herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 12 lutego 2018 r. została wydana decyzja P ? 7 ODMOWIAJĄCA ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : zadaszeniu (wiata) istniejącego parkingu na terenie działki nr 696/7 położonej w obrębie geodezyjnym Glewice 2. na wniosek: Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. 2018-02-22 12:20
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 12 lutego 2018 r. została wydana decyzja P ? 6 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej, na terenie działki nr 51 i 35 położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie. na wniosek: osoby fizycznej. 2018-02-22 11:00
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej z rur o średnicy PE RC 110 mm o łącznej długości ok. 39,0 mb, na terenie działek nr : 414 położonych w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2018-02-19 13:57
obiweszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej z rur o średnicy PE RC 100 mm, na terenie działki 126/8 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2018-02-19 10:48
obiweszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej z rur o średnicy PE RC 100 mm o łącznej długości ok. 62 mb oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 60 mb, wraz z przyłączami na terenie działek nr 53/15 i 34/5 położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. 2018-02-19 09:26
obwieszczenie-Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 09 lutego 2018 r. została wydana decyzja P ? 5 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie i przebudowie ? wymiana istniejącej sieci cieplnej osiedlowej oraz przyłączy cieplnych w Goleniowie na terenie działek nr: obręb geodezyjnym Goleniów nr 6: 115, 116, 117/5, 117/2, 123, 122, 124, 121, 125, 82, 78, 90, 128/3, 97; obręb geodezyjny Goleniów nr 7 : 52, 51, 50, 21, 47/2, 58, 37, 10/2, 11/3, 12, 13, 32, 33/4, 33/2, 33/1, 33/5, 35/5, 131/7, 131/1, 131/6, 131/2, na wniosek: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 2018-02-13 15:16
obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 31 stycznia 2018 r. została wydana decyzja P ? 4 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej o średnicy 80-160 mm i długości ok. 120 mb na terenie działek nr : 17, 19, 58/4 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie. na wniosek: Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 2018-02-13 09:26
oboweszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 10 stycznia 2018 r. została wydana decyzja P ? 3 UMARZAJĄCA postępowanie administracyjne o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 ?Play? na terenie działki nr 171/1 w obrębie geodezyjnym Glewice 1 ( dotyczącego złożonego wniosku z dnia 20 listopada 2017r.) na wniosek: P4 Sp. z o.o. 2018-02-12 14:15
Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania iż pismem z dnia 06 lutego 2018r. wezwano Inwestora do uzupełninia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica ?Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych na terenie działek nr: 1 obręb geodezyjny Niedamierz, 88, 114, 16 obręb geodezyjny Niewiadowo, nr 320, 323/4, 323/5, 324/3, 462/2, 464, 347, 317/8, 626/5, 103, 628/3, 115/7, 115/3, 117/23, 118 obręb Żółwia Błoć. 2018-02-06 15:24
Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica ?Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych na terenie działek nr: 1 obręb geodezyjny Niedamierz, 498/2, 88, 114, 16 obręb geodezyjny Niewiadowo, nr 320, 323/4, 323/5, 324/3, 462/2, 464, 347, 317/8, 626/5, 626/2, 628/3, obręb Żółwia Błoć. 2018-02-06 15:22
obowieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4?Play? na terenie działki nr 171/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 Glewice . 2018-01-29 12:09
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej z rur o średnicy PE RC 110 mm o łącznej długości ok. 170 mb oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE RC 90 mm o łącznej długości ok. 320 mb na terenie działek nr : 20/18,18/11 i 428/2 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć i dz. nr 6/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 4 w Goleniowie. 2018-01-25 10:16
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 12 stycznia 2018 r. została wydana decyzja P ? 2 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej z rur o średnicy PE RC 110 mm o łącznej długości ok. 400 mb, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE RC 90 mm o łącznej długości ok. 412 mb oraz odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC 200 mm o łącznej długości ok. 6,0 mb, na terenie działki nr 69 w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. na wniosek: Inter Invest Sp. z o.o. 2018-01-23 09:36
Obwieszczenie -zawiadamia się strony postępowania, że pismem z dnia 11 stycznia 2018r. tutejszy Organ przesłał do Organów uzgadniających uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica?Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych na terenie działek nr: 1 obręb geodezyjny Niedamierz, 88, 114, 16 obręb geodezyjny Niewiadowo, nr 320, 323/4, 323/5, 324/3, 462/2, 464, 347, 317/8, 626/5, 103, 628/3, 115/7, 115/3, 117/23 obręb Żółwia Błoć. 2018-01-18 15:05
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 10 stycznia 2018 r. została wydana decyzja P ? 1 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE do 0,5 MPa, na terenie działek nr: 75/13,75/14 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie . na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. o.o. 2018-01-11 09:05
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zadaszeniu ( wiata) istniejącego parkingu, na terenie działki nr 696/7 położonej w obrębie geodezyjnym Glewice 2. 2018-01-10 15:07
obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej, na terenie działki nr 51 położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie. 2018-01-10 13:49
Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Słonecznej 20 na terenie działek numer 268/3 i 268/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień 2018-01-09 15:46
obwieszczenie-budowie odcinka sieci wodociągowej ?110 PE ( dł. ok. 190 m) i budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ? 200 PVC ( dł. ok.186 m ) na terenie działek nr : 100 i 229/6 położonych w obrębie geodezyjnym Załom . 2018-01-08 13:12
obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie i przebudowie ? wymianie istniejącej sieci cieplnej, osiedlowej oraz przyłączy cieplnych w Goleniowie, na terenie działek nr : - obręb geodezyjnym Goleniów nr 6: 115, 116, 117/5, 117/2, 123, 122, 124, 121, 125, 82, 78, 90, 128/3, 97, - obręb geodezyjny Goleniów nr 7: 52, 51, 50, 21, 47/2, 58, 37, 10/2, 11/3, 12, 13, 32, 33/4, 33/2, 33/1, 33/5, 35/5, 131/7, 131/1, 131/6, 131/2. 2018-01-04 14:26
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-oaII.4210.29.2017.EK.2 2018-01-04 12:25
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2017 r. została wydana decyzja P ? 69 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej ( dł. ok. 300 m) i budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ( dł. ok. 300 m ) na terenie działek nr : 174, 360, 368/15, 368/11, 368/7, 368/17, 368/19, 368/21, 368/13, 368/12, 368/9, 368/18, 368/10, 368/20, 368/6, 368/14, 368/8, 368/16 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna. na wniosek: osoby fizycznej. 2018-01-03 11:20
Obwieszczenie zawiadamia, sie że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie zakładu produkcyjnego NORPOL Sp. z o.o. zlokalizowanego w Goleniowskim Parku Przemysłowym w Łozienicy przy ul. Granitowej 12, na działkach 29/4, 29/7, 216/25 oraz 25/3 obręb geodezyjny Łozienica. 2017-12-29 14:47
Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasków kwarcowych, w granicach działki nr 90/1 obręb geodezyjny Dobroszyn oraz działek nr 89/1 i 109/1 obręb geodezyjny Nadleśnictwo Kliniska. 2017-12-29 14:08
obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 27 grudnia 2017 r. została wydana decyzja P ? 68 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z budynkiem hydroforni na działce nr 120/8, sieci kanalizacji sanitarnej o długości do 989 mb oraz rozbiórce istniejącego wodociągu na terenie działek nr : 3 z obrębu 4167 w Szczecinie, 17/2,18,19/2 z obrębu 4188 Szczecin, 120/4,120/12,120/8,122/1,122/3 z obrębu 4144 ? ul. Kopalniana i ul. Batalionów Chłopskich w Szczecinie. na wniosek: Gmina Miasto Szczecin. 2017-12-29 12:56
Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. została wydana decyzja Nr 5/2017 znak : WAB/D/6746.06.04.2017.TD dla Burmistrza Gminy Goleniów, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na : przebudowie drogi powiatowej nr 4103Z - budowie ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Przestrzennej w Goleniowie, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości : obręb geodezyjny nr 7 miasta Goleniów - działki 132/14,7,11/1,9 i 8; obręb geodezyjny nr 6 miasta Goleniów - działki nr 78,33,27/7,27/2 i 34. 2017-12-29 12:33
Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na terenie działki nr 220/4, położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Goleniów 2017-12-22 13:52
Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica ?Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych na terenie działek nr: 1 obręb geodezyjny Niedamierz, 498/2, 88, 114, 16 obręb geodezyjny Niewiadowo, nr 320, 323/4, 323/5, 324/3, 462/2, 464, 347, 317/8, 626/5, 626/2, 628/3, obręb Żółwia Błoć. 2017-12-22 13:42
obwieszczenia- Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 15 grudnia 2017r. została wydana decyzja P- 66 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi do budynków w Dąbrowie Nowogardzkiej, Kolonii Dąbrowie Nowogardzkiej, Bochlinie, Ptaszkowie, Grabinie w gminie Nowogard na terenie działek nr: obręb Grabin nr: część dz.188 -nie objętej miejscowym planem zagospodarowania (teren objęty aktualnym planem zagospodarowania oznaczony na załączniku graficznym kolorem czerwonym) ,obręb Bochlin dz.nr:13/4, 19, 2, 1/4, 1/5, 22/2, 23, 24/11, 24/6, 13/3, 27/1, 28/6, 30/3, 18/2, 28/5, 24/12, obręb Dąbrowa Nowogardzka dz. nr:26/2, 73/11, 73/10, 28/1, 69, 36/2, 36/1, 37, 110/2, 166, 259/1, 259/2. na wniosek: Gminy Nowogard. 2017-12-20 12:37
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 15 grudnia 2017r. została wydana decyzja P- 67 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi do budynków w Dąbrowie Nowogardzkiej, Kolonii Dąbrowie Nowogardzkiej, Bochlinie, Ptaszkowie, Grabinie w gminie Nowogard, w c z ę ś c i dotyczącej działek nr : 258/2, 252/6, 257/1 z obrębu geodezyjnego Dąbrowa Nowogardzka oraz działek nr: 26/6, 1/6 z obrębu geodezyjnego Bochlin. na wniosek: Gminy Nowogard. 2017-12-20 12:32
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE do 0,5 MPa, na terenie działek nr: 75/13, 75/14 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie . 2017-12-14 12:27
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniowa zawiadamia, że w dniu 11 grudnia 2016 r. zostało wydane postanowienie o odmowie wznowienia postępowanie w sprawie zakończonej ostateczną decyzją P- 27 z dnia 03 czerwca 2016r. zmieniającą decyzję P- 15 z dnia 30 kwietnia 2015r. ustalającą lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 43179 Krępsko wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na terenie działki nr 250/1 położonej w obrębie geodezyjnym Krępsko. Zmiana dotyczyła wysokości wieży z 30m na 32m. 2017-12-13 09:02
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniowa zawiadamia, że w dniu 11 grudnia 2016 r. zostało wydane postanowienie o odmowie wznowienia postępowanie w sprawie zakończonej ostateczną decyzją P-15 z dnia 30 kwietnia 2015r. ustalającą lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 43179 Krępsko wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na terenie działki nr 250/1 położonej w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2017-12-13 09:00
Obwieszczenie- zawiadamia, się że w dniu 04 grudnia 2017 r. została wydana decyzja Nr 25/ŚU/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech wolnostojących budynków mieszkalnych ? po dwa na każdej z działek tj. 2 domy na dz. nr 99/1 obręb geodezyjny Krępsko i 2 domy na działce 99/2 obręb geodezyjny Krępsko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2017-12-11 15:04
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 14 listopada 2017 r. została wydana decyzja P ? 63 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 27/5, 28/6, 26/4, 28/11, 53/15 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. na wniosek: MK DEVELOPER Sp. z o.o. 2017-12-11 12:33
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2017 r. została wydana decyzja P- 64 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej z rur PE RC 110 mm o łącznej długości ok. 210 mb i budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE RC 90 mm o łącznej długości ok. 220 mb, na terenie działek nr 1/22 i 320 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. na wniosek: osoby fizycznej. 2017-12-11 11:02
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2017 r. została wydana decyzja P - 65 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE do 0,5 MPa na terenie działek 85/4, 56, 87 położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2017-12-11 09:26
Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że pismem z dnia 04 grudnia 2017r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji dotyczącej sprawy wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Słonecznej 20 na terenie działek numer 268/3 i 268/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie 2017-12-07 14:15
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w ponownie rozpatrywanej sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Słonecznej 20, na terenie działek numer 268/3 i 268/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie. 2017-12-06 15:21
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu - zawiadamia się, że w dniu 21.11.2017 r. została wydana decyzja nr 22/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia boiska szkolnego - odcinkia linii oświetleniowej nn 0,4 kV z trzema słupami oświetleniowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnym 137/3 w obrębie Lubczyna. 2017-12-06 14:51
Obwieszczenie podaje do publicznej wiadomości, że Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem sporządzony dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku garażowo ? gospodarczego i stawu rekreacyjnego na terenie działki 123/1 położonej w obrębie geodezyjnym Kąty, Gmina Goleniów. 2017-12-01 15:16
Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica ?Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych na terenie działek nr: 1 obręb geodezyjny Niedamierz, 498/2, 88, 114, 16 obręb geodezyjny Niewiadowo, nr 320, 323/4, 323/5, 324/3, 462/2, 464, 347, 317/8, 626/5, 626/2, 628/3, obręb Żółwia Błoć 2017-12-01 15:11
Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania że Burmistrz Gminy Goleniów wystąpił do Organów uzgadniających z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica ?Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych na terenie działek nr: 1 obręb geodezyjny Niedamierz, 498/2, 88, 114, 16 obręb geodezyjny Niewiadowo, nr 320, 323/4, 323/5, 324/3, 462/2, 464, 347, 317/8, 626/5, 626/2, 628/3, obręb Żółwia Błoć na środowisko. 2017-12-01 15:08
obwieszczenie -budowie odcinka sieci wodociągowej z rur o średnicy PE RC 110 mm o łącznej długości ok. 400 mb, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE RC 90 mm o łącznej długości ok. 412 mb oraz odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC 200 mm o łącznej długości ok. 6,0 mb na terenie działki nr 69 w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka 2017-11-29 14:34
Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 27.11.2017 r., że na wniosek zarządcy drogi - Zarządu Powiatu Goleniowskiego z dnia 20.10.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie : wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 4103Z - budowie ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Przestrzennej w Goleniowie . 2017-11-29 14:19
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej ?110 PE ( dł. ok. 190 m) i budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ? 200 PVC ( dł. ok.186 m ) na terenie działek nr : 100 i 229/6 położonych w obrębie geodezyjnym Załom . 2017-11-29 12:33
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowaniu administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z budynkiem hydroforni na działce nr 120/8, sieci kanalizacji sanitarnej o długości do 989 mb, oraz rozbiórce istniejącego wodociągu, na terenie działek nr : 3 z obrębu 4167 w Szczecinie, 17/2, 18, 19/2 z obrębu 4188 w Szczecinie, 120/4, 120/12, 120/8, 122/1, 122/3 z obrębu 4144 ? ul. Kopalniana i ul. Batalionów Chłopskich w Szczecinie. 2017-11-29 11:48
obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2017 r. dotyczące wydanie decyzji Nr 16/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie istniejącego układu drogowego w rejonie Goleniowa na potrzeby transportu łopat do turbin wiatrowych z terenu Goleniowskiego Parku Przemysłowego do granicy Państwa i świnoujścia - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 111 z drogą gminną. 2017-11-21 08:16
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 13 listopada 2017 r. została wydana decyzja P- 62 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 43 położonej w obrębie geodezyjnym Boguszyce , gm. Nowogard. na wniosek: Gminy Nowogard. 2017-11-20 10:25
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego, znak AP-1.7840.1.211-11.2017.PM , informujące o wydaniu w dniu 10.11.2017 r. decyzji nr 209/2017 o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu pn. ,, Budowa gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów - Płoty ". 2017-11-16 10:35
Obwieszczenie- zawiadamia się, że została wydana decyzja Nr 21/ŚU/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu magazynowo ? produkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym na terenie działek numer 1226/4, 1227/3, 1227/4, 1227/5 obręb geodezyjny Łozienica. 2017-11-15 11:41
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06 listopada 2017 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości 2017-11-15 08:43
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi do budynków w Dąbrowie Nowogardzkiej, Kolonii Dąbrowa Nowogardzka, Bochlinie, Ptaszkowie, Grabinie w gminie Nowogard, na terenie działek nr: obręb Grabin nr: część dz.188 - nie objętej miejscowym planem zagospodarowania ( teren objęty aktualnym planem zagospodarowania oznaczony na załączniku graficznym kolorem czerwonym) , Obręb Bochlin działka nr: 13/4, 19, 2, 1/4, 1/5, 1/6, 22/2, 23, 24/11, 24/6, 13/3, 27/1, 28/6, 30/3, 26/6, 18/2, 28/5, 24/12, obręb Dąbrowa Nowogardzka dz. nr: 26/2, 73/11, 73/10, 28/1, 69, 36/2, 36/1, 37, 110/2,166, 259/1, 252/6, 259/2, 257/1, 258/2. 2017-11-14 12:09
