Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia przebudowy linii 220 kV Morzyczyn- Recław o napięciu mniejszym niż 220kV w celu dostosowania do napięcia równego 220 kV w ramach zadania inwestycujnego pn.: ''Modernizacja odkupionej od Enea Operator Sp z o.o. linii 220 kV Morzyczyn-Recław'' 2021-10-15 15:15
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 317/12 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2021-10-14 11:56
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 123/4, 135/1, 3/1 w obrębie geodezyjnym Załom. 2021-10-14 10:36
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 473 i 1/1 w obrębie geodezyjnym Ciechno - zgodnie z oznaczeniem na załączniku mapowym - poza terenem objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 2021-10-13 14:34
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie wewnętrznej linii zasilającej i złącza energetycznego dla obsługi obiektu radiokomunikacyjnego 11137 L402 Mosty 001 sieci łączności bezprzewodowej ERTNS/GSM-R w działce nr 278/2 w obrębie geodezyjnym Imno. 2021-10-12 15:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych KŁ "LEŚNIK" 2021-10-12 14:23
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV, w tym budowa linii kablowej 15kV, budowa stanowiska słupowego 15kV za istniejące stanowisko słupowe 15kV oraz demontaż sieci elektroenergetycznej 15kV na terenie działki 130 i 217/1 w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. 2021-10-12 10:30
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 320 i 125/19 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2021-10-11 14:18
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 327 i 139/9 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2021-10-11 12:48
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr 317/6 i 89/4 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2021-10-11 11:12
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w sąsiedztwie drogi S3 w miejscowości Modrzewie  na terenie działek nr 1085/10, 1085/12, 1085/14  obręb geodezyjny Modrzewie,   Gmina Goleniów 2021-10-08 13:50
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr 127/4, 43/7, 43/4, 43/1, 38/1, 219/18 w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. 2021-10-06 13:45
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 428/2, 18/7, 20/42, 18/11, 20/51 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2021-10-06 09:29
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotyczące przeprowadzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mającego polegać na budoe dwóch elektrowni fotowoltaicznych ''Stawno 1'', ''Stawno 2'', każda o mocy do 1 MW wraz z niezbędną dla każdej infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatoro-rozdzielczą średniego napięcia na terenie działki nr 5/2 obręb geodezyjny Stawno, gm. Goleniów. 2021-10-06 08:22
dokument Obwieszczenie Ministra Infrastruktury dotyczące wyznaczenia nowego terminu zakończenia postępowania wszczętego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne koszystanie z wód, polegające na odwadnianiu gruntów i upraw za pomocą istniejącej stacji pomp Bolesławice, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 56/3 w gminie Goleniów. 2021-10-06 08:15
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce  nr 221 obręb geodezyjny Danowo, Gmina Goleniów  nie zostanie załatwiona w ustawowym  terminie, ze względu na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie do uzupełnienia przez inwestora przedłożonej dokumentacji. 2021-10-04 13:04
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 28.09.2021r. wezwano Inwestora do uzupełninia raportu o oddziaływaniu pzedsięwzięcia  na środowisko sporządzonego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 221 obręb geodezyjny Danowo, Gmina Goleniów. 2021-10-04 13:02
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w działkach nr: 741/8 w obrębie geodezyjnym Żdżary oraz 637/6 w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie. 2021-10-04 09:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp z o.o. z siedzibą w Tarnowie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z PE- Gazyfikacja miejscowości Pogrzymie, Budzieszowce, Jarosłąwki, Kolonia Radzanek, Radzanek w gm. Maszewo oraz miejscowości Mosty. 2021-10-04 09:35
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr 181/8, 304, 305, 141 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2021-10-01 15:18
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono  do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do produkcji karbonizatu zlokalizowanego na terenie części działek nr  117/44, 117/29 obręb geodezyjny Budno, gmina Goleniów. 2021-09-30 15:39
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na modernizacji istniejącej instalacji oczyszczania spalin kotła WR-6 nr 3 w ciepłowni rejonowej dostosowanej źródłowo do dyrektyw MCP w zakresie emisji pyłów, na terenie działki nr 49/1 w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Goleniów. 2021-09-30 11:02
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działce nr 130/54 i 20/4 w obrębie geodezyjnym Załom. 2021-09-29 09:47
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr 69, 78, 77, 374/21, 374/18 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2021-09-28 12:46
dokument Obwieszczenie -podaje się stronom do wiadomości, że postanowieniem z dnia 27.09.2021 r. znak: WPNS.6220.22.2020.JC Burmistrz Gminy                          Goleniów, podjął zawieszone w dniu 12 marca 2021r.. postępowanie w sprawie wydania decyzji                     o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących dwulokalowych, parterowych                                              z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem wraz  z zewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej oraz sieci     z przyłączami wodno ? kanalizacyjnymi na terenie działki nr 429 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna  przy ul. Plażowej., z uwagi na przedłożenie przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2021-09-27 14:03
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania iż pismem z dnia 27.09.2021r. przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz  Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie    raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących dwulokalowych, parterowych z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem wraz   z zewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową  i kanalizacji sanitarnej oraz sieci  z przyłączami wodno ? kanalizacyjnymi na terenie działki nr 429 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna przy ul. Plażowej celem uzgodnienia warunków realizacji w/w inwestycji. 2021-09-27 13:59
dokument Obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących dwulokalowych, parterowych z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem wraz  z zewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej oraz sieci     z przyłączami wodno ? kanalizacyjnymi na terenie działki nr 429 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna  przy ul. Plażowej. 2021-09-27 13:57
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4?Play? na terenie działki nr 90 położonej w obrębie geodezyjnym Danowo. 2021-09-24 11:44
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 31/9, 31/34 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2021-09-15 14:40
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 236/14, 423, 287/7, 287/12 w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2021-09-15 12:18
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 49/5 w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2021-09-14 13:35
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 473 i 1/1 w obrębie geodezyjnym Ciechno - poza terenem objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego odcinka. 2021-09-14 10:15
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV, w tym budowa linii kablowej 15kV, budowa stanowiska słupowego 15kV za istniejące stanowisko słupowe 15kV oraz demontaż sieci elektroenergetycznej 15kV na terenie działki 130 i 217/1 w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. 2021-09-13 10:08
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działce nr 136/13, 136/18, 136/12 w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2021-09-13 10:07
dokument Obwieszczenie-Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie technologii chowu drobiu na Fermie Drobiu w m. Żółwia Błoć, na chów  niosek w stadzie zagrodowym. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek 11 oraz 20/12 obręb geodezyjny Żółwia Błoć. 2021-09-10 12:20
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że pismem z dnia 07.09.2021r.   Burmistrz Gminy Goleniów wystąpił do Organów uzgadniających z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji    przedsięwzięcia polegającego na zmianie technologii chowu drobiu na Fermie Drobiu w m. Żółwia Błoć, na chów  niosek w stadzie zagrodowym. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek 11 oraz 20/12 obręb geodezyjny Żółwia Błoć 2021-09-10 12:10
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek Przedsiębiorstwa Specjalistycznej Produkcji Drobiu Janusz Kaczmarek prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji     o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie technologii chowu drobiu na Fermie Drobiu w m. Żółwia Błoć, na chów  niosek w stadzie zagrodowym. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek 11 oraz 20/12 obręb geodezyjny Żółwia Błoć. 2021-09-10 12:05
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 46/2 , 47/1, 48/1, 50/10, 50/15, 50/4, 88/4, 89/1, 90/1, 1226/3, 1226/5, a także częściowo na działkach nr 40/1, 40/2, 42, 43, 44/4, 44/5 44/6, 45, 50/7, 86, 87  obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów. 2021-09-09 13:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych KŁ "Bór" w Przemoczu 2021-09-08 09:07
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że, pismem z dnia 07 września 2021r. BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW przekazał                                                    do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie zażalenie na postanowienie,                            w którym nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko                           dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu  i przetwarzaniu odpadów, na terenie działki nr 55/19 w obrębie geodezyjnym nr  9 w Goleniowie. 2021-09-07 16:01
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 88/16, 91, 88/20 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2021-09-07 15:08
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcyjno ?magazynowej z częścią produkcyjno-biurową, budowa nowego budynku magazynowego z łącznikiem wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną  na działkach ewidencyjnej nr 96/19, 96/20, 17, 96/18 obręb geodezyjny Łozienica oraz części działki nr 1221/20 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów, powiat goleniowski. 2021-09-07 11:34
dokument Obwieszczenie - informuję o wydanej  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WPNS.6220.40.2020.JC stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcyjno ?magazynowej z częścią produkcyjno-biurową, budowa nowego budynku magazynowego z łącznikiem wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną  na działkach ewidencyjnej nr 96/19, 96/20, 17, 96/18 obręb geodezyjny Łozienica oraz części działki nr 1221/20 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów, powiat goleniowski.   - dokument stracił ważność 2021-09-07 11:25
dokument Obwieszczenie- Informuje o wydanej w dniu 16 sierpnia 2021 roku,  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                              znak: WPNS.6220.33.2020.JC stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  . dla przedsięwzięcia pn: ?Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych, Zadanie 2 - Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000 na terenie działek nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31/1, 31/2 położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 0006, Gmina Goleniów oraz na terenie działek nr: 1093/3, 1094/3, 1172/26, 1174/1, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/15, 1175/16, 1175/17, 1175/18, 1175/19, 1175/20, 1175/21, 1175/22 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie 0016, Gmina Goleniów - dokument stracił ważność 2021-09-10 13:20
dokument Obwieszczenie- informuje o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WPNS.6220.3.2021.JC stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  . dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków jednorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 17 obręb geodezyjny Krępsko, Gmina Goleniów. - dokument stracił ważność 2021-09-10 13:31
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 221 obręb geodezyjny Danowo, Gmina Goleniów. 2021-09-06 10:07
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych STAWNO 1, STAWNO 2 każda o mocy do 1 MW wraz z niezbędną dla każdej infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo - rozdzielczą średniego napięcia na terenie działki nr 5/2 obręb geodezyjny Stawno, gm. Goleniów. BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, po przeanalizowaniu przedłożonej w przedmiotowej sprawie dokumentacji, pod znakiem: WPNS.6220.10.2021.JC wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 2021-09-06 10:08
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że, BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW przekazał  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie zażalenie na postanowienie, w którym nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych ? STAWNO 1?, ? STAWNO 2? każda o mocy do 1 MW wraz z niezbędną dla każdej infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo ? rozdzielczą średniego napięcia na terenie działki nr 5/2 obręb geodezyjny Stawno, gm. Goleniów. 2021-09-06 10:00
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW o wydaniu postanowienia o sprostowaniu zapisów w decyzji P ? 49 z dnia 12 lipca 2021r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?Play? na terenie działki 185/25 i 185/11 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2021-09-06 10:00
dokument Obwieszczenie - informuje się o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WPNS.6220.49.2019.JC stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 500 kW na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego na działce 55/10 obręb geodezyjny Łozienica. - dokument stracił ważność 2021-09-03 15:04
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono    do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego  na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny-kruszywa naturalnego zlokalizowanego   na działkach numer 158/2, 162/7, 162/9, 162/15 i 165 obręb Mosty i 236/2 Danowo   w miejscowości Mosty. 2021-09-03 10:29
dokument Obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono                                            do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą : ?Instalacja do przetwarzania odpadów na terenie kopalni Kruszyw na części działki nr 162/15 obręb geodezyjny Mosty, w miejscowości Mosty, gmina Goleniów    w celu wzbogacania urobku kopalnianego? 2021-09-03 15:05
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 24.08.2021r. wezwano Inwestora do uzupełninia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek nr 1227/10 , 1227/9, 1227/4, 53/2 obręb geodezyjny Łozienica, a także częściowo na działkach nr 52, 97, 53/1, obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów 2021-09-02 12:52
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami  biurowo-socjalnymi na terenie działek nr 1227/10 , 1227/9, 1227/4, 53/2  obręb geodezyjny Łozienica, a także częściowo na działkach nr  52, 97, 53/1, obręb geodezyjny Łozienica,   Gmina Goleniów, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie   do uzupełnienia przez inwestora przedłożonej dokumentacji. 2021-09-02 12:50
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji środowiskowej                             dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 17 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 30/9 obręb geodezyjny Tarnówko, Gmina Goleniów 2021-09-02 12:29
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn.: ''Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową miejsc parkingowych w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów'' 2021-09-02 09:42
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr 127/4, 43/7, 43/4, 43/1, 38/1, 219/18 w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. 2021-09-01 13:59
dokument OBWIESZCZENIE o wyznaczeniu nowego terminu do załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 428/2, 18/7, 20/42, 18/11, 20/51 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć 2021-08-30 13:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych KŁ Łoś 2021-08-30 13:18
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inewstycji celu publicznego polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej 11137_L402_Mosty_001 na liniach kolejowych PKP PLK S.A. w ramach NPW ERTMS na terenie działki nr 278/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Imno, Gmina Goleniów, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. 2021-08-27 13:45
dokument Obwieszczenie - informuje się o wydanej  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WPNS.6220.8.2021.JC stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na                   środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na montażu zbiorników na gaz płynny oraz                 nagrzewnic gazowych w kurnikach na Fermie Drobiu w Modrzewiu 1A, gmina Goleniów, powiat goleniowski, woj. Zachodniopomorskie - dokument stracił ważność 2021-09-16 09:26
dokument Obwieszczenie -informuje się o wydanej  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WPNS.6220.13.2021.JC stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na                   środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie hali                                                          produkcyjno- magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi na terenie działek nr 1/2, 1/3, 3/4,3/6, 3/7, 67/1, 67/2 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie. - dokument stracił ważność 2021-09-10 13:19
dokument Obwieszczenie - informuje się o: wydanej w dniu  16 sierpnia  2021 roku,  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WPNS.6220.2.2021.JC stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowego przeznaczonego do magazynowania i ręcznego (układania) pakowania elementów balsowych na terenie działek nr 117/30,3 obręb geodezyjny Budno. - dokument stracił ważność 2021-09-10 13:14
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, na terenie działki nr 55/19 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, po przeanalizowaniu przedłożonej w przedmiotowej sprawie dokumentacji, w tym w szczególności zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia, w dniu 16 sierpnia 2021r., pod znakiem: WPNS.6220.31.2020.JC wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 2021-08-27 08:03
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej dn. 110 mm i kanalizacji sanitarnej dn. 200 mm w działkach nr 148, 146/32, 146/36 w obrębie geodezyjnym Miękowo. 2021-08-24 12:56
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4?Play? na terenie działki nr 90 położonej w obrębie geodezyjnym Danowo. 2021-08-23 11:40
dokument Obwieszczenie -podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :?Zabezpieczeniu przeciwpowodziowym zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych, Zadanie 2 ? Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000 na terenie działek nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31/1, 31/2 położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 0006, Gmina Goleniów oraz na terenie działek nr: 1093/3, 1094/3, 1172/26, 1174/1, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/15, 1175/16, 1175/17, 1175/18, 1175/19, 1175/20, 1175/21, 1175/22 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie 0016, Gmina Goleniów 2021-08-20 15:26
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania iż pismem z dnia 20.08.2021r. przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                      w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 46/2 , 47/1, 48/1, 50/10, 50/15, 50/4, 88/4, 89/1, 90/1, 1226/3, 1226/5, a także częściowo na działkach nr 40/1, 40/2, 42, 43, 44/4, 44/5 44/6, 45, 50/7, 86, 87  obręb geodezyjny Łozienica,   Gmina Goleniów. 2021-08-20 15:21
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków jednorodzinnych wraz    z zagospodarowaniem terenu na działce nr 17 obręb geodezyjny Krępsko, Gmina Goleniów. 2021-08-18 16:04
dokument Obwieszczenie -odaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum przemysłowo                               - magazynowego z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na dz. nr  32, 37, 41, 73 obręb geodezyjny Łozienica 2021-08-16 15:40
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowego przeznaczonego do magazynowania i ręcznego (układania) pakowania elementów balsowych na terenie działek nr 117/30, 3 obręb geodezyjny Budno 2021-08-16 15:28
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej 15 kV 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych stacji transformatorowej 15/04 kV wraz z przebudową istniejącego stanowiska słupowego 15 kV, na terenie działek nr 105/5, 103/6, 70/13, 69, 68, 71 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2021-08-16 14:40
dokument Obwieszczenie-        podaje się stronom do wiadomości, że postanowieniem z dnia 10.08.2021 r. znak: WPNS.6220.11.2021.JC Burmistrz Gminy  Goleniów, podjął zawieszone w dniu 16 czerwca 2021 r. postępowanie w sprawie wydania decyzji                     o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy  fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 221 obręb geodezyjny Danowo, Gmina Goleniów, z uwagi na przedłożenie przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2021-08-13 15:39
dokument Obwieszczenie -informuje się o wydanej na wniosek osób fizycznych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WPNS.6220.6.2021.JC/KN  stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie  działki  nr185 położonej w  obrębie geodezyjnym Lubczyna, Gmina Goleniów. - dokument stracił ważność 2021-08-13 15:29
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działce nr 136/13, 136/18, 136/12 w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2021-08-10 09:54
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie hali    produkcyjno- magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi na terenie działek nr 1/2, 1/3, 3/4 , 3/6, 3/7, 67/1, 67/2 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie 2021-08-09 15:24
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia na terenie działki nr 451, 460, 481, 488 położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie. 2021-08-06 11:31
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia na terenie działki nr 37, 47/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 7 w Goleniowie oraz na działce nr 125 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie. 2021-08-06 11:26
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia na terenie działki nr 1, 2/1, 2/2, 3, 7, 132/7 w obrębie geodezyjnym nr 7 Goleniów. 2021-08-06 11:20
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 136/2 i 212/15 w obrębie geodezyjnym Marszewo 2021-08-06 11:02
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w sąsiedztwie drogi S3 w miejscowości Modrzewie  na terenie działek nr 1085/10, 1085/12, 1085/14  obręb geodezyjny Modrzewie,   Gmina Goleniów. 2021-08-05 13:54
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu zbiorników na gaz płynny oraz nagrzewnic gazowych w kurnikach na Fermie Drobiu w Modrzewiu 1A, gmina Goleniów, powiat goleniowski, woj. zachodniopomorskie. 2021-08-04 16:02
dokument Obwieszczenie o postępowaniu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, drogi wewnętrznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie działki numer 29/45 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie, gm. Goleniów. 2021-08-04 16:00
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu do Organów uzgadniających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek nr 1227/10 , 1227/9, 1227/4, 53/2 obręb geodezyjny Łozienica, a także częściowo na działkach nr 52, 97, 53/1, obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów            2021-08-04 15:31
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek nr 1227/10 , 1227/9, 1227/4, 53/2 obręb geodezyjny Łozienica, a także częściowo na działkach nr 52, 97, 53/1, obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów 2021-08-04 15:22
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 88/16, 91, 88/20 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2021-08-04 11:29
dokument Obwieszczenie Ministerstwa Infrastruktury w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne koszystanie z wód, polegające na odwadnianiu gruntów i upraw za pomocą istniejącej stacji pomp Bolesławice, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 56/3, w gminie Goleniów. 2021-08-03 15:16
dokument W dniach od 02 do 06 sierpnia 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1143.) - zwany dalej NSP 2021. Burmistrz Gminy Goleniów - Gminny Komisarz Spisowy w Goleniowie ogłasza uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. 2021-08-02 13:11
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych ? STAWNO 1?, ? STAWNO 2? każda o mocy do 1 MW wraz z niezbędną dla każdej infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo ? rozdzielczą średniego napięcia na terenie działki nr 5/2 obręb geodezyjny Stawno, gm. Goleniów. BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, po przeanalizowaniu przedłożonej w przedmiotowej sprawie dokumentacji, w tym w szczególności zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia, w dniu 23 lipca 2021r., pod znakiem: WPNS.6220.10.2021.JC wydał postanowienie wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 2021-07-30 15:35
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 25, 32, 242/7 w obrębie geodezyjnym Białuń, na wniosek: osoby fizycznej. 2021-07-29 15:05
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji środowiskowej                             dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowego przeznaczonego                  do magazynowania i ręcznego (układania) pakowania elementów balsowych na terenie działek nr 117/30, 3 obręb geodezyjny Budno 2021-07-23 15:42
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGOdla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 428/2, 18/7, 20/42. 18/11, 20/51w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2021-07-22 15:13
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej dn.110mm i kanalizacji sanitarnej w dn. 200 działkach nr 148, 146/32, 146/36 w obrębie geodezyjnym Miękowo. 2021-07-20 14:12
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI UMARZAJĄCEJ POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie stacji radiokomunikacyjnej OR Szczecin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki 72/3 położonej w obrębie geodezyjny Marszewo. 2021-07-14 09:02
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do produkcji karbonizatu zlokalizowanego na terenie części działek nr 117/44, 117/29 obręb geodezyjny Budno, gmina Goleniów. 2021-07-13 11:20
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w sąsiedztwie drogi S3 w miejscowości Modrzewie na terenie działek nr 1085/10, 1085/12, 1085/14 obręb geodezyjny Modrzewie, Gmina Goleniów wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 2021-07-12 13:57
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w sąsiedztwie drogi S3 w miejscowości Modrzewie na terenie działek nr 1085/10, 1085/12, 1085/14 obręb geodezyjny Modrzewie, Gmina Goleniów 2021-07-12 13:55
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w działce nr 221/266 w obrębie geodezyjnym Załom, na wniosek: osoby fizycznej. 2021-07-12 13:48
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?Play? na terenie działki 185/25 i 185/11 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary, na wniosek: P4 Sp. z o.o. 2021-07-12 13:36
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 09.07.2021r. wezwano Inwestora do uzupełninia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 46/2 , 47/1, 48/1, 50/10, 50/15, 50/4, 88/4, 89/1, 90/1, 1226/3, 1226/5, a także częściowo na działkach nr 40/1, 40/2, 42, 43, 44/4, 44/5 44/6, 45, 50/7, 86, 87 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów. 2021-07-12 11:24
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 46/2 , 47/1, 48/1, 50/10, 50/15, 50/4, 88/4, 89/1, 90/1, 1226/3, 1226/5, a także częściowo na działkach nr 40/1, 40/2, 42, 43, 44/4, 44/5 44/6, 45, 50/7, 86, 87 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie do uzupełnienia przez inwestora przedłożonej dokumentacji 2021-07-12 11:24
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zmieniającej decyzję środowiskową nr 5/ ŚU/2020 z dnia 17.02.2020r wydaną dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum przemysłowo ? magazynowego z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na terenie działek numer 32, 37, 41, 73 położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica, gm. Goleniów 2021-07-08 14:50
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 185 położonej w obrębie geodezyjnym Lubczyna, Gmina Goleniów 2021-07-08 14:47
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej w działce 60/27 obręb geodezyjny Czarna Łąka, na wniosek: osób fizycznych. 2021-07-07 14:30
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej 15kV 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych stacji transformatorowej 15/04kV wraz z przebudową istniejącego stanowiska słupowego 15kV, na terenie działki nr 105/5, 103/6, 70/13,69, 68,71 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2021-07-06 14:34
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 2021-07-05 14:33
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegajacej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 136/2 i 212/15 w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2021-07-05 10:30
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 221, obręb geodezyjny Danowo, Gmina Goleniów 2021-07-02 13:29
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr 148 i 192/10 w obrębie geodezyjnym Miękowo, na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 2021-07-02 12:18
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegajacej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 47/20 w obrębie geodezyjnym Łaniewo, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2021-06-30 13:00
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 106, 111/2, 111/14, 111/22 w obrębie geodezyjnym Żdżary, na wniosek: osoby fizycznej. 2021-06-30 12:47
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działce nr 136/13 w obrębie geodezyjnym Rurzyca, na wniosek: osoby fizycznej. 2021-06-30 12:41
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla iwestycji polegającej nabudowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia na terenie działki nr 451, 460, 481, 488 położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie. 2021-06-29 12:06
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowiesieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia na terenie działki nr 37, 47/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 7 w Goleniowie oraz na działce nr 125 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie. 2021-06-29 09:00
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 46/2 , 47/1, 48/1, 50/10, 50/15, 50/4, 88/4, 89/1, 90/1, 1226/3, 1226/5, a także częściowo na działkach nr 40/1, 40/2, 42, 43, 44/4, 44/5 44/6, 45, 50/7, 86, 87 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 2021-06-28 15:11
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie hali produkcyjno- magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi na terenie działek nr 1/2, 1/3, 3/4 , 3/6, 3/7, 67/1, 67/2 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie 2021-06-28 14:54
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek z dnia 07.06.2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 46/2 , 47/1, 48/1, 50/10, 50/15, 50/4, 88/4, 89/1, 90/1, 1226/3, 1226/5, a także częściowo na działkach nr 40/1, 40/2, 42, 43, 44/4, 44/5 44/6, 45, 50/7, 86, 87 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów 2021-06-28 14:51
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek z dnia 07.06.2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 46/2 , 47/1, 48/1, 50/10, 50/15, 50/4, 88/4, 89/1, 90/1, 1226/3, 1226/5, a także częściowo na działkach nr 40/1, 40/2, 42, 43, 44/4, 44/5 44/6, 45, 50/7, 86, 87 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów 2021-06-28 14:47
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowiesieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia na terenie działki nr 1, 2/1, 2/2, 3, 7, 132/7 w obrębie geodezyjnym nr 7 Goleniów. 2021-06-28 12:59
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie stacji radiokomunikacyjnej OR Szczecin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki 72/3 położonej w obrębie geodezyjny Marszewo 2021-06-28 09:10
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek ACCOLADE PL XVI Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zmieniającej decyzję środowiskową nr 5/ ŚU/2020 z dnia 17.02.2020r wydaną dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum przemysłowo ? magazynowego z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na terenie działek numer 32, 37, 41, 73 położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica, gm. Goleniów. 2021-06-24 14:57
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zmieniającą decyzję środowiskową nr 5/ ŚU/2020 z dnia 17.02.2020r wydaną dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum przemysłowo ? magazynowego z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na terenie działek numer 32, 37, 41, 73 położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica, gm. Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. 2021-06-24 14:56
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ''Zespół przemysłowo-magazynowo-usługowy z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą'', w Szczecinie przy ul. Lubczyńskiej dz. ew. nr 4/1 obręb 4002. 2021-06-22 09:05
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie stacji podnoszenia ciśnienia wody zasilającej Goleniowski Park Przemysłowy wraz z budową sieci wodociągowej na terenie działki nr 31/2 w obrębie nr 6 w Goleniowie i działki nr 1 w obrębie nr 7 w Goleniowie - zgodnie z oznaczeniem na załączniku graficznym na wniosek: Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 2021-06-21 10:56
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej nabudowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?Play? na terenie działki 185/25 i 185/11 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2021-06-16 11:56
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 25, 32, 242/7 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2021-06-16 08:15
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegajacej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działki nr 40/18 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2021-06-14 14:31
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania iż pismem z dnia 08.06.2021r. przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stargardzie, uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie hali produkcyjno- magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi na terenie działek nr 1/2, 1/3, 3/4 , 3/6, 3/7, 67/1, 67/2 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie 2021-06-11 15:04
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania iż pismem z dnia 31.05.2021r. przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stargardzie, uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych ? STAWNO 1?, ? STAWNO 2? każda o mocy do 1 MW wraz z niezbędną dla każdej infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo ? rozdzielczą średniego napięcia na terenie działki nr 5/2 obręb geodezyjny Stawno, gm. Goleniów 2021-06-11 15:01
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działek o nr: 54/1, 59, 60/1, 61/3, 71/1, 114, 115 i 558 obręb Bącznik w Gminie Goleniów 2021-06-11 14:57
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działki numer 15/1 obręb geodezyjny Święta 2021-06-11 14:55
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o wyznaczeniu nowego terminu do załatwienia sprawy 2021-06-11 14:53
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działki numer 7/1 obręb geodezyjny Bolesławice, Gmina Goleniów 2021-06-11 14:52
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ?Miękowo? o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 38/1 obręb geodezyjny Miękowo, gmina Goleniów 2021-06-11 14:48
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegajacej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działek nr: 54/1 i 8/3 w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2021-06-11 14:36
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr 90 i 150/7 w obrębie geodezyjnym Rurzyca, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2021-06-11 14:24
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny-kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działkach numer 158/2, 162/7, 162/9, 162/15 i 165 obręb Mosty i 236/2 Danowo w miejscowości Mosty 2021-06-11 14:18
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO w sprawie WPNS.6733.87.2019.KB 2021-06-09 08:18
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy na centrum edukacyjne oraz dobudowie klatki schodowej do budynku Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Goleniowie na terenie działki nr 282/1 w obrębie nr 8 w Goleniowie. 2021-06-08 08:17
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działki nr 43/4 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2021-06-07 14:59
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działce 60/27 obręb geodezyjny Czarna Łąka. 2021-06-07 13:17
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działek nr: 64/2, 66, 170/11 w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2021-06-02 12:38
dokument Obwieszczenie Ministerstwa Infrastruktury dotyczące wszczęcia postępowania na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie , działającego przez pełnomocnika- Pana Piotra Balińskiego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na odwadnianiu gruntów i upraw za pomocą istniejącej stacji pomp Bolesławice, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 56/3 w gminie Goleniów, powiecie goleniowskim, w woj. zachodniopomorskim. 2021-06-02 08:22
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn.: ''Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową miejsc parkingowych w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów''. 2021-05-27 15:04
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, w działce nr 221/266 w obrębie geodezyjnym Załom. 2021-05-27 11:39
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 215/2 i 225/19 w obrębie geodezyjnym Lubczyna, na wniosek: osoby fizycznej. 2021-05-26 10:07
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGOdla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 221/238 i 221/137 w obrębie geodezyjnym Załom, na wniosek: osób fizycznych. 2021-05-26 10:06
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegajacej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 47/20 w obrębie geodezyjnym Łaniewo. 2021-05-24 13:00
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie stacji podnoszenia ciśnienia wody zasilającej Goleniowski Park Przemysłowy wraz z budową sieci wodociągowej na terenie działki nr 31/2 w obrębie nr 6 w Goleniowie i działki nr 1 w obrębie nr 7 w Goleniowie . 2021-05-21 14:23
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 111, 63/23, 63/24 w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie. 2021-05-20 14:24
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 133/45 i 104 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2021-05-20 14:13
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działek nr: 232, 230/3, 230/7 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2021-05-20 13:46
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 106, 111/2, 111/14, 111/22 w obrębie geodezyjnym Żdżary 2021-05-19 10:29
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, drogi wewnętrznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na ternie działki 9/8 obręb Modrzewie. 2021-05-18 15:16
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny  z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych, Zadanie 2 - Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000 na terenie działek nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31/1, 31/2 położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 0006, Gmina Goleniów oraz na terenie działek nr: 1093/3, 1094/3, 1172/26, 1174/1, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/15, 1175/16, 1175/17, 1175/18, 1175/19, 1175/20, 1175/21, 1175/22 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie 0016, Gmina Goleniów          2021-05-17 15:25
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 87, 115/5, 1/5, 1/3 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2021-05-17 14:57
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu farm fotowoltaicznych KOMAROWO o łącznej mocy do                            20 MW (moc  jednostkowa do 1 MW) zlokalizowanych w miejscowości Komarowo gm. Goleniów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym magazynem energii, z możliwością dzielenia na części lub budowania w całości na terenie działki 439/11 obręb geodezyjny Komarowo, Gmina Goleniów, BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, w dniu 13 maja 2021r., pod znakiem: WPNS.6220.7.2021.JC wydał postanowienie, w którym zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                              dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu farm fotowoltaicznych KOMAROWO                          o łącznej mocy do  20 MW (moc  jednostkowa do 1 MW) zlokalizowanych w miejscowości Komarowo gm. Goleniów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym magazynem energii, z możliwością dzielenia na części lub budowania                            w całości na terenie działki 439/11 obręb geodezyjny Komarowo, Gmina Goleniów, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2021-05-13 15:40
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 221 obręb geodezyjny Danowo, Gmina Goleniów. BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, po przeanalizowaniu przedłożonej w przedmiotowej sprawie dokumentacji, w tym w szczególności zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia, w dniu 12 maja  2021r., pod znakiem: WPNS.6220.11.2021.JC wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 2021-05-13 15:28
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych STAWNO 1, STAWNO 2 każda  o mocy do 1 MW wraz z niezbędną dla każdej infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo  ? rozdzielczą średniego napięcia na terenie działki nr 5/2 obręb geodezyjny Stawno, gm. Goleniów, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie    do uzupełnienia przez inwestora przedłożonej dokumentacji. 2021-05-12 09:13
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, iż wezwano Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych STAWNO 1, STAWNO 2 każda o mocy do 1 MW wraz z niezbędną dla każdej infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo   ? rozdzielczą średniego napięcia na terenie działki nr 5/2 obręb geodezyjny Stawno,    gm. Goleniów. 2021-05-12 09:09
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działce nr 136/13 w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2021-05-11 14:22
dokument Obwieszczenie -zawiadamiam strony postępowania iż pismem z dnia 10.05.2021r. przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, na terenie działki nr 55/19 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie                                                                                  2021-05-11 12:37
dokument obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek z dnia 29.04.2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                                                dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie hali produkcyjno- magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi na terenie działek nr 1/2, 1/3, 3/4 , 3/6, 3/7, 67/1, 67/2 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie. 2021-05-11 11:49
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że pismem z dnia 10.05.2021r.   Burmistrz Gminy Goleniów   wystąpił do Organów uzgadniających o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny   oddziaływania środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie hali produkcyjno- magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi na terenie działek nr 1/2, 1/3, 3/4 , 3/6, 3/7, 67/1, 67/2 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie 2021-05-11 11:25
dokument Obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą : Instalacja do przetwarzania odpadów na terenie kopalni Kruszyw na części działki nr 162/15 obręb geodezyjny Mosty, w miejscowości Mosty, gmina Goleniów  w celu wzbogacania urobku kopalnianego 2021-05-11 11:52
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, w działkach nr: 31, 29/48, 29/76 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2021-05-10 14:40
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie słupa linii napowietrznej SN , stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej SN ? 15 kV , linii kablowych 0,4 kV wraz ze złączem ZKP na terenie działek nr: 256, 116/3 116/4 w obrębie geodezyjnym Glewice 1, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2021-05-10 14:32
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                                          dla przedsięwzięcia pn: ? Integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścieżki rowerowej od miejscowości Marszewo do ronda w ulicy Maszewskiej w kierunku węzła komunikacyjnego Dworca Autobusowo-Kolejowego "Goleniów" z wykorzystaniem istniejącego systemu ścieżek pieszo- rowerowych?. 2021-05-07 15:28
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji środowiskowej   dla przedsięwzięcia polegającego na montażu zbiorników na gaz płynny oraz nagrzewnic gazowych w kurnikach na Fermie Drobiu w Modrzewiu 1A, gmina Goleniów, powiat goleniowski, woj. zachodniopomorskie. 2021-05-07 15:26
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 14/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków 2021-05-06 08:18
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr 90 i 150/7 w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2021-04-30 13:45
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr: 161/111, 464, 247/31, 336/1 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć 2021-04-30 11:56
dokument Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące: wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną działką nr 89/34 obręb Stepniczka (powstałą z podziału działki nr 89/10), która z mocy prawa zostanie przejęta na własność Województwa Zachodniopomorskiego z dniem ostateczności decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 12/2020 z 7 września 2020 r., znak: AP-4.7820.198-17.2019.MM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:''Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica'' 2021-04-29 15:26
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie nowej sieci elektroenergetycznej 15kV wraz z demontażem sieci elektroenergetycznej 15kV na nieruchomościach zlokalizowanych: w Szczecinie obręb 4003 działka nr 454-ul. Lubczyńska, oraz na terenie gminy Goleniów obręb Załom działki nr 221/48, nr 221/231 oraz 221/232. 2021-04-29 14:39
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV w działkach nr 3/1, 135/1, 140/6, 140/5 w obrębie geodezyjnym Załom. 2021-04-28 13:42
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegajacej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr : 255, 144, 462/1, 462/8 w obrębie geodezyjnym Komarowo 2021-04-28 12:13
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działek nr: 54/1 i 8/3 w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie . 2021-04-27 10:16
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegajacej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działki nr 40/18 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2021-04-26 13:52
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy na centrum edukacyjne oraz dobudowie klatki schodowej do budynku Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Goleniowie na terenie działki nr 282/1 w obrębie nr 8 w Goleniowie. 2021-04-26 12:16
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) oraz zgodnie                            z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 221 obręb geodezyjny Danowo, Gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu   z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie .     2021-04-26 12:10
dokument Obwieszczenie -zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek z dnia 14.04.2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                     dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 221 obręb geodezyjny Danowo, Gmina Goleniów. 2021-04-26 12:06
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) oraz zgodnie                            z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych                                   ? STAWNO 1?, ? STAWNO 2? każda o mocy do 1 MW wraz z niezbędną dla każdej infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo ? rozdzielczą średniego napięcia na terenie działki nr 5/2 obręb geodezyjny Stawno, gm. Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu   z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie .    2021-04-26 11:32
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek osoby fizycznej z dnia 12.04.2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych ? STAWNO 1?, ? STAWNO 2? każda o mocy do 1MW wraz z niezbędną dla każdej infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo ? rozdzielczą średniego napięcia na terenie działki nr 5/2 obręb geodezyjny Stawno, gm. Goleniów. 2021-04-26 11:23
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr 148 i 192/10 w obrębie geodezyjnym Miękowo. 2021-04-23 15:06
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania iż pismem z dnia 09.04.2021r. oraz pismem z dnia 22.04.2021r. przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie oraz Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie,  uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzone dla przedsięwzięcia pn: ?Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych, Zadanie 2 - Odbudowa lewego walu przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000 na terenie działek nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31/1, 31/2 położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 0006, Gmina Goleniów oraz na terenie działek nr: 1093/3, 1094/3, 1172/26, 1174/1, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/15, 1175/16, 1175/17, 1175/18, 1175/19, 1175/20, 1175/21, 1175/22 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie 0016, Gmina Goleniów?                                                                                                            2021-04-23 13:15
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w działkach nr 24/9 w obrębie nr 2 w Goleniowie i 741/8 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2021-04-23 12:19
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 74/7 w obrębie geodezyjnym Załom 2021-04-23 10:20
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działki nr 43/4 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2021-04-21 14:13
dokument Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ''Zespół przemysłowo-magazynowo-usługowy z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą'', w Szczecinie przy ul, Lubczyńskiej dz. ew. nr. 4/1 obręb 4002. 2021-04-21 10:45
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 138 i 8/13 w obrębie geodezyjnym Modrzewie 2021-04-20 14:26
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej nabudowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 221/238 i 221/137 w obrębie geodezyjnym Załom. 2021-04-20 10:13
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działek nr: 64/2, 66, 170/11 w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2021-04-19 14:32
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej nabudowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 215/2 i 225/19 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2021-04-19 12:31
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowieodcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 133/45 i 104 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2021-04-19 10:09
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego realizacji zabudowy produkcyjno-biurowo-magazynowej z zapleczem socjalnym oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną, na działkach 18/4, 19/17, 19/18, 27/2, 72/2, obręb geodezyjny Łozienica gmina Goleniów. 2021-04-16 15:28
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego realizacji zabudowy produkcyjno-biurowo-magazynowej z zapleczem socjalnym oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną, na działkach 18/4, 19/17, 19/18, 27/2, 72/2, obręb geodezyjny Łozienica gmina Goleniów. 2021-04-16 15:26
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie, rozbudowie i przebudowie istniejących obiektów zakładu produkcyjnego SERWACH Sp. z o.o., Sp. k. wraz z  przebudową i budową parkingu, urządzeń budowlanych i zmianą zagospodarowania terenu w Goleniowie przy ulicy Maszewskiej 1 na terenie działek ewidencyjnych nr: 22, 23, 24, 27/1, 192/7, 192/8, 192/10, 192/11, 192/13, 192/17, 192/18, 192/19, 192/20, 192/22, 192/23, 192/24  obręb geodezyjny Goleniów-9 , Gmina Goleniów, powiat goleniowski.          2021-04-16 15:23
dokument Obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na: budowie, rozbudowie i przebudowie istniejących obiektów zakładu produkcyjnego SERWACH Sp. z o.o., Sp. k. wraz z  przebudową i budową parkingu, urządzeń budowlanych i zmianą zagospodarowania terenu w Goleniowie przy ulicy Maszewskiej 1 na terenie działek ewidencyjnych nr: 22, 23, 24, 27/1, 192/7, 192/8, 192/10, 192/11, 192/13, 192/17, 192/18, 192/19, 192/20, 192/22, 192/23, 192/24  obręb geodezyjny Goleniów-9 , Gmina Goleniów, powiat goleniowski.          2021-04-16 15:15
dokument   Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przedsięwzięcia pn: ? Integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścieżki rowerowej od miejscowości Marszewo do ronda w ulicy Maszewskiej w kierunku węzła komunikacyjnego Dworca Autobusowo-Kolejowego "Goleniów" z wykorzystaniem istniejącego systemu ścieżek pieszo- rowerowych?, 2021-04-15 11:31
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek z dnia 09.04.2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                       dla przedsięwzięcia pn: ? Integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścieżki rowerowej od miejscowości Marszewo do ronda w ulicy Maszewskiej w kierunku węzła komunikacyjnego Dworca Autobusowo-Kolejowego "Goleniów" z wykorzystaniem istniejącego systemu ścieżek pieszo- rowerowych? 2021-04-15 11:26
dokument Obwieszczenie - o wystąpieniu do Organów uzgadniających w w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na montażu zbiorników na gaz płynny oraz nagrzewnic gazowych w kurnikach na Fermie Drobiu w Modrzewiu 1A, gmina Goleniów, powiat goleniowski, woj. zachodniopomorskie, 2021-04-15 08:21
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek z dnia 02.04.2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu zbiorników na gaz płynny oraz nagrzewnic gazowych w kurnikach na Fermie Drobiu w Modrzewiu 1A, gmina Goleniów, powiat goleniowski, woj. zachodniopomorskie. 2021-04-15 08:17
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14.04.2021 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości - Łozienica działka nr 86 - dokument stracił ważność 2021-04-14 11:40
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW o sprostowaniu decyzji P-18 z dnia 30 marca 2021r. 2021-04-14 12:39
dokument Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na odwadnianiu gruntów i upraw za pomocą istniejącej stacji pomp Bolesławice, zlokalizaowanej na działce o nr ewid.56/3, w gminie Goleniów, powiecie goleniowskim, w woj. zachodniopomorskim. 2021-04-13 08:41
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji środowiskowej  dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcyjno ?magazynowej z częścią produkcyjno-biurową, budowa nowego budynku magazynowego z łącznikiem wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną  na działkach ewidencyjnej nr 96/19, 96/20, 17, 96/18 obręb geodezyjny Łozienica oraz części działki nr 1221/20 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów, powiat goleniowski.   2021-04-12 15:01
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 320 i 132/6 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć, na wniosek: osoby fizycznej. 2021-04-12 14:55
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działki nr 1 /4 w obrębie geodezyjnym Rurzyca, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2021-04-12 14:43
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 22/16, 22/19, 312, 462/2 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć, na wniosek: osoby fizycznej. 2021-04-12 14:33
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości że na wniosek  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu farm fotowoltaicznych KOMAROWO o łącznej mocy do 20 MW (moc  jednostkowa do 1 MW) zlokalizowanych w miejscowości Komarowo gm. Goleniów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym magazynem energii, z możliwością dzielenia na części lub budowania w całości na terenie działki 439/11 obręb geodezyjny Komarowo, Gmina Goleniów, BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, po przeanalizowaniu przedłożonej w przedmiotowej sprawie dokumentacji, w tym w szczególności zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia, w dniu 08 kwietnia 2021r., pod znakiem: WPNS.6220.7.2021.JC wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 2021-04-09 15:34
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji środowiskowej  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie  działki  nr 185 położonej w  obrębie geodezyjnym Lubczyna, Gmina Goleniów. 2021-04-09 15:27
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji środowiskowej                             dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków jednorodzinnych wraz     z zagospodarowaniem terenu na działce nr 17 obręb geodezyjny Krępsko, Gmina Goleniów. 2021-04-02 12:34
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr: 232, 230/3, 230/7 w obrębie geodezyjnym Lubczyna 2021-04-02 11:30
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 87, 115/5, 1/5, 1/3 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie . 2021-04-02 10:54
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych, Zadanie 2 - Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000 na terenie działek nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31/1, 31/2 położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 0006, Gmina Goleniów oraz na terenie działek nr: 1093/3, 1094/3, 1172/26, 1174/1, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/15, 1175/16, 1175/17, 1175/18, 1175/19, 1175/20, 1175/21, 1175/22 położonych w obrębie  geodezyjnym Modrzewie 0016, Gmina Goleniów?,  nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na wezwanie Ministerstwa Infrastruktury do uzupełnienia przez inwestora przedłożonej dokumentacji. 2021-04-01 09:02
