herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
"Budowa ulic S. Starzyńskiego, Rumiankowej, Miętowej i Paproci w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną - etap I" Izabela Szturo 2017-02-21 14:41:44
"Budowa ulic S. Starzyńskiego, Rumiankowej, Miętowej i Paproci w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną - etap I" Izabela Szturo 2017-02-21 14:41:21
"Budowa ulic S. Starzyńskiego, Rumiankowej, Miętowej i Paproci w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną - etap I" Izabela Szturo 2017-02-21 14:40:54
"Budowa ulic S. Starzyńskiego, Rumiankowej, Miętowej i Paproci w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną - etap I" Izabela Szturo 2017-02-21 14:35:27
"Budowa ulic S. Starzyńskiego, Rumiankowej, Miętowej i Paproci w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną - etap I" Izabela Szturo 2017-02-21 14:34:53
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym p.n.: "Przebudowa ulicy Maszewskiej i Zakładowej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną" Izabela Szturo 2017-02-21 11:22:54
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym p.n.: "Przebudowa ulicy Maszewskiej i Zakładowej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną" Izabela Szturo 2017-02-21 11:22:25
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym p.n.: "Przebudowa ulicy Maszewskiej i Zakładowej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną" Izabela Szturo 2017-02-21 11:20:38
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym p.n.: "Przebudowa ulicy Maszewskiej i Zakładowej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną" Izabela Szturo 2017-02-21 11:20:27
obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 300 m i sieci wodociągowej o długości około 300 m na terenie działek nr 174, 360, 368/7, 368/12, 368/11, 268/13 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna . Kamila Buksik 2017-02-21 11:15:09
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym p.n.: "Przebudowa ulicy Maszewskiej i Zakładowej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną" Izabela Szturo 2017-02-21 11:13:47
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym p.n.: "Przebudowa ulicy Maszewskiej i Zakładowej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną" Izabela Szturo 2017-02-21 11:11:39
Wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego Katarzyna Dywan 2017-02-21 10:27:13
Komunikat Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie opłaty skarbowej Katarzyna Dywan 2017-02-21 10:24:27
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym p.n.: "Budowa ulic S.Starzyńskiego, Rumiankowej, Miętowej i Paproci w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną - etap I Izabela Szturo 2017-02-20 15:06:09
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym p.n.: "Budowa ulic S.Starzyńskiego, Rumiankowej, Miętowej i Paproci w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną - etap I Izabela Szturo 2017-02-20 14:40:37
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym p.n.: "Budowa ulic S.Starzyńskiego, Rumiankowej, Miętowej i Paproci w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną - etap I Izabela Szturo 2017-02-20 14:39:43
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 20 lutego 2017 r. została wydana decyzja P- 7 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej z rur o dn 110 mm o długości ok. 637 mb wraz z 14 przyłączami wodociągowymi o dn 32 mm na terenie działek nr 129 i 124/67 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. na wniosek: osoby fizycznej. Kamila Buksik 2017-02-20 12:02:21
Zarządzenie nr 53/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17.02.2017r. w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji Monika Niciejewska 2017-02-20 11:17:12
Zarządzenie nr 53/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17.02.2017r. w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji Monika Niciejewska 2017-02-20 11:16:46
Zarządzenie nr 53/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17.02.2017r. w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji Monika Niciejewska 2017-02-20 11:13:25
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 20 lutego 2017 r. została wydana decyzja P- 6 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej z rur o PE RC 110 o długości ok. 500 mb na terenie działek nr: 1090/5, 1086/22 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie i na terenie działki nr 1/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie na wniosek: osoby fizycznej. Kamila Buksik 2017-02-20 10:40:47
Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające zarzędzenie Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat i określenia sposobu ich ustalania, za usługi o chrakterze użeteczności publicznej w sferze kultury fizycznej świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie i za korzystanie z obiektów i urządzeń administrowanych przez tę jednostkę. Karolina Lasocka 2017-02-20 09:13:24
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 16 lutego 2017 r. została wydana decyzja P- 5 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej z rur PE 110 o długości ok. 160 m oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 o długości ok. 85 m na terenie działek nr 221/81, 221/27, 221/238, 221/93, 76 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. na wniosek: osoby fizycznej. Kamila Buksik 2017-02-17 14:53:19
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW- podaje się do publicznej wiadomości informację, iż: odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  dla aktualizacji dokumentu pn. ?Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów?, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. ?Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego?. Joanna Chilkiewicz 2017-02-17 14:25:46
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Przebudowa ul. Kościelnej w Krępsku Justyna Grabia 2017-02-17 13:17:36
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Przebudowa ul. Kościelnej w Krępsku Justyna Grabia 2017-02-17 13:17:20
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ograniczony na zbycie pomieszczenia przy ul.Inwalidzkiej 1 w Goleniowie na dzień 15 marca 2017r. Agnieszka Miturska 2017-02-17 12:54:22
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym p.n. Budowa i wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym Edyta Tomala 2017-02-17 12:40:40
Wykonanie wyceny wartości nieruchomości zabudowanej halą sportową usytuowaną w Goleniowie przy ulicy Szkolnej, która zostanie oddana w trwały zarząd, w celu ustalenia wysokości opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Kamila Janiszewska 2017-02-17 12:30:12
Wykonanie wyceny wartości nieruchomości zabudowanej halą sportową usytuowaną w Goleniowie przy ulicy Szkolnej, która zostanie oddana w trwały zarząd, w celu ustalenia wysokości opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Kamila Janiszewska 2017-02-17 12:29:07
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 16 lutego 2017 r. została wydana decyzja P- 4 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej z rur PE RC 110 o długości ok. 130 m na terenie działek nr 220 i 199/1 położonych w obrębie geodezyjnym Komarowo. na wniosek: osoby fizycznej. Kamila Buksik 2017-02-17 10:32:01
Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające zarzędzenie Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat i określenia sposobu ich ustalania, za usługi o chrakterze użeteczności publicznej w sferze kultury fizycznej świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie i za korzystanie z obiektów i urządzeń administrowanych przez tę jednostkę. Karolina Lasocka 2017-02-16 13:59:28
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek pocztowych i ewentualnych ich zwrotów dla Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie z siedzibą Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów Kamila Janiszewska 2017-02-16 10:07:23
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek pocztowych i ewentualnych ich zwrotów dla Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie z siedzibą Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów Kamila Janiszewska 2017-02-16 10:07:14
Zarządzenie nr 28/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Agnieszka Miturska 2017-02-15 14:44:18
Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na dwa stanowiska Aplikanta w Straży Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Marta Kachniarz 2017-02-15 14:26:30
Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 lutego 2017 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Edyta Guzikiewicz 2017-02-15 11:44:41
ZARZĄDZENIE NR 43/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. Mirosław Guzikiewicz 2017-02-15 11:44:20
Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 lutego 2017 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Edyta Guzikiewicz 2017-02-15 11:44:18