość i Pan Burmistrz zobowiązał się na sesji, czy podczas sesji, że te dokumenty zostaną do mojej osoby dostarczone. Chcę powiedzieć, że tych dokumentów jest brak. Proszę o priorytetowe potraktowanie uzupełniania po prostu tego braku. Odpowiedź
28. 24.06.2020r. XX sesja RM Również mam wniosek o udzielenie informacji, bo bardzo często trafia do mnie informacja, Pani Olu, mamy szkołę artystyczną w Goleniowie i chodzi tu o Szkołę Podstawową 1. Chciałabym poznać czy szkoła SP 1 ma rzeczywiście miano szkoły artystycznej ? Jeśli takowe miano jest to, w jaki sposób jest ona finansowana oraz kiedy została powołana ? Odpowiedź
29. 29.06.2020r. Wniosek złożony na piśmie  Radna złożyła wniosek na piśmie (treść wniosku w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/23074.dhtml Odpowiedź
30.

21.08.2020r. Wniosek złożony na piśmie 

Radna złożyła wniosek na piśmie (treść wniosku w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/23338.dhtml Odpowiedź
31. 31.08.2020r. Wniosek złożony na piśmie Radna złożyła wniosek na piśmie (treść wniosku w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/23433.dhtml Odpowiedź
32. 31.08.2020r. Wniosek złożony na piśmie Radna złożyła wniosek na piśmie (treść wniosku w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/23434.dhtml Odpowiedź
33.

09.09.2020r.
sesja XXIII RM

Chciałabym złożyć wniosek o odłowienie dzików  w kwartale ul. Odrodzenia i Ogrodowej. Wielokrotnie już zgłaszałam ten wniosek pracownikowi Urzędu. Jednakże sytuacja się powtarza. Jest dosyć niebezpiecznie, bo właśnie ul. Ogrodową i Odrodzenia biega bardzo dużo biegaczy. Korzystają z parku i obawiają się po prostu o  swoje życie. Odpowiedź
34. 09.09.2020r.
sesja XXIII RM
Proszę o usadowienie śmietnika w pasie chodnika między sklepem Lewiatan, a klubem nocnym na ul. Konstytucji 3 Maja. Jest to prośba osoby wynajmującej kino. Wielokrotnie po sobocie, mimo tego, że nie ma bardzo dużej ilości osób korzystającej z tego klubu nocnego, jednakże pracownicy kina notorycznie muszą sprzątać butelki. Tam po prostu w tej przestrzeni nie ma gdzie wyrzucić. Więc musimy wyjść naprzeciw sprzątaniu i po prostu zagwarantować mieszkańcom, żeby nie brudzili, nie śmiecili, tylko żeby wrzucali do śmietnika. Więc proszę rozważyć możliwość usadowienia gdzieś tego śmietnika. Odpowiedź
35. 22.09.2020r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Wniosła o przegląd i naprawę chodnika na ul. Przestrzennej od skrzyżowania z ul. J. Matejki do cmentarza w miejscowości Goleniów.

