Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY GOLENIÓW ORAZ INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINNY GOLENIÓW W ROKU 2019 Mirosław Guzikiewicz 2020-03-31 15:14:52
Zarządzenie nr 71/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 marca 2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 62/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 marca 2019r. / ze zmianami/ w sprawie ustalenia zasad i opłat za wydzierżawianie i wynajem nieruchomości stanowiacych własność gminy Goleniów. Teresa Kaźmierczak 2020-03-31 14:57:34
Zarządzenie nr 71/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 marca 2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 62/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 marca 2019r. / ze zmianami/ w sprawie ustalenia zasad i opłat za wydzierżawianie i wynajem nieruchomości stanowiacych własnośc Gminy Goleniów. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2020-03-31 14:52:21
Zrządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31.03.2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie cen za wykup miejsc na cmentarzach komunalnych oraz nadzoru nad budową pomników na terenie miasta i gminy Goleniów Agnieszka Kot 2020-03-31 14:35:04
Zarządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 marca 2020 r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie cen za wykup miejsc na cmentarzach komunalnych oraz nadzoru nad budową pomników na terenie miasta i gminy Goleniów Agnieszka Kot 2020-03-31 14:26:27
Zarządzenie nr 71/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 marca 2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 62/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 marca 2019r. / ze zmianami/ w sprawie ustalenia zasad i opłat za wydzierżawianie i wynajem nieruchomości stanowiacych własnośc Gminy Goleniów. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2020-03-31 14:13:02
Zarządzenie nr 71/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 marca 2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 62/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 marca 2019r. /ze zmianami/ w sprawie ustalenia zasad i opłat za wydzierzawianie i wynajem nieruchomości stanowicych własność Gminy Goleniów. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2020-03-31 14:09:29
Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 156/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie przekazania dla Straży Miejskiej w Goleniowie do użytkowania monitoringu wizyjnego oraz sposobu jego wykorzystania. Agnieszka Kot 2020-03-31 13:58:15
Zarządzenie Nr 75/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 marca 2020 r w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego Goleniowa Agnieszka Kot 2020-03-31 13:47:52
Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 156/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie przekazania dla Straży Miejskiej w Goleniowie do użytkowania monitoringu wizyjnego oraz sposobu jego wykorzystania. Agnieszka Kot 2020-03-31 13:44:28
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Gminy Goleniów stosownie do art. 36 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego w Goleniowie uprzejmie informuje, że sprawa wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: części 428/2, 333/2, części działki 333/1, 210/14, 210/7, 210/8, 210/10, 329/5, części 333/9, 144/2 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć oraz w działkach nr: 19/2, 12/2, 669/1, 1/ 2, 696/47, 13, 696/36 w obrębie geodezyjnym Glewice 2, załatwiona zostanie w terminie jednego miesiąca, od dnia uzgodnienia projektu decyzji celu publicznego dla przedmiotowego przedsięwzięcia przez organy uzgadniające wymienione art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. ( Dz. U. z 2020r. poz. 293 jednolity tekst ). Kamila Buksik 2020-03-31 11:50:38
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 31 marca 2020 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zwieszonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: części 428/2, 333/2, części działki 333/1, 210/14, 210/7, 210/8, 210/10, 329/5, części 333/9, 144/2 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć oraz w działkach nr: 19/2, 12/2, 669/1, 1/ 2, 696/47, 13, 696/36 w obrębie geodezyjnym Glewice 2. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Kamila Buksik 2020-03-31 09:24:20
O B W I E S Z C Z E N I E - Burmistrz Gminy Goleniów stosownie do art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w Goleniowie uprzejmie informuje, że sprawa wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: budowie osiedlowego ciepłociągu w technologii rur preizolowanych w działkach nr: 452/9, 460, 494, 495/2, 497/1, 497/2, 497/3, 497/4, 501 położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie dla potrzeb istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych, załatwiona zostanie w terminie do dnia 30 kwietnia 2020r. Kamila Buksik 2020-03-31 08:20:37