Obwieszczenie- zawiadamia,się że w dniu 06 listopada 2017 r. została wydana decyzja Nr 23/ŚU/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stajni, ujeżdżalni dla koni oraz rozbudowie restauracji na działkach 55/5 i 55/7 obręb geodezyjny Modrzewie 2017-11-10 13:06
Obwieszczenie - zawiadamia się, że Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem sporządzony dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku garażowo ? gospodarczego i stawu rekreacyjnego na terenie działki 123/1 położonej w obrębie geodezyjnym Kąty, Gmina Goleniów. 2017-11-09 10:46
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej ( dł. ok. 300 m) i budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ( dł. ok. 300 m ) na terenie działek nr : 174, 360, 368/15, 368/11, 368/7, 368/17, 368/19, 368/21, 368/13, 368/12, 368/9, 368/18, 368/10, 368/20, 368/6, 368/14, 368/8, 368/16 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2017-11-09 10:39
Obwieszczenie -zawiadamia się, że w dniu 06 listopada 2017 r. została wydana decyzja  zmieniająca  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu składowania i magazynowania produktów odzieżowych oraz innych z dziedziny przemysłu lekkiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr: 230/13, 230/14, 230/15, 230/16, 230/17, 230/30, 230/29, 230/21, 230/22, 230/23, 230/24, 230/25, 230/27, 230/28 obręb Łozienica, gm. Goleniów. 2017-11-08 15:09
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE do 0,5 MPa, na terenie działek nr 85/4, 56, 87 położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. 2017-11-08 10:35
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej z rur PE RC 110 mm o łącznej długości ok. 210 mb i budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE RC 90 mm o łącznej długości ok. 220 mb, na terenie działek nr 1/22 i 320 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2017-11-07 14:45
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 03 listopada 2017 r. została wydana decyzja P- 60 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowę sieci wodociągowej w miejscowości Niewiadowo na terenie działek nr: 156, 151, 87, 29, 30/3, 30/2, 88,25, 118, 114, 16,104 położonych w obrębie geodezyjnym Niewiadowo. na wniosek: Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2017-11-03 13:27
Obwieszczenie - zawiadami się że Inwestor przedłożył kompletny raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami sporządzony dla przedsięwzięcia polegającego środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na terenie działki nr 220/4, położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Goleniów. 2017-10-30 14:09
Obwieszczenie - zawiadamia strony postępowania, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na terenie działki nr 220/4, położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Goleniów. 2017-10-30 14:02
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 27 października 2017 r. została wydana decyzja P- 59 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej z rur o średnicy PE RC 110mm o długości około 65m, i kanalizacji sanitarnej o średnicy PE RC 90mm o długości około 65m na terenie działek nr: 46/74,46/75,48/2 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo. na wniosek: osoby fizycznej. 2017-10-27 12:46
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 25 października 2017 r. została wydana decyzja P- 58 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 69, 65/4, 66 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. na wniosek: MK Developer Sp. z o .o. 2017-10-27 09:43
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 25 października 2017 r. została wydana decyzja P- 57 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia dn 90 na terenie działki nr 30/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2017-10-26 14:42
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 16 października 2017 r. została wydana decyzja P- 56 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE o długości około 25 m, na terenie działek nr : 204/1 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2017-10-26 13:51
Obwieszczenie dot.: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia boiska szkolnego - odcinka linii oświetleniowej nn 0,4 kV z trzema słupami oświetleniowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 137/3 w obrębie Lubczyna, gm. Goleniów. 2017-10-24 14:21
Obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasków kwarcowych, w granicach działki nr 90/1 obręb geodezyjny Dobroszyn oraz działek nr 89/1 i 109/1 obręb geodezyjny Nadleśnictwo Kliniska 2017-10-24 12:05
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 43 położonej w obrębie geodezyjnym Boguszyce , gm. Nowogard. 2017-10-23 14:54
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 03 października 2017 r. została wydana decyzja P ? 54 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie zajezdni tramwajowej Golęcin w ramach zadania: przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie ? etap II, rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Wiszesława w Szczecinie na terenie działek nr : 9/6, 9/8, 14/18, 14/20, 14/21, 15/2 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3031 w Szczecinie. na wniosek: Gmina Miasto Szczecin. 2017-10-20 10:25
O B W I E S Z C Z E N I E REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE z dnia 16 października 2017 r. w wydane z urzędu postanowienie (znak: WONS-OŚ. 4211.17.2014.AT.45), prostujące oczywistą omyłkę w decyzji Nr 6/2017 z dnia 14.06.2017 r., znak: WONS-OŚ.4211.17.2014.AT.35, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Modernizacja toru wodnego Świnoujście Szczecin do głębokości 12,5 m?. 2017-10-19 12:15
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 października 2017 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realiazację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie istniejącego układu drogowego w rejonie Goleniowa na potrzeby transportu łopat do turbin wiatrowych z terenu Goleniowskiego Parku Przemysłowego do granicy Państwa i Świnoujścia - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 111 z drogą gminną. 2017-10-19 09:59
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 09 października 2017 r. została wydana decyzja P ? 55 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Wyszyńskiego i ul. Nadbrzeże Wieleckie wraz z przebudową sieci trakcyjnej, sieci oświetlenia ulicznego, budowie sieci kanalizacji deszczowej- o długości około 72,50m (długość kanalizacji wraz z przykanalikami objętej wnioskiem), budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5Mpa, przebudowie sieci telekomunikacyjnej, budowie sieci elektroenergetycznej podziemnej 0,4kV i 15kV, budowie kanalizacji kablowej na terenie części działki nr 14/4 w obrębie 1037 Szczecin, części działek nr 5, 10/10 w obrębie 1038 Szczecin oraz części działki nr 21 w obrębie 1040 Szczecin. na wniosek: Gmina Miasto Szczecin. 2017-10-18 12:37
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 03 października 2017 r. została wydana decyzja P- 53 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej ? 100mm i długości ok. 42 m wraz z pełnym uzbrojeniem na działce nr 133 położonej w obrębie geodezyjnym Modrzewie. na wniosek: osoby fizycznej. 2017-10-12 13:17
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 27/5, 28/6, 26/4, 28/11, 53/15 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. 2017-10-12 09:27
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 02.10.2017 r. została wydanan decyzja nr 17/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przystanku kajakowego z elementami funkcjonalnie związanymi wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr geodezyjnych : 73,74,1/4,1/9 w obrębie Goleniów 8, gm. Goleniów. 2017-10-11 10:55
Obwieszczenie- zawiadamia się że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie zakładu produkcyjnego NORPOL Sp. z o.o. zlokalizowanego w Goleniowskim Parku Przemysłowym w Łozienicy przy ul. Granitowej 12, na działkach 29/4, 29/7, 216/25 oraz 25/3 obręb geodezyjny Łozienica 2017-10-09 14:43
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 03 października 2017 r. została wydana decyzja P- 51 odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na terenie działki nr 147/4 położonej w obrębie geodezyjnym Krępsko. na wniosek: P 4 Sp. z o.o. 2017-10-09 12:30
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Niewiadowo, na terenie działek nr: 156, 151, 87, 29, 30/3, 30/2, 88, 25, 118, 114, 16, 104 położonych w obrębie geodezyjnym Niewiadowo. 2017-10-09 10:18
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego, znak AP-1.7840.1.211-3.2017.PM, informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu pn.: ,, Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów - Płoty ". 2017-10-09 08:43
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 46/74, 46/75, 48/2 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo . 2017-10-04 14:22
obweszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 02 października 2017 r. została wydana decyzja P ? 51 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie torowiska tramwajowego na placu Szarych Szeregów wraz z przebudową sieci trakcyjnej, oświetlenia ulicznego, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa sieci gazowej, budowa sieci wodociągowej, budowa sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr 5/6,14,17/16 w obrębie 1033 i działek nr: 10/2,30/1,31/1 w obrębie 1024 w Szczecinie. na wniosek: Gmina Miasto Szczecin. 2017-10-03 14:42
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 02 października 2017 r. została wydana decyzja P- 50 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej DN 100 mm o długości ok. 60 m na terenie działek nr 66/8 i 104 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. na wniosek: osoby fizycznej. 2017-10-03 10:53
Obwieszczenie, zawiadamia się, że w dniu 19.09.2017 r. została wydana decyzja nr 16/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej oraz odcinków sieci i linii : wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na terenie działek o nr geodezyjnych 68/3 i 50/6 w obrębie Goleniów 9, gm. Goleniów. 2017-10-03 08:23
Obwieszczenie - zawiadamia się , że w dniu 28 września 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 20/ŚU/2017 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia głębinowego celem poboru wód na cele technologiczne na terenie działki nr 83 położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Goleniów. 2017-10-02 15:25
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej dn 110 PE o długości 117 m na terenie działek nr 60/27 i 69 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. 2017-10-02 12:20
Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 18 września 2017 r., że na wniosek zarządcy drogi - Zarządu Powiatu w Goleniowie w dniu 18.09.2017 r., została wydana decyzja Nr 4/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na : przebudowie ulicy I Brygady Legionów i ulicy Bankowej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości : - obręb geodezyjny nr 9 Goleniów - działki nr 84,87,102 i 103 2017-10-02 11:56
obwieszczenie- zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej , i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 69, 65/4, 66 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2017-09-29 10:36
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia dn 90 na terenie działki nr 30/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie . 2017-09-29 09:05
Obwieszczenie- zawiadamia się że w dniu 27 września 2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Niewiadowo, na terenie działek nr 29, 30/3, 30/2, 88, 25, 104, 118, 114, 16, 87, 99/2, 112, 115/7, 151, 153, 156 obręb geodezyjny Niewiadowo 2017-09-29 14:57
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 21 września 2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na rozbudowie i przebudowie zakładu Baltic Spinning Sp. z o.o. wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego w Łozienicy przy ul. Prostej 33/35/37 na terenie działek numer 96/7, 96/8, 96/9 obręb geodezyjny Łozienica, zajmującego się produkcją nici do przędzenia dywanów oraz poszerzeniem działalności zakładu o produkcję sztucznej trawy 2017-09-27 14:06
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 20 września 2017 r. została wydana decyzja P- 49 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr 148 i 192/10 w obrębie geodezyjnym Miękowo. na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2017-09-25 11:13
Obwieszczenie -zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 16/ŚU/2017 dlaprzedsięwzięcia polegającego na wykonaniu 2 otworów zastępczych (R3a, 16a) na ujęciu wody podziemnej w Goleniowie przy ul. Rybackiej oraz likwidacji 2 istniejących otworów (R3, 16) na terenie działek nr 139/124 i 139/17 obręb geodezyjny Goleniów-4. 2017-09-21 15:21
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 12.09.2017 r. została wydana decyzja nr 15/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie odcinków sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m.Lubczyna, na terenie działek o nr geodezyjnych : 434/9 i 291 w obrębie Lubczyna gm. Goleniów. 2017-09-20 11:02
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 08 września 2017 r. została wydana decyzja P- 48 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci teletechnicznej na terenie działek nr 69, 65/18, 65/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. na wniosek: MK DEVELOPER Sp. z o.o. 2017-09-20 09:02
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 08 września 2017 r. została wydana decyzja P- 47 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : rozbudowie oświetlenia ulicznego na terenie działek nr : 106, 107/5, 107/4 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Nowogardzie. na wniosek: Gminy Nowogard. 2017-09-19 12:27
obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 08 września 2017 r. została wydana decyzja P- 46 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia dn 63/40 PE wraz z przyłączem dn 25 PE na terenie działek nr: 77, 75/7, 75/15 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2017-09-18 12:20
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 05.09.2017 r. została wydana decyzja nr 14/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej z odcinkiem rozsączającym z rur drenarskich i studni rozsącząjących oraz kanału technologicznego, na terenie działek o nr geodezyjnych : 98,123/19,123/28,123/46,123/39 w obrębie Goleniów 10 oraz 2/12,29,64/2,198,42,33/4,42,33/4,34 w obrębie Goleniów 11, realiazowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,, Przebudowa ulicy Kalinowej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną ". 2017-09-13 14:42
Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 04 września 2017 r., dotyczące informacji, że w dniu 04 września 2017 r. dla Zarządu Powiatu Goleniowskiego została wydana decyzja Nr 3/2017 znak :WAB/D/6746.02.04.2017.TW w zakresie projektu zamiennego do decyzji Nr 3/2015 z dnia 25 maja 2015 r., znak : WAB/D/6746.03.04.2015.TW wydanej przez Starostę Goleniowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na : budowie ścieżki rowerowej z Łozienicy w kierunku miejscowości Lubczyna, gm Goleniów, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości : obręb Komarowo - działka nr : 446,obręb Lubczyna- działki nr 425,174,162,97/1,98/17- obejmującego wyłącznie z zakresu inwestycji odcinka ściezki rowerowej usytuowanej w działce nr 162 i w części działki 174 w miejscowości Lubczyna gm. Goleniów. 2017-09-13 14:13
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak : DOOŚ-DŚII.4200.9.2017.EK.4 2017-09-13 14:03
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ODMAWIAJĄCEJ lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 147/4 położonej w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2017-09-13 12:42
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot.: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie odcinków sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrstrukturą techniczną w m.Lubczyna, na terenie działek o nr geodezyjnych : 434/9 i 291 w obrębie Lubczyna, gm. Goleniów. 2017-09-13 09:28
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowaniu administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie zajezdni tramwajowej Golęcin w ramach zadania: przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie ? etap II, rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Wiszesława w Szczecinie na terenie działek nr : 9/6, 9/8, 14/18, 14/20, 14/21, 15/2 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3031 w Szczecinie. 2017-09-12 14:52
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowaniu administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Wyszyńskiego i ul. Nadbrzeże Wieleckie wraz z przebudową sieci trakcyjnej, sieci oświetlenia ulicznego , na placu Szarych Szeregów wraz z przebudową sieci trakcyjnej , oświetlenia ulicznego, budowie sieci kanalizacji deszczowej- o długości około 72,50m (długość kanalizacji wraz z przykanalikami objętej wnioskiem), budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5Mpa, przebudowie sieci telekomunikacyjnej, budowie sieci elektroenergetycznej podziemnej 0,4kV i 15kV, budowie kanalizacji kablowej na terenie części działki nr 14/4 w obrębie 1037 Szczecin, części działek nr 5, 10/10 w obrębie 1038 Szczecin oraz części działki nr 21 w obrębie 1040 Szczecin. 2017-09-12 11:53
Obwieszczenie- zawiadamia, że w dniu 06 września  2017 r. została wydana decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu składowania i magazynowania produktów odzieżowych oraz innych z dziedziny przemysłu lekkiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr: 230/13, 230/14, 230/15, 230/16, 230/17, 230/30, 230/29, 230/21, 230/22, 230/23, 230/24, 230/25, 230/27, 230/28 obręb Łozienica, gm. Goleniów. 2017-09-11 15:30
Zawiadomienie- Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie zawiadamia, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej                                  z przyłączami w miejscowości Niewiadowo, na terenie działek nr 29, 30/3, 30/2, 88, 25, 104, 118, 114, 16, 87, 99/2, 112, 115/7, 151, 152, 153, 156 obręb geodezyjny Niewiadowo. 2017-09-11 15:24
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 01 września 2017 r. została wydana decyzja P- 45 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia dn 63/40 PE na terenie działek nr: 77, 69, 377/22 położonych w Kliniskach. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2017-09-11 12:35
Zawiadomienie - zawiadamia się że, zostało złożone odwołanie od odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Słonecznej 20 na terenie działek numer 268/3 i 268/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie. 2017-09-07 14:54
