Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Raport z konsultacji rocznego Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2020
2 Porządek posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,Edukacji,Kultury i Sportu w dniu 18 listopada 2019 r.
3 Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Gminnej w dniu 15 listopada 2019 r.
4 obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 12 listopada 2019r. została wydana decyzja P ? 100 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w działkach nr: 221/81, 221/238, 221/103 w obrębie geodezyjnym Załom, na wniosek: osoby fizycznej.
5 Harmonogram posiedzeń komisji i sesji w okresie od 14.11.2019 r. do 18.12.2019 r.
6 ZARZĄDZENIE NR 302/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2019r
7 ZARZĄDZENIE Nr 54/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedur windykacji należności z tytułu dochodów budżetowych Gminy Goleniów
8 obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie zbiornika - ujęcie wód powierzchniowych - służącego do celów przeciwpożarowych i nawadniania gruntów leśnych oraz wykonanie wodopoju dla zwierząt leśnych na terenie działki nr 594/5 w obrębie geodezyjnym Miękowo w zamach zadania ? Budowa zbiornika służącego do celów przeciwpożarowych i nawadniania gruntów leśnych, położonego na nieruchomości ? działka nr 594/5 obręb ewidencyjny Miękowo Gmina Goleniów, znajdującej się w zarządzie Nadleśnictwa Goleniów.?
9 obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 08 listopada 2019r. została wydana decyzja P ? 98 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 468/23 i 468/27 położonych w obrębie geodezyjnym Ciechno ? poza terenem objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego . na wniosek: osoby fizycznej.
10 obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 08 listopada 2019r. została wydana decyzja P ? 99 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 377/22, 69, 101/1, 45 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie, na wniosek: osoby fizycznej.