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania iż pismem z dnia 30.03.2021r. wezwano Inwestora do uzupełninia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych, Zadanie 2 - Odbudowa lewego walu przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000 na terenie działek nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31/1, 31/2 położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 0006, Gmina Goleniów oraz na terenie działek nr: 1093/3, 1094/3, 1172/26, 1174/1, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/15, 1175/16, 1175/17, 1175/18, 1175/19, 1175/20, 1175/21, 1175/22 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie 0016, Gmina Goleniów?. 2021-04-01 09:01
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 111, 63/23, 63/24 w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie. 2021-03-31 15:13
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej 0,4 kV i masztów do montażu kamer monitoringu na terenie działek nr : 328/41 i 328/43 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2021-03-30 14:12
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwstycji polegającej na budowie sieci energetycznej 15kV i 0,4 kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w działkach nr:12/1, 15/11, 15/32, 75/6 i w części działki 43 ( poza terenem działki objętej aktualnym planem zagospodarowania) w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2021-03-29 12:34
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Gminy Goleniów w Goleniowie stosownie do art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego uprzejmie informuje, że sprawa wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej 0,4 kV i masztów do montażu kamer monitoringu, na terenie działek nr: 328/41 i 328/43 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie, załatwiona zostanie w terminie do 29 kwietnia 2021r. 2021-03-29 12:02
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania o wystąpieniu do Organów uzgadniających o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu farm fotowoltaicznych KOMAROWO o łącznej mocy do 20MW (moc jednostkowa do 1MW) zlokali-zowanych w miejscowości Komarowo gm. Goleniów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym magazynem energii, z możliwością dzielenia na części lub budowania w całości na terenie działki 439/11 obręb geodezyjny Komarowo, Gmina Goleniów 2021-03-23 12:27
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla                        przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu farm fotowoltaicznych KOMAROWO o łącznej mocy do  20MW (moc  jednostkowa do 1MW) zlokalizowanych w miejscowości Komarowo gm. Goleniów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym magazynem energii, z możliwością dzielenia na części lub budowania w całości na terenie działki 439/11 obręb geodezyjny Komarowo, Gmina Goleniów. 2021-03-23 12:22
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie słupa linii napowietrznej SN, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej SN ? 15 kV, linii kablowych 0,4 kV wraz ze złączem ZKP, na terenie działek nr: 256, 116/3 116/4 w obrębie geodezyjnym Glewice 1. 2021-03-22 12:40
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie: - 2 wolnostojących budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, parterowych z wbudowanymi garażami oraz z użytkowym lub nieużytkowymi poddaszami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, - wolnostojącego budynku rekreacyjnego, parterowego z poddaszem użytkowym lub bez poddasza użytkowego, - wolnostojącego budynku garażowo - gospodarczego z wiatą lub bez wiaty rekreacyjno - gospodarczej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 207/8               i 207/9 na terenie działek nr 207/8 i 207/9 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna, Gmina Goleniów 2021-03-19 15:28
dokument OBWIESZCZENIE- o wystąpieniu do Organów uzgadniających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 185 położonej w obrębie geodezyjnym Lubczyna, Gmina Goleniów 2021-03-19 15:17
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 185 położonej w obrębie geodezyjnym Lubczyna, Gmina Goleniów 2021-03-19 15:08
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr : 31, 29/48, 29/76 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie 2021-03-19 14:24
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV, w działkach nr 3/1, 135/1, 140/6, 140/5 w obrębie geodezyjnym Załom. 2021-03-19 11:22
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w działkach nr: 69 i 82/12 w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka, na wniosek: osoby fizycznej. 2021-03-17 13:11
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w działkach nr: 69 i 82/12 w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka, na wniosek: osoby fizycznej. 2021-03-17 13:05
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 59, 74, 75 w obrębie geodezyjnym Burowo, w gminie Goleniów i w działkach nr: 178, 179, 180 w obrębie geodezyjnym Przypólsko, w gminie Osina; na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2021-03-16 14:58
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji środowiskowej                             dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie, rozbudowie i przebudowie istniejących obiektów zakładu produkcyjnego SERWACH Sp. z o.o., Sp. k. wraz z  przebudową i budową parkingu, urządzeń budowlanych i zmianą zagospodarowania terenu w Goleniowie przy ulicy Maszewskiej 1 na terenie działek ewidencyjnych nr: 22, 23, 24, 27/1, 192/7, 192/8, 192/10, 192/11, 192/13, 192/17, 192/18, 192/19, 192/20, 192/22, 192/23, 192/24  obręb geodezyjny Goleniów-9 , Gmina Goleniów, powiat goleniowski. 2021-03-12 15:35
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji środowiskowej    dla przedsięwzięcia polegającego realizacji zabudowy produkcyjno-biurowo-magazynowej z zapleczem socjalnym oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną, na działkach 18/4, 19/17, 19/18, 27/2, 72/2, obręb geodezyjny Łozienica, gmina Goleniów.  2021-03-12 15:31
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości - dokument stracił ważność 2021-03-12 12:08
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie nowej sieci elektroenergetycznej 15kV wraz z demontażem sieci elektroenergetycznej 15kV na nieruchomościach zlokalizowanych w Szczecinie obręb 4003 działka nr 454 oraz na terenie Gminy obręb Załom działki nr 221/48, 221/231 oraz 221/232 . 2021-03-10 10:46
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ''Zespół przemysłowo-magazynowo-usługowy z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą'', w Szczecinie przy ul. Lubczyńskiej dz. ew. nr 4/1 obręb 4002. 2021-03-10 07:56
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr : 255, 144, 462/1, 462/8 w obrębie geodezyjnym Komarowo. 2021-03-09 14:08
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr : 161/111, 464, 247/31, 336/1 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2021-03-09 13:42
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 74/7 w obrębie geodezyjnym Załom 2021-03-09 13:34
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania iż pismem z dnia 03.03.2021r. przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie   oraz Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzone dla przedsięwzięcia pn Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych Zadanie 2 Odbudowa lewego walu przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000 na terenie działek nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31/1, 31/2 położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 0006, Gmina Goleniów oraz na terenie działek nr: 1093/3, 1094/3, 1172/26, 1174/1, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/15, 1175/16, 1175/17, 1175/18, 1175/19, 1175/20, 1175/21 1175/22 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie 0016 Gmina Goleniów 2021-03-09 11:17
dokument Obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4112 Z  na odcinku Kliniska ? Stawno  długość ok. 2,9 km i nr 4113 Z na odcinku Kliniska ? Strumiany długość ok 6,5 km. 2021-03-01 15:29
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Play  zlokalizowanej na terenie działek numer: 100 obręb geodezyjny nr 11 miasta Goleniów.  2021-03-01 15:26
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się , że została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Play  zlokalizowanej na terenie działek numer: 100 obręb geodezyjny nr 11 miasta Goleniów. 2021-03-01 15:14
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 138 i 8/13 w obrębie geodezyjnym Modrzewie. 2021-03-01 13:54
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, na terenie działki nr 55/19 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z przyczyn niezależnych od tut.  Organu. 2021-03-01 12:13
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania iż pismem z dnia 24.02.2021r. wezwano Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu  i przetwarzaniu odpadów, na terenie działki nr 55/19 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. 2021-03-01 12:09
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą  zostało wszczęte postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo-mieszkalnego wraz z parkingiem dla samochodów ciężarowych i osobowych i infrastrukturą zewnętrzną po uprzedniej rozbiórce obiektów istniejących na terenie działki  nr 34 obręb geodezyjny Żdżary  Gmina Goleniów 2021-02-25 14:54
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz zgodnie                            z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo-mieszkalnego wraz z parkingiem dla samochodów ciężarowych i osobowych i infrastrukturą zewnętrzną po uprzedniej rozbiórce obiektów istniejących na terenie działki  nr 34 obręb geodezyjny Żdżary  Gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu   z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie                      2021-02-25 14:52
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 24/9 w obrębie nr 2 w Goleniowie i 741/8 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2021-02-25 13:55
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działki nr 1 /4 w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2021-02-24 14:28
dokument Obwieszczenie - że na wniosek osoby fizycznej .prowadzone jest postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                       dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczna na działce nr 288/7 obręb geodezyjny Komarowo, Gmina Goleniów. 2021-02-23 15:21
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz zgodnie  z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach   dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków jednorodzinnych wraz                                   z zagospodarowaniem terenu na działce nr 17 obręb geodezyjny Krępsko, Gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu   z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska   w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie . 2021-02-23 15:15
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek osób fizycznych . zostało wszczęte postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                              dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków jednorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 17 obręb geodezyjny Krępsko, Gmina Goleniów. 2021-02-23 15:11
dokument Obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono   do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą : ?Instalacja do przetwarzania odpadów na terenie kopalni Kruszyw na części działki nr 162/15 obręb geodezyjny Mosty, w miejscowości Mosty, gmina Goleniów   w celu wzbogacania urobku kopalnianego? 2021-02-23 15:09
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji środowiskowej      dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działek o nr: 54/1, 59, 60/1, 61/3, 71/1, 114, 115 i 558 obręb Bącznik w Gminie Goleniów. 2021-02-22 15:32
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowego przeznaczonego do magazynowania i ręcznego (układania) pakowania elementów balsowych na terenie działek nr 117/30, 3 obręb geodezyjny Budno wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 2021-02-22 15:27
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek PRZEDSIĘBIORSTWA INNOWACYJNO- WDROŻENIOWEGO JMB SP. z o. o. prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowego przeznaczonego do magazynowania i ręcznego (układania) pakowania elementów balsowych na terenie działek nr 117/30, 3 obręb geodezyjny Budno 2021-02-22 15:22
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 320 i 132/6 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć . 2021-02-22 10:44
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 22/16, 22/19, 312, 462/2 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2021-02-22 10:39
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 101/1, 100, 379/7 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2021-02-22 10:20
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 69, 78, 379/8 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2021-02-22 10:03
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w działkach nr: 69 i 82/12 w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. 2021-02-18 14:36
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej nabudowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w działkach nr: 69 i 82/12 w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. 2021-02-18 13:15
dokument Obwieszczenie Starosty Powiatowego dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi (Ul. Granitowa), tj. budowie ścieżki piesz-rowerowej wraz z oświetleniem na terenie działki numer 85, obręb geodezyjny Łozienica, gmina Goleniów oraz na terenie działek numer 87, 86/23,86/23, 86/22 i 10/9, obręb geodezyjny Nadleśnictwo Kliniska gmina Goleniów w ramach inwestycji pn. ''Integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścieżki piesz-rowerowej od węzła komunikacyjnego Goleniów Park Przemysłowy do systemu ścieżek pieszo-rowerowych w kierunku Dworca Kolejowego ''Goleniów'' 2021-02-18 07:51
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono                                            do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą : ?Instalacja do przetwarzania odpadów na terenie kopalni Kruszyw na części działki nr 162/15 obręb geodezyjny Mosty, w miejscowości Mosty, gmina Goleniów  w celu wzbogacania urobku kopalnianego? 2021-02-16 15:25
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 72/4, 91 w obrębie geodezyjnym Żdżary, na wniosek: osoby fizycznej. 2021-02-15 08:56
dokument Obwieszczenie Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że dnia 04.02.2021r. została wydana decyzja   o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu produkcyjnego wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej na działce ewidencyjnej nr 4/15  na terenie zakładu LM Wind Blades Poland Sp. z o.o. położonego na działkach ewidencyjnych  nr 4/15 i 4/18 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów, powiat goleniowski. 2021-02-12 15:57
dokument  Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że dnia 04.02.2021r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach   dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu produkcyjnego wraz    z wykonaniem infrastruktury technicznej na działce ewidencyjnej nr 4/15  na terenie zakładu LM Wind Blades Poland Sp. z o.o. położonego na działkach ewidencyjnych  nr 4/15 i 4/18 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów, powiat goleniowski. 2021-02-12 15:53
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania,  że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r,                                     o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochron ie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.)                             oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, na terenie działki nr 55/19 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie ,wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym  Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 2021-02-10 15:54
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania iż pismem z dnia 04.02.2021r. wezwano Inwestora do uzupełninia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Zabezpieczeniu przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych, Zadanie 2 ? Odbudowa lewego walu przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000 na terenie działek nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31/1, 31/2 położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 0006, Gmina Goleniów oraz na terenie działek nr: 1093/3, 1094/3, 1172/26, 1174/1, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/15, 1175/16, 1175/17, 1175/18, 1175/19, 1175/20, 1175/21, 1175/22 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie 0016, Gmina Goleniów? 2021-02-10 15:33
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:?Zabezpieczeniu przeciwpowodziowym zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych, Zadanie 2 ? Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000 na terenie działek nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31/1, 31/2 położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 0006, Gmina Goleniów oraz na terenie działek nr: 1093/3, 1094/3, 1172/26, 1174/1, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/15, 1175/16, 1175/17, 1175/18, 1175/19, 1175/20, 1175/21, 1175/22 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie 0016, Gmina Goleniów?, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na wezwanie Ministra Infrastruktury do uzupełnienia przez inwestora przedłożonej dokumentacji. 2021-02-10 15:32
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 232, 230/3, 230/7 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2021-02-10 14:20
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania iż pismem z dnia 01.02.2021r. przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                      w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Stargardzie  uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie, rozbudowie i przebudowie istniejących obiektów zakładu produkcyjnego SERWACH Sp. z o.o., Sp. k. wraz z  przebudową i budową parkingu, urządzeń budowlanych i zmianą zagospodarowania terenu w Goleniowie przy ulicy Maszewskiej 1 na terenie działek ewidencyjnych nr: 22, 23, 24, 27/1, 192/7, 192/8, 192/10, 192/11, 192/13, 192/17, 192/18, 192/19, 192/20, 192/22, 192/23, 192/24  obręb geodezyjny Goleniów-9 , Gmina Goleniów, powiat goleniowski. 2021-02-08 15:13
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek 7R SP. ZO.O. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego realizacji zabudowy produkcyjno-biurowo-magazynowej z zapleczem socjalnym oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną, na działkach 18/4, 19/17, 19/18, 27/2, 72/2, obręb geodezyjny Łozienica gmina Goleniów. 2021-02-08 14:38
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego realizacji zabudowy produkcyjno-biurowo-magazynowej z zapleczem socjalnym oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową   i techniczną, na działkach 18/4, 19/17, 19/18, 27/2, 72/2, obręb geodezyjny Łozienica gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska    w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. 2021-02-08 14:36
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 59, 74, 75 w obrębie geodezyjnym Burowo i w działkach nr: 178, 179, 180 w obrębie geodezyjnym Przypólsko. 2021-02-08 12:26
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW o sprostowaniu decyzji decyzji P-72 z dnia 03 września 2020r. dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa miejscowości Modrzewie, Żdżary, Łaniewo, Kąty, Krępsko. 2021-02-08 11:18
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek AMG RECYCLING POLSKA SP. ZO.O. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, na terenie działki nr 55/19 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. Wobec przedmiotowej inwestycji toczy się postępowania dotyczące samowoli budowlanej.    2021-02-05 15:01
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej 0,4 kV i masztów do montażu kamer monitoringu, na terenie działek nr: 328/41 i 328/43 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2021-02-05 12:16
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegające na budowie sieci energetycznej 15kV i 0,4 kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w działkach nr: 12/1, 15/11, 15/32, 75/6 i częściowo 43 ( poza terenem działki objętej aktualnym planem zagospodarowania ) w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2021-02-05 10:46
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną- pobór wó podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia wody składającego się z dwóch studni głębinowych pracujących naprzemiennie, tj.: nr 1a położonej na działce nr 400/32 i nr 2 położonej na działce nr 400/12 w obr. Komarowo, gm.Goleniów, dla potrzeb realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. 2021-01-28 14:03
katalog - KATALOG -
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działek nr: 13/10 i 53 w obrębie geodezyjnym Lubczyna, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2021-01-28 13:44
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, w działka nr 5/9, 5/10, 84, 86/9 położonych w obrębie geodezyjnym Żdżary, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2021-01-28 13:31
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej przesyłowej z miejscowości Mosty do PG ?Wysypisko? w miejscowości Podańsko, na terenie : - działki nr 46/1, 48, 94/2, 141, 144/125 w obrębie geodezyjnym Mosty; - działki nr 117/2, 118/3, 122, 132, 135, 137/4, 155/2, na terenie część działki nr 169 nie objętej aktualnym planem zagospodarowania, 194, 212, 213,226 w obrębie geodezyjnym Imno, - działki nr 35/3, 50/1, 51/4, 53, 54, 55/1, 55/2, 56/1, 86, na terenie część działki nr 92 nie objętej aktualnym planem zagospodarowania, 94/7, 96/2, 96/3, 96/4, 97/4, 116/7, 116/10, 116/13, 120 obręb geodezyjny Budno, na wniosek: Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2021-01-28 12:16
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej nabudowa sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działek nr 81, 37/9 w obrębie geodezyjnym Lubczyna, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2021-01-28 12:13
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie budynku przedszkola, na terenie działki nr 117/1, w obrębie Kliniska Wielkie wraz z towarzyszącą infrastrukturą i budową 32 miejsc parkingowych oraz pozostawieniu pasa wolnego od zabudowy naziemnej o szerokości 6m wzdłuż drogi oznaczonej jako działka nr 126/8 ? na poszerzenie pasa drogowego, na wniosek: Gminy Goleniów. 2021-01-27 13:21
dokument Obwieszczenie- tut. Organ informuje, że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny  z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych, Zadanie 2 - Odbudowa lewego walu przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000 na terenie działek nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31/1, 31/2 położonych w obrębie   geodezyjnym Goleniów 0006, Gmina Goleniów oraz na terenie działek nr: 1093/3, 1094/3, 1172/26, 1174/1, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/15, 1175/16, 1175/17, 1175/18, 1175/19, 1175/20, 1175/21, 1175/22 położonych w obrębie   geodezyjnym Modrzewie 0016, Gmina Goleniów, nie zostanie załatwiona w ustawowym   terminie, ze względu na kolejne wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie do uzupełnienia przez inwestora przedłożonej dokumentacji oraz brak opinii Organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej. 2021-01-26 13:33
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania iż pismem z dnia 26.01.2021r. wezwano Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych, Zadanie 2 - Odbudowa lewego walu przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000 na terenie działek nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31/1, 31/2 położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 0006, Gmina Goleniów oraz na terenie działek nr: 1093/3, 1094/3, 1172/26, 1174/1, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/15, 1175/16, 1175/17, 1175/18, 1175/19, 1175/20, 1175/21, 1175/22 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie 0016, Gmina Goleniów 2021-01-26 13:30
dokument Obwieszczenie zawiadamiam strony postępowania iż przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie oraz Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie,  uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzone dla przedsięwzięcia pn: ?Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych, Zadanie 2 - Odbudowa lewego walu przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000 na terenie działek nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31/1, 31/2 położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 0006, Gmina Goleniów oraz na terenie działek nr: 1093/3, 1094/3, 1172/26, 1174/1, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/15, 1175/16, 1175/17, 1175/18, 1175/19, 1175/20, 1175/21 1175/22 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie 0016 Gmina Goleniów        2021-01-26 13:28
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości - dokument stracił ważność 2021-01-22 08:38
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 49/1 i 155/9 w obrębie geodezyjnym Modrzewie, na wniosek: Przedsiębiorstwa Budowlanego MIR Sp. z. o.o. Sp.kom. 2021-01-21 12:58
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działce 101/1 i 39/3 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie, na wniosek: osoby fizycznej. 2021-01-21 12:56
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Gminy Goleniów w Goleniowie stosownie do art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego uprzejmie informuje, że sprawa wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: budowie budynku przedszkola, na terenie działki nr 117/1, w obrębie Kliniska Wielkie, załatwiona zostanie w terminie do 15 lutego 2021r. 2021-01-15 14:32
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi (ul. Granitowa) tj. budowie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem na terenie działki numer 85, obręb geodezyjny Łozienica, gmina Goleniów oraz na terenie działek numer 87, 86/23, 86/12, 86/22 i 10/9, obręb geodezyjny Nadleśnictwo Kliniska, gmina Goleniów w ramach inwestycji pn. ''Integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścnieżki pieszo-rowerowej od węzła komunikacyjnego Goleniów Park Przemysłowy do systemu ścieżek pieszo-rowerowych w kierunku Dworca Kolejowego''Goleniów''. 2021-01-14 14:34
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego w sprawie zatwierdzenia projektu zamiennego do decyzji nr 9/2018 z dnia 23.11.2018 dot. zezwolenia na relaizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Leśnej w miejscowości Załom wraz z infrastrukturą techniczną tj. instalacją wodociągową, teletechniczną i elektryczną przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg kastratu nieruchomości :działek nr 135 145/1, 144/1, 143 i 43/3 obręb geodezyjny Załom, gmina Goleniów- w zakresie zmiany: zagospodarowania terenu tj. trasy i szerokości projektowanj jezdni i budowy jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego oraz wprowadzenia zmian w projektowanej infrastrukturze podziemnej oraz oświetleniu ulicznym na terenie nieruchomości wg kastratu nieruchomości: działek nr 134, 135/1, 145/1, 144/1, 143, 43/7 ( powstałej po podziale działki nr 43/3), 142/9, 142/11, 142/13, 142/14, 142/15, 142/16, 142/17, 142/18, 142/19, 142/2, 142/3, 142/22, 142/23, 145/2, obręb geodezyjny Załom, gmina Goleniów. 2021-01-14 14:28
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?Play?, na terenie działki nr 181/1 położonej w obrębie geodezyjnym Miękowo ? lokalizacja poza terenem oznaczonym symbolem Ls (grunty leśne). 2021-01-12 13:39
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 69, 78, 379/8 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2021-01-11 14:18
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 101/1, 100, 379/7 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2021-01-08 14:46
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 72/4, 91 w obrębie geodezyjnym Żdżary 2021-01-08 10:56
dokument Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologi dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2019 z dnia 25 kwietnia 2019r., znak: AP-1.7820.167-12.2018.PM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ''Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo- koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzęśnica-budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo'', w części dotyczącej działki nr 24/14, powstałej z podziału działki nr 24/7, obręb Babigoszcz. 2021-01-07 09:42
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek KOWR w Szczecinie prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działek o nr: 54/1, 59, 60/1, 61/3, 71/1, 114, 115 i 558 obręb Bącznik w Gminie Goleniów. 2021-01-05 15:41
dokument obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz zgodnie   z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działek o nr: 54/1, 59, 60/1, 61/3, 71/1, 114, 115 i 558 obręb Bącznik w Gminie Goleniów wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 2021-01-05 15:38
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji środowiskowej                             dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działki numer 7/1 obręb geodezyjny Bolesławice, Gmina Goleniów 2021-01-05 15:28
dokument OBWIESZCZENIE-zawiadamia się strony postępowania że, zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji środowiskowej   dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu produkcyjnego wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej na działce ewidencyjnej nr 4/15  na terenie zakładu LM Wind Blades Poland Sp. z o.o. położonego na działkach ewidencyjnych nr 4/15 i 4/18 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów, powiat goleniowski. 2021-01-05 15:02
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcyjno ?magazynowej z częścią produkcyjno-biurową, budowa nowego budynku magazynowego z łącznikiem wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną  na działkach ewidencyjnej nr 96/19, 96/20, 17, 96/18 obręb geodezyjny Łozienica oraz części działki nr 1221/20 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów, powiat goleniowski, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie .  2021-01-04 14:50
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek ABENA Sp. z o o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcyjno ?magazynowej z częścią produkcyjno-biurową, budowa nowego budynku magazynowego z łącznikiem wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną  na działkach ewidencyjnej nr 96/19, 96/20, 17, 96/18 obręb geodezyjny Łozienica oraz części działki nr 1221/20 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów, powiat goleniowski. 2021-01-04 14:48
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ?Miękowo? o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 38/1 obręb geodezyjny Miękowo, gmina Goleniów.  2021-01-04 14:46
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz  z niezbędną infrastruktura techniczną na działce nr 300/2 obręb Rurzyca, Gmina Goleniów. 2021-01-04 14:40
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania iż pismem z dnia 30.12.2020r. wezwano Inwestora do uzupełninia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla  przedsięwzięcia polegającego na: budowie, rozbudowie   i przebudowie istniejących obiektów zakładu produkcyjnego SERWACH Sp. z o.o., Sp. k. wraz z  przebudową i budową parkingu, urządzeń budowlanych i zmianą zagospodarowania terenu w Goleniowie przy ulicy Maszewskiej 1 na terenie działek ewidencyjnych nr: 22, 23, 24, 27/1, 192/7, 192/8, 192/10, 192/11, 192/13, 192/17, 192/18, 192/19, 192/20, 192/22, 192/23, 192/24  obręb geodezyjny Goleniów-9 , Gmina Goleniów, powiat goleniowski. 2021-01-04 14:37
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na: budowie, rozbudowie                          i przebudowie istniejących obiektów zakładu produkcyjnego SERWACH Sp. z o.o., Sp. k. wraz z  przebudową i budową parkingu, urządzeń budowlanych i zmianą zagospodarowania terenu w Goleniowie przy ulicy Maszewskiej 1 na terenie działek ewidencyjnych nr: 22, 23, 24, 27/1, 192/7, 192/8, 192/10, 192/11, 192/13, 192/17, 192/18, 192/19, 192/20, 192/22, 192/23, 192/24  obręb geodezyjny Goleniów-9 , Gmina Goleniów, powiat goleniowski?, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie do uzupełnienia przez inwestora przedłożonej dokumentacji. 2021-01-04 14:35
dokument Obwieszczenie -zawiadamia się strony postępowania iż pismem z dnia 11.12.2020r. wezwano Inwestora do uzupełninia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych, Zadanie 2 - Odbudowa lewego walu przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000 na terenie działek nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31/1, 31/2 położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 0006, Gmina Goleniów oraz na terenie działek nr: 1093/3, 1094/3, 1172/26, 1174/1, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/15, 1175/16, 1175/17, 1175/18, 1175/19, 1175/20, 1175/21, 1175/22 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie 0016, Gmina Goleniów?. 2021-01-04 14:33
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych, Zadanie 2 - Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000 na terenie działek nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31/1, 31/2 położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 0006, Gmina Goleniów oraz na terenie działek nr: 1093/3, 1094/3, 1172/26, 1174/1, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/15, 1175/16, 1175/17, 1175/18, 1175/19, 1175/20, 1175/21, 1175/22 położonych w obrębie  geodezyjnym Modrzewie 0016, Gmina Goleniów?,  nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie do uzupełnienia przez inwestora przedłożonej dokumentacji  oraz brak opinii Organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej. 2021-01-04 14:31
dokument Obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono     do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny-kruszywa naturalnego zlokalizowanego  na działkach numer 158/2, 162/7, 162/9, 162/15 i 165 obręb Mosty i 236/2 Danowo   w miejscowości Mosty. 2021-01-04 14:16
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Gminy Goleniów stosownie do art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w Goleniowie uprzejmie informuje, że sprawa wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działek nr: 13/10 i 53 w obrębie geodezyjnym Lubczyna, załatwiona zostanie w terminie miesiąca od dnia otrzymania potwierdzenia odbioru pisma - zawiadomienia z dnia 23 listopada 2020r. przez wszystkie strony w tym postępowaniu administracyjnym. 2021-01-04 09:36
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Gminy Goleniów stosownie do art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w Goleniowie uprzejmie informuje, że sprawa wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: budowie parterowej wiaty na potrzeby kultu religijnego krytej blachą trapezową i panelami fotowoltaicznymi, na terenie działki nr 116/1 w obrębie geodezyjnym Załom, załatwiona zostanie w terminie do dnia 04 lutego 2021r. 2021-01-04 09:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 grudnia 2020 r. 2020-12-30 09:58
dokument Obwieszczenie -zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek SERWACH SP. ZO.O. SP. K . wszczęte zostało z dniem 15.12.2020r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji                                           o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie, rozbudowie i przebudowie istniejących obiektów zakładu produkcyjnego SERWACH Spółka z o.o. Sp. K wraz z  przebudową i budową parkingu, urządzeń budowlanych i zmianą zagospodarowania terenu                      w Goleniowie przy ulicy Maszewskiej 1 na terenie działek ewidencyjnych nr: 22, 23, 24, 27/1, 192/7, 192/8, 192/10, 192/11, 192/13, 192/17, 192/18, 192/19, 192/20, 192/22, 192/23, 192/24  obręb geodezyjny Goleniów-9 , Gmina Goleniów, powiat goleniowski. 2020-12-28 15:19
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz zgodnie                            z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie, rozbudowie i przebudowie istniejących obiektów zakładu produkcyjnego SERWACH Spółka z o.o. wraz z  przebudową i budową parkingu, urządzeń budowlanych i zmianą zagospodarowania terenu w Goleniowie przy ulicy Maszewskiej 1 na terenie działek ewidencyjnych nr: 22, 23, 24, 27/1, 192/7, 192/8, 192/10, 192/11, 192/13, 192/17, 192/18, 192/19, 192/20, 192/22, 192/23, 192/24  obręb geodezyjny Goleniów-9 , Gmina Goleniów, powiat goleniowski, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 2020-12-28 15:13
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek KOWR Szczecin z dnia 30.10.2020r.  prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działki numer 15/1 obręb geodezyjny Święta. 2020-12-28 14:51
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz zgodnie                            z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działki numer 15/1 obręb geodezyjny Święta, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska                                   w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie   oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 2020-12-28 14:43
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 22, 18, 19/9, 17/7, 19/12, 19/6, 17/12 w obrębie geodezyjnym Białuń , na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-12-23 23:14
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 18/9, 17, 19, 58/4 w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-12-23 23:11
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 49/1 i 155/9 w obrębie geodezyjnym Modrzewie. 2020-12-22 11:02
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O PODJĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na terenie działek nr 49/1 i 155/5 w obrębie geodezyjnym Modrzewie, na wniosek inwestora: Przedsiębiorstwa Budowlanego MIR Sp. z o.o. Sp. kom. 2020-12-22 10:15
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegające na budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr 232, 230/3, 230/7 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2020-12-21 20:54
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, w działce nr 108/38 oraz 106 w obrębie geodezyjnym Żdżary, na wniosek: osób fizycznych. 2020-12-21 20:18
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej 15kV i 0,4 kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, w działka nr 5/9, 5/10, 84, 86/9 położonych w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2020-12-17 22:39
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działek nr 81, 37/9 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2020-12-17 22:37
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej nabudowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 103/6 i 113/1 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2020-12-14 22:31
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie budynku przedszkola wraz z towarzyszącą infrastrukturą, na terenie działki nr 117/1, w obrębie Kliniska Wielkie. 2020-12-14 15:07
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Gminy Goleniów stosownie do art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w Goleniowie uprzejmie informuje, że sprawa wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?Play?, na terenie działki nr 181/1 położonej w obrębie geodezyjnym Miękowo., załatwiona zostanie w terminie do dnia 14 stycznia 2020r. 2020-12-14 11:21
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej przesyłowej z miejscowości Mosty do PG ?Wysypisko? w miejscowości Podańsko na terenie : - działki nr 46/1, 48, 94/2, 141, 144/125 w obrębie geodezyjnym Mosty, - działki nr 117/2, 118/3, 122, 132, 135, 137/4, 155/2, na terenie część działki nr 169 nie objętej aktualnym planem zagospodarowania, 194, 212, 213, 226 w obrębie geodezyjnym Imno, - działki nr 35/3, 50/1, 51/4, 53, 54, 55/1, 55/2, 56/1, 86, na terenie część działki nr 92 nie objętej aktualnym planem zagospodarowania, 94/7, 96/2, 96/3, 96/4, 97/4, 116/7, 116/10, 116/13, 120 obręb geodezyjny Budno. 2020-12-10 12:34
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, na terenie działek nr 49/1 i 155/5 w obrębie geodezyjnym Modrzewie, na wniosek inwestora: Przedsiębiorstwa Budowlanego MIR Sp. z o.o. Sp. kom. 2020-12-10 11:15
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegające na budowie odcinka sieci wodociągowej w działce 101/1 i 39/3 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2020-12-08 22:07
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej, parterowej stacji transformatorowej 15, 0,4 kV wraz z powiązaniami SN 15 kV i n.n. 0,4 kV na terenie działek nr 126, 3, 19, 20/1 w obrębie geodezyjnym nr 10 w Goleniowie, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2020-12-03 18:26
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie parterowej wiaty na potrzeby kultu religijnego krytej blachą trapezową i panelami fotowoltaicznymi, na terenie działki nr 116/1 w obrębie geodezyjnym Załom. 2020-12-02 14:46
dokument Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ''Budowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Miękowo-(koniec obw. Miękowa)-Rzęśnica( węzeł Rzęśnica z węzłem) rozbudowa węzła ''Święta'' ( Goleniów Zachód) w ramach: Dostosowania Drogi Krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo( koniec obwodnicy Miękowa)- Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem) 2020-12-01 10:20
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że został zebrany materiał  dowodowy w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?Play? zlokalizowanej                             na terenie części działki numer 100, obręb geodezyjny nr 11 miasta Goleniów, ul. Krzywoustego 17 w Goleniowie, nr projektu GOL0005B. 2020-11-27 15:41
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dlaprzedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Mosty o mocy 200 MW na działkach nr 144/125 obręb geodezyjny Mosty,  217/38 obręb geodezyjny Danowo.      2020-11-27 15:38
dokument Obwieszczenie - zawiadamia, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Mosty o mocy 200 MW na działkach nr 144/125 obręb geodezyjny Mosty,  217/38 obręb geodezyjny Danowo.         2020-11-27 15:37
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 40 obręb geodezyjny Tarnowiec, gmina Goleniów 2020-11-27 15:34
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 40 obręb geodezyjny Tarnowiec, gmina Goleniów 2020-11-27 15:32
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku  Centrum Wdrożeniowego na cele produkcyjne  wraz z adaptacją części powierzchni biurowych pod produkcyjne na terenie części działek numer 203 i 202/4 obręb geodezyjny Goleniów - 5, znajdujących się na terenie Zakład IKEA INDUSTRY POLAND SP. ZO.O. 2020-11-27 15:27
dokument Obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. ?Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu przeznaczonego do chowu bydła mlecznego o obsadzie 143 DJP przez zwiększenie obsady bydła do obsady 209,5 DJP.?, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 25 obręb geodezyjny Modrzewie, Gmina Goleniów 2020-11-27 15:28
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. ?Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu przeznaczonego do chowu bydła mlecznego o obsadzie 143 DJP przez zwiększenie obsady bydła do obsady 209,5 DJP.?, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 25 obręb geodezyjny  Modrzewie, Gmina Goleniów 2020-11-27 15:24
dokument Obwieszczenie- zawiadamia, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie mieszkaniowej, jednorodzinnej na działce 326/1 obręb geodezyjny Lubczyna, Gmina Goleniów 2020-11-27 15:21
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie mieszkaniowej, jednorodzinnej na działce 326/1 obręb geodezyjny Lubczyna, Gmina Goleniów 2020-11-27 15:19
dokument Obwieszczenie: Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku Centrum Wdrożeniowego na cele produkcyjne wraz z adaptacją części powierzchni biurowych pod produkcyjne na terenie części działek numer 203 i 202/4 obręb geodezyjny Goleniów - 5, znajdujących się na terenie Zakład IKEA INDUSTRY POLAND SP. ZO.O. 2020-11-26 15:25
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?Play? na terenie działki nr 181/1 położonej w obrębie geodezyjnym Miękowo ?lokalizacja poza terenem oznaczonym symbolem Ls. 2020-11-26 07:42
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, w działkach nr : 320, 135/4, 350, 138/7, 135/1, 138/1 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć, na wniosek: osoby fizycznej. 2020-11-24 14:50
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr 108/38 oraz 106 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2020-11-24 14:36
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 22, 18, 19/9, 17/7, 19/12, 19/6, 17/12 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2020-11-24 12:28
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działek nr: 13/10 i 53 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2020-11-24 10:18
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 18/9, 17, 19, 58/4 w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie. 2020-11-24 08:56
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na wymianie i budowie odcinka sieci wodociągowej, na terenie działek nr: 118/2, 123, 117/42 w obrębie geodezyjnym Budno i działki 280 w obrębie geodezyjnym Podańsko, na wniosek: Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2020-11-20 12:13
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, w działce nr 1/1 w obrębie geodezyjnym Ciechno ? poza terenem objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na wniosek: Enea Operator Sp. z o.o. 2020-11-18 11:49
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 312/12 w obrębie Marszewo, na wniosek: Enea Operator Sp. z o.o. 2020-11-18 11:47
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączem, na terenie działek nr: 161 i 152/1 w obrębie geodezyjnym Mosty, na wniosek: osoby fizycznej. 2020-11-18 11:45
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr 675/34 i 675/33 w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie i w działce nr 16 w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie, na wniosek: osoby fizycznej. 2020-11-18 11:40
dokument 2020-11-17 15:27
dokument Obwieszczenie zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek Państwowego Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego   na: ?Zabezpieczeniu przeciwpowodziowym zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych, Zadanie 2 - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Goleniów na terenie działek nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31/1, 31/2 położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 0006, Gmina Goleniów oraz na terenie działek nr: 1093/3, 1094/3, 1172/26, 1174/1, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/15, 1175/16, 1175/17, 1175/18, 1175/19, 1175/20, 1175/21, 1175/22 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie 0016, Gmina Goleniów.? 2020-11-17 15:24
dokument Obwieszczenie -podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek osoby fizycznej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących dwulokalowych, parterowych z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem wraz  z zewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej oraz sieci z przyłączami wodno ? kanalizacyjnymi na terenie działki nr 429 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna przy ul. Plażowej, BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, po przeanalizowaniu przedłożonej w przedmiotowej sprawie dokumentacji, w tym w szczególności zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia, w dniu 23 października 2020r., pod znakiem: WPNS.6220.22.2020.JC wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 2020-11-17 15:21
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr 46/75 w obrębie geodezyjnym Marszewo, na wniosek: osoby fizycznej. 2020-11-18 10:45
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem naziemnym, na terenie działek nr: 114 w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie, nr: 46/1 i 45 w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie, na wniosek: Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2020-11-16 15:09
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Marszewo, na terenie działki nr 114/4 w obrębie geodezyjnym Marszewo, na wniosek: Gminy Goleniów . 2020-11-16 13:25
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwstycji plegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działach nr: 40 i 69/7 w obrębie geodezyjnym Łaniewo, na wniosek: osób fizycznych. 2020-11-16 13:23
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegajacej na budowie odcinka sieci wodociągowej, w działce drogowej nr 77 w obrębie geodezyjnym Łaniewo, na wniosek: osoby fizycznej. 2020-11-16 13:22
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek osób fizycznych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących dwulokalowych, parterowych z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem wraz  z zewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej oraz sieci z przyłączami wodno ? kanalizacyjnymi na terenie działki nr 429 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna przy ul. Plażowej 2020-11-10 15:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06.11.2020 r. o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych KŁ Puszcza - dokument stracił ważność 2020-11-06 08:27
dokument Obwieszczenie -zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie: - 2 wolnostojących budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, parterowych z wbudowanymi garażami oraz z użytkowym lub nieużytkowymi poddaszami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, - wolnostojącego budynku rekreacyjnego, parterowego z poddaszem użytkowym lub bez poddasza użytkowego, - wolnostojącego budynku garażowo - gospodarczego z wiatą lub bez wiaty rekreacyjno - gospodarczej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 207/8 i 207/9 na terenie działek nr 207/8 i 207/9 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna, Gmina Goleniów 2020-11-03 10:28
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej przesyłowej z miejscowości Mosty do PG Wysypisko w miejscowości Podańsko. 2020-10-28 15:10
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce nr 300/2 obręb Rurzyca, Gmina Goleniów,  nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie,                      ze względu na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie                                   do uzupełnienia przez inwestora przedłożonej dokumentacji. 2020-10-26 14:58
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania , iż pismem z dnia 20.10.2020r. wezwano Inwestora do uzupełninia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce nr 300/2 obręb Rurzyca, Gmina Goleniów. 2020-10-26 14:56
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ?Miękowo? o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  na terenie części działki nr 38/1 obręb geodezyjny Miękowo, gmina Goleniów,  nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie do uzupełnienia przez inwestora przedłożonej dokumentacji. 2020-10-21 11:26
dokument Obwieszczenie zawiadamia się strony postępowania iż pismem z dnia 20.10.2020r. wezwano Inwestora do uzupełninia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ?Miękowo? o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  na terenie części działki nr 38/1 obręb geodezyjny Miękowo, gmina Goleniów 2020-10-21 11:21
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO określonej przez wnioskodawcę jako: budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 103/6 i 113/1 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2020-10-21 11:09
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 12/1, 15/21, 15/28, 15/32 w obrębie geodezyjnym Podańsko i działce 76/2 w obrębie geodezyjnym Krzewno ? lokalizacja inwestycji na terenie działki 76/2 poza terenem oznaczonym symbolem Ls, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-10-20 13:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19.10.2020 r. o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych KŁ Moczary - dokument stracił ważność 2020-10-20 08:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19.10.2020 r. o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych KŁ Bór - dokument stracił ważność 2020-10-20 08:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19.10.2020 r. o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych KŁ Szarak - dokument stracił ważność 2020-10-20 08:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19.10.2020 r. o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych KŁ Orzeł - dokument stracił ważność 2020-10-19 12:02
dokument WPNS.6733.101.2020.KB Goleniów, dnia 16 października 2020r. O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Gminy Goleniów stosownie do art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w Goleniowie uprzejmie informuje, że sprawa wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 12/1, 15/21, 15/28, 15/32 w obrębie geodezyjnym Podańsko i działce 76/2 w obrębie geodezyjnym Krzewno ? lokalizacja inwestycji na terenie działki 76/2 poza terenem oznaczonym symbolem Ls. załatwiona zostanie w terminie do dnia 15 listopada 2020r. Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UGiM, z treścią dokumentów można zapoznać się PO WCZEŚNIEJSZYMI TELEFONICZNYM UZGODNIENIU od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 tel. 91 46 98 231. 2020-10-16 10:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15.10.2020 r. w sprawie informacj przedłożonej przez Koło Łowieckie KNIEJA o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych - dokument stracił ważność 2020-10-16 09:13
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO określonej przez wnioskodawcę tj. osobę fizyczną jako: budowa sieci wodociągowej z przyłączem, na terenie działek nr: 161 i 152/1 w obrębie geodezyjnym Mosty . 2020-10-14 11:30
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGOokreślonej przez wnioskodawcę tj. osobę fizyczną jako: budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr : 320, 135/4, 350, 138/7, 135/1, 138/1 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2020-10-14 09:54
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGOokreślonej przez wnioskodawcę - ENEA Operator Sp. z o.o. jako: budowa sieci energetycznej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, w działce nr 312/12 w obrębie Marszewo. 2020-10-13 14:27
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO określonej przez wnioskodawcę: ENEA Operator Sp.z o.o. jako: budowa sieci energetycznej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, w działce nr 1/1 w obrębie geodezyjnym Ciechno ? poza terenem objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 2020-10-13 12:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12.10.2020 r. o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych OHZ Kliniska - dokument stracił ważność 2020-10-13 08:38
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW o wydaniu postanowień o sprostowaniu zapisu w decyzjach P ? 77, P-78, P-79, P-80, P-81, P-82, P-83, P-84, P-85, P-86, P-87, P-88, P-89, P-90, P-91, P-92, P-93, P-94, P-95, P-96, P-97, P-98 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczących: budowy sieci oświetlenie na terenie miasta i gminy Goleniów. W powyższych decyzjach w punkcie 1 rodzaj inwestycji oraz w uzasadnieniu decyzji wpisano omyłkowo ?budowa linii napowietrznej oświetleniowej? zamiast słów linia napowietrzna winno być słowo sieć. 2020-10-12 15:04
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr 221/18, 221/45, 221/68 w obrębie geodezyjnym Załom. 2020-10-12 14:19
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej nabudowie sieci energetycznej 0,4 kV w działce nr 423, 229/12 w obrębie geodezyjnym Krępsko, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o. o. 2020-10-08 15:22
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej 0,4 kV w działce nr 136 w obrębie geodezyjnym Miękowo na terenie części w/w działki, która nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na wniosek: ENEA Operator Sp. z o. o. 2020-10-08 14:03
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi, w działce nr 270/12 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o. o. 2020-10-08 14:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 08.10.2020 r. o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych KŁ LEŚNIK w Goleniowie - dokument stracił ważność 2020-10-08 12:38
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej nawymianie i budowie odcinka sieci wodociągowej, na terenie działek nr: 118/2, 123, 117/42 w obrębie geodezyjnym Budno i działki 280 w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2020-10-07 14:32
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr 46/75 w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2020-10-07 12:15
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283  ze zm.) oraz zgodnie                                 z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na  budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz                        z niezbędną infrastruktura techniczną na działce nr 300/2 obręb Rurzyca, Gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 2020-10-07 10:35
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek PVE 97 Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce nr 300/2 obręb Rurzyca, Gmina Goleniów. 2020-10-07 10:33
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283  ze zm.) oraz zgodnie    z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ?Miękowo? o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  na terenie części działki nr 38/1 obręb geodezyjny Miękowo, gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie . W związku z powyższym. Burmistrz Gminy Goleniów wystąpił do w/w Organów z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko     2020-10-07 10:30
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek EPLANT 30 Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ?Miękowo? o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  na terenie części działki nr 38/1 obręb geodezyjny Miękowo, gmina Goleniów 2020-10-07 10:25
dokument Obwieszczenie -zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu przeznaczonego do chowu bydła mlecznego o obsadzie 143 DJP przez zwiększenie obsady bydła do obsady 209,5 DJP., zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 25 obręb geodezyjny  Modrzewie, Gmina Goleniów. 2020-10-07 10:22
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek osoby fizycznej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech domów jednorodzinnych na części działki nr 83 obręb geodezyjny Czarna Łąka, Gmina Goleniówpodaje się stronom do wiadomości, że na wniosek osoby  fizycznej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech domów jednorodzinnych na części działki nr 83 obręb geodezyjny Czarna Łąka, Gmina Goleniów 2020-10-07 10:19