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE o długości około 25 m, na terenie działek nr : 204/1 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2017-09-07 10:36
Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem sporządzony dla przedsięwzięcia polegającego środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na terenie działki nr 220/4, położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Goleniów. 2017-09-06 11:10
OObwieszczenie- podaje się do publicznej wiadomości, że Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem sporządzony dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku garażowo ? gospodarczego i stawu rekreacyjnego na terenie działki 123/1 położonej w obrębie geodezyjnym Kąty, Gmina Goleniów. 2017-09-06 10:10
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej DN 100 mm o długości ok. 60 m na terenie działek nr 66/8 i 104 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. 2017-09-01 15:02
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowaniu administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie przebudowie torowiska tramwajowego na placu Szarych Szeregów wraz z przebudową sieci trakcyjnej, oświetlenia ulicznego, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa sieci gazowej, budowa sieci wodociągowej, budowa sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr 5/6,14,17/16 w obrębie 1033 i działek nr: 10/2,30/1,31/1 w obrębie 1024 w Szczecinie . 2017-09-01 13:14
Obwieszczenie dot.: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przystanku kajakowego i elementami funkcjonalnie związanymi wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych : 73,74,1/4,1/9 w obrębie Goleniów 8, gm. Goleniów. 2017-08-31 12:24
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 22 sierpnia 2017 r. została wydana decyzja P- 44 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr : 90, 8/7, 8/13 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca . na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2017-08-30 10:09
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, znak : DOOŚ-DŚII.4200.8.2017.aj.3, informujące o wydaniu decyzji z dnia 16 sierpnia 2017 r., znak : DOOŚ-DŚII.4200.8.2017.aj.2, o odmowie zmiany lub uchylenia ostatecznej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 9 lipca 2010 r., znak : RDOŚ-32-WOOŚ.TŚ-6613/2-29/2010/at.ac, o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu drogi krajowej nr 6 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Goleniów ( woj. zachodniopomorskie ) - Słupsk ( woj. pomorskie ), zmienionej w częśći decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 1 marca 2011 r., znak : DOOŚ-idk.4200.13.2011.4. 2017-08-29 13:52
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej ? 100mm i długości ok. 42 m wraz z pełnym uzbrojeniem położonej w obrębie geodezyjnym Modrzewie. 2017-08-29 10:54
Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 18 sierpnia 2017 r., że na wniosek zarządcy drogi - Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 18.07.2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie : wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy I Brygady Legionów i ulicy Bankowej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości : obręb geodezyjny nr 9 Goleniów - działki nr 84,87,102 i 103. 2017-08-28 10:52
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 22 sierpnia 2017 r. została wydana decyzja P- 42 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej ? 100 i długości ok. 15 m na terenie działki nr 147/2 położonej w obrębie geodezyjnym Załom. na wniosek: osoby fizycznej. 2017-08-25 15:15
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 22 sierpnia 2017 r. została wydana decyzja P- 43 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci kanalizacji sanitarnej DN 100 SDR 17 o długości ok. 63 m na terenie działek nr 66/8 i 104 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. na wniosek: osoby fizycznej. 2017-08-25 12:57
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 22 sierpnia 2017 r. została wydana decyzja P- 41 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej ? 110 i długości ok. 88 m wraz z przyłączem wodociągowym do działki 133/26 na terenie działek nr: 124/32, 133/15, 133/26 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. na wniosek: osoby fizycznej. 2017-08-23 10:10
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 21 sierpnia 2017 r. została wydana decyzja P- 39 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie linii kablowej SN 15 KV i linii kablowej 0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej i złączy kablowo ? pomiarowych oraz słupa linii napowietrznej SN 15 kV na terenie działek nr: 190/19, 190/25, 190/23, 190/21, 189/2, 187, 36/1, 179, 784/9 położonych w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2017-08-22 11:08
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 21 sierpnia 2017 r. została wydana decyzja P- 38 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej ? 110 i długości ok. 160 m, budowie sieci kanalizacji sanitarnej ? 160 o długości ok. 150 m na terenie działek nr 8, 46/8 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. na wniosek: osoby fizycznej. 2017-08-21 15:01
zawiadamia się , że została wydana odmowna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 15/ŚU/2017 dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Słonecznej 20 na terenie działek numer 268/3 i 268/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie. 2017-08-17 15:26
Obwieszczenie - zawiadamia się , strony postępowania, że została wydana odmowna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Słonecznej 20 na terenie działek numer 268/3 i 268/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie. 2017-08-17 15:14
obwieszczenie -budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr 148 i 192/10 w obrębie geodezyjnym Miękowo . 2017-08-17 12:31
Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na terenie działki nr 220/4, położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Goleniów nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na konieczność uzupełnienia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko. 2017-08-16 15:07
Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 07 sierpnia 2017 r. 2017-08-16 10:57
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot.: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej oraz odcinków sieci i linii : wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na terenie działek o nr geodezyjnych 68/3 i 50/6 w obrębie Goleniów 9, gm. Goleniów. 2017-08-16 10:41
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot.: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej z odcinkiem rozsączającym z rur denarskich i studni rozsączających orazkanału technologicznego, na terenie działek o nr geodezyjnych : 98,123/19,123/28,123/46,123/39 w obrębie Goleniów 10 oraz 2/12,29,64/2,198,42,33/4,34 w obrębie Goleniów 11, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,, Przebudowa ulicy Kalinowej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną ". 2017-08-16 10:23
Zawiadomienie - zawiadamia się, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Niewiadowo, na terenie działek nr 29, 30/3, 30/2, 88, 25, 104, 118, 114, 16, 87, 99/2, 112, 115/7, 151, 152, 153, 156 obręb geodezyjny Niewiadowo. 2017-08-14 15:36
OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek Pana Dawida Karwowskiego działającego z upoważnienia GWIK Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Niewiadowo, na terenie działek nr 29, 30/3, 30/2, 88, 25, 104, 118, 114, 16, 87, 99/2, 112, 115/7, 151, 152, 153, 156 obręb geodezyjny Niewiadowo. 2017-08-14 15:34
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 14 sierpnia 2017 r. została wydana decyzja P- 37 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej ? 110 i długości ok. 250 m wraz z przyłączami do budynków na terenie działek nr 411,412,99/1,99/2 położonych w obrębie geodezyjnym Krępsko. na wniosek: osoby fizycznej. 2017-08-14 10:07
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie oświetlenia ulicznego na terenie działek nr : 106,107/5,107/4 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Nowogardzie. 2017-08-11 14:54
Obwieszczenie -zawiadamia, sie że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla domów jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Kliniska Wielkie przy ul. Szczecińskiej dz. nr 203/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie. 2017-08-10 15:16
Obwieszczenie - zawiadamia, się że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu tymczasowej Mobilnej Wytwórni Mas Bitumicznych na działce ewidencyjnej nr 164/6 obręb geodezyjny Żółwia Błoć. 2017-08-10 15:13
obwieszczenie -) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie wieży obserwacyjno ? widokowo ? p. pożarowej o wysokości całkowitej 48,5 m na terenie części działki leśnej nr 326 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2017-08-10 09:19
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia dn 63/40 PE wraz z przyłączem dn 25 PE na terenie działek nr: 77, 75/7, 75/15 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie . 2017-08-09 14:17
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr : 90, 8/7, 8/13 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2017-08-09 13:08
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci teletechnicznej na terenie działek nr 69, 65/18, 65/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2017-08-09 10:07
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 27 lipca 2017 r. została wydana decyzja P- 35 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie linii kablowej nn 0,4 kV i 3 szt. złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr 320, 322, 161/133 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2017-08-03 11:08
Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na terenie działki nr 220/4, położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Goleniów 2017-07-26 11:01
Obwieszczenie- zawiadamia, się została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie jednej hali o powierzchni 1522m2 zamiast trzech istniejących oraz hali z płyty warstwowej o powierzchni 450 m2 służących do magazynowania oraz czyszczenia i mieszania nasion na terenie działek nr : 267/2 i 267/3 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie. 2017-07-25 14:59
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 18.07.2017r. została wydana decyzja nr 13/2017, którą odmówiono ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przystanku kajakowego z elementami funkcjonalnie związanymi wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych : 73,74,1/4,1/9 w obrębie Goleniów 8, gm. Goleniów. 2017-07-24 08:59
Obwieszczenie- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wydaniu postanowienia z dnia 14 lipca 2017 r., znak: WONS-OŚ.4202.1.2017.KK.AT, o podjęciu zawieszonego postępowanie w sprawie jw., w związku z przekazaniem przez wnioskodawcę opracowania pt.: ?Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji ? Recław Goleniów, w zakresie montażu przewodów linii nad jez. Ostrowo, w obrębach geodezyjnych Troszyn i Mierzęcin, w gminie Wolin? 2017-07-18 14:31
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot.: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie odcinków sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Lubczyna, na terenie działek o nr geodezyjnych : 434/9 i 291 w obrębie Lubczyna gm. Goleniów. 2017-07-17 09:13
obwieszczenie -) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej ? 100 i długości ok. 15 m na terenie działki nr 147/2 położonej w obrębie geodezyjnym Załom. 2017-07-14 12:05
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 14 lipca 2017 r. została wydana decyzja P- 34 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. nr 43470 Żdżary na terenie działki nr 100/15 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary. na wniosek: T-Mobile Polska S.A. 2017-07-14 11:10
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Niewiadowo i wystąpieniu do organów uzgadniających 2017-07-12 15:08
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 11 lipca 2017 r. została wydana decyzja P- 32 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej z rur o średnicy PE RC 110 mm o łącznej długości ok. 340 mb, na terenie działek nr 133/63 i 104 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. na wniosek: osoby fizycznej 2017-07-12 13:22
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 11 lipca 2017 r. została wydana decyzja P- 33 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej o z rur PERC 110 i długości ok. 410 mb i budowie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE 63 o długości ok. 350 mb na terenie działek nr 17/3 i 90 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca. na wniosek: osoby fizycznej 2017-07-12 12:51
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej ? 110 i długości ok. 250 m wraz z przyłączami do budynków na terenie działek nr 411,412,99/1,99/2 położonych w obrębie geodezyjnym Krępsko . 2017-07-11 13:34
obwieszczenie- zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia dn 63/40 PE na terenie działek nr: 77, 69, 377/22 położonych w Kliniskach. 2017-07-11 12:56
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej DN 100 SDR 17 o długości ok. 63 m na terenie działek nr 66/8 i 104 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. 2017-07-11 11:34
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej ? 110 i długości ok. 88 m wraz z przyłączem wodociągowym do działki 133/26 na terenie działek nr: 124/32,133/15,133/26 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. 2017-07-11 10:44
obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej ? 110 i długości ok. 160 m , budowie sieci kanalizacji sanitarnej ? 160 o długości ok. 150 m na terenie działek nr 8 , 46/8 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2017-07-11 09:56
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej SN 15 KV i linii kablowej 0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej i złączy kablowo ? pomiarowych oraz słupa linii napowietrznej SN 15 kV na terenie działek nr: 190/19, 190/25, 190/23, 190/21, 189/2, 187, 36/1, 179, 784/9 położonych w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2017-07-11 09:42
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości 2017-07-06 11:36
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości 2017-07-06 11:36
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości 2017-07-06 11:35
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 21.06.2017 r. została wydana decyzja nr 12/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. I Brygady Legionów i Zakładowej w Goleniowie ( budowie nowego układu drogowego ), przebudowie oraz budowie odcinków sieci i przyłączy wraz z niezbędnym zagospodarowniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych : 1/16,39,55/3,56,58,65/1,84,85/4,86/4,87,102,103 w obrębie Goleniów 9, gm. Goleniwów. 2017-07-06 11:10
Obwieszczenie -podaje się do publicznej wiadomości informację, iż po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ?Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Goleniów na lata 2017-2030? 2017-07-03 14:32
Obwieszczenie - zawiadamia się , że w dniu 13.06.2017 r. została wydana decyzja nr 10/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lapidarium z miejscami do wypoczynku, ciągami komunikacyjnymi i parkingami wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastruturą techniczną na terenie działek o nr geodzyjnych : 116/2,100,217 w obrębie Załom, gm. Goleniów. 2017-06-27 11:16
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 13.06.2017 r. została wydana decyzja nr 11/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu rekreacyjnego, w tym : ciągów komunikacyjnych, wykonaniu oraz posadowieniu obiektów rekreacyjno - sportowych wraz z obiektami małej architektury ( placu gier oraz zabaw, siłowni zewnętrznej itp. ), oświetlenia terenu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 144/27 w obrębie Mosty, gm. Goleniów. 2017-06-27 11:10
Obwieszczenie- zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku gospodarczego o budynek hali pakowania elementów balsowych oraz zmianie sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na część socjalną na terenie działki nr 117/49 położonej w obrębie geodezyjnym Budno. 2017-06-26 15:31
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. nr 43470 Żdżary na terenie działki nr 100/15 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2017-06-26 15:05
Obwieszczenie dot.: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przystanku kajakowego z elementami funkcjonalnie związanymi wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych : 73,74,1/4,1/9 w obrębie Goleniów 8, gm. Goleniów. 2017-06-23 14:41
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie wieży obserwacyjno ? widokowo ? p. pożarowej o wysokości całkowitej ok. 48 m na terenie części działki leśnej nr 326 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie . 2017-06-23 09:23
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2017 r. została wydana decyzja P- 31 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ( grawitacyjnej i tłocznej ) na terenie działek nr 240 i 273/8 w obrębie geodezyjnym nr 5 w Nowogardzie i nr: 154, 69, 156, 60 w obrębie geodezyjnym nr 4 w Nowogardzie. na wniosek: Gminy Nowogard. 2017-06-20 14:41
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i 3 szt. złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr 320, 322, 161/133 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2017-06-19 14:32
Obwieszczenie - zawiadamia się o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dniu 8 czerwca 2017 r. decyzji Nr 33/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie małogabarytowej stacji transformatowej 15/0,4 kV na stacji Rurka, zlokalizowanej na działkach nr 131/4 i 131/5 w obrębie Dobroszyn w gminie Goleniów, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. 2017-06-16 13:09
Obwieszczenie- zawiadamia, się że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Łozienica, w gminie Goleniów?, zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 103/7 obręb geodezyjny Łozienica, 89/11 obręb geodezyjny Nadleśnictwo Kliniska, 2017-06-08 15:29
Obwieszczenie- zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu składowania i magazynowania produktów odzieżowych oraz innych z dziedziny przemysłu lekkiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr: 230/13, 230/14, 230/15, 230/16, 230/17, 230/30, 230/29, 230/21, 230/22, 230/23, 230/24, 230/25, 230/27, 230/28 obręb Łozienica, gm. Goleniów. 2017-06-08 15:24
