Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości że na wniosek  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu farm fotowoltaicznych KOMAROWO o łącznej mocy do 20 MW (moc  jednostkowa do 1 MW) zlokalizowanych w miejscowości Komarowo gm. Goleniów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym magazynem energii, z możliwością dzielenia na części lub budowania w całości na terenie działki 439/11 obręb geodezyjny Komarowo, Gmina Goleniów, BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, po przeanalizowaniu przedłożonej w przedmiotowej sprawie dokumentacji, w tym w szczególności zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia, w dniu 08 kwietnia 2021r., pod znakiem: WPNS.6220.7.2021.JC wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Joanna Chilkiewicz 2021-04-09 15:34:45
Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji środowiskowej  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie  działki  nr 185 położonej w  obrębie geodezyjnym Lubczyna, Gmina Goleniów. Joanna Chilkiewicz 2021-04-09 15:27:58
Ratajczyk Maciej Paweł - Dyrektor GDK Arkadiusz Sell 2021-04-09 14:53:40
Mucek Janina - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w UGiM Arkadiusz Sell 2021-04-09 14:53:17
Ratajczyk Maciej Paweł - Dyrektor GDK Arkadiusz Sell 2021-04-09 14:52:00
776 Justyna Miturska 2021-04-09 12:25:16
Faryniarz Danuta Justyna Miturska 2021-04-09 12:24:48
776 Justyna Miturska 2021-04-09 12:23:37
776 - dokument usunięty Justyna Miturska 2021-04-09 12:23:09
Faryniarz Danuta Justyna Miturska 2021-04-09 12:21:43
776 - dokument usunięty Justyna Miturska 2021-04-09 12:20:18
Sypień Krzysztof Justyna Miturska 2021-04-09 12:17:16
790 Justyna Miturska 2021-04-09 12:16:26
Porządek posiedzenia Zespołu Komisji Budżetu i Gospodarki Gminnej do spraw oceny potrzeb inwestycyjnych obszarów wiejskich w dniu 15 kwietnia 2021 r. Justyna Miturska 2021-04-09 11:39:09
Zarządzenie Nr 55/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09 kwietnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia treningu uruchamiania syren alarmowych i ich pracy zainstalowanych na terenie miasta Goleniów Marta Kachniarz 2021-04-09 10:21:02
Baza wsparcia Andrzej Krause 2021-04-09 08:29:50
Porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 14 kwietnia 2021 r. Justyna Miturska 2021-04-08 14:26:05
Baza wsparcia Agnieszka Roszatycka-Krause 2021-04-08 12:39:43
Dane teleadresowe Agnieszka Roszatycka-Krause 2021-04-08 12:33:12
766 Justyna Miturska 2021-04-08 11:59:04
Kuszyński Robert Justyna Miturska 2021-04-08 11:58:41
766 Justyna Miturska 2021-04-08 11:55:48
Zarządzenie nr 315/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie do sprawowania kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną i placówkami wsparcia dziennego oraz określenia sposobu ich przeprowadzania. Agnieszka Kot 2021-04-08 10:37:28
Zarządzenie Nr 54/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania zespołu ds. osoby/rodziny w Goleniowie. Agnieszka Kot 2021-04-08 10:27:25
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów na dzień 20 kwietnia 2021 r. Teresa Kaźmierczak 2021-04-08 08:07:34
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiacych własnośc Gminy Goleniów na dzięń 20 kwietnia 2021 r. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2021-04-08 08:03:01
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiacych własnośc Gminy Goleniów na dzięń 20 kwietnia 2021 r. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2021-04-08 08:01:41
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierzawę nieruchomości stanowiacych własność Gminy Goleniów na dzień 20 marca 2021r. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2021-04-08 07:59:52
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierzawę nieruchomości stanowiacych własność Gminy Goleniów na dzień 20 marca 2021r. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2021-04-08 07:59:23
Zarządzenie nr 53/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 01 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 62/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 marca 2019 r. / ze zmianami/ w sprawie ustalenia zasad i opłat za wydzierżawianie i wynajem nieruchomości stanowiacych własność Gminy Goleniów. Teresa Kaźmierczak 2021-04-07 14:17:58
Zarzadzenie nr 53/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 01.04.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 62/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 marca 2019 r . / ze zmianami/ w sprawie ustalenia zasad i opłat za wydzierżawianie i wynajem nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Goleniów. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2021-04-07 14:10:10
Zarzadzenie nr 53/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 01.04.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 62/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 marca 2019 r . / ze zmianami/ w sprawie ustalenia zasad i opłat za wydzierżawianie i wynajem nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Goleniów. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2021-04-07 14:09:28
Odstrzał sanitarny dzików. Rozporządzenie Nr 12/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Łukasz Posieczek 2021-04-07 13:31:01
765 Justyna Miturska 2021-04-07 13:06:15
Kuszyński Robert Justyna Miturska 2021-04-07 13:05:41
765 Justyna Miturska 2021-04-07 13:03:26
Zarządzenie nr 53/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 01 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 62/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 marca 2019 r. / ze zmianami/ w sprawie ustalenia zasad i opłat za wydzierżawianie i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów. stanowiącej mienie komunalne. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2021-04-07 12:13:17
Zarządzenie nr 52/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 01 kwietnia 2021r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu pod wynajem nieruchomości stanowiących mienie komunalne Agnieszka Miturska 2021-04-07 11:26:29
Zarządzenie nr 313/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Goleniów ustawami w 2021r. Mirosław Guzikiewicz 2021-04-07 11:17:30
Zarządzenie nr 53/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 01 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 62/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 marca 2019 r. / ze zmianami/ w sprawie ustalenia zasad i opłat za wydzierżawianie i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów. stanowiącej mienie komunalne. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2021-04-07 10:51:55