Odpowiedź

Odpowiedź

36. 22.10.2020r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  Wniosła o udostępnienie pełnej treści umowy zawartej z radcą prawnym Aleksandrą Brykczyńską-Grudzińską. Odpowiedź
37. 26.10.2020r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  Przekazała, że chciałaby złożyć wniosek do Przewodniczącej Rady o udzielenie informacji na jakim etapie jest przystosowanie radnych do posiedzeń komisji i sesji w trybie zdalnym. Sytuacja jak wiemy zaczyna mocno wymykać się spod kontroli i na pewno w ciągu dwóch, trzech tygodni nie będziemy mogli uczestniczyć w posiedzeniach. Prosi o odpowiedź, na jakim jest etapie wdrożenie, czy jest to już etap zakupowy, kiedy będzie wdrożenie i od kiedy będziemy mogli tak naprawdę 100% startować? Odpowiedź
38. 28.10.2020r. XXIV sesja RM Ja Pani Przewodnicząca może troszczeczkę podobnie w tonie jak tutaj kolega Łukasz Mituła, tylko nie o artykule na goleniow.net tylko o wpisach, które pojawiają się na Gminie Goleniów. Jak najbardziej zasadne jest tu wskazanie stanowiska Krzysztofa Sypienia. Jest dla mnie sprawą bardzo bulwersującą i być może pomyliłam tutaj kompetencje, bo nie wiem, kto kogo powinien zawezwać w sprawie mało rzetelnych można powiedzieć opinii prawnych, które się pojawiają i które są przyczynkiem, że czuję się troszczeczkę jako radna obarczana wadliwością wykonanej opinii i w momencie, gdy 15 października na Gminie Goleniów pojawił się taki wpis, który tak naprawdę dotyka wszystkich radnych, bo jesteśmy Radą Miejską w pełnym tym zakresie. Taki wpis „Rada Miejska próbowała naruszyć konstytucyjny podział. Decyzja „Wojewody”.  Bardzo narusza to i dotyka mnie osobiście, bo ja jako radna nigdy nie chciałam naruszyć konstytucyjnego podziału. Ale oczekuję, że opinia prawna, która zawsze jest, każdy nasz projekt uchwały jest opiniowany przez radczynię prawną.
W momencie, gdy w podobnym okresie czasu mamy trzy rozstrzygnięcia nadzorcze, które jasno wskazują, że albo naruszyliśmy przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, albo naruszyliśmy kompetencje wskazuje mi, że ta opinia prawna nie jest rzetelnie wykonywana. Ja, co do zasady bardzo szanuję Panię Aleksandrę, ale nie mogę sobie pozwolić jako radna na takie typu wpisy. Nie wiem jaka jest droga wyjścia, czy Pani bardziej rzetelnie będzie wykonywać swoją pracę, kto kogo miałby zobowiązać do precyzyjniejszej wykładni przepisów. Ja powiem Państwu, że ja naprawdę czuję się niestosownie, że dostajemy opinię, ja ślepo wierzę, że skoro dokument został sprawdzony przez Panią radczynię, to on jest w pełni prawny,a wychodzą trzy postępowania nadzorcze. Bardzo kiepski wpis na stronie Gminy Goleniów, który obarcza, że cała Rada próbowała naruszyć konstytucyjny podział. Pani Przewodnicząca jestem mocno rozgoryczona i chciałabym podjęcia skutecznych działań. Jako osoba publiczna nie mogę sobie pozwolić, żebyśmy my jako Rada byli obarczani złymi opiniami prawnymi, bo tak można byłoby podsumować.
Odpowiedź
39. 16.02.2021r. Wspólne posiedzenie komisji Wniosła o potwierdzenie, że działka 121/1 obręb Podańsko została zaznaczona w załączniku nr 5 do projektu uchwały w sprawie pomników przyrody na terenie gminy Goleniów, z powodu złej jakości załączników graficznych. Odpowiedź
40. 16.02.2021r. Wspólne posiedzenie komisji Wniosła o informację, dlaczego radca prawny Aleksandra Brykczyńska–Grudzińska podpisuje projekty uchwał, skoro nie zajmuje się już obsługą zarówno Rady Miejskiej, jak i Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie. Odpowiedź
41. 24.02.2021r. XXIX sesja RM Chciałabym, żeby w tym punkcie wolne wnioski sprostowali Państwo informacje, które gdzieś tutaj mieszkańcy rozpowszechniają, jakoby w budynku Kościuszki 3 został zbyty lokal mieszkalny przez Gminę na rzecz osoby fizycznej. Proszę o udzielenie informacji. Odpowiedź
42. 24.02.2021r. XXIX sesja RM Miałabym wniosek do radcy prawnego o wyjaśnienie, co oznacza wniosek dalej idący, przesłanki użycia i zastosowania tego wniosku dalej idącego oraz jego przegłosowania. Swój wniosek uzasadniam tym, iż mieliśmy już kilka razy taką sytuację, że Przewodnicząca stwierdza, że wniosek jest dalej idący, a często kłóci się to w opinii innych radnych, że wniosek ich, który postawili jest wnioskiem tym właśnie, który powinien zostać poddany pod głosowanie. Dlatego chciałabym mieć jasno napisaną informację, co on oznacza, żeby nie było żadnych wątpliwości, kiedy może być on zastosowany, kto o tym decyduje, że wniosek jest dalej idący, jakie są ku niemu przesłanki, iż można stwierdzić, że jest dalej idący i poddać pod głosowanie oraz jak to w procedurze przeprowadzić, żeby nie czuć wewnętrznym duchu niesprawiedliwości.

Odpowiedź

Odpowiedź

43.

08.03.2021r.

Wnioski złożone na piśmie 

Radna złożyła wnioski na piśmie (treść wniosków w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/24502.dhtml