Obwieszczenie - zawiadamia się , że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fabryki naczep samochodowych ?Faymonville Polska Sp. z o. o.? wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 106/1, 107/2, 92/58, 92/31, 92/30, 92/29, 92/26,107/4 (dawniej dz. 107/1) obręb Łozienica. 2017-06-08 15:22
Zawiadomienie - zawiadamia się, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Słonecznej 20 na terenie działek numer 268/3 i 268/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie. 2017-06-08 15:17
obwieszczenie- zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej o z rur PERC 110 i długości ok. 410 mb i budowie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE 63 o długości ok. 350 mb na terenie działek nr 17/3 i 90 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2017-06-08 11:41
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 06 czerwca 2017 r. została wydana decyzja P- 30 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : rozbudowie, przebudowie i nadbudowie szkoły publicznej: podstawowej i gimnazjum na terenie działki nr 136/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie. na wniosek: Projektownia S.C. 2017-06-06 11:43
obwieszczenie -) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej z rur o średnicy PE RC 110 mm o łącznej długości ok. 340 mb na terenie działek nr 133/63 i 104 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. 2017-06-05 10:59
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 31 maja 2017 r. została wydana decyzja P- 29 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : rozbudowie sieci wodociągowej poprzez usytuowanie hydrantu p.poż. na zakończeniu sieci na terenie działki 318/3 położonej w obrębie geodezyjnym Nadleśnictwa Kliniska. na wniosek: Nadleśnictwa Kliniska 2017-05-31 12:19
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 10.05.2017 r. została wydana decyzja nr 9/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej SN 15 kV oraz stacji transformatowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na terenie działek o nr geodezyjnych : 216//38,216/39,216/42 w obrębie Łozienica, gm. Goleniów. 2017-05-23 12:36
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 11 maja 2017 r. została wydana decyzja P- 28 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej i budowie sieci kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej na terenie działek nr: 69, 65/6, 65/5, 65/3, 65/4, 66 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. na wniosek: MK Developer Sp. z o .o. 2017-05-23 09:09
Obwieszczenie - zawiadamia się w dniu 27.04.2017 r. na wniosek pełnomocnika inwestora zostało podjęte postępowanie administracyjne w sprawie : wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. I Brygady Legionów i Zakładowej w Goleniowie ( budowie nowego układu drogowego ), przebudowie oraz budwoie odcinków sieci i przyłączy wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych : 1/16,39,55/3,56,58,65/1,84,85/4,86/4,87,102,103 w obrębie Goleniów 9, gm. Goleniów. 2017-05-22 12:53
obwieszczenia - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ( grawitacyjnej i tłocznej ) na terenie działek nr 240 i 237/8 w obrębie geodezyjnym nr 5 w Nowogardzie oraz nr: 154,69,156,60 w obrębie geodezyjnym nr 4 w Nowogardzie . 2017-05-18 14:53
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lapidarium z miejscami do wypoczynku, ciągami komunikacyjnymi i parkingami wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych : 116/2,100,217 w obrębie Załom, gm. Goleniów. 2017-05-16 12:56
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie, przebudowie i nadbudowie szkoły publicznej: podstawowej i gimnazjum na terenie działki nr 136/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie. 2017-05-16 11:49
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 05 maja 2017 r. została wydana decyzja P- 26 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. nr 74041/95397 Goleniów - Białuń na terenie działki nr 621/3 położonej w obrębie geodezyjnym Białuń. na wniosek: Orange Polska S.A. 2017-05-15 10:53
Zawiadamienie - zawiadamia się , że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4118 Z i 4119 Z polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej oraz chodnika na terenie działek numer :16, 9, 11, obręb Goleniów 9 ,139/122 , 116 136/44, 136/43 136/42 136/39 136/40 86/1 86/2 137/54 117 obręb Goleniów 4, 309/4 309/3, 312/8, 309/1, 46/16, 48/1, 48/2, 136, 58, 70 312/5, 309/2, 32/3 obręb Marszewo 2017-05-12 15:20
obwieszczenie-Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 10 maja 2017 r. została wydana decyzja P- 27 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie części działki 111/74. na wniosek: osoby fizycznej. 2017-05-11 10:48
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 24 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja P- 24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej o dn 110 mm o długości ok. 35 mb na terenie działki nr 98 położonej w obrębie geodezyjnym Miękowo. na wniosek: osoby fizycznej. 2017-05-08 11:06
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 02 maja 2017 r. została wydana decyzja P-25 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej o dn 100 mm o długości ok. 182 mb na terenie działek nr 104 i 111/8 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. na wniosek: osoby fizycznej. 2017-05-05 12:23
obwieszczenie - decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. - znak WOŚ.III.7440.2.2017.PW - w sprawie zatwierdzenia ,,Dodatku do Projektu robót geologicznych - Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia pn.: ,, Budowa gazociągu DN 700 Szczecin-Gdańska Etap V Goleniów - Płoty " w powiatach goleniowskim i gryfickim w województwie zachodniopomorskim " . 2017-05-05 11:05
Obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu rekreacyjnego, w tym, : ciagów kominikacyjnych, wykonaniu oraz posadowieniu obiektów rekreacyjno - sportowych wraz z obiektami małej architektury ( placu gier oraz zabaw, siłowni zewnętrznej itp. ), oświetlenia terenu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 144/27 w obrębie Mosty, gm. Goleniów. 2017-05-04 10:24
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej poprzez usytuowanie hydrantu p.poż. na zakończeniu sieci na terenie działki 318/3 położonej w obrębie geodezyjnym Nadleśnictwa Kliniska . 2017-04-28 14:01
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 18 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja P- 22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej o dn 100 mm o długości ok. 190 mb i budowie sieci kanalizacji sanitarnej o dn 200 mm i długości ok. 190 mb na terenie działek nr: 95/3, 95/5, 95/6 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca. na wniosek: osoby fizycznej. 2017-04-25 14:39
Obwieszczenie - Burmistrz Nowogardu zawiadamia, że w dniu 13.04.2017 r. została wydana decyzja nr 8/2017 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydaniadecyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych i budowie ścieżki pieszo - rowerowej Goleniów - Marszewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych : 9,11,16 w obrębie Goleniów 9 ; 137/54,136/40,139/122,86/1,86/2,116,117,136/43,136/44,136/39,136/42 w obrębie Goleniów 4 ; 309/3,309/1,309/2,312/5,312/8,46/16,48/1,48/2,70,58,32/3,309/4,136/1 w obrębie Marszewo. gm. Goleniów. 2017-04-25 09:51
Obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie małogabarytowej stacji transformatowej - 15/0,4 kV na stacji Rurka, zlokalizowanej na działkach 131/4 i 131/5 w obrębie Dobroszyn w gminie Goleniów, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. 2017-04-19 09:32
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 18 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja P- 22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej o dn 100 mm o długości ok. 190 mb i budowie sieci kanalizacji sanitarnej o dn 200 mm i długości ok. 190 mb na terenie działek nr: 95/3, 95/5, 95/6 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca. na wniosek: osoby fizycznej. 2017-04-18 14:12
Zawiadomienie - podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek Pana Marka Dąbrowego działającego z upoważnienia Gminy Goleniów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4118 Z i 4119 Z polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej oraz chodnika na terenie działek numer : 16, 9, 11, obręb Goleniów 9 ,139/122 , 116 136/44, 136/43 136/42 136/39 136/40 86/1 86/2 137/54 117 obręb Goleniów 4 , 309/4 309/3, 312/8, 309/1, 46/16, 48/1, 48/2, 136, 58, 70 312/5, 309/2, 32/3 obręb Marszewo pod znakiem: WPNS.6220.34.2016.JC wydał postanowienie, w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 2017-04-13 15:11
Zawiadomienie - zawiadamia, się że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4118 Z i 4119 Z polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej oraz chodnika na terenie działek numer :16, 9, 11, obręb Goleniów 9 ,139/122 , 116 136/44, 136/43 136/42 136/39 136/40 86/1 86/2 137/54 117 obręb Goleniów 4, 309/4 309/3, 312/8, 309/1, 46/16, 48/1, 48/2, 136, 58, 70 312/5, 309/2, 32/3 obręb Marszewo 2017-04-13 14:59
obwieszczenie -budowie linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 129, 124/67, 122/29 w obrębie geodezyjnym Białuń oraz budowie złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr 124/67 i 122/29 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2017-04-12 13:43
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie części działki 111/74 ? teren oznaczony na załączniku mapowym- położonej w obrębie geodezyjnym Pucice. 2017-04-11 13:09
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot.: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej SN 15 kV oraz stacji transformatorowej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na terenie działek o nr geodezyjnych : 216/38,216/39,216/42 w obrębie Łozienica, gm. Goleniów. 2017-04-10 14:36
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej i budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 69, 65/6, 65/5, 65/3, 65/4, 66 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2017-04-07 13:31
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 27 marca 2017 r. została wydana decyzja P- 19 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 300 m i sieci wodociągowej o długości około 300 m na terenie działek nr: 174, 360, 368/7, 368/12, 368/11, 368/13 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna. na wniosek: osoby fizycznej. 2017-04-07 11:33
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 04 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja P- 20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie istniejącej płyty przedhangarowej, budowie torowiska dla platformy do transportu śmigłowca pomiędzy hangarem i rampą, przebudowie hangaru wraz z infrastrukturą związaną z budową torowiska, wymianie bramy hangarowej, budowie rampy o konstrukcji żelbetowej na terenie działek nr 696/6, 696/43 i części działki nr 696/61 położonych w Glewicach. na wniosek: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie. 2017-04-06 14:28
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 27 marca 2017 r. została wydana decyzja P- 18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej o dn 110 mm pe o długości 180 mb wraz z 5 przyłączami wodociągowymi na terenie działki nr 473 położonej w obrębie geodezyjnym Ciechno. na wniosek: osoby fizycznej. 2017-04-06 11:55
Obwieszczenie - zawiadamia, się że w dniu 04 kwietnia 2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zmieniająca decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu Dancoal Sp. z o.o. zlokalizowanego na terenie działek nr 96/6 i 96/11 geodezyjny Łozienica polegającej na budowie  2 magazynów, budynku produkcyjnego, budynku socjalno-biurowego i placów składowych na terenie działki nr 96/11 obręb geodezyjny Łozienica. 2017-04-05 14:45
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 stycznia 2017 r. - znak WOŚ.III.7440.2.2017.PW - zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia ,, Dodatku do Projektu robót geologicznych - Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia pn.: ,, Budowa gazociągu DN 700 Szczecin-Gdańska Etap V Goleniów-Płoty " w powiatach goleniowskim i gryfickim w województwie zachodnipomorskim ". 2017-04-04 09:17
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. nr 43470 Żdżary na terenie działki nr 100/15 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary . 2017-04-03 13:17
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 24 marca 2017 r. o sporządzeniu projektu : Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033 oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektu zarządzenia. 2017-04-03 10:45
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej o długości ok. 35 m i budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 23m na terenie działki nr 279 położonej w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2017-03-29 08:35
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej o dn 100 mm o długości ok. 190 mb i budowie sieci kanalizacji sanitarnej o dn 200 mm i długości ok. 190 mb na terenie działek nr: 95/3, 95/5, 95/6 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2017-03-28 13:31
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej o dn 110 mm o długości ok. 35 mb na terenie działki nr 98 położonej w obrębie geodezyjnym Miękowo. 2017-03-28 12:16
Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Słonecznej 20 na terenie działek numer 268/3 i 268/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie. 2017-03-22 09:53
Obwieszczenie dot.: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych i budowie ścieżki pieszo-rowerowej Goleniów-Marszewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych : 9,11,16 w obrębie Goleniów 9 ; 137/54,136/40,139/122,86/1,86/2,116,117,136/43,136/44,136/39,136/42 w obrębie Goleniów 4 ; 309/3,309/1,309/2,312/5,312/8,46/16,48/1,48/2,70,58,32/3,309/4,136/1 w obrębie Marszewo, gm. Goleniów. 2017-03-21 10:12
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 21 marca 2017 r. została wydana decyzja P-17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie działek nr : 65/5, 65/6, 123/7, 67/2, 68, 66, 64/2 w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. na wniosek: MK DEVELOPER Sp. z o.o. 2017-03-21 09:54
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 06.03.2017 r. została wydana decyzja nr 7/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Lipowej, Żeglarskiej i Plażowej ( w tym, wraz z wykonaniem ciągów pieszo-rowerowych oraz zjazdów ), budowie sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia ulicznego, placu manewrowego oraz przebudowie sieci wodociągowej, wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w m.Lubczyna, na terenie działek o nr geodezyjnych : 54,162,173/4,174,175,434/10 w obrębie Lubczyna, gm. Goleniów. 2017-03-20 12:12
obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 13 marca 2017 r. została wydana decyzja P- 16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie linii kablowej 15 kV , linii kablowej 0,4 kV , kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, złącza kablowego ZKSN-15kV na terenie działek nr : 105/1, 105/2, 105/11, 105/13, 105/15, 105/16, 1182/2, 105/5, 105/6, 1189/2 położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica. na wniosek: Technologia Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. 2017-03-17 12:43
Obwieszczenie - zawiadamia się , że została wydana decyzja  Nr 2/ŚU/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach 2017-03-16 15:18
obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 07 marca 2017 r. została wydana decyzja P ? 15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: kolektora deszczowego ? 1,20 m wraz z układem podczyszczenia wód deszczowych, drogi eksploatacyjnej do układu podczyszczenia oraz przebudowa kolidującego uzbrojenia na terenie działki nr 1/12 w obrębie 4053 Miasta Szczecin i nr : 2/23, 2/25, 2/26, 2/27 w obrębie 4055 Miasta Szczecin. Długość kolektora ok. 325 m. na wniosek: Gmina Miasto Szczecin. 2017-03-16 15:17
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 03 marca 2017 r. została wydana decyzja P- 14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV i 0,4 kV na terenie działek nr: 9, 16, 55/4, 55/13, 101, 103/2, 103/13, 103/14 położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica, budowa kontenerowej stacji transformatorowej na terenie działki 103/13 położonej w obrębie Łozienica , budowie złącza kablowego na terenie działki 103/13 przy granicy z działką 103/14 w obrębie geodezyjnym Łozienica. na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2017-03-16 15:16
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 14 marca 2017r. została wydana decyzja  Nr 4/ŚU/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzeń wodnych studni głębinowych nr 1S i 2S służących do poboru wód podziemnych na terenie działki nr 30/5 położonej w obrębie geodezyjnym  nr 0001 Niewiadowo. 2017-03-16 15:13
Obwieszczenie- zawiadamia, się że została wydana decyzja odmowna Nr 3/ŚU/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla domów jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 46/20 położonych w obrębie geodezyjnym Pucice. 2017-03-16 15:09
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2017 r. została wydana decyzja P- 13 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem na terenie działek nr: 99/1 i 110/8 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. na wniosek: osoby fizycznej. 2017-03-16 09:39
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2017 r. została wydana decyzja P- 12 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) na terenie działki 129/6 wraz z przyłączem do działki 130/15 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2017-03-15 14:59
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. nr 74041/95397 Goleniów ? Białuń, na terenie działki nr 621/3 położonej w obrębie geodezyjnym Białuń . 2017-03-15 09:42
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak AP-1.747.2-2.2017.PM informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: ,, Budowa gazociągu DN700 Szczecin-Gdańska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów-Płoty". 2017-03-14 13:11
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej o dn 100 mm o długości ok. 182 mb na terenie działek nr 104 i 111/8 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. 2017-03-14 10:43
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2017 r. została wydana decyzja P- 11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 83, 134/2, 135/2 położonych w obrębie geodezyjnym Podańsko . na wniosek: osoby fizycznej. 2017-03-09 14:56