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                    dla przedsięwzięcia polegającego przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku  Centrum Wdrożeniowego na cele produkcyjne  wraz z adaptacją części powierzchni biurowych pod produkcyjne na terenie części działek numer 203 i 202/4 obręb geodezyjny Goleniów - 5, znajdujących się na terenie Zakład IKEA INDUSTRY POLAND SP. ZO.O. .Zakład IKEA INDUSTRY POLAND SP. ZO.O. znajduje się na terenie działek nr 202/1, 227, 202/3, 203 500/7 500/8 oraz 216/1 228/1 obręb geodezyjny  Goleniów -5. 2020-10-07 10:15
dokument Obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goleniów na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2028 2020-10-02 15:22
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego łącznika ul. Paderewskiego a ul. Wileńską w Goleniowie, na terenie działek nr: 50, 35, 51 w obrębie nr 11 w Goleniowie, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-10-02 13:39
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej nabudowie sieci oświetlenia drogowego ? droga do kościoła - na terenie części działki nr 163 w obrębie geodezyjnym Stawno, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-10-02 13:37
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego ulicy Zacisze oraz ul. Wyszyńskiego w Goleniowie, na terenie działek nr: 123/46, 123/53, 123/54, 123/52, 123/50, 123/48, 123/47 położonych w obrębie nr 10 w Goleniowie, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-10-02 13:35
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia skrzyżowania ul. Jagiełły i ul. Słowackiego przy przejściu dla pieszych w Goleniowie, na terenie działek: nr 239/2 w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie i działka nr 41 w obrębie nr 6 w Goleniowie, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-10-02 13:33
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogi przez park od strony ul. Kilińskiego ( wraz przejściem) w kierunku skrzyżowania o ruchu okrężnym tj. ronda przy ul. Wojska Polskiego, Przestrzennej i Polskiej w Goleniowie, na terenie działek nr : 55/4, 52, 36/3, 36/2 w obrębie nr 6 w Goleniowie, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-10-02 13:32
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Goleniowie, na terenie działek nr: 42/14, 36, 3 w obrębie nr 10 w Goleniowie i 201/1 w obrębie geodezyjnym Krzewno, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-10-02 13:30
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegajacej na budowie sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Żółwia, na terenie działki nr 461/3 w obrębie geodezyjnym Ciechno, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-10-01 14:54
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego pętli autobusowej przy ul. Stargardzkiej w Goleniowie, budowie oświetlenia ul. Chrobrego oraz budowa oświetlenia drogowego zatoki autobusowej, na terenie działek nr: 45, 19, 207, 203, 596, 46/12, 46/13 w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-10-01 14:44
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia ul. Rzemieślniczej w miejscowości Pucice, na terenie działek nr: 50, 112,153 obr. Pucicie, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-10-01 14:37
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego w Glewicach, na terenie działek nr: 257/1 i 257/2, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-10-01 14:29
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia skrzyżowania ul. Lipowej i ul. Klonowej w Lubczynie, na terenie działek nr 174 i 291, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-10-01 13:44
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego drogi miedzy ul. Grunwaldzką a ul. Młynarską prowadzącą do Szkoły Podstawowej nr 1 w Goleniowie, na terenie działek nr: 452/8 w obrębie nr 5 w Goleniowie i nr 67/3 2 obrębie nr 6 w Goleniowie, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-10-01 13:29
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 40 obręb geodezyjny Tarnowiec, gmina Goleniów. 2020-09-30 13:52
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia ul. Spacerowej w Krępsku, na terenie działki nr 441 położonej w obrębie geodezyjnym Krępsko,na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-09-30 13:02
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia placu zabaw przy boisku w Komarowie, na terenie działek nr 198/26 i 197/1 w obrębie geodezyjnym Komarowo, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-09-30 12:46
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Łąkowej w Rurzycy, na terenie działki nr 125 w obr. Rurzyca, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-09-30 12:29
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego części ul. Goleniowskiej w Rurzycy na terenie działki nr 91, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-09-30 12:30
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Wilczej w Rurzycy, na terenie działek nr: 21/13, 25, 26/11, 26/13, 26/12, 26/20 w obrębie geodezyjnym Dobroszyn . 2020-09-29 15:05
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Rurzycy, na terenie działki nr 42/16. 2020-09-29 14:47
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania iż pismem z dnia 29.09.2020r. przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Stargardzie  uzupełnienie karty informacyjnej  sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie:  - 2 wolnostojących budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, parterowych z wbudowanymi garażami oraz z użytkowym lub nieużytkowymi poddaszami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,- wolnostojącego budynku rekreacyjnego, parterowego z poddaszem użytkowym lub bez poddasza użytkowego, - wolnostojącego budynku garażowo - gospodarczego z wiatą lub bez wiaty rekreacyjno - gospodarczej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 207/8 i 207/9 na terenie działek nr 207/8 i 207/9 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna, Gmina Goleniów. 2020-09-29 13:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29.09.2020 r. o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych WKŁ Nr 217 ŁOŚ w Goleniowie - dokument stracił ważność 2020-09-29 08:35
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek osoby fizycznej prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. ?Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu przeznaczonego do chowu bydła mlecznego o obsadzie 143 DJP przez zwiększenie obsady bydła do obsady 209,5 DJP.?, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 25 obręb geodezyjny  Modrzewie, Gmina Goleniów. 2020-09-28 15:38
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych                            uwarunkowaniach zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 25.09.2020r. przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                      w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie                                     w Stargardzie  uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzone dla przedsięwzięcia pt. ?Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu przeznaczonego do chowu bydła mlecznego o obsadzie 143 DJP przez zwiększenie obsady bydła do obsady 209,5 DJP.?, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 25 obręb geodezyjny  Modrzewie, Gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska                           w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie .                2020-10-01 10:37
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania iż pismem z dnia 25.09.2020r. przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Stargardzie uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzone dla przedsięwzięcia pt. ?Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu przeznaczonego do chowu bydła mlecznego o obsadzie 143 DJP przez zwiększenie obsady bydła do obsady 209,5 DJP.?, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 25 obręb geodezyjny Modrzewie, Gmina Goleniów, 2020-09-28 15:22
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się, że. została wydana decyzja środowiskowa   dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na działce nr 93 obręb geodezyjny Krępsko, przy ul. Lipowej 8. 2020-09-28 15:16
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na działce nr 93 obręb geodezyjny Krępsko, przy ul. Lipowej 8. 2020-09-28 15:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczący inwestycji polegającej na budowie centrum przesiadkowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodeyzjnych : 142/9, 142/13, 142/14, 142/15, 142/16, 142/17, 142/18, 142/19, 142/20 w obrębie Załom gm. Goleniów. 2020-09-28 14:55
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego części ul. Łąkowej w Załomiu, na terenie działki nr 217, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-09-28 08:14
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia placu gminnego przy ul. Parkowej w Załomiu, na terenie działki nr 221/42, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-09-28 07:43
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegajacej na budowie sieci oświetlenia drogowego na dwóch przystankach autobusowych w Imnie na terenie działki nr 118/3 ( teren poza planem zagospodarowania przestrzennego ). 2020-09-25 13:33
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego na terenie części działki nr 113 w obrębie geodezyjnym Tarnówko . 2020-09-25 13:21
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego, na terenie działki nr 12/20 w obrębie geodezyjnym Święta, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-09-25 12:57
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Złotej w Kliniskach, na terenie działek nr: 101/2, 101/1, 100, 45, 69, 78 w obrębie geodezyjnym Kliniska . 2020-09-23 13:00
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Kliniskach na terenie działki nr 125/5 w obrębie geodezyjnym Kliniska . 2020-09-23 12:44
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Klimatycznej i ul. Wiosennej w Kliniskach, na terenie działek nr: 126/8, 139/17, 139/7, 135/1, 117/29, 117/20, 117/7 w obrębie geodezyjnym Kliniska . 2020-09-23 12:21
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Jana Pawła II w Kliniskach, na terenie działek nr: 191, 103/6, 241, 101/2 w obrębie geodezyjnym Kliniska . 2020-09-23 12:08
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej nabudowie sieci oświetlenia drogowego ul. Sielankowej w Białuniu na terenie działki nr 70, w obrębie geodezyjnym Białuń. 2020-09-23 11:40
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Wierzbowej w Białuniu, na terenie działki nr 99 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2020-09-23 11:22
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej nabudowie sieci oświetlenia, na terenie działki 120/5 w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2020-09-23 11:09
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego drogi powiatowej, na terenie działki 48/2, w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2020-09-23 10:53
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego ścieżki pieszo ? rowerowej z Podańska do Helenowa, na terenie działki nr 83 w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2020-09-23 10:45
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego przy wejściu do szkoły w Mostach, na terenie działek nr: 94/2 i 91/1 w obrębie geodezyjnym Mosty, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-09-23 10:33
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia terenu ruin kaplicy Św. Jerzego w Goleniowie, na terenie działki nr 91 położonej w obrębie geodezyjnym nr 7 w Goleniowie, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-09-23 10:06
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr 675/34 i 675/33 w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie i w działce nr 16 w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2020-09-22 13:32
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania iż pismem z dnia 11.09.2020r. przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Stargardzie  uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 40 obręb geodezyjny Tarnowiec, gmina Goleniów 2020-09-21 15:06
dokument Obwieszczenia- zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Mosty o mocy 200 MW na działkach nr 144/125 obręb geodezyjny Mosty,  217/38 obręb geodezyjny Danowo.    2020-09-21 14:31
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania iż pismem z dnia 18.09.2020r. przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Stargardzie  uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących dwulokalowych, parterowych z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem wraz  z zewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową  i kanalizacji sanitarnej oraz sieci z przyłączami wodno ? kanalizacyjnymi na terenie działki nr 429 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna  przy ul. Plażowej 2020-09-21 09:42
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 163,91/1,91/7 w obrębie geodezyjnym Stawno. 2020-09-18 14:56
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej nabudowie odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem naziemnym, na terenie działek nr: 114 w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie, nr: 46/1 i 45 w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie. 2020-09-18 14:10
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania iż pismem z dnia 17.09.2020r. przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Stargardzie  uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku  Centrum Wdrożeniowego na cele produkcyjne  wraz z adaptacją części powierzchni biurowych pod produkcyjne na terenie części działek numer 203 i 202/4 obręb geodezyjny Goleniów - 5, znajdujących się na terenie Zakład IKEA INDUSTRY POLAND SP. ZO.O. . 2020-09-21 09:40
dokument Obwieszczenie o zakończeniu  postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie mieszkaniowej, jednorodzinnej na działce 326/1 obręb geodezyjny Lubczyna, Gmina Goleniów 2020-09-17 08:11
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej oświetleniowej i budowie zewnętrznej instalacji wodociągowej, na terenie działek nr: 186/2, 186/1, 186/3, 137/3 w obrębie geodezyjnym Lubczyna, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-09-16 15:13
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr 138/3 w obrębie geodezyjnym Białuń 2020-09-16 13:17
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr 106 i 108/23 w obrębie geodezyjnym Żdżary, na wniosek: osoby fizycznej. 2020-09-11 13:42
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji dogowej pn.: ''Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Krępsko-Budzień polegająca na budowie drogi dla rowerów oraz wykonanie dokumantacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Modrzewie -Stepnica'' 2020-09-09 11:22
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegajacej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działce drogowej nr 77 w obrębie geodezyjnym Łaniewo. 2020-09-09 09:06
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegajacej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działce drogowej nr 77 w obrębie geodezyjnym Łaniewo. 2020-09-09 09:06
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Marszewo, na terenie działki nr 114/4 w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2020-09-08 13:39
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr 221/18, 221/45, 221/68 w obrębie geodezyjnym Załom. 2020-09-07 14:02
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działach nr: 40 i 69/7 w obrębie geodezyjnym Łaniewo. 2020-09-07 12:15
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej nabudowie sieci energetycznej 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi w działce nr 108/38 w obrębie geodezyjnym Żdżary, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2020-09-04 15:01
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej nabudowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 12/1, 15/21, 15/28, 15/32 w obrębie geodezyjnym Podańsko i działce 76/2 w obrębie geodezyjnym Krzewno ? lokalizacja inwestycji na terenie działki 76/2 poza terenem oznaczonym symbolem Ls. 2020-09-04 13:51
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 4 września 2020 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości - dokument stracił ważność 2020-09-04 09:24
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: ? 790/15,790/14,790/13,155/8,155/9,155/4,155/3,133,53/5,139/1,790/21,790/22,157/4, 790/8,55/4,790/16 w obrębie geodezyjnym Modrzewie, ? 2/12,2/14,3/3,4/3,2/15 w obrębie nr 1 w Goleniowie, ? 91,81/25,84,104,111/2,112/2,106,100/14,98/1,189/2,191/2,187,111/14,111/22,94/2,191/1,190/19,190/25,190/23,190/21,192/29,część działki 194/2,115/1,192/14,31/9, 36/1,120,123,109,107/9,190/17,190/15,32/8,105,103,85,83,136,135,134,133,131,130, 140/5,81/18,78,5 w obrębie geodezyjnym Żdżary, ? 102,71/2,77,69/26,71/1,40,69/7,106/26,41/3,41/1,41/2,103/1,99,75/17,91,75/5,75/15 w obrębie geodezyjnym Łaniewo, ? 230,231/3,250/1,249,242,240/1,29,103/1,102,103/3,216,215/2,252,204,239/3 w obrębie geodezyjnym Kąty, ? 454,487,139/1,437,490/1,420,137,488,433,129/11,414,411,439,441,438/1,430,431, 423,295/14,427,389,70/1,19/2,420,18,378,415,94/17,94/8,444,94/9,412 w obrębie geodezyjnym Krępsko, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-09-03 10:14
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej 0,4 kV w działce nr 423, 220/12 w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2020-09-01 09:55
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 32/1 w obrębie geodezyjnym Budno. 2020-08-31 15:09
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej nabudowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr 89/9 100, 101/1 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. Na wniosek: osoby fizycznej. 2020-08-31 12:38
dokument Obwieszczenie -podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW  i powierzchni zabudowy do 7,1291 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  na terenie działki nr 23 w obrębie geodezyjnym Tarnowiec. 2020-08-25 17:21
dokument Obwieszczenie -awiadamia, że. została wydana decyzja środowiskowa                                 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW                       i powierzchni zabudowy do 7,1291 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną                            na terenie działki nr 23 w obrębie geodezyjnym Tarnowiec. 2020-08-25 17:18
dokument Obwieszczenie -podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o  mocy do 4 MW i powierzchni zabudowy do 3,74 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek numer 90 i 91  położonych w obrębie geodezyjnym Imno. 2020-08-25 17:14
dokument Obwieszczenia- zawiadamia, się że. została wydana decyzja środowiskowa  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o  mocy do 4 MW i powierzchni zabudowy do 3,74 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek numer 90 i 91  położonych w obrębie geodezyjnym Imno. 2020-08-25 17:11
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283  ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  zabudowie mieszkaniowej, jednorodzinnej na działce 326/1 obręb geodezyjny Lubczyna, Gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie . 2020-08-25 16:32
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek osób fizycznych zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  zabudowie mieszkaniowej, jednorodzinnej na działce 326/1 obręb geodezyjny Lubczyna, Gmina Goleniów 2020-08-25 16:19
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla Inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Goleniowie, na terenie działek nr: 42/14, 36, 3 w obrębie nr 10 w Goleniowie i 201/1 w obrębie geodezyjnym Krzewno. 2020-08-24 10:21
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegające nabudowie sieci energetycznej 0,4 kV w działce nr 136 w obrębie geodezyjnym Miękowo, na terenie części w/w działki, która nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 2020-08-21 12:50
dokument obwieszczenie O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako: budowa sieci energetycznej 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi, w działce nr 270/12, w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2020-08-21 10:16
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, w działkach nr: 594 i 202 w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie, na wniosek: osób fizycznych. 2020-08-21 08:57
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycjipolegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 104 i 133/46 w obrębie geodezyjnym Białuń, na wniosek: osoby fizycznej. 2020-08-18 14:57
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej nabudowie sieci oświetlenia drogowego ? droga do kościoła - na terenie części działki nr 163 w obrębie geodezyjnym Stawno. 2020-08-18 12:12
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogi przez park od strony ul. Kilińskiego ( wraz przejściem) w kierunku skrzyżowania o ruchu okrężnym tj. ronda przy ul. Wojska Polskiego, Przestrzennej i Polskiej w Goleniowie, na terenie działek nr : 55/4, 52, 36/3, 36/2 w obrębie nr 6 w Goleniowie. 2020-08-18 10:08
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia skrzyżowania ul. Jagiełły i ul. Słowackiego przy przejściu dla pieszych w Goleniowie, na terenie działek: nr 239/2w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie i nr 41 w obrębie nr 6 w Goleniowie. 2020-08-18 08:48
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na działce nr 93 obręb geodezyjny Krępsko, przy ul. Lipowej 8. 2020-08-13 16:05
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego drogi miedzy ul. Grunwaldzką a ul. Młynarską prowadzącą do Szkoły Podstawowej nr 1 w Goleniowie, na terenie działek nr: 452/8 w obrębie nr 5 w Goleniowie i nr 67/3 obrębie nr 6 w Goleniowie. 2020-08-13 14:40
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego łącznika ul. Paderewskiego a ul. Wileńską w Goleniowie, na terenie działek nr: 50, 35, 51 w obrębie nr 11 w Goleniowie. 2020-08-13 13:19
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego ulicy Zacisze oraz ul. Wyszyńskiego w Goleniowie, na terenie działek nr: 123/46, 123/53, 123/54, 123/52, 123/50, 123/48, 123/47 położonych w obrębie nr 10 w Goleniowie. 2020-08-13 12:57
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego, na terenie części działki nr 113 w obrębie geodezyjnym Tarnówko. 2020-08-13 10:47
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego pętli autobusowej przy ul. Stargardzkiej w Goleniowie, budowie oświetlenia ul. Chrobrego oraz budowa oświetlenia drogowego zatoki autobusowej, na terenie działek nr: 45, 19, 207, 203, 596, 46/12, 46/13 w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie. 2020-08-12 15:06
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej nabudowie sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Żółwia, na terenie działki nr 461/3 w obrębie geodezyjnym Ciechno. 2020-08-12 14:09
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego na dwóch przystankach autobusowych w Imnie, na terenie działki nr 118/3 ( teren poza planem zagospodarowania przestrzennego ). 2020-08-12 12:38
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego w Glewicach na terenie działek nr: 257/1 i 257/2. 2020-08-12 11:41
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia skrzyżowania ul. Lipowej i ul. Klonowej w Lubczynie, na terenie działek nr 174 i 291. 2020-08-12 09:55
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia ul. Rzemieślniczej w miejscowości Pucice, na terenie działek nr: 50, 112,153. 2020-08-12 09:07
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego, na terenie działki nr 12/20 w obrębie geodezyjnym Święta. 2020-08-11 14:57
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego części ul. Łąkowej w Załomiu, na terenie działki nr 217, budowie sieci oświetlenia placu gminnego przy ul. Parkowej w Załomiu, na terenie działki nr 221/42 2020-08-11 13:14
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego części ul. Goleniowskiej w Rurzycy, na terenie działki nr 91, budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Łąkowej w Rurzycy, na terenie działki nr 125 w obrębie Rurzyca, budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Wilczej w Rurzycy, na terenie działek nr: 21/13, 25, 26/11, 26/13, 26/12, 26/20 w obrębie geodezyjnym Dobroszyn, budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Rurzycy, na terenie działki nr 42/16. 2020-08-11 10:31
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O ODMOWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie wiaty, na potrzeby kultu religijnego na terenie działki nr 116/1 w obrębie geodezyjnym Załom . 2020-08-10 12:45
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 376/6, 12, 14/15, 14/20,14/17,16/23 w obrębie geodezyjnym Rurzyca,na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-08-10 12:32
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Złotej w Kliniskach, na terenie działek nr: 101/2, 101/1, 100, 45, 69, 78 w obrębie geodezyjnym Kliniska; budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Kliniskach, na terenie działki nr 125/5 w obrębie geodezyjnym Kliniska, budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Klimatycznej i ul. Wiosennej w Kliniskach, na terenie działek nr: 126/8, 139/17, 139/7, 135/1, 117/29, 117/20, 117/7 w obrębie geodezyjnym Kliniska ; budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Jana Pawła II w Kliniskach, na terenie działek nr: 191, 103/6, 241, 101/2 w obrębie geodezyjnym Kliniska . 2020-08-10 08:21
dokument Obwieszczenie Starosty Powiatowego w sprawie wydania pozwolenia na budowę zakładu produkcyjnego do wytwarzania składników odżywczych z łososia. 2020-08-07 14:46
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego drogi powiatowej, na terenie działki 48/2 w obrębie geodezyjnym Marszewie oraz budowie sieci oświetlenia, na terenie działki 120/5 w obrębie geodezyjnym Marszewie. 2020-08-07 14:27
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego ścieżki pieszo ? rowerowej z Podańska do Helenowa, na terenie działki nr 83 w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2020-08-07 13:34
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego przy wejściu do szkoły w Mostach, na terenie działek nr: 94/2 i 91/1 w obrębie geodezyjnym Mosty . 2020-08-07 12:36
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Wierzbowej w Białuniu, na terenie działki nr 99 w obrębie geodezyjnym Białuń, oraz budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Sielankowej w Białuniu, na terenie działki nr 70 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2020-08-07 11:12
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dlainwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia ul. Spacerowej w Krępsku na terenie działki nr 441 położonej w obrębie geodezyjnym Krępsko . 2020-08-07 10:44
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci oświetlenia placu zabaw przy boisku w Komarowie, na terenie działek nr 198/26 i 197/1 w obrębie geodezyjnym Komarowo . 2020-08-07 10:14
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Gminy Goleniów stosownie do art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w Goleniowie uprzejmie informuje, że sprawa wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: ? 790/15,790/14,790/13,155/8,155/9,155/4,155/3,133,53/5,139/1,790/21,790/22,157/4, 790/8,55/4,790/16 w obrębie geodezyjnym Modrzewie, ? 2/12,2/14,3/3,4/3,2/15 w obrębie nr 1 w Goleniowie, ? 91,81/25,84,104,111/2,112/2,106,100/14,98/1,189/2,191/2,187,111/14,111/22,94/2, 191/1,190/19,190/25,190/23,190/21,192/29,część działki 194/2,115/1,192/14,31/9, 36/1,120,123,109,107/9,190/17,190/15,32/8,105,103,85,83,136,135,134,133,131,130, 140/5,81/18,78,5 w obrębie geodezyjnym Żdżary, ? 102,71/2,77,69/26,71/1,40,69/7,106/26,41/3,41/1,41/2,103/1,99,75/17,91,75/5,75/15 w obrębie geodezyjnym Łaniewo, ? 230,231/3,250/1,249,242,240/1,29,103/1,102,103/3,216,215/2,252,204,239/3 w obrębie geodezyjnym Kąty, ? 454,487,139/1,437,490/1,420,137,488,433,129/11,414,411,439,441,438/1,430,431, 423,295/14,427,389,70/1,19/2,420,18,378,415,94/17,94/8,444,94/9,412 w obrębie geodezyjnym Krępsko, Z przyczyn niezależnych od Organu, załatwiona zostanie w terminie do dnia 07 września 2020r. 2020-08-07 10:09
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci oświetlenia terenu ruin kaplicy Św. Jerzego w Goleniowie, na terenie działki nr 91 położonej w obrębie geodezyjnym nr 7 w Goleniowie 2020-08-07 08:12
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, w działce nr 138/3 w obrębie geodezyjnym Białuń 2020-08-06 12:58
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażowo-gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną   na terenie działek  nr 193/4 i 193/11 obręb geodezyjny Lubczyna, gmina Goleniów 2020-08-05 15:31
dokument Obwieszczenie -zawiadamia się , że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażowo-gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną  na terenie działek  nr 193/4 i 193/11 obręb geodezyjny Lubczyna, gmina Goleniów. 2020-08-05 15:25
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283  ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech domów jednorodzinnych na części działki nr 83 obręb geodezyjny Czarna Łąka, Gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 2020-08-05 15:19
dokument Obwieszczenie zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek osoby fizycznej zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech domów jednorodzinnych na części działki nr 83 obręb geodezyjny Czarna Łąka, Gmina Goleniów. 2020-08-05 15:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 03.08.2020 r. o planowanych terminach i miejscach polowań Koła Łowieckiego Bór. - dokument stracił ważność 2020-08-04 09:58
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 128 i 129/21 w obrębie geodezyjnym Podańsko, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-07-31 14:49
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 741/8 w obrębie Żdżary i 24/9 w obrębie nr 2 w Goleniowie, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2020-07-31 14:29
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr: 203/38, 203/56, 203/45 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2020-07-31 14:18
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem naziemnym, na terenie działki nr 451 w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie, na wniosek: Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2020-07-31 14:10
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem naziemnym, na terenie działek nr: 96 i 97/2 w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie, na wniosek: Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2020-07-31 13:50
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem naziemnym, na terenie działek nr: 79 i 80 w obrębie geodezyjnym nr 10 w Goleniowie, na wniosek: Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2020-07-31 13:35
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej nabudowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 428/2, 333/2, 333/1, 25, 210/15, 210/14, 210/7, 210/8, 210/10,329/5,333/9,242/2, 334, 656/4, 656/6, 656/5 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć oraz w działkach nr: 655/7, 655/8, 19/2 w obrębie geodezyjnym Glewice 2, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-07-30 15:02
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej oświetleniowej i budowie zewnętrznej instalacji wodociągowej, na terenie działek nr: 186/2, 186/1, 186/3, 137/3 w obrębie geodezyjnym Lubczyna . 2020-07-30 12:56
dokument Obwieszczenie zawiadamia się, że została wydana decyzja środowiskowa     dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV BUDNO)                        o mocy do 3 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą na działce  o numerze ewidencyjnym 99 obręb geodezyjny Budno. 2020-07-28 15:42
dokument Obwieszczenie -podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących dwulokalowych, parterowych z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem wraz z zewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej oraz sieci z przyłączami wodno ? kanalizacyjnymi na terenie działki nr 429 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna przy ul. Plażowej, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie do uzupełnienia przez inwestora przedłożonej dokumentacji. 2020-07-28 15:39
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania iż pismem z dnia 24 lipca 2020r. wezwano Inwestora do uzupełniania karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących dwulokalowych, parterowych z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem wraz z zewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej oraz sieci z przyłączami wodno ? kanalizacyjnymi na terenie działki nr 429 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna przy ul. Plażowej. 2020-07-28 15:38
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV BUDNO) o mocy do 3 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą na działce  o numerze ewidencyjnym 99 obręb geodezyjny Budno. 2020-07-28 15:35
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej nabudowie sieci energetycznej 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi, w działkach nr 80 i 22/18 w obrębie geodezyjnym Budno, na wniosek: Enea Operator Sp. z o.o. 2020-07-28 13:32
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegające na budowie sieci energetycznej 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi, w działkach nr : 126/31 i 113/1 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie, na wniosek: Enea Operator Sp. z o.o. 2020-07-28 13:16
dokument OBWIESZCZENIE - BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej nabudowie sieci energetycznej 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi, w działkach nr: 16 w obrębie nr 1 w Goleniowie i 675/33 w obrębie nr 2 w Goleniowie, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2020-07-28 12:53
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGOokreślonej przez wnioskodawcę jako: budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, w działkach nr 106 i 108/23 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2020-07-27 11:54
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGOokreślonej przez wnioskodawcę jako: budowie sieci energetycznej 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi w działce nr 108/38 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2020-07-27 10:00
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 258 i 241 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-07-24 13:54
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, w działkach nr: 73/5, 76, 221/266 w obrębie geodezyjnym Załom, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-07-23 10:29
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 217, 215/177 w obrębie geodezyjnym Załom, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-07-23 10:15
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 135/16, 136/15,138/5, 139/1 w obrębie geodezyjnym Podańsko. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-07-23 10:08
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGOpolegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 104 i 133/45 w obrębie geodezyjnym Białuń. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-07-23 09:50
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr 89/9 100, 101/1 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2020-07-21 14:42
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na przebudowie oddziału wewnętrznego II Szpitala Powiatowego w Goleniowie na dom pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, na terenie działki nr 212/1 w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. na wniosek: Powiatu Goleniowskiego. 2020-07-21 14:08
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka gazociągu do 0,5 MPa w działkach nr: 90, 136/12, 136/13, 136/18 w obrębie geodezyjnym Rurzyca, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-07-21 13:56
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 2, 3/5, 3/8, 7/8, 8/4, 373/13, 376/6 w obrębie geodezyjnym Rurzyca, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-07-21 13:47
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 32/1 w obrębie geodezyjnym Budno. 2020-07-21 14:29
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku  Centrum Wdrożeniowego na cele produkcyjne  wraz z adaptacją części powierzchni biurowych pod produkcyjne na terenie części działek numer 203 i 202/4 obręb geodezyjny Goleniów - 5, znajdujących się na terenie Zakład IKEA INDUSTRY POLAND               SP. ZO.O.  ,  nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie do uzupełnienia przez inwestora przedłożonej dokumentacji. 2020-07-20 14:52
dokument Obwieszczenie -zawiadamia się strony postępowania iż pismem z dnia 15 lipca 2020r. wezwano Inwestora do uzupełninia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku  Centrum Wdrożeniowego na cele produkcyjne  wraz z adaptacją części powierzchni biurowych pod produkcyjne na terenie części działek numer 203 i 202/4 obręb geodezyjny Goleniów - 5, znajdujących się na terenie Zakład IKEA INDUSTRY POLAND SP. ZO.O.  . 2020-07-20 14:50
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się , że została wydana decyzja Nr 17/ŚU/2020 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 24 jednorodzinnych budynków mieszkalnych, wraz                                     z towarzyszącą infrastrukturą, tworzących osiedle mieszkaniowe na działce nr 83 obręb geodezyjny Czarna Łąka 2020-07-20 14:49
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie:- 2 wolnostojących budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, parterowych z wbudowanymi garażami oraz z użytkowym lub nieużytkowymi poddaszami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, - wolnostojącego budynku rekreacyjnego, parterowego z poddaszem użytkowym lub bez poddasza użytkowego,- wolnostojącego budynku garażowo - gospodarczego z wiatą lub bez wiaty rekreacyjno - gospodarczej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 207/8 i 207/9 na terenie działek nr 207/8 i 207/9 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna, Gmina Goleniów, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie do uzupełnienia przez inwestora przedłożonej dokumentacji. 2020-07-20 14:15
dokument Obwieszczenie zawiadamia się strony postępowania iż pismem z dnia 15 lipca 2020r. wezwano Inwestora do uzupełninia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie:- 2 wolnostojących budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, parterowych z wbudowanymi garażami oraz z użytkowym lub nieużytkowymi poddaszami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, - wolnostojącego budynku rekreacyjnego, parterowego z poddaszem użytkowym lub bez poddasza użytkowego,- wolnostojącego budynku garażowo - gospodarczego z wiatą lub bez wiaty rekreacyjno - gospodarczej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 207/8 i 207/9 na terenie działek nr 207/8 i 207/9 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna, Gmina Goleniów 2020-07-20 14:09
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: ''Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii, Etap 3: gazociąg Węzeł Płoty-Tłocznia Goleniów DN-1000 2020-07-17 15:16
dokument Obwieszczenie zawiadamia się strony postępowania że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażowo-gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek  nr 193/4 i 193/11 obręb geodezyjny Lubczyna, gmina Goleniów. 2020-07-16 15:21
dokument Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego dotyczącego przebudowy rowu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 216/41, obręb Łozienica , gmina Goleniów, polegającej na wykonaniu przepustu drogowego o długości L=9.95m i średnicy przwodu o,60m. 2020-07-16 08:00
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ''Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Krępsko-Budzień polegająca na budowie drogi dla rowerów oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Modrzewie- Stepnica (Trasa wokół Zalewu Szczecińskiego)''. 2020-07-14 09:04
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGOP ? 46 o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 15kV /0,4kV, budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowa złącz kablowych w działkach nr : 312/26, 312/22, 46/86, 46/77, 46/78 w obrębie geodezyjnym Marszewo, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2020-07-10 14:31
dokument OBWIESZCZENIE - BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGOP ? 47 o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 170/11, 8/3, 71/8, 46/8 w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-07-10 14:23
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów stosownie do art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w Goleniowie uprzejmie informuje, że sprawa wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w obrębie 1 Goleniów, Modrzewie, Żdżary, Łaniewo, Kąty, Krępsko załatwiona zostanie w teremnie do dnia 10 sierpna 2020r. 2020-07-10 13:23
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania iż pismem z dnia 08 lipca 2020r. przesłano do Organów uzgadniających uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażowo-gospodarczego wraz                                            z infrastrukturą techniczną na terenie działek  nr 193/4 i 193/11 obręb geodezyjny Lubczyna, gmina Goleniów. . 2020-07-09 16:36
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania iż pismem z dnia 07 lipca 2020r. wezwano Inwestora do uzupełniania karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażowo-gospodarczego wraz   z infrastrukturą techniczną na terenie działek  nr 193/4 i 193/11 obręb geodezyjny Lubczyna, gmina Goleniów. 2020-07-09 16:31
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku Centrum Wdrożeniowego na cele produkcyjne wraz z adaptacją części powierzchni biurowych pod produkcyjne na terenie części działek numer 203 i 202/4 obręb geodezyjny Goleniów - 5, znajdujących się na terenie Zakład IKEA INDUSTRY POLAND SP. ZO.O. 2020-07-09 16:27
dokument obwieszczenie o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku  Centrum Wdrożeniowego na cele produkcyjne  wraz z adaptacją części powierzchni biurowych pod produkcyjne na terenie części działek numer 203 i 202/4 obręb geodezyjny Goleniów - 5, znajdujących się na terenie Zakład IKEA INDUSTRY POLAND SP. ZO.O.  Zakład IKEA INDUSTRY POLAND SP. ZO.O. znajduje się na terenie działek nr 202/1, 227, 202/3, 203 500/7 500/8 oraz 216/1 228/1 obręb geodezyjny  Goleniów 5, 2020-07-09 16:27
dokument Obwieszczenie - o wystąpieniu do Organów uzgadniających w w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: - 2 wolnostojących budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, parterowych z wbudowanymi garażami oraz z użytkowym lub nieużytkowymi poddaszami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, - wolnostojącego budynku rekreacyjnego, parterowego z poddaszem użytkowym lub bez poddasza użytkowego, - wolnostojącego budynku garażowo - gospodarczego z wiatą lub bez wiaty rekreacyjno - gospodarczej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 207/8 i 207/9 na terenie działek nr 207/8 i 207/9 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna, Gmina Goleniów. 2020-07-09 16:13
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                      dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: - 2 wolnostojących budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, parterowych z wbudowanymi garażami oraz z użytkowym lub nieużytkowymi poddaszami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, - wolnostojącego budynku rekreacyjnego, parterowego z poddaszem użytkowym lub bez poddasza użytkowego, - wolnostojącego budynku garażowo - gospodarczego z wiatą lub bez wiaty rekreacyjno - gospodarczej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 207/8 i 207/9 na terenie działek nr 207/8 i 207/9 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna, Gmina Goleniów. 2020-07-09 16:11
dokument obwieszczenie o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach        dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących dwulokalowych, parterowych z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem wraz  z zewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej oraz sieci z przyłączami wodno ? kanalizacyjnymi na terenie działki nr 429 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna przy ul. Plażowej. 2020-07-09 16:10
dokument obwieszczenie- o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach        dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących dwulokalowych, parterowych z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem wraz  z zewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej oraz sieci z przyłączami wodno ? kanalizacyjnymi na terenie działki nr 429 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna przy ul. Plażowej. 2020-07-09 16:07
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 594 i 202 w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie. 2020-07-09 15:15
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 104 i 133/46 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2020-07-09 14:09
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania iż pismem z dnia 07 lipca 2020r. wezwano Inwestora do uzupełniania karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 40 obręb geodezyjny Tarnowiec. 2020-07-07 13:57
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 40 obręb geodezyjny Tarnowiec, gmina Goleniów, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie do uzupełnienia przez inwestora przedłożonej dokumentacji. 2020-07-07 13:52
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr 139/1, 138/5, 136/15 w obrębie geodezyjnym Podańsko, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-07-06 13:56
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi w działkach nr 104 i 110/1 w obrębie geodezyjnym Białuń, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2020-07-06 13:40
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi w działkach nr 138 i 8/13 w obrębie geodezyjnym Modrzewie, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2020-07-06 13:34
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr 40/18 i 101/1 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-07-03 14:21
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 428/2, 333/2, 333/1, 25, 210/15, 210/14, 210/7, 210/8, 210/10, 329/5, 333/9, 242/2, 334, 656/4, 656/6, 656/5 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć oraz w działkach nr: 655/7, 655/8, 19/2 w obrębie geodezyjnym Glewice 2 ? poza terenami objętymi aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 2020-07-03 11:58
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O ODMOWIE ZMIANY DECYZJI CELU PUBLICZNEGOP- 92 z dnia 14 października 2019r. o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji transformatorowej kontenerowej na terenie działki 1090/6 w obrębie geodezyjnym Modrzewie, - budowie linii kablowej 15 kV na terenie działek nr: 1090/6, 1092/3, 1090/5, 1086/22 w obrębie Modrzewie, na terenie działki nr 1/1 w obrębie nr 6 w Goleniowie , oraz na terenie działek nr: 124 ( poza terenem objętym aktualnym planem zagospodarowania ) , 40/2, 66, 64/2 w obrębie nr 1 w Goleniowie, - budowie sieci rozdzielczej kablowej na terenie działki 1090/6 w obrębie Modrzewie, - budowie słupa linii napowietrznej 15 kV w miejsce demontowanego istniejącego słupa na terenie działki 1092/3 w obrębie Modrzewie, - demontażu stacji transformatorowej słupowej na terenie działki nr 1090/6 w obrębie Modrzewie, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2020-06-30 14:54
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej nabudowa wiaty, na potrzeby kultu religijnego, na terenie działki nr 116/1 w obrębie geodezyjnym Załom . 2020-06-30 13:20
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 376/6, 12, 14/15, 14/20,14/17,16/23 w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2020-06-30 10:10
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem naziemnym na terenie działek nr : 79 i 80 w obrębie geodezyjnym nr 10 w Goleniowie. 2020-06-29 13:23
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegające na budowie odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem naziemnym, na terenie działki nr 451 w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie. 2020-06-29 11:27
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem naziemnym, na terenie działek nr: 96 i 97/2 w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie. 2020-06-29 11:04
dokument O B W I E S Z C Z E N I E - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr: 203/38, 203/56, 203/45 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2020-06-29 09:54
dokument O B W I E S Z C Z E N I E - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 741/8 w obrębie Żdżary i 24/9 w obrębie nr 2 w Goleniowie, 2020-06-29 08:16
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażowo-gospodarczego wraz  z infrastrukturą techniczną na terenie działek  nr 193/4 i 193/11 obręb geodezyjny Lubczyna, gmina Goleniów 2020-06-26 13:29
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu  postępowania administracyjnegodla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażowo-gospodarczego wraz                                            z infrastrukturą techniczną na terenie działek  nr 193/4 i 193/11 obręb geodezyjny Lubczyna, gmina Goleniów 2020-06-26 13:27
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyji środowiskowej dla dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 40 obręb geodezyjny Tarnowiec, gmina Goleniów. 2020-06-26 13:26
dokument Obwieszczenie zawiadamia się strony postępowania o wystąpieniu o uzgodnienie inwestycji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 40 obręb geodezyjny Tarnowiec, gmina Goleniów. 2020-06-26 13:23
dokument OBWIESZCZENIE- zawiadamia, się że, została wydana decyzja środowiskowa Nr 14/ŚU/2020 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych niepodpiwniczonych z poddaszami użytkowymi lub nieużytkowymi na terenie działki 52/16 obręb geodezyjny Mosty 2020-06-26 13:21
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO określonej przez wnioskodawcę jako: budowa gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 128 i 129/21 w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2020-06-25 13:39
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegjącej na budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr 217, 215/177, 215/182 w obrębie geodezyjnym Załom. na wniosek: osób fizycznych. 2020-06-24 14:16
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi, w działce nr 30/14 w obrębie geodezyjnym Budno, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2020-06-24 13:26
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i przebudowie dróg publicznych (ul.Kolejowa) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i budową węzła przesiadkowego na stacji Kliniska przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości: działek nr 213/4, 213/5, 213/12, 213/15, 213/16, 213/18, 328/24 ,328/28, 328/35, 328/20, 328/22, 328/23, obręb geodezyjny Kliniska Wielkie, gmina Goleniów w ramach inwestycji pn. ''Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych 401 i 434 w ramach projektu : Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.'' 2020-06-24 07:49
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka gazociągu do 0,5 MPa w działkach nr: 163,184 i 1/ 4 w obrębie geodezyjnym Rurzyca, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-06-22 14:57
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka gazociągu do 0,5 MPa w działkach nr: 84 i 55 w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie i w działce nr 96 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-06-22 14:41
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr 104 i 133/59 w obrębie geodezyjnym Białuń, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-06-22 14:32
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 104, 85/34, 85/23 w obrębie geodezyjnym Białuń, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-06-22 14:15
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 221/84 w obrębie geodezyjnym Załom. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-06-22 14:01
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 104 i 52/6 w obrębie geodezyjnym Białuń, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-06-19 14:32
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, na terenie działek nr 161/142, 327 i 328 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć,na wniosek osób fizycznych. 2020-06-18 14:52
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA INWESTYCJI POLEGJĄCEJ NA budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr 49/5 i 48/2 w obrębie geodezyjnym Marszewo, na wniosek: osoby fizycznej. 2020-06-18 14:34
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI ODMAWIAJĄCE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 428/2, 333/2, 333/1, 25, 210/15, 210/14, 210/7,210/8, 210/10,329/5,333/9,242/2, 334, 656/4, 656/6, 656/5 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć oraz w działkach nr: 655/7, 655/8, 19/2 w obrębie geodezyjnym Glewice 2 ? poza terenami objętymi aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 2020-06-18 13:57
dokument Obwieszczenie - dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku logistycznego z terminalem Cargo oraz częścią magazynowo-produkcyjną, wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie działek numer 696/69, 696/70, 696/71 obręb geodezyjny Glewice -2, gmina Goleniów. 2020-06-17 15:10
dokument Obwieszczenie -zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych niepodpiwniczonych z poddaszami użytkowymi lub nieużytkowymi na terenie działki  52/16 obręb geodezyjny Mosty 2020-06-17 15:06
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV BUDNO) o mocy do 3 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą na działce  o numerze ewidencyjnym 99 obręb geodezyjny Budno. 2020-06-17 15:01
dokument O B W I E S Z C Z E N I E - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 135/16, 136/15,138/5, 139/1 w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2020-06-17 13:39
dokument O B W I E S Z C Z E N I E - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 258 i 241 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2020-06-17 11:18
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegjącej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 217, 215/177 w obrębie geodezyjnym Załom. 2020-06-16 14:37
dokument O B W I E S Z C Z E N I E - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegjaącej na budowa gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 104 i 133/45 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2020-06-16 11:00
dokument Obwieszczenie Starostwy Goleniowskiego dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowe i przebudowie dróg publicznych (ul.Granitowa, Granitowa sięgacz) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i budową węzła przesiadkowego na przystanku osobowym Goleniów Park Przemysłowy przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości : działek nr 1/2, 10/4, 10/8, 86/9, 86/12, obręb geodezyjny Nadleśnictwo Kliniska, gmina Goleniów w ramach inwestycji pn. ''Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych 401 i 434 w ramach projektu : Budowa Szczecińskiej Kolei Metrpolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351'' 2020-06-15 14:49
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, w dniu 15.06.2020r., pod znakiem: WPNS.6220.5.2020.JC wydał postanowienie, w którym zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków handlowo-usługowo-magazynowych z częścią mieszkalną, z zapleczem socjalno-biurowym, z warsztatem ślusarskim, ekologiczną malarnią proszkową, warsztatem samochodowym i stacją kontroli pojazdów wraz z myjnią oraz niezbędną infrastrukturą, zmiana sposobu użytkowania realizowanego budynku usługowego na warsztat samochodowy na działce nr 410/6 obręb geodezyjny Żółwia Błoć, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2020-06-15 11:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-12 15:58
dokument O B W I E S Z C Z E N I E - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO, określonej przez wnioskodawcę jako: budowa sieci energetycznej 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi w działkach nr : 126/31 i 113/1 w obrębie geodezyjnym Kliniska. 2020-06-10 13:32
dokument O B W I E S Z C Z E N I E - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO, określonej przez wnioskodawcę jako: budowa sieci energetycznej 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi w działkach nr 80 i 22/18 w obrębie geodezyjnym Budno. 2020-06-10 13:26
dokument O B W I E S Z C Z E N I E - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - określonej przez wnioskodawcę jako: budowa sieci energetycznej 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi w działkach nr : 16 w obrębie nr 1 w Goleniowie i 675/33 w obrębie nr 2 w Goleniowie 2020-06-10 13:12
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotyczące przekazania skargi wraz z odpowiedzią do WSA w Szczecinie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego W Szczecinie, utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Gminy Goleniów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą ''Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. 2020-06-10 11:01
dokument Obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych  EF Mosty o mocy 200 MW na działkach nr 144/125 obręb geodezyjny Mosty, 217/38 obręb geodezyjny Danowo, nie zostanie załatwiona                                       w ustawowym terminie, ze względu na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie do uzupełnienia przez inwestora przedłożonej dokumentacji. 2020-06-09 13:14
dokument Obwieszczenie o wezwaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Mosty o mocy 200 MW na działkach nr 144/125 obręb geodezyjny Mosty, 217/38 obręb geodezyjny Danowo 2020-06-09 13:02
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania że w dniu 19.05.2020r. wpłynęło do tut. organu odwołanie od decyzji Burmistrza Gminy Goleniów nr 11 /ŚU/2020 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Play zlokalizowanej na terenie działki numer: 181/1 obręb geodezyjny Miękowo. 2020-06-09 10:00
dokument Obwieszczenie -podaje się stronom do wiadomości, że BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, w dniu 03.06.2020r., pod znakiem: WPNS.6220.47.2019.JC wydał postanowienie, w którym zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji                                               o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o  mocy do  15 MW i powierzchni zabudowy do 19,54 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek numer 439/4 i 439/20  położonych w obrębie geodezyjnym Komarowo, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko. 2020-06-08 15:28
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, w dniu 03.06.2020r., pod znakiem: WPNS.6220.45.2019.JC wydał postanowienie, w którym zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji                                               o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o  mocy do 10 MW i powierzchni zabudowy do 17,5075 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek numer 365/18 i 365/19 położonych w obrębie geodezyjnym Komarowo, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko. 2020-06-08 15:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Goleniów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-05 09:34
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegajacej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 2, 3/5, 3/8, 7/8, 8/4, 373/13, 376/6 w obrębie geodezyjnym Rurzyca . 2020-06-04 15:03
