Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Goleniów, na urządzeniach pozostających we władaniu Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Ewelina Jarmoła 2021-01-26 15:26:42
Obwieszczenie- tut. Organ informuje, że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny  z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych, Zadanie 2 - Odbudowa lewego walu przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000 na terenie działek nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31/1, 31/2 położonych w obrębie   geodezyjnym Goleniów 0006, Gmina Goleniów oraz na terenie działek nr: 1093/3, 1094/3, 1172/26, 1174/1, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/15, 1175/16, 1175/17, 1175/18, 1175/19, 1175/20, 1175/21, 1175/22 położonych w obrębie   geodezyjnym Modrzewie 0016, Gmina Goleniów, nie zostanie załatwiona w ustawowym   terminie, ze względu na kolejne wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie do uzupełnienia przez inwestora przedłożonej dokumentacji oraz brak opinii Organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej. Joanna Chilkiewicz 2021-01-26 13:33:02
Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania iż pismem z dnia 26.01.2021r. wezwano Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych, Zadanie 2 - Odbudowa lewego walu przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000 na terenie działek nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31/1, 31/2 położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 0006, Gmina Goleniów oraz na terenie działek nr: 1093/3, 1094/3, 1172/26, 1174/1, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/15, 1175/16, 1175/17, 1175/18, 1175/19, 1175/20, 1175/21, 1175/22 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie 0016, Gmina Goleniów Joanna Chilkiewicz 2021-01-26 13:30:17
Obwieszczenie zawiadamiam strony postępowania iż przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie oraz Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie,  uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzone dla przedsięwzięcia pn: ?Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych, Zadanie 2 - Odbudowa lewego walu przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000 na terenie działek nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31/1, 31/2 położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 0006, Gmina Goleniów oraz na terenie działek nr: 1093/3, 1094/3, 1172/26, 1174/1, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/15, 1175/16, 1175/17, 1175/18, 1175/19, 1175/20, 1175/21 1175/22 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie 0016 Gmina Goleniów        Joanna Chilkiewicz 2021-01-26 13:28:20
710 Monika Jasińska 2021-01-26 11:49:37
Latka Małgorzata Monika Jasińska 2021-01-26 11:49:24
710 Monika Jasińska 2021-01-26 11:47:42
Komisja Budżetu i Gospodarki Gminnej 22.01.2021 Monika Jasińska 2021-01-26 11:35:53
Komisja Budżetu i Gospodarki Gminnej 22.01.2021 Monika Jasińska 2021-01-26 11:35:50
Komisja Rewizyjna 11.01.2021 Monika Jasińska 2021-01-26 11:35:30
Komisja Rewizyjna 11.01.2021 Monika Jasińska 2021-01-26 11:35:27
Komisja Budżetu i Gospodarki Gminnej 22.01.2021 - dokument usunięty Monika Jasińska 2021-01-26 11:35:12
Kuszyński Robert Monika Jasińska 2021-01-26 11:35:04
Różański Andrzej Monika Jasińska 2021-01-26 11:33:09
Komisja Budżetu i Gospodarki Gminnej 22.01.2021 - dokument usunięty Monika Jasińska 2021-01-26 11:31:05
Zarządzenie Nr 13/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25.01.2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na terenie Gminy Goleniów Łukasz Posieczek 2021-01-26 10:22:38
Wykonywanie bieżących usług w zakresie szacowania wartości nieruchomości gruntowych w 2021 roku Joanna Kraszkiewicz 2021-01-26 08:53:20
Wykonywanie bieżących usług w zakresie szacowania wartości nieruchomości gruntowych w 2021 roku Joanna Kraszkiewicz 2021-01-26 08:53:01
informacja o liczbie uczniów luty 2021 r. Grzegorz Matławski 2021-01-25 09:40:53
informacja o liczbie uczniów luty 2021 r. - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2021-01-25 09:40:26
Zarządzenie nr 314/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31.12.2020r. w sprawie zmian w polityce rachunkowości Gminy Goleniów Aneta Rudnicka-Kiszko 2021-01-25 09:18:31
Informacja o wynikach naboru: Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Marta Kachniarz 2021-01-25 08:26:33
Wykonywanie bieżących usług w zakresie szacowanie wartości nieruchomości lokalowych i budynkowych w 2021 roku Ewelina Jarmoła 2021-01-22 14:26:34
Wykonywanie bieżących usług w zakresie szacowanie wartości nieruchomości lokalowych i budynkowych w 2021 roku Ewelina Jarmoła 2021-01-22 14:26:19
Wykonywanie bieżących usług w zakresie szacowanie wartości nieruchomości lokalowych i budynkowych w 2021 roku Ewelina Jarmoła 2021-01-22 14:25:45
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości Jolanta Bednarczyk 2021-01-22 08:38:03
Zarządzenie nr 311/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu Gminy Goleniów na 2021r. jako podstawy gospodarki finansowej Mirosław Guzikiewicz 2021-01-21 16:13:10
Zarządzenie nr 312/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie zmian układu wykonawczego jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2020r. Mirosław Guzikiewicz 2021-01-21 16:11:47
Zarządzenie nr 12/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burtmistrza Gminy Goleniów o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomoswci stanowiących mienie komunalne. Teresa Kaźmierczak 2021-01-21 13:53:59
Zarządzenie nr 12/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20.01.2021r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Burmistrza Gminy Goleniów o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomoswci stanowiącej mienie komunalne. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2021-01-21 13:51:39
Zarządzenie nr 12/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20.01.2021r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Burmistrza Gminy Goleniów o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomoswci stanowiącej mienie komunalne. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2021-01-21 13:51:27
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 49/1 i 155/9 w obrębie geodezyjnym Modrzewie, na wniosek: Przedsiębiorstwa Budowlanego MIR Sp. z. o.o. Sp.kom. Kamila Buksik 2021-01-21 12:58:33
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działce 101/1 i 39/3 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie, na wniosek: osoby fizycznej. Kamila Buksik 2021-01-21 12:56:34
informacja o liczbie uczniów luty 2021 r. - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2021-01-21 12:31:23
informacja o liczbie uczniów luty 2021 r. - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2021-01-21 12:30:55
informacja o liczbie uczniów luty 2021 r. - dokument usunięty Grzegorz Matławski 2021-01-21 12:30:19
Projekt budżetu Gminy Goleniów na rok 2021. Monika Jasińska 2021-01-21 09:26:43
Autopoprawka do projektu budżetu Gminy Goleniów na 2021. - dokument usunięty Monika Jasińska 2021-01-21 09:26:04
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze gminy Goleniów. Monika Jasińska 2021-01-21 09:25:41
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2021-2030. Monika Jasińska 2021-01-21 09:25:14