Odpowiedź

Odpowiedź

44. 22.03.2021r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Czy GTBS jako zarządca budynku wypowiedział umowy zarządzania budynków przy ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Marii Konopnickiej w Goleniowie? Odpowiedź
45. 22.03.2021r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Czy w ciągu roku zostały wypowiedziane inne umowy zarządzania przez GTBS innym wspólnotom? Jeśli wypowiedziano zarząd innym wspólnotom goleniowskim, to prosi o przedstawienie na dzień złożenia wniosku, ile to było wspólnot, jakie były przyczyny wypowiedzenia zarządu oraz adresy tych nieruchomości, które przestały być zarządzane przez GTBS. Odpowiedź
46. 22.03.2021r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Chciałaby doprecyzować wniosek, który złożyła na ostatniej sesji 24 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia informacji dotyczącej budynku Kościuszki 3. Chciałaby uzyskać odpowiedź, czy w przeciągu roku od dnia złożenia wniosku, czyli od dnia 24 lutego 2021 r. Gmina zbyła jakiekolwiek mieszkanie w budynku na ul. Tadeusza Kościuszki 3.  Odpowiedź
47. 22.03.2021r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji W dniu 24 czerwca 2020 r. złożyła wniosek dotyczący również budynku na ul. Tadeusza Kościuszki 3.  Zostało jej przedstawione pismo Zarządu Kościuszki 1, 2, 3, które dotyczyło wykupu lokali w budynkach przy ul. Kościuszki 1, 2, 3. Wniosła o dołączenie do pisma podpisów lokatorów budynków przy ul. Kościuszki 1, 2, 3, jako uzupełnienie materiału, które zostało jej przekazane (Sygnatura sprawy WPNS.0003.18.2020.AS). Odpowiedź
48. 31.03.2021r. XXX sesja RM Pierwszy wniosek o uporządkowanie, oczyszczenie, wysprzątanie wizytówki Goleniowa, czyli Bramy Wolińskiej. Pani radna Chodyko, pamiętam, że wnioskowała kilkakrotnie, aby stan został uporządkowany. Ja  ostatnio prezentował Goleniów turystom, którzy przyjechali i byłam w wielkim szoku, jak Brama Wolińska wygląda. Wiem, że biuro turystyczne na chwilę obecną nie działa, ale jednak jest to wizytówka. Zadbajmy o nią. Odpowiedź
49. 31.03.2021r. XXX sesja RM Chciałabym złożyć wniosek z uwagi, iż nadchodzą ciepłe, piękne, wiosenne dni, aby przejrzeć wszystkie place zabaw w mieście Goleniów, jak i w Gminie pod względem bezpieczeństwa oraz uzupełnić wszelkie usterki, czyli zrobić przegląd placów zabaw. Odpowiedź
50. 31.03.2021r. XXX sesja RM Proszę o rozpatrzenie posadowienia dwóch śmietników na linii od ul. Słowackiego do ul. Polnej, czyli poprzez Słowackiego, Ogrodową, Polną z uwagi na to, iż tam nie ma żadnego śmietnika, a częstokroć ta część miasta jest mocno zaśmiecana z uwagi na brak śmietnika oraz osoby, które idą do Mc Donalda kupują produkty i rzucają, czy to na ogródki działkowe, czy to komuś do ogródka, bo nie ma tam po prostu śmietników. Odpowiedź
51. 31.03.2021r. XXX sesja RM Również prosiłabym rozważenie zainstalowania lustra drogowego na rogu ul. Ogrodowej i Polnej. Bardzo często dochodzi tam, może nie stricte do kolizji, ale zawsze jadąc tamtędy czuje się po prostu niepokój. Rozumiem, że po rozpoznaniu tego wniosku też przez Policję mam nadzieję, że odnajdzie on uznanie. Odpowiedź
52. 31.03.2021r. XXX sesja RM Ostatni wniosek i pytanie stricte do Pani Przewodniczącej. Chciałabym uzyskać informację, czemu Pani Przewodnicząca przez ten okres, kiedy ostatni raz mówiliśmy o budżecie nie podjęła próby na nowo wprowadzenia projektu uchwały budżetowej przez te dwie sesje ? Dzisiaj jest 31 marca, to rozumiem, że to już jest koniec rozmowy o budżecie, a z tego, co czytałam, to w gestii Pani Przewodniczącej jest przede wszystkim nadzorowanie procedowania nad uchwałami. Chciałabym poznać Pani zdanie w tej materii. Dlaczego nie spróbowaliśmy jeszcze raz porozmawiać o tym budżecie i poszliśmy całkowicie w retorykę Pana Burmistrza, że RIO uchwala budżet. Tu broń Boże z mojej strony nie ma żadnej złośliwości. Chciałabym po prostu się dowiedzieć dlaczego, gdyż mieszkańcy mnie o to pytają i czasami mówią, że po prostu te dwie sesje są po prostu stracone. Odpowiedź
53.

28.07.2021 r. XXXVI sesja RM

Ja mam kilka wniosków, które chciałabym złożyć. Po pierwsze tutaj, została wywołana Rampa kultury, więc zacznę od rampy Kultury. Chciałabym złożyć wniosek o uzupełnienie nawierzchni wjazdowej właśnie do budynku Rampy, z uwagi na to, że są tam strasznie duże dziury i z Rampy korzystają nie tylko rodzice, ale także podróżni, którzy, którzy po prostu stale wjeżdżają w te dziury. Ktoś urwie koło i będzie problem. Również chciałabym złożyć wniosek, aby skonsultować z Policją, czy wyjazd z Rampy nie wymagałby posadowienia lustra drogowego z uwagi na to, iż drzewa znacząco, jeśli ktoś chce skręcić w lewo, zasłaniają widoczność. Taka jest moja opinia jako uczestnika ruchu drogowego, jak również i innych rodziców, którzy korzystali ostatnimi czasy właśnie z Rampy Kultury. Chciałabym się dowiedzieć, czy był robiony przegląd nawierzchni, nie wiem jak by to nazwać, podłogowej przy schodach. Są tam bardzo duże dziury. Być może czas skorzystać z jakiejś gwarancji wykonawcy chodzi dalej o budynek Rampy. Kolejny wniosek o udzielenie informacji, czy ławki stojące przy Rampie Kultury były zakonserwowane ? Jeśli tak, to kiedy ? A jeśli nie, to trzeba zlecić to do zakonserwowania. Odpowiedź
54. 28.07.2021 r. XXXVI sesja RM Kolejny wniosek chciałabym poprosić o informację w sprawie stanu naszego wodospadu i murów obronnych. Kiedy były przeprowadzane takie inspekcje techniczne oraz czy Pan Burmistrz pełni nadzór nad stanem oraz czystością wody rzeki Iny ? Jeśli tak, to chciałabym, by przedstawił informację, jaką posiada na temat stanu naszej wody.

Odpowiedź

Odpowiedź

55. 28.07.2021 r. XXXVI sesja RM

Również jeden z mieszkańców zwrócił się do mnie, iż na Biuletynie Informacji Publicznej Regulamin Pracy Gminy jest bardzo mało widoczny i chciałabym złożyć wniosek, aby on znalazł się w widocznej zakładce jako regulamin organizacyjny Urzędu. I też zwracam uwagę, już wcześniej też informowałam, że niektóre nasze dokumenty mają formę tekstową, taką edytowalną nie rozumiem dlaczego ? PDF jest najlepszym rozwiązaniem. Prosiłabym, aby Regulamin Organizacyjny Urzędu był w wersji PDF.