dokument O B W I E S Z C Z E N I E - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGOokreślonej przez wnioskodawcę jako: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: ? 790/15,790/14,790/13,155/8,155/9,155/4,155/3,133,53/5,139/1,790/21,790/22,157/4,790/8,55/4,790/16 w obrębi geodezyjnym Modrzewie, ? 2/12,2/14,3/3,4/3,2/15 w obrębie nr 1 w Goleniowie, ? 91,81/25,84,93/2,104,111/2,112/2,106,100/14,98/1,189/2,191/2,187,111/14,111/22,92,93/1,192/16,192/27,94/1,94/2,191/1, 190/19,190/25,190/23,190/21,190/13,192/29,194/2,115/1,192/14,31/9,36/1,120,123,109,107/9,190/17,190/15,32/8,105,103,85,83,136,135,134,133,131,130,140/5,81/18,78 w obrębie geodezyjnym Żdżary, ? 102,71/2,77,69/26,71/1,40,69/7,106/26,41/3,41/1,41/2,103/1,99,75/17,91,75/5,75/15 w obrębie geodezyjnym Łaniewo, ? 230,231/3,250/1,249,242,240/1,29,103/1,102,103/3,216,215/2,252,204,239/3 w obrębie geodezyjnym Kąty, ? 454,487,139/1,437,490/1,420,137,488,433,129/11,414,411,439,441,438/1,430,431,423,295/14,427,389,70/1,19/2,420,18,378, 415,94/17,94/8,444,94/9,412 w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2020-06-03 11:27
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o prowadzonym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka gazociągu do 0,5 MPa w działce nr 87 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie . 2020-06-02 11:34
dokument O B W I E S Z C Z E N I E - o prowadzonym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka gazociągu do 0,5 MPa w działkach nr: 84 i 55 w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie i w działce nr 96 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. 2020-06-02 10:54
dokument O B W I E S Z C Z E N I E - o prowadzonym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka gazociągu do 0,5 MPa w działkach nr: 163, 184 i 1/ 4 w obrębie geodezyjnym Rurzyca . 2020-06-01 14:43
dokument O B W I E S Z C Z E N I E - o prowadzonym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, w działkach nr : 73/5, 76, 221/266 w obrębie geodezyjnym Załom . 2020-06-01 14:07
dokument O B W I E S Z C Z E N I E - o prowadzonym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka gazociągu do 0,5 MPa w działkach nr: 90, 136/12, 136/13, 136/18 w obrębie geodezyjnym Rurzyca . 2020-06-01 13:22
dokument O B W I E S Z C Z E N I E - o prowadzonym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, w działkach nr 104 i 133/59 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2020-06-01 11:52
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o prowadzonym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 221/84 w obrębie geodezyjnym Załom. 2020-06-01 11:27
dokument O B W I E S Z C Z E N I E - o prowadzonym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 104,85/34, 85/23 w obrębie geodezyjnym Białuń 2020-06-01 11:00
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków gelogiczno-inżynierskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego i sporządzania Atlasu geologiczno-inżynierskiego Szczecina. 2020-05-29 13:40
dokument O B W I E S Z C Z E N I E - o prowadzonym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 428/2, 333/2, 333/1, 25, 210/15, 210/14, 210/7,210/8, 210/10,329/5,333/9,242/2, 334, 656/4, 656/6, 656/5 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć oraz w działkach nr: 655/7, 655/8, 19/2 w obrębie geodezyjnym Glewice 2 ? poza terenami objętymi aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 2020-05-28 14:46
dokument O B W I E S Z C Z E N I E - o prowadzonym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, w działkach nr 217, 215/177, 215/182 w obrębie geodezyjnym Załom. 2020-05-28 13:49
dokument O B W I E S Z C Z E N I E - o prowadzonym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie oddziału wewnętrznego II Szpitala Powiatowego w Goleniowie na dom pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem, na terenie działki nr 212/1 w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. 2020-05-28 13:24
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o prowadzonym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 104, 52/6 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2020-05-27 14:01
dokument O B W I E S Z C Z E N I E - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 170/11, 8/3, 71/8, 46/8 w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2020-05-27 11:48
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 15kV /0,4kV, budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowa złącz kablowych w działkach nr : 312/26, 312/22, 46/86, 46/77, 46/78 w obrębie geodezyjnym Marszewo 2020-05-27 09:37
dokument Obwieszczenie o uzgodnieniu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Mosty o mocy 200 MW na działkach nr 144/125 obręb geodezyjny Mosty, 217/38 obręb geodezyjny Danowo, 2020-05-26 14:45
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek Nowa Energia Zachód Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Mosty o mocy 200 MW na działkach nr 144/125 obręb geodezyjny Mosty, 217/38 obręb geodezyjny Danowo. 2020-05-26 14:43
dokument obwieszczenie-o prowadzonym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr 49/5 i 48/2 w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2020-05-26 12:52
dokument obwieszczenie - o prowadzonym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej, na terenie działek nr 161/142, 327i 328 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć . 2020-05-25 14:41
dokument obwieszczenie-O B W I E S Z C Z E N I E o prowadzonym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci energetycznej 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w działce nr 30/14 obręb geodezyjny Budno. 2020-05-25 13:31
dokument obwieszczenie -o prowadzonym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci energetycznej 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w działkach nr 104 i 110/1, obręb geodezyjny Białuń. 2020-05-25 12:44
dokument obwieszczenie - o prowadzonym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 139/1, 138/5, 136/15 w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2020-05-25 12:11
dokument Obwieszczenie-o prowadzonym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, w działkach nr: 40/18 i 101/1 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2020-05-25 11:45
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 12/ŚU/2020 dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie produkcyjno-biurowo-magazynowej z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 216/6 położonej w obręb geodezyjny Łozienica, przy ul. Prostej 1. 2020-05-19 15:20
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i przebudowie dróg publicznych (ul.Kolejowa) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i budową węzła przesiadkowego na stacji Kliniska do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości: działek nr 213/4,213/5,213/12,213/15,213/16,213/18,328/24,328/28,328,35,328/20,328/22,328/23 obręb Kliniska Wielkie, gmina Goleniów w ramach inwestycji pn. ''Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z iontegracją transportu na liniach kolejowych 401 i 434 w ramach projektu: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273,351.'' 2020-05-11 11:02
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: strony postępowania i wszystkich zainteresowanych, przez podanie do publicznej wiadomości tj.: wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Załom, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/. że w dniu 24 kwietnia 2020 r. do Urzędu Gminy i Miasta Goleniów wpłynął wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, w działkach nr : 73/5, 76, 221/266 w obrębie geodezyjnym Załom . 2020-05-08 14:38
dokument obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: strony postępowania i wszystkich zainteresowanych, przez podanie do publicznej wiadomości tj.: wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Załom, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/. że w dniu 30 kwietnia 2020 r. do Urzędu Gminy i Miasta Goleniów wpłynął wniosek osób fizycznych w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr 217, 215/177, 215/182 w obrębie geodezyjnym Załom. 2020-05-08 12:18
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: strony postępowania i wszystkich zainteresowanych, przez podanie do publicznej wiadomości tj.: wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Załom, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/. że w dniu 23 kwietnia 2020 r. do Urzędu Gminy i Miasta Goleniów wpłynął wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: budowa gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, w działce nr 221/84 w obrębie geodezyjnym Załom. 2020-05-08 10:03
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: strony postępowania i wszystkich zainteresowanych, przez podanie do publicznej wiadomości tj.: wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Rurzyca, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/. że w dniu 22 kwietnia 2020 r. do Urzędu Gminy i Miasta Goleniów wpłynął wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: budowie odcinka gazociągu do 0,5 MPa w działkach nr: 163, 184 i 1/ 4 w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2020-05-07 13:58
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: strony postępowania i wszystkich zainteresowanych, przez podanie do publicznej wiadomości tj.: wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Białuń, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/. że w dniu 23 kwietnia 2020 r. do Urzędu Gminy i Miasta Goleniów wpłynął wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: budowa gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr 104 i 133/59 w obrębie geodezyjnym Białuń . 2020-05-07 12:12
dokument obwieszczenie - w dniu 23 kwietnia 2020 r. do Urzędu Gminy i Miasta Goleniów wpłynął wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: budowa gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 104, 85/34, 85/23 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2020-05-07 10:12
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: strony postępowania i wszystkich zainteresowanych, przez podanie do publicznej wiadomości, że w dniu 31.03.2020 r. ( uzupełnionego w dniu 29 kwietnia 2020r. ) do Urzędu Gminy i Miasta Goleniów wpłynął wniosek Powiatu Goleniowskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: przebudowa oddziału wewnętrznego II w Szpitalu Powiatowym w Goleniowie, na dom pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, na terenie działki nr 212/1 w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. 2020-05-06 15:22
dokument Obwieszczeniu o uzgodnieniu inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV BUDNO) o mocy do 3 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 99 obręb geodezyjny Budno 2020-05-06 14:30
dokument Uchwała Nr XVIII/212/20 w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220kV Morzyczyn - Recław 2020-05-06 13:37
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania iż pismem z dnia 30 marca 2020r. wezwano Inwestora do uzupełninia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na działce nr 93 obręb geodezyjny Krępsko, przy ul. Lipowej 8. 2020-05-06 09:00
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że w dniu 05 maja 2020r.została wydana decyzja Nr 11/ ŚU/ 2020 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Play zlokalizowanej na terenie działki numer: 181/1 obręb geodezyjny Miękowo 2020-05-05 15:35
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2020-05-04 13:55
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek WORM 25 Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV BUDNO) o mocy do 3 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą na działce  o numerze ewidencyjnym 99 obręb geodezyjny Budno. 2020-04-30 16:13
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na działce nr 93 obręb geodezyjny Krępsko, przy ul. Lipowej 8, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na brak opinii w w/w  sprawie wydanej przez Organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Szczecinie. 2020-04-30 16:14
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną dla przedsięwzięcia pn.: ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Krępsko ? Budzień 2020-04-30 15:25
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej nana: budowie osiedlowego ciepłociągu w technologii rur preizolowanych w działkach nr : 452/9, 460, 494, 495/2, 497/1, 497/2, 497/3, 497/4, 501 położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie dla potrzeb istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych, na wniosek: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 2020-04-30 14:51
dokument Obwieszczenie Starosty Powiatowego dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2020-04-30 14:34
katalog - KATALOG -
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O PROWADZONYM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGObudowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: części 428/2, 333/2, części działki 333/1, 210/14, 210/7, 210/8, 210/10, 329/5, części 333/9, 144/2 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć oraz w działkach nr: 19/2, 12/2, 669/1, 1/ 2, 696/47, 13, 696/36 w obrębie geodezyjnym Glewice 2. W dniu 17 kwietnia 2020r. Inwestor wystąpił z wnioskiem o zmianę przebiegu trasy w/w gazociągu tj. rozszerzył inwestycję o działki nr 655/8, 333/7, 655/7, 655/8 obr 2 Glewice, 25, 656/4, 329/5,210/15, 242/2, 334, 656/4, 656/6, 656/5 obręb Żółwia Błoć. 2020-04-28 12:09
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: budowie odcinka gazociągu do 0,5 MPa w działkach nr: 84 i 55 w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie i w działce nr 96 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. 2020-04-27 14:57
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGOw sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: budowie odcinka gazociągu do 0,5 MPa w działce nr 87 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie . 2020-04-27 14:24
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGOw sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: budowie odcinka gazociągu do 0,5 MPa w działkach nr: 90, 136/12, 136/13, 136/18 w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2020-04-27 14:00
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 22 kwietnia 2020r. została wydana decyzja P ? 28 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka gazociągu do 0,5 MPa, w działkach nr: 50 i 417 w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-04-27 13:14
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 17 kwietnia 2020 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zwieszonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: części 428/2, 333/2, części działki 333/1, 210/14, 210/7, 210/8, 210/10, 329/5, części 333/9, 144/2 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć oraz w działkach nr: 19/2, 12/2, 669/1, 1/ 2, 696/47, 13, 696/36 w obrębie geodezyjnym Glewice 2. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-04-17 14:43
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 14 kwietnia 2020r. została wydana decyzja P ? 25 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie placu zabaw dla dzieci (ławki, huśtawki i inne obiekty architektury ogrodowych) oraz wiaty rekreacyjno ? sportowej zabezpieczającej potrzeby kulturalno-sportowo-rekreacyjne mieszkańców Sołectwa, na terenie działki 66/3 położonej w obrębie geodezyjnym Tarnowiec, na wniosek: Gminy Goleniów . 2020-04-14 13:07
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 14 kwietnia 2020r. została wydana decyzja P ? 26 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka gazociągu do 0,5 MPa w działkach nr: 48, 34/18, 34/10, 38, 34/2, 29, 33/40 w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-04-14 10:07
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 14 kwietnia 2020r. została wydana decyzja P ? 27 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr 104 i 133/51 w obrębie geodezyjnym Białuń. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-04-14 10:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-10 14:37
dokument obwieszczenie- zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 40/18 i 101/1 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2020-04-08 12:20
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 139/1, 138/5, 136/15 w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2020-04-08 11:51
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w działkach nr 138 i 8/13 obręb geodezyjny Modrzewie. 2020-04-08 11:28
dokument obwieszczenie- zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w działkach nr 104 i 110/1 obręb geodezyjny Białuń. 2020-04-08 11:06
dokument obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w działce nr 30/14 obręb geodezyjny Budno. 2020-04-08 10:33
dokument obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 104, 52/6 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2020-04-08 10:22
dokument obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 104, 52/6 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2020-04-08 09:51
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej, na terenie działek nr 161/142, 327 i 328 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć . 2020-04-08 09:02
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 03 kwietnia 2020r. została wydana decyzja P ? 24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4?Play? na terenie działki nr 33 położonej w obrębie geodezyjnym Danowo wraz z budową linii zasilającej, na terenie działek nr 33 i 114/1 w obrębie geodezyjnym Danowo, na wniosek: P4 Sp. z o.o. 2020-04-03 14:30
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie produkcyjno-biurowo-magazynowej z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 216/6 położonej w obręb geodezyjny Łozienica, przy ul. Prostej 1. 2020-04-02 15:38
dokument O B W I E S Z C Z E N I E - Burmistrz Gminy Goleniów stosownie do art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w Goleniowie uprzejmie informuje, że sprawa wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: budowie osiedlowego ciepłociągu w technologii rur preizolowanych w działkach nr: 452/9, 460, 494, 495/2, 497/1, 497/2, 497/3, 497/4, 501 położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie dla potrzeb istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych, załatwiona zostanie w terminie do dnia 30 kwietnia 2020r. 2020-03-31 08:20
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: ;;Inwestycja stabowiaca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego(Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i królestwa Danii, Etap 3: gazociąg Węzeł Płoty- Tłocznia Goleniów -DN1000 2020-03-30 12:36
dokument Obwieszczenie o uzgodnieniu w sprawie przedsięwzięcia polegającego na zabudowie produkcyjno-biurowo-magazynowej z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 216/6 położonej w obręb geodezyjny Łozienica, przy ul. Prostej 1. 2020-03-27 14:17
dokument Obwieszczenie -zawiadamia się strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na zabudowie produkcyjno-biurowo-magazynowej z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 216/6 położonej w obręb geodezyjny Łozienica, przy    ul. Prostej 1. 2020-03-27 14:10
dokument Obwieszczenie o uzgodnieniu w sprawie przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na działce nr 93 obręb geodezyjny Krępsko, przy ul. Lipowej 8. 2020-03-27 14:05
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na działce nr 93 obręb geodezyjny Krępsko, przy ul. Lipowej 8. 2020-03-27 14:03
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków handlowo-usługowo-magazynowych z częścią mieszkalną, z zapleczem socjalno-biurowym, z warsztatem ślusarskim, ekologiczną malarnią proszkową, warsztatem samochodowym i stacją kontroli pojazdów wraz z myjnią oraz niezbędną infrastrukturą, zmiana sposobu użytkowania realizowanego budynku usługowego na warsztat samochodowy na działce nr 410/6 obręb geodezyjny Żółwia Błoć. 2020-03-27 13:19
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków handlowo-usługowo-magazynowych z częścią mieszkalną, z zapleczem socjalno-biurowym, z warsztatem ślusarskim, ekologiczną malarnią proszkową, warsztatem samochodowym i stacją kontroli pojazdów wraz z myjnią oraz niezbędną infrastrukturą, zmiana sposobu użytkowania realizowanego budynku usługowego na warsztat samochodowy na działce nr 410/6 obręb geodezyjny Żółwia Błoć. 2020-03-27 13:17
dokument OBWIESZCZENIE o prowadzeniu postępowania administracyjnego w w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków handlowo-usługowo-magazynowych z częścią mieszkalną, z zapleczem socjalno-biurowym, z warsztatem ślusarskim, ekologiczną malarnią proszkową, warsztatem samochodowym i stacją kontroli pojazdów wraz z myjnią oraz niezbędną infrastrukturą, zmiana sposobu użytkowania realizowanego budynku usługowego na warsztat samochodowy na działce nr 410/6 obręb geodezyjny Żółwia Błoć. 2020-03-27 13:16
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 26 marca 2020r. została wydana decyzja P ? 22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 277/20 w obrębie geodezyjnym Imno, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-03-26 11:53
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 26 marca 2020r. została wydana decyzja P ? 23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 104 i 133/46 w obrębie geodezyjnym Białuń, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-03-26 10:29
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Play zlokalizowanej na terenie działki numer 181 1 obręb geodezyjny Miękowo 2020-03-25 14:48
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 16 marca 2020r. została wydana decyzja P ? 21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie dwóch słupów linii napowietrznej SN 15 kV i linii kablowej SN 15 KV, na terenie działki 259/19 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielki, na wniosek: osoby fizycznej. 2020-03-16 14:39
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla  przedsięwzięcia polegającego na  budowie farmy fotowoltaicznej o  mocy do  7 MW i powierzchni zabudowy do 7,1291 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek numer 23  położonych w obrębie geodezyjnym Tarnowiec 2020-03-13 10:55
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchni zabudowy do 3,74 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek numer 90 i 91 położonych w obrębie geodezyjnym Imno. 2020-03-13 10:47
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, w działkach nr 49/5 i 48/2 w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2020-03-12 12:27
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka gazociągu do 0,5 MPa w działkach nr: 50 i 417 w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie. 2020-03-11 15:09
dokument Obwieszczenie - o wydaniu decyzji środowiskowej dla dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji składników odżywczych z łososia na terenie działki 55/6 obręb geodezyjny Łozienica, gm. Goleniów 2020-03-10 15:23
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, w dniu 20.02.2020r., pod znakiem: WPNS.6220.41.2019.JC wydał postanowienie, w którym zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW  powierzchni zabudowy do 1,35 ha  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki numer 350 położonej w obrębie geodezyjnym Komarowo, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko. 2020-03-09 15:27
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek Słoneczko VIII Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o  mocy do  15 MW   i powierzchni zabudowy do 19,54 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek numer 439/4 i 439/20  położonych w obrębie geodezyjnym Komarowo. BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, po przeanalizowaniu przedłożonej w przedmiotowej sprawie dokumentacji, pod znakiem: WPNS.6220.47.2019.JC wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 2020-03-09 15:21
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek Słoneczko VIII Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o  mocy do 10 MW    i powierzchni zabudowy do 17,5075 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek numer 365/18 i 365/19 położonych w obrębie geodezyjnym Komarowo, BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, po przeanalizowaniu przedłożonej w przedmiotowej sprawie dokumentacji, pod znakiem: WPNS.6220.45.2019.JC wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 2020-03-09 15:18
dokument Obwieszczenie - o wydaniu decyzji   nr 7/ŚU/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku garażowego dwustanowiskowego na działce nr 64 obręb geodezyjny Burowo Gmina Goleniów. 2020-03-06 11:38
dokument Obwieszczenie -zawiadamia się strony postępowania o wydaniu decyzji   nr 7/ŚU/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego 2020-03-06 11:39
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na na budowie Centrum przemysłowo - magazynowego z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na dz. nr 32, 37, 41, 73 obręb geodezyjny Łozienica 2020-06-09 09:02
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 04 marca 2020r. została wydana decyzja P ? 20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w działce nr 221/157 położonej w obrębie geodezyjnym Załom, na wniosek: osoby fizycznej. 2020-03-04 13:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Goleniów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-03 15:13
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: ''Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego(Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii, Etap 3: gazociąg Węzeł Płoty- Tłocznia Goleniów- DN1000 2020-03-03 09:22
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 02 marca 2020r. została wydana decyzja P ? 15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej w działce nr 215/118 położonej w obrębie geodezyjnym Załom, na wniosek: osoby fizycznej. 2020-03-02 13:44
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 02 marca 2020r. została wydana decyzja P ? 16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr: 203/38 i 203/45 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2020-03-02 13:13
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 02 marca 2020r. została wydana decyzja P ? 17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 134/5 położonej w obrębie geodezyjnym Podańsko. na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2020-03-02 12:45
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 02 marca 2020r. została wydana decyzja P ? 18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 58, 73/7, 82, 83, 116 w obrębie geodezyjnym Dobroszyn, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-03-02 12:14
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 02 marca 2020r. została wydana decyzja P ? 19 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w działkach nr: 135/1 i 137/8 w obrębie geodezyjnym Załom, na wniosek: Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2020-03-02 11:04
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 26 lutego 2020r. została wydana decyzja P ? 14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej nn 0,4 kV w działkach nr: 63/27, 58/4, 58/1, 55 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2020-02-27 09:49
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka gazociągu do 0,5 MPa w działkach nr: 48, 34/18, 34/10, 38, 34/2, 29, 33/40 w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. 2020-02-26 12:11
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4?Play? na terenie działki nr 33 położonej w obrębie geodezyjnym Danowo ? lokalizacja stacji naniesiona na załącznik graficzny ? wraz z budową linii zasilającej na terenie działek nr 33 i 114 w obrębie geodezyjnym Danowo. 2020-02-25 13:28
dokument Obwieszczenie Wojweody Zachodniopomorskiego o ustalenu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury pasażerskiej na terenie działki nr 1/2 obręb ewidencyjny Nadleśnictwo Kliniska, gmina Goleniów-przystanek kolejowy osobowy Goleniów Park Przemysłowy, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A 2020-02-21 14:02
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie dwóch słupów linii napowietrznej SN 15 kV i linii kablowej SN 15 KV na terenie działki 259/19 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielki. 2020-02-21 09:12
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie placu zabaw dla dzieci (ławki, huśtawki i inne obiekty architektury ogrodowych) oraz wiaty rekreacyjno ? sportowej zabezpieczającej potrzeby kulturalno-sportowo-rekreacyjne mieszkańców Sołectwa, na terenie działki 66/3 położonej w obrębie geodezyjnym Tarnowiec . 2020-02-19 14:56
dokument obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr 104 i 133/51 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2020-02-19 12:10
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 104 i 133/46 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2020-02-19 10:18
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 13 lutego 2020r. została wydana decyzja P ? 13 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr 104, 105, 31/9 położonych w obrębie geodezyjnym Żdżary, na wniosek: osoby fizycznej . 2020-02-13 14:24
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 13 lutego 2020r. została wydana decyzja P ? 12 zmieniająca decyzję P-1 z dnia 08 stycznia 2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 69 położonej w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. Zmiana zapisów w/w decyzji dot. rozszerzenia inwestycji o działkę nr 83 obręb geodezyjny Czarna Łąka . na wniosek: Inter Invest Sp. z o.o. 2020-02-13 12:35
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie osiedlowego ciepłociągu w technologii rur preizolowanych w działkach nr: 452/9, 460, 494, 495/2, 497/1, 497/2, 497/3, 497/4, 501 położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie dla potrzeb istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych. 2020-02-11 14:49
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Gminy Goleniów nr P-70 z 24.07.2019r. (znak: WPNS.6733.44.2019.KB) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-02-11 14:48
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Krępsko ? Budzień polegająca na budowie drogi dla rowerów ( trasa wokół Zalewu Szczecińskiego) zlokalizowanego na terenie działek numer: 438/1, 420, 280/1, 279, 430, 278/2, 278/1, 429, 248/1, 248/2, 248/3, 427, 426, 247/1, 480, 422, 719/8, 222/5, 221/4, 218/1, 221/1 obręb Krępsko 231/3, 608, 257, 251, 252, 235, 233/2, 233/4, 232/2, 129, 103/3, 102, 53, 548/2, 548/4 Kąty, 811, 549/3 473/1 810, 474/1 obręb Budzień 2020-02-11 13:57
dokument Obwieszczenie - o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku garażowego dwustanowiskowego na działce nr 64 obręb geodezyjny Burowo Gmina Goleniów. 2020-02-11 13:54
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 277/20 w obrębie geodezyjnym Imno. 2020-02-10 11:18
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 06 lutego 2020r. została wydana decyzja P ? 9 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr: 102/12, 106, 108/23 położonych w obrębie geodezyjnym Żdżary. na wniosek: ENEA Operator S.A. 2020-02-06 13:42
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 06 lutego 2020r. została wydana decyzja P ? 8 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr: 128, 129/21 położonych w obrębie geodezyjnym Podańsko, na wniosek: ENEA Operator S.A. 2020-02-06 13:36
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 06 lutego 2020r. została wydana decyzja P ? 11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 143/11 położonej w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć, na wniosek: ENEA Operator S.A. 2020-02-06 13:29
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 06 lutego 2020r. została wydana decyzja P ? 10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 81/9 i 79 w obrębie geodezyjnym nr 10 w Goleniowie, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-02-06 11:57
dokument Obwieszczenie Ministerstwa Rozwoju Departament Lokalizacji Inwestycji - o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii-część lądowa: Etap 3 i część etapu 2''. 2020-02-06 09:38
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, parterowych z poddaszem użytkowym i wbudowanym garażem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w 6 naziemnymi zbiorników na gaz płynny o każdy pojemności ok 2,7 cm3 na terenie działek nr 98/1 i 98/2 obręb Krępsko 2020-02-05 15:37
dokument Obwieszczenie - zawiadamia, się strony postępowania o wydaniu postanowienia w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?Play? na terenie działki nr 33 obręb geodezyjny Danowo (numer projektu GOL 1501E) 2020-02-05 15:29
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:''Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Miękowo(koniec obw.Miękowa)-Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem) odcinek od km65+567 do km 68+029'' w ramach Dostosowania Drogi Krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo ( koniec obw. Miękowa)- Rzęśnica ( węzeł Rzęśnica z węzłem) 2020-02-05 14:08
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:''Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Miękowo(koniec obw.Miękowa)-Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem) odcinek od km65+567 do km 68+029'' w ramach Dostosowania Drogi Krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo ( koniec obw. Miękowa)- Rzęśnica ( węzeł Rzęśnica z węzłem) 2020-02-05 14:08
dokument Obwieszczenie Wojwody Zachodniopomorskiego dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o zwolnieniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ''Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Miękowo(koniec obw Miękowa)- Rzęśnica(Węzeł Rzęśnica z węzłem) rozbudowa węzła ''Swięta'' (''Goleniów Zachód'') w ramach Dostosowania Drogi Krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo( koniec obw.Miękowa)-Rzęśnica( węzeł Rzęśnica z Węzłęm'' 2020-02-05 14:02
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się, że dnia 03 lutego 2020r. została wydana decyzja nr 4/ŚU/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie Zakładu Produkcyjnego w Łozienicy na działce nr 105/8 przy. ul. Prostej 20 na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego 2020-02-05 09:01
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o pozwoleniach wodnoprawnych udzielonych na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A na szczególne korzystanie z wód- odwodnienie gruntów w wykopach budowlanych, odprowadzenie wody z odwodnienia wód i urządzeń wodnych oraz na wykonanie i likwidacje urządzeń wodnych. w amach realizacji inwestycji pod nazwą : Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) sstanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii- część lądowa w zakresie: Etap 3 gazociąg Węzeł Płoty-Tłocznia Goleniów-DN1000 2020-02-03 14:21
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: ''Rozbudowa Tłozni Gazu Goleniów'' 2020-02-03 14:14
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 31 stycznia 2020r. została wydana decyzja P ? 6 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie linii kablowej sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4 kV, złączy kablowo ? pomiarowych i stacji transformatorowej 15/0,4 kV w działkach nr: 312/26, 312/22, 46/86 , 46/77, 46/78 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo, na wniosek: ENERGA Operator S.A. 2020-01-31 13:32
dokument obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 31 stycznia 2020r. została wydana decyzja P ? 7 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączem i przyłącza wodociągowego w działce nr 221/81 w obrębie geodezyjnym Załom, na wniosek: osoby fizycznej. 2020-01-31 11:58
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w działkach nr: 135/1 i 137/8 w obrębie geodezyjnym Załom. 2020-01-30 10:57
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania iż pismem z dnia 22.01.2020r. wezwano Inwestora do uzupełninia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o  mocy do  7 MW i powierzchni zabudowy do 7,1291 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek numer 23  położonych w obrębie geodezyjnym Tarnowiec. 2020-01-28 15:26
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek Słoneczko VIII Sp. z o.o. prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o  mocy do  7 MW   i powierzchni zabudowy do 7,1291 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek numer 23  położonych w obrębie geodezyjnym Tarnowiec 2020-01-28 15:11
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać                             na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach                                        dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o  mocy do  7 MW                        i powierzchni zabudowy do 7,1291 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek numer 23  położonych w obrębie geodezyjnym Tarnowiec, wydaje się po uzgodnieniu                      z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie . W związku z powyższym pismem z dnia 31.12 2019r. Burmistrz Gminy Goleniów wystąpił do w/w Organów z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Rozstrzygnięcie niniejszej  sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień  i opinii. 2020-01-28 15:10
dokument Obwieszczenie-podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na  budowie farmy fotowoltaicznej o  mocy do  7 MW i powierzchni zabudowy do 7,1291 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek numer 23  położonych w obrębie geodezyjnym Tarnowiec, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na konieczność uzupełnienia przez Wnioskodawcę przedłożonej dokumentacji przesłanej do Organów uzgadniających. 2020-01-28 15:08
dokument Obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji składników odżywczych z łososia na terenie działki 55/6 obręb geodezyjny Łozienica, gm. Goleniów. 2020-01-28 13:05
dokument Obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą : ?Instalacja do przetwarzania odpadów na terenie kopalni Kruszyw na części działki nr 162/15 obręb geodezyjny Mosty, w miejscowości Mosty, gmina Goleniów w celu wzbogacania urobku kopalnianego 2020-01-27 14:29
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości że Burmistrz Gminy Goleniów wydał postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i powierzchnią zabudowy do 1,35 ha wraz z niezbędna infrastruktura techniczna na terenie działki nr 350 w miejscowości Komarowo, gm. Goleniów 2020-01-24 10:18
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji na budowę dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa o średnicy DN1000 wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w tym Zespół Zaporowo-Upustowy zlokalizowany w obrębie ewidencyjnym Kiczarowo, Gm.Stargard oraz Zespół Zaporowo-Upustowy w obrębie Przywodzie, Gm. Przelewice, w ramach zadania: ''Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN1000-Program Baltic Pipe'' 2020-01-23 14:54
dokument obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 58, 73/7, 82, 83, 116 w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. 2020-01-23 13:56
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr: 203/38 i 203/45 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2020-01-23 11:35
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 134/5 położonej w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2020-01-23 10:18
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ''Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Miękowo(koniec obw.Miękowa)-Rzęśnica(węzeł Rzęśnica z węzłem) rozbudowa węzła''Rzęśnica'' 2020-01-23 09:32
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku garażowego dwustanowiskowego na działce nr 64 obręb geodezyjny Burowo Gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 2020-01-22 15:33
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawiew sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku garażowego dwustanowiskowego na działce nr 64 obręb geodezyjny Burowo Gmina Goleniów. 2020-01-22 15:32
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek Pracowni Projektowej Dróg i Mostów ?DIM? działającej z upoważnienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Krępsko ? Budzień polegająca na budowie drogi dla rowerów ( trasa wokół Zalewu Szczecińskiego) zlokalizowanego na terenie działek numer: 438/1, 420, 280/1, 279, 430, 278/2, 278/1, 429, 248/1, 248/2, 248/3, 427, 426, 247/1, 480, 422, 719/8, 222/5, 221/4, 218/1, 221/1 obręb Krępsko 231/3, 608, 257, 251, 252, 235, 233/2, 233/4, 232/2, 129, 103/3, 102, 53, 548/2, 548/4 Kąty, 811, 549/3 473/1 810, 474/1 obręb Budzień? 2020-01-22 15:10
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r,                o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71) decyzję w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn.: ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Krępsko ? Budzień polegająca na budowie drogi dla rowerów ( trasa wokół Zalewu Szczecińskiego) zlokalizowanego na terenie działek numer: 438/1, 420, 280/1, 279, 430, 278/2, 278/1, 429, 248/1, 248/2, 248/3, 427, 426, 247/1, 480, 422, 719/8, 222/5, 221/4, 218/1, 221/1 obręb Krępsko 231/3, 608, 257, 251, 252, 235, 233/2, 233/4, 232/2, 129, 103/3, 102, 53, 548/2, 548/4 Kąty, 811, 549/3 473/1 810, 474/1 obręb Budzień?, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym                                    w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Szczecinie 2020-01-22 15:11
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej w działce nr 215/118 położonej w obrębie geodezyjnym Załom. 2020-01-22 13:40
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej nn 0,4 kV w działkach nr: 63/27, 58/4, 58/1, 55 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie. 2020-01-22 11:29
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany do decyzji P-1 z dnia 08 stycznia 2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 69 położonej w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. Zmiana zapisów w/w decyzji dot. rozszerzenia inwestycji o działkę nr 83 obręb geodezyjny Czarna Łąka . 2020-01-20 10:57
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego: zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury pasażerskiej na terenie działki nr 1/2 obręb ewidencyjny Nadleśnictwo Kliniska, Gmina Golenów-przystanek kolejowy osobowy Goleniów, Park Przemysłowy, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. 2020-01-20 08:50
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 17 stycznia 2020r. została wydana decyzja P ? 4 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w działkach nr 104 i 133/59 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-01-17 10:35
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 17 stycznia 2020r. została wydana decyzja P ? 5 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa 719/4, 1047/14, 1047/13, 1047/25, 1047/26 ( w użytku ŁV, W, WłVI), 1091/3, 1092/5, 1093/3, 1094/5, 1171/3, 1125, 1170/3, 1170/2 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-01-17 10:26
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 81/9 i 79 w obrębie geodezyjnym nr 10 w Goleniowie. 2020-01-17 08:49
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr 104, 105, 31/9 położonych w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2020-01-16 13:53
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o  mocy do  15 MW  i powierzchni zabudowy do 19,54 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek numer 439/4 i 439/20  położonych w obrębie geodezyjnym Komarowo , nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na brak opinii w w/w  sprawie wydanej przez Organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy Prawo wodne. 2020-01-14 15:51
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW i powierzchni zabudowy do 19,54 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek numer 439/4 i 439/20 położonych w obrębie geodezyjnym Komarowo. 2020-01-14 15:49
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek Słoneczko VIII Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego                                   na budowie farmy fotowoltaicznej o  mocy do  15 MW   i powierzchni zabudowy do 19,54 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek numer 439/4 i 439/20  położonych w obrębie geodezyjnym Komarowo. 2020-01-14 15:48
dokument Obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o  mocy do 4 MW i powierzchni zabudowy do 3,74 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek numer 90 i 91  położonych w obrębie geodezyjnym Imno, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na brak opinii w w/w  sprawie wydanej przez Organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy - Prawo wodne. 2020-01-14 15:46
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania o wystąpieniu do Organów uzgadniających o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchni zabudowy do 3,74 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek numer 90 i 91 położonych w obrębie geodezyjnym Imno 2020-01-14 15:42
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek Słoneczko VIII Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o  mocy do 4 MW i powierzchni zabudowy do 3,74 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek numer 90 i 91  położonych w obrębie geodezyjnym Imno.      2020-01-14 15:38
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o  mocy do  10 MW i powierzchni zabudowy do 17,5075 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek numer 365/18 i 365/19 położonych w obrębie geodezyjnym Komarowo. 2020-01-14 15:36
dokument   Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i powierzchni zabudowy do 17,5075 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek numer 365/18 i 365/19 położonych w obrębie geodezyjnym Komarowo 2020-01-14 15:34
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o  mocy do  10 MW i powierzchni zabudowy do 17,5075 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek numer 365/18 i 365/19 położonych w obrębie geodezyjnym Komarowo 2020-01-14 15:28
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:. budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w działce nr 221/157 położonej w obrębie geodezyjnym Załom. 2020-01-14 08:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o planowanym terminie i miejscu polowania zbiorowego OHZ Kliniska - dokument stracił ważność 2020-01-14 08:20
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr: 102/12, 106, 108/23 położonych w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2020-01-13 13:50
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 143/11 położonej w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2020-01-13 11:51
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr: 128, 129/21 położonych w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2020-01-13 09:34
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn:'' Rozbudowa Tłoczni Goleniów'' 2020-01-13 08:54
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 10 stycznia 2020r. została wydana decyzja P ? 3 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 111, 63/23, 63/24 w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-01-13 08:37
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 10 stycznia 2020 r. została wydana decyzja P ? 2 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie osiedlowego ciepłociągu 2x DN 100 mm w działkach nr: 60, 64/8, 87, 115/5, 116 położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie dla potrzeb budynków mieszkalnych wielorodzinnych planowanych na działkach nr 115/5 i 116 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie, na wniosek: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 2020-01-10 13:25
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 08 stycznia 2020r. została wydana decyzja P ? 1 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 69 położonej w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka, na wniosek: Inter Invest Sp. z o.o. 2020-01-09 11:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o planowanym terminie i miejscu polowania zbiorowego OHZ Kliniska - dokument stracił ważność 2020-01-03 08:21
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania o wystąpieniu do Organów opiniujących celem uzgodnienia w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW   i powierzchnią zabudowy do 1,35 ha wraz z niezbędna infrastruktura techniczna na terenie działki nr 350 w miejscowości Komarowo , gm. Goleniów 2019-12-31 14:06
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW  i powierzchnią zabudowy do 1,35 ha wraz z niezbędna infrastruktura techniczna na terenie działki nr 350 w miejscowości Komarowo , gm. Goleniów 2019-12-31 14:01
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się, że została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy solarnej (farmy fotowoltaicznej) składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnie nn/SN, układy pomiarowo - zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służące do wytwarzania energii słonecznej z energii słońca  o łącznej mocy nominalnej farmy do 1,0 MW (inwestycja Mosty 10), na terenie części działki numer 162/6 położonej w obrębie geodezyjnym  Mosty, 2019-12-31 13:46
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się, że została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy solarnej (farmy fotowoltaicznej) składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnie nn/SN, układy pomiarowo - zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służące do wytwarzania energii słonecznej z energii słońca  o łącznej mocy nominalnej farmy do 1,0 MW (inwestycja Mosty 9), na terenie części działki numer 162/6 położonej w obrębie geodezyjnym  Mosty, 2019-12-31 13:45
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się , że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy solarnej (farmy fotowoltaicznej) składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnie nn/SN, układy pomiarowo - zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służące do wytwarzania energii słonecznej z energii słońca   o łącznej mocy nominalnej farmy do 1,0 MW (inwestycja Mosty 8), na terenie części działki numer 162/6 położonej w obrębie geodezyjnym  Mosty, 2019-12-31 13:43
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy solarnej (farmy fotowoltaicznej) składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnie nn/SN, układy pomiarowo - zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służące do wytwarzania energii słonecznej z energii słońca  o łącznej mocy nominalnej farmy do 1,0 MW (inwestycja Mosty 7), na terenie części działki numer 162/6 położonej w obrębie geodezyjnym  Mosty, 2019-12-31 13:41
dokument Obwieszczenie -zawiadamia się, że została wydana decyzja   o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy solarnej (farmy fotowoltaicznej) składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnie nn/SN, układy pomiarowo - zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służące do wytwarzania energii słonecznej z energii słońca   o łącznej mocy nominalnej farmy do 1,0 MW (inwestycja Mosty 6), na terenie części działki numer 162/6 położonej w obrębie geodezyjnym  Mosty, 2019-12-31 13:39
dokument Obwieszczenie -zawiadamia się, że została wydana decyzja   o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy solarnej (farmy fotowoltaicznej) składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnie nn/SN, układy pomiarowo - zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służące do wytwarzania energii słonecznej z energii słońca   o łącznej mocy nominalnej farmy do 1,0 MW (inwestycja Mosty 5), na terenie części działki numer 162/6 położonej w obrębie geodezyjnym  Mosty, 2019-12-31 13:37
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się, że została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy solarnej (farmy fotowoltaicznej) składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnie nn/SN, układy pomiarowo - zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służące do wytwarzania energii słonecznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej farmy do 1,0 MW (inwestycja Mosty 4), na terenie części działki numer 162/6 położonej w obrębie geodezyjnym  Mosty, 2019-12-31 13:34
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się, że została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy solarnej (farmy fotowoltaicznej) składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnie nn/SN, układy pomiarowo - zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służące do wytwarzania energii słonecznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej farmy do 1,0 MW (inwestycja Mosty 3), na terenie części działki numer 162/6 położonej w obrębie geodezyjnym  Mosty, 2019-12-31 13:32
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy solarnej (farmy fotowoltaicznej) składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnie nn/SN, układy pomiarowo - zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służące do wytwarzania energii słonecznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej farmy do 1,0 MW (inwestycja Mosty 2), na terenie części działki numer 162/6 położonej w obrębie geodezyjnym Mosty, 2019-12-31 13:30
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy solarnej (farmy fotowoltaicznej) składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnie nn/SN, układy pomiarowo - zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służące do wytwarzania energii słonecznej z energii słońca    o łącznej mocy nominalnej farmy do 1,0 MW (inwestycja Mosty 1), na terenie części działki numer 162/6 położonej w obrębie geodezyjnym  Mosty, 2019-12-31 13:28
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 30 grudnia 2019r. została wydana decyzja P ? 118 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa ( bez przyłączy) w działkach nr: 215/74 i 215/159 w obrębie geodezyjnym Załom, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-12-30 12:00
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 30 grudnia 2019r. została wydana decyzja P ? 119 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej w działkach nr 129/21 i 128 w obrębie geodezyjnym Podańsko. na wniosek: osoby fizycznej. 2019-12-30 11:14
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego. Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystania z wód- odwodnienie gruntów w wykopach budowlanych, szczególne korzystania z wód na odprowadzenie wody z odwodnienia do wód i urządzeń wodnych oraz na wykonanie i likwidacje urządzeń wodnych- wylotów służących do wprowadzenia wody do wód i urządzeń wodnych. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie powiatu gryfickiego oraz goleniowskiego w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego(Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii-część lądowa w zakresie: Etap 3: gazociąg Węzeł Płoty-Tłocznia Goleniów-DN1000 2019-12-30 08:37
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U z 2019r.,poz 1554) zawiadamia się , że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa Gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa o średnicy DN1000 wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obusługi w tym Zespół Zaporowo- Upustowy zlokalizowany w obrębie ewidencyjnym Kiczarowo,GM. Stargard oraz Zepsół Zaporowo-Upustowy w obrębie Przywodzie, Gm. Przelewice w ramach zadania : ''Budowa gazociągu Goleniów- Lwówek DN1000 -Program Baltic Pipe'' 2019-12-27 09:21
dokument Obwieszczenie Dyrektora Reginalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP o zawiadomienu stron o udzieleniu na rzecz GAZ System SA w ramach realizacji inwestycji ''Budowa Gazociągu Goleniów- Lwówek DN1000''poprzez wydanie pozwoleń wodnoprawnych 2019-12-27 08:50
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 24 grudnia 2019r. została wydana decyzja P ? 111 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: wykonaniu otworu zastępczego 5b oraz likwidacji studni 5a na istniejącym ujęciu wody przy ul. Rybackiej 4 w Goleniowie na terenie działki nr 72/2, obręb geodezyjny Goleniów nr 4. na wniosek: Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2019-12-24 09:23
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 23 grudnia 2019r. została wydana decyzja P ? 116 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie pieszo ? jezdni o szerokości 6m, odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w działkach nr: 203/45, 203/56, 208, 203/38 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie, na wniosek: Czwórka Developer Sp. z o.o. 2019-12-23 13:31
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie pozwoleń wodnoprawnych udzielonych na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAS-SYSTEM S.A na wykonanie urządzeń wodnych- odbudowa rowów i urządzeń drenarskich będących w kolizji z projektowanym gazociągiem DN 1000 na terenie powiatu gryfickiego oraz goleniowskiego w ramach realizacji inwestycji pod nazwą : Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii-część lądowa w zakresie : Etap 3:gazociąg Węzeł Płoty-Tłocznia Goleniów-DN1000 2019-12-23 09:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Golneniów o terminach i miejscach polowań (komercyjnych) Koła Łowieckiego "Knieja" sezon 2019/2020 - dokument stracił ważność 2019-12-19 13:54
dokument Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie , Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie : Publiczne Obwieszczenie Zawiadomienia o wydaniu Decyzji - Dotyczy : pozwoleń wodnoprawnych udzielonych na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na wykonanie urządzeń wodnych - dobudowa rowów i urządzeń drenarskich będących w kolizji z projektowanym gazociągiem DN1000 na terenie powiatu gryfickiego oraz goleniowskiego w ramach realizacji inwestycji pod nazwą : Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego ( Baltic Pipe ) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa w zakresie : Etap 3 : gazociąg Węzeł Płoty - Tłocznia Goleniów - DN1000. 2019-12-19 10:06
dokument OBWIESZCZENIE- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie , Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie . Dotyczy : postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji pod nazwą : " Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN1000". 2019-12-18 09:37
dokument Obwieszczenie- podaje się do publicznej wiadomości,  że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego  na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny-kruszywa naturalnego zlokalizowanego   na działkach numer 158/2, 162/7, 162/9, 162/15 i 165 obręb Mosty i 236/2 Danowo  w miejscowości Mosty 2019-12-17 09:45
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 16 grudnia 2019 r. została wydana decyzja P ? 114 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr 120/6 położonej w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. na wniosek: osoby fizycznej. 2019-12-19 13:27
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 16 grudnia 2019 r. została wydana decyzja P ? 115 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w działkach nr: 135/1 i 3/1 w obrębie geodezyjnym Załom, na wniosek: osób fizycznych. 2019-12-19 13:27
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 16 grudnia 2019 r. została wydana decyzja P ? 113 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr: 91, 87/25, 87/26 położonych w obrębie geodezyjnym Żdżary, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2019-12-19 13:28
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 16 grudnia 2019 r. została wydana decyzja P ? 112 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 163, 91/1, 91/7 w obrębie geodezyjnym Stawno. na wniosek: osoba fizyczna. 2019-12-19 13:29
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie linii kablowej sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4 kV, złączy kablowo ? pomiarowych i stacji transformatorowej 15/0,4 kV w działkach nr: 312/26, 312/22, 46/86 , 46/77, 46/78 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2019-12-16 13:34