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowaniu administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z budynkiem hydroforni, sieci kanalizacji sanitarnej o długości do 999 mb oraz rozbiórce istniejącego wodociągu na terenie działek nr : 3 z obrębu 4167 w Szczecinie, 17/2, 18, 19/2 z obrębu 4188, 120/4, 120/12, 120/14, 122/1, 122/3 z obrębu 4144 ? ul. Kopalniana i ul. Batalionów Chłopskich w Szczecinie. 2017-03-09 09:05
Burmistrz Nowogardu zawiadamia, że w dniu 16.02.2017 r. została wydanan decyzja nr 6/2017o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wielofunkcyjnego budynku dworca kolejowo-autobusowego i siedziby straży miejskiej, części tunelu pieszo-rowerowego, zadaszeń nad peronami autobusowymi i wyjściami z tunelu oraz wiat, ciągów i układów komunikacyjnych wraz z parkingami, obiektów małej architektury, wieży radiowej, a także zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek garażowo-magazynowy oraz przebudowie i budowie odcinków sieci i instalacji wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych : 365,366 w obrębie Goleniów 5 ; 96,97/1,97/2,559,560 w obrębie Goleniów 8 ; 1/5,1/8,1/10,1/19,1/21,1/22,1/25,1/26,1/28,1/29,63/1 w obrębie Goleniów 9 ; 1/9,1/14 w obrębie Goleniów 10realizowanych w ramach zadania inwetycyjnego pn.: ,, Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie ". 2017-03-07 08:39
Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami sporządzony dla przedsięwzięcia pn: ?Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW    w miejscowości Łozienica, w gminie Goleniów?, zlokalizowanego na działkach                                    o nr ewidencyjnych 103/7 obręb geodezyjny Łozienica, 89/11 obręb geodezyjny Nadleśnictwo Kliniska. 2017-03-03 12:02
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 20 lutego 2017 r. została wydana decyzja P- 8 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie dwóch linii kablowych 15 kV na terenie działek nr: 162/15, w obrębie geodezyjnym Mosty i 236/3,236/2,238 w obrębie geodezyjnym Danowo ? zgodnie z lokalizacją wskazaną na załączniku graficznym oraz budowie 4 słupów linii napowietrznej 15 kV, na terenie działki nr 162/15 w obrębie geodezyjnym Mosty. na wniosek: LEN-KRUSZYWA Sp. z o.o. 2017-03-02 10:06
obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 20 lutego 2017 r. została wydana decyzja P ? 9 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie parterowego zespołu kontenerów szatniowo-socjalnych, budowie piłkochwytów, zmiany lokalizacji przepompowni oraz przesunięciu boiska sportowego na terenie stadionu miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie na terenie części działki nr 33/7 z obrębu 2081 w Szczecinie. na wniosek: Gmina Miasto Szczecin. 2017-03-01 14:18
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2017 r. została wydana decyzja P - 10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej SN 15 kV nr. 549 relacji: stacja prostownikowa TS ?Kolumba?-stacja prostownikowa TS ?Piesza? na odcinku od podejścia do stacji ?Kolumba? do Mostu Portowego oraz budowie linii kablowej SN nr 69 relacji: stacja prostownikowa TS ?Kolumba? - stacja prostownikowa TS ? Kaszubska? na odcinku od podejścia do stacji ? Kolumba? do podejścia do stacji ? Kaszubska? położonej przy ul. Kolumba, Nowej, Dworcowej, 3 Maja, Stoisława, Putulickiej na terenie działek w Szczecinie: - obręb 1039 nr : 9/2,9/3,16/1,18/1,8/19, - obręb 1040 nr: 25/1,20/1, 7, 3/9, - obręb 1041 nr: 27,24. na wniosek: Gmina Miasto Szczecin. 2017-03-01 12:47
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu - zawiadamia się, że w dniu 09.02.2017 r. została wydana decyzja nr 23/2017 zmieniająca ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.12.2016 r. nr 37/2016, znak : ABPP.6733.37.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na : rozbudowie wiaty oraz budowie grilla, paleniska oraz 10 miejsc postojowych wraz z urządzeniami budowlanymi, na terenie działki o nr geodezyjnym 121 w obrębie Marszewo gm. Goleniów. 2017-02-28 11:30
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot.: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. I Brygady Legionów i Zakładowej w Goleniowie ( w tym, wraz z wykonaniem ciągów pieszo-rowerowych oraz zjazdów ), budowie kanału technologicznego oraz przebudowie i budowie odcinków sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulicznego i wodociągowej , wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych : 1/16,87,107,104/33,104/10,79,77/3,102,103,58,55/3,56,85/4,85/3,84,65/1,86/4,115/5,1/5,1/3,39 w obrębie Goleniów 9, gm. Goleniów. 2017-02-28 10:58
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie działek nr 65/5, 65/6, 123/7, 67/2, 68, 66, 64/2 w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2017-02-23 11:27
Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Słonecznej 20 na terenie działek numer 268/3 i 268/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie. 2017-02-23 10:23
obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 300 m i sieci wodociągowej o długości około 300 m na terenie działek nr 174, 360, 368/7, 368/12, 368/11, 268/13 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna . 2017-02-21 11:15
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 20 lutego 2017 r. została wydana decyzja P- 7 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej z rur o dn 110 mm o długości ok. 637 mb wraz z 14 przyłączami wodociągowymi o dn 32 mm na terenie działek nr 129 i 124/67 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. na wniosek: osoby fizycznej. 2017-02-20 12:02
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 20 lutego 2017 r. została wydana decyzja P- 6 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej z rur o PE RC 110 o długości ok. 500 mb na terenie działek nr: 1090/5, 1086/22 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie i na terenie działki nr 1/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie na wniosek: osoby fizycznej. 2017-02-20 10:40
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 16 lutego 2017 r. została wydana decyzja P- 5 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej z rur PE 110 o długości ok. 160 m oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 o długości ok. 85 m na terenie działek nr 221/81, 221/27, 221/238, 221/93, 76 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. na wniosek: osoby fizycznej. 2017-02-17 14:53
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW- podaje się do publicznej wiadomości informację, iż: odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  dla aktualizacji dokumentu pn. ?Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów?, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. ?Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego?. 2017-02-17 14:25
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 16 lutego 2017 r. została wydana decyzja P- 4 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej z rur PE RC 110 o długości ok. 130 m na terenie działek nr 220 i 199/1 położonych w obrębie geodezyjnym Komarowo. na wniosek: osoby fizycznej. 2017-02-17 10:32
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kolektora deszczowego ? 1,20 m wraz z układem podczyszczenia wód deszczowych, drogi eksploatacyjnej do układu podczyszczenia oraz przebudowa kolidującego uzbrojenia na terenie działki nr 1/12 w obrębie 4053 Miasta Szczecin i nr : 2/23, 2/25, 2/26, 2/27 w obrębie 4055 Miasta Szczecin. Długość kolektora ok. 325 m. 2017-02-15 11:09
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 01.02.2017 r. została wydana decyzja nr 3/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej ( wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, zjazdami i przepustami ), sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej oraz wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych : 11/11,13/3,26,30/1,31/6,76,77,96/10,98/2,98/8,98/9,1223 w obrębie Łozienica, gm. Goleniów; realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,, Budowadrogi gminnej wzdłuż Kanału Jankowskiego w Goleniowskim Parku Przemysłowym ". 2017-02-14 12:47
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej o dn 110 mm pe o długości 180 mb wraz z 5 przyłączami wodociągowymi na terenie działki nr 473 położonej w obrębie geodezyjnym Ciechno. 2017-02-09 13:29
obwieszczenie - zawiadamia się o prowadzonym postępowaniu administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej SN 15 kV nr 549 relacji: stacja prostownikowa TS ?Kolumba?-stacja prostownikowa TS ?Piesza? na odcinku od podejścia do stacji ?Kolumba? do Mostu Portowego oraz budowie linii kablowej SN nr 69 relacji: stacja prostownikowa TS ?Kolumba? - stacja prostownikowa TS ? Kaszubska? na odcinku od podejścia do stacji ? Kolumba? do podejścia do stacji ? Kaszubska? położonej przy ul. Kolumba, Nowej, Dworcowej, 3 Maja, Stoisława, Putulickiej na terenie działek w Szczecinie : obręb 1039 nr : 9/2, 9/3, 16/1, 18/1, 8/19; obręb 1040 nr: 25/1, 20/1, 7, 3/9; obręb 1041 nr: 27, 24. 2017-02-09 10:18
obwieszczenie- budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) na terenie działki 129/6 wraz z przyłączem do działki 130/15 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie 2017-02-08 14:10
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV, linii kablowej 0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, złącza kablowego ZKSN-15kV na terenie działek nr : 105/1, 105/2, 105/11, 105/13, 105/15, 105/16, 1182/2, 105/5, 105/6, 1189/2 położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica. 2017-02-08 11:53
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot.: wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 37/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. dotyczącej inwestycji polegającej na rozbudowie wiaty oraz budowie grilla, paleniska oraz 10 miejsc postojowych, wraz z urządzeniami budowlanymi, na terenie działki o nr geodezyjnym 121 w obrębie Marszewo gm. Goleniów. 2017-02-08 09:29
Obwieszczenie - zawiadamia się o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dniu 31 stycznia 2017 r. decyzji nr 2/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : 1) budowie tunelu pieszo rowerowego 2) przebudowie i remoncie istniejącyh peronów wraz z budową zadaszeń nad wyjściami z tunelu i peronami 3) zagospodarowaniu terenu inwestycji z wydzieleniem ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, parkingów, ukształtowaniu terenu i lokalizacją małej architektury 4) przebudowie i lokalizacji infrastruktury technicznej, zlokalizowanych na działkach : - nr 197 w obrębie Goleniów 9 ; - nr 1/20 w obrębie Goleniów 9 ; - nr 1/12 w obrębie Goleniów 10 ; - nr 1/13 w obrębie Goleniów 10, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S. A. 2017-02-06 12:54
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu - zawiadamia się, że w dniu 23.01.2017 r. została wydana decyzja nr 2/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 11/1 w obrębie Goleniów - 6, na wniosek Burmistrza Gminy Goleniów. 2017-02-03 09:52
Obwieszczenie informujące o wydaniu przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa decyzji z dnia 24 stycznia 2017 r., znak : DLI.II.6621.107.2016.MZ.13. 2017-02-02 12:50
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV i 0,4 kV na terenie działek nr 9, 16, 55/4, 55/13, 101, 103/2, 103/13, 103/14 położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica, budowa kontenerowej stacji transformatorowej na terenie działki 103/13 położonej w obrębie Łozienica, budowie złącza kablowego na terenie działki 103/13 przy granicy z działką 103/14 w obrębie geodezyjnym Łozienica. 2017-02-01 12:26
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 129, 124/67, 122/29 w obrębie geodezyjnym Białuń oraz budowie złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr 124/67 i 122/29 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2017-02-01 11:33
obwieszczenie - ) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem na terenie działek nr: 99/1 i 110/8 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. 2017-01-31 14:16
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 31 stycznia 2017 r. została wydana decyzja P- 3 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej na terenie działki nr 107, 129/6, 130/16 obręb geodezyjny nr 9 Goleniów. na wniosek: Goleniowskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2017-01-31 11:40
Obwieszczenie - decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. - znak WOŚ.III.7440.9.2016.PW - w sprawie zmiany do dnia 31 grudnia 2017 r., ważności decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, z dnia 27 lipca 2016 r., znak WOŚ.III.7440.3.2016.PW. 2017-01-31 10:34
Obwieszczenie - została wydana w dniu 23.01.2017 r. decyzja nr 13/2017 o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na : budowie parkingu dla samochodów ciężarowych i osobowych oraz budynku sanitarnego dla kierowców, wiaty na kontenery na odpady komunalne wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną ( w tym z odcinkiem kanalizacji deszczowej i wylotem do odbiornika na terenie działek o nr geodezyjnych 216/26,84 i 55/2 w obrębie Łozienica ) na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, na terenie działki o nr geodezyjnym 25/1 w obrębie Łozienica gm. Goleniów. 2017-01-31 10:24
Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. , że została wydana decyzja Nr 2/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na : budowie chodnika w Załomiu przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości : - obręb geodezyjny Załom, gmina Goleniów - działki nr 217,135,387/4. 2017-01-30 13:35
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot.: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwetycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Lipowej, żeglarskiej i Plażowej ( w tym, wraz z wykonaniem ciągów pieszo-rowerowych oraz zjazdów ), budowie sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia ulicznego oraz przebudowie sieci wodociągowej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w m. Lubczyna, na terenie działek o nr geodezyjnych : 54,162,173/4,174,175,434/10 w obrębie Lubczyna, gm. Goleniów. 2017-01-30 13:05
obwieszczenie - zawiadamia się o prowadzonym postępowaniu administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie parterowego zespołu kontenerów szatniowo-socjalnych, budowie piłkochwytów, zmiany lokalizacji przepompowni oraz przesunięciu boiska sportowego na terenie stadionu miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie na terenie części działki nr 33/7 z obrębu 2081 w Szczecinie. 2017-01-27 11:59
Obwieszczenie - podaje do publicznej wiadomości, że Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Słonecznej 20 na terenie działek numer 268/3 i 268/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie. 2017-01-26 15:06
Obwieszczenie -zawiadamiam, że na wniosek Mondi Szczecin Sp z o.o. prowadzone jest  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego                                     na rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Słonecznej 20 na terenie działek numer 268/3 i 268/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie. 2017-01-26 15:05
Obwieszczenie- zawiadamia się, że Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie stacji paliw na terenie działki nr 220/4, położonej w obrębie geodezyjnym   nr 3 miasta Goleniów. 2017-01-26 15:02
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwóch linii kablowych 15 kV na terenie działek nr 162/15, w obrębie geodezyjnym Mosty i 236/3, 236/2, 238 w obrębie geodezyjnym Danowo ? zgodnie z lokalizacją wskazaną na załączniku graficznym oraz budowie 4 słupów linii napowietrznej 15 kV na terenie działki nr 162/15 w obrębie geodezyjnym Mosty ? zgodnie z lokalizacją wskazaną na załączniku graficznym.- 2017-01-26 14:13
Obwieszczenie - zawiadamia się , że w dniu 18 stycznia 2017 r. została wydana decyzja NR 1/ŚU/2017  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcji opakowań metalowych z częścią biurowo-socjalną wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr 70/4 i 70/1 obręb geodezyjny nr 9 Goleniów. 2017-01-25 15:02
Obwieszczenie - zawiadamia się, że dnia 23 stycznia 2017r., pod znakiem: WPNS.6220.34.2016.JC wydano postanowienie, w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4118 Z i 4119 Z polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej oraz chodnika na terenie działek nr 16, 9, 11 obręb Goleniów 9, nr 137/54 obręb Goleniów 4 , nr 309/3, 312/8, 309/1, 46/16, 48/1 , 48/2, 136, 58, 70 obręb Marszewo. 2017-01-25 14:53
Zawiadomienie- informuje się, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4118 Z i 4119 Z polegającej na budowie ścieżki   pieszo-rowerowej oraz chodnika na terenie działek nr 16, 9, 11 obręb Goleniów 9, nr 137/54 obręb Goleniów 4 , nr 309/3, 312/8, 309/1,  46/16, 48/1 , 48/2, 136, 58, 70 obręb  Marszewo 2017-01-25 14:46
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot.: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedzięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej ( wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, zjazdami i przepustami ), sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej oraz wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych : 11/11,13/3,26,30/1,31/6,76,77,96/10,98/2,98/8,98/9,1223 w obrębie Łozienica, gm. Goleniów ; realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi gminnej wzdłuż Kanału Jankowskiego w Goleniowskim Parku Przemysłowym. 2017-01-24 11:26
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE RC 110 o długości ok. 130 m na terenie działek nr 220 i 199/1 położonych w obrębie geodezyjnym Komarowo . 2017-01-18 14:30
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE RC 110 o długości ok. 130 m na terenie działek nr 220 i 199/1 położonych w obrębie geodezyjnym Komarowo . 2017-01-18 14:30
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE RC 110 o długości ok. 130 m na terenie działek nr 220 i 199/1 położonych w obrębie geodezyjnym Komarowo . 2017-01-18 14:30
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE 110 o długości ok. 160 m oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 o długości ok. 85 m na terenie działek nr 221/81, 221/27, 221/238, 221/93, 76 położonych w obrębie geodezyjnym Załom . 2017-01-18 12:27
Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 11 stycznia 2017 r., dotyczące informacji, że w dniu 11 stycznia 2017 r. dla Burmistrza Gminy Goleniów, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów została wydana decyzja Nr 1/2017 znak : WAB/D/6746.04.04.2016.2017.TW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na : budowie ulicy Starzyńskiego, Rumiankowej, Miętowej i Paproci w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości : - obręb geodezyjny nr 10 Goleniów - działki nr : 79,6,81/10,81/9,34,81/8,85/44,85/47,84,85/33,85/17 i 85/48, - obręb geodezyjny nr 9 Goleniów - działki nr 130/3 i 103. 2017-01-18 11:01
obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur o dn 110 mm o długości ok. 637 mb wraz z 14 przyłączami wodociągowymi o dn 32 mm na terenie działek nr 129 i 124/67 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. 2017-01-18 10:43
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej z rur o PE RC 110 o długości ok. 500 mb na terenie działek nr: 1090/5, 1086/22 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie i na terenie działki nr 1/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie. 2017-01-18 09:14
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej z rur o PE RC 110 o długości ok. 500 mb na terenie działek nr: 1090/5, 1086/22 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie i na terenie działki nr 1/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie. 2017-01-18 09:14
obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 17 stycznia 2017 r. została wydana decyzja P- 2 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej z rur o dn 110 mm pe o długości 40,5 mb wraz z trzema przyłączami wodociągowymi dn 40 mm na terenie działek 55/14 i 55/8 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. na wniosek: osoby fizycznej . 2017-01-17 14:34
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 30 grudnia 2016 r. została wydana decyzja P- 68 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : rozbudowie sieci elektroenergetycznej tj. na budowie linii kablowej SN 15 kV, budowie złącza kablowego SN-ZK4 i wymianie istniejących słupów na terenie działek nr : 41/3, 42, 44 położonych w obrębie geodezyjnym Łaniewo. na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2017-01-16 14:41
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 04 stycznia 2017r. została wydana decyzja P- 1, ODMAWIAJĄCA ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej tj. na budowie linii kablowych 15 kV i 0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej i złącza kablowego 0,4 kV na terenie działek nr 9, 16, 55/4, 55/13, 101, 103/2, 103/14 położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2017-01-16 10:39
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej na terenie działki nr 107, 129/6, 130/16 obręb geodezyjny nr 9 Goleniów. 2017-01-12 12:50
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 stycznia 2017 r. - znak WOŚ.III.7440.9.2016.PW - zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany do dnia 31 grudnia 2017 r. , ważności decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, z dnia 27 lipca 2016 r., znak WOŚ.II.7440.3.2016.PW. 2017-01-12 11:15
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 30 grudnia 2016 r. została wydana decyzja P - 67 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: podwyższeniu istniejącego stropu nad podpiwniczeniem zlokalizowanym wewnątrz podwórza w istniejącym budynku Szkoły Specjalnej nr 10 w Szczecinie na terenie działki nr 3/30 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2153 w Szczecinie . na wniosek: Gmina Miasto Szczecin. 2017-01-11 08:51
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot.: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wielofunkcyjnego budynku dworca kolejowo-autobusowego i siedziby straży miejskiej, części tunelu pieszo-rowerowego, ciagów i układów komunikacyjnych wraz z parkingami, obiektów małej architektury, masztu radiowego, a także zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek garażowo-magazynowy oraz przebudowie i budowie odcinków sieci i instalacji wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych : 365,366 w obrębie Goleniów 5 ; 97/1,97/2,559,560,96 w obrębie Goleniów 8; 1/8,1/10,1/19,1/21,1/22,1/25,1/26,1/5,1/28,1/29,63/1 w obrębie 9 ; 1/14,1/9,1/1,6 w obrębie 10, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn .: ,, Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie " . 2017-01-10 09:39
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 30 grudnia 2016 r. została wydana decyzja P- 66 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 231, 238, 239, 233, 138 położonych w Nowogardzie, obręb geodezyjny nr 3 w ramach zadania pn.? Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej terenu sportowo- rekreacyjnego pomiędzy ulicami: Warszawską ? Zamkową - Kowalską w Nowogardzie? . na wniosek: Gminy Nowogard 2017-01-04 12:54
Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko oraz zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie, realizowanego na terenie gminy Goleniów. 2016-12-30 12:51
Obwieszczenie - Burmistrz Nowogardu zawiadamia, że w dniu 22.12.2016 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami służacymi do podczyszczania wód opadowych na terenie działki nr 11/1 w obrębie 6 miasta Goleniów w ramach uzupełnienia przedsięwzięcia Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz budowy przyłączy w ulicy Wojska Polskiego w Goleniowie w ramach projektowanej przebudowy tej ulice, na wniosek Burmistrza Gminy Goleniów. 2016-12-30 09:53
Obwieszczenie - Burmistrz Nowogardu zawiadamia, że w dniu 16.12.2016 r. na wniosek Burmistrza Gminy Goleniów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie : wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwetycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami służacymi do podczyszczania wód opadowych na terenie działki o nr geodezyjnym 11/1 w obrębie Goleniów 6. 2016-12-30 09:31
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniowa zawiadamia, że w dniu 19 grudnia 2016 r. została wydana decyzja P- 65 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działki nr 2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie. 2016-12-29 10:49
Obwieszczenie - Burmistrz Nowogardu zwiadamia, że w dniu 20,12,2016 r. została wydana decyzja nr 37/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie wiaty oraz budowie grilla, paleniska oraz 10 miejsc postojowych, wraz z urządzeniami budowlanymi, na terenie działki o nr geodezyjnym 121 w obrębie Marszewo gm. Goleniów. 2016-12-28 13:45
Obwieszczenie - zawiadamia, się że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek produkcyjny - produkcja półproduktów do elektrowni wiatrowych na terenie działek numer 104/26 i 104/28 położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Goleniów. 2016-12-27 14:31
Obwieszczenie- zawiadamia się , że w dniu 22 grudnia 2016r.na wniosek: osoby fizycznej,  została wydana decyzja 40/ŚU/2016 odmawiająca uchylenia ostatecznej decyzji z dnia 19.11.2013r. znak:WPNS.6220.16.2012.JC w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Wykonanie  melioracji szczegółowych Komarowo? oraz ?Odbudowa Kanału Jankowskiego w km 0+000 - 12+500 i Kanału Komorowskiego w km 0+000 ? 3 +200?. 2016-12-23 13:12
Obwieszczenie - Burmistrz Nowogardu zawiadamia, że w dniu 06.12.2016 r. została wydana decyzja nr 31/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej wraz z parkingami i siecią kanalizacji deszczowej naterenie działek nr 26/1 i 26/2 w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie. 2016-12-21 10:12
Obwieszczenie - Burmistrz Nowogardu zawiadamia, że w dniu 13.12.2016 r. została wydana decyzja nr 35/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Gen. Władysława Andersa i remoncie mostu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Marii Konopnickiej do ul. Konstytucji 3 Maja w Goleniowie, budowie ciągów komunikacyjnych oraz przebudowie i budowie odcinków sieci i instalacji : wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia ulicznego i energii elektrycznej, a także budowie kanałów technologicznych, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych : 1/1,1/2,1/3,1/4,1/9,17/3,41,50,69,70,73,132/9 w obrębie Goleniów 8, gm. Goleniów. 2016-12-21 10:03
Obwieszczenie - Burmistrz Nowogardu zawiadamia, że w dniu 14.12.2016 r. została wydana decyzja nr 36/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum przesiadkowego wraz z agospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych : 142/9,142/13,142/14,142/15,142/16,142/17,142/18,142/19,142/20 w obrębie Załom gm . Goleniów, na wniosek Burmistrza Gminy Goleniów. 2016-12-20 13:32
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 19 grudnia 2016 r. została wydana decyzja P- 64 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV, elektroenergetycznych linii kablowych 0,4 kV , kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, złącz kablowych 0,4 kV oraz słupów elektroenergetycznych SN na terenie działek nr 130 i 131/3 w obrębie geodezyjnym Dobroszyn, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2016-12-20 10:55
obwieszczenie -) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej z rur o dn 110 mm pe o długości 40,5 mb wraz z trzema przyłączami wodociągowymi dn 40 mm na terenie działek 55/14 i 55/8 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. 2016-12-19 13:43
Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 05 grudnia 2016 r., że na wniosek zarządcy drogi - Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15.11.2016 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na : budowie chodnika w Załomiu, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości : - obręb geodezyjny Załom - działki nr : 217,135,387/4. 2016-12-19 12:55
Onwieszczeni Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 09.12.2016 r. w sprawie wydania decyzji nr 18/2016 z dnia 09.12.2016 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Goleniów-Nowogard ( S-3 Węzeł Goleniów Pólnoc z węzłem - początek obwodnicy m. Nowogard). 2016-12-19 12:49
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 02.12.2016 r. została wydana decyzja nr 31/2016 zmieniająca ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24.10.2016 r. nr 25/2016, znak: ABPP.6733.23.2016 dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach zadania inwetycyjnego pn.: ,, Otwarte Bramy - szlak turystyczny w mieście Goleniów - Etap II ". 2016-12-19 10:22
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 28.11.2016 r. na wniosek Burmistrza Gminy Goleniów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie : wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci kanalizacji deszczwoej wraz z urządzeniami służacymi do podczyszczania wód opadowych na terenie działki nr 11/1 w obrębie 6 miasta Goleniów w ramach uzupełnienia przedsięwzięcia ,, Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz budowy przyłączy w ulicy Wojska Polskiego w Goleniowie w ramach projektowanej przebudowy tej ulice ". 2016-12-13 09:30
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 231,238,239,233,138 położonych w Nowogardzie, obręb geodezyjny nr 3 w ramach zadania pn. ? Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej terenu sportowo- rekreacyjnego pomiędzy ulicami: Warszawską ? Zamkową - Kowalską w Nowogardzie?. 2016-12-12 10:09
Obwieszczenie- zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:  ?Budowie farmy fotowoltaicznej Mosty wraz z niezbędna infrastrukturą na terenie działki  nr 164/14 obręb geodezyjny Mosty?. 2016-12-07 14:45
obwieszczenie - zawiadamia się o prowadzonym postępowaniu administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: podwyższeniu istniejącego stropu nad podpiwniczeniem zlokalizowanym wewnątrz podwórza w istniejącym budynku Szkoły Specjalnej nr 10 w Szczecinie na terenie działki nr 3/30 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2153 w Szczecinie . 2016-12-06 14:17
Obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie : 1) tunelu pieszo-rowerowego, 2) przebudowę i remontu istniejących peronów wraz z budową zadaszeń na wyjściami z tunelu i peronami, 3) zagospodarowaniem terenu inwestycji z wydzieleniem ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, parkingów, ukształtowaniem terenu (spadki, mury oporowe, schody terenowe) i małą architekturą, 4) przebudowę i lokalizację infrastruktury technicznej, 5) lokalizację masztu radiowego, zlokalizowanych na działkach : -nr 1/20, nr 1/25, nr 1/26, nr 1/28, 1/29,197 w obrębie 0009 m. Goleniów - nr 1/12, nr 1/13, nr 1/14 w obrębie 0010 m. Goleniów, stanowiących teren zamkniętych Polskich Kolei Państwowych S.A. 2016-12-06 11:13
Burmistrz Nowogardu zawidamia, że w dniu 04.11.2016 r. na wniosek Burmistrza Gminy Goleniów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie : wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego rozbudowie wiaty oraz budowie grilla, paleniska oraz 10 miejsc postojowych, wraz z urządzeniami budowlanymi, na tereni działki o nr geodezyjnym 121 w obrębie Marszewo gm. Goleniów. 2016-12-06 11:04
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 06 grudnia 2016 r. została wydana decyzja P- 63 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej z rur PE RC 110 mm o długości ok. 580 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE 75 mm o długości ok. 600 mb oraz z rur PVC 200 o długości 3,0mb na terenie działek nr : 46/48,46/47,47/60,20 w obrębie geodezyjnym Pucice, działka nr 28 obręb Czarna Łąka. na wniosek: osoby fizycznej. 2016-12-06 10:15
Obwieszczenie- zawiadamia się, że w dniu 29 listopada 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby sektora MŚP  (małych i średnich przedsiębiorstw), na terenie działki 25/1 położonej w obrębie geodezyjnym Łozienica, Gmina Goleniów., 2016-12-02 15:03
Obwieszczenie - zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:?Budowa Centrum magazynowego z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą                              na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego na terenie działek numer : 230/8, 230/13, 230/14, 230/15, 230/16, 230/17, 230/21, 230/22, 230/23, 230/24, 230/25, 230/26, 230/27, 230/28, 230/29, 230/30 obręb geodezyjny Łozienica? 2016-12-02 14:54
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 01 grudnia  2016r. została wydana decyzja Nr 37/ŚU/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji betonu komórkowego w Zakładzie Produkcyjnym w Rurce 4, na terenie działki nr 130 obręb geodezyjny Dobroszyn. 2016-12-02 14:49
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 02 grudnia 2016 r. została wydana decyzja P - 62 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie budynku Dworca Górnego ? Centrum przesiadkowego kolejowo-autobusowego wraz z infrastrukturą techniczną i przebudową istniejących sieci kolidujących z planowaną inwestycją na terenie działek nr 4/2, 7, 11 z obrębu nr 1039 w Szczecinie i nr 33, 34, 35 z obrębu nr 1040 w Szczecinie. na wniosek: Gmina Miasto Szczecin. 2016-12-02 12:47
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, z dnia 01 grudnia 2016 r., znak : WONS-OŚ.4210.11.2016.KM/KK.10, informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,, Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie ". 2016-12-01 14:51
Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 24 listopada 2016 r.,na wniosek zarządcy drogi - Burmistrza Gminy Goleniów, z dnia 31.10.2016 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie : wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na : budowie ulicy Starzyńskiego, Rumiankowej, Miętowej i Paproci w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości : - obręb geodezyjny nr 10 Goleniów - działki nr : 79,6,81/10,81/9,34,81/8,85/44,85/47,84,85/33,85/17 i 85/48, - obręb geodezyjny nr 9 Goleniów - działki nr 130/3 i 103. 2016-12-01 11:00
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu - zawiadamia się, że w dniu 17.11.2016 r. na wniosek pełnomocnika inwestora zostało podjęte postępowanie administracyjne w sprawie : wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie ul. Gen. Władysława Andersa i remoncie mostu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Marii Konopnickiej do ul. Konstytucji 3 Maja w Goleniowie, budowie ciągów komunikacyjnych oraz przebudowie i budowie odcinków sieci i instalacji : wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia ulicznego i energii elektrycznej, a także budowie kanałów technologicznych, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną , na terenie działek o nr geodezyjnych : 1/1,1/2,1/3,1/4,1/9,17/3,41,50,69,70,132/9 w obrębie Goleniów 8, gm. Goleniów. 2016-11-29 11:59
Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem sporządzone dla przedsięwzięcia pn: Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Łozienica, w gminie Goleniów, zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 103/7 obręb geodezyjny Łozienica, 89/11 obręb geodezyjny Nadleśnictwo Kliniska 2016-11-23 14:27
Rozporządzenie Nr 2/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia obszarów zagrożenia wystąpieniem ?Wysoce zjadliwej grypy ptaków" wywołanej przez wirus grypy ptaków podtyp H5N8 oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach 2016-11-22 13:29
Burmistrz Nowogardu zawiadamia, że w dniu 09.11.2016 r. na wniosek Burmistrza Gminy Goleniów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie : zmiany decyzji Burmistrza Nowogardu o ustaleniu lokalizacji inwetyscji celu publicznego nr 25/2016 z dnia 24 października 2016 r. znak: ABPP.6733.23.2016, w zakresie zmiany nr geodezyjnych działek (spowodowanych podziałem jednej z nich) stanowiących teren inwestycji. 2016-11-22 11:46
Zawiadomienie - informuje się, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4118 Z i 4119 Z polegającej na budowie ścieżki   pieszo-rowerowej oraz chodnika na terenie działek nr 16, 9, 11 obręb Goleniów 9, nr 137/54 obręb Goleniów 4 , nr 309/3, 312/8, 309/1,  46/16, 48/1 , 48/2, 136, 58, 70 obręb  Marszewo. 2016-11-21 14:16
Zawiadamia się, że dnia 21 listopada 2016r., pod znakiem: WPNS.6220.34.2016.JC wydano postanowienie, w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4118 Z i 4119 Z polegającej na budowie ścieżki   pieszo-rowerowej oraz chodnika na terenie działek nr 16, 9, 11 obręb Goleniów 9, nr 137/54 obręb Goleniów 4 , nr 309/3, 312/8, 309/1,  46/16, 48/1 , 48/2, 136, 58, 70 obręb  Marszewo. 2016-11-21 14:12
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) na terenie działek nr 221/84 i 221/81 położonych w obrębie geodezyjnym Załom . 2016-11-21 11:54
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 21 listopada 2016 r. została wydana decyzja P-61 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) na terenie działek nr 24/1, 27/30, 26/4 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka . na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2016-11-21 09:50
obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 18 listopada 2016 r. została wydana decyzja P- 60 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4114Z Goleniów- Stawno oraz ul. Spacerowej w Goleniowie na terenie działek nr 201 położonej w obrębie geodezyjnym Krzewno, 36 i 42/14 w obrębie geodezyjnym nr 10 w Goleniowie, na wniosek: Powiatu Goleniowskiego 2016-11-18 12:46