Odpowiedź
       
56. 28.07.2021 r. XXXVI sesja RM Chciałabym jeszcze korzystając z okazji poprosić Pana Burmistrza, żeby powiedział, czy sprawa bloku Kościuszki 3 coś poszła do przodu, czy została na etapie takim, jak przedstawiał Pan podczas ostatniego reportażu telewizji ogólnokrajowej ? Chciałabym się po prostu dowiedzieć, jakie jest tam rozwiązanie czy może zapadło ?            Odpowiedź
57. 02.09.2021 r. XXXVII sesja RM  Z uwagi na to, że rozpoczął się rok szkolny wnoszę o udzielenie informacji, czy dowozy do szkoły realizowane są ze wszystkich terenów wiejskich ? Dostałam informację, iż nie są one realizowane z terenu Białunia i Żółwiej Błoci. Chciałabym zapoznać się z pełnym stanem, czy informacje, które zostały mi przekazane w dniu wczorajszym są rzeczywiście prawdą, że Gmina Goleniów nie realizuje na chwilę obecną dowozu dzieci do szkół z Białunia i Żółwiej Błoci. Chodzi o dowozy do szkół, które znajdują się w Goleniowie.

Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Gminy Goleniów R. Krupowicz.

Odpowiedź

58. 21.09.2021 r. Wspólne posiedzenie komisji  Wniosła o udostępnienie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Jana Pawła II w Goleniowie z uwzględnieniem wskazania projektowanych przejść dla pieszych. Odpowiedź
59. 29.09.2021 r. XXXIX sesja RM  A te kontrole, które Państwo wykonywali te 8 kontroli, dotyczyło przedsiębiorców, czy mieszkańców ?  Odpowiedź
60. 13.10.2021 r. Wniosek złożony na piśmie Radna złożyła wniosek na piśmie (treść wniosku w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/25944.dhtml Odpowiedź
61.

25.10.2021 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Wniosła o przegląd drzew po ostatnich wichurach, które miały miejsce w Goleniowie. Należałoby wyciąć niektóre gałęzie, które zagrażają życiu i zdrowiu. Chodzi o wycięcie gałęzi i usunięcie drzew które zawaliły się na ścieżkę na ul. Konstytucji 3 Maja przy garażach, obok masarni. Tam między tymi drzewami posadowione są dwie lampy, które nie oświetlają nic więcej oprócz koron drzew. Dodała, że należałoby zwrócić uwagę, czy te dwie lampy winny tam stać, bo drzewa je całkowicie zasłaniają. Oświetlenie w tamtym miejscu generuje tylko i wyłącznie koszty. Drugie miejsce znajduje się na ul. Ogrodowej, na której spadło połowę gałęzi, która wisi i czyha na tego szczęśliwca, który się pojawi. Jest to między ostatnim ogródkiem działkowym (w załączeniu dokumentacja fotograficzna). Odpowiedź
62. 25.10.2021 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Wniosła o poinformowanie jak w Gminie Goleniów wygląda wyłączanie lamp. Bardzo często mieszkańcy zwracają się do niej z zapytaniami, dlaczego ok. godziny 9.00, 10.00, jak jest jasno w pewnych kwartałach miasta świecą lampy. Chciałaby wiedzieć na jakiej zasadzie to  funkcjonuje, czy włącza to Elektrownia, czy są  ściśle określone godziny włączenia tych lamp. Taki stan rzeczy bardzo mocno bulwersuje naszych mieszkańców. Odpowiedź
63.

