Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY GOLENIÓW ORAZ INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINNY GOLENIÓW W ROKU 2019
2 Zarządzenie nr 71/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 marca 2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 62/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 marca 2019r. / ze zmianami/ w sprawie ustalenia zasad i opłat za wydzierżawianie i wynajem nieruchomości stanowiacych własność gminy Goleniów.
3 Zrządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31.03.2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie cen za wykup miejsc na cmentarzach komunalnych oraz nadzoru nad budową pomników na terenie miasta i gminy Goleniów
4 Zarządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 marca 2020 r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie cen za wykup miejsc na cmentarzach komunalnych oraz nadzoru nad budową pomników na terenie miasta i gminy Goleniów
5 Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 156/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie przekazania dla Straży Miejskiej w Goleniowie do użytkowania monitoringu wizyjnego oraz sposobu jego wykorzystania.
6 Zarządzenie Nr 75/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 marca 2020 r w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego Goleniowa
7 Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 156/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie przekazania dla Straży Miejskiej w Goleniowie do użytkowania monitoringu wizyjnego oraz sposobu jego wykorzystania.
8 O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Gminy Goleniów stosownie do art. 36 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego w Goleniowie uprzejmie informuje, że sprawa wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: części 428/2, 333/2, części działki 333/1, 210/14, 210/7, 210/8, 210/10, 329/5, części 333/9, 144/2 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć oraz w działkach nr: 19/2, 12/2, 669/1, 1/ 2, 696/47, 13, 696/36 w obrębie geodezyjnym Glewice 2, załatwiona zostanie w terminie jednego miesiąca, od dnia uzgodnienia projektu decyzji celu publicznego dla przedmiotowego przedsięwzięcia przez organy uzgadniające wymienione art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. ( Dz. U. z 2020r. poz. 293 jednolity tekst ).
9 obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 31 marca 2020 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zwieszonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: części 428/2, 333/2, części działki 333/1, 210/14, 210/7, 210/8, 210/10, 329/5, części 333/9, 144/2 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć oraz w działkach nr: 19/2, 12/2, 669/1, 1/ 2, 696/47, 13, 696/36 w obrębie geodezyjnym Glewice 2. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
10 O B W I E S Z C Z E N I E - Burmistrz Gminy Goleniów stosownie do art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w Goleniowie uprzejmie informuje, że sprawa wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: budowie osiedlowego ciepłociągu w technologii rur preizolowanych w działkach nr: 452/9, 460, 494, 495/2, 497/1, 497/2, 497/3, 497/4, 501 położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie dla potrzeb istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych, załatwiona zostanie w terminie do dnia 30 kwietnia 2020r.