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o prowadzonym postępowaniu administracyjny w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie osiedlowego ciepłociągu 2x DN 100 mm w działkach nr : 60, 64/8, 87, 115/5, 116 położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie dla potrzeb budynków mieszkalnych wielorodzinnych planowanych na działkach nr 115/5 i 116 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. 2019-12-16 11:46
dokument Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji składników odżywczych z łososia na terenie działki 55/6 obręb geodezyjny Łozienica, gm. Goleniów. 2019-12-16 11:18
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o prowadzonym postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa 719/4, 1047/14, 1047/13, 1047/25, 1047/26 ( w użytku ŁV, W, WłVI), 1091/3, 1092/5, 1093/3, 1094/5, 1171/3, 1125, 1170/3, 1170/2 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie. 2019-12-13 12:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Golneniów z dnia 12.12.2019r. o terminach i miejscach polowań WKŁ Nr 263 "ORZEŁ" sezon 2019/2020 - dokument stracił ważność 2019-12-13 09:08
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w działkach nr 104 i 133/59 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. 2019-12-11 12:57
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 69 położonej w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. 2019-12-11 10:57
dokument Obwieszczenie z dnia 09.12.2019 r. Burmistrza Gminy Goleniów o terminach i miejscu dodatkowych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Szarak - dokument stracił ważność 2019-12-10 09:25
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 09 grudnia 2019r. została wydana decyzja P ? 110 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr : 327 i 161/142 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2019-12-09 15:05
dokument obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 09 grudnia 2019r. została wydana decyzja P ? 111 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 317/11 położonej w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2019-12-09 14:50
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 09 grudnia 2019r. została wydana decyzja P ? 109 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr : 62/41, 69, 82/12 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2019-12-09 14:44
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 09 grudnia 2019r. została wydana decyzja P ? 108 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej średniego napięcia SN 15 kV w działkach nr 31/28, 31/29, 27/2 w obrębie geodezyjnym Żdżary. na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2019-12-09 10:34
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 04 grudnia 2019 roku dotyczące postępowania w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn."Rozbudowa drogi krajowej Nr 3 na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa)-Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem) rozbudowa węzła "Swięta" ("Goleniów Zachód") w ramach Dostosowania Drogi Krajowej Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa)-Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)". 2019-12-09 09:47
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 06 grudnia 2019r. została wydana decyzja P ? 106 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 114/2, 114/8, 148/1, 149/1, 149/2, 155/10, 155/16 w obrębie geodezyjnym Załom. na wniosek: osób fizycznych. 2019-12-06 14:58
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 06 grudnia 2019r. została wydana decyzja P ? 107 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie zbiornika - ujęcie wód powierzchniowych - służącego do celów przeciwpożarowych i nawadniania gruntów leśnych oraz wykonanie wodopoju dla zwierząt leśnych na terenie działki nr 594/5 w obrębie geodezyjnym Miękowo w ramach zadania ? Budowa zbiornika służącego do celów przeciwpożarowych i nawadniania gruntów leśnych, położonego na nieruchomości ? działka nr 594/5 obręb ewidencyjny Miękowo Gmina Goleniów, znajdującej się w zarządzie Nadleśnictwa Goleniów? na wniosek: Nadleśnictwa Goleniów 2019-12-06 14:29
dokument Obwieszczenie Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju o wydaniu decyzji z dnia 31 października 2019., znak: DLI-III.4620.15.2019.KS.15 utrzymująca w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 6/2019 z dnia 17 maja 2019 r.,znak:AP-1.747.5-5.2019.PM, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zamierzenia inwestycyjnego pn."Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN1000" na terenie wojwództwa zachodniopomorskiego. 2019-12-05 07:59
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:. budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączem i przyłącza wodociągowego w działce nr 221/81 w obrębie geodezyjnym Załom. 2019-12-04 14:50
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: wykonaniu otworu zastępczego 5b oraz likwidacji studni 5a na istniejącym ujęciu wody przy ul. Rybackiej 4 w Goleniowie na terenie działki nr 72/2 . 2019-12-04 13:21
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 111, 63/23, 63/24 w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie . 2019-12-04 11:34
dokument Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 29 listopada 2019 roku dotyczące postępowania w sprawie przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. " Rozbudowa drogi krajowej Nr 3 na odcinku Miękowo ( koniec obw. Miękowa ) - Rzęśnica ( węzeł Rzęśnica z węzłem ) odcinek od km 65+567 do km 68+029". 2019-12-04 08:12
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 02 grudnia 2019 r. została wydana decyzja P ? 105 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 32/27, 116, 36, 66 w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-12-03 13:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Golneniów o terminach i miejscch polowań Koła Łowieckiego "SZARAK" sezon 2019/2020 - dokument stracił ważność 2019-11-26 11:45
dokument Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodne w Szczecinie Dotyczy : postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące gazociągu DN 1000 na terenie powiatu gryfickiego oraz goleniowskiego w ramach realizacji inwestycji pod nazwą : Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego ( Baltic Pipe ) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa w zakresie : Etap 3 : gazociąg Węzeł Płoty - Tłocznia Goleniów - DN1000. 2019-11-21 14:52
dokument OBWIESZCZENIE Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Dotyczy : postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji pod nazwą : "Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek DN1000". 2019-11-21 08:12
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa ( bez przyłączy) w działkach nr: 215/74 i 215/159 w obrębie geodezyjnym Załom. 2019-11-20 13:08
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP o zawiadomieniu stron w sprawie wydania decyzji Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA 2019-11-20 12:23
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej średniego napięcia SN 15 kV w działkach nr 31/28, 31/29, 27/2 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2019-11-20 11:42
dokument Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie wydania na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji pod nazwą : " Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek DN1000" . 2019-11-20 10:10
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 15 listopada 2019r. została wydana decyzja P ? 102 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 104, 55/14, 55/33 w obrębie geodezyjnym Białuń, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-11-18 13:08
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 18 listopada 2019r. została wydana decyzja P ? 103 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 12/2, 669/1, 1/2, 696/47, 13, 696/36 w obrębie geodezyjnym Glewice 2. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-11-18 12:59
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 12 listopada 2019 r.w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych-odbudowa rowów i urządzeń drenarskich będących w kolizji z projektowanym gazociągiem DN1000 na terenie powiatu gryfickiego oraz goleniowskiego w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii-część lądowa w zakresie: Etap 3:gazociąg Węzeł Płoty-Tłocznia Goleniów-DN1000. 2019-11-18 11:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Golneniów o terminach i miejscach polowań (polowania administracyjne) Nadleśnictwo Kliniska sezon 2019/2020 - dokument stracił ważność 2019-11-15 11:48
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o prowadzonym postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 163, 91/1, 91/7 w obrębie geodezyjnym Stawno. 2019-12-17 11:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Golneniów o terminach i miejscch polowań Koła Łowieckiego "Bór" sezon 2019/2020 - dokument stracił ważność 2019-11-15 09:31
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:. budowie pieszo ? jezdni o szerokości 6m, odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w działkach nr: 203/45, 203/56, 208, 203/38 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2019-11-13 10:57
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 12 listopada 2019r. została wydana decyzja P ? 101 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 133/63 położonej w obrębie geodezyjnym Białuń. na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2019-11-13 09:08
dokument obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 12 listopada 2019r. została wydana decyzja P ? 100 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w działkach nr: 221/81, 221/238, 221/103 w obrębie geodezyjnym Załom, na wniosek: osoby fizycznej. 2019-11-12 14:43
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie zbiornika - ujęcie wód powierzchniowych - służącego do celów przeciwpożarowych i nawadniania gruntów leśnych oraz wykonanie wodopoju dla zwierząt leśnych na terenie działki nr 594/5 w obrębie geodezyjnym Miękowo w zamach zadania ? Budowa zbiornika służącego do celów przeciwpożarowych i nawadniania gruntów leśnych, położonego na nieruchomości ? działka nr 594/5 obręb ewidencyjny Miękowo Gmina Goleniów, znajdującej się w zarządzie Nadleśnictwa Goleniów.? 2019-11-08 14:49
dokument obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 08 listopada 2019r. została wydana decyzja P ? 98 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 468/23 i 468/27 położonych w obrębie geodezyjnym Ciechno ? poza terenem objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego . na wniosek: osoby fizycznej. 2019-11-08 12:36
dokument obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 08 listopada 2019r. została wydana decyzja P ? 99 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 377/22, 69, 101/1, 45 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie, na wniosek: osoby fizycznej. 2019-11-08 12:27
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 08 listopada 2019r. została wydana decyzja P ? 97 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 29/76, 29/48, 31 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie, na wniosek: osoby fizycznej. 2019-11-08 12:22
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 07 listopada 2019 r. została wydana decyzja P ? 96 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia ? do 0,5 MPa ? gazyfikacja m. Budno i Żółwia - w działkach nr : 39 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie, nr: 461/1, 464/17, 464/9 ( część objęta planem), 461/2, 466/1 ( część objęta planem ), 461/3 ( część objęta planem ), 531/2, 468/23, 468/27( część objęta planem) w obrębie Ciechno, nr: 109/24 (część objęta planem) , 109/25, 109/33, 109/41, 80 ( część objęta planem), 215, 17/19, 30/25, 32/12, 19/4, 18/2, 8/10, 22/15, 23/8, 26/ 52/3, 50/1, 50/2, 64, 56/1, 120, 32/10 w obrębie Budno, nr: 119 w obrębie Imno ? poza terenem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-11-07 14:21
dokument Obwieszczenie z dnia 4 listopada 2019 r., Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny w Goleniowie podaje do publicznej wiadomości informację o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie dokonanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.Mszczonowskiej nr 4, w dniu 3 października 2019 r. zgłoszenia wodnoprawnego, dotyczącego odprowadzania wód z wykopów budowlanych zlokalizowanych na terenie działek :nr 108/2,nr 108/4, obręb Budno, gmina Goleniów w związku z rozbudową tłoczni gazu Goleniów. 2019-11-07 10:20
dokument Obwieszczenie z dnia 4 listopada 2019 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny w Goleniowie podaje do publicznej wiadomości informację o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie dokonanego przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp.z o.o. z siedzibą w Goleniowie przy ul.I Brygady Legionów 18A, w dniu 30 września 2019 r. zgłoszenia wodnoprawnego dotyczącego wykonania robót polegających na odprowadzeniu wód z próbnych pompowań z otworu hydrogeologicznego nr 5b, zlokalizowanego na terenie działki nr 72/2, obręb nr 4 miasto Goleniów, w okresie od grudnia 2019 r. do stycznia 2020 r 2019-11-07 10:02
dokument obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 04 listopada 2019r. została wydana decyzja P ? 95 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w działkach nr: 301/34 i 48/2 w obrębie geodezyjnym Marszewo. na wniosek: osoby fizycznej. 2019-11-05 10:37
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 317/11 położonej w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2019-11-05 09:55
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku spółki Operator Gazociągów Przesyłowych 2019-11-04 09:34
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 25 października 2019r. została wydana decyzja P ? 94 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 31/9 i 104 w obrębie geodezyjnym Żdżary na wniosek: osoby fizycznej. 2019-10-25 14:29
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w działkach nr: 135/1 i 3/1 w obrębie geodezyjnym Załom. 2019-10-25 09:25
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr 120/6 położonej w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2019-10-24 10:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Golneniów o terminach i miejscach polowań (polowania komercyjne) Nadleśnictwo Kliniska sezon 2019/2020 - dokument stracił ważność 2019-10-24 08:27
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr: 62/41, 69, 82/12 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. 2019-10-23 12:36
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr : 91, 87/25, 87/26 położonych w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2019-10-23 11:05
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr: 327 i 161/142 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2019-10-23 09:38
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Stargardzie zgodnie z art.400 ust.7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przyjęcia przez SuperDrop S.A. z siedzibą w Karczewie praw i obowiązków wynikających z decyzji dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie PGW WP udzielającej BBP Sp. z o.o. Zakładowi produkcyjnemu w Łozienicy, do dnia 16.08.2049 r.,pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu do ziemi (rowu) wód opadowych lub roztopowych z terenu Zakładu zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 105/8 w obrębie geodezyjnym 0018 Łozienica w gminie Goleniów. 2019-10-22 15:09
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 114/2, 114/8, 148/1, 149/1, 149/2, 155/10, 155/16 w obrębie geodezyjnym Załom. 2019-10-22 14:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Golneniów o terminach i miejscach polowań Koła Łowieckiego "PUSZCZA" w Szczecinie sezon 2019/2020 - dokument stracił ważność 2019-10-21 12:35
dokument obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 18 października 2019 r. została wydana decyzja P ? 93 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 309/3, 299/19, 309/2, 300/22,300/23,300/7, 300/10, 301/21, 301/23, 301/16, 6/9, 6/10, 6/1, 6/11, 6/12, 46/22, 301/19, części 48/2, części 46/75, 2/4, 1/5, 2/5, 2/8, 266/9, 70, części 136/1, 56/6, 263/6, 264/11,114/4, 136/2, 58, części 32/3, 23/3, części 341/8, części 341/25 w obrębie geodezyjnym Marszewo ? poza częściami działek objętymi aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-10-18 15:05
dokument Obwieszczenie informujące o wydaniu przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju decyzji z dnia 27 września 2019 r., znak: DLI-II.4621.31.2019.PMJ.12, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 4/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r., znak: AP-1.7820.168-16.2018.MM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo-koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzęśnica-Dostosowanie Drogi Krajowej Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa)- Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)". 2019-10-16 13:52
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 14 października 2019 r. została wydana decyzja P ? 92 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji transformatorowej kontenerowej, na terenie działki 1090/6 w obrębie geodezyjnym Modrzewie, - budowie linii kablowej 15 kV na terenie działek nr: 1090/6, 1092/3, 1090/5, 1086/22 w obrębie Modrzewie, na terenie działki nr 1/1 w obrębie nr 6 w Goleniowie, oraz na terenie działek nr: 124 ( poza terenem objętym aktualnym planem zagospodarowania ) , 40/2, 66, 64/2 w obrębie nr 1 w Goleniowie, - budowie sieci rozdzielczej kablowej na terenie działki 1090/6 w obrębie Modrzewie, - budowie słupa linii napowietrznej 15 kV w miejsce demontowanego istniejącego słupa na terenie działki 1092/3 w obrębie Modrzewie, - demontażu stacji transformatorowej słupowej na terenie działki nr 1090/6 w obrębie Modrzewie, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2019-10-15 14:20
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 12/2, 669/1, 1/2, 696/47, 13, 696/36 w obrębie geodezyjnym Glewice 2 2019-10-11 08:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Golneniów o terminach i miejscch polowań Koła Łowieckiego "Moczary" sezon 2019/2020 - dokument stracił ważność 2019-10-10 14:59
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:. budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w działkach nr: 221/81, 221/238, 221/103 w obrębie geodezyjnym Załom. 2019-10-10 13:04
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:. budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w działkach nr: 301/34 i 48/2 w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2019-10-10 10:49
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:. budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 104, 55/14, 55/33 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2019-10-10 08:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Golneniów o terminach i miejscach polowań Koła Łowieckiego "LEŚNIK" sezon 2019/2020 - dokument stracił ważność 2019-10-08 11:16
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 32/27, 116, 36, 66 w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. 2019-10-02 10:30
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:. budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 29/76, 29/48, 31 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2019-10-01 16:58
dokument obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 31/9 i 104 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2019-10-01 14:15
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:. budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 377/22, 69, 101/1, 45 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2019-10-01 12:13
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:. budowie linii kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 133/63 położonej w obrębie geodezyjnym Białuń. 2019-10-01 10:22
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:. budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 468/23 i 468/27 położonych w obrębie geodezyjnym Ciechno ? zgodnie z oznaczeniem na załączniku graficznym ? poza terenem objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego . 2019-10-01 09:25
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji transformatorowej kontenerowej na terenie działki 1090/6 w obrębie geodezyjnym Modrzewie, - budowie linii kablowej 15 kV na terenie działek nr: 1090/6, 1092/3, 1090/5, 1086/22 w obrębie Modrzewie, na terenie działki nr 1/1 w obrębie nr 6 w Goleniowie , oraz na terenie działek nr: 124 ( poza terenem objętym aktualnym planem zagospodarowania ) , 40/2, 66, 64/2 w obrębie nr 1 w Goleniowie, - budowie sieci rozdzielczej kablowej na terenie działki 1090/6 w obrębie Modrzewie, - budowie słupa linii napowietrznej 15 kV w miejsce demontowanego istniejącego słupa na terenie działki 1092/3 w obrębie Modrzewie, - demontażu stacji transformatorowej słupowej na terenie działki nr 1090/6 w obrębie Modrzewie 2019-09-24 15:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19.09.2019 w sprawie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Leśnik w Goleniowie - dokument stracił ważność 2019-09-19 14:57
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 19 września 2019 r. została wydana decyzja P ? 91 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr 311 i 291 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna, na wniosek: osoby fizycznej. 2019-09-19 12:35
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 12 września 2019 r. została wydana decyzja P ? 90 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 221/81 i 221/72 w obrębie geodezyjnym Załom. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-09-19 11:07
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się że dnia 18 września  2019r. została wydana decyzja                                         o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 19/ŚU/2019 dla przedsięwzięcia pn:                       ?Zmiana sposobu użytkowania obiektów do chowu drobiu polegająca na zwiększeniu maksymalnej jednoczesnej obsady drobiu do 126 000 szt. tj. do 3024 DJP, w instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na terenie działek nr 8/7 i 8/8 obręb geodezyjny Inina?. 2019-09-19 10:47
dokument Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że przystąpiono   do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  pod nazwą : Instalacja do przetwarzania odpadów na terenie kopalni Kruszyw na części działki nr 162/15 obręb geodezyjny Mosty, w miejscowości Mosty, gmina Goleniów w celu wzbogacania urobku kopalnianego?. 2019-09-18 09:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12.09.2019 r. o polowaniach zbiorowych KŁ Bór - dokument stracił ważność 2019-09-13 13:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12.09.2019 r. w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencyjnej pobytu na polowaniu WKŁ Łoś 2019-09-13 13:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12.09.2019 r. o polowaniach zbiorowych WKŁ ŁOŚ - dokument stracił ważność 2019-09-13 13:34
dokument Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że przystąpiono  do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 24 jednorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą tworzących osiedle mieszkaniowe na działce nr 83 obręb geodezyjny Czarna Łąka 2019-09-10 11:41
dokument Obwieszczenie zawiadamia się, że w dniu 26 sierpnia 2019r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 18/ŚU/2019 dla przedsięwzięcia polegającego  na wykonaniu studni głębinowej  nr 1 położonej na działce nr 144/125 obręb geodezyjny Mosty. 2019-09-06 14:00
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że w dniu 26 sierpnia 2019r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 18/ŚU/2019 dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej  nr 1 położonej na działce nr 144/125 obręb geodezyjny Mosty. 2019-09-06 13:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 4 września 2019 r. o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i głosowania przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-04 15:07
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 02 września 2019 r. została wydana decyzja P ? 89 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 48/2 i 49/5 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo. na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2019-09-04 10:24
dokument obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 02 września 2019 r. została wydana decyzja P ? 88 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr 221/187 położonej w obrębie geodezyjnym Załom. na wniosek: osoby fizycznej. 2019-09-03 15:02
dokument obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 02 września 2019 r. została wydana decyzja P ? 87 zmieniająca decyzję P-14 z dnia 18 marca 2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 327, 324/3, 324/7, 323/5 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. Zmiana dot. lokalizacji projektowanego gazociągu średniego ciśnienia w drodze powiatowej ( działka nr 323/5). na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-09-03 12:54
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 02 września 2019 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: części 428/2, 333/2, części działki 333/1, 210/14, 210/7, 210/8, 210/10, 329/5, części 333/9, 144/2 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć oraz w działkach nr: 19/2, 12/2, 669/1, 1/ 2, 696/47, 13, 696/36 w obrębie geodezyjnym Glewice 2. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-09-02 14:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-22 15:07
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 13 sierpnia 2019 r.dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie pozwolenia wodnoprawnego dla planowanego zadania pn."Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m" 2019-08-20 11:03
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 19 sierpnia 2019 r. została wydana decyzja P - 85 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 215/64, 130/54, 215/159, 215/144 w obrębie geodezyjnym Załom, 2019-08-19 15:27
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 19 sierpnia 2019 r. została wydana decyzja P - 86 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 104 i 31/9 położonych w obrębie geodezyjnym Żdżary, 2019-08-19 15:24
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie "Budowy kompleksu Polimery Police,składającego się z instalacji PDH, instalacji PP, INFRASTRUKTURY PP, instalacji pomocniczych i połączeń międzyobiektowych oraz terminala przeładunkowo-magazynowego". 2019-08-13 13:22
dokument obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 12 sierpnia 2019 r. została wydana decyzja P ? 83 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 193/1, 200/1, 215/2 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna. na wniosek: osoby fizycznej. 2019-08-12 15:14
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 12 sierpnia 2019 r. została wydana decyzja P ? 84 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej średnicy 110 mm, na terenie działek nr: 36, 80, 22/18 położonych w obrębie geodezyjnym Budno. na wniosek: osoby fizycznej. 2019-08-12 13:53
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 12 sierpnia 2019 r. została wydana decyzja P ? 82 zmieniająca decyzji P-16 z dnia 18 marca 2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr :103 i 130/3 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie i działki nr: 6 i 80 w obrębie geodezyjnym nr 10 w Goleniowie, zmiana zapisów w/w decyzji dot. numeru działki przez którą planuje się przeprowadzenie w/w sieci tj. z działki nr z 6 obr 10 Goleniów, na działkę nr 6/2, obr 10 Goleniów. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-08-12 11:15
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Wiśniówka (działkę o nr ewidencyjnym 60 w obrębie 11 Goleniów) kładki dla ruchu konnego w ciągu dróg wewnętrznych z działki o numerze ewidencyjnym 489/2 w obrębie 11 miasta Goleniów na działkę o nr ewidencyjnym 504 w obrębie 0033 Ciechno w gminie Goleniów. 2019-08-09 13:42
dokument obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 09 sierpnia 2019 r. została wydana decyzja P ? 80 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 114/4 i 96/1 w obrębie geodezyjnym Marszewo. na wniosek: osoby fizycznej. 2019-08-09 13:11
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 09 sierpnia 2019 r. została wydana decyzja P ? 81 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 31/14 w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-08-09 11:29
dokument Obwieszczenia - podaje się stronom do wiadomości, że w dniu 08 sierpnia 2019r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.: ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Krępsko  ? Budzień polegająca na budowie drogi dla rowerów (trasa wokół Zalewu Szczecińskiego) zlokalizowanego na terenie działek numer: 438/1, 420, 280/1, 279, 430, 278/2, 278/1, 429, 248/1, 248/2, 248/3, 427, 426, 247/1, 480, 422, 719/8, 221/5, 221/4, 218/1, 221/1 obręb Krępsko 231/3, 608, 257, 251, 252, 235, 233/2, 233/4, 232/2, 129/3, 103/3, 102, 53, 548/2, 548/4 Kąty, 811, 549/3 473/1 810, 474/1 obręb Budzień? 2019-08-08 15:34
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 05 sierpnia 2019 r. została wydana decyzja P ? 79 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii energetycznej kablowej 15 kV w działkach nr: 41/3, 42, 40, 60, 104, 77, 69/26, 69/28, 71/2 w obrębie geodezyjnym Łaniewo i 91, 72/4, 84, 83, 85, 93/2, 104, 105, 31/9, 31/24, 27/2, 29, 103, 106, 195 w obrębie geodezyjnym Żdżary oraz budowa stanowiska słupowego oraz złącza kablowego średniego napięcia 15 kV w działce nr 103 w obrębie geodezyjnym Żdżary. na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2019-08-08 14:48
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany do decyzji P-14 z dnia 18 marca 2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 327, 324/3, 324/7, 323/5 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. Zmiana dot. lokalizacji projektowanego gazociągu średniego ciśnienia w drodze powiatowej ( działka nr 323/5). 2019-08-08 11:07
dokument Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 24 jednorodzinnych budynków mieszkalnych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, tworzących osiedle mieszkaniowe na działce nr 83 obręb geodezyjny Czarna Łąka. 2019-08-07 15:22
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się , że została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 15/ŚU/2019 dla przedsięwzięcia pn: ?Budowa hali produkcyjno-magazynowej, wyposażonej w instalację do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie działek nr 55/16 i 55/17 obręb geodezyjny nr 0018 Łozienica, gm. Goleniów?. 2019-08-07 15:20
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia ? do 0,5 MPa ? gazyfikacja m. Budno i Żółwia - w działkach nr : 39 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie, nr: 461/1, 464/17, 464/9 ( część objęta planem) , 461/2, 466/1 ( część objęta planem ) ,461/3 ( część objęta planem ) ,531/2, 468/23, 468/27( część objęta planem) w obrębie Ciechno , nr: 109/24 (część objęta planem) , 109/25, 109/33, 109/41, 80 ( część objęta planem) , 215, 17/19, 30/25, 32/12, 19/4, 18/2, 8/10, 22/15, 23/8, 26/ 52/3, 50/1, 50/2, 64, 56/1, 120, 32/10 w obrębie Budno, nr: 119 w obrębie Imno ? poza terenem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 2019-08-06 13:46
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 02 sierpnia 2019 r. została wydana decyzja P ? 78 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej średnicy 110 mm, na terenie działek nr: 374/21, 78, 77, 103/6, 126/4 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska . na wniosek: osoba fizyczna. 2019-08-02 16:38
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 02 sierpnia 2019 r. została wydana decyzja P ? 77 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie linii kablowej SN 15 kV, na terenie działek nr: 54, 420, 421/6 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2019-08-02 15:39
dokument Obwieszczenie - podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny-kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działkach numer 158/2, 162/7, 162/9, 162/15 i 165 obręb Mosty i 236/2 Danowo w miejscowości Mosty. 2019-08-02 15:28
dokument Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że przystąpiono  do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 24 jednorodzinnych budynków mieszkalnych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, tworzących osiedle mieszkaniowe na działce nr 83 obręb geodezyjny Czarna Łąka 2019-08-02 15:23
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że Burmistrz Gminy Goleniów wydał postanowienie w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego  na wykonaniu studni głębinowej nr 1 położonej na działce nr 144/125 obręb geodezyjny Mosty             2019-08-02 15:20
dokument OBWIESZCZENIE-zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej nr 1 położonej na działce nr 144/125 obręb geodezyjny Mosty.      2019-08-02 15:13
dokument OBWIESZCZENIE O DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ NR 13/ŚU/2019 2019-08-02 15:10
dokument obwieszczenie o decyzji środowiskowej NR 12/ŚU/2019 2019-08-02 15:10
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 31 lipca 2019 r. została wydana decyzja P ? 76 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 163, 91/1, 91/7 w obrębie geodezyjnym Stawno. na wniosek: osoba fizyczna. 2019-08-02 13:54
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 29 lipca 2019 r. została wydana decyzja P ? 74 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 38/1, 219/44, 219/36 położonych w obrębie geodezyjnym Dobroszyn, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-08-01 09:57
dokument Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że przystąpiono  do przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla przedsięwzięcia pn:  Zmiana sposobu użytkowania obiektów do chowu drobiu polegająca na zwiększeniu maksymalnej jednoczesnej obsady drobiu do 126 000 szt. tj. do 3024 DJP, w instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na ternie działek nr 8/7 i 8/8 obręb geodezyjny Inina 2019-08-01 08:39
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 29 lipca 2019 r. została wydana decyzja P ? 75 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 129 i 124/67 w obrębie geodezyjnym Białuń. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-07-31 14:41
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 24 lipca 2019 r. została wydana decyzja P ? 72 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 129, 138/3, 138/21 w obrębie geodezyjnym Białuń. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-07-31 10:42
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 24 lipca 2019 r. została wydana decyzja P ? 73 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działce nr 33/40 położonej w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. na wniosek: osoby fizycznej. 2019-07-31 08:35
dokument obwieszczenie-Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 24 lipca 2019 r. została wydana decyzja P ? 71 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 28 w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka i 78/3, 78/6, 78/8, 78/13, 78/80, 78/84, 78/86, 78/79 w obrębie geodezyjnym Pucic. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-07-30 13:00
dokument obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 24 lipca 2019 r. została wydana decyzja P ? 70 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w działkach nr: 111/70, 111/71, 55, 111/50, 111/98 położonych w obrębie geodezyjnym Pucice. na wniosek: osoby fizycznej. 2019-07-29 14:58
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany do decyzji P-16 z dnia 18 marca 2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr :103 i 130/3 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie i działki nr: 6 i 80 w obrębie geodezyjnym nr 10 w Goleniowie, zmiana zapisów w/w decyzji dot. numeru działki przez którą planuje się przeprowadzenie w/w sieci tj. z działki nr z 6 obr 10 Goleniów, na działkę nr 6/2, obr 10 Goleniów. 2019-07-26 13:39
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:. budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr 311 i 291 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2019-07-26 12:16
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 104 i 31/9 położonych w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2019-07-26 11:24
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 48/2 i 49/5 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2019-07-26 10:11
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o wyłożeniu Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu Gminy Goleniów na lata 2019 - 2034. 2019-07-24 15:40
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn. "Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN1000" na terenie województwa zachodniopomorskiego 2019-07-23 14:50
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że pismem z dnia 21 czerwca 2019r. tutejszy Organ przesłał do Organów uzgadniających uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej nr 1 położonej na działce nr 144/125 obręb geodezyjny Mosty 2019-08-08 14:06
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 19 lipca 2019 r. została wydana decyzja P ? 69 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie osiedlowego ciepłociągu 2x DN 100 mm w działkach nr : 60, 64/8, 87, 115/5, 116 położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie dla potrzeb budynków mieszkalnych wielorodzinnych planowanych na działkach nr 115/5 i 116 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie ? na wniosek: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 2019-07-19 14:01
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 16 lipca 2019 dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o zwolnieniu na realizację inwestycji drogowej : Rozbudowa drogi krajowej Nr 3 na odcinku Miękowo-Rzęśnica 2019-07-19 13:22
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 15 lipca 2019 r. została wydana decyzja P ? 68 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej średniego napięcia 15 kV pomiędzy linią napowietrzną L-84 a linią napowietrzną L-342 wraz z budową słupów elektroenergetycznych i napowietrznego łącznika zdalnie sterowanego typu reklozer, na terenie działek nr: 173, 163, 91/1, 94, 93 w obrębie geodezyjnym Stawno. na wniosek: Enea Operator Sp. z o.o. 2019-07-18 14:01
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 15 lipca 2019 r. została wydana decyzja P ? 67 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 221/238, 221/27, 221/266, 73/5 w obrębie geodezyjnym Załom. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-07-18 10:48
dokument obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 15 lipca 2019 r. została wydana decyzja P ? 66 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 98 i 148 w obrębie geodezyjnym Miękowo. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-07-18 10:00
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: części 428/2, 333/2, części działki 333/1, 210/14, 210/7, 210/8, 210/10, 329/5, części 333/9, 144/2 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć oraz w działkach nr: 19/2, 12/2, 669/1, 1/ 2, 696/47, 13, 696/36 w obrębie geodezyjnym Glewice 2. 2019-07-16 09:27
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 309/3, 299/19, 309/2, 300/22, 300/23, 300/7, 300/10, 301/21, 301/23, 301/16, 6/9, 6/10, 6/1, 6/11, 6/12, 46/22, 301/19, części 48/2, części 46/75, 2/4, 1/5, 2/5, 2/8, 266/9, 70, części 136/1, 56/6, 263/6, 264/11,114/4, 136/2, 58, części 32/3, 23/3, części 341/8, części 341/25 w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2019-07-15 10:35
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr 221/187 położonej w obrębie geodezyjnym Załom. 2019-07-10 14:59
dokument obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 01 lipca 2019 r. została wydana decyzja P ? 62 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 60/1 i 52/9 w obrębie geodezyjnym Mosty, na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-07-09 15:18
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 01 lipca 2019 r. została wydana decyzja P ? 63 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 30 i 265/10 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-07-09 12:34
dokument obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 01 lipca 2019 r. została wydana decyzja P ? 64 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w działkach nr: 104 i 110/1 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. na wniosek: osoby fizycznej. 2019-08-08 15:30
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 01 lipca 2019 r. została wydana decyzja P ? 65 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr 220/17, 220/27, 8 położonych w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. na wniosek: osoby fizycznej. 2019-07-09 08:10
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 163, 91/1, 91/7 w obrębie geodezyjnym Stawno. 2019-07-05 13:38
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 28.06.2019 r., znak: AP-1.747.10-7.2019 WP informujące o wydaniu w dniu 26.06.2019 r. decyzji Nr 10/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla zamierzenia pn:-Rozbudowa Tłoczni Gazu Goleniów;-Budowa żluzy odbiorczo-nadawczej wraz z niezbędną infrastrukturą dla gazociągu DN 1000 relacji Goleniów-Lwówek;-Budowa śluzy odbiorczo-nadawczej wraz z niezbedą infrastrukturą dla "Inwestycji stanowiącej infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii-część lądowa w zakresie :Etap 3: gazociąg Węzeł Płoty-Tłocznia Goleniów-DN1000",na terenie województwa zachodniopomorskiego w powiecie goleniowskim. 2019-07-04 09:30
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2019 r. została wydana decyzja P ?61 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 133/63 i 104 w obrębie geodezyjnym Białuń . na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-07-01 14:11
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:. budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 193/1, 200/1, 215/2 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2019-06-28 11:03
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:. budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 114/4 i 96/1 w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2019-06-28 09:46
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej średnicy 110 m na terenie działek nr: 36, 80, 22/18 położonych w obrębie geodezyjnym Budno. 2019-06-27 14:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o polowaniu zbiorowym KŁ Bór 2019-06-27 13:29
dokument Obwieszczecie Wojewody Zachodniopomorskiego informujące o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.:"Budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Dani-część lądowa :Etap 3 i część Etapu 2". 2019-06-27 11:54
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii energetycznej kablowej 15 kV w działkach nr: 41/3, 42, 40, 60, 104, 77, 69/26, 69/28, 71/2 w obrębie geodezyjnym Łaniewo i 91, 72/4, 84, 83, 85, 93/2, 104, 105, 31/9, 31/24, 27/2, 29, 103, 106, 195 w obrębie geodezyjnym Żdzary oraz budowa stanowiska słupowego oraz złącza kablowego średniego napięcia 15 kV w działce nr 103 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2019-06-27 08:58
dokument Obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Zmiana sposobu użytkowania obiektów do chowu drobiu polegająca na zwiększeniu maksymalnej jednoczesnej obsady drobiu do 126 000 szt. tj. do 3024 DJP, w instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na ternie działek nr 8/7 i 8/8 obręb geodezyjny Inina? 2019-06-27 08:32
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dn.19 czerwca 2019 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn."Rozbudowa drogi krajowej Nr 3 na odcinku Miękowo (koniec obw.Miękowa)-Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem) rozbudowa węzła "Rzęśnica". 2019-06-26 13:05
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej średnicy 110 m na terenie działek nr: 374/21, 78, 77, 103/6, 126/4 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska. 2019-06-26 13:02
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 129 i 124/67 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2019-06-26 11:51
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:. budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 221/81 i 221/72 w obrębie geodezyjnym Załom . 2019-06-26 10:18
dokument obwieszczenie - ) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:. budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 13/14 w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka 2019-06-25 16:56
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie linii kablowej średniego napięcia 15 kV na terenie działek nr: 54, 420, 421/6 w obrębie geodezyjnym Lubczyna . 2019-06-25 16:17
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 215/64, 130/54, 215/159, 215/144 w obrębie geodezyjnym Załom. 2019-06-25 15:24
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 24 czerwca 2019 r. została wydana decyzja P ? 60 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV oraz złączy kablowych na terenie działek nr: 130/54, 215/64, 215/144, 215/159 położonych w obrębie geodezyjnym Załom, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2019-06-25 11:48
dokument obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2019 r. została wydana decyzja P ? 55 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 20, 46/56 ,46/47 położonych w obrębie geodezyjnym Pucice, na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-06-25 09:55
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2019 r. została wydana decyzja P ? 59 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr 1/4 i 90 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-06-24 15:03
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2019 r. została wydana decyzja P ? 58 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 69 i 82/12 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka, na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-06-24 12:39
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2019 r. została wydana decyzja P ? 56 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 2/8 i 10/40 w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie. na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-06-24 11:48
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2019 r. została wydana decyzja P ? 57 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 170/11, 8, 71/8, 46/8 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-06-24 10:43
dokument Obwieszczenie zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie placu manewrowego w miejscowości Rurka wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej                                     na  działce nr 130 obręb geodezyjny Dobroszyn, 2019-06-19 15:22
dokument obwieszczenie o decyzji 2019-06-19 15:18
dokument obwieszczenie o decyzji środowiskowej 2019-06-19 15:17
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie osiedlowego ciepłociągu 2x DN 100 mm w działkach nr : 60, 64/8, 87, 115/5, 116 położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie dla potrzeb budynków mieszkalnych wielorodzinnych planowanych na działkach nr 115/5 i 116 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. 2019-06-17 10:05
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 13 czerwca 2019 r. została wydana decyzja P ? 54 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 104, 106/1, 106/9 w obrębie geodezyjnym Białuń . na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-06-14 13:23
dokument obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 10 czerwca 2019 r. została wydana decyzja P ? 51 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 44/4 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2019-06-14 08:37
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 10 czerwca 2019 r. została wydana decyzja P ? 50 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 159/8 położonej w obrębie geodezyjnym Stawno. na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2019-06-13 14:09
dokument obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 10 czerwca 2019 r. została wydana decyzja P ? 49 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 85/47, 42/12 w obrębie geodezyjnym nr 103 w Goleniowie na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-06-13 12:25
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 10 czerwca 2019 r. została wydana decyzja P ? 48 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 53/15, 34/5, 34/2 w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-06-13 10:40
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 10 czerwca 2019 r. została wydana decyzja P ? 52 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej o średnicy 110 mm wraz z przyłączem na terenie działek nr: 461/3, 458/6, 458/5 położonych w obrębie geodezyjnym Ciechno, na wniosek: osoby fizycznej. 2019-06-12 12:57
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 10 czerwca 2019 r. została wydana decyzja P ? 53 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV i złącza kablowo ? pomiarowego w działce nr 124 położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie . na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2019-06-12 11:31
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 06 czerwca 2019 r. została wydana decyzja P ? 47 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr 104 i 7/3 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń . na wniosek: osób fizycznych. 2019-06-12 08:40
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 03 czerwca 2019 r. została wydana decyzja P ? 46 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 221/238, 221/27, 221/266 w obrębie geodezyjnym Załom , na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-06-11 14:07
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 03 czerwca 2019 r. została wydana decyzja P ? 45 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 104 i 133/39 w obrębie geodezyjnym Białuń. na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-06-11 10:40
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 03 czerwca 2019 r. została wydana decyzja P ? 44 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 29/2 i 53/15 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. na wniosek: MK DEVELOPER Sp. z o.o. 2019-06-11 09:08
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 221/238, 221/27, 221/266, 73/5 w obrębie geodezyjnym Załom. 2019-06-06 10:25
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 31 maja 2019 r. została wydana decyzja P ? 42 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej na terenie działek nr 19 i 111 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie. na wniosek: DINO Polska S.A. 2019-06-06 09:37
dokument obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 129, 138/3, 138/21 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2019-06-05 12:44
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działce nr 33/40 położonej w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. 2019-06-05 10:29
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej średniego napięcia 15 kV pomiędzy linią napowietrzną L-84 a linią na powietrzną L-342 wraz z budową słupów elektroenergetycznych i napowietrznego łącznika zdalnie sterowanego typu reklozer na terenie działek nr: 173, 163, 91/1, 94, 93 w obrębie geodezyjnym Stawno. 2019-06-05 09:37
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 38/1, 219/44, 219/36 położonych w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. 2019-06-04 15:14
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 28 w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka i 78/3, 78/6, 78/8, 78/13, 78/80, 78/84, 78/86, 78/79 w obrębie geodezyjnym Pucice. 2019-06-04 14:00
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 98( użytek dr) i 148 (użytek dr ) w obrębie geodezyjnym Miękowo. 2019-06-04 12:20
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP o wszczęciu postępowania SZ.RUZ.421.108-8.2018.VG.ZK 2019-06-04 08:53
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód powierzchniowych z rzeki Iny w km 11+915 na działce nr 1093/3 obr. Modrzewie, gm. Goleniów, powiat goleniowski, do celów technologicznych podczas budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowo) - Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem). 2019-06-03 11:00
dokument obwieszczenie - budowie i przebudowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 125 PE ( do 0,5 MPa) wraz z przyłączami w działkach nr : 541, 284, 283, 295, 324, 323, 332, 311, 319, 318, 317, 314, 313 położonych w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie . 2019-05-30 11:09
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 16.05.2019 r. dotyczące podania do publicznej wiadomości, że w dniu 16.05.2019 r. została wydana decyzja Nr 309/2019 znak : WAB.6740.225.05.2019.MJa dla SOLBET Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim. 2019-05-28 10:15
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 24 maja 2019 r. została wydana decyzja P ? 40 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej o średnicy 110 mm, na terenie działki nr 411/5 położonej w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. na wniosek: osoby fizycznej. 2019-05-27 14:07
dokument Obwieszczenie informujące o wydaniu przez Ministra Inwestycji i Rozwoju decyzji z dnia 10 maja 2019 r., znak: DLI.1.6620.12.2017.IS.20 uchylajacej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałym zakresie utrzymującej w mocy decyzje Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 1/2017 z dnia 28 marca 2017 r., znak : AP-1.747.2-4.2017.PM o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów-Płoty". 2019-05-24 14:36
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 24 maja 2019 r. została wydana decyzja P ? 39 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kablowej nn 0,4 kV i SN 15 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym i kontenerową stacją transformatorową 0,4 kV / 15 kV o powierzchni zabudowy do 35 m2 na terenie działek nr 129, 130/1, 130/2 w obrębie geodezyjnym nr 4 w Goleniowie. na wniosek: PKP Energetyka S.A. 2019-05-24 11:04
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak AP-1.747.5-7.2019.PM informujące o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: ,,Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN1000" na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2019-05-24 09:35
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 20 maja 2019 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa drogi krajowej Nr 3 na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) - Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem) rozbudowa węzła ,,Święta"(,,Goleniów Zachód") w ramach Dostosowania Drogi Krajowej Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) - Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)". 2019-05-23 14:38
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w działkach nr: 111/70, 111/71, 55, 111/50, 111/98 położonych w obrębie geodezyjnym Pucice. 2019-05-23 13:40
dokument obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr 220/17, 220/27, 8 położonych w obrębie geodezyjnym Dobroszyn 2019-05-23 09:58
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w działkach nr: 104 i 110/1 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń . 2019-05-22 15:06
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 21 maja 2019 r. została wydana decyzja P ? 38 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr: 170/11, 8, 46/8 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. na wniosek: osoby fizycznej. 2019-05-22 10:27
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 21 maja 2019 r. została wydana decyzja P ? 37 zmieniająca decyzję P-34 z dnia 16 lipca 2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania części mieszkalnej na cele dydaktyczne i przebudowie budynków szkoły wraz z infrastrukturą, na terenie działki nr 257/1 położonej w obrębie geodezyjnym Komarowo. Zmiana zapisów w/w decyzji dot. rozszerzenia inwestycji o działki nr 255 i 256/3, obręb geodezyjny Komarowo . na wniosek: Gmina Goleniów 2019-05-22 09:18
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego SZ.RUZ.421.117-7.2018.VG.ZK 2019-05-21 09:29
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Stargardzie z dnia 17 maja 2019 r. SZ.ZUZ.3.421.25.2.2019.MG1 2019-05-21 09:25
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 14 maja 2019 r., że w dniu 14 maja 2019 r. dla Burmistrza Gminy Goleniów, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów została wydana decyzja Nr 3/2019 znak : WAB/D/6746.1.05.2019.DS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na : przebudowie ulicy Aleja Róż w Goleniowie na odcinku od ul. Gen. Władysława Andersa do skrzyżowania z ul. Władysława Reymonta i Bolesława Prusa, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości : działki nr 283, 541, 327/7 obręb geodeyzjny nr 8 miasta Goleniów. 2019-05-21 08:18
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 13 maja 2019 r. została wydana decyzja P ? 34 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr 124/10 i 129 w obrębie geodezyjnym Białuń. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-05-20 15:24
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 13 maja 2019 r. została wydana decyzja P ? 35 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 69 w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka . na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-05-20 14:05
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 13 maja 2019 r. została wydana decyzja P ? 36 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr 129 i 141/8 w obrębie geodezyjnym Białuń. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-05-20 12:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu zawiadamia się, że w dniu 06.05.2019 r. została wydana decyzja nr 16/2019 o umorzeniu postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przystanku kajakowego z elementami funkcjonalnie związanymi wraz z niezbędnym zagosopodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych : 73,74,1/4,1/9 w obrębie Goleniów 8, gm. Goleniów. 2019-05-20 08:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o polowaniach zbiorowych KL Szarak 2019-05-17 11:04
dokument Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 13 2019-05-17 08:46
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 30 i 265/10 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie . 2019-05-15 12:10
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 104, 106/1, 106/9 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2019-05-15 09:33
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr 1/4 i 90 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2019-05-14 14:58
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV oraz złączy kablowych na terenie działek nr: 130/54, 215/64, 215/144, 215/159 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. 2019-05-14 12:43
dokument obiweszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 20, 46/56, 46/47 położonych w obrębie geodezyjnym Pucice. 2019-05-14 09:58
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 69 i 82/12 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. 2019-05-13 14:07
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 170/11, 8, 71/8, 46/8 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2019-05-13 12:55
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 2/8 i 10/40 w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie. 2019-05-13 10:58