16.11.2021 r. Wspólne posiedzenie komisji

Wniosła, by na materiałach, które wpływają do Biura Rady, poza datą, była zapisywana również godzina wpływu.  
64. 22.12.2021 r. XLIII sesja RM  Wnioskuję o udzielenie informacji w sprawie muralu, który znajduje się na ul. Zielona Droga. Wnioskuję o udzielenie informacji kto akceptował projekt wykonawczy tego muralu, ile to kształtowało oraz kto zrealizował, jaki artysta, czy jaka grupa artystów realizowała to przedsięwzięcie. Odpowiedź
65. 18.01.2022 r. Wspólne posiedzenie komisji Wniosła o udzielenie informacji, ile psów zostało odłowionych w 2021 r. Odpowiedź
66. 18.01.2022 r. Wspólne posiedzenie komisji Wniosła o naprawę dojazdu do miejsc parkingowych przy ul. Zielona Droga (Dz. 19/4, 19/5). Odpowiedź
67. 18.01.2022 r. Wspólne posiedzenie komisji Wniosła o udzielenie informacji, w jaki sposób Gmina Goleniów zapewni opiekę dzieciom podczas ferii zimowych. Poprosiła o udostępnienie wszystkich harmonogramów wraz z informacją co, gdzie i jak się odbędzie oraz wskazanie, jakie koszty z tego tytułu poniosą opiekunowie. Odpowiedź
68. 18.01.2022 r. Wspólne posiedzenie komisji Wniosła o udzielenie informacji, czy były jakieś dofinansowania do wyjazdów dzieci z terenu Gminy Goleniów na ferie zimowe. Odpowiedź
69. 26.01.2022 r. XLIV sesja RM Ja będę chciała złożyć dwa wnioski. Jeden wniosek jest prawie tożsamy z wnioskiem Krzysztofa Sypienia. Z uwagi na to, że przeczytałam na forum internetowym, iż z dniem 14 lutego 2022 r., dopiero, zostanie wyłączony GDK z użytkowania. Chciałabym złożyć wniosek, aby ten termin przeniesienia wszystkich zajęć z GDK do innych jednostek, odbył się niezwłocznie. Uważam, że obecna sytuacja, która została przedstawiona, szkoda, że nie od Pana Burmistrza, tylko z opracowań, które są dostępne w internecie wydaje mi się, że przyczynia się do tego, że czynności przeniesienia winny być one podjęte niezwłocznie, bo bezpieczeństwo użytkowników Goleniowskiego Domu Kultury, jak i pracowników, to bezpieczeństwo winno być priorytetem. Chciałabym, żeby w odpowiedzi na mój wniosek, czy można przesunąć ten termin wcześniej niż 14 luty, była udzielona odpowiedź, dlaczego wskazany termin to właśnie 14 luty 2022 ? Co jest przyczynkiem po prostu określenia takiego tutaj terminu ? Odpowiedź
70. 26.01.2022 r. XLIV sesja RM Drugi wniosek związany jest z feriami zimowymi. Ja byłam u naszej Pani Wiceburmistrz na spotkaniu osobistym dotyczącym ferii zimowych. Dziękuję bardzo za udostępnienie mi informacji, co i jak dla rodzica. Jednakże chciałabym się podzielić refleksją z głównym Panem Burmistrzem, że wiele szkół  w Szczecinie, jednak szkoła  w Goleniowie szkoła  nr 8 zgłosiła takie półkolonie u siebie, które będą realizowane w czasie ferii zimowych. Chciałabym złożyć wniosek, aby na następne ferie zimowe zaktualizować i zaktywizować nasze szkoły, żeby w każdej placówce szkolnej móc zorganizować półkolonie. Nawet liczba 30, bo tak się odbywa w przypadku szkoły nr 8 jest tam zgłoszonych 30 użytkowników, będzie dużą pomocą dla rodziców. Wiem, że to rodzice organizują wypoczynek w czasie ferii, ale proszę mi uwierzyć wydatek finansowy na ferie po prostu wielu rodziców nie udźwignie tego, a dzieci będę siedziały w domach. Uważam, że od tego jest szkoła, żeby pomóc dzieciom jak i rodzicom  w sprawie zapewnienia miejsca pobytu na czas ferii. Tak jak mówię, szkoła nr 8 realizuje to, a nasze szkoły nie realizują tego obowiązku. Nie jest to obowiązek, przepraszam, jest to dobra wola dyrektora, ale tak zastanawiam się, dlaczego my po prostu tego nie realizujemy skoro w Szczecinie realizują i w Goleniowie jedna ze szkół stała się pomocą dla rodziców dzieci, które uczęszczają do tej szkoły. Odpowiedź
71. 26.01.2022 r. XLIV sesja RM Jeszcze jeden wniosek. W związku z tym, że trwają prace nad naszym Regulaminem utrzymania czystości  porządku i odbywają się spotkania z Panem Burmistrzem Banachem i innymi radnymi, ja poczułam wewnętrznie, że dla mnie bardzo istotną informacją byłoby zapytanie u źródła u pracowników, którzy odbierają śmieci, żeby podzielili się taką krótką może notatką o problemach jakie napotykają przy odbiorze. Czy jest to za dużo worków. Żeby podzielili się taki doświadczeniem, bo być może te ich doświadczenie można byłoby przekuć w jakiekolwiek limity. W późniejszym może czasie w odpłatności. Chciałabym bardzo poznać stanowisko po prostu PGK w sprawie problemów jakie napotykają pracownicy, którzy odbierają śmieci. Myślę, że to będzie bardzo istotne dla sprawy. Odpowiedź
