herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół Nr 03/17 z dnia 16.03.2017 r. Agata Zajko-Pałka 2017-04-21 14:21:35
Protokół Nr 03/17 z dnia 10.04.2017 r. Agata Zajko-Pałka 2017-04-21 14:18:29
Budowa ścieżki rowerowej z Lubczyny do Goleniowskiego Parku Przemysłowego w Łozienicy Justyna Grabia 2017-04-21 14:16:30
Budowa ścieżki rowerowej z Lubczyny do Goleniowskiego Parku Przemysłowego w Łozienicy Justyna Grabia 2017-04-21 14:16:25
Budowa ścieżki rowerowej z Lubczyny do Goleniowskiego Parku Przemysłowego w Łozienicy Justyna Grabia 2017-04-21 14:16:19
Budowa ścieżki rowerowej z Lubczyny do Goleniowskiego Parku Przemysłowego w Łozienicy Justyna Grabia 2017-04-21 14:12:53
Budowa ścieżki rowerowej z Lubczyny do Goleniowskiego Parku Przemysłowego w Łozienicy Justyna Grabia 2017-04-21 14:12:39
Budowa ścieżki rowerowej z Lubczyny do Goleniowskiego Parku Przemysłowego w Łozienicy Justyna Grabia 2017-04-21 14:11:36
Budowa ścieżki rowerowej z Lubczyny do Goleniowskiego Parku Przemysłowego w Łozienicy Justyna Grabia 2017-04-21 14:11:29
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Edyta Guzikiewicz 2017-04-21 14:04:36
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Bocznej i Wytwórczej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną, dla potrzeb obsługi zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej Izabela Szturo 2017-04-21 12:31:10
Opracowanie dokumnetacji projektowej na przebudowę ul. Puszkina i Witosa w Goleniowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Edyta Tomala 2017-04-21 12:16:50
Opracowanie dokumnetacji projektowej na przebudowę ul. Puszkina i Witosa w Goleniowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Edyta Tomala 2017-04-21 12:15:32
Opracowanie dokumnetacji projektowej na przebudowę ul. Puszkina i Witosa w Goleniowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Edyta Tomala 2017-04-21 12:15:01
Budowa ścieżki rowerowej od ulicy Stargardzkiej w Goleniowie przez miejscowość Podańsko w kierunku Danowa, Gmina Goleniów Justyna Grabia 2017-04-20 14:18:54
Budowa ścieżki rowerowej od ulicy Stargardzkiej w Goleniowie przez miejscowość Podańsko w kierunku Danowa, Gmina Goleniów Justyna Grabia 2017-04-20 14:18:47
Budowa ścieżki rowerowej od ulicy Stargardzkiej w Goleniowie przez miejscowość Podańsko w kierunku Danowa, Gmina Goleniów Justyna Grabia 2017-04-20 14:18:39
Budowa ścieżki rowerowej od ulicy Stargardzkiej w Goleniowie przez miejscowość Podańsko w kierunku Danowa, Gmina Goleniów Justyna Grabia 2017-04-20 14:18:27
Budowa ścieżki rowerowej od ulicy Stargardzkiej w Goleniowie przez miejscowość Podańsko w kierunku Danowa, Gmina Goleniów Justyna Grabia 2017-04-20 14:17:23
Budowa ścieżki rowerowej od ulicy Stargardzkiej w Goleniowie przez miejscowość Podańsko w kierunku Danowa, Gmina Goleniów Justyna Grabia 2017-04-20 14:14:10
Budowa ścieżki rowerowej od ulicy Stargardzkiej w Goleniowie przez miejscowość Podańsko w kierunku Danowa, Gmina Goleniów Justyna Grabia 2017-04-20 14:13:58
Budowa ścieżki rowerowej od ulicy Stargardzkiej w Goleniowie przez miejscowość Podańsko w kierunku Danowa, Gmina Goleniów Justyna Grabia 2017-04-20 14:05:06
Budowa ścieżki rowerowej od ulicy Stargardzkiej w Goleniowie przez miejscowość Podańsko w kierunku Danowa, Gmina Goleniów Justyna Grabia 2017-04-20 13:58:20
Budowa ścieżki rowerowej od ulicy Stargardzkiej w Goleniowie przez miejscowość Podańsko w kierunku Danowa, Gmina Goleniów Justyna Grabia 2017-04-20 13:57:50
Remont instalacji elektrycznych budynku Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu Ewelina Jarmoła 2017-04-20 11:03:35
Remont instalacji elektrycznych budynku Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu Ewelina Jarmoła 2017-04-20 11:03:09
Zarządzenie nr 99/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20.04.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiących mienie komunalne. Teresa Kaźmierczak 2017-04-20 10:55:28
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych (Przestrzenna, Wojska Polskiego- Armii Krajowej, Spacerowej) na terenie Gminy Goleniów Justyna Grabia 2017-04-20 10:30:50
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych (Przestrzenna, Wojska Polskiego- Armii Krajowej, Spacerowej) na terenie Gminy Goleniów Justyna Grabia 2017-04-20 10:30:43
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Bocznej i Wytwórczej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną, dla potrzeb obsługi zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej Izabela Szturo 2017-04-20 09:46:47
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Bocznej i Wytwórczej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną, dla potrzeb obsługi zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej Izabela Szturo 2017-04-20 09:46:39
Projekt stanowiska w sprawie wyznaczenia kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy Arkadiusz Sell 2017-04-20 09:43:50
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2017-2025 Arkadiusz Sell 2017-04-20 09:42:47
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r. Arkadiusz Sell 2017-04-20 09:41:59
Projekt uchwały w sprawie nadania urzędowych nazw ulic "Leśny Świt" i "Klonowa" w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Goleniów Arkadiusz Sell 2017-04-20 09:41:25
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Łozienica - Goleniowski Park Przemysłowy Arkadiusz Sell 2017-04-20 09:39:58
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy dróg - ulice S. Starzyńskiego, Rumiankowa, Miętowa i Paproci w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną Arkadiusz Sell 2017-04-20 09:36:53
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy drogi wzdłuż Kanału Jankowskiego w Łozienicy Arkadiusz Sell 2017-04-20 09:36:19
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie za rok 2016 wraz z informacją z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2016 i wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny Arkadiusz Sell 2017-04-20 09:35:45
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Bocznej i Wytwórczej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną, dla potrzeb obsługi zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej Izabela Szturo 2017-04-20 09:35:26