dokument obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 85/47, 42/12 w obrębie geodezyjnym nr 103 w Goleniowie. 2019-05-13 10:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o książce ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu KŁ ORLIK 13.05.2019 r. 2019-05-13 09:58
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 53/15, 34/5, 34/2 w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. 2019-05-13 09:26
dokument Informacja Dyrektowa Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie znak : SZ.RUZ.421.33-3.2019.MD 2019-05-10 11:52
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji nr 5/2019 z dnia 25.04.2019 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzęśnica - budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo". 2019-05-10 11:47
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kablowej nn 0,4 kV i SN 15 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym i kontenerową stacją transformatorową 0,4 kV / 15 kV o powierzchni zabudowy do 35 m2, na terenie działek nr 129, 130/1, 130/2 w obrębie geodezyjnym nr 4 w Goleniowie. 2019-05-09 15:05
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 07 maja 2019 r. została wydana decyzja P ? 32 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 22,42,16/8 w obrębie geodezyjnym Białuń. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-05-09 13:17
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 30 kwietnia 2019 r. została wydana decyzja P ? 28 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 66, 36,116 w obrębie geodezyjnym Dobroszyn i w działkach 5/6 i 90 w obrębie geodezyjnym Rurzyca. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-05-09 09:25
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 30 kwietnia 2019 r. została wydana decyzja P ? 29 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 126/8 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-05-08 14:44
dokument obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 30 kwietnia 2019 r. została wydana decyzja P ? 30 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 101/1 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-05-08 13:51
dokument obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 06 maja 2019r. została wydana decyzja P ? 31 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: realizacji inwestycji pod nazwą ? przebudowa kortów tenisowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu?, na terenie działki oznaczonej nr 60/1 w obrębie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie. na wniosek: Gmina Miasto Szczecin. 2019-05-07 11:59
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania o wystąpieniu do Organów opiniujących celem uzgodnienia w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn.: ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Krępsko ? Budzień polegająca na budowie drogi dla rowerów ( trasa wokół Zalewu Szczecińskiego) zlokalizowanego na terenie działek numer: 438/1, 420, 280/1, 279, 430, 278/2, 278/1, 429, 248/1, 248/2, 248/3, 427, 426, 247/1, 480, 422, 719/8, 222/5, 221/4, 218/1, 221/1 obręb Krępsko 231/3, 608, 257, 251, 252, 235, 233/2, 233/4, 232/2, 129, 103/3, 102, 53, 548/2, 548/4 Kąty, 811, 549/3 473/1 810, 474/1 obręb Budzień? 2019-04-30 15:04
dokument Obwieszczenie -zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek Pracowni Projektowej Dróg i Mostów ?DIM? działającej z upoważnienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Krępsko ? Budzień polegająca na budowie drogi dla rowerów ( trasa wokół Zalewu Szczecińskiego) zlokalizowanego na terenie działek numer: 438/1, 420, 280/1, 279, 430, 278/2, 278/1, 429, 248/1, 248/2, 248/3, 427, 426, 247/1, 480, 422, 719/8, 222/5, 221/4, 218/1, 221/1 obręb Krępsko 231/3, 608, 257, 251, 252, 235, 233/2, 233/4, 232/2, 129, 103/3, 102, 53, 548/2, 548/4 Kąty, 811, 549/3 473/1 810, 474/1 obręb Budzień. 2019-04-30 14:59
dokument Obwieszczenie-Burmistrz Gminy Goleniów- zawiadamia się , że dnia 05 kwietnia 2019r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 5 budynków mieszkalnych oraz bazy sprzętowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla obsługi tej inwestycji na terenie działki numer 49/1 obręb geodezyjny Modrzewie. 2019-04-30 14:55
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak AP-1.747.5-2.2019.PM informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: ,,Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN1000" na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2019-04-30 09:05
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 kwietnia 2019, znak WONS-OŚ.420.31.2019.EP.1, w sprawie przedsięwzięcia pn. ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ?przesyłowej? z miejscowości Mosty do PG ?Wysypisko? w miejscowości Podańsko? 2019-04-29 14:39
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek Insbud Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej nr 1 położonej na działce nr 144/125 obręb geodezyjny Mosty. 2019-04-25 15:22
dokument Obwieszczenie -zawiadamia się strony postępowania, że pismem z dnia 12 kwietnia 2019r. Burmistrz Gminy Goleniów wystąpił do Organów uzgadniających z prośbą          o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania   na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej nr 1 położonej na działce nr 144/125 obręb geodezyjny Mosty, 2019-04-25 15:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 kwietnia 2019 r. o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-25 13:04
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2019 r. została wydana decyzja P ? 27 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm, na terenie działki nr 134/5 położonej w obrębie geodezyjnym Podańsko. na wniosek: osoba fizyczna. 2019-04-25 09:47
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 44/4 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2019-04-24 16:54
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 159/8 położonej w obrębie geodezyjnym Stawno. 2019-04-24 16:24
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV i złącza kablowo ? pomiarowego w działce nr 124 położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2019-04-24 16:02
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej o średnicy 110 mm wraz z przyłączem, na terenie działek nr: 461/3, 458/6, 458/5 położonych w obrębie geodezyjnym Ciechno. 2019-04-24 15:38
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej o średnicy 110 mm, na terenie działki nr 411/5 położonej w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2019-04-24 14:21
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 221/238, 221/27, 221/266 w obrębie geodezyjnym Załom. 2019-04-24 13:51
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr 104 i 7/3 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. 2019-04-24 12:03
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 133/63 i 104 w obrębie geodezyjnym Białuń . 2019-04-24 11:14
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 104 i 133/39 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2019-04-24 09:37
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej o średnicy 110 mm na terenie działek nr: 171 i 172 położonych w obrębie geodezyjnym Tarnówko. 2019-04-24 08:42
dokument Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 15/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oraz przebudowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV wraz ze złączem kablowym i mufą kablową na terenie działki nr 197 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9 miasta Goleniów, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. 2019-04-24 08:22
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr: 29/2 i 53/15 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. 2019-04-24 08:12
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr: 170/11, 8, 46/8 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2019-04-23 14:59
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 23 kwietnia 2019 r. została wydana decyzja P ? 26 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków i zasileniem energetycznym na terenie działek nr : 47/3, 596 i 46/2 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie. na wniosek: Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2019-04-23 11:52
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 23 kwietnia 2019 r. została wydana decyzja P ? 25 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej w działkach nr 323/4 i 318 w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie. na wniosek: osoby fizycznej. 2019-04-23 10:53
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany do decyzji P-34 z dnia 16 lipca 2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania części mieszkalnej na cele dydaktyczne i przebudowie budynków szkoły wraz z infrastrukturą, na terenie działki nr 257/1 położonej w obrębie geodezyjnym Komarowo. Zmiana zapisów w/w decyzji dot. rozszerzenia inwestycji o działki nr 255 i 256/3, obręb geodezyjny Komarowo . 2019-04-18 12:18
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 12 kwietnia 2019 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo-koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzęśnica-Dostosowanie Drogi Krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) - Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)". 2019-04-16 09:24
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 10.04.2019 r. dotyczące podania do publicznej wiadomości, że w dniu 22.03.2019 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek Solbet Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia projektu zamiennego do decyzji Nr 283/2017 z dnia 16.05.2017 r., znak : WAB.6740.157.06.2017.MJa wydanej przez Starostę Goleniowskiego, pozwolenia na rozbudowę instalacji do produkcji betonu komórkowego. 2019-04-16 08:04
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 08 kwietnia 2019 r. została wydana decyzja P ? 23 ODMAWIAJĄCA ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie parterowej wiaty biesiadnej o powierzchni zabudowy do 168m2, krytej dachem dwuspadowym, z utwardzoną nawierzchnią wewnątrz, na terenie działki nr 116/1 położonej w obrębie geodezyjnym Załom wraz z dojściem do drogi wewnętrznej. na wniosek: Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Załomiu. 2019-04-10 12:35
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 08 kwietnia 2019 r. została wydana decyzja P ? 20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w działkach nr: 77, 78, 374/21 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska. na wniosek: osoby fizycznej. 2019-04-10 09:26
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 08 kwietnia 2019 r. została wydana decyzja P ? 22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w działkach nr: 286/7 i 423 położonych w obrębie geodezyjnym Krępsko. na wniosek: osoby fizycznej. 2019-04-09 13:48
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 08 kwietnia 2019 r. została wydana decyzja P ? 21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 312/22 i 46/77 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo, na wniosek: osoby fizycznej. 2019-04-09 11:16
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 08 kwietnia 2019 r. została wydana decyzja P ? 19 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 138/6, 140, 96 położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie i działkach nr: 86, 85/44 w obrębie geodezyjnym nr 10 w Goleniowie. na wniosek: osoby fizycznej. 2019-04-09 10:04
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 08 kwietnia 2019 r. została wydana decyzja P ? 24 zmieniająca zapisy decyzji P-24 z dnia 08 maja 2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej kablowej 15 kV w działkach nr 145/1, 142, 96, 92/4, 92/5, 92/3, 92/1, 87, 58, 39 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie, nr 117 w obrębie nr 4 w Goleniowie, nr 309/3 w obrębie geodezyjnym Marszewo. Zmiana zapisów w/w decyzji dot. terminu wykonania robót budowlanych w ul. Maszewskiej tj. do 31 lipca 2019r. na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2019-04-09 08:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o książce ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu KŁ Bór w Przemoczu 2019-04-05 14:17
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 25.03.2019 r., że na wniosek Pana Dominika Liakosa, działającego w imieniu i z upoważnienia zarządcy drogi - Burmistrza Gminy Goleniów - z dnia 26.02.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie : wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na : przebudowie ulicy Aleja Róż w Goleniowie na odcinku od ul. Gen. Władysława Andersa do skrzyżowania z ul. Władysława Reymonta i Bolesława Prusa, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości : działki nr 283,284,535,541,327/5,327/6,327/7, obręb geodezyjny nr 8 miasta Goleniów. 2019-04-02 08:28
dokument obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr 129 i 141/8 w obrębie geodezyjnym Białuń . 2019-04-01 17:39
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr 124/10 i 129 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2019-04-01 17:00
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie i przebudowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 125 PE ( do 0,5 MPa) wraz z przyłączami w działkach nr : 541, 284, 283, 295, 324, 323, 332, 311, 319, 318, 317, 314, 313 położonych w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie. 2019-04-01 16:11
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej w działkach nr 323/4 i 318 w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie. 2019-04-01 15:28
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 69 w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. 2019-04-01 15:11
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 22, 42, 16/8 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2019-04-01 14:33
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm na terenie działki nr 134/5 położonej w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2019-04-01 13:51
dokument obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie (regulacji) naturalnych nieumocnionych skarp brzegowych wykonywanych w ramach inwestycji pn. ?Modernizacja toru wodnego Świnoujście ? Szczecin do głębokości 12,5 m?, zadanie ? Tor wodny? na terenie działek nr : 26, 27, 40/2 i 39 w obrębie geodezyjnym Jedliny. 2019-04-01 09:59
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 18 marca 2019 r. została wydana decyzja P ? 13 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w działkach nr: 106/10 i 40 położonych w obrębie geodezyjnym Łaniewo. na wniosek: osoby fizycznej. 2019-03-27 11:56
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 18 marca 2019 r. została wydana decyzja P ? 16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr :103 i 130/3 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie i dz. nr: 6 i 80 w obrębie geodezyjnym nr 10 w Goleniowie. na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-03-27 09:32
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 18 marca 2019 r. została wydana decyzja P ? 14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 327, 324/3, 324/7, 323/5 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-03-26 15:41
dokument obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniowa zawiadamia, że w dniu 25 marca 2019 r. zostało wydana decyzja P - 18 o odmowie wznowienia postępowanie w sprawie zakończonej ostateczną decyzją P-15 z dnia 30 kwietnia 2015r. ustalającą lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 43179 Krępsko wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na terenie działki nr 250/1 położonej w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2019-03-26 12:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-03-25 12:42
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 18 marca 2019 r. została wydana decyzja P ? 15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr 49/2 i 49/19 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie . na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-03-22 14:33
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 22 marca 2019 r. została wydana decyzja P ? 17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej w działkach nr: 327 i 143/11 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. na wniosek: osoby fizycznej. 2019-03-22 11:33
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 101/1 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2019-03-19 08:49
dokument obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 18 marca 2019 r. została wydana decyzja P ? 12 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 130/54, 215/159, 215/144 w obrębie geodezyjnym Załom. na wniosek: osoby fizycznej. 2019-03-18 13:02
dokument obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 12 marca 2019 r. została wydana decyzja P ? 11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 75/6, 15/12, 12/1, 15/10, 15/4, 15/8, 15/6 położonych w obrębie geodezyjnym Podańsko. na wniosek: osoby fizycznej. 2019-03-18 13:03
dokument obwieszczenie -budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 75/6, 15/12, 12/1, 15/10, 15/4, 15/8, 15/6 położonych w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2019-03-18 10:32
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 08 marca 2019 r. dot. wydania decyzji o środowikowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Modernizacja odkupionej od ENEA operator Sp. z o.o. linii 220 kV Morzyczyn-Recław". 2019-03-15 11:51
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 06.03.2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczyspospolitej Polskiej i Królestwa Danii-część lądowa". 2019-03-15 11:52
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany do decyzji P-24 z dnia 08 maja 2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej kablowej 15 kV w działkach nr 145/1, 142, 96, 92/4, 92/5, 92/3, 92/1, 87, 58, 39 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie, nr 117 w obrębie nr 4 w Goleniowie, nr 309/3 w obrębie geodezyjnym Marszewo. Zmiana zapisów w/w decyzji dot. terminu wykonania robót budowlanych w ul. Maszewskiej tj. do 31 lipca 2019r. 2019-03-14 13:26
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 08 marca 2019 r. została wydana decyzja P ? 10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr 27/30 i 27/42 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-03-14 09:05
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 01 marca 2019 r. została wydana decyzja P ? 7 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr: 327 i 143/11 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2019-03-13 14:29
dokument obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 01 marca 2019 r. została wydana decyzja P ? 8 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr: 90 i 5/6 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca. na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2019-03-13 13:07
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, w działce nr 126/8 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2019-03-13 11:35
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 66, 36,116 w obrębie geodezyjnym Dobroszyn i w działkach 5/6 i 90 w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2019-03-13 08:46
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków i zasileniem energetycznym na terenie działek nr : 47/3 (poza terenem leśnym), 596 i 46/2 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie. 2019-03-12 14:25
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka drogi gminnej o długości do 64 m z włączeniem do drogi powiatowej, na terenie działek nr 19 i 111 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie. 2019-03-12 13:39
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie parterowej wiaty biesiadnej o powierzchni zabudowy do 168m2, krytej dachem dwuspadowym, z utwardzoną nawierzchnią wewnątrz na terenie działki nr 116/1 położonej w obrębie geodezyjnym Załom wraz z dojściem do drogi wewnętrznej . 2019-03-12 12:13
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz ze złączem kablowym SN (ZKSN) i mufą kablową, zlokalizowanej na działce nr 197 w obrębie 9 m. Goleniów, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.. 2019-03-12 09:49
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 22.02.2019 r., że na wniosek zarządcy drogi - Burmistrza Gminy Goleniów dotyczące informacji, że w dniu 22.02.2019 r. została wydana decyzja Nr 2/2019 znak: WAB/D/6746.11.04.2018.2019.MJa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Metalowej wraz z budową łącznika na odcinku od ul. Metalowej do ul. Nowogardzkiej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną. 2019-03-04 10:09
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 19 lutego 2019 r. została wydana decyzja P ? 6 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV w działkach nr: 309/3, 309/2, 48/2, 136/1, 114/4,70 w obrębie geodezyjnym Marszewo, poza terenem objętym aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. na wniosek: ENEA Operator Sp. z.o.o. 2019-02-26 13:14
dokument Owieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego, znak : AP-1.7840.1.9-8.2019.MM, informujące o wydaniu 19.02.2019 r. decyzji nr 28/2019 w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 209/2017 z dnia 10.11.2017 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów-Płoty. 2019-02-26 13:06
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 18 lutego 2019 roku dotyczące postępowanie w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzęśnica - budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo". 2019-02-25 08:27
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w działkach nr: 77, 78, 374/21 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska. 2019-02-19 15:19
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w działkach nr: 286/7 i 423 położonych w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2019-02-19 14:25
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 130/54, 215/159, 215/144 w obrębie geodezyjnym Załom. 2019-02-19 12:54
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 312/22 i 46/77 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2019-02-18 12:15
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 138/6, 140, 96 położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie i działkach nr: 86, 85/44 w obrębie geodezyjnym nr 10 w Goleniowie. 2019-02-18 09:57
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 12.02.2019 r., że na wniosek zarządcy drogi - Burmistrza Gminy Goleniów została wydana decyzja Nr 1/2019 znak : WAB/D/6746.10.04.2018.2019.MG o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na : rozbudowie ulicy Łąkowej i ulicy Jarzębinowej w miejscowości Załom. 2019-02-15 08:38
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 08.02.2019 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. ,,Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego(Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii-część lądowa". 2019-02-12 09:29
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr :103 i 103/3 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie i działka nr: 6 i 80 w obrębie geodezyjnym nr 10 w Goleniowie . 2019-02-11 13:35
dokument obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 07 lutego 2019 r. została wydana decyzja P ? 4 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4?Play? na terenie działki nr 171/1 położonej w obrębie geodezyjnym Glewice 1. na wniosek: P4 Sp. z o.o. 2019-02-08 12:51
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 3/ŚU/2019 dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fabryki drabin, rusztowań, podnośników i produktów specjalnych z profili aluminiowych wraz z budową hali produkcyjno- magazynowej z częścią administracyjną na terenie działek nr 1174, 1176, 1179, 1180, 1183/1 położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica, przy ul. Prostej 32. 2019-02-06 15:29
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 1/ŚU/2019 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki numer 8 obręb geodezyjny Modrzewie (przed scaleniem działki numer 96 i 97 obręb geodezyjny Modrzewie). 2019-02-05 14:46
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku dotyczące postępowania w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. ,,Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo - Rzęśnica - Dostosowanie Drogi Krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) - Rzęśnica (węzełRzęśnica z węzłem)". 2019-02-05 13:51
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 30 stycznia 2019 r. została wydana decyzja P ? 3 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm w działce nr 241 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie . na wniosek: General Logistics System Poland Sp. z o.o. 2019-02-01 14:38
dokument Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 stycznia 2019 r., znak : WONS-OŚ.420.49.2018.AW.27 i WONS-OŚ.420.49.2018.AW.28 . 2019-02-01 09:01
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 28.01.2019 r., że na wniosek zarządcy drogi - Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28.12.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Metalowej wraz z budową łącznika na odcinku od ul. Metalowej do ul. Nowogardzkiej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną tj. wodociągową, kanaliazacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczną i telekomunikacyjną. 2019-02-01 08:53
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr :327, 324/3, 324/7, 323/5 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2019-01-31 10:29
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w działkach nr: 106/10 i 40 położonych w obrębie geodezyjnym Łaniewo . 2019-01-28 10:21
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr 49/2 i 29/19 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2019-01-25 09:25
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego, znak AP-1.7840.1.9-2.2019.MM, informujące o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 209/2017 z dnia 10.11.2017 r. zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę gazociągu DN700 Szczecin-Gdańska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na tereni województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etao V Goleniów-Płoty. 2019-01-24 12:52
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Łąkowej i ulicy Jarzębinowej w miejscowości Załom 2019-01-23 11:02
dokument Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem, sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni biogazowej na terenie działki nr 55\10 zlokalizowanej w Goleniowskim Parku Przemysłowym w obrębie geodezyjnym Łozienica oraz uzyskano wymagane przepisami prawa uzgodnienia niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2019-01-18 15:30
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 75/6 (na użytku oznaczonym symbolem Tr), 15/12, 12/1, 15/10, 15/4, 15/8, 15/6 położonych w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2019-01-18 14:36
dokument obwieszczenie- zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr: 327 i 143/11 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć 2019-01-18 12:50
dokument obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr: 90 i 5/6 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2019-01-18 10:19
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV w działkach nr: 309/3,309/2,48/2,136/1,114/4,70 w obrębie geodezyjnym Marszewo - zgodnie z oznaczeniem na załączniku graficznym ? poza terenem objętym aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego ? teren oznaczony na załącznikach graficznych. 2019-01-17 14:20
dokument obwieszczenie -zawiadamiającego o wyznaczeniu nowego terminu (do 09 lutego 2019r. ) do załatwienia sprawy o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?Play? na terenie działki nr 171/1 położonej w obrębie geodezyjnym Glewice 1. 2019-01-16 14:12
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 09 stycznia 2018 r. została wydana decyzja P ? 1, umarzająca postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie linii kablowej 15kV i linii kablowej 0,4kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na terenie działek nr 199 i 35 położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2019-01-16 09:01
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm w działce nr 241 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie . 2019-01-14 10:05
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 14 stycznia 2019r. została wydana decyzja P ? 2 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie i rozbudowie budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie na terenie działki oznaczonej nr 2 w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie. na wniosek: Gminy Goleniów 2019-01-14 08:31
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: realizacji inwestycji pod nazwą ? przebudowa kortów tenisowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu? na terenie działki oznaczonej nr 60/1 w obrębie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie. 2019-01-09 12:15
katalog Polowania zbiorowe - KATALOG -
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 8 stycznia 2019 r.zawiadamia się wszystkie strony w sprawie, iż Prezydent Miasta Szczecin, w trybie art. 71 ust.2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 j.t. ze zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 j.t. ze zm.), wydał decyzję z dnia 8 stycznia 2019 r., znak: WGKiOŚ-ll.6220.1.14.2018.JS o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Zespół hotelowo-usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Portowej 14 A w Szczecinie?. 2019-01-08 13:45
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 8 stycznia 2019 r. - podaje się do publicznej wiadomości iż na wniosek Tian Yu Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. E. Bałuki 24, Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję z dnia 8 stycznia 2019 r., znak: WGKiOŚ-ll.6220.1.14.2018.JS 0 środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Zespół hotelowo-usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Portowej 14 A w Szczecinie?. 2019-01-08 13:44
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 03 stycznia 2018 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowanie administracyjne dot. wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Burmistrza Goleniowa z dnia 30 kwietnia 2015r. P-15 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT43179 Krępsko wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi, na terenie działki nr 250/1 położonej w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2019-01-07 09:59
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej w działkach nr: 327 i 143/11 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć . 2019-01-02 13:48
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4?Play? na terenie działki nr 171/1 położonej w obrębie geodezyjnym Glewice 1. 2019-01-02 10:48
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo-koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rześnica-budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drog ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo". 2018-12-24 10:52
dokument Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z 19.12.2018 r., znak : AP-1.7840.3.35-3.2018.GZ informujące, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 30/Z/2018 z 19.12.2018 r., znak : AP-1.7840.3.35-2.2018.GZ zatwierdzająca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowę odcinka sieci wodociągowej : w pasie drogowym drogi ekspresowej S3 (przejście poprzeczne pod drogą ekspresową), na działce nr 2 i nr 502/1 obręb Rzęśnica oraz na terenie zamkniętym PKP (przejście pod torami linii kolejowej nr 401 realacji Szczecin Dąbie-Świnoujście Port), na działce nr 2/6 obręb 4003 Dąbie, w ramach inwestycji pn. ,,Budowa spinki wodociągu łączącej Osiedle Wielgowo z Osiedlem Załom w Szczecinie". 2018-12-24 10:48
dokument obwieszczenie- zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie i rozbudowie budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie na terenie działki oznaczonej nr 2 w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie. 2018-12-21 13:40
dokument obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 19 grudnia 2018 r. została wydana decyzja P ? 71 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie strefy końcowego podejścia i startu ( FATO) oraz punktu celowania wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanych na terenie lotniska Szczecin ? Goleniów, na części działki nr 696/72 w obrębie geodezyjnym Glewice 2 przyległej do bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego ( HEMS) Szczecin oraz budowa infrastruktury energetycznej na terenie działki nr 696/6 w obrębie Glewice 2. na wniosek: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 2018-12-21 11:52
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 20/śu/2018 dla przedsięwzięcia pn ?Budowa hali produkcyjno-magazynowej, wyposażonej w instalację do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie działek nr 55/16 i 55/17 obręb geodezyjny nr 0018 Łozienica, gm. Goleniów?. 2018-12-20 15:28
dokument obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 19 grudnia 2018 r. została wydana decyzja P ? 70 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej 0,4 kV i szafki energetycznej na terenie działek 328/28 i 328/35 w obrębie geodezyjnym Kliniska w celu oświetlenia boiska sportowego. na wniosek: Gmina Goleniów 2018-12-20 09:39
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 4 grudnia 2018 r., że w dniu 3 grudnia 2018 r. dla Burmistrza Gminy Goleniów, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów została wydana decyzja Nr 11/2018 znak : WAB/D/6746.07.05.2018.MP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na : budowie drogi dojazdowej w Goleniowie, przewidzianej do realizacji na terenie wg katastru nieruchomości : działki nr 132/20,11/3,14,15 obręb geodezyjny nr 7 miasta Goleniów. 2018-12-20 08:40
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 14 grudnia 2018 r. została wydana decyzja P ? 68 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 70, 103/6, 105/5 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. na wniosek: osoby fizycznej. 2018-12-18 14:10
dokument obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 14 grudnia 2018 r. została wydana decyzja P ? 69 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 5/6 i 90 w obrębie geodezyjnym Rurzyca oraz 36 w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. na wniosek: osoby fizycznej. 2018-12-18 12:53
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zebrania wszystkich dowodów w sprawie przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: ,,Zespół hotelowo-usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Portowej 14 A w Szczecinie". 2018-12-17 14:00
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 03 grudnia 2018 r. została wydana decyzja P ? 67 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji wodociągowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie działek nr 30/6, 30/3, 29 i 88 położonych w obrębie geodezyjnym Niewiadowo. na wniosek: Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2018-12-12 11:20
dokument obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 28 listopada 2018 r. została wydana decyzja P ? 66 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ( grawitacyjnej i tłocznej ) w działce nr 23/3 położonej w obrębie geodezyjnym Marszewo. na wniosek: osoby fizycznej. 2018-12-11 15:07
dokument obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr 27/30 i 27/42 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. 2018-12-10 10:58
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzieleniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, ul. Bogaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin w ramach realizacji zadania pn.: ,,Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzęśnica-Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo" pozwolenia wodnoprawnego Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 2018-12-06 08:58
dokument Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A., reprezentowanego przez pełnomocnika - Panią Agnieszką Boroń, prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN 1000". 2018-12-06 08:36
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 23.11.2018 r., że na wniosek zarządcy drogi - Burmistrza Gminy Goleniów dotyczące informacji, że w dniu 23.11.2018 r. została wydana decyzja Nr 9/2018 znak: WAB/D/6746.09.04.2018.MJA o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Leśnej w miejscowości Załomwraz z infrastrukturą techniczną tj. instalacją wodociągową, teletechniczną i elektryczną, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości : działek nr 135,145/1,144/1,143 i 43/3, obręb geodezyjny Załom, gmina Goleniów. 2018-12-05 08:30
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 03.12.2018 r., że na wniosek zarządcy drogi - Burmistrza Gminy Goleniów została wydana decyzja Nr 10/2018 znak: WAB/D/6746.08.05.2018.TD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na : budowie ulicy Bocznej i Wytwórczej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną. 2018-12-05 08:13
dokument obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 16 listopada 2018 r. została wydana decyzja P ? 65 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w działkach nr: 199/1 i 277 w obrębie geodezyjnym Komarowo. na wniosek: osoby fizycznej. 2018-11-23 13:42
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. dotyczące postępowania w sprawie wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo-koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzęśnica-Dostosowanie Drogi Krajowej Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw.Miękowa) - Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)". 2018-11-20 13:17
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie strefy końcowego podejścia i startu ( FATO) oraz punktu celowania wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanych na terenie lotniska Szczecin ? Goleniów , na części działki nr 696/72 w obrębie geodezyjnym Glewice 2 przyległej do bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego ( HEMS) Szczecin oraz budowa infrastruktury energetycznej na terenie działki nr 696/6 w obrębie Glewice 2. 2018-11-20 12:18
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie dot. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonania urządzeń wodnych oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych oraz na korzystanie z wód objęte zakresem usług wodnych, w ramach realizacji zadania ,,Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo-koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzęśnica-Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo". 2018-11-20 12:03
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie udzielenia na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych oraz na korzystanie z wód objęte zakresem usług wodnych, w ramach realizacji zadania ,,Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo-koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzęśnica-Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozo-Miękowo". 2018-11-15 08:28
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 9 listopada 2018 r. zawiadamia się wszystkie strony w sprawie że Prezydent Miasta Szczecin w ramach oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn ?Zespół hotelowo-usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Portowej 14 A w Szczecinie? po uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, pismem z dnia 09.11.2018 r., ponownie wystąpił do organów współdziałających o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz z o opinię przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Dyrektora RZGW w Szczecinie PGW WP, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie 2018-11-14 13:34
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin podaje się do publicznej wiadomości że Prezydent Miasta Szczecin przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn ?Zespół hotelowo-usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Portowej 14 A w Szczecinie? 2018-11-14 13:30
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej 0,4 kV i szafki energetycznej na terenie działek 328/28 i 328/35 w obrębie geodezyjnym Kliniska w celu oświetlenia boiska sportowego. 2018-11-14 11:41
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego, że na wniosek zarządcy drogi-Burmistrza Gminy Goleniów, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów z dnia 25.09.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie : wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Bocznej i Wytwórczej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną tj.: siecią wodociągową wraz z przyłączami, siecią kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanalizacji deszczowej z wpustami i przyłączami, siecią oświetlenia u;icznego, budową stacji transformatorowej oraz kanałów technologicznych wraz z likwidacją kolizji linii napowietrznej Nn 0,4 i Sn 15 kV. 2018-11-13 09:54
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 05 listopada 2018 r. została wydana decyzja P ? 64 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr 104 i 111/8 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2018-11-13 09:17
dokument Obwieszcze-zawiadamia się , że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z wbudowanym garażem o powierzchni 150 m2 każdy na terenie działki nr 67, obręb geodezyjny Załom, Z 2018-11-09 14:52
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Danowo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na terenie działki 236/4 położonej w obrębie geodezyjnym Danowo 2018-11-09 14:46
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 31 października 2018 r. została wydana decyzja P ? 64, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr 104 i 111/8 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2018-11-09 14:21
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 31 października 2018 r. została wydana decyzja P ? 61, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr 74/8 i 215/118 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2018-11-09 11:50
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 31 października 2018 r. została wydana decyzja P ? 62, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 114/9 położonej w obrębie geodezyjnym Załom. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2018-11-09 09:20
dokument obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 05 listopada 2018 r. została wydana decyzja P ? 63, zmieniająca zapisy decyzji P-34 z dnia 14 lipca 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. nr 43470 Żdżary na terenie działki nr 100/15 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary. Zmiana zapisów dot. informacji, że na wieży kratowej zostanie zamontowane 9 anten sektorowych oraz 5 anten radioliniowych. na wniosek: T-Mobile Polska S.A. 2018-11-08 12:45
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie PGW WP z dnia 31 października 2018 r. o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych. 2018-11-08 08:38
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 5/6 i 90 w obrębie geodezyjnym Rurzyca oraz 36 w obrębie geodezyjnym Dobroszyn . 2018-11-06 14:30
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 70, 103/6, 105/5 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2018-11-06 12:24
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 29.10.2018 r., że na wniosek zarządcy drogi-Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28.09.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Leśnej w miejscowości Załom wraz z infrastrukturą techniczną tj. instalacją wodociągową, teletechniczną i elektryczną, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości : działek nr 135,145/1,144/1,143 i 43/3 obręb geodezyjny Załom, gmina Goleniów. 2018-11-02 11:52
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się, strony postępowania że w dniu 22 października 2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, niepodpiwniczonych z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem z przyłączami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej oraz zew. instalacją elektryczną, wod-kan i gazową wraz z budową wewnętrznej drogi dojazdowej na terenie działki nr 46/56 obręb geodezyjny Pucice. 2018-10-31 15:34
dokument obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 22 października 2018 r. została wydana decyzja P ? 60, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 54/7 i 229/6 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 2018-10-30 13:37
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 22 października 2018 r. została wydana decyzja P ? 59, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 15 kV w działkach nr : 127, części 136 ( część nie objęta planem ), 146/51 oraz budowa 2 słupów linii napowietrznej w działkach nr 146/51 i 127 położonych w obrębie geodezyjnym Miękowo. na wniosek: osoby fizycznej. 2018-10-30 11:17
dokument obwieszczenie - budowie stacji wodociągowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie działek nr 30/6, 30/3, 29 i 88 położonych w obrębie geodezyjnym Niewiadowo 2018-10-29 10:30
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ( grawitacyjnej i tłocznej ) w działce nr 23/3 położonej w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2018-10-26 09:17
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 18.10.2018 r., że na wniosek Pana Radosława Żarkiewicza, działającego w imieniu i z upoważnienia zarządcy drogi - Burmistrza Gminy Goleniów - z dnia 21.08.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie : wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na : budowie drogi dojazdowej w Goleniowie, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości : działki nr 132/20, 11/3, 14, 15 obręb geodezyjny nr 7 miasta Goleniów. 2018-10-26 09:00
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 08 października 2018 r. została wydana decyzja P ? 56, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej w działce nr 66/1 położonej w obrębie geodezyjnym Rurzyca . na wniosek: osób fizycznych. 2018-10-23 13:54
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 10 października 2018 r. została wydana decyzja P ? 58, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE 110 i kanalizacji sanitarnej w działkach nr 37/9 i 81 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna. na wniosek: osoby fizycznej. 2018-10-23 12:24
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 09 października 2018 r. została wydana decyzja P ? 57, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE 110 i kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 221/266, 221/27, 221/238, 76 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. na wniosek: osoby fizycznej. 2018-10-22 13:53
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzieleniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, ul. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin w ramach realizacji zadania pn.: ,,Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo ? koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzęśnica-Dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) ? Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)? pozwolenia wodnoprawnego. 2018-10-19 09:11
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 791/4, 1047/14, 1047/13, 1047/18, 1091/3, 1092/5, 1093/3, 1094/5, 1171/3, 1125, 1170/3, 1170/2 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie. 2018-10-18 10:51
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w działkach nr: 199/1 i 277 w obrębie geodezyjnym Komarowo. 2018-10-16 11:57
dokument Obwieszczenie w sprawie wezwania RDOŚ w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Zespół hotelowo-usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Portowej 14A w Szczecinie". 2018-10-08 12:12
dokument Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Goleniowie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Goleniowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-08 12:01
dokument Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-08 11:57
dokument obwieszczenie-zawiadamia się o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany do decyzji P-34 z dnia 14 lipca 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. nr 43470 Żdżary na terenie działki nr 100/15 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary. Zmiana zapisów w/w decyzji dot. informacji, że na wieży kratowej zostanie zamontowane 9 anten sektorowych oraz 5 anten radioliniowych. 2018-10-05 14:20
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 03 października 2018 r. została wydana decyzja P ? 54, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w działkach nr: 446/14, 18/7, 18/6, 20/32, 20/34, 20/33, 20/39 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. na wniosek: osoba fizyczna . 2018-10-05 11:27
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 03 października 2018 r. została wydana decyzja P ? 55, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 86/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 4 w Goleniowie i 312/12 położonej w obrębie geodezyjnym Marszewo . na wniosek: osoba fizyczna . 2018-10-05 11:25
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Goleniowie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Goleniów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-04 14:51
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Goleniowie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Goleniowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-04 14:50
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 01 października 2018 r. została wydana decyzja P ? 53, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej 0,4 kV i złącza kablowo ? pomiarowego w działkach nr: 18/7, 20/37, 20/38 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. na wniosek: Enea Operator Sp. z o.o. 2018-10-04 14:17
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Goleniowie z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Goleniowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-03 12:41
dokument O B W I E S Z C Z E N I E PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 27 września 2018 r.podaje się do publicznej wiadomości Prezydent Miasta Szczecin przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Zespół hotelowo-usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Portowej 14 A w Szczecinie?. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadzana jest w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2018-09-27 15:12
dokument O B W I E S Z C Z E N I E PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 27 września 2018 r.z a w i a d a m i a   s i ę w s z y s t k i e  s t r o n y  w  s p r a w i e, iż Prezydent Miasta Szczecin, na wniosek Tian Yu Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. E. Bałuki 24, (nazwa handlowa - Tian Yu Development ), w imieniu którego występuje Pan Paweł Zaremba, prowadzi postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Zespół hotelowo-usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Portowej 14 A w Szczecinie?. 2018-09-27 15:10
dokument ZAWIADOMIENIE- zawiadamia, się strony postępowania, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, niepodpiwniczonych z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem z przyłączami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej oraz zew. Instalacją elektryczną, wod-kan i gazową wraz z budową wewnętrznej drogi dojazdowej na terenie działki nr 46/56 obręb geodezyjny Pucice. 2018-09-26 15:25
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, po przeanalizowaniu przedłożonej w dokumentacji, w tym w szczególności zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia, w dniu 14 września 2018r., pod znakiem: WPNS.6220.14.2018.JC wydał postanowienie, w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, niepodpiwniczonych z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem z przyłączami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej oraz zew. Instalacją elektryczną, wod-kan i gazową wraz z budową wewnętrznej drogi dojazdowej na terenie działki nr 46/56 obręb geodezyjny Pucice 2018-09-26 15:19
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 24 września 2018 r. została wydana decyzja P ? 52, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na terenie działek nr: 130/54,20/4,130/55 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2018-09-26 11:38
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się, że w dniu 20 września 2018r została wydana decyzja Nr 14/ŚU/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych oraz autokarów na potrzeby firm: Bestseller Commerce Poland Sp. z o.o. oraz Stylepit Poland Sp. z o.o. wraz z infrastrukturą techniczną, ul. Prosta 40, Łozienica, gm. Goleniów, część dz. nr 4/8 i 4/10 obręb 0018 Łozienica? 2018-09-25 13:40
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 17 września 2018 r.- zawiadamia się wszystkie strony w sprawie, iż Prezydent Miasta Szczecin, wydał postanowienie z dnia 14.09.2018 r., znak: WGKIOŚ-II.6220.1.14.2018.JS. 18, w którym postanowił podjąć z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Zespół hotelowo-usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Portowej 14 w Szczecinie?. 2018-09-25 13:13
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 21 września 2018 r.-podaje się do publicznej wiadomości iż : Prezydent Miasta Szczecin przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Zespół hotelowo-usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Portowej 14 w Szczecinie?. 2018-09-25 13:10
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 24 września 2018 r. - zawiadamia się wszystkie strony w sprawie iż: Prezydent Miasta Szczecin przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:?Zespół hotelowo-usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Portowej 14 w Szczecinie?. 2. Prezydent Miasta Szczecin, pismem z dnia 21.09.2018 r wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW WP o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pismem z dnia 21.09.2018 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o opinię przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia 2018-09-25 13:08
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, w działkach nr 104 i 111/8 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. 2018-09-25 11:49
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 15 kV w działkach nr : 127, części 136 ( część nie objęta planem ), 146/51 oraz budowa 2 słupów linii napowietrznej w działkach nr 146/51 i 127 położonych w obrębie geodezyjnym Miękowo. 2018-09-20 14:00
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 17 września 2018 r. została wydana decyzja P ? 51, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na terenie działek nr: 26/13, 25, 27/15 położonych w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 2018-09-20 09:34
dokument Informacja dot. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Podańsku (dz. nr 116/10 obręb Budno, gm. Goleniów). 2018-09-20 08:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-27 14:20
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 13 września 2018 r. została wydana decyzja P ? 50, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr: 104 i 133/63 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń budowie sieci energetycznej kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr: 104 i 133/63 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. na wniosek: Enea Operator Sp. z o.o. 2018-09-19 13:30
dokument Obwieszczenie -zawiadamia, się że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie domu wolnostojącego jednorodzinnego z wbudowanym w bryłę garażem na terenie działki nr 2, obręb geodezyjny Niewiadowo 2018-09-18 15:32
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 13 września 2018 r. została wydana decyzja P ? 49, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działce nr: 6 i 48/2 w obrębie geodezyjnym Marszewo. na wniosek: osoby fizycznej. 2018-09-14 13:31
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 13 września 2018 r. została wydana decyzja P ? 48, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działka nr 186/14, 181/1 w obrębie geodezyjnym Podańsko. na wniosek: osoby fizycznej. 2018-09-14 10:33
dokument Obwieszczenie - zawiadamia, się że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach NR 12/ŚU/2018 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Kępy Lubczyńskie, działka numer 254/7 obręb geodezyjny Borzysławiec 2018-09-13 14:55
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 04.09.2018 r., że na wniosek zarządcy drogi-Zarządu Powiatu w Goleniowie została wydana decyzja Nr 7/2018 znak : WAB/D/6746.05.05.2018.TD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica-Żółwia Błoć na odcinku Niewiadowo-Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych, kanalizacją deszczową, elektryczną i teletechniczną. 2018-09-13 14:50
dokument obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr 74/8 i 215/118 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. 2018-09-13 14:11
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 114/9 położonej w obrębie geodezyjnym Załom. 2018-09-13 10:55
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych oraz na korzystanie z wód objętych zakresem usług wodnych, w ramach realizacji zadania ,,Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo-koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzęśnica-Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo". 2018-09-10 15:12
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 54/7 i 229/6 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. 2018-09-10 09:22
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w działkach nr: 446/14, 18/7, 18/6, 20/32, 20/34, 20/33, 20/39 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2018-09-07 11:40
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 86/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 4 w Goleniowie i 312/12 położonej w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2018-09-07 10:08
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej 0,4 kV i złącza kablowo ? pomiarowego w działkach nr: 18/7, 20/37, 20/38 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2018-09-06 13:08
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej w działce nr 66/1 położonej w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2018-09-06 11:38
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Stargardzie z dnia 30 sierpnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Powiatowi Goleniowskiemu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej w działce nr 84 położonej w obrębie Łozienica w gminie Goleniów stanowiącej wody powierzchniowe Kanału Jankowskiego oraz na usługi wodne na wprowadzenie do wód powierzchniowych Kanału Jankowskiego wód opadowych i roztopowych. 2018-09-05 09:35
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 11/ŚU/2018 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku logistycznego z terminalem Cargo oraz częścią magazynowo-produkcyjną, wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie działek numer 696/69, 696/70, 696/71 obręb geodezyjny Glewice -2, gmina Goleniów. 2018-09-05 09:20
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE 110 i kanalizacji sanitarnej w działkach nr 221/266, 221/27, 221/238, 76 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. 2018-09-03 15:08
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE 110 i kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 37/9 i 81 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2018-09-03 12:55