72. 23.02.2022 r. XLV sesja RM Chciałabym złożyć dwa wnioski, ale zanim zacznę składać swoje wnioski chciałabym tutaj również przychylić się do wypowiedzi Małgosi Latka w sprawie flagi. Ja również wnioskowałam do Burmistrza poprzez ręce Pani Przewodniczącej, że uważam, iż flaga na budynku nie winna ona wisieć. A nawet gdyby została usadowiona na tym budynku to są pewne procedury wywieszenia flag. Uważam, że wywieszenie flagi Unii Europejskiej na parapecie przewieszonej nie dbale, to naprawdę nie świadczy dobrze o naszej Gminie, włodarzu. Odpowiedź, którą odczytała Małgosia jest tylko potwierdzeniem, że Gmina Goleniów, a zwłaszcza Urząd Gminy to twierdza Roberta Krupowicza „jak szef każe tak się robi”, zagospodarowuje powierzchnię publiczną po prostu jak chce. Jest to bardzo bulwersujące. Przy okazji chciałam zawnioskować, aby Pan Burmistrz odpowiedział również na mój wniosek odnośnie zawieszonej flagi Unii Europejskiej.  
73. 23.02.2022 r. XLV sesja RM Myślę, że również bulwersujące, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale od bardzo długiego czasu mieszkańcy Gminy Goleniów kontaktują się ze mną celem pomocy w udostępnieniu budynku TBS-u na potrzeby realizacji praw klientów. Budynek TBS-u do dnia dzisiejszego jest budynkiem zamkniętym dla interesantów. Trzeba się indywidulanie umawiać. Niejednokrotnie byłam świadkiem jak osoby starsze, nie posiadające telefonu przychodziły, całowały klamkę i odchodziły, a pokonywały one naprawdę długą drogę z końca Goleniowa do siedziby. Wielokrotnie też rozmawiałam telefonicznie z Panią Prezes, która ponad miesiąc temu obiecała mi, że sytuacja się zmieni. Znalazłyśmy nawet wspólnie rozwiązania w TBS-ie, aby móc otworzyć drzwi TBS-u, żeby ludzie nie mokli i nie marzli, nawet Ci którzy czekają, bo się umówili na wizytę, by zrealizować na wstępie takie Biuro Interesanta, kawałek przestrzeni z ladą. Jest dla mnie niezrozumiałe, dlaczego do dnia dzisiejszego Pani Prezes nie podjęła żadnych czynności, a klienci TBS, czy interesanci, jak ich nazwiemy są naprawdę obsługiwani, czy to w oknie, czy są w ogóle nie obsługiwani. Uważam, że mamy XXI w. i ludzie nie powinni, zwłaszcza w dobie koronowirusa sterczeć przed TBS-em. Więc wnoszę, już nie telefonicznie, nie kuluarowo a formalnie, bo widzę, że kuluarowo tutaj nie za bardzo są podejmowane czynności  o udzielenie w trybie natychmiastowym odpowiedzi dlaczego TBS jest jeszcze zamknięty, kiedy TBS się otworzy dla swoich klientów i co tak naprawdę jest podstawą tak długotrwałego zamknięcia ? Jak widzimy Urząd Gminy jest otwarty dla swoich mieszkańców. Nie rozumiem całkowicie, dlaczego TBS nie. Odpowiedź
74. 23.02.2022 r. XLV sesja RM Nie będę wyliczać, na ile z moich wniosków nie ma odpowiedzi, ale chciałabym żeby Pan Burmistrz się zreflektował, że zalega on w odpowiedzi na informacje, na wnioski które ja składałam. Chciałabym, żeby tym wnioskiem przypominającym odpowiedział mi na wszystkie moje wnioski złożone na sesji, komisjach na które nie odpowiedział.  
75. 23.02.2022 r. XLV sesja RM Ja już tak na zakończenie bardzo dziękuję Pani Dorotko, że zapytała Pani o Żółty Domek. Ostatnio z informacji takich prasowych i oficjalnych dowiedzieliśmy się, że Żółty Domek najprawdopodobniej nie wiem, czy nie będzie istniał, jaka w ogóle będzie przyszłość Żółtego Domku i eksponatów w Żółtym Domku, tego co się tam znajduje, gdzie teraz będzie nauka historii w Goleniowie ? Zapytuję o to z uwagi, że do Żółtego Domku ma zostać przeniesiony Goleniowski Dom Kultury. Chciałabym uzyskać informację, jakie są plany, czy to rzeczywiście jest realne przeniesienie ? Wiem, że jest już zrobiona inwentaryzacja. Inwentaryzacja zawsze służy do czegoś. Chciałabym poznać plany w stosunku do tego miejsca. A gdyby miało zostać ono przeniesione, to też chciałabym wiedzieć, gdzie będą mogli turyści zapoznawać się z historią, bo to takie miejsce, gdzie można, jak to mówią kolokwialnie „liznąć” bardzo dużo historii. Odpowiedź
76. 30.03.2022 r. XLVI sesja RM  Pani Przewodnicząca, ja właśnie chciałam złożyć wniosek, żeby ta nasza sesja i ta ilość punktów po prostu nie była aż tak mocno przepełniona, bo też logiczne myślenie wyłącza się po jakimś czasie i rzeczywiście skład mamy, jaki mamy. Odpowiedź
77. 30.03.2022 r. XLVI sesja RM  Korzystając z okazji chciałabym jeszcze złożyć wniosek o uzupełnienie wszystkich brakujących elementów na placu zabaw na Plantach oraz elementów brakujących w chodniku przy ławkach. Odpowiedź
78. 29.06.2022 r. XLIX sesja RM Chciałabym złożyć wniosek o naprawę lustra drogowego przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ul. Polną. Odpowiedź
79. 27.07.2022 r. L sesja RM

