herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 10/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym Grzegorz Matławski 2018-01-19 15:27:17
dotacje 2018 Grzegorz Matławski 2018-01-19 15:26:12
ZARZĄDZENIE Nr 10/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym Grzegorz Matławski 2018-01-19 15:25:23
Dostawa i montaż wyposażenia dla sekcji Pralnia i Kuchnia w ramach zadania pn. Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym Edyta Tomala 2018-01-19 15:00:30
Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasach drogowych w części przemysłowej miasta Goleniów Edyta Tomala 2018-01-19 14:39:07
Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasach drogowych w części przemysłowej miasta Goleniów Edyta Tomala 2018-01-19 14:38:57
Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasach drogowych w części przemysłowej miasta Goleniów Edyta Tomala 2018-01-19 14:38:09
Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasach drogowych w części przemysłowej miasta Goleniów Edyta Tomala 2018-01-19 14:35:47
Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasach drogowych w części przemysłowej miasta Goleniów Edyta Tomala 2018-01-19 14:23:52
Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasach drogowych w części przemysłowej miasta Goleniów Edyta Tomala 2018-01-19 14:06:13
Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasach drogowych w części przemysłowej miasta Goleniów Edyta Tomala 2018-01-19 14:03:21
Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasach drogowych w części przemysłowej miasta Goleniów Edyta Tomala 2018-01-19 14:02:47
Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasach drogowych w części przemysłowej miasta Goleniów Edyta Tomala 2018-01-19 14:01:25
Protokół Nr 01/18 z dnia 08.01.2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-01-19 12:51:21
2018 Agata Zajko-Pałka 2018-01-19 12:50:45
Protokół Nr 09/17 z dnia 04.12.2017 r. Agata Zajko-Pałka 2018-01-19 12:50:20
Protokół Nr 12/17 z dnia 07.12.2017 r. Agata Zajko-Pałka 2018-01-19 12:49:38
Protokół Nr 11/17 z dnia 29.11.2017 r. Agata Zajko-Pałka 2018-01-19 12:49:11
Protokół Nr 10/17 z dnia 23.11.2017 r. Agata Zajko-Pałka 2018-01-19 12:48:30
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasach drogowych w części przemysłowej miasta Goleniów Edyta Tomala 2018-01-19 12:37:32
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasach drogowych w części przemysłowej miasta Goleniów Edyta Tomala 2018-01-19 12:36:30
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasach drogowych w części przemysłowej miasta Goleniów Edyta Tomala 2018-01-19 12:36:10
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasach drogowych w części przemysłowej miasta Goleniów Edyta Tomala 2018-01-19 12:35:54
Obwieszczenie -zawiadamia się strony postępowania, że pismem z dnia 11 stycznia 2018r. tutejszy Organ przesłał do Organów uzgadniających uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica?Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych na terenie działek nr: 1 obręb geodezyjny Niedamierz, 88, 114, 16 obręb geodezyjny Niewiadowo, nr 320, 323/4, 323/5, 324/3, 462/2, 464, 347, 317/8, 626/5, 103, 628/3, 115/7, 115/3, 117/23 obręb Żółwia Błoć. Joanna Chilkiewicz 2018-01-18 15:05:10
Informacja o odwołaniu otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności Edyta Guzikiewicz 2018-01-18 15:03:05
Kompleksowe indywidualne wsparcie Uczestników/czek projektu p.n.: CHCEMY WIĘCEJ aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów - przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym Izabela Szturo 2018-01-18 14:08:42
Kompleksowe indywidualne wsparcie Uczestników/czek projektu p.n.: CHCEMY WIĘCEJ aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów - przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym Izabela Szturo 2018-01-18 14:08:18
ZARZĄDZENIE NR 11/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania stypendium artystycznego Grzegorz Matławski 2018-01-18 13:29:56
Uchwała Nr XXXV/440/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Andrzej Krause 2018-01-18 12:54:50
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. Andrzej Krause 2018-01-18 12:53:28
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 Andrzej Krause 2018-01-18 12:52:42
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie Edyta Tomala 2018-01-18 12:50:43
Rok 2018 Andrzej Krause 2018-01-18 12:50:31
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie Edyta Tomala 2018-01-18 12:50:00
Plan postępowań o udzielanie zamówień na 2018 r. Kamila Janiszewska 2018-01-18 10:51:24
Porządek posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej w dniu 23 stycznia 2018 roku Agata Zajko-Pałka 2018-01-17 13:54:57
Rozliczenie otrzymanej dotacji Grzegorz Matławski 2018-01-17 11:26:56
Wniosek o udzielenie dotacji na rok ...... Grzegorz Matławski 2018-01-17 11:22:42
Wniosek o udzielenie dotacji na rok ...... Grzegorz Matławski 2018-01-17 11:22:03
Wniosek o udzielenie dotacji na rok ...... Grzegorz Matławski 2018-01-17 11:10:13