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych - skany odpowiedzi Monika Jasińska 2020-03-30 13:05:11
XVII sesja Rady Miejskiej w dniu 05.02.2020 Monika Jasińska 2020-03-30 13:05:06
395-2 Monika Jasińska 2020-03-30 13:04:54
396-3 Monika Jasińska 2020-03-30 13:04:52
Chodyko Dorota Monika Jasińska 2020-03-30 13:04:40
395-2 Monika Jasińska 2020-03-30 13:02:37
396-3 Monika Jasińska 2020-03-30 13:02:20
XVII sesja Rady Miejskiej w dniu 05.02.2020 Monika Jasińska 2020-03-30 13:01:37
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych - skany odpowiedzi Monika Jasińska 2020-03-30 13:01:31
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: ;;Inwestycja stabowiaca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego(Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i królestwa Danii, Etap 3: gazociąg Węzeł Płoty- Tłocznia Goleniów -DN1000 Emilia Pędzisz 2020-03-30 12:36:00
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: ;;Inwestycja stabowiaca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego(Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i królestwa Danii, Etap 3: gazociąg Węzeł Płoty- Tłocznia Goleniów -DN1000 Emilia Pędzisz 2020-03-30 12:35:27
Kompleksowa usługa oznakowania pionowego i poziomego na terenie Gminy Goleniów Edyta Tomala 2020-03-30 11:54:13
Kompleksowa usługa oznakowania pionowego i poziomego na terenie Gminy Goleniów Edyta Tomala 2020-03-30 11:53:44
Informacja o zmianie terminu realizacji zadania i przesunięciu terminu składania ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Festyn motocyklowy Edyta Guzikiewicz 2020-03-30 11:07:26
Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Edyta Guzikiewicz 2020-03-30 11:06:37
Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży Edyta Guzikiewicz 2020-03-30 11:05:56
Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. Profilaktyka i zdrowy styl życia Edyta Guzikiewicz 2020-03-30 11:05:10
Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym Edyta Guzikiewicz 2020-03-30 11:04:22
Transmisje na żywo Andrzej Krause 2020-03-30 09:47:06
Obwieszczenie o uzgodnieniu w sprawie przedsięwzięcia polegającego na zabudowie produkcyjno-biurowo-magazynowej z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 216/6 położonej w obręb geodezyjny Łozienica, przy ul. Prostej 1. Joanna Chilkiewicz 2020-03-27 14:17:18
Obwieszczenie -zawiadamia się strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na zabudowie produkcyjno-biurowo-magazynowej z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 216/6 położonej w obręb geodezyjny Łozienica, przy    ul. Prostej 1. Joanna Chilkiewicz 2020-03-27 14:10:16
Obwieszczenie o uzgodnieniu w sprawie przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na działce nr 93 obręb geodezyjny Krępsko, przy ul. Lipowej 8. Joanna Chilkiewicz 2020-03-27 14:05:40
Obwieszczenie o uzgodnieniu w sprawie przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na działce nr 93 obręb geodezyjny Krępsko, przy ul. Lipowej 8. Joanna Chilkiewicz 2020-03-27 14:05:02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na działce nr 93 obręb geodezyjny Krępsko, przy ul. Lipowej 8. Joanna Chilkiewicz 2020-03-27 14:03:58
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków handlowo-usługowo-magazynowych z częścią mieszkalną, z zapleczem socjalno-biurowym, z warsztatem ślusarskim, ekologiczną malarnią proszkową, warsztatem samochodowym i stacją kontroli pojazdów wraz z myjnią oraz niezbędną infrastrukturą, zmiana sposobu użytkowania realizowanego budynku usługowego na warsztat samochodowy na działce nr 410/6 obręb geodezyjny Żółwia Błoć. Joanna Chilkiewicz 2020-03-27 13:19:11
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków handlowo-usługowo-magazynowych z częścią mieszkalną, z zapleczem socjalno-biurowym, z warsztatem ślusarskim, ekologiczną malarnią proszkową, warsztatem samochodowym i stacją kontroli pojazdów wraz z myjnią oraz niezbędną infrastrukturą, zmiana sposobu użytkowania realizowanego budynku usługowego na warsztat samochodowy na działce nr 410/6 obręb geodezyjny Żółwia Błoć. Joanna Chilkiewicz 2020-03-27 13:17:30
OBWIESZCZENIE o prowadzeniu postępowania administracyjnego w w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków handlowo-usługowo-magazynowych z częścią mieszkalną, z zapleczem socjalno-biurowym, z warsztatem ślusarskim, ekologiczną malarnią proszkową, warsztatem samochodowym i stacją kontroli pojazdów wraz z myjnią oraz niezbędną infrastrukturą, zmiana sposobu użytkowania realizowanego budynku usługowego na warsztat samochodowy na działce nr 410/6 obręb geodezyjny Żółwia Błoć. Joanna Chilkiewicz 2020-03-27 13:16:09