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania w sprawie : udzielenia na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych, lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych oraz na korzystanie z wód objętych zakresem usług wodnych, w ramach realizacji zadania ,,Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo-koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzęśnica-Dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa)-Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)". 2018-08-28 08:21
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze 2018-08-27 11:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-24 15:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-22 14:32
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 01.08.2018 r., że na wniosek zarządcy drogi-Gminy Goleniów dotyczące informacji, że w dniu 01.08.2018 r. została wydana decyzja Nr 6/2018 znak: WAB/D/6746.03.05.2018.MJa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na : przebudowi ulicy Puszkina i Witosa w Goleniowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości : -obręb geodezyjny nr 6 miasta Goleniów-działki nr 41 i 42; -obręb geodezyjny nr 5 miasta Goleniów-działki nr 239/2,245/1,286,256/21,451,285,287,412,288,324,215,235,257/11,233,531/7,452/11. 2018-08-16 09:31
dokument Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 36/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie : -czterech budoynków magazynowych dla środów bojowych; -niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkami, w tym zewnętrznych instalacji podziemnych : wodociągowych, hydrantowych, elektroenergetycznych, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia zewnętrznego oraz zewnętrznego agregatu prądotwórczego;- obwałowąń; -placów manerwowych; -dróg wewnętrznych; na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym nr 0062 Glewice-2, gmina Goleniów [woj. Zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty MON. 2018-08-16 09:10
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 25.07.2018 r., że na wniosek zarządcy drogi-Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 19.06.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie : wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na : przebudowie drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica-Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych, kanalizacją deszczową, elektryczną i teletechniczną przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości : - obręb geodezyjny Niedamierz działka nr 1; -obręb geodezyjny Niewiadowo-działki nr 114,117/23,115/3,16,103,118,30/2,88; -obręb geodezyjny Żółwia Błoć-działki nr 626/5,346/4,628/3,464,123,320,347,462/2,317/8,317/7,317/11,71,324/3,327,324/7,323/5,323/4; -obręb geodezyjny Białuń-działka nr 98/1. 2018-08-16 08:55
dokument obwieszczenie-Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 10 sierpnia 2018 r. została wydana decyzja P ? 47, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na terenie działek nr 66, 65/4, 69 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2018-08-14 11:54
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na terenie działek nr 26/13, 25, 27/15 położonych w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. 2018-08-14 09:56
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 10 sierpnia 2018 r. została wydana decyzja P ? 46, umarzająca postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4?Play? na terenie działki nr 171/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 Glewice. na wniosek: P4 Sp. z o.o. 2018-08-14 08:42
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że pismem z dnia 13 sierpnia 2018r. tutejszy Organ przesłał do Organów uzgadniających uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, niepodpiwniczonych z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem z przyłączami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej oraz zew. Instalacją elektryczną, wod-kan i gazową wraz z budową wewnętrznej drogi dojazdowej na terenie działki nr 46/56 obręb geodezyjny Pucice 2018-08-13 13:43
dokument 2018-08-10 15:08
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się , strony postępowania, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Słonecznej 20 na terenie działek numer 268/3 i 268/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie 2018-08-10 15:08
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działce nr: 6 i 48/2 w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2018-08-10 14:38
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr : 104 i 133/63 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. 2018-08-10 13:37
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 09 sierpnia 2018 r. została wydana decyzja P ? 45, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 340 mb, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o łącznej długości ok. 110 mb oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości ok. 110 mb, na terenie działek nr 73/5 i 76 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. na wniosek: osoby fizycznej . 2018-08-09 11:50
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 08 sierpnia 2018 r. została wydana decyzja P ? 44, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr : 71/66, 90, 152, 91 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca. na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2018-08-08 10:20
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na terenie działek nr: 130/54, 20/4, 130/55 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. 2018-08-06 14:41
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 01 sierpnia 2018 r. została wydana decyzja P ? 43, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej o długości około 1950 mb wraz z przyłączami w działkach nr: 464, 339/2, 645/2, 274/4 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. na wniosek: Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2018-08-06 08:41
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 30 lipca 2018 r. została wydana decyzja P ? 42, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem i budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem na terenie działki nr 221/157 położonej w obrębie geodezyjnym Załom. na wniosek: osób fizycznych. 2018-08-02 13:35
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działka nr: 186/14, 181/1 w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2018-08-02 10:20
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania iż pismem z dnia 26 lipca 2018r. wezwano Inwestora do uzupełninia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, niepodpiwniczonych z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem z przyłączami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej oraz zew. Instalacją elektryczną, wod-kan i gazową wraz z budową wewnętrznej drogi dojazdowej na terenie działki nr 46/56 obręb geodezyjny Pucice 2018-07-26 15:21
dokument OBWIESZCZENIE-zawiadamia się strony postępowania o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, niepodpiwniczonych z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem  z przyłączami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej oraz zew. Instalacją elektryczną, wod-kan i gazową wraz z budową wewnętrznej drogi dojazdowej na terenie działki nr 46/56 obręb geodezyjny Pucice 2018-07-26 15:19
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 23 lipca 2018 r. została wydana decyzja P ? 41, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie ul. Stanisława Moniuszki w Goleniowie, budowie oświetlenia ulicznego, przebudowie linii napowietrznej 0,4 kV ( skablowanie), budowie kanału technologicznego, budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej , deszczowej i sieci wodociągowej na terenie działek nr: 493, 371, 192 położonych w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie . na wniosek: Gmina Goleniów. 2018-07-26 15:04
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 16 czerwca 2018 r. została wydana decyzja P ? 40, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej i budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 279, 139/1, 136/15, 135/16, 136/5, 136/4, 135/2, 138/5, 83 położonych w obrębie geodezyjnym Podańsko. na wniosek: osób fizycznych. 2018-07-26 13:03
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 16 czerwca 2018 r. została wydana decyzja P ? 39, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :budowie urządzeń wodnych studni głębinowych nr 1S i 2S eksploatujących poziom czwartorzędowy służących do poboru wód podziemnych na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Niewiadowo na terenie działki nr 30/6 położonej w obrębie geodezyjnym Niewiadowo . na wniosek: Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2018-07-26 11:06
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 16 lipca 2018 r. została wydana decyzja P ? 38, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : zadaszeniu ( wiata) istniejącego parkingu na terenie działki nr 696/7 położonej w obrębie geodezyjnym Glewice 2 ? teren oznaczony na załączniku graficznym . na wniosek: Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie. 2018-07-26 10:07
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 340 mb, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o łącznej długości ok. 110 mb oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości ok. 110 mb na terenie działek nr 73/5 i 76 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. 2018-07-25 14:03
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się , że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasków kwarcowych, w granicach działki nr 90/1 obręb geodezyjny Dobroszyn oraz działek nr 89/1 i 109/1 obręb geodezyjny Nadleśnictwo Klinisk 2018-07-26 13:15
dokument Obwieszczenie - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, niepodpiwniczonych z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem z przyłączami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej oraz zew. Instalacją elektryczną, wod-kan i gazową wraz z budową wewnętrznej drogi dojazdowej na terenie działki nr 46/56 obręb geodezyjny Pucice. 2018-07-20 15:11
dokument obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania, o wystąpieniu do Organów uzgadniających o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcialegającego na budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, niepodpiwniczonych   z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem z przyłączami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej oraz zew. Instalacją elektryczną, wod-kan i gazową wraz z budową wewnętrznej drogi dojazdowej na terenie działki nr 46/56 obręb geodezyjny Pucice 2018-07-20 15:07
dokument obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 16 lipca 2018 r. została wydana decyzja P ? 37, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej o długości około 744 mb, na terenie działki nr 155/4 położonej w obrębie geodezyjnym Modrzewie. na wniosek: ? JJ POL? Sp. z o.o. 2018-07-19 11:25
dokument obiweszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 16 lipca 2018 r. została wydana decyzja P ? 35, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie linii kablowej 15kV i linii kablowej 0,4kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na terenie działek nr 199 i 35 położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2018-07-17 09:08
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 16 lipca 2018 r. została wydana decyzja P ? 34, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : zmianie sposobu użytkowania części mieszkalnej na cele dydaktyczne i przebudowie budynków szkoły wraz z infrastrukturą, na terenie działki nr 257/1 położonej w obrębie geodezyjnym Komarowo. na wniosek: Gminy Goleniów . 2018-07-16 14:03
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 16 lipca 2018 r. została wydana decyzja P ? 36, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na terenie działek nr 133/63 i 104 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń , na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2018-07-16 13:18
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej o długości wraz z przyłączami w działkach nr: 464, 339/2, 645/2, 274/4 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2018-07-10 12:17
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 03.07.2018 r., że na wniosek zarządcy drogi-Burmistrza Gminy Goleniów dotyczące informacji, że w dniu 05.07.2018 r. została wydana decyzja Nr 4/2018 znak : WAB/D/6746.02.04.2018.TD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Walecznych w Goleniowie wraz z instalacjami : elektryczną oraz teletechniczną. 2018-07-10 10:32
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2018 r. została wydana decyzja P ? 33, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie przelewu awaryjnego ze zbiornika retencyjno ? odparowującego zlokalizowanego na terenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym a Kanałem Jankowskim wraz z umocnieniem wylotu do kanału na terenie działek nr: 55/2, 84, 216/26, 216/42 położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica. na wniosek: Gmina Goleniów. 2018-07-10 09:48
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 04 lipca 2018 r. zawiadamia się wszystkie strony w sprawie, iż , Prezydent Miasta Szczecin wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dia przedsięwzięcia pn.: "Zespół hotelowo-usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Portowej 14 w Szczecinie". 2018-07-05 15:25
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 24 domów jednorodzinnych wraz z przyłączami i infrastrukturą na terenie dz. nr 29/49 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie 2018-07-05 15:23
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na terenie działek nr: 66, 65/4, 69 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2018-07-05 13:32
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 43/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29.06.2018 r. dla inwestycji polegającej na : ,,Budowie sieci rozdzielczej kablowej 0,4 kV, linii kablowych 15 kV, słupa linii napowietrznej 15 kV, złącza kablowego 15kV oraz demontażu istniejących słupów i przewodów linii napowietrznej 15 kV". 2018-07-05 12:53
dokument obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 71/66, 90, 152, 91 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2018-07-05 11:45
dokument obiweszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie ul. Stanisława Moniuszki w Goleniowie, budowie oświetlenia ulicznego, przebudowie linii napowietrznej 0,4 kV ( skablowanie), budowie kanału technologicznego, budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej , deszczowej i sieci wodociągowej na terenie działek nr: 493,371,192 położonych w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie. 2018-07-05 10:52
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że w dniu 29 czerwca 2018r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu omyłki w postanowieniu stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica ?Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo ? rowerowych. 2018-07-03 15:23
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że w dniu 29 czerwca 2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica ?Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo ? rowerowych. 2018-07-03 15:18
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28.06.2018 r.w sprawie wydania decyzji nr 8/2018 z dnia 28.06.2018 r. zmieniającej decyzję nr 18/2016 z dnia 09.12.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Goleniów-Nowogard (S-3 Węzeł ,,Goleniów Północ" z węzłem - początek obwodnicy m.Nowogard), zmienioną decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2018 z dnia 14.03.2018 r. 2018-07-03 08:21
dokument Informacja o wydaniu postanowienia ws. sprostowania treści decyzji Nr 33/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 08.06.2018 r. dla inwestycji polegającej na : Budowie ,,spinki" wodociągu łączącej osiedle Wielgowo z osiedlem Załom w Szczecinie, zlokalizowanej w granicach działek położonych : na terenie Miasta Szczecin - nr : 433 z obrębu 4003;54,160,161 z obrębu 4011; nr 603/3 z obrębu 4148; nr: 49,134 z obrębu 4209, na terenie Gminy Goleniów - nr : 2,9,10,460,502/1,502/2,503 z obrębu Rzęśnica. 2018-07-03 07:58
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2018 r. została wydana decyzja P ? 32, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na terenie działki nr 30/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2018-07-02 14:44
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : ?Budowa obiektu do chowu drobiu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zbiornikami do magazynowania gazu propan oraz zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów chowu drobiu polegająca na zwiększeniu jednoczesnej obsady drobiu na dz. nr 68, 70/1, 70/2 112/5 obręb ewidencyjny Kąty, Gmina Goleniów?. 2018-07-02 10:46
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zadaszeniu ( wiata) istniejącego parkingu na terenie działki nr 696/7 położonej w obrębie geodezyjnym Glewice 2. 2018-06-22 13:57
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 04 czerwca 2018 r. została wydana decyzja P ? 29, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci energetycznej kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 17/12,16/8 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2018-06-20 14:41
dokument obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 11 czerwca 2018 r. została wydana decyzja P ? 30, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 60,0 mb wraz z przyłączem i budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 40 mb wraz z przyłączem, na terenie działek nr 48 i 34/18 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. na wniosek: osoby fizycznej. 2018-06-20 13:04
dokument obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2018 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowanie administracyjne dot. wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Burmistrza Goleniowa z dnia 30 kwietnia 2015r. P-15 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT43179 Krępsko wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi, na terenie działki nr 250/1 położonej w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2018-06-20 11:06
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 11.06.2018 r.,na wniosek zarządcy drogi-Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11.05.2018 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie : wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na : przebudowie ulicy Puszkina i Witosa w Goleniowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości : - obręb geodezyjny nr 6 miasta Goleniów - działki nr 41 i 42; - obręb geodezyjny nr 5 miasta Goleniów - działki nr 239/2,245/1,286,256/21,451,285,287,412,288,324,215,235,257/11,233,531/7,452/11. 2018-06-19 08:17
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 11 czerwca 2018 r. została wydana decyzja P ? 31, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie masztu flagowego posadowionego na fundamencie o wysokości masztu do 6m, na terenie działki nr 58 położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie . na wniosek: Zakładu Karnego w Goleniowie 2018-06-18 13:25
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 33/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 08.06.2018 r. dla inwestycji polegającej na : Budowie "spinki" wodociągu łączącej osiedle Wielgowo z osiedlem Załom w Szczecinie, zlokalizowanej w granicach działek położonych : na terenie Miasta Szczecin-nr :433 z obrębu 403;54,160,161 z obrębu 4011;nr 603/3 z obrębu 4148;nr:49,134 z obrębu 4209, na terenie Gminy Goleniów - nr:2,9,10,460,502/1,502/2,503 z obrębu Rzęśnica. 2018-06-18 09:04
dokument obwieszczenie -budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem i budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem na terenie działki nr 221/157 położonej w obrębie geodezyjnym Załom 2018-06-15 12:15
dokument obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej i budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 279, 139/1, 136/15, 135/16, 136/5, 136/4, 135/2, 138/5, 83 położonych w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2018-06-14 14:54
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na terenie działek nr 133/63 i 104 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. 2018-06-14 12:55
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 15kV i linii kablowej 0,4kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na terenie działek nr 199 i 35 położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. 2018-06-14 11:29
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie czterech budynków magazynowych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr : 695, położonej w obrębie ewidencyjnym 0062 Glewice-2, gmina Goleniów, stanowiącej teren zamknięty MON. 2018-06-14 09:18
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej o długości około 744 mb, na terenie działki nr 155/4 położonej w obrębie geodezyjnym Modrzewie. 2018-06-13 14:54
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie urządzeń wodnych studni głębinowych nr 1S i 2S eksploatujących poziom czwartorzędowy służących do poboru wód podziemnych na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Niewiadowo, na terenie działki nr 30/6 położonej w obrębie geodezyjnym Niewiadowo. 2018-06-13 14:35
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na : budowie ulicy Walecznych w Goleniowie wraz z instalacjami : elektryczną oraz teletechniczną, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości : - obręb geodezyjny nr 3 miasta Goleniów - działki nr 10,53/14,53/15; - obręb geodezyjny Żdżary, gmina Goleniów - działki nr 750/12 i 780/2. 2018-06-13 11:31
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. dotyczące postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2016 z dnia 09.12.2016 r. zmienionej decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2018 z dnia 14.03.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Goleniów-Nowogard (S-3 Węzeł ,,Goleniów Północ" z węzłem-początek obwodnicy m.Nowogard). 2018-06-12 13:54
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie przelewu awaryjnego ze zbiornika retencyjno ? odparowującego zlokalizowanego na terenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku przemysłowym a Kanałem Jankowskim wraz z umocnieniem wylotu do kanału na terenie działek nr 55/2, 84, 216/26, 216/42 położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica. 2018-06-12 11:14
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Zespół hotelowo-usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Portowej 14 w Szczecinie". 2018-06-12 10:31
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zmianie sposobu użytkowania części mieszkalnej na cele dydaktyczne i przebudowie budynków szkoły wraz z infrastrukturą na terenie działki nr 257/1 położonej w obrębie geodezyjnym Komarowo. 2018-06-12 09:27
dokument obwieszczenie -podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek Pana ?????? działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Goleniowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica ? Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych na terenie działek nr: 1 obręb geodezyjny Niedamierz, 103, 115/7, 115/3. 117/23 88, 114, 16 obręb geodezyjny Niewiadowo, nr 71, 627/2, 320, 323/4, 323/5, 324/3, 462/2, 464, 347, 317/8, 626/5, 103, 628/3, 115/7, 115/3, 117/23, 118 obręb Żółwia Błoć., 2018-06-11 10:21
dokument obwieszczenie- ZAWIADOMIENIE Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie zawiadamia, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica? Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych na terenie działek nr: 1 obręb geodezyjny Niedamierz, 103, 115/7, 115/3. 117/23 88, 114, 16 obręb geodezyjny Niewiadowo, nr 71, 627/2, 320, 323/4, 323/5, 324/3, 462/2, 464, 347, 317/8, 626/5, 103, 628/3, 115/7, 115/3, 117/23, 118 obręb Żółwia Błoć. 2018-06-11 08:25
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Słonecznej 20 na terenie działek numer 268/3 i 268/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie 2018-06-01 15:28
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi dojazdowej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Króla Władysława Jagiełły w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości : działki nr 234/2,257/34,257,13,257/3,257/11,260/2,256/21,523,245/3,239/2, obręb geodezyjny nr 5 miasta Goleniów. 2018-05-30 08:51
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 07 maja 2018 r. została wydana decyzja P ? 23 odmawiająca zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego P-69 z dnia 29 grudnia 2017r. dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej ( dł. ok. 300 m) i budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ( dł. ok. 300 m ) na terenie działek nr : 174, 360, 368/15, 368/11, 368/7, 368/17, 368/19, 368/21, 368/13, 368/12, 368/9, 368/18, 368/10, 368/20, 368/6, 368/14, 368/8, 368/16 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna, w zakresie dot. wykreślenia z w/w decyzji z punktu 2.4. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego zapisu o nakazie prowadzenia prac budowlanych poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia. na wniosek: osoby fizycznej. 2018-05-29 12:14
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 10 maja 2018 r. została wydana decyzja P ? 25, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr 161/111,464,320,1/22 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2018-05-29 09:17
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 10 maja 2018 r. została wydana decyzja P ? 26, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na terenie działek nr 241 i 259/22 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2018-05-28 13:19
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 08 maja 2018 r. została wydana decyzja P ? 24, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci energetycznej kablowej 15 kV w działkach: nr: 145/1, 142, 96, 92/4, 92/5, 92/3, 92/1, 87, 58, 39 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie, nr: 117 w obrębie nr 4 w Goleniowie, nr : 309/3 w obrębie geodezyjnym Marszewo. na wniosek: ENEA OPERATR Sp. z o.o. 2018-05-28 12:18
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 10 maja 2018 r. została wydana decyzja P ? 27, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na terenie działek nr 6, 219/36, 220/17 położonych w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2018-05-28 10:49
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że pismem z dnia 25 maja 2018r. tutejszy Organ przesłał do Organów uzgadniających uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica?Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych 2018-05-25 15:24
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 23 maja 2018 r. została wydana decyzja P ? 28, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinków ścieżki rowerowej na terenie części działek nr: 1/2, 53, 155/3, 175, 196 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna; 91 położonej w obrębie geodezyjnym Borzysławiec, realizowanej w ramach zadania pn. ? budowa drogi rowerowej w m. Lubczyna ? w ramach projektu pn.? Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego ? trasa wokół Zalewu Szczecińskiego na terenie gmin: Wolin, Stepnica, Goleniów? na wniosek: Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 2018-05-25 12:54
dokument Obwieszczenie- podaje się do publicznej wiadomości informację, iż odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. ?Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów?, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. ?Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego?. 2018-05-23 14:38
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 16 maja 2018 r. zawiadamia się wszystkie strony w sprawie, iż na wniosek Tian Yu Development, Prezydent Miasta Szczecin wszczął postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dia przedsięwzięcia pn.: "Zespół hotelowo-usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Portowej 14 w Szczecinie". 2018-05-17 11:46
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie masztu flagowego posadowionego na fundamencie o wysokości masztu do 6m, na terenie działki nr 58 położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie . 2018-05-17 11:12
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 16 maja 2018 r. zostało wydanie postanowienie o sprostowaniu zapisu w decyzja P ? 13, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie 2 kortów ziemnych w technologii:? sztuczna mączka? zadaszonych halami łukowymi na części istniejącego boiska wielofunkcyjnego na terenie działki nr 113 położonej w obrębie geodezyjnym nr 7 w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami ? teren inwestycji oznaczony na załączniku graficznym ( inwestycja poza użytkiem Ls). Sprostowano zapis dotyczący wysokości obiektów z max. 8,5m na max. 9,0m. na wniosek: Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie . 2018-05-16 09:30
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 60,0 mb wraz z przyłączem i budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 40 mb wraz z przyłączem na terenie działek nr 48 i 34/18 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. 2018-05-10 12:34
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW w Stargardzie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Goleniowskiego a dnia 18 lipca 2016 roku znak:WOŚRL.6341.45.03.2016.kk w części dotyczącej nazwy, siedziby i adresu podmiotu, na rzecz którego udzielono pozwolenia 2018-05-09 13:44
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Stargardzie z dnia 20 kwietnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Goleniowskiego z dnia 25 marca 2016 roku znak:WOŚRL.6341.139.05.2015.KK w części dotyczącej nazwy,siedziby i adresu podmiotu, na rzecz którego udzielono pozwolenia 2018-05-09 13:42
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws.ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Budowie sieci rozdzielczej kablowej 0,4 kV,linii kablowych 15 kV, słupa linii napowietrznej 15 kV, złącza kablowego 15 kV oraz demontażu istniejących słupów i przewodów linii napowietrznej 15 kV 2018-05-09 13:30
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 30 kwietnia 2018 r. została wydana decyzja P ? 22, zmieniająca zapisy decyzji P-34 z dnia 14 lipca 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. nr 43470 Żdżary na terenie działki nr 100/15 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary. Zmiana zapisów w/w decyzji dot. wysokości zawieszenia anten i wysokości wieży, na której będą anteny. na wniosek: T-Mobile Polska S.A. 2018-05-02 14:06
dokument Obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Słonecznej 20 na terenie działek numer 268/3 i 268/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie oraz uzyskano wymagane przepisami prawa uzgodnienia niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2018-04-27 15:19
dokument Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasków kwarcowych, w granicach działki nr 90/1 obręb geodezyjny Dobroszyn oraz działek nr 89/1 i 109/1 obręb geodezyjny Nadleśnictwo Kliniska. 2018-04-27 15:02
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 26 kwietnia 2018 r. została wydana decyzja P ? 21, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE 100 Rc DN 110 mm o długości ok. 310 mb, na terenie działki nr 16/8 położonej w obrębie geodezyjnym Białuń. na wniosek: osoby fizycznej. 2018-04-27 13:50
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 16 kwietnia 2018 r. została wydana decyzja P ? 20, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4?Play? na terenie działki nr 251/2 położonej w obrębie geodezyjnym Borzysławiec. na wniosek: P4 ?Play? Sp. z o.o. 2018-04-27 10:41
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 09 kwietnia 2018 r. została wydana decyzja P ? 17, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 400 mb i budowie sieci kanalizacji tłocznej o długości ok. 390 mb i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 10mb na terenie działek nr 220, 222, 157/4 położonych w obrębie geodezyjnym Borzysławiec. na wniosek: osoby fizycznej. 2018-04-27 10:33
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 16 kwietnia 2018 r. została wydana decyzja P ? 19, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej GN 110 mm PE 100 RC wraz z przyłączami wodociągowymi na terenie działek nr : 22, 20/10, 20/11, 20/9, 20/8, 20/7, 20/6, 20/5, 20/4, 20/3 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. na wniosek: osób fizycznych. 2018-04-24 11:12
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinków ścieżki rowerowej na terenie części działek nr: - 1 /2 , 53 ,155/3,175,196 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna, - 91 położonej w obrębie geodezyjnym Borzysławiec realizowanej w ramach zadania pn. ? budowa drogi rowerowej w m. Lubczyna ? w ramach projektu pn.? Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego ? trasa wokół Zalewu Szczecińskiego na terenie gmin: Wolin, Stepnica, Goleniów? 2018-04-24 08:59
dokument obwieszczenie-budowie odcinka sieci wodociągowej ? 110 PE o długości około 260 m na terenie działek nr : 17/19, 19/4, 18/2, 8/10 położonych w obrębie geodezyjnym Budno. 2018-04-20 14:37
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 17/12, 16/8 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. 2018-04-18 12:59
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : ,,Budowie spinki" wodociągu łączącej osiedle Wielgowo z osiedlem Załom w Szczecinie. 2018-04-17 09:01
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Stargardzie z dnia 12 kwietnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia na rzecz Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Goleniowskiego z dnia 4 listopada 2013 roku znak: WOŚRL.6341.105.4.2013.KK udzielającej Gminie Stepnica, do dnia 3 listopada 2023 r., pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie ścieków opadowych pochodzących z powierzchni ul. Kościuszki oraz Portowej w Stepnicy do wód powierzchniowych Zalewu Szczecińskiego, stanowiącego działkę o numerze ewidencyjnym 4/5 w obrębie Zalew Szczeciński. 2018-04-17 08:48
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej 15 kV w działkach: nr: 145/1,142,96,92/4,92/5,92/3,92/1,87,58,39 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie; nr: 117 w obrębie nr 4 w Goleniowie; nr : 309/3 w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2018-04-13 09:33
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na : budowie drogi dojazdowej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Króla Władysława Jagiełły w Goleniowie, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości " działki nr 234/2,257/34,257/13,257/3,257/11,260/2,256/21,523,245/3,239/2, obręb geodezyjny nr 5 miasta Goleniów. 2018-04-12 14:11
dokument Obwieszczenie zawiadamia się że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 3/ŚU/2018r. zmieniająca decyzję środowiskową wydaną dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcji opakowań metalowych z częścią biurowo-socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr 70/4 i 70/1 obręb geodezyjny nr 9 Goleniów 2018-04-10 15:29
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica ?Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych na terenie działek nr: 1 obręb geodezyjny Niedamierz, 498/2, 88, 114, 16 obręb geodezyjny Niewiadowo, nr 320, 323/4, 323/5, 324/3, 462/2, 464, 347, 317/8, 626/5, 626/2, 628/3, obręb Żółwia Błoć. 2018-04-10 14:58
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na terenie działki nr 30/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie . 2018-04-10 13:00
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 09 kwietnia 2018 r. została wydana decyzja P ? 17, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 400 mb i budowie sieci kanalizacji tłocznej o długości ok. 390 mb i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 10mb na terenie działek nr 220, 222, 157/4 położonych w obrębie geodezyjnym Borzysławiec. na wniosek: osoby fizycznej. 2018-04-10 11:19
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 09 kwietnia 2018 r. została wydana decyzja P ? 16, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 500 mb i budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 500 mb na terenie działek nr 234, 222, 55/2, 232 położonych w obrębie geodezyjnym Borzysławiec. na wniosek: osoby fizycznej. 2018-04-10 10:08
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr 161/111,464,320,1/22 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2018-04-05 11:32
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na terenie działek nr 6, 219/36, 220/17 położonych w obrębie geodezyjnym Dobroszyn . 2018-04-05 09:34
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na terenie działek nr 241 i 259/22 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2018-04-04 14:30
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 03 kwietnia 2018r. została wydana decyzja P ? 15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?Play? na terenie działki nr 147/4 położonej w obrębie geodezyjnym Krępsko. na wniosek: P4 Sp. z o.o. 2018-04-04 11:35
dokument obwieszcenie- Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 26 marca 2018 r. została wydana decyzja P ? 14, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej z rur o średnicy PE RC 100 mm o łącznej długości ok. 62 mb oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 60 mb, wraz z przyłączami na terenie działek nr 53/15 i 34/5 położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. na wniosek: osób fizycznych. 2018-04-03 12:29
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany do decyzji P-34 z dnia 14 lipca 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. nr 43470 Żdżary na terenie działki nr 100/15 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary. Zmiana zapisów w/w decyzji dot. wysokości zawieszenia anten i wysokości wieży, na której będą anteny. 2018-03-29 13:27
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się , że została wydana decyzja Nr 2/ŚU/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku garażowo ? gospodarczego i stawu ekstensywnego na terenie działki 123/1 położonej w obrębie geodezyjnym Kąty, Gmina Goleniów. 2018-03-27 15:16
dokument Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Budowa obiektu do chowu drobiu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zbiornikami do magazynowania gazu propan oraz zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów chowu drobiu polegająca na zwiększeniu jednoczesnej obsady drobiu na dz. nr 68, 70/1, 70/2 obręb ewidencyjny Kąty, Gmina Goleniów?. 2018-03-27 15:10
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 21 marca 2018 r. została wydana decyzja P ? 11, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej z rur o średnicy PE RC 100 mm, na terenie działki 126/8 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. na wniosek: osoby fizycznej. 2018-03-27 09:10
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 19 marca 2018 r. została wydana decyzja P ? 10, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej z rur o średnicy PE RC 110 mm o łącznej długości ok. 39,0 mb, na terenie działki nr 414 położonej w obrębie geodezyjnym Krępsko. na wniosek: osoby fizycznej. 2018-03-26 14:06
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 22 marca 2018 r. została wydana decyzja P ? 12, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : rozbudowie Zakładu Karnego w Goleniowie o budowę parterowej hali magazynowo - produkcyjnej na terenie działki nr 58 położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną. na wniosek: Zakładu Karnego w Goleniowie 2018-03-26 11:23
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 26 marca 2018 r. została wydana decyzja P ? 13, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie 2 kortów ziemnych w technologii:? sztuczna mączka? zadaszonych halami łukowymi na części istniejącego boiska wielofunkcyjnego na terenie działki nr 113 położonej w obrębie geodezyjnym nr 7 w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami. na wniosek: Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie . 2018-03-26 10:49
dokument OBWIESZCZENIE- Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 19 marca 2018 r. zostało wydane postanowienie o wznowieniu postępowanie administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją P- 15 z dnia 30 kwietnia 2015r. ustalającą lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 43179 Krępsko wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na terenie działki nr 250/1 położonej w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2018-03-23 13:29
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Stargardzie z dnia 19.03.2018 r. 2018-03-22 08:25
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Stargardzie z dnia 19.03.2018 r. 2018-03-22 08:23
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE 100 Rc DN 110 mm o długości ok. 310 mb na terenie działki nr 16/8 położonej w obrębie geodezyjnym Białuń. 2018-03-21 12:15
dokument INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości Załom, na podstawie Zarządzenia NR 55/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28.02.2018r. w sprawie utworzenia prywatnego ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt, na terenie prywatnym w obrębie działki nr 221/21 obręb geodezyjny Załom, przy ulicy Parkowej 3 w Załomiu 2018-03-20 15:44
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 12 marca 2018 r. została wydana decyzja P ? 9, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4?Play? na terenie działki nr 171/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 Glewice. na wniosek: P4 Sp. z o.o. 2018-03-14 11:03
dokument obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej ? 110 PE o długości około 260 m na terenie działek nr : 17/19,19/4,18/2,8/10 położonych w obrębie geodezyjnym Budno. 2018-03-12 08:23
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej GN 110 mm PE 100 RC wraz z przyłączami wodociągowymi na terenie działek nr : 22, 20/10, 20/11, 20/9, 20/8, 20/7, 20/6, 20/5, 20/4, 20/3 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. 2018-03-07 14:05
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 500 mb i budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 500 mb na terenie działek nr 234, 222, 55/2, 232 położonych w obrębie geodezyjnym Borzysławiec. 2018-03-07 12:45
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 400 mb i budowie sieci kanalizacji tłocznej o długości ok. 390 mb i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 10mb, na terenie działek nr 220, 222, 157/4 położonych w obrębie geodezyjnym Borzysławiec. 2018-03-07 11:17
dokument Obwieszczenie informujące o wydaniu przez Ministra Inwestycji i Rozwoju decyzji z dnia 22 lutego 2018 r., znak : DAB.1.6631.6.2017.MD.2, utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2017 r., nr 209/2017, znak : AP-1.7840.1.211-8.2017.PM, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. ,, Budowa gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów-Płoty ". 2018-03-07 09:27
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4?Play? na terenie działki nr 251/2 położonej w obrębie geodezyjnym Borzysławiec. 2018-03-06 14:55
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie 2 kortów ziemnych w technologii: ? sztuczna mączka? zadaszonych halami łukowymi na części istniejącego boiska wielofunkcyjnego na terenie działki nr 113 położonej w obrębie geodezyjnym nr 7 w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami . 2018-03-06 12:11
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4?Play? na terenie działki nr 147/4 położonej w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2018-03-06 11:24
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 12 lutego 2018 r. została wydana decyzja P ? 6 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej, na terenie działki nr 51 i 35 położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie. na wniosek: osoby fizycznej. 2018-03-02 09:09
dokument obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie Zakładu Karnego w Goleniowie o budowę parterowej hali magazynowo ? produkcyjnej, na terenie działki nr 58 położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną. 2018-02-27 13:26
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 19 lutego 2018 r. została wydana decyzja P ? 8, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej z rur o średnicy PE RC 110 mm o łącznej długości ok. 170 mb oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE RC 90 mm o łącznej długości ok. 320 mb na terenie działek nr : 20/18,18/11 i 428/2 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć i dz. nr 6/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 4 w Goleniowie. na wniosek: osoby fizycznej. 2018-02-23 13:36
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 12 lutego 2018 r. została wydana decyzja P ? 7 ODMAWIAJĄCA ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : zadaszeniu (wiata) istniejącego parkingu na terenie działki nr 696/7 położonej w obrębie geodezyjnym Glewice 2. na wniosek: Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. 2018-02-23 10:26
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej z rur o średnicy PE RC 110 mm o łącznej długości ok. 39,0 mb, na terenie działek nr : 414 położonych w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2018-02-19 13:57
dokument obiweszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej z rur o średnicy PE RC 100 mm, na terenie działki 126/8 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2018-02-19 10:48
dokument obiweszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej z rur o średnicy PE RC 100 mm o łącznej długości ok. 62 mb oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 60 mb, wraz z przyłączami na terenie działek nr 53/15 i 34/5 położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. 2018-02-19 09:26
dokument obwieszczenie-Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 09 lutego 2018 r. została wydana decyzja P ? 5 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie i przebudowie ? wymiana istniejącej sieci cieplnej osiedlowej oraz przyłączy cieplnych w Goleniowie na terenie działek nr: obręb geodezyjnym Goleniów nr 6: 115, 116, 117/5, 117/2, 123, 122, 124, 121, 125, 82, 78, 90, 128/3, 97; obręb geodezyjny Goleniów nr 7 : 52, 51, 50, 21, 47/2, 58, 37, 10/2, 11/3, 12, 13, 32, 33/4, 33/2, 33/1, 33/5, 35/5, 131/7, 131/1, 131/6, 131/2, na wniosek: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 2018-02-13 15:16
dokument obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 31 stycznia 2018 r. została wydana decyzja P ? 4 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej o średnicy 80-160 mm i długości ok. 120 mb na terenie działek nr : 17, 19, 58/4 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie. na wniosek: Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 2018-02-13 09:26
dokument oboweszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 10 stycznia 2018 r. została wydana decyzja P ? 3 UMARZAJĄCA postępowanie administracyjne o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 ?Play? na terenie działki nr 171/1 w obrębie geodezyjnym Glewice 1 ( dotyczącego złożonego wniosku z dnia 20 listopada 2017r.) na wniosek: P4 Sp. z o.o. 2018-02-12 14:15
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania iż pismem z dnia 06 lutego 2018r. wezwano Inwestora do uzupełninia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica ?Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych na terenie działek nr: 1 obręb geodezyjny Niedamierz, 88, 114, 16 obręb geodezyjny Niewiadowo, nr 320, 323/4, 323/5, 324/3, 462/2, 464, 347, 317/8, 626/5, 103, 628/3, 115/7, 115/3, 117/23, 118 obręb Żółwia Błoć. 2018-02-06 15:24
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica ?Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych na terenie działek nr: 1 obręb geodezyjny Niedamierz, 498/2, 88, 114, 16 obręb geodezyjny Niewiadowo, nr 320, 323/4, 323/5, 324/3, 462/2, 464, 347, 317/8, 626/5, 626/2, 628/3, obręb Żółwia Błoć. 2018-02-06 15:22
dokument obowieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4?Play? na terenie działki nr 171/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 Glewice . 2018-01-29 12:09
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej z rur o średnicy PE RC 110 mm o łącznej długości ok. 170 mb oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE RC 90 mm o łącznej długości ok. 320 mb na terenie działek nr : 20/18,18/11 i 428/2 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć i dz. nr 6/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 4 w Goleniowie. 2018-01-25 10:16
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 12 stycznia 2018 r. została wydana decyzja P ? 2 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej z rur o średnicy PE RC 110 mm o łącznej długości ok. 400 mb, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE RC 90 mm o łącznej długości ok. 412 mb oraz odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC 200 mm o łącznej długości ok. 6,0 mb, na terenie działki nr 69 w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. na wniosek: Inter Invest Sp. z o.o. 2018-01-23 09:36
dokument Obwieszczenie -zawiadamia się strony postępowania, że pismem z dnia 11 stycznia 2018r. tutejszy Organ przesłał do Organów uzgadniających uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica?Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych na terenie działek nr: 1 obręb geodezyjny Niedamierz, 88, 114, 16 obręb geodezyjny Niewiadowo, nr 320, 323/4, 323/5, 324/3, 462/2, 464, 347, 317/8, 626/5, 103, 628/3, 115/7, 115/3, 117/23 obręb Żółwia Błoć. 2018-01-18 15:05
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 10 stycznia 2018 r. została wydana decyzja P ? 1 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE do 0,5 MPa, na terenie działek nr: 75/13,75/14 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie . na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. o.o. 2018-01-11 09:05
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zadaszeniu ( wiata) istniejącego parkingu, na terenie działki nr 696/7 położonej w obrębie geodezyjnym Glewice 2. 2018-01-10 15:07
dokument obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej, na terenie działki nr 51 położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie. 2018-01-10 13:49
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Słonecznej 20 na terenie działek numer 268/3 i 268/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień 2018-01-09 15:46
dokument obwieszczenie-budowie odcinka sieci wodociągowej ?110 PE ( dł. ok. 190 m) i budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ? 200 PVC ( dł. ok.186 m ) na terenie działek nr : 100 i 229/6 położonych w obrębie geodezyjnym Załom . 2018-01-08 13:12
dokument obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie i przebudowie ? wymianie istniejącej sieci cieplnej, osiedlowej oraz przyłączy cieplnych w Goleniowie, na terenie działek nr : - obręb geodezyjnym Goleniów nr 6: 115, 116, 117/5, 117/2, 123, 122, 124, 121, 125, 82, 78, 90, 128/3, 97, - obręb geodezyjny Goleniów nr 7: 52, 51, 50, 21, 47/2, 58, 37, 10/2, 11/3, 12, 13, 32, 33/4, 33/2, 33/1, 33/5, 35/5, 131/7, 131/1, 131/6, 131/2. 2018-01-04 14:26
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-oaII.4210.29.2017.EK.2 2018-01-04 12:25
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2017 r. została wydana decyzja P ? 69 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej ( dł. ok. 300 m) i budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ( dł. ok. 300 m ) na terenie działek nr : 174, 360, 368/15, 368/11, 368/7, 368/17, 368/19, 368/21, 368/13, 368/12, 368/9, 368/18, 368/10, 368/20, 368/6, 368/14, 368/8, 368/16 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna. na wniosek: osoby fizycznej. 2018-01-03 11:20
dokument Obwieszczenie zawiadamia, sie że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie zakładu produkcyjnego NORPOL Sp. z o.o. zlokalizowanego w Goleniowskim Parku Przemysłowym w Łozienicy przy ul. Granitowej 12, na działkach 29/4, 29/7, 216/25 oraz 25/3 obręb geodezyjny Łozienica. 2017-12-29 14:47
dokument Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasków kwarcowych, w granicach działki nr 90/1 obręb geodezyjny Dobroszyn oraz działek nr 89/1 i 109/1 obręb geodezyjny Nadleśnictwo Kliniska. 2017-12-29 14:08
dokument obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 27 grudnia 2017 r. została wydana decyzja P ? 68 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z budynkiem hydroforni na działce nr 120/8, sieci kanalizacji sanitarnej o długości do 989 mb oraz rozbiórce istniejącego wodociągu na terenie działek nr : 3 z obrębu 4167 w Szczecinie, 17/2,18,19/2 z obrębu 4188 Szczecin, 120/4,120/12,120/8,122/1,122/3 z obrębu 4144 ? ul. Kopalniana i ul. Batalionów Chłopskich w Szczecinie. na wniosek: Gmina Miasto Szczecin. 2017-12-29 12:56
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. została wydana decyzja Nr 5/2017 znak : WAB/D/6746.06.04.2017.TD dla Burmistrza Gminy Goleniów, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na : przebudowie drogi powiatowej nr 4103Z - budowie ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Przestrzennej w Goleniowie, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości : obręb geodezyjny nr 7 miasta Goleniów - działki 132/14,7,11/1,9 i 8; obręb geodezyjny nr 6 miasta Goleniów - działki nr 78,33,27/7,27/2 i 34. 2017-12-29 12:33
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na terenie działki nr 220/4, położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Goleniów 2017-12-22 13:52
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica ?Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych na terenie działek nr: 1 obręb geodezyjny Niedamierz, 498/2, 88, 114, 16 obręb geodezyjny Niewiadowo, nr 320, 323/4, 323/5, 324/3, 462/2, 464, 347, 317/8, 626/5, 626/2, 628/3, obręb Żółwia Błoć. 2017-12-22 13:42
dokument obwieszczenia- Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 15 grudnia 2017r. została wydana decyzja P- 66 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi do budynków w Dąbrowie Nowogardzkiej, Kolonii Dąbrowie Nowogardzkiej, Bochlinie, Ptaszkowie, Grabinie w gminie Nowogard na terenie działek nr: obręb Grabin nr: część dz.188 -nie objętej miejscowym planem zagospodarowania (teren objęty aktualnym planem zagospodarowania oznaczony na załączniku graficznym kolorem czerwonym) ,obręb Bochlin dz.nr:13/4, 19, 2, 1/4, 1/5, 22/2, 23, 24/11, 24/6, 13/3, 27/1, 28/6, 30/3, 18/2, 28/5, 24/12, obręb Dąbrowa Nowogardzka dz. nr:26/2, 73/11, 73/10, 28/1, 69, 36/2, 36/1, 37, 110/2, 166, 259/1, 259/2. na wniosek: Gminy Nowogard. 2017-12-20 12:37
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 15 grudnia 2017r. została wydana decyzja P- 67 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi do budynków w Dąbrowie Nowogardzkiej, Kolonii Dąbrowie Nowogardzkiej, Bochlinie, Ptaszkowie, Grabinie w gminie Nowogard, w c z ę ś c i dotyczącej działek nr : 258/2, 252/6, 257/1 z obrębu geodezyjnego Dąbrowa Nowogardzka oraz działek nr: 26/6, 1/6 z obrębu geodezyjnego Bochlin. na wniosek: Gminy Nowogard. 2017-12-20 12:32
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE do 0,5 MPa, na terenie działek nr: 75/13, 75/14 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie . 2017-12-14 12:27
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniowa zawiadamia, że w dniu 11 grudnia 2016 r. zostało wydane postanowienie o odmowie wznowienia postępowanie w sprawie zakończonej ostateczną decyzją P- 27 z dnia 03 czerwca 2016r. zmieniającą decyzję P- 15 z dnia 30 kwietnia 2015r. ustalającą lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 43179 Krępsko wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na terenie działki nr 250/1 położonej w obrębie geodezyjnym Krępsko. Zmiana dotyczyła wysokości wieży z 30m na 32m. 2017-12-13 09:02
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniowa zawiadamia, że w dniu 11 grudnia 2016 r. zostało wydane postanowienie o odmowie wznowienia postępowanie w sprawie zakończonej ostateczną decyzją P-15 z dnia 30 kwietnia 2015r. ustalającą lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 43179 Krępsko wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na terenie działki nr 250/1 położonej w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2017-12-13 09:00
dokument Obwieszczenie- zawiadamia, się że w dniu 04 grudnia 2017 r. została wydana decyzja Nr 25/ŚU/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech wolnostojących budynków mieszkalnych ? po dwa na każdej z działek tj. 2 domy na dz. nr 99/1 obręb geodezyjny Krępsko i 2 domy na działce 99/2 obręb geodezyjny Krępsko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2017-12-11 15:04
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 14 listopada 2017 r. została wydana decyzja P ? 63 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 27/5, 28/6, 26/4, 28/11, 53/15 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. na wniosek: MK DEVELOPER Sp. z o.o. 2017-12-11 12:33
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2017 r. została wydana decyzja P- 64 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej z rur PE RC 110 mm o łącznej długości ok. 210 mb i budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE RC 90 mm o łącznej długości ok. 220 mb, na terenie działek nr 1/22 i 320 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. na wniosek: osoby fizycznej. 2017-12-11 11:02
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2017 r. została wydana decyzja P - 65 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE do 0,5 MPa na terenie działek 85/4, 56, 87 położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2017-12-11 09:26
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że pismem z dnia 04 grudnia 2017r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji dotyczącej sprawy wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Słonecznej 20 na terenie działek numer 268/3 i 268/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie 2017-12-07 14:15
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w ponownie rozpatrywanej sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Słonecznej 20, na terenie działek numer 268/3 i 268/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie. 2017-12-06 15:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu - zawiadamia się, że w dniu 21.11.2017 r. została wydana decyzja nr 22/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia boiska szkolnego - odcinkia linii oświetleniowej nn 0,4 kV z trzema słupami oświetleniowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnym 137/3 w obrębie Lubczyna. 2017-12-06 14:51
dokument Obwieszczenie podaje do publicznej wiadomości, że Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem sporządzony dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku garażowo ? gospodarczego i stawu rekreacyjnego na terenie działki 123/1 położonej w obrębie geodezyjnym Kąty, Gmina Goleniów. 2017-12-01 15:16
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica ?Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych na terenie działek nr: 1 obręb geodezyjny Niedamierz, 498/2, 88, 114, 16 obręb geodezyjny Niewiadowo, nr 320, 323/4, 323/5, 324/3, 462/2, 464, 347, 317/8, 626/5, 626/2, 628/3, obręb Żółwia Błoć 2017-12-01 15:11
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania że Burmistrz Gminy Goleniów wystąpił do Organów uzgadniających z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica ?Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych na terenie działek nr: 1 obręb geodezyjny Niedamierz, 498/2, 88, 114, 16 obręb geodezyjny Niewiadowo, nr 320, 323/4, 323/5, 324/3, 462/2, 464, 347, 317/8, 626/5, 626/2, 628/3, obręb Żółwia Błoć na środowisko. 2017-12-01 15:08
