Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości że na wniosek  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu farm fotowoltaicznych KOMAROWO o łącznej mocy do 20 MW (moc  jednostkowa do 1 MW) zlokalizowanych w miejscowości Komarowo gm. Goleniów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym magazynem energii, z możliwością dzielenia na części lub budowania w całości na terenie działki 439/11 obręb geodezyjny Komarowo, Gmina Goleniów, BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, po przeanalizowaniu przedłożonej w przedmiotowej sprawie dokumentacji, w tym w szczególności zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia, w dniu 08 kwietnia 2021r., pod znakiem: WPNS.6220.7.2021.JC wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
2 Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji środowiskowej  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie  działki  nr 185 położonej w  obrębie geodezyjnym Lubczyna, Gmina Goleniów.
3 Mucek Janina - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w UGiM
4 Ratajczyk Maciej Paweł - Dyrektor GDK
5 790
6 Porządek posiedzenia Zespołu Komisji Budżetu i Gospodarki Gminnej do spraw oceny potrzeb inwestycyjnych obszarów wiejskich w dniu 15 kwietnia 2021 r.
7 Zarządzenie Nr 55/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09 kwietnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia treningu uruchamiania syren alarmowych i ich pracy zainstalowanych na terenie miasta Goleniów
8 Porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 14 kwietnia 2021 r.
9 Baza wsparcia
10 Zarządzenie nr 315/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie do sprawowania kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną i placówkami wsparcia dziennego oraz określenia sposobu ich przeprowadzania.