herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. Andrzej Krause 2019-01-23 13:26:52
Rok 2019 Andrzej Krause 2019-01-23 13:26:00
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 Andrzej Krause 2019-01-23 13:25:19
Rok 2019 Andrzej Krause 2019-01-23 13:23:32
Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 stycznia 2019 r.w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Agnieszka Kot 2019-01-23 11:10:27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Łąkowej i ulicy Jarzębinowej w miejscowości Załom Agnieszka Kot 2019-01-23 11:02:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Łąkowej i ulicy Jarzębinowej w miejscowości Załom Agnieszka Kot 2019-01-23 11:01:15
Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 stycznia 2019 r.w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Agnieszka Kot 2019-01-23 10:42:34
Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 stycznia 2019 r.w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Agnieszka Kot 2019-01-23 10:41:22
Protokół Nr 01/19 z 16 stycznia 2019 r. Monika Jasińska 2019-01-23 08:43:01
2019 Monika Jasińska 2019-01-23 08:42:23
2018 Monika Jasińska 2019-01-23 08:42:18
Protokół Nr 02/19 z 08 stycznia 2019 r. Monika Jasińska 2019-01-23 08:40:20
Protokół Nr 01/19 z 03 stycznia 2019 r. Monika Jasińska 2019-01-23 08:39:44
Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Gminnej w dniu 29 stycznia 2019 r. Monika Jasińska 2019-01-22 15:30:49
Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2017 roku Ewelina Markowicz 2019-01-22 14:49:30
Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2016 roku Ewelina Markowicz 2019-01-22 14:48:50
Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2015 roku Ewelina Markowicz 2019-01-22 14:47:53
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wojska Polskiego w obrębie ewidencyjnym nr 1 i nr 6 miasta Goleniowie Ewelina Jarmoła 2019-01-22 12:48:39
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wojska Polskiego w obrębie ewidencyjnym nr 1 i nr 6 miasta Goleniowie Ewelina Jarmoła 2019-01-22 12:47:57
Rejestr uchwał VII kadencji (lata 2014-2018) Arkadiusz Sell 2019-01-22 11:21:22
Rejestr uchwał VI kadencji (lata 2010-2014) Arkadiusz Sell 2019-01-22 11:21:07
Rejestr uchwał V kadencji (lata 2006-2010) Arkadiusz Sell 2019-01-22 11:20:53
Rejestr uchwał IV kadencji (lata 2002-2006) Arkadiusz Sell 2019-01-22 11:20:41
Rejestr uchwał III kadencji (lata 1998-2002) Arkadiusz Sell 2019-01-22 11:20:30
Rejestr uchwał II kadencji (lata 1994-1998) Arkadiusz Sell 2019-01-22 11:20:17
Rejestr uchwał I kadencji (lata 1990-1994) Arkadiusz Sell 2019-01-22 11:20:05
2019 Monika Jasińska 2019-01-22 08:23:48
Protokół Nr 01/18 z 12 grudnia 2018 r. Monika Jasińska 2019-01-22 08:23:31
2018 Monika Jasińska 2019-01-22 08:23:10
Protokół Nr 01/18 z 12 grudnia 2018 r. - dokument usunięty Monika Jasińska 2019-01-22 08:23:00
Protokół Nr 01/18 z 12 grudnia 2018 r. - dokument usunięty Monika Jasińska 2019-01-22 08:22:42
Lewandowska Ewelina - Podinspektor ds. dodatków mieszkaniowych w UGiM Arkadiusz Sell 2019-01-21 15:02:57
Zarządzenie nr 20/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie określenia stawek bazowych czynszu za 1m kw. powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Andrzej Krause 2019-01-21 13:59:55
Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej klubom sportowym na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Goleniów w roku 2019 Grzegorz Matławski 2019-01-21 13:57:23
Zarządzenie nr 27/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18.01.2019r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. Teresa Kaźmierczak 2019-01-21 13:01:13
Skałecka-Włodarczyk Lucyna Arkadiusz Sell 2019-01-21 11:20:38
Rejestr uchwał VIII kadencji (lata 2018-2023) Arkadiusz Sell 2019-01-21 11:20:15
Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 03 stycznia 2019r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej Agnieszka Miturska 2019-01-21 10:29:34
Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem, sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni biogazowej na terenie działki nr 55\10 zlokalizowanej w Goleniowskim Parku Przemysłowym w obrębie geodezyjnym Łozienica oraz uzyskano wymagane przepisami prawa uzgodnienia niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Joanna Chilkiewicz 2019-01-18 15:30:14