Chciałabym złożyć kilka wniosków. Pierwszy mój wniosek ponawiam – już wcześniej go składałam – o naprawę nawierzchni, to jest taka nawierzchnia pod parking, tam po prostu są parkingi przy Zielonej Drodze. Spisałam numery działek: 19/11, 19/5, 19/4 i 43/1 obręb 8 miasta Goleniów.

Odpowiedź
80. 27.07.2022 r. L sesja RM

Wnoszę o udzielenie informacji na temat sytuacji w Goleniowskim Domu Kultury, w zakresie ciągłości funkcjonowania, w związku z doniesieniami medialnymi, jakie się pojawiły o problemach finansowych Goleniowskiego Domu Kultury i jego płynności finansowej.

Odpowiedź
81. 27.07.2022 r. L sesja RM

Z uwagi na to, że wakacje niedługo się skończą, zacznie się wrzesień chciałabym o prosić przekazanie mi informacji na temat bezpieczeństwa użytkowania budynku w Goleniowskim Domu Kultury oraz etapu realizacji podejścia do przodu do tego budynku.

Odpowiedź
82. 27.07.2022 r. L sesja RM Kolejny wniosek o udzielenie informacji przez Pana Burmistrza Banacha. Podczas ostatniej sesji zobowiązał się, iż udzieli mi na piśmie informacji w sprawie analizowanego obszaru, co do bloków, które powstają na Nowogardzkiej. Chciałabym powiedzieć, Panie Burmistrzu, ja wówczas przychyliłam się do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co ukazałam też w głosowaniu, a Pan dał słowo na sesji i do dnia dzisiejszego się nie wywiązał. Miał Pan przygotować dla mnie dokumenty, które będą potwierdzały, do jakiego obszaru analizowanego Państwo odnieśli się, wydając decyzję o warunkach zabudowy na budowę bloków na ul. Nowogardzkiej. Jestem zniesmaczona, że tej odpowiedzi nie ma. Na korytku nie ma, w odpowiedziach naszych na BIP nie ma. No i mam nadzieję, że jak najszybciej to uzyskam, ale jestem zniesmaczona tą sytuacją. Odpowiedź
83. 09.08.2022 r. Wniosek złożony na piśmie Radna złożyła wniosek na piśmie (treść wniosku w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/27782.dhtml Odpowiedź
84. 09.08.2022 r. Wniosek złożony na piśmie Radna złożyła wniosek na piśmie (treść wniosku w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/27783.dhtml Odpowiedź
85. 09.08.2022 r. Wniosek złożony na piśmie Radna złożyła wniosek na piśmie (treść wniosku w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/27784.dhtml Odpowiedź
86. 09.08.2022 r. Wniosek złożony na piśmie Radna złożyła wniosek na piśmie (treść wniosku w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/27785.dhtml Odpowiedź
87. 31.08.2022 r. LI sesja RM

Składam wniosek o zabezpieczenie techniczne wydarzeń rocznicowych, wydarzeń takich historycznych, które odbywają się u nas w Goleniowie. Ostatnio 01 sierpnia mieliśmy okoliczności wiadomej rocznicy Powstania Warszawskiego i Pani Burmistrz przyszła i oczywiście w imieniu piastowanego stanowiska przekazywała przemówienie, jednakże to przemówienie do nikogo nie trafiło. Nie ukrywam, że wstydziłam się, że słowa Pani Burmistrz „latają” po prostu pomiędzy drzewa, a nie trafiają do ludzi. Uważam, że urząd Burmistrza, to jest bardzo ważny urząd i trzeba zachować godność, a słowa czy przemówienia Burmistrzów winny trafiać skutecznie do mieszkańców, a do tego potrzebne jest nagłośnienie. Każdy wie, że na tym placu nagłośnienie jest po prostu niezbędne. Więc wnoszę o takowe zabezpieczanie zawsze techniczne ze strony Urzędu, jeśli udział w uroczystościach będzie brał Burmistrz.

Odpowiedź
88.

31.08.2022 r. LI sesja RM 

Składam wniosek o likwidację legowisk dzików w obrębie nr 2 miasta Goleniów. Są to głównie ul. Ogrodowa, Odrodzenia i park miejski. Tam w godzinach wieczornych nie ma, co przechadzać się na jakiekolwiek spacery, bo jest po prostu niebezpiecznie. Akurat ta część miasta i park miejski jest bardzo często użytkowany przez naszych mieszkańców i niejednokrotnie mi po prostu zgłaszali brak bezpieczeństwa.

Odpowiedź
89. 31.08.2022 r. LI sesja RM Kolejny wniosek o realizację w Bibliotece Miejskiej kiermaszu książek. Zbliża się rok szkolny, a rodzice na różnego rodzaju OLX, grupach facebook skupują od siebie książki. Uważam, że w naszej Bibliotece Miejskiej winny być przeprowadzane takie kiermasze, gdzie rodzice mogliby sprzedać swoje książki, a inni mogliby kupić. Więc wnoszę o realizację takowego kiermaszu w roku następnym, bo w tym roku jest już po sprawie. Odpowiedź
90. 31.08.2022 r. LI sesja RM

Wniosek o udostępnienie wszystkich dokumentów jakie są w posiadaniu naszego Urzędu, co do inwestycji, która została niedawno zrealizowana w temacie posadowienia na budynku Olimp anteny GSM. Chciałabym dostać wszystkie materiały, jakie są w posiadaniu Gminy.

Odpowiedź
91. 31.08.2022 r. LI sesja RM

Wniosek o ustosunkowanie się Burmistrza, co do działań Prezesa Zarządu PGK, który podjął decyzję w sprawie zmiany swojego zarządzenia nr 26/2022. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale zmianie uległ pkt 6, pozwolę sobie go odczytać, to jest § 2 pkt 6 „W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, co do odbieranych frakcji odpadów komunalnych z poszczególnych nieruchomości zostanie naliczona opłata dodatkowa w wysokości 1 500 zł netto plus VAT”. Szanowni Państwo, to są nasi przedsiębiorcy, którzy dźwigają większość naszego systemu, bo dzięki nim mamy wpływy w budżecie i dostali takie informacje o zmianie. Wydaje mi się, że 1 500 zł netto plus VAT jest to całkowicie niemiarodajna wysokość kary, co do przewinienia. Wystarczy tylko i wyłącznie źle posegregowana jedna frakcja i przedsiębiorca ma zapłacić takie olbrzymie pieniądze. Czy naszym zadaniem nie jest z uwagi na to, że PGK jest 100 % w udziałach Gminy, aby nasi przedsiębiorcy nie byli zmuszeni takową karą szukać sobie, gdzie indziej odbiorcy odpadów. Uważam tą sytuację za bulwersującą i wnoszę się o ustosunkowanie się Burmistrza, co do wskazanej przeze mnie kwestii, czy on jak najbardziej wspiera Prezesa w takowych działaniach ?  Czy przedsiębiorcy w Gminie Goleniów mają się zwijać, czy rozwijać ? Proszę o udzielenie odpowiedzi.

