herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr CCCLVIII.634.2018 składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 13 września w sprawie opinii o możliwości sfinasnowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Goleniów na 2018 rok Mirosław Guzikiewicz 2018-09-20 18:42:20
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 20 września 2018 r. zmieniające postanowienia w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-09-20 15:00:51
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 15 kV w działkach nr : 127, części 136 ( część nie objęta planem ), 146/51 oraz budowa 2 słupów linii napowietrznej w działkach nr 146/51 i 127 położonych w obrębie geodezyjnym Miękowo. Kamila Buksik 2018-09-20 14:00:05
Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn.: Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku na Centrum Aktywności Lokalnej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną Edyta Tomala 2018-09-20 10:32:21
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 17 września 2018 r. została wydana decyzja P ? 51, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na terenie działek nr: 26/13, 25, 27/15 położonych w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Kamila Buksik 2018-09-20 09:34:52
obwieszczenie -budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na terenie działek nr: 26/13, 25, 27/15 położonych w obrębie geodezyjnym Dobroszyn . - dokument usunięty Kamila Buksik 2018-09-20 09:33:39
obwieszczenie -budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na terenie działek nr: 26/13, 25, 27/15 położonych w obrębie geodezyjnym Dobroszyn . - dokument usunięty Kamila Buksik 2018-09-20 09:33:31
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rurzycy, Gmina Goleniów Kamila Janiszewska 2018-09-20 09:24:45
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rurzycy, Gmina Goleniów Kamila Janiszewska 2018-09-20 09:24:22
Informacja dot. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Podańsku (dz. nr 116/10 obręb Budno, gm. Goleniów). Karolina Lasocka 2018-09-20 08:40:27
Protokół Nr 07/18 z 12 września 2018 r. Monika Jasińska 2018-09-20 07:54:00
Porządek posiedzenia Komisji Budżetu w dniu 25 września 2018 r. Monika Jasińska 2018-09-20 07:29:21
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-09-19 13:59:17
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-09-19 13:58:18
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 13 września 2018 r. została wydana decyzja P ? 50, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr: 104 i 133/63 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń budowie sieci energetycznej kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr: 104 i 133/63 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. na wniosek: Enea Operator Sp. z o.o. Kamila Buksik 2018-09-19 13:30:31
Budowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Goleniowie ok. 2300 m2 etap I odc. A-B Kamila Janiszewska 2018-09-19 13:17:58
Budowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Goleniowie ok. 2300 m2 etap I odc. A-B Kamila Janiszewska 2018-09-19 13:17:33
Informacja Burmistrza Gminy Goleniów o wynikach konsultacji zarządzonych na postawie zarządzenia nr 212/2018 Andrzej Krause 2018-09-19 09:21:59
Porządek posiedzenia Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniu 24.09.2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-09-19 08:12:06
ZARZĄDZENIE NR 235/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 września 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-09-19 07:15:51
Obwieszczenie -zawiadamia, się że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie domu wolnostojącego jednorodzinnego z wbudowanym w bryłę garażem na terenie działki nr 2, obręb geodezyjny Niewiadowo Joanna Chilkiewicz 2018-09-18 15:32:38
Porządek posiedzenia Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniu 24.09.2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-09-18 15:04:41
Wojciechowski Andrzej Monika Jasińska 2018-09-18 13:47:56
Wilińska-Onyśko Agata Monika Jasińska 2018-09-18 13:43:19
Zarządzenie nr 225/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 września 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Agnieszka Miturska 2018-09-18 13:35:41
Zarządzenie nr 224/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 września 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Agnieszka Miturska 2018-09-18 13:33:53
Chodyko Dorota Monika Jasińska 2018-09-18 12:18:27
Zarzadzenie Nr 234/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 września 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości gminnej Agnieszka Miturska 2018-09-18 11:19:02
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Goleniowie Arkadiusz Sell 2018-09-18 10:31:24
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Goleniowie Arkadiusz Sell 2018-09-18 10:29:48
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Goleniowie Arkadiusz Sell 2018-09-18 10:28:22
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Goleniowie Arkadiusz Sell 2018-09-18 10:28:07
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Goleniowie - dokument usunięty Arkadiusz Sell 2018-09-18 10:27:38
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Goleniowie - dokument usunięty Arkadiusz Sell 2018-09-18 10:26:40
Wilińska-Onyśko Agata Monika Jasińska 2018-09-18 09:19:02
Mituła Łukasz Monika Jasińska 2018-09-18 09:18:07
Majdak Czesław Monika Jasińska 2018-09-18 09:17:17
Zygmański Ireneusz Monika Jasińska 2018-09-18 09:16:04
Chodyko Dorota Monika Jasińska 2018-09-18 09:13:43
Henkelman Irena Monika Jasińska 2018-09-18 09:09:04