dokument obwieszczenie -budowie odcinka sieci wodociągowej z rur o średnicy PE RC 110 mm o łącznej długości ok. 400 mb, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE RC 90 mm o łącznej długości ok. 412 mb oraz odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC 200 mm o łącznej długości ok. 6,0 mb na terenie działki nr 69 w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka 2017-11-29 14:34
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 27.11.2017 r., że na wniosek zarządcy drogi - Zarządu Powiatu Goleniowskiego z dnia 20.10.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie : wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 4103Z - budowie ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Przestrzennej w Goleniowie . 2017-11-29 14:19
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej ?110 PE ( dł. ok. 190 m) i budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ? 200 PVC ( dł. ok.186 m ) na terenie działek nr : 100 i 229/6 położonych w obrębie geodezyjnym Załom . 2017-11-29 12:33
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowaniu administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z budynkiem hydroforni na działce nr 120/8, sieci kanalizacji sanitarnej o długości do 989 mb, oraz rozbiórce istniejącego wodociągu, na terenie działek nr : 3 z obrębu 4167 w Szczecinie, 17/2, 18, 19/2 z obrębu 4188 w Szczecinie, 120/4, 120/12, 120/8, 122/1, 122/3 z obrębu 4144 ? ul. Kopalniana i ul. Batalionów Chłopskich w Szczecinie. 2017-11-29 11:48
dokument obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2017 r. dotyczące wydanie decyzji Nr 16/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie istniejącego układu drogowego w rejonie Goleniowa na potrzeby transportu łopat do turbin wiatrowych z terenu Goleniowskiego Parku Przemysłowego do granicy Państwa i świnoujścia - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 111 z drogą gminną. 2017-11-21 08:16
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 13 listopada 2017 r. została wydana decyzja P- 62 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 43 położonej w obrębie geodezyjnym Boguszyce , gm. Nowogard. na wniosek: Gminy Nowogard. 2017-11-20 10:25
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego, znak AP-1.7840.1.211-11.2017.PM , informujące o wydaniu w dniu 10.11.2017 r. decyzji nr 209/2017 o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu pn. ,, Budowa gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów - Płoty ". 2017-11-16 10:35
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się, że została wydana decyzja Nr 21/ŚU/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu magazynowo ? produkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym na terenie działek numer 1226/4, 1227/3, 1227/4, 1227/5 obręb geodezyjny Łozienica. 2017-11-15 11:41
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06 listopada 2017 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości 2017-11-15 08:43
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi do budynków w Dąbrowie Nowogardzkiej, Kolonii Dąbrowa Nowogardzka, Bochlinie, Ptaszkowie, Grabinie w gminie Nowogard, na terenie działek nr: obręb Grabin nr: część dz.188 - nie objętej miejscowym planem zagospodarowania ( teren objęty aktualnym planem zagospodarowania oznaczony na załączniku graficznym kolorem czerwonym) , Obręb Bochlin działka nr: 13/4, 19, 2, 1/4, 1/5, 1/6, 22/2, 23, 24/11, 24/6, 13/3, 27/1, 28/6, 30/3, 26/6, 18/2, 28/5, 24/12, obręb Dąbrowa Nowogardzka dz. nr: 26/2, 73/11, 73/10, 28/1, 69, 36/2, 36/1, 37, 110/2,166, 259/1, 252/6, 259/2, 257/1, 258/2. 2017-11-14 12:09
dokument Obwieszczenie- zawiadamia,się że w dniu 06 listopada 2017 r. została wydana decyzja Nr 23/ŚU/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stajni, ujeżdżalni dla koni oraz rozbudowie restauracji na działkach 55/5 i 55/7 obręb geodezyjny Modrzewie 2017-11-10 13:06
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się, że Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem sporządzony dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku garażowo ? gospodarczego i stawu rekreacyjnego na terenie działki 123/1 położonej w obrębie geodezyjnym Kąty, Gmina Goleniów. 2017-11-09 10:46
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej ( dł. ok. 300 m) i budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ( dł. ok. 300 m ) na terenie działek nr : 174, 360, 368/15, 368/11, 368/7, 368/17, 368/19, 368/21, 368/13, 368/12, 368/9, 368/18, 368/10, 368/20, 368/6, 368/14, 368/8, 368/16 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2017-11-09 10:39
dokument Obwieszczenie -zawiadamia się, że w dniu 06 listopada 2017 r. została wydana decyzja  zmieniająca  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu składowania i magazynowania produktów odzieżowych oraz innych z dziedziny przemysłu lekkiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr: 230/13, 230/14, 230/15, 230/16, 230/17, 230/30, 230/29, 230/21, 230/22, 230/23, 230/24, 230/25, 230/27, 230/28 obręb Łozienica, gm. Goleniów. 2017-11-08 15:09
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE do 0,5 MPa, na terenie działek nr 85/4, 56, 87 położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. 2017-11-08 10:35
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej z rur PE RC 110 mm o łącznej długości ok. 210 mb i budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE RC 90 mm o łącznej długości ok. 220 mb, na terenie działek nr 1/22 i 320 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2017-11-07 14:45
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 03 listopada 2017 r. została wydana decyzja P- 60 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowę sieci wodociągowej w miejscowości Niewiadowo na terenie działek nr: 156, 151, 87, 29, 30/3, 30/2, 88,25, 118, 114, 16,104 położonych w obrębie geodezyjnym Niewiadowo. na wniosek: Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2017-11-03 13:27
dokument Obwieszczenie - zawiadami się że Inwestor przedłożył kompletny raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami sporządzony dla przedsięwzięcia polegającego środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na terenie działki nr 220/4, położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Goleniów. 2017-10-30 14:09
dokument Obwieszczenie - zawiadamia strony postępowania, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na terenie działki nr 220/4, położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Goleniów. 2017-10-30 14:02
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 27 października 2017 r. została wydana decyzja P- 59 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej z rur o średnicy PE RC 110mm o długości około 65m, i kanalizacji sanitarnej o średnicy PE RC 90mm o długości około 65m na terenie działek nr: 46/74,46/75,48/2 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo. na wniosek: osoby fizycznej. 2017-10-27 12:46
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 25 października 2017 r. została wydana decyzja P- 58 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 69, 65/4, 66 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. na wniosek: MK Developer Sp. z o .o. 2017-10-27 09:43
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 25 października 2017 r. została wydana decyzja P- 57 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia dn 90 na terenie działki nr 30/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2017-10-26 14:42
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 16 października 2017 r. została wydana decyzja P- 56 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE o długości około 25 m, na terenie działek nr : 204/1 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2017-10-26 13:51
dokument Obwieszczenie dot.: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia boiska szkolnego - odcinka linii oświetleniowej nn 0,4 kV z trzema słupami oświetleniowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 137/3 w obrębie Lubczyna, gm. Goleniów. 2017-10-24 14:21
dokument Obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasków kwarcowych, w granicach działki nr 90/1 obręb geodezyjny Dobroszyn oraz działek nr 89/1 i 109/1 obręb geodezyjny Nadleśnictwo Kliniska 2017-10-24 12:05
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 43 położonej w obrębie geodezyjnym Boguszyce , gm. Nowogard. 2017-10-23 14:54
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 03 października 2017 r. została wydana decyzja P ? 54 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie zajezdni tramwajowej Golęcin w ramach zadania: przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie ? etap II, rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Wiszesława w Szczecinie na terenie działek nr : 9/6, 9/8, 14/18, 14/20, 14/21, 15/2 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3031 w Szczecinie. na wniosek: Gmina Miasto Szczecin. 2017-10-20 10:25
dokument O B W I E S Z C Z E N I E REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE z dnia 16 października 2017 r. w wydane z urzędu postanowienie (znak: WONS-OŚ. 4211.17.2014.AT.45), prostujące oczywistą omyłkę w decyzji Nr 6/2017 z dnia 14.06.2017 r., znak: WONS-OŚ.4211.17.2014.AT.35, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Modernizacja toru wodnego Świnoujście Szczecin do głębokości 12,5 m?. 2017-10-19 12:15
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 października 2017 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realiazację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie istniejącego układu drogowego w rejonie Goleniowa na potrzeby transportu łopat do turbin wiatrowych z terenu Goleniowskiego Parku Przemysłowego do granicy Państwa i Świnoujścia - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 111 z drogą gminną. 2017-10-19 09:59
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 09 października 2017 r. została wydana decyzja P ? 55 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Wyszyńskiego i ul. Nadbrzeże Wieleckie wraz z przebudową sieci trakcyjnej, sieci oświetlenia ulicznego, budowie sieci kanalizacji deszczowej- o długości około 72,50m (długość kanalizacji wraz z przykanalikami objętej wnioskiem), budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5Mpa, przebudowie sieci telekomunikacyjnej, budowie sieci elektroenergetycznej podziemnej 0,4kV i 15kV, budowie kanalizacji kablowej na terenie części działki nr 14/4 w obrębie 1037 Szczecin, części działek nr 5, 10/10 w obrębie 1038 Szczecin oraz części działki nr 21 w obrębie 1040 Szczecin. na wniosek: Gmina Miasto Szczecin. 2017-10-18 12:37
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 03 października 2017 r. została wydana decyzja P- 53 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej ? 100mm i długości ok. 42 m wraz z pełnym uzbrojeniem na działce nr 133 położonej w obrębie geodezyjnym Modrzewie. na wniosek: osoby fizycznej. 2017-10-12 13:17
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 27/5, 28/6, 26/4, 28/11, 53/15 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. 2017-10-12 09:27
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 02.10.2017 r. została wydanan decyzja nr 17/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przystanku kajakowego z elementami funkcjonalnie związanymi wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr geodezyjnych : 73,74,1/4,1/9 w obrębie Goleniów 8, gm. Goleniów. 2017-10-11 10:55
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie zakładu produkcyjnego NORPOL Sp. z o.o. zlokalizowanego w Goleniowskim Parku Przemysłowym w Łozienicy przy ul. Granitowej 12, na działkach 29/4, 29/7, 216/25 oraz 25/3 obręb geodezyjny Łozienica 2017-10-09 14:43
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 03 października 2017 r. została wydana decyzja P- 51 odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na terenie działki nr 147/4 położonej w obrębie geodezyjnym Krępsko. na wniosek: P 4 Sp. z o.o. 2017-10-09 12:30
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Niewiadowo, na terenie działek nr: 156, 151, 87, 29, 30/3, 30/2, 88, 25, 118, 114, 16, 104 położonych w obrębie geodezyjnym Niewiadowo. 2017-10-09 10:18
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego, znak AP-1.7840.1.211-3.2017.PM, informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu pn.: ,, Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów - Płoty ". 2017-10-09 08:43
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 46/74, 46/75, 48/2 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo . 2017-10-04 14:22
dokument obweszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 02 października 2017 r. została wydana decyzja P ? 51 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie torowiska tramwajowego na placu Szarych Szeregów wraz z przebudową sieci trakcyjnej, oświetlenia ulicznego, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa sieci gazowej, budowa sieci wodociągowej, budowa sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr 5/6,14,17/16 w obrębie 1033 i działek nr: 10/2,30/1,31/1 w obrębie 1024 w Szczecinie. na wniosek: Gmina Miasto Szczecin. 2017-10-03 14:42
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 02 października 2017 r. została wydana decyzja P- 50 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej DN 100 mm o długości ok. 60 m na terenie działek nr 66/8 i 104 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. na wniosek: osoby fizycznej. 2017-10-03 10:53
dokument Obwieszczenie, zawiadamia się, że w dniu 19.09.2017 r. została wydana decyzja nr 16/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej oraz odcinków sieci i linii : wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na terenie działek o nr geodezyjnych 68/3 i 50/6 w obrębie Goleniów 9, gm. Goleniów. 2017-10-03 08:23
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się , że w dniu 28 września 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 20/ŚU/2017 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia głębinowego celem poboru wód na cele technologiczne na terenie działki nr 83 położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Goleniów. 2017-10-02 15:25
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej dn 110 PE o długości 117 m na terenie działek nr 60/27 i 69 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. 2017-10-02 12:20
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 18 września 2017 r., że na wniosek zarządcy drogi - Zarządu Powiatu w Goleniowie w dniu 18.09.2017 r., została wydana decyzja Nr 4/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na : przebudowie ulicy I Brygady Legionów i ulicy Bankowej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości : - obręb geodezyjny nr 9 Goleniów - działki nr 84,87,102 i 103 2017-10-02 11:56
dokument obwieszczenie- zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej , i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 69, 65/4, 66 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2017-09-29 10:36
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia dn 90 na terenie działki nr 30/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie . 2017-09-29 09:05
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się że w dniu 27 września 2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Niewiadowo, na terenie działek nr 29, 30/3, 30/2, 88, 25, 104, 118, 114, 16, 87, 99/2, 112, 115/7, 151, 153, 156 obręb geodezyjny Niewiadowo 2017-09-29 14:57
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 21 września 2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na rozbudowie i przebudowie zakładu Baltic Spinning Sp. z o.o. wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego w Łozienicy przy ul. Prostej 33/35/37 na terenie działek numer 96/7, 96/8, 96/9 obręb geodezyjny Łozienica, zajmującego się produkcją nici do przędzenia dywanów oraz poszerzeniem działalności zakładu o produkcję sztucznej trawy 2017-09-27 14:06
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 20 września 2017 r. została wydana decyzja P- 49 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr 148 i 192/10 w obrębie geodezyjnym Miękowo. na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2017-09-25 11:13
dokument Obwieszczenie -zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 16/ŚU/2017 dlaprzedsięwzięcia polegającego na wykonaniu 2 otworów zastępczych (R3a, 16a) na ujęciu wody podziemnej w Goleniowie przy ul. Rybackiej oraz likwidacji 2 istniejących otworów (R3, 16) na terenie działek nr 139/124 i 139/17 obręb geodezyjny Goleniów-4. 2017-09-21 15:21
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 12.09.2017 r. została wydana decyzja nr 15/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie odcinków sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m.Lubczyna, na terenie działek o nr geodezyjnych : 434/9 i 291 w obrębie Lubczyna gm. Goleniów. 2017-09-20 11:02
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 08 września 2017 r. została wydana decyzja P- 48 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci teletechnicznej na terenie działek nr 69, 65/18, 65/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. na wniosek: MK DEVELOPER Sp. z o.o. 2017-09-20 09:02
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 08 września 2017 r. została wydana decyzja P- 47 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : rozbudowie oświetlenia ulicznego na terenie działek nr : 106, 107/5, 107/4 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Nowogardzie. na wniosek: Gminy Nowogard. 2017-09-19 12:27
dokument obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 08 września 2017 r. została wydana decyzja P- 46 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia dn 63/40 PE wraz z przyłączem dn 25 PE na terenie działek nr: 77, 75/7, 75/15 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2017-09-18 12:20
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 05.09.2017 r. została wydana decyzja nr 14/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej z odcinkiem rozsączającym z rur drenarskich i studni rozsącząjących oraz kanału technologicznego, na terenie działek o nr geodezyjnych : 98,123/19,123/28,123/46,123/39 w obrębie Goleniów 10 oraz 2/12,29,64/2,198,42,33/4,42,33/4,34 w obrębie Goleniów 11, realiazowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,, Przebudowa ulicy Kalinowej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną ". 2017-09-13 14:42
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 04 września 2017 r., dotyczące informacji, że w dniu 04 września 2017 r. dla Zarządu Powiatu Goleniowskiego została wydana decyzja Nr 3/2017 znak :WAB/D/6746.02.04.2017.TW w zakresie projektu zamiennego do decyzji Nr 3/2015 z dnia 25 maja 2015 r., znak : WAB/D/6746.03.04.2015.TW wydanej przez Starostę Goleniowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na : budowie ścieżki rowerowej z Łozienicy w kierunku miejscowości Lubczyna, gm Goleniów, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości : obręb Komarowo - działka nr : 446,obręb Lubczyna- działki nr 425,174,162,97/1,98/17- obejmującego wyłącznie z zakresu inwestycji odcinka ściezki rowerowej usytuowanej w działce nr 162 i w części działki 174 w miejscowości Lubczyna gm. Goleniów. 2017-09-13 14:13
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak : DOOŚ-DŚII.4200.9.2017.EK.4 2017-09-13 14:03
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ODMAWIAJĄCEJ lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 147/4 położonej w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2017-09-13 12:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot.: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie odcinków sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrstrukturą techniczną w m.Lubczyna, na terenie działek o nr geodezyjnych : 434/9 i 291 w obrębie Lubczyna, gm. Goleniów. 2017-09-13 09:28
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowaniu administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie zajezdni tramwajowej Golęcin w ramach zadania: przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie ? etap II, rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Wiszesława w Szczecinie na terenie działek nr : 9/6, 9/8, 14/18, 14/20, 14/21, 15/2 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3031 w Szczecinie. 2017-09-12 14:52
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowaniu administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Wyszyńskiego i ul. Nadbrzeże Wieleckie wraz z przebudową sieci trakcyjnej, sieci oświetlenia ulicznego , na placu Szarych Szeregów wraz z przebudową sieci trakcyjnej , oświetlenia ulicznego, budowie sieci kanalizacji deszczowej- o długości około 72,50m (długość kanalizacji wraz z przykanalikami objętej wnioskiem), budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5Mpa, przebudowie sieci telekomunikacyjnej, budowie sieci elektroenergetycznej podziemnej 0,4kV i 15kV, budowie kanalizacji kablowej na terenie części działki nr 14/4 w obrębie 1037 Szczecin, części działek nr 5, 10/10 w obrębie 1038 Szczecin oraz części działki nr 21 w obrębie 1040 Szczecin. 2017-09-12 11:53
dokument Obwieszczenie- zawiadamia, że w dniu 06 września  2017 r. została wydana decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu składowania i magazynowania produktów odzieżowych oraz innych z dziedziny przemysłu lekkiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr: 230/13, 230/14, 230/15, 230/16, 230/17, 230/30, 230/29, 230/21, 230/22, 230/23, 230/24, 230/25, 230/27, 230/28 obręb Łozienica, gm. Goleniów. 2017-09-11 15:30
dokument Zawiadomienie- Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie zawiadamia, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej                                  z przyłączami w miejscowości Niewiadowo, na terenie działek nr 29, 30/3, 30/2, 88, 25, 104, 118, 114, 16, 87, 99/2, 112, 115/7, 151, 152, 153, 156 obręb geodezyjny Niewiadowo. 2017-09-11 15:24
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 01 września 2017 r. została wydana decyzja P- 45 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia dn 63/40 PE na terenie działek nr: 77, 69, 377/22 położonych w Kliniskach. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2017-09-11 12:35
dokument Zawiadomienie - zawiadamia się że, zostało złożone odwołanie od odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Słonecznej 20 na terenie działek numer 268/3 i 268/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie. 2017-09-07 14:54
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE o długości około 25 m, na terenie działek nr : 204/1 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2017-09-07 10:36
dokument Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem sporządzony dla przedsięwzięcia polegającego środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na terenie działki nr 220/4, położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Goleniów. 2017-09-06 11:10
dokument OObwieszczenie- podaje się do publicznej wiadomości, że Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem sporządzony dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku garażowo ? gospodarczego i stawu rekreacyjnego na terenie działki 123/1 położonej w obrębie geodezyjnym Kąty, Gmina Goleniów. 2017-09-06 10:10
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej DN 100 mm o długości ok. 60 m na terenie działek nr 66/8 i 104 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. 2017-09-01 15:02
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowaniu administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie przebudowie torowiska tramwajowego na placu Szarych Szeregów wraz z przebudową sieci trakcyjnej, oświetlenia ulicznego, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa sieci gazowej, budowa sieci wodociągowej, budowa sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr 5/6,14,17/16 w obrębie 1033 i działek nr: 10/2,30/1,31/1 w obrębie 1024 w Szczecinie . 2017-09-01 13:14
dokument Obwieszczenie dot.: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przystanku kajakowego i elementami funkcjonalnie związanymi wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych : 73,74,1/4,1/9 w obrębie Goleniów 8, gm. Goleniów. 2017-08-31 12:24
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 22 sierpnia 2017 r. została wydana decyzja P- 44 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr : 90, 8/7, 8/13 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca . na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2017-08-30 10:09
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, znak : DOOŚ-DŚII.4200.8.2017.aj.3, informujące o wydaniu decyzji z dnia 16 sierpnia 2017 r., znak : DOOŚ-DŚII.4200.8.2017.aj.2, o odmowie zmiany lub uchylenia ostatecznej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 9 lipca 2010 r., znak : RDOŚ-32-WOOŚ.TŚ-6613/2-29/2010/at.ac, o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu drogi krajowej nr 6 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Goleniów ( woj. zachodniopomorskie ) - Słupsk ( woj. pomorskie ), zmienionej w częśći decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 1 marca 2011 r., znak : DOOŚ-idk.4200.13.2011.4. 2017-08-29 13:52
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej ? 100mm i długości ok. 42 m wraz z pełnym uzbrojeniem położonej w obrębie geodezyjnym Modrzewie. 2017-08-29 10:54
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 18 sierpnia 2017 r., że na wniosek zarządcy drogi - Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 18.07.2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie : wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy I Brygady Legionów i ulicy Bankowej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości : obręb geodezyjny nr 9 Goleniów - działki nr 84,87,102 i 103. 2017-08-28 10:52
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 22 sierpnia 2017 r. została wydana decyzja P- 42 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej ? 100 i długości ok. 15 m na terenie działki nr 147/2 położonej w obrębie geodezyjnym Załom. na wniosek: osoby fizycznej. 2017-08-25 15:15
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 22 sierpnia 2017 r. została wydana decyzja P- 43 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci kanalizacji sanitarnej DN 100 SDR 17 o długości ok. 63 m na terenie działek nr 66/8 i 104 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. na wniosek: osoby fizycznej. 2017-08-25 12:57
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 22 sierpnia 2017 r. została wydana decyzja P- 41 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej ? 110 i długości ok. 88 m wraz z przyłączem wodociągowym do działki 133/26 na terenie działek nr: 124/32, 133/15, 133/26 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. na wniosek: osoby fizycznej. 2017-08-23 10:10
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 21 sierpnia 2017 r. została wydana decyzja P- 39 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie linii kablowej SN 15 KV i linii kablowej 0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej i złączy kablowo ? pomiarowych oraz słupa linii napowietrznej SN 15 kV na terenie działek nr: 190/19, 190/25, 190/23, 190/21, 189/2, 187, 36/1, 179, 784/9 położonych w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2017-08-22 11:08
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 21 sierpnia 2017 r. została wydana decyzja P- 38 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej ? 110 i długości ok. 160 m, budowie sieci kanalizacji sanitarnej ? 160 o długości ok. 150 m na terenie działek nr 8, 46/8 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. na wniosek: osoby fizycznej. 2017-08-21 15:01
dokument zawiadamia się , że została wydana odmowna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 15/ŚU/2017 dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Słonecznej 20 na terenie działek numer 268/3 i 268/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie. 2017-08-17 15:26
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się , strony postępowania, że została wydana odmowna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Słonecznej 20 na terenie działek numer 268/3 i 268/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie. 2017-08-17 15:14
dokument obwieszczenie -budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr 148 i 192/10 w obrębie geodezyjnym Miękowo . 2017-08-17 12:31
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na terenie działki nr 220/4, położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Goleniów nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na konieczność uzupełnienia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko. 2017-08-16 15:07
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 07 sierpnia 2017 r. 2017-08-16 10:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot.: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej oraz odcinków sieci i linii : wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na terenie działek o nr geodezyjnych 68/3 i 50/6 w obrębie Goleniów 9, gm. Goleniów. 2017-08-16 10:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot.: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej z odcinkiem rozsączającym z rur denarskich i studni rozsączających orazkanału technologicznego, na terenie działek o nr geodezyjnych : 98,123/19,123/28,123/46,123/39 w obrębie Goleniów 10 oraz 2/12,29,64/2,198,42,33/4,34 w obrębie Goleniów 11, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,, Przebudowa ulicy Kalinowej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną ". 2017-08-16 10:23
dokument Zawiadomienie - zawiadamia się, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Niewiadowo, na terenie działek nr 29, 30/3, 30/2, 88, 25, 104, 118, 114, 16, 87, 99/2, 112, 115/7, 151, 152, 153, 156 obręb geodezyjny Niewiadowo. 2017-08-14 15:36
dokument OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek Pana Dawida Karwowskiego działającego z upoważnienia GWIK Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Niewiadowo, na terenie działek nr 29, 30/3, 30/2, 88, 25, 104, 118, 114, 16, 87, 99/2, 112, 115/7, 151, 152, 153, 156 obręb geodezyjny Niewiadowo. 2017-08-14 15:34
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 14 sierpnia 2017 r. została wydana decyzja P- 37 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej ? 110 i długości ok. 250 m wraz z przyłączami do budynków na terenie działek nr 411,412,99/1,99/2 położonych w obrębie geodezyjnym Krępsko. na wniosek: osoby fizycznej. 2017-08-14 10:07
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie oświetlenia ulicznego na terenie działek nr : 106,107/5,107/4 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Nowogardzie. 2017-08-11 14:54
dokument Obwieszczenie -zawiadamia, sie że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla domów jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Kliniska Wielkie przy ul. Szczecińskiej dz. nr 203/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie. 2017-08-10 15:16
dokument Obwieszczenie - zawiadamia, się że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu tymczasowej Mobilnej Wytwórni Mas Bitumicznych na działce ewidencyjnej nr 164/6 obręb geodezyjny Żółwia Błoć. 2017-08-10 15:13
dokument obwieszczenie -) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie wieży obserwacyjno ? widokowo ? p. pożarowej o wysokości całkowitej 48,5 m na terenie części działki leśnej nr 326 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2017-08-10 09:19
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia dn 63/40 PE wraz z przyłączem dn 25 PE na terenie działek nr: 77, 75/7, 75/15 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie . 2017-08-09 14:17
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr : 90, 8/7, 8/13 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2017-08-09 13:08
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci teletechnicznej na terenie działek nr 69, 65/18, 65/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2017-08-09 10:07
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 27 lipca 2017 r. została wydana decyzja P- 35 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie linii kablowej nn 0,4 kV i 3 szt. złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr 320, 322, 161/133 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2017-08-03 11:08
dokument Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na terenie działki nr 220/4, położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Goleniów 2017-07-26 11:01
dokument Obwieszczenie- zawiadamia, się została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie jednej hali o powierzchni 1522m2 zamiast trzech istniejących oraz hali z płyty warstwowej o powierzchni 450 m2 służących do magazynowania oraz czyszczenia i mieszania nasion na terenie działek nr : 267/2 i 267/3 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie. 2017-07-25 14:59
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 18.07.2017r. została wydana decyzja nr 13/2017, którą odmówiono ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przystanku kajakowego z elementami funkcjonalnie związanymi wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych : 73,74,1/4,1/9 w obrębie Goleniów 8, gm. Goleniów. 2017-07-24 08:59
dokument Obwieszczenie- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wydaniu postanowienia z dnia 14 lipca 2017 r., znak: WONS-OŚ.4202.1.2017.KK.AT, o podjęciu zawieszonego postępowanie w sprawie jw., w związku z przekazaniem przez wnioskodawcę opracowania pt.: ?Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji ? Recław Goleniów, w zakresie montażu przewodów linii nad jez. Ostrowo, w obrębach geodezyjnych Troszyn i Mierzęcin, w gminie Wolin? 2017-07-18 14:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot.: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie odcinków sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Lubczyna, na terenie działek o nr geodezyjnych : 434/9 i 291 w obrębie Lubczyna gm. Goleniów. 2017-07-17 09:13
dokument obwieszczenie -) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej ? 100 i długości ok. 15 m na terenie działki nr 147/2 położonej w obrębie geodezyjnym Załom. 2017-07-14 12:05
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 14 lipca 2017 r. została wydana decyzja P- 34 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. nr 43470 Żdżary na terenie działki nr 100/15 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary. na wniosek: T-Mobile Polska S.A. 2017-07-14 11:10
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Niewiadowo i wystąpieniu do organów uzgadniających 2017-07-12 15:08
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 11 lipca 2017 r. została wydana decyzja P- 32 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej z rur o średnicy PE RC 110 mm o łącznej długości ok. 340 mb, na terenie działek nr 133/63 i 104 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. na wniosek: osoby fizycznej 2017-07-12 13:22
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 11 lipca 2017 r. została wydana decyzja P- 33 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej o z rur PERC 110 i długości ok. 410 mb i budowie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE 63 o długości ok. 350 mb na terenie działek nr 17/3 i 90 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca. na wniosek: osoby fizycznej 2017-07-12 12:51
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej ? 110 i długości ok. 250 m wraz z przyłączami do budynków na terenie działek nr 411,412,99/1,99/2 położonych w obrębie geodezyjnym Krępsko . 2017-07-11 13:34
dokument obwieszczenie- zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia dn 63/40 PE na terenie działek nr: 77, 69, 377/22 położonych w Kliniskach. 2017-07-11 12:56
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej DN 100 SDR 17 o długości ok. 63 m na terenie działek nr 66/8 i 104 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. 2017-07-11 11:34
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej ? 110 i długości ok. 88 m wraz z przyłączem wodociągowym do działki 133/26 na terenie działek nr: 124/32,133/15,133/26 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. 2017-07-11 10:44
dokument obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej ? 110 i długości ok. 160 m , budowie sieci kanalizacji sanitarnej ? 160 o długości ok. 150 m na terenie działek nr 8 , 46/8 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2017-07-11 09:56
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej SN 15 KV i linii kablowej 0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej i złączy kablowo ? pomiarowych oraz słupa linii napowietrznej SN 15 kV na terenie działek nr: 190/19, 190/25, 190/23, 190/21, 189/2, 187, 36/1, 179, 784/9 położonych w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2017-07-11 09:42
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości 2017-07-06 11:36
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości 2017-07-06 11:36
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości 2017-07-06 11:35
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 21.06.2017 r. została wydana decyzja nr 12/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. I Brygady Legionów i Zakładowej w Goleniowie ( budowie nowego układu drogowego ), przebudowie oraz budowie odcinków sieci i przyłączy wraz z niezbędnym zagospodarowniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych : 1/16,39,55/3,56,58,65/1,84,85/4,86/4,87,102,103 w obrębie Goleniów 9, gm. Goleniwów. 2017-07-06 11:10
dokument Obwieszczenie -podaje się do publicznej wiadomości informację, iż po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ?Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Goleniów na lata 2017-2030? 2017-07-03 14:32
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się , że w dniu 13.06.2017 r. została wydana decyzja nr 10/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lapidarium z miejscami do wypoczynku, ciągami komunikacyjnymi i parkingami wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastruturą techniczną na terenie działek o nr geodzyjnych : 116/2,100,217 w obrębie Załom, gm. Goleniów. 2017-06-27 11:16
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 13.06.2017 r. została wydana decyzja nr 11/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu rekreacyjnego, w tym : ciągów komunikacyjnych, wykonaniu oraz posadowieniu obiektów rekreacyjno - sportowych wraz z obiektami małej architektury ( placu gier oraz zabaw, siłowni zewnętrznej itp. ), oświetlenia terenu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 144/27 w obrębie Mosty, gm. Goleniów. 2017-06-27 11:10
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku gospodarczego o budynek hali pakowania elementów balsowych oraz zmianie sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na część socjalną na terenie działki nr 117/49 położonej w obrębie geodezyjnym Budno. 2017-06-26 15:31
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. nr 43470 Żdżary na terenie działki nr 100/15 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2017-06-26 15:05
dokument Obwieszczenie dot.: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przystanku kajakowego z elementami funkcjonalnie związanymi wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych : 73,74,1/4,1/9 w obrębie Goleniów 8, gm. Goleniów. 2017-06-23 14:41
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie wieży obserwacyjno ? widokowo ? p. pożarowej o wysokości całkowitej ok. 48 m na terenie części działki leśnej nr 326 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie . 2017-06-23 09:23
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2017 r. została wydana decyzja P- 31 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ( grawitacyjnej i tłocznej ) na terenie działek nr 240 i 273/8 w obrębie geodezyjnym nr 5 w Nowogardzie i nr: 154, 69, 156, 60 w obrębie geodezyjnym nr 4 w Nowogardzie. na wniosek: Gminy Nowogard. 2017-06-20 14:41
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i 3 szt. złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr 320, 322, 161/133 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2017-06-19 14:32
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dniu 8 czerwca 2017 r. decyzji Nr 33/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie małogabarytowej stacji transformatowej 15/0,4 kV na stacji Rurka, zlokalizowanej na działkach nr 131/4 i 131/5 w obrębie Dobroszyn w gminie Goleniów, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. 2017-06-16 13:09
dokument Obwieszczenie- zawiadamia, się że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Łozienica, w gminie Goleniów?, zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 103/7 obręb geodezyjny Łozienica, 89/11 obręb geodezyjny Nadleśnictwo Kliniska, 2017-06-08 15:29
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu składowania i magazynowania produktów odzieżowych oraz innych z dziedziny przemysłu lekkiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr: 230/13, 230/14, 230/15, 230/16, 230/17, 230/30, 230/29, 230/21, 230/22, 230/23, 230/24, 230/25, 230/27, 230/28 obręb Łozienica, gm. Goleniów. 2017-06-08 15:24
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się , że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fabryki naczep samochodowych ?Faymonville Polska Sp. z o. o.? wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 106/1, 107/2, 92/58, 92/31, 92/30, 92/29, 92/26,107/4 (dawniej dz. 107/1) obręb Łozienica. 2017-06-08 15:22
dokument Zawiadomienie - zawiadamia się, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Słonecznej 20 na terenie działek numer 268/3 i 268/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie. 2017-06-08 15:17
dokument obwieszczenie- zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej o z rur PERC 110 i długości ok. 410 mb i budowie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE 63 o długości ok. 350 mb na terenie działek nr 17/3 i 90 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2017-06-08 11:41
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 06 czerwca 2017 r. została wydana decyzja P- 30 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : rozbudowie, przebudowie i nadbudowie szkoły publicznej: podstawowej i gimnazjum na terenie działki nr 136/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie. na wniosek: Projektownia S.C. 2017-06-06 11:43
dokument obwieszczenie -) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej z rur o średnicy PE RC 110 mm o łącznej długości ok. 340 mb na terenie działek nr 133/63 i 104 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. 2017-06-05 10:59
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 31 maja 2017 r. została wydana decyzja P- 29 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : rozbudowie sieci wodociągowej poprzez usytuowanie hydrantu p.poż. na zakończeniu sieci na terenie działki 318/3 położonej w obrębie geodezyjnym Nadleśnictwa Kliniska. na wniosek: Nadleśnictwa Kliniska 2017-05-31 12:19
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 10.05.2017 r. została wydana decyzja nr 9/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej SN 15 kV oraz stacji transformatowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na terenie działek o nr geodezyjnych : 216//38,216/39,216/42 w obrębie Łozienica, gm. Goleniów. 2017-05-23 12:36
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 11 maja 2017 r. została wydana decyzja P- 28 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej i budowie sieci kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej na terenie działek nr: 69, 65/6, 65/5, 65/3, 65/4, 66 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. na wniosek: MK Developer Sp. z o .o. 2017-05-23 09:09
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się w dniu 27.04.2017 r. na wniosek pełnomocnika inwestora zostało podjęte postępowanie administracyjne w sprawie : wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. I Brygady Legionów i Zakładowej w Goleniowie ( budowie nowego układu drogowego ), przebudowie oraz budwoie odcinków sieci i przyłączy wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych : 1/16,39,55/3,56,58,65/1,84,85/4,86/4,87,102,103 w obrębie Goleniów 9, gm. Goleniów. 2017-05-22 12:53
dokument obwieszczenia - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ( grawitacyjnej i tłocznej ) na terenie działek nr 240 i 237/8 w obrębie geodezyjnym nr 5 w Nowogardzie oraz nr: 154,69,156,60 w obrębie geodezyjnym nr 4 w Nowogardzie . 2017-05-18 14:53
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lapidarium z miejscami do wypoczynku, ciągami komunikacyjnymi i parkingami wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych : 116/2,100,217 w obrębie Załom, gm. Goleniów. 2017-05-16 12:56
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie, przebudowie i nadbudowie szkoły publicznej: podstawowej i gimnazjum na terenie działki nr 136/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie. 2017-05-16 11:49
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 05 maja 2017 r. została wydana decyzja P- 26 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. nr 74041/95397 Goleniów - Białuń na terenie działki nr 621/3 położonej w obrębie geodezyjnym Białuń. na wniosek: Orange Polska S.A. 2017-05-15 10:53
dokument Zawiadamienie - zawiadamia się , że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4118 Z i 4119 Z polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej oraz chodnika na terenie działek numer :16, 9, 11, obręb Goleniów 9 ,139/122 , 116 136/44, 136/43 136/42 136/39 136/40 86/1 86/2 137/54 117 obręb Goleniów 4, 309/4 309/3, 312/8, 309/1, 46/16, 48/1, 48/2, 136, 58, 70 312/5, 309/2, 32/3 obręb Marszewo 2017-05-12 15:20
dokument obwieszczenie-Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 10 maja 2017 r. została wydana decyzja P- 27 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie części działki 111/74. na wniosek: osoby fizycznej. 2017-05-11 10:48
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 24 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja P- 24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej o dn 110 mm o długości ok. 35 mb na terenie działki nr 98 położonej w obrębie geodezyjnym Miękowo. na wniosek: osoby fizycznej. 2017-05-08 11:06
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 02 maja 2017 r. została wydana decyzja P-25 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej o dn 100 mm o długości ok. 182 mb na terenie działek nr 104 i 111/8 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. na wniosek: osoby fizycznej. 2017-05-05 12:23
dokument obwieszczenie - decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. - znak WOŚ.III.7440.2.2017.PW - w sprawie zatwierdzenia ,,Dodatku do Projektu robót geologicznych - Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia pn.: ,, Budowa gazociągu DN 700 Szczecin-Gdańska Etap V Goleniów - Płoty " w powiatach goleniowskim i gryfickim w województwie zachodniopomorskim " . 2017-05-05 11:05
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu rekreacyjnego, w tym, : ciagów kominikacyjnych, wykonaniu oraz posadowieniu obiektów rekreacyjno - sportowych wraz z obiektami małej architektury ( placu gier oraz zabaw, siłowni zewnętrznej itp. ), oświetlenia terenu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 144/27 w obrębie Mosty, gm. Goleniów. 2017-05-04 10:24
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej poprzez usytuowanie hydrantu p.poż. na zakończeniu sieci na terenie działki 318/3 położonej w obrębie geodezyjnym Nadleśnictwa Kliniska . 2017-04-28 14:01
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 18 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja P- 22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej o dn 100 mm o długości ok. 190 mb i budowie sieci kanalizacji sanitarnej o dn 200 mm i długości ok. 190 mb na terenie działek nr: 95/3, 95/5, 95/6 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca. na wniosek: osoby fizycznej. 2017-04-25 14:39
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Nowogardu zawiadamia, że w dniu 13.04.2017 r. została wydana decyzja nr 8/2017 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydaniadecyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych i budowie ścieżki pieszo - rowerowej Goleniów - Marszewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych : 9,11,16 w obrębie Goleniów 9 ; 137/54,136/40,139/122,86/1,86/2,116,117,136/43,136/44,136/39,136/42 w obrębie Goleniów 4 ; 309/3,309/1,309/2,312/5,312/8,46/16,48/1,48/2,70,58,32/3,309/4,136/1 w obrębie Marszewo. gm. Goleniów. 2017-04-25 09:51
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie małogabarytowej stacji transformatowej - 15/0,4 kV na stacji Rurka, zlokalizowanej na działkach 131/4 i 131/5 w obrębie Dobroszyn w gminie Goleniów, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. 2017-04-19 09:32
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 18 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja P- 22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej o dn 100 mm o długości ok. 190 mb i budowie sieci kanalizacji sanitarnej o dn 200 mm i długości ok. 190 mb na terenie działek nr: 95/3, 95/5, 95/6 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca. na wniosek: osoby fizycznej. 2017-04-18 14:12
dokument Zawiadomienie - podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek Pana Marka Dąbrowego działającego z upoważnienia Gminy Goleniów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4118 Z i 4119 Z polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej oraz chodnika na terenie działek numer : 16, 9, 11, obręb Goleniów 9 ,139/122 , 116 136/44, 136/43 136/42 136/39 136/40 86/1 86/2 137/54 117 obręb Goleniów 4 , 309/4 309/3, 312/8, 309/1, 46/16, 48/1, 48/2, 136, 58, 70 312/5, 309/2, 32/3 obręb Marszewo pod znakiem: WPNS.6220.34.2016.JC wydał postanowienie, w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 2017-04-13 15:11
dokument Zawiadomienie - zawiadamia, się że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4118 Z i 4119 Z polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej oraz chodnika na terenie działek numer :16, 9, 11, obręb Goleniów 9 ,139/122 , 116 136/44, 136/43 136/42 136/39 136/40 86/1 86/2 137/54 117 obręb Goleniów 4, 309/4 309/3, 312/8, 309/1, 46/16, 48/1, 48/2, 136, 58, 70 312/5, 309/2, 32/3 obręb Marszewo 2017-04-13 14:59
dokument obwieszczenie -budowie linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 129, 124/67, 122/29 w obrębie geodezyjnym Białuń oraz budowie złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr 124/67 i 122/29 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2017-04-12 13:43
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie części działki 111/74 ? teren oznaczony na załączniku mapowym- położonej w obrębie geodezyjnym Pucice. 2017-04-11 13:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot.: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej SN 15 kV oraz stacji transformatorowej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na terenie działek o nr geodezyjnych : 216/38,216/39,216/42 w obrębie Łozienica, gm. Goleniów. 2017-04-10 14:36
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej i budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 69, 65/6, 65/5, 65/3, 65/4, 66 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2017-04-07 13:31
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 27 marca 2017 r. została wydana decyzja P- 19 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 300 m i sieci wodociągowej o długości około 300 m na terenie działek nr: 174, 360, 368/7, 368/12, 368/11, 368/13 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna. na wniosek: osoby fizycznej. 2017-04-07 11:33
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 04 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja P- 20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie istniejącej płyty przedhangarowej, budowie torowiska dla platformy do transportu śmigłowca pomiędzy hangarem i rampą, przebudowie hangaru wraz z infrastrukturą związaną z budową torowiska, wymianie bramy hangarowej, budowie rampy o konstrukcji żelbetowej na terenie działek nr 696/6, 696/43 i części działki nr 696/61 położonych w Glewicach. na wniosek: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie. 2017-04-06 14:28
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 27 marca 2017 r. została wydana decyzja P- 18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej o dn 110 mm pe o długości 180 mb wraz z 5 przyłączami wodociągowymi na terenie działki nr 473 położonej w obrębie geodezyjnym Ciechno. na wniosek: osoby fizycznej. 2017-04-06 11:55
dokument Obwieszczenie - zawiadamia, się że w dniu 04 kwietnia 2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zmieniająca decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu Dancoal Sp. z o.o. zlokalizowanego na terenie działek nr 96/6 i 96/11 geodezyjny Łozienica polegającej na budowie  2 magazynów, budynku produkcyjnego, budynku socjalno-biurowego i placów składowych na terenie działki nr 96/11 obręb geodezyjny Łozienica. 2017-04-05 14:45
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 stycznia 2017 r. - znak WOŚ.III.7440.2.2017.PW - zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia ,, Dodatku do Projektu robót geologicznych - Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia pn.: ,, Budowa gazociągu DN 700 Szczecin-Gdańska Etap V Goleniów-Płoty " w powiatach goleniowskim i gryfickim w województwie zachodnipomorskim ". 2017-04-04 09:17
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. nr 43470 Żdżary na terenie działki nr 100/15 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary . 2017-04-03 13:17
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 24 marca 2017 r. o sporządzeniu projektu : Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033 oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektu zarządzenia. 2017-04-03 10:45
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej o długości ok. 35 m i budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 23m na terenie działki nr 279 położonej w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2017-03-29 08:35
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej o dn 100 mm o długości ok. 190 mb i budowie sieci kanalizacji sanitarnej o dn 200 mm i długości ok. 190 mb na terenie działek nr: 95/3, 95/5, 95/6 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2017-03-28 13:31
dokument obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej o dn 110 mm o długości ok. 35 mb na terenie działki nr 98 położonej w obrębie geodezyjnym Miękowo. 2017-03-28 12:16
dokument Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Słonecznej 20 na terenie działek numer 268/3 i 268/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie. 2017-03-22 09:53
dokument Obwieszczenie dot.: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych i budowie ścieżki pieszo-rowerowej Goleniów-Marszewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych : 9,11,16 w obrębie Goleniów 9 ; 137/54,136/40,139/122,86/1,86/2,116,117,136/43,136/44,136/39,136/42 w obrębie Goleniów 4 ; 309/3,309/1,309/2,312/5,312/8,46/16,48/1,48/2,70,58,32/3,309/4,136/1 w obrębie Marszewo, gm. Goleniów. 2017-03-21 10:12
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 21 marca 2017 r. została wydana decyzja P-17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie działek nr : 65/5, 65/6, 123/7, 67/2, 68, 66, 64/2 w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. na wniosek: MK DEVELOPER Sp. z o.o. 2017-03-21 09:54
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 06.03.2017 r. została wydana decyzja nr 7/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Lipowej, Żeglarskiej i Plażowej ( w tym, wraz z wykonaniem ciągów pieszo-rowerowych oraz zjazdów ), budowie sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia ulicznego, placu manewrowego oraz przebudowie sieci wodociągowej, wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w m.Lubczyna, na terenie działek o nr geodezyjnych : 54,162,173/4,174,175,434/10 w obrębie Lubczyna, gm. Goleniów. 2017-03-20 12:12
dokument obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 13 marca 2017 r. została wydana decyzja P- 16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie linii kablowej 15 kV , linii kablowej 0,4 kV , kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, złącza kablowego ZKSN-15kV na terenie działek nr : 105/1, 105/2, 105/11, 105/13, 105/15, 105/16, 1182/2, 105/5, 105/6, 1189/2 położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica. na wniosek: Technologia Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. 2017-03-17 12:43
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się , że została wydana decyzja  Nr 2/ŚU/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach 2017-03-16 15:18
dokument obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 07 marca 2017 r. została wydana decyzja P ? 15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: kolektora deszczowego ? 1,20 m wraz z układem podczyszczenia wód deszczowych, drogi eksploatacyjnej do układu podczyszczenia oraz przebudowa kolidującego uzbrojenia na terenie działki nr 1/12 w obrębie 4053 Miasta Szczecin i nr : 2/23, 2/25, 2/26, 2/27 w obrębie 4055 Miasta Szczecin. Długość kolektora ok. 325 m. na wniosek: Gmina Miasto Szczecin. 2017-03-16 15:17
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 03 marca 2017 r. została wydana decyzja P- 14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV i 0,4 kV na terenie działek nr: 9, 16, 55/4, 55/13, 101, 103/2, 103/13, 103/14 położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica, budowa kontenerowej stacji transformatorowej na terenie działki 103/13 położonej w obrębie Łozienica , budowie złącza kablowego na terenie działki 103/13 przy granicy z działką 103/14 w obrębie geodezyjnym Łozienica. na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2017-03-16 15:16
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 14 marca 2017r. została wydana decyzja  Nr 4/ŚU/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzeń wodnych studni głębinowych nr 1S i 2S służących do poboru wód podziemnych na terenie działki nr 30/5 położonej w obrębie geodezyjnym  nr 0001 Niewiadowo. 2017-03-16 15:13
dokument Obwieszczenie- zawiadamia, się że została wydana decyzja odmowna Nr 3/ŚU/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla domów jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 46/20 położonych w obrębie geodezyjnym Pucice. 2017-03-16 15:09
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2017 r. została wydana decyzja P- 13 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem na terenie działek nr: 99/1 i 110/8 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. na wniosek: osoby fizycznej. 2017-03-16 09:39
dokument obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2017 r. została wydana decyzja P- 12 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) na terenie działki 129/6 wraz z przyłączem do działki 130/15 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2017-03-15 14:59
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. nr 74041/95397 Goleniów ? Białuń, na terenie działki nr 621/3 położonej w obrębie geodezyjnym Białuń . 2017-03-15 09:42
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak AP-1.747.2-2.2017.PM informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: ,, Budowa gazociągu DN700 Szczecin-Gdańska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów-Płoty". 2017-03-14 13:11
dokument obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągo