herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Goleniów 2016-09-20 13:28
Program zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracelum sosnowskyi) na terenie gminy Goleniów. - KATALOG -
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części: 2016-06-02 10:06
Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015r. 2016-06-02 10:04
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami - KATALOG -
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goleniów na 2016 rok - KATALOG -
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goleniów za rok 2015 2016-04-29 15:12
Program ochrony środowiska - KATALOG -
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów - KATALOG -
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goleniów za rok 2014 2015-04-30 15:13
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Goleniów 2014-10-31 13:47
Wykaz danych o środowisku - KATALOG -
Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2012r. 2015-10-12 08:48
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 2016-08-31 10:30
Informacje ogólne 2009-12-11 08:08
Podstawa prawna 2009-12-11 08:07
Informacja Burmistrza 2013-03-28 08:21