herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
obObwieszczenie- zawiadamia się , że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasków kwarcowych, w granicach działki nr 90/1 obręb geodezyjny Dobroszyn oraz działek nr 89/1 i 109/1 obręb geodezyjny Nadleśnictwo Klinisk Joanna Chilkiewicz 2018-07-20 15:20:07
obObwieszczenie- zawiadamia się , że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasków kwarcowych, w granicach działki nr 90/1 obręb geodezyjny Dobroszyn oraz działek nr 89/1 i 109/1 obręb geodezyjny Nadleśnictwo Klinisk Joanna Chilkiewicz 2018-07-20 15:14:31
Obwieszczenie - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, niepodpiwniczonych z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem z przyłączami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej oraz zew. Instalacją elektryczną, wod-kan i gazową wraz z budową wewnętrznej drogi dojazdowej na terenie działki nr 46/56 obręb geodezyjny Pucice. Joanna Chilkiewicz 2018-07-20 15:11:57
obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania, o wystąpieniu do Organów uzgadniających o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcialegającego na budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, niepodpiwniczonych   z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem z przyłączami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej oraz zew. Instalacją elektryczną, wod-kan i gazową wraz z budową wewnętrznej drogi dojazdowej na terenie działki nr 46/56 obręb geodezyjny Pucice Joanna Chilkiewicz 2018-07-20 15:07:22
Budowa drogi dojazdowej w ulicy Kalinowej w Goleniowie - I etap Ewelina Jarmoła 2018-07-20 14:21:05
Budowa drogi dojazdowej w ulicy Kalinowej w Goleniowie - I etap Ewelina Jarmoła 2018-07-20 14:20:46
Wypracowanie Indywidualnych Planów Działania - Indywidualnych Ścieżek Reintegracji Społecznej i Zawodowej oraz poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, psychospołeczne, prawne, zawodowe dla Uczestników/czek projektu p.n.: "NOWE MOŻLIWOŚCI - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów" Kamila Janiszewska 2018-07-20 14:01:31
Wypracowanie Indywidualnych Planów Działania - Indywidualnych Ścieżek Reintegracji Społecznej i Zawodowej oraz poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, psychospołeczne, prawne, zawodowe dla Uczestników/czek projektu p.n.: "NOWE MOŻLIWOŚCI - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów" Kamila Janiszewska 2018-07-20 14:01:23
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Budowa ul. Kościelnej w Krępsku- II etap Justyna Grabia 2018-07-20 11:18:54
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Budowa ul. Kościelnej w Krępsku- II etap Justyna Grabia 2018-07-20 11:18:49
Rejestr Instytucji Kultury Grzegorz Matławski 2018-07-20 08:08:04
obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 16 lipca 2018 r. została wydana decyzja P ? 37, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej o długości około 744 mb, na terenie działki nr 155/4 położonej w obrębie geodezyjnym Modrzewie. na wniosek: ? JJ POL? Sp. z o.o. Kamila Buksik 2018-07-19 11:25:24
Budowa i remonty przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Goleniów Ewelina Jarmoła 2018-07-18 14:55:42
Budowa i remonty przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Goleniów Ewelina Jarmoła 2018-07-18 14:55:27
Budowa ciągu pieszo- rowerowego w miejscowości Czarna Łąka (tryb zaprojektuj i wybuduj) Kamila Janiszewska 2018-07-18 14:54:39
Budowa ciągu pieszo- rowerowego w miejscowości Czarna Łąka (tryb zaprojektuj i wybuduj) Kamila Janiszewska 2018-07-18 14:54:35
ZARZĄDZENIE NR 187/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie przyznania stypendium artystycznego Grzegorz Matławski 2018-07-18 10:08:00
Panek Artur Monika Jasińska 2018-07-18 07:50:43
2142-2 Monika Jasińska 2018-07-18 07:49:18
Oszacowanie wartości 99 nieruchomości gruntowych na potrzeby aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego Kamila Janiszewska 2018-07-17 15:08:15
Oszacowanie wartości 99 nieruchomości gruntowych na potrzeby aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego Kamila Janiszewska 2018-07-17 15:07:49
Mikołajczyk Joanna - Pracownik socjalny w OPS Arkadiusz Sell 2018-07-17 12:21:02
Zarzadzenie Nr 188/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 lipca 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiacej własność Gminy Goleniów Genowefa Palczak 2018-07-17 12:05:57
Kolasa Jan - Prezes PEC Arkadiusz Sell 2018-07-17 11:49:41
Dąbrowska Alina - Dyrektor SP w Lubczynie Arkadiusz Sell 2018-07-17 11:47:13
Dulewicz Edyta - Kierownik ŚDS w Goleniowie Arkadiusz Sell 2018-07-17 11:45:34
Stanuch-Piotrowicz Joanna - Dyrektor SP1 w Goleniowie Arkadiusz Sell 2018-07-17 11:44:17
Banach Tomasz - Zastępca Burmistrza Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2018-07-17 11:42:34
Udrożnienie dróg gminnych dz. 91 obręb Żdżary -etap I w km 0+00,00 do 2+ 64,54 Justyna Grabia 2018-07-17 10:46:53
Udrożnienie dróg gminnych dz. 91 obręb Żdżary -etap I w km 0+00,00 do 2+ 64,54 Justyna Grabia 2018-07-17 10:46:50
Udrożnienie dróg gminnych dz. 91 obręb Żdżary -etap I w km 0+00,00 do 2+ 64,54 Justyna Grabia 2018-07-17 10:38:23
obiweszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 16 lipca 2018 r. została wydana decyzja P ? 35, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie linii kablowej 15kV i linii kablowej 0,4kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na terenie działek nr 199 i 35 położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. Kamila Buksik 2018-07-17 09:08:01
Harmonogram dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej - lipiec 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-07-17 07:36:14
Protokół Nr 10/18 z 26 czerwca 2018 r. Monika Jasińska 2018-07-16 14:26:50
Protokół Nr 09/18 z 25 czerwca 2018 r. Monika Jasińska 2018-07-16 14:25:37
Protokół Nr 08/18 z 13 czerwca 2018 r. Monika Jasińska 2018-07-16 14:24:21
Protokół Nr 07/18 z 28 maja 2018 r. Monika Jasińska 2018-07-16 14:21:52
Protokół Nr 05/18 z posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej w dniach 19 i 25 czerwca 2018 r. Monika Jasińska 2018-07-16 14:17:29
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 16 lipca 2018 r. została wydana decyzja P ? 34, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : zmianie sposobu użytkowania części mieszkalnej na cele dydaktyczne i przebudowie budynków szkoły wraz z infrastrukturą, na terenie działki nr 257/1 położonej w obrębie geodezyjnym Komarowo. na wniosek: Gminy Goleniów . Kamila Buksik 2018-07-16 14:03:29
"Na straży historii- Renowacja murów obronnych wraz z basztą menniczą oraz konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu" "Konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu" Ewelina Jarmoła 2018-07-16 13:35:18