herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Szef Kuchni w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowie Marta Kachniarz 2018-11-16 13:17:37
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Starszy specjalista ds. administracji w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Zakład Aktywności Zawodowej Marta Kachniarz 2018-11-16 13:15:47
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Starszy Rzemieślnik - konserwator w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowie Marta Kachniarz 2018-11-16 13:14:14
Dyrektor Zakładu Aktywności zawodowej w Goleniowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Starszy Rzemieślnik w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowie Marta Kachniarz 2018-11-16 13:12:51
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Księgowy w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Zakład Aktywności Zawodowej Marta Kachniarz 2018-11-16 13:11:25
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Księgowy w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Zakład Aktywności Zawodowej - dokument usunięty Marta Kachniarz 2018-11-16 13:10:37
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Samodzielny referent - sekretarka w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Zakład Aktywności Zawodowej Marta Kachniarz 2018-11-16 13:09:42
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Robotnik w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowie Marta Kachniarz 2018-11-16 13:07:41
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Rehabilitant w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Zakład Aktywności Zawodowej Marta Kachniarz 2018-11-16 13:06:26
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Pracownik socjalny w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Zakład Aktywności Zawodowej Marta Kachniarz 2018-11-16 13:05:09
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Pielęgniarka w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Zakład Aktywności Zawodowej Marta Kachniarz 2018-11-16 13:03:39
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Pedagog w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Zakład Aktywności Zawodowej Marta Kachniarz 2018-11-16 13:02:23
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Kucharz w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowie Marta Kachniarz 2018-11-16 13:01:06
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Księgowy w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Zakład Aktywności Zawodowej - dokument usunięty Marta Kachniarz 2018-11-16 12:59:35
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Kierownik Pralni w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowie Marta Kachniarz 2018-11-16 12:57:44
ZARZĄDZENIE NR 284/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-11-16 11:06:14
projekt budżetu Gminy Goleniów na 2019 rok wraz z Wieloletnia Prognozą Finansową na lata 2019-2047 Mirosław Guzikiewicz 2018-11-16 10:42:00
Rok 2019 Mirosław Guzikiewicz 2018-11-16 10:41:06
Rok 2019 Mirosław Guzikiewicz 2018-11-16 10:40:58
Rok 2019 Mirosław Guzikiewicz 2018-11-16 10:40:53
ZARZĄDZENIE Nr 287/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Grzegorz Matławski 2018-11-16 08:30:43
ZARZĄDZENIE Nr 287/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Grzegorz Matławski 2018-11-16 08:22:21
Zarządzenie Nr 286/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia do składu osobowego Rady Nadzorczej Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie przedstawiciela Gminy Goleniów Edyta Guzikiewicz 2018-11-15 11:29:51
Budowa parkingu oraz ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Krępsku Justyna Grabia 2018-11-15 11:18:00
Budowa parkingu oraz ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Krępsku Justyna Grabia 2018-11-15 11:17:51
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o polowaniu zbiorowym KŁ PUSZCZA Łukasz Posieczek 2018-11-15 09:51:49
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o polowaniu zbiorowym KŁ PUSZCZA Łukasz Posieczek 2018-11-15 09:49:08
Wykaz organizacji pozarządowych Andrzej Krause 2018-11-15 09:29:24
Harmonogram posiedzeń sesji w dniu 19.11.2018 r. Monika Jasińska 2018-11-15 09:01:10
Harmonogram posiedzeń sesji w dniu 19.11.2018 r. Monika Jasińska 2018-11-15 09:00:55
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie udzielenia na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych oraz na korzystanie z wód objęte zakresem usług wodnych, w ramach realizacji zadania ,,Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo-koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzęśnica-Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozo-Miękowo". Karolina Lasocka 2018-11-15 08:28:35
Dostawa urządzeń i sprzętów w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-11-14 13:41:42
Dostawa urządzeń i sprzętów w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-11-14 13:41:39
Dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli i wyposażenia kuchennego w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-11-14 13:39:38
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 9 listopada 2018 r. zawiadamia się wszystkie strony w sprawie że Prezydent Miasta Szczecin w ramach oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn ?Zespół hotelowo-usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Portowej 14 A w Szczecinie? po uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, pismem z dnia 09.11.2018 r., ponownie wystąpił do organów współdziałających o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz z o opinię przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Dyrektora RZGW w Szczecinie PGW WP, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie Joanna Chilkiewicz 2018-11-14 13:34:49
Dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli i wyposażenia kuchennego w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-11-14 13:34:42
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin podaje się do publicznej wiadomości że Prezydent Miasta Szczecin przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn ?Zespół hotelowo-usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Portowej 14 A w Szczecinie? Joanna Chilkiewicz 2018-11-14 13:30:47
Dostawa urządzeń i sprzętów w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-11-14 12:56:31
Dostawa urządzeń i sprzętów w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-11-14 12:56:12
Dostawa urządzeń i sprzętów w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-11-14 12:55:21