herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wynikach naboru:Aplikant w Straży Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Marta Kachniarz 2018-06-22 14:30:34
ZARZĄDZENIE Nr 165/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia nr 199/2015 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 czerwca 2015 r. Grzegorz Matławski 2018-06-22 14:04:35
ZARZĄDZENIE Nr 165/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia nr 199/2015 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 czerwca 2015 r. Grzegorz Matławski 2018-06-22 14:03:54
ZARZĄDZENIE Nr 165/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia nr 199/2015 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 czerwca 2015 r. Grzegorz Matławski 2018-06-22 14:02:45
ZARZĄDZENIE Nr 165/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia nr 199/2015 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 czerwca 2015 r. Grzegorz Matławski 2018-06-22 14:01:40
ZARZĄDZENIE Nr 165/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia nr 199/2015 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 czerwca 2015 r. Grzegorz Matławski 2018-06-22 14:00:41
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zadaszeniu ( wiata) istniejącego parkingu na terenie działki nr 696/7 położonej w obrębie geodezyjnym Glewice 2. Kamila Buksik 2018-06-22 13:57:29
Przebudowa 6 łazienek na trzech poziomach oraz wymiana posadzki na holu głównym w Szkole Podstawowej nr 2 w Goleniowie Izabela Szturo 2018-06-22 11:27:00
Przebudowa 6 łazienek na trzech poziomach oraz wymiana posadzki na holu głównym w Szkole Podstawowej nr 2 w Goleniowie Izabela Szturo 2018-06-22 11:26:20
Budowa drogi dojazdowej w ulicy Kalinowej w Goleniowie - I etap Edyta Tomala 2018-06-21 12:39:38
Budowa drogi dojazdowej w ulicy Kalinowej w Goleniowie - I etap Edyta Tomala 2018-06-21 12:38:38
Budowa drogi dojazdowej w ulicy Kalinowej w Goleniowie - I etap Edyta Tomala 2018-06-21 12:38:07
Budowa drogi dojazdowej w ulicy Kalinowej w Goleniowie - I etap Edyta Tomala 2018-06-21 12:37:35
Budowa drogi dojazdowej w ulicy Kalinowej w Goleniowie - I etap Edyta Tomala 2018-06-21 12:37:01
Budowa drogi dojazdowej w ulicy Kalinowej w Goleniowie - I etap Edyta Tomala 2018-06-21 12:36:41
Budowa drogi dojazdowej w ulicy Kalinowej w Goleniowie - I etap Edyta Tomala 2018-06-21 12:36:25
Budowa drogi dojazdowej w ulicy Kalinowej w Goleniowie - I etap Edyta Tomala 2018-06-21 12:35:55
Deklaracja DT1 na podatek od środków transportowych na 2018 ok Katarzyna Dywan 2018-06-21 12:13:55
Budowa trzech wiat turystycznych w Kątach, Miękowie i Załomiu Edyta Tomala 2018-06-21 10:54:22
Maciejewski Wojciech Monika Jasińska 2018-06-21 08:23:53
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2016-2019 Arkadiusz Sell 2018-06-20 14:47:12
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2018?2047 Arkadiusz Sell 2018-06-20 14:46:46
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-06-20 14:46:22
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2018-06-20 14:46:02
Dostawa termotransferowego systemu znakowania prania dla sekcji Pralnia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-06-20 14:45:50
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/523/18 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Arkadiusz Sell 2018-06-20 14:45:39
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleniów" Arkadiusz Sell 2018-06-20 14:44:18
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Goleniów na lata 2018-2022 Arkadiusz Sell 2018-06-20 14:43:47
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 w Gminie Goleniów Arkadiusz Sell 2018-06-20 14:43:20
Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 Arkadiusz Sell 2018-06-20 14:42:50
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goleniów za 2017 rok Arkadiusz Sell 2018-06-20 14:42:26
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 04 czerwca 2018 r. została wydana decyzja P ? 29, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci energetycznej kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 17/12,16/8 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. Kamila Buksik 2018-06-20 14:41:19
Projekty uchwał Arkadiusz Sell 2018-06-20 14:40:53
Dostawa termotransferowego systemu znakowania prania dla sekcji Pralnia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-06-20 14:40:09
Porządek obrad sesji Arkadiusz Sell 2018-06-20 14:36:17
Porządek obrad sesji Arkadiusz Sell 2018-06-20 14:35:33
Porządek obrad sesji Arkadiusz Sell 2018-06-20 14:34:48
Informacja o zwołaniu sesji Arkadiusz Sell 2018-06-20 14:32:25
XLIV sesja Rady Miejskiej w dniu 27 czerwca 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-06-20 14:31:41
Informacja o zwołaniu sesji Arkadiusz Sell 2018-06-20 14:31:03