Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i 15 kV, na terenie działek nr 152/2, 152/8, 98, 96, 88/3, 94/1 w obrębie geodezyjnym Miękowo wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie działki nr 88/3 obręb Miękowo. Adrianna Nalikowska 2022-06-24 15:14:29
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Burmistrza Gminy Goleniów w 2021 r. Arkadiusz Sell 2022-06-24 14:51:01
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i 15 kV, na terenie działek nr 152/2, 152/8, 98, 96, 88/3, 94/1 w obrębie geodezyjnym Miękowo wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie działki nr 88/3 obręb Miękowo. Adrianna Nalikowska 2022-06-24 14:41:16
Sypień Krzysztof Justyna Miturska 2022-06-24 10:31:19
Faryniarz Danuta Justyna Miturska 2022-06-24 10:30:47
Chodyko Dorota Justyna Miturska 2022-06-24 10:29:53
Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu 23.06.2022 r. Justyna Miturska 2022-06-24 10:27:54
- dokument usunięty Joanna Chilkiewicz 2022-06-23 14:36:10
- dokument usunięty Joanna Chilkiewicz 2022-06-23 14:36:02
- dokument usunięty Joanna Chilkiewicz 2022-06-23 14:34:25
- dokument usunięty Joanna Chilkiewicz 2022-06-23 14:33:55
1245-2 Justyna Miturska 2022-06-23 13:25:55
Justyna Miturska 2022-06-23 13:25:43
1245-2 Justyna Miturska 2022-06-23 13:25:20
1245-2 Justyna Miturska 2022-06-23 13:21:40
Zarządzenie Nr 151 /2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej klubom sportowym na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Goleniów w roku 2022 Grzegorz Matławski 2022-06-23 12:57:38
Informacja o zwołaniu sesji Monika Jasińska 2022-06-23 09:34:43
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/480/18 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadawania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów Monika Jasińska 2022-06-23 09:33:14
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację inwestycji pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego- Trasa Blue Velo etap II" Monika Jasińska 2022-06-23 09:32:42
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie w związku z realizacją budowy budynków mieszkalnych przy ulicy Stargardzkiej / Wytwórczej w Goleniowie I i II etap Monika Jasińska 2022-06-23 09:32:07
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2022 - 2028 Monika Jasińska 2022-06-23 09:31:24
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2022 - 2028 Monika Jasińska 2022-06-23 09:31:12
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. (złożony przez radnego Marcina Gręblickiego) Monika Jasińska 2022-06-23 09:30:44
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. Monika Jasińska 2022-06-23 09:30:11
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Goleniów na rok szkolny 2022/2023 Monika Jasińska 2022-06-23 09:29:50
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli Monika Jasińska 2022-06-23 09:29:16
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów Monika Jasińska 2022-06-23 09:28:46
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łozienicy, przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej Monika Jasińska 2022-06-23 09:28:13
Projekt uchwały w sprawie nadania urzędowych nazw ulic "Skowronkowa" i "Kanarkowa" w miejscowości Kliniska Wielkie Monika Jasińska 2022-06-23 09:27:42
Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów dla terenu położonego przy ul. Bohaterów Warszawy w Goleniowie Monika Jasińska 2022-06-23 09:27:00
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Nowogardzkiej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Goleniowa Monika Jasińska 2022-06-23 09:26:24
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Goleniowie stanowiska w sprawie wygospodarowania w budżecie Gminy Goleniów środków finansowych na zwiększenie dotacji udzielanych placówkom przedszkolnym, dla których Organem Prowadzącym nie jest Gmina Goleniów do poziomu z początku roku 2021, z wyrównaniem od początku roku 2022 Monika Jasińska 2022-06-23 09:25:49
Projekty uchwał Monika Jasińska 2022-06-23 09:25:05
Porządek obrad sesji Monika Jasińska 2022-06-23 09:24:52
Informacja o zwołaniu sesji Monika Jasińska 2022-06-23 09:23:39
XLIX sesja w dniu 29 czerwca 2022 r. Monika Jasińska 2022-06-23 09:22:36
Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Gminnej w dniu 28 czerwca 2022 r. Justyna Miturska 2022-06-22 14:55:36
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej 11137_L402_Mosty_001 na liniach kolejowych PKP PLK S.A. w ramach NPW ERTMS na terenie działki nr 278/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Imno, gmina Goleniów [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. Emilia Pędzisz 2022-06-21 15:24:25
Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie sieci cieplnej wysokich parametrów wraz  z przyłączami dla potrzeb zasilania w ciepło obiektów Zakładu Karnego w Goleniowie przy  ul. Grenadierów 66 na terenie działek nr 552, 548, 689 (dr) położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 2 przy ul . Stanisława Mikołajczyka, na terenie działek nr 1 (dr), 359/16 (dr), 359/17, 275/1, 56/2, 57/1, 58, 77(dr), 358/3 (dr), 360 (dr), 249(dr), 338dr, 275/3(dr), położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 3 przy ul. Wolińskiej, Sadowej, Kwiatowej, Grenadierów. Joanna Chilkiewicz 2022-06-21 08:14:37
Protokół z XLIV sesji w dniu 26 stycznia 2022 r. Justyna Miturska 2022-06-20 15:06:42