Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 18 w Załomiu Edyta Guzikiewicz 2019-05-25 12:48:00
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie I o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Goleniów Arkadiusz Sell 2019-05-25 12:45:44
Porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 28 maja 2019 r. Monika Jasińska 2019-05-24 16:01:11
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów na dzień 29 lipca 2019r. Genowefa Palczak 2019-05-24 14:45:48
Obwieszczenie informujące o wydaniu przez Ministra Inwestycji i Rozwoju decyzji z dnia 10 maja 2019 r., znak: DLI.1.6620.12.2017.IS.20 uchylajacej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałym zakresie utrzymującej w mocy decyzje Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 1/2017 z dnia 28 marca 2017 r., znak : AP-1.747.2-4.2017.PM o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów-Płoty". Karolina Lasocka 2019-05-24 14:36:06
Zarządzenie Nr 143/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych zainstalowanych na terenie miasta Goleniów w ramach wojewódzkiego ćwiczenia RENEGADE - 19 Marta Kachniarz 2019-05-24 11:48:50
Budowa dróg na Placu Strażackim w Helenowie Aleksandra Modrzejewska 2019-05-24 11:41:52
Budowa dróg na Placu Strażackim w Helenowie Aleksandra Modrzejewska 2019-05-24 11:39:07
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 24 maja 2019 r. została wydana decyzja P ? 39 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kablowej nn 0,4 kV i SN 15 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym i kontenerową stacją transformatorową 0,4 kV / 15 kV o powierzchni zabudowy do 35 m2 na terenie działek nr 129, 130/1, 130/2 w obrębie geodezyjnym nr 4 w Goleniowie. na wniosek: PKP Energetyka S.A. Kamila Buksik 2019-05-24 11:04:55
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 20 w Goleniowie Edyta Guzikiewicz 2019-05-24 09:57:48
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Goleniowie Edyta Guzikiewicz 2019-05-24 09:57:26
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie I o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Goleniów Arkadiusz Sell 2019-05-24 09:37:12
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak AP-1.747.5-7.2019.PM informujące o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: ,,Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN1000" na terenie województwa zachodniopomorskiego. Karolina Lasocka 2019-05-24 09:35:53
Zarzadzenie 138/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiacej mienie komunalne Agnieszka Miturska 2019-05-23 14:56:33
Zarządzenie Nr 137/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 maja 2019r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i innym niemieszkalnym położonej w Bączniku nr 3a Agnieszka Miturska 2019-05-23 14:54:29
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2019-05-23 14:40:40
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej wydanego zarządzenia nr 20/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. Arkadiusz Sell 2019-05-23 14:40:18
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. Arkadiusz Sell 2019-05-23 14:39:54
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Goleniowskiego na realizację zakupu wyposażenia dla Szpitalnego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Goleniowie Arkadiusz Sell 2019-05-23 14:39:29
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. Arkadiusz Sell 2019-05-23 14:39:02
Projekt uchwały w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Goleniowskiemu zadania polegającego na wykonaniu oświetlenia ulicznego oraz ewentualną likwidację kolizji związanych z wykonaniem oświetlenia ulicznego - w ramach zadań: p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica-Goleniów wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych - etap I: miejscowość Żółwia Błoć" Arkadiusz Sell 2019-05-23 14:38:40
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 20 maja 2019 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa drogi krajowej Nr 3 na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) - Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem) rozbudowa węzła ,,Święta"(,,Goleniów Zachód") w ramach Dostosowania Drogi Krajowej Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) - Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)". Karolina Lasocka 2019-05-23 14:38:06
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2019-2047 Arkadiusz Sell 2019-05-23 14:37:49
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 20 maja 2019 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa drogi krajowej Nr 3 na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) - Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem) rozbudowa węzła ,,Święta"(,,Goleniów Zachód") w ramach Dostosowania Drogi Krajowej Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) - Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)". Karolina Lasocka 2019-05-23 14:37:31
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. Arkadiusz Sell 2019-05-23 14:37:24
Projekt uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody Arkadiusz Sell 2019-05-23 14:37:01
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy dróg na Placu Strażackim w Goleniowie Arkadiusz Sell 2019-05-23 14:36:20
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy drogi - ulicy Kalinowej w Goleniowie Arkadiusz Sell 2019-05-23 14:30:46
Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla organów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2019-05-23 14:30:12
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 Arkadiusz Sell 2019-05-23 14:29:13
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2019 rok Arkadiusz Sell 2019-05-23 14:28:49
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Odrodzenia w Goleniowie Arkadiusz Sell 2019-05-23 14:28:16
Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów Panu Jerzemu Kowalskiemu Arkadiusz Sell 2019-05-23 14:27:49
Projekty uchwał Arkadiusz Sell 2019-05-23 14:23:39
Porządek obrad sesji Arkadiusz Sell 2019-05-23 14:23:15
Porządek obrad sesji Arkadiusz Sell 2019-05-23 14:22:42
Informacja o zwołaniu sesji Arkadiusz Sell 2019-05-23 14:21:38
IX sesja w dniu 29 maja 2019 r. Arkadiusz Sell 2019-05-23 14:18:52
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w działkach nr: 111/70, 111/71, 55, 111/50, 111/98 położonych w obrębie geodezyjnym Pucice. Kamila Buksik 2019-05-23 13:40:39
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubczyna, Gmina Goleniów Kamila Janiszewska 2019-05-23 12:59:27