Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą : ?Instalacja do przetwarzania odpadów na terenie kopalni Kruszyw na części działki nr 162/15 obręb geodezyjny Mosty, w miejscowości Mosty, gmina Goleniów w celu wzbogacania urobku kopalnianego Joanna Chilkiewicz 2020-01-27 14:29:48
Wykonywanie bieżących usług w zakresie szacowania wartości nieruchomości gruntowych w 2020 roku Joanna Kraszkiewicz 2020-01-27 09:47:54
Wykonywanie bieżących usług w zakresie szacowania wartości nieruchomości gruntowych w 2020 roku Joanna Kraszkiewicz 2020-01-27 09:47:51
Wykonywanie bieżących usług w zakresie szacowania wartości nieruchomości gruntowych w 2020 roku Joanna Kraszkiewicz 2020-01-27 08:12:27
Wykonywanie bieżących usług w zakresie szacowania wartości nieruchomości gruntowych w 2020 roku Joanna Kraszkiewicz 2020-01-27 08:12:24
Wykonywanie bieżących usług w zakresie szacowania wartości nieruchomości lokalowych i budynkowych w 2020 roku Kamila Janiszewska 2020-01-24 13:22:29
Wykonywanie bieżących usług w zakresie szacowania wartości nieruchomości lokalowych i budynkowych w 2020 roku Kamila Janiszewska 2020-01-24 13:22:00
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych - skany odpowiedzi Monika Jasińska 2020-01-24 12:53:23
XIV sesja 27.11.2019 Monika Jasińska 2020-01-24 12:53:17
326-2 Monika Jasińska 2020-01-24 12:53:06
332-2 Monika Jasińska 2020-01-24 12:53:05
323-2 Monika Jasińska 2020-01-24 12:53:02
Zajko Krzysztof Monika Jasińska 2020-01-24 12:52:51
Różański Andrzej Monika Jasińska 2020-01-24 12:51:48
Chodyko Dorota Monika Jasińska 2020-01-24 12:50:58
326-2 Monika Jasińska 2020-01-24 12:46:24
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. ,,Integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej od węzła komunikacyjnego Goleniów Park Przemysłowy do systemu ścieżek pieszo-rowerowych w kierunku Dworca Kolejowego ,,Goleniów" Joanna Kraszkiewicz 2020-01-24 12:46:10
332-2 Monika Jasińska 2020-01-24 12:46:09
323-2 Monika Jasińska 2020-01-24 12:45:50
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. ,,Integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej od węzła komunikacyjnego Goleniów Park Przemysłowy do systemu ścieżek pieszo-rowerowych w kierunku Dworca Kolejowego ,,Goleniów" Joanna Kraszkiewicz 2020-01-24 12:45:46
XIV sesja 27.11.2019 Monika Jasińska 2020-01-24 12:45:20
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych - skany odpowiedzi Monika Jasińska 2020-01-24 12:45:12
Uchwała Nr XLIX/552/14 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 Monika Jasińska 2020-01-24 11:45:58
Uchwała Nr XLVI/525/14 o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg Monika Jasińska 2020-01-24 11:45:10
Uchwała Nr XLIV/504/14 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Monika Jasińska 2020-01-24 11:44:34
Uchwała Nr XLI/476/14 w sprawie udzielenia pożyczki przez Burmistrza Gminy w roku 2014 dla Stowarzyszenia Społeczno Edukacyjno Kulturalnego Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wood & Brass Band Monika Jasińska 2020-01-24 11:43:59
Uchwała Nr XL/467/13 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Gminę Goleniów nowo wybudowanych urządzeń energetycznych na terenie Gminy Goleniów na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. w Poznaniu Monika Jasińska 2020-01-24 11:42:46
Uchwała Nr XXXVI/417/13 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleniów Monika Jasińska 2020-01-24 11:42:28
Uchwała Nr XXXVI/408/13 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 Monika Jasińska 2020-01-24 11:42:02
Uchwała Nr XXXIV/389/13 w sprawie podziału sołectwa Mosty na dwa odrębne sołectwa Mosty i Mosty Osiedle Monika Jasińska 2020-01-24 11:41:28
Uchwała Nr XXXIII/368/13 w sprawie udzielenia pożyczki przez Burmistrza Gminy w roku 2013 dla Goleniowskiego Domu Kultury Monika Jasińska 2020-01-24 11:40:39
Uchwała Nr XXXIII/367/13 w sprawie emisji obligacji Gminy Goleniów w 2013 r. Monika Jasińska 2020-01-24 11:39:59
Uchwała Nr XXIX/334/13 w sprawie rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych składanych do udzielenia absolutorium Monika Jasińska 2020-01-24 11:38:42
Uchwała Nr XXVII/318/12 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleniów Monika Jasińska 2020-01-24 11:37:30
Uchwała Nr XXI/251/12 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Monika Jasińska 2020-01-24 11:36:46
Uchwała Nr XXI/249/12 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Goleniowskiego Domu Kultury Monika Jasińska 2020-01-24 11:34:18
Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości że Burmistrz Gminy Goleniów wydał postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i powierzchnią zabudowy do 1,35 ha wraz z niezbędna infrastruktura techniczna na terenie działki nr 350 w miejscowości Komarowo, gm. Goleniów Joanna Chilkiewicz 2020-01-24 10:18:58
Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości że Burmistrz Gminy Goleniów wydał postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i powierzchnią zabudowy do 1,35 ha wraz z niezbędna infrastruktura techniczna na terenie działki nr 350 w miejscowości Komarowo, gm. Goleniów Joanna Chilkiewicz 2020-01-24 10:17:50
Uchwała Nr VI/8/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Goleniowskiej Rady Seniorów Elżbieta Ptasznik 2020-01-24 08:54:01
Uchwała Nr VI/7/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej Goleniowskiej Rady Seniorów Elżbieta Ptasznik 2020-01-24 08:45:01