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV , budowie złącza kablowego SN-ZK4 i wymianie istniejących słupów na terenie działek nr : 41/3, 42, 44 położonych w obrębie geodezyjnym Łaniewo. 2016-11-17 13:04
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej polegającej na budowie linii kablowych 15 kV i 0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej i złącza kablowego 0,4 kV na terenie działek nr 9, 16, 55/4, 55/13, 101, 103/2, 103/14 położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica. 2016-11-17 10:36
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot.: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum przesiadkowego (składającego się m.in. z : budynku obsługi podróżnych wraz z zadaszonym przejściem na perony, trzech wiat peronowych, wiaty na pojemniki na odpady komunalne, układu drogowego wraz z pętlą autobusową, parkingu dla samochodów osobowych oraz ścieżki pieszo-rowerowej) wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych : 142/9,142/13,142/14,142/15,142/16,142/17,142/18,142/19,142/20 w obrębie Załom gm. Goleniów. 2016-11-16 13:48
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 15 listopada 2016 r. została wydana decyzja P- 59 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) na terenie działek nr 221/84 i 221/81 położonych w obrębie geodezyjnym Załom . na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2016-11-16 13:35
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej z rur PE RC 110 mm o długości ok. 580 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE 75 mm o długości ok. 600 mb oraz z rur PVC 200 o długości 3,0mb na terenie działek nr : 46/48,46/47,47/60,20 w obrębie geodezyjnym Pucice. 2016-11-16 10:21
Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, w dniu 09 listopada 2016r., pod znakiem: WPNS.6220.16.2012 wydał postanowienie o wznowieniu postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją z dnia 19.11.2013r. znak:WPNS.6220.16.2012.JC w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Wykonanie  melioracji szczegółowych Komarowo? oraz ?Odbudowa Kanału Jankowskiego w km 0+000 - 12+500 i Kanału Komorowskiego w km 0+000 ? 3 +200?. 2016-11-15 09:30
obwieszczenie -budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 44/10 i 38/1 położonych w obrębie geodezyjnym Dobroszyn . 2016-11-15 09:01
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działki nr 2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie. 2016-11-14 10:29
Burmistrz Nowogardu, zawiadamia, że w dniu 02.11.2016 r. została wydana decyzja nr 27/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegakącego na przebudowie drogi powiatowej, obejmującej przebudowę przepustów i budowie zjazdu do drogi gminnej, na terenie działek o numerze geodezyjnym 335 w obrębie Żółwia Błoć oraz 104 w obrębie Białuń gmina Goleniów. 2016-11-10 14:23
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 10 listopada 2016 r. została wydana decyzja P- 56 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej ? 110mm o długości ok. 60mb i sieci kanalizacji sanitarnej ? 200 mm o długości ok. 60m na terenie działek nr 186/26,186/22,181/1 położonych w obrębie geodezyjnym Podańsko . Na wniosek: osoby fizycznej. 2016-11-10 14:15
Obwieszczenie- zawiadamia się , że w dniu 27 października 2016r. została  wydana decyzja Nr 32/ŚU/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii odzysku opon w metodzie ciągłej  w ramach budowy Zakładu odzysku odpadowej gumy i tworzyw sztucznych o wydajności przerobu surowca do 21 600 Mg/ rok i 75 Mg/dobę? na terenie działek numer 55/17 i 89/10  obręb geodezyjny Łozienica. 2016-11-09 12:23
Obwieszczenie - zawiadamia, że w dniu 26 października 2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  nr 29/ŚU/2016 dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. I Brygady Legionów i ul. Zakładowej w Goleniowie wraz z przebudową infrastruktury technicznej na terenie działek nr 87, 1/16, 58, 56, 55/3 65/1 86/4, 85/4 obręb geodezyjny nr 9 miasta Goleniów 2016-11-09 12:21
Obwieszczenie- zawiadamia, że w dniu 31 października  2016r. została wydana decyzja nr 31/ŚU/2016 zmieniajaca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Andersa na odcinku od skrzyżowania z ul. M. Konopnickiej do ul. Konstytucji 3 Maja w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną i remontem mostu w miejscowości Goleniów. 2016-11-09 12:18
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 07 listopada 2016 r. zostało wydane postanowienie o odmowie wznowienia postępowanie w sprawie zakończonej ostateczną decyzją lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 43444 Rurzyca wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na terenie działki nr 67 położonej w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. 2016-11-09 11:09
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 09 listopada 2016 r. została wydana decyzja P- 55 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie chodnika, miejsc postojowych, przebudowie jezdni i oświetlenia i odwodnienia na terenie działek :miasto Szczecin , obręb ewidencyjny 2065 ? dz. nr :2/1, 2/2, miasto Szczecin, obręb ewidencyjny 2033 ? dz. nr 162/4. na wniosek: Gmina Miasto Szczecin. 2016-11-09 10:27
Obwieszczenie- zawiadamiam, że na wniosek Pana Marka Marek Dąbrownego Pełnomocnika Gminy Goleniów zostało wszczęte z dniem 07 listopada 2016 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ? Przebudowie drogi powiatowej nr 4118 Z i 4119 Z polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej oraz chodnika? na terenie działek nr 16, 9, 11 obręb Goleniów 9, nr 137/54 obręb Goleniów 4, nr 309/3, 312/8, 309/1, 46/16,48/1, 48/2, 136, 58, 70 obręb Maszewo. 2016-11-09 12:16
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegająecego na : przebudowie drogi gminnej, obejmującej przebudowę przepustów na terenie działek o numerze geodezyjnym 336/1 w obrębie Żółwia Błoć oraz 150/4 i 150/7 w obrębie Białuń gmina Goleniów. 2016-11-08 10:15
oBWIESZCZENIE- zawiadamia sie że została wydana decyzja       o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej z Łozienicy w kierunku miejscowości Lubczyna - Etap I - od ul. Prostej w miejscowości Łozienica od zjazdu do miejscowości Komarowo. 2016-11-07 14:52
Zawiadomienie- informuje się że została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej z Łozienicy w kierunku miejscowości Lubczyna - Etap I - od ul. Prostej w miejscowości Łozienica od zjazdu do miejscowości Komarowo. 2016-11-07 14:49
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu - zawiadamia, że w dniu 24.10.2016 r. została wydana decyzja nr 25/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przedsięwzięcia realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,, Otwarte Bramy - szlak turystyczny w mieście Goleniów - Etap II " , na wniosek : Burmistrza Gminy Goleniów. 2016-11-07 14:08
obwieszczenie - WPNS.6220.14.2016JC/MK Goleniów, 27 października 2016r. OBWIESZCZENIE Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie zawiadamia, że w dniu 27 października 2016r. została wydana decyzja Nr 30/ŚU/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie zakładu LM Wind Power Blades Polska Sp. z o.o. w Łozienicy dz. 4/15 i 4/16 obręb geodezyjny Łozienica. Z treścią decyzji Zainteresowani mogą się zapoznać w ciągu 14 dni, od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, w pokoju 206 Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. 2016-10-28 11:20
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia o sporządzeniu projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 : 2016-10-28 09:31
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot.: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej wraz z parkingami i siecią kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 26/1 i 26/2 w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie. 2016-10-28 09:25
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4114Z Goleniów Stawno oraz ul. Spacerowej w Goleniowie na terenie działek nr: 201 położonej w obrębie geodezyjnym Krzewno, 36 i 42/14 w obrębie geodezyjnym nr 10 w Goleniowie. 2016-10-26 11:53
Obwieszczenie - zawiadamia się o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dniu 19 października 2016 r. decyzji Nr 72/2016 o zmianie treści decyzji Nr 59/2016 z dnia 5 września 2016 r. o warunkach zabudowy polegającej na budowie wolnostojącego znaku reklamowego zlokalizowanego na działce nr 131/5 w miejscowości Dobroszyn w gminie Goleniów, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. 2016-10-26 10:33
Obwieszczenie - zawiadamia, że wydano postanowienie, w którym odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby sektora MŚP  (małych i średnich przedsiębiorstw), na terenie działki 25/1 położonej w obrębie geodezyjnym Łozienica, Gmina Goleniów 2016-10-25 14:59
Obwieszczenie- zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo-gastronomicznego oraz dwóch pawilonów będących zapleczem noclegowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi  na działce nr 49/1 położonej w obrębie geodezyjnym Modrzewie 2016-10-25 14:46
Obwieszczenie - zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na rozbudowie istniejącego zakładu Dancoal Sp. z o.o. zlokalizowanego na terenie działek  nr 96/6 i 96/11 obręb geodezyjny Łozienica polegającej na budowie 2 magazynów, budynku produkcyjnego, budynku socjalno-biurowego i placów składowych na terenie działki nr 96/11 obręb geodezyjny Łozienica 2016-10-25 14:42
obwiesczenie -zawiadamia się o prowadzonym postępowaniu administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie budynku Dworca Głównego ? Centrum przesiadkowego kolejowo-autobusowego wraz z infrastrukturą techniczną i przebudową istniejących sieci kolidujących z planowaną inwestycją na terenie działek nr: 4/2,7,11, z obrębu nr 1039 w Szczecinie i nr : 33,34,35 z obrębu nr 1040 w Szczecinie. 2016-10-25 11:22
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) na terenie działek nr 24/1, 27/30, 26/4 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. 2016-10-24 15:05
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot.: wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Nowogardu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 9/2016 z dnia 10.05.2016 r., znak : ABPP.6733.06.2016, dotyczącej inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku dawnej wieży ciśnień na budynek użyteczności publicznej wraz z urządzeniami budowlanymi oraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektu, na terenie działek o nr geodezyjnych : 1/3,1/4,1/5,1/6 i 1/7 w obrębie 10 miasta Goleniów, gm. Goleniów, w zakresie zmiany ustaleń dotyczących warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego. 2016-10-18 13:38
obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej ? 110mm o długości ok. 60mb i sieci kanalizacji sanitarnej ? 200 mm o długości ok. 60 m na terenie działek nr 186/26,186/22,181/1 położonych w obrębie geodezyjnym Podańsko . 2016-10-14 10:13
obwieszczenie - ) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr : 266/14, 266/13, 372/7, 30, 265/10 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2016-10-13 11:44
Obwieszczenie - zawiadamia się o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dniu 10 października 2016 r. decyzji Nr 62/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora ORANGE Polska S.A., zlokalizowanej na działce nr 131/5 w obrębie Dobroszyn w gminie Goleniów, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.. 2016-10-13 09:38
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 44/10 i 38/1 położonych w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. 2016-10-12 14:16
Zawiadomienie- zawiadamia się, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul .l Brygady Legionów i ul. Zakładowej w Goleniowie wraz z przebudową infrastruktury technicznej na terenie działek  nr: 87,1/16,58,56,55/3,65/1,86/4,85/4 obręb geodezyjny nr 9 miasta Goleniów. 2016-10-10 14:32
Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że w dniu 07 października 2016r., pod znakiem: WPNS.6220.27.2016.JC wydano postanowienie, w którym odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul .l Brygady Legionów i ul. Zakładowej w Goleniowie wraz z przebudową infrastruktury technicznej na terenie działek nr: 87,1/16,58,56,55/3,65/1,86/4,85/4 obręb geodezyjny nr 9 miasta Goleniów. 2016-10-10 14:26
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 07 października 2016 r. została wydana decyzja P- 54 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV, elektroenergetycznych linii kablowych 0,4 kV , kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV , złącz kablowych i szafy kablowej SK na terenie działek nr : 25, 183, 43, 42 ,22, 19/6, 18, 19/9, 19/12, 17 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń i działki nr 148 w obrębie geodezyjnym Miękowo . na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2016-10-10 08:56
Obwieszczenie - zawiadamia się o wydaniu prze Wojewodę Zachodnipomorskiego w dniu 5 października 2016r. decyzji Nr 59/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN i nn oraz złączy kablowych ZKP, zlokalizowanych w gminie Goleniów na działkach : nr 131/4,131/5,131/6 w obrębie Dobroszyn i działce nr 311/2 w obrębie Rurzyca, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.. 2016-10-07 12:00
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 06 października 2016 r. została wydana decyzja P- 53 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zmianie sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na pomieszczenie sanitarne oraz budowa szamba na terenie działek nr 178 i 179 w obrębie geodezyjnym Sikorki. na wniosek: Gminy Nowogard. 2016-10-07 10:00
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot.: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej na terenie działek o numerze geodezyjnym 336/1 w obrębie Żółwia Błoć oraz 150/4 i 150/7 w obrębie Białuń gmina Goleniów. 2016-10-05 09:18
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot.: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej na terenie działek o numerze geodezyjnym 335 w obrębie Żółwia Błoć oraz 104 i 99 w obrębie Białuń gmina Goleniów. 2016-10-05 09:10
obwieszczenie - zawiadamia się o prowadzonym postępowaniu administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie chodnika, miejsc postojowych, przebudowie jezdni i oświetlenia i odwodnienia na terenie działek : ? miasto Szczecin , obręb ewidencyjny 2065 ? dz. nr :2/1, 2/2, ? miasto Szczecin, obręb ewidencyjny 2033 ? dz. nr 162/4. 2016-10-04 14:09
Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 29.07.2016 r. Pana Grzegorza Domaradzkiego, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: ,, Budowa drogi S-6 na odcinku Goleniów-Nowogard ( S-3 Węzeł ,, Goleniów Pólnoc " z węzłem - początek obwodnicy m.Nowogard)", w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2016-10-04 11:40
Obwieszczenie -podaje się do publicznej wiadomości, że przedłożono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji betonu komórkowego w Zakładzie Produkcyjnym w Rurce 4 na terenie działki nr 130 obręb geodezyjny Dobroszyn 2016-10-03 13:12
Obwieszczenie - zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubczyna Gmina Goleniów 2016-09-30 15:11
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 września 2016 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości 2016-09-28 12:46
ZARZĄDZENIE nr 209/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 września 2016 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w celu realizacji zadań własnych gminy 2016-09-28 12:43
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 26 września 2016 r. została wydana decyzja P- 52 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie placu zabaw w miejscowości Ostrzyca na terenie działek nr 221 i 222 w obrębie geodezyjnym Ostrzyca, gmina Nowogard. na wniosek: Gminy Nowogard . 2016-09-28 12:11
Obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Nr 56/2016 Wojewody Zachodnipomorskiego z dnia 5 września 2016 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla budowy wolnostojącego znaku reklamowego, zlokalizowanego na działce nr 131/5 w obrębie Dobroszyn w gminie Goleniów, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. 2016-09-28 10:52
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 26 września 2016 r. została wydana decyzja P- 51 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej z rur PE 110 o długości ok. 130 mb na terenie działek nr: 427 i 423 położonych w obrębie geodezyjnym Krępsko. na wniosek: osoby fizycznej. 2016-09-28 09:20
Obwieszczenie -zawiadamia się, że na wniosek Pana Marka Dąbrownego Pełnomocnika Gminy Goleniów zostało wszczęte z dniem 16 września 2016 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie   ul. I Brygady Legionów i ul. Zakładowej w Goleniowie wraz z przebudową infrastruktury technicznej na terenie działek nr 87, 1/16, 58, 56, 55/3 65/1 86/4, 85/4 obręb geodezyjny nr 9 miasta Goleniów 2016-09-27 15:21
Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  pn: ?Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Łozienica,  w gminie Goleniów? zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 103/7 obręb geodezyjny Łozienica, 89/11 obręb geodezyjny Nadleśnictwo Kliniska. 2016-09-27 08:52
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 19 września 2016 r. została wydana decyzja P- 48 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV, elektroenergetycznych linii kablowych 0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV i złącz kablowych na terenie działek nr : 135/15, 136/15, 135/16, 136/14, 138/5, 279, 139/1, 142/4, 83 położonych w obrębie geodezyjnym Podańsko . na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2016-09-23 15:01
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 19 września 2016 r. została wydana decyzja P- 50 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV, elektroenergetycznych linii kablowych 0,4 kV na terenie działek nr 215/7,217,83,100 w obrębie geodezyjnym Załom wraz ze złączami kablowymi, stacji transformatorowej słupowej 15kV/04kV na terenie działki nr 215/7 w obrębie geodezyjnym Załom, budowie slupów linii napowietrznej 15 kV na terenie działki nr 217 w obrębie geodezyjnym Załom. na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2016-09-23 13:02
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 19 września 2016 r. została wydana decyzja P- 49 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT41705 Czarna Łąka na terenie działki nr 78/69 położonej w obrębie geodezyjnym Pucice . na wniosek: AERO 2 Sp. z o.o. 2016-09-23 09:05
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Gen. Władysława Andersa i remoncie mostu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Marii Konopnickiej do ul. Konstytucji 3 Maja w Goleniowie, oraz budowie odcinków sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr geodezyjnych : 1/1,1/2,1/3,1/4,1/9,17/3,41,50,69,70,73,132/9 w obrębie Goleniów 8, gm.Goleniów. 2016-09-20 12:47
