Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Raport z konsultacji rocznego Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 Edyta Guzikiewicz 2019-11-12 15:33:32
Porządek posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,Edukacji,Kultury i Sportu w dniu 18 listopada 2019 r. Monika Kowalczuk 2019-11-12 15:23:12
Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Gminnej w dniu 15 listopada 2019 r. Monika Jasińska 2019-11-12 15:10:13
obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 12 listopada 2019r. została wydana decyzja P ? 100 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w działkach nr: 221/81, 221/238, 221/103 w obrębie geodezyjnym Załom, na wniosek: osoby fizycznej. Kamila Buksik 2019-11-12 14:43:54
Harmonogram posiedzeń komisji i sesji w okresie od 14.11.2019 r. do 18.12.2019 r. Monika Kowalczuk 2019-11-12 14:36:46
ZARZĄDZENIE NR 302/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2019r Mirosław Guzikiewicz 2019-11-12 13:23:02
ZARZĄDZENIE Nr 54/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedur windykacji należności z tytułu dochodów budżetowych Gminy Goleniów Mirosław Guzikiewicz 2019-11-12 13:11:56
Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększający w 2019 r. Grzegorz Matławski 2019-11-12 08:26:21
Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększający w 2019 r. Grzegorz Matławski 2019-11-12 08:20:22
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie zbiornika - ujęcie wód powierzchniowych - służącego do celów przeciwpożarowych i nawadniania gruntów leśnych oraz wykonanie wodopoju dla zwierząt leśnych na terenie działki nr 594/5 w obrębie geodezyjnym Miękowo w zamach zadania ? Budowa zbiornika służącego do celów przeciwpożarowych i nawadniania gruntów leśnych, położonego na nieruchomości ? działka nr 594/5 obręb ewidencyjny Miękowo Gmina Goleniów, znajdującej się w zarządzie Nadleśnictwa Goleniów.? Kamila Buksik 2019-11-08 14:49:30
obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 08 listopada 2019r. została wydana decyzja P ? 98 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 468/23 i 468/27 położonych w obrębie geodezyjnym Ciechno ? poza terenem objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego . na wniosek: osoby fizycznej. Kamila Buksik 2019-11-08 12:36:47
obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 08 listopada 2019r. została wydana decyzja P ? 99 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 377/22, 69, 101/1, 45 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie, na wniosek: osoby fizycznej. Kamila Buksik 2019-11-08 12:27:29
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 08 listopada 2019r. została wydana decyzja P ? 97 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 29/76, 29/48, 31 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie, na wniosek: osoby fizycznej. Kamila Buksik 2019-11-08 12:22:41
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza rokowania na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów na dzień 19 grudnia 2019r. Genowefa Palczak 2019-11-08 12:19:04
Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Goleniów Joanna Wojtanek 2019-11-08 12:07:16
Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Goleniów Joanna Wojtanek 2019-11-08 12:07:13
Harmonogram posiedzeń komisji i sesji w okresie od 14.11.2019 r. do 18.12.2019 r. Monika Kowalczuk 2019-11-08 09:59:44
Rejestr uchwał VI kadencji (lata 2010-2014) Monika Jasińska 2019-11-08 09:44:23
Rejestr uchwał VII kadencji (lata 2014-2018) Monika Jasińska 2019-11-08 09:42:06
Rejestr uchwał VIII kadencji (lata 2018-2023) Monika Jasińska 2019-11-08 09:38:25
Protokół Nr 06/19 z dnia 30 października 2019 r. Monika Jasińska 2019-11-08 07:52:27
Protokół Nr 06/19 z dnia 30 października 2019 r. Monika Jasińska 2019-11-08 07:52:15
Zarządzenie nr 25/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Goleniów ustawami w 2019r. Mirosław Guzikiewicz 2019-11-07 15:26:38
Zarządzenie nr 25/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Goleniów ustawami w 2019r. - dokument usunięty Mirosław Guzikiewicz 2019-11-07 15:26:06
Zarządzenie nr 25/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Goleniów ustawami w 2019r. - dokument usunięty Mirosław Guzikiewicz 2019-11-07 15:25:59
ZARZĄDZENIE NR 285/2019 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym Grzegorz Matławski 2019-11-07 15:24:45
Informacja o przeprowadzonej kontroli w Niepublicznym Przedszkolu PUCHATEK w Goleniowie Grzegorz Matławski 2019-11-07 15:23:35
Informacja o przeprowadzonej kontroli w Przedszkolu Niepublicznym "Misiowe Przedszkole" w Goleniowie Grzegorz Matławski 2019-11-07 15:23:23
Informacja o przeprowadzonej kontroli w Publicznym Przedszkolu PUCHATKOWA KRAINA w Goleniowie Grzegorz Matławski 2019-11-07 15:22:48
Informacja o przeprowadzonej kontroli w Niepublicznym Żłobku "Słoneczna Jedynka" w Goleniowie Grzegorz Matławski 2019-11-07 15:22:33
Informacja o przeprowadzonej kontroli w Niepublicznym Żłobku "Stokrotka" w Goleniowie Grzegorz Matławski 2019-11-07 15:22:22
Informacja o przeprowadzonej kontroli w Niepublicznym Żłobku "Żółwik" w Żółwiej Błoci Grzegorz Matławski 2019-11-07 15:22:13
Informacja o przeprowadzonej kontroli w Przedszkolu Niepublicznym "Słoneczna Jedynka" w Goleniowie Grzegorz Matławski 2019-11-07 14:53:05
Informacja o przeprowadzonej kontroli w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi "Tęczowa Kraina" w Goleniowie Grzegorz Matławski 2019-11-07 14:52:43
Informacja o przeprowadzonej kontroli w Żłobku Niepublicznym "Kacper" w Załomiu Grzegorz Matławski 2019-11-07 14:51:19
ZARZĄDZENIE Nr 296/2019 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Grzegorz Matławski 2019-11-07 14:43:41
ZARZĄDZENIE NR 285/2019 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym Grzegorz Matławski 2019-11-07 14:41:43
ZARZĄDZENIE NR 301/2019 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym Grzegorz Matławski 2019-11-07 14:41:07
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 07 listopada 2019 r. została wydana decyzja P ? 96 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia ? do 0,5 MPa ? gazyfikacja m. Budno i Żółwia - w działkach nr : 39 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie, nr: 461/1, 464/17, 464/9 ( część objęta planem), 461/2, 466/1 ( część objęta planem ), 461/3 ( część objęta planem ), 531/2, 468/23, 468/27( część objęta planem) w obrębie Ciechno, nr: 109/24 (część objęta planem) , 109/25, 109/33, 109/41, 80 ( część objęta planem), 215, 17/19, 30/25, 32/12, 19/4, 18/2, 8/10, 22/15, 23/8, 26/ 52/3, 50/1, 50/2, 64, 56/1, 120, 32/10 w obrębie Budno, nr: 119 w obrębie Imno ? poza terenem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Kamila Buksik 2019-11-07 14:21:18
Uchwała Nr XI/138/19 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutów sołectw Gminy Goleniów Andrzej Krause 2019-11-07 12:31:26