Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Burmistrza Gminy Goleniów w 2021 r.
2 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i 15 kV, na terenie działek nr 152/2, 152/8, 98, 96, 88/3, 94/1 w obrębie geodezyjnym Miękowo wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie działki nr 88/3 obręb Miękowo.
3 Zarządzenie Nr 151 /2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej klubom sportowym na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Goleniów w roku 2022
4 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/480/18 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadawania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów
5 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację inwestycji pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego- Trasa Blue Velo etap II"
6 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie w związku z realizacją budowy budynków mieszkalnych przy ulicy Stargardzkiej / Wytwórczej w Goleniowie I i II etap
7 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2022 - 2028
8 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. (złożony przez radnego Marcina Gręblickiego)
9 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r.
10 Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Goleniów na rok szkolny 2022/2023