herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Goleniów 2016-09-20 13:28
Program zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracelum sosnowskyi) na terenie gminy Goleniów. - KATALOG -
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części: 2016-06-02 10:06
Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015r. 2016-06-02 10:04
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami - KATALOG -
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goleniów na 2016 rok - KATALOG -
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goleniów za rok 2015 2016-04-29 15:12
Program ochrony środowiska - KATALOG -
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów - KATALOG -
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goleniów za rok 2014 2015-04-30 15:13
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Goleniów 2014-10-31 13:47
Wykaz danych o środowisku - KATALOG -
Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2012r. 2015-10-12 08:48
Uchwała Nr XXXIII/374/13 zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Goleniów ( wersja archiwalna ) 2016-05-31 13:51
Uchwała Nr XXXI/360/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze Gminy Goleniów - wersja archiwalna 2016-05-31 13:51
Uchwała Nr XXXI/359/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Goleniów- wersja archiwalna 2016-05-31 14:12
Uchwała Nr XXXI/358/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Goleniów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę - wersja archiwalna 2016-05-31 14:13
Uchwała Nr XXVI/308/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Goleniów - wersja archiwalna 2016-05-31 14:16
Uchwała Nr XXVI/306/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze Gminy Goleniów wersja archiwalna 2016-05-31 14:14
Uchwała Nr XVIII/203/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Goleniów, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne-wersja archiwalna 2016-05-31 14:14
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 2016-08-31 10:30
Informacje ogólne 2009-12-11 08:08
Podstawa prawna 2009-12-11 08:07
Informacja Burmistrza 2013-03-28 08:21