Odpowiedź
92. 31.08.2022 r. LI sesja RM Wnoszę o udzielenie informacji, czy na budynkach wszystkich naszych instytucji samorządowych były wywieszone flagi w dniu 01 sierpnia. Odpowiedź
93. 28.09.2022 r. LII sesja RM  Chciałabym złożyć wniosek w imieniu rodziców dzieci z Glewic, aby posadowić na przystanku autobusowym oświetlenie. Odpowiedź
94. 28.09.2022 r. LII sesja RM Z uwagi na oszczędności, które musimy czynić w energii elektrycznej, wnoszę o natychmiastową redukcję oświetlenia w naszym Parku 750-lecia i wyłączenie lamp w godzinach od 2400 do 400. Odpowiedź
95. 26.10.2022 r. LIV sesja RM Chciałabym złożyć wniosek do naszej Straży Miejskiej, aby częściej odbywały się kontrole, jeśli chodzi o Planty. Wiem, co tam się dzieje. Robi się tam bardzo, ale to bardzo niebezpiecznie oraz z tyłu na Zielonej Drodze za Smakoszem również jest tam taki ryneczek. Nie ukrywam, że ok. godz. 1800 strach tamtędy przechodzić. Więc bardzo proszę o wzmożone patrole w tym zakresie oraz poinformowanie Policji, żeby również, jak Państwo już nie pracują, bo wiem, że pracują Państwo do pewnej tylko godziny, żeby odbywały się patrole Policji, zwłaszcza w czasie weekendowym.

Odpowiedzi na sesji udzielił Komendant Straży Miejskiej

Odpowiedź

96. 26.10.2022 r. LIV sesja RM Bardzo bym prosiła i składam taki wniosek, aby nasze głosowania były widoczne z imienia i z nazwiska jak głosujemy przy naszych uchwałach, aby były one wywieszone na tablicy ogłoszeń, gdzieś w miejscu ogólnodostępnym dla mieszkańców Goleniowa. W innych gminach tak jest to praktykowane, a u nas sprawa jest ta zaniedbana. Odpowiedź
97. 30.11.2022 r. LV sesja RM  Wniosek o udzielenie informacji, jakim wynikiem, można określić go w procentach, Gmina Goleniów zrealizuje na koniec 2022 r. rozpoczęte przed laty zadanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goleniów oraz udzielenie informacji, czy Gmina otrzymuje regularne środki finansowe na podstawie składanych wniosków ? Czy z uwagi na to, bo rozumiem, że właściciele posesji nie ponoszą kosztów związanych z usunięciem i utylizacją azbestu, mam pytanie i to jest jak najbardziej zadanie potrzebne do realizacji z uwagi na dużą ilość jeszcze azbestu na dachach przede wszystkim stodół i pytanie do Pana Burmistrza, jakim zaangażowaniem się wykazuje w celu szybkiej, skutecznej realizacji tego projektu i dotarcia do mieszkańców, którzy posiadają te azbesty z informacją, że można je dla swojej zdrowotności jak najszybciej usunąć ? Odpowiedź
98. 30.11.2022 r. LV sesja RM  W związku z działaniami zmierzającymi do oszczędności zużycia prądu w Gminie Goleniów, proszę o informację, jakie działania Pan Burmistrz podjął oraz kiedy przedstawi pierwsze wyniki tych działań ?   Odpowiedź
99. 23.12.2022 r. Wniosek złożony na piśmie  Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/28779.dhtml Odpowiedź
100. 23.12.2022 r. Wniosek złożony na piśmie  Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/28780.dhtml Odpowiedź
101. 01.03.2023 r. LVIII sesja RM Chciałabym zawnioskować o udzielenie informacji, jak ma się sprawa odłowienia dzików grasujących na terenie Goleniowa, obręb 2 miasta. Zwłaszcza w preferencyjnych miejscach, jest to ul. Odrodzenia, park miejski, z którego bardzo często ludzie korzystają i ul. Ogrodowa. Wielokrotnie wnioskowałam o odłowienie dzików. Korzystając jeszcze tutaj z okazji, że jest Pan Komendant, Panie Komendancie, czy podjęli Państwo jakiekolwiek czynności na tym terenie ? Bo przechadzanie się po miejskim parku staje się naprawdę bardzo dużym zagrożeniem. Ostatnio na własne oczy widziałam watahę 10 wielkich dzików.

Odpowiedzi na sesji udzielił Komendant Straży Miejskiej

odpowiedź 

102. 01.03.2023 r. LVIII sesja RM Chciałabym złożyć wniosek o udzielenie informacji przez naszego Inspektora Danych Osobowych, czy kalendarz Burmistrza jest prowadzony zgodnie
z RODO ? Chodzi mi głównie o wskazywanie w wydarzeniach imion i nazwisk oraz ściśle określonych numerów telefonów do osób, które pojawiają się na spotkaniu u Burmistrza. Proszę o udzielenie tej informacji. Tutaj przede wszystkim wydarzyły się takie dwie okoliczności, na które warto zwrócić uwagę. To jest 07 luty i 13 luty.
odpowiedź
103. 29.03.2023 r. LIX sesja RM  Chciałabym zawnioskować o udostępnienie kserokopii przesłanego zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych, które zostało przesłane do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Chodzi przede wszystkim o mój wniosek, który były zgłoszony 01 marca 2023 r. Odpowiedź
104. 26.04.2023 r. LX sesja RM Wniosek o przemalowanie i usunięcie obrazu widniejącego na muralu od strony ul. Zielona Droga z motywami muzycznymi związanymi z festiwalem realizowanym przez Stowarzyszenie Rock Hard Ride Free. Proszę o realizację w trybie pilnym. Odpowiedź

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Jasińska 28-01-2019 12:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paulina Krześniak 28-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Monika Jasińska 28-01-2019 14:29