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) na terenie działek nr 221/84 i 221/81 położonych w obrębie geodezyjnym Załom . 2016-09-19 11:07
Obwieszczenie Wojewody Zachodnipomorskiego - zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora ORANGE Polska S.A. zlokalizowanej w Gminie Goleniów na działce nr 131/5 w obrębie 0021 Dobroszyn, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. 2016-09-14 12:45
Obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowych 15 i 0,4 kV oraz złączy kablowych ZKP, zlokalizowanych w gminie Goleniów na działkach nr 131/4,131/5,131/6 w obrębie Dobroszyn oraz nr 311/12 w obrębie Rurzyca, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. 2016-09-14 12:34
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 13 września 2016 r. została wydana decyzja P- 47 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej o długości ok. 145,50 m z tolerancją do 10 % na terenie działek nr 317/6, 89/4 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwi Błoć wraz z przyłączami dla potrzeb działek przyległych. na wniosek: osoby fizycznej. 2016-09-14 11:01
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 01 września 2016 r. została wydana decyzja P- 44 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile nr 43938 na terenie działki nr 10/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie. na wniosek: T-Mobile Polska S.A. 2016-09-14 08:35
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 13 września 2016 r. została wydana decyzja P- 46 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) na terenie działek nr 124, 123/8, 69 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2016-09-13 12:17
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 07 września 2016 r. została wydana decyzja P- 45 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie ul. Modrej i Koralowej w Szczecinie na terenie działek : ? miasto Szczecin , obręb ewidencyjny 2042 ? dz. nr :2/1, 19/3,1, ? miasto Szczecin, obręb ewidencyjny 2043 ? dz. nr : 1, 2/3, 51, ? miasto Szczecin , obręb ewidencyjny 2044 ? dz. nr: 14/1. na wniosek: Gmina Miasto Szczecin 2016-09-13 10:47
Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem sporządzone dla przedsięwzięcia pn: ?Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii odzysku opon w metodzie ciągłej w ramach budowy Zakładu odzysku odpadowej gumy i tworzyw sztucznych o wydajności przerobu surowca do 21 600 Mg/ rok i 75 Mg/dobę? na terenie działek numer 55/17 i 89/10 obręb geodezyjny Łozienica. 2016-09-12 15:27
Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem sporządzony dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie zakładu LM Wind Power Blades Polska Sp. z o.o. w Łozienicy dz. 4/15 i 4/16 obręb geodezyjny Łozienica. 2016-09-12 15:24
Zawiadomienie - zawiadamia się, że  w dniu 07 września 2016r. została wydana decyzja   o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magazynów  do przechowywania produktów gotowych (węgiel drzewny i brykiet) na terenie działek 11/5 i 11/7 obręb geodezyjny Łozienica. 2016-09-09 15:29
Obwieszczenie - zawiadamia, się że w dniu 09 września 2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Andersa na odcinku od skrzyżowania z ul. M. Konopnickiej do ul. Konstytucji 3 Maja w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną i remontem mostu w miejscowości Goleniów. 2016-09-09 15:15
Obwieszczenie - zawiadamia sięo wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dniu 5 września 2016 r. decyzji nr 56/2016 o polegającej na budowie wolnostojącego znaku reklamowego, zlokalizaowanego na działce nr 131/5 w obrębie Dobroszyn w gminie Goleniów, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. 2016-09-09 09:35
Obwieszczenie - Burmistrz Nowogardu zawiadamia, że w dniu 26.08.2016 r. została wydana decyzja nr 19/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia istniejącego placu zabaw-odcinka linii oświetleniowej nn 0,4 kV oraz posadowieniu lampy oświetleniowej na terenie działek o nr geodezyjnych : 51/62,51/33,51/67 w obrębie Pucice, gm. Goleniów 2016-09-09 09:17
obwieszczenie -zawiadamia się o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania zmiany do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego P- 54 wydanej w dniu 08 października 2015r. polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompownią i przyłączami dla budynków jednorodzinnych na terenie działek nr 46/19 i 20 położonych w obrębie geodezyjnym Pucice. Zmiana dot. rozszerzenia inwestycji o działkę nr 28 obręb geodezyjny Czarna Łąka. 2016-09-08 14:31
obwieszczenie ) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na pomieszczenie sanitarne oraz budowa szamba na terenie działek nr 178 i 179 w obrębie geodezyjnym Sikorki.- 2016-09-06 14:38
Obwieszczenie - zawiadamia się, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla domów jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 46/20 położonej w obrębie geodezyjnym Pucice. 2016-09-06 09:20
Obwieszczenie - Burmistrz Nowogardu zawiadamia, że w dniu 26.08.2016 r. została wydana decyzja nr 20/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i nadbudowie budynku na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy oraz zagospodarowaniu terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przy ul. Wojska Polskiego 28 w Goleniowie, na terenie działki o nr geodezyjnym 153 w obrębie Goleniów - 1, gm. Goleniów, na wniosek Burmistrza Gminy Goleniów. 2016-09-06 09:06
Obwieszczenie - zawiadamia się, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubczyna Gmina Goleniów. 2016-09-05 15:30
Obwieszczenie- zawiadamia się, że w dniu 19 sierpnia 2016r., pod znakiem: WPNS.6220.11.2016.JC wydał postanowienie, w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dlaprzedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubczyna Gmina Goleniów. 2016-09-05 15:29
obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej z rur PE 110 o długości ok. 130 mb na terenie działek nr: 427 i 423 położonych w obrębie geodezyjnym Krępsko . 2016-08-30 08:41
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie placu zabaw w miejscowości Ostrzyca na terenie działek nr 221 i 222 w obrębie geodezyjnym Ostrzyca, gmina Nowogard. 2016-08-29 11:41
obwieszczenie- Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 22 sierpnia 2016 r. została wydana decyzja P- 43 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) na terenie działek nr 87,104/33 położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie . na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2016-08-29 10:47
Obwieszczenie- zawiadamia się, że na wniosek Gminy Goleniów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn: ?Otwarte Bramy ? szlak turystyczny w mieście Goleniów ?etap II?. W skład w/w inwestycji wchodzić będzie zagospodarowanie terenu parku miejskiego przy ul. Szczecińskiej w Goleniowie, przebudowa parkingu przy ul. Norwida przed wejściem na Stadion Miejski, zagospodarowanie terenu skweru między ulicą Andersa a ulicą Grota Rowieckiego oraz modernizacja psiego wybiegu przy rzece Inie. Inwestycja obejmuje, także przyłącza do sieci elektrycznej (zasilanie, oświetlenie) wodnej i kanalizacji sanitarnej, sieci oświetlenia, oraz instalacje zewnętrzne na potrzeby inwestycji. Inwestycja realizowana będzie na następujących działkach 118/1, 118/2, 132/7 obręb geodezyjny nr 7 miasta Goleniów oraz 352/2, 352/1 obręb geodezyjny nr 8 miasta Goleniów oraz części działek numer 90, 113, 119, 120, 121, 371, 353, 50, 132/9 obręb geodezyjny nr 7 miasta Goleniów. 2016-08-26 15:23
Obwieszczenie - zawiadamia się , że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Andersa na odcinku od skrzyżowania z ul. M. Konopnickiej do ul. Konstytucji 3 Maja w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną i remontem mostu w miejscowości Goleniów. 2016-08-26 15:15
Obwieszczenie - podaje się do wiadomości stronom że na wniosek Pana Adama Stempniewicza Pełnomocnika Gminy Goleniów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Andersa na odcinku od skrzyżowania z ul. M. Konopnickiej do ul. Konstytucji 3 Maja w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną i remontem mostu w miejscowości Goleniów, BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW w dniu 26 sierpnia 2016r., pod znakiem: WPNS.6220.21.2016.JC wydał postanowienie, w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 2016-08-26 15:10
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 19 sierpnia 2016 r. została wydana decyzja P- 42 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : rozbudowie sieci elektroenergetycznej w rejonie ulic : Kilińskiego, Matejki, Przestrzennej, Wojska Polskiego, Słowackiego, Ogrodowej, Polskiej, Kordeckiego w Goleniowie polegającej na budowie: linii kablowej 15 kV na terenie działek nr: -34,124 w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie, 72/2, 74/2, 330/2, 681, 680, 27/5, 247/6, 348, 666, 665, 657, 246/1( poza terenem objętym planem ) ,204/2, 336, 158/1, 694, 695, 336 w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie, - 36/3, 52, 66, 27/9, 99/1, 78, 98, 83, 84, 77/2, 33, 31/2, 32, 28, 15/15, 15/12 położonych w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie, sieci rozdzielczej kablowej 0,4 kV z szafkami kablowymi na terenie działek nr: - 34, 124 w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie, - 348, 27/5, 247/6, 336, 158/1, 204/2 w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie, - 28, 78, 33, 77/2, 66, 15/7, 15/12, 32 w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie, budowie stacji transformatorowej kontenerowej 15kV/0,4 kV na terenie działek nr: - 34 w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie, - 348 , 336 w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie, budowie złącza kablowego 15 kV na terenie działki nr 657 w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie, budowie złączy i szafek kablowych 0,4 kV na terenie działek nr: 78, 28, 15/7 w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie i 124 w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie, budowie słupów linii napowietrznej 15 kV na terenie działek nr:31/2 i 32 w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie, budowie słupów linii napowietrznej 0,4 kV na terenie działki nr 348 w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie, oraz demontażu : stacji transformatorowej słupowej na dz. nr 34 w obrębie nr 1 w Goleniowie, stacji transformatorowej wieżowej na dz. nr 348 w obrębie nr 2 w Goleniowie, stacji transformatorowej typu miejskiego na działkach nr 336,158/1 w obrębie nr 2 w Goleniowie,słupów linii napowietrznej 0,4 kV na terenie dz. nr 348 w obrębie nr 2 w Goleniowie,słupów linii napowietrznej 15 kV na terenie dz. nr: 31/2 i 32 w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniów. na wniosek: ENEA Operator Sp. z o. o. 2016-08-26 13:32
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot.: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie amfiteatru, obiektów toalet publicznych, ciągów komunikacyjnych, fontanny, wiaty, wykonaniu oraz posadowieniu innych obiektów rekreacyjno-sportowych i obiektów małej architektury, odcinków sieci i instalacji : oświetlenia, energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr geodezyjnych : 90,113,118/1,118/2,119,120,121,132/7 w obrębie Goleniów 7 oraz 50,132/9,352/1,352/2,353,371 w obrębie Goleniów 8 gm. Goleniów, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,, Otwarte Bramy-szlak turystyczny w mieście Goleniów-Etap II " 2016-08-26 13:00
Obwieszczenie - decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 sierpnia 2016 r. zatwierdzająca ,, Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz dokumentacji hydrogeologicznej w podłożu drogi ekspresowej S3. Zadanie 1 : Droga ekspresowa S3 na odcinku Brzozowo-Miękowo km 44+220-61+800 pow. goleniowski, województwo Zachodnipomorskie " 2016-08-26 10:30
Zawiadomienie - zawiadamia, że w dniu 16 sierpnia 2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Starzyńskiego, Rumiankowej, Miętowej, Paproci wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Goleniów, Gmina Goleniów. 2016-08-24 15:18
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV, elektroenergetycznych linii kablowych 0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, złącz kablowych i szafy kablowej SK na terenie działek nr : 25, 183, 43, 42, 22, 19/6, 18, 19/9, 19/12, 17 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń i działki nr 148 w obrębie geodezyjnym Miękowo. 2016-08-22 13:48
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące postępowania w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn."Budowa drogi S-6 na odcinku Goleniów-Nowogard" 2016-08-22 12:05
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Goleniów-Nowogard 2016-08-22 12:01
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie ul. Modrej i Koralowej w Szczecinie na terenie działek : miasto Szczecin , obręb ewidencyjny 2042 ? dz. nr :2/1, 19/3, 1, miasto Szczecin, obręb ewidencyjny 2043 ? dz. nr : 1, 2/3, 51, miasto Szczecin, obręb ewidencyjny 2044 ? dz. nr: 14/1. 2016-08-22 09:48
Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie zakładu LM Wind Power Blades Polska Sp. z o.o. w Łozienicy dz. 4/15 i 4/16 obręb geodezyjny Łozienica 2016-08-19 14:51
Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji betonu komórkowego w Zakładzie Produkcyjnym w Rurce 4 na terenie działki nr 130 obręb geodezyjny Dobroszyn 2016-08-19 14:49
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV, elektroenergetycznych linii kablowych 0,4 kV na terenie działek nr 215/7,217,83,100 w obrębie geodezyjnym Załom wraz ze złączami kablowymi , stacji transformatorowej słupowej 15kV/04kV na terenie działki nr 215/7 w obrębie geodezyjnym Załom , budowie słupów linii napowietrznej 15 kV na terenie działki nr 217 w obrębie geodezyjnym Załom. 2016-08-19 13:09
obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV, elektroenergetycznych linii kablowych 0,4 kV , kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV i złącz kablowych na terenie działek nr : 135/15, 136/15, 135/16, 136/14, 138/5, 279, 139/1, 142/4, 83 położonych w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2016-08-18 12:21
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT41705 Czarna Łąka na terenie działki nr 78/69 położonej w obrębie geodezyjnym Pucice . 2016-08-17 12:54
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie zakończenia prac nad sporządzeniem projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie dot. ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Międzyodrze-Zalew Szczeciński-Wyspy Wolin i Uznam oraz projektu prognozy oddziaływania na środowisko ww.dokumentu-konsultacje społeczne 2016-08-16 10:47
obwieszczenie- zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile nr 43938 na terenie działki nr 10/1 w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie . 2016-08-10 11:43
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 09 sierpnia 2016 r. została wydana decyzja P- 41 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej o długości ok. 335 m z tolerancją do 20 % na terenie działek nr 410/14, 428/2 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć z włączeniem do sieci na terenie działki 6/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 4 w Goleniowie. na wniosek: osoby fizycznej. 2016-08-09 10:33
Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że wydano postanowienie, w którym nałożono  obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na terenie działki nr 220/4, położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Goleniów. 2016-08-05 15:08
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) na terenie działek nr 87,104/33 położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. 2016-08-05 10:54
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 29 lipca 2016 r. została wydana decyzja P- 38 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej o długości do 187 mb na terenie działek nr 74/8 i 215/118 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. na wniosek: osoby fizycznej. 2016-08-02 14:16
Obwieszczenie -podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Andersa na odcinku od skrzyżowania z ul. M. Konopnickiej do ul. Konstytucji 3 Maja w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną i remontem mostu w miejscowości Goleniów, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na konieczność uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia przesłanej do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Szczecinie 2016-08-02 10:45
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 29 lipca 2016 r. została wydana decyzja P- 38 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej o długości ok. 72 m na terenie działek nr: 468/23, 468/27 położonych w obrębie geodezyjnym Ciechno. na wniosek: osoby fizycznej. 2016-08-02 09:12
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 29 lipca 2016 r. została wydana decyzja P- 40 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej z rur PE 110 o długości ok. 320 mb na terenie działki 135/4 z włączeniem do sieci na terenie działki 320 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć . na wniosek: osoby fizycznej. 2016-08-01 13:49
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla drogi krajowej nr 13 na odcinku rondo Hakena-węzeł Kołbaskowo (budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13)." 2016-08-01 12:22
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot.wydanej zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu Zakładu Aktywności Zawodowej i zagospodarowaniu terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,na terenie działek o nr geodezyjnych 216/42 i 216/20 w obrębie Łozienica gm.Goleniów 2016-08-01 12:04
Zawiadomienie - informuje się, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia  polegającego na budowie ulicy Starzyńskiego, Rumiankowej, Miętowej, Paproci wraz z infrastrukturą techniczną  w miejscowości Goleniów 2016-07-27 15:13
Obwieszczenie -podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek Pana Radosława Żarkiewicza Pełnomocnika Gminy Goleniów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Starzyńskiego, Rumiankowej, Miętowej, Paproci wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Goleniów, Gmina Goleniów. BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, w dniu 25 lipca 2016r pod znakiem: WPNS.6220.20.2016.JC wydał postanowienie, w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia 2016-07-27 15:08
Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego w sprawie przebudowy ulic - Gen. Władysława Andersa, Bolesława Prusa i Władysława Reymonta wraz z infrastrukturą techniczną w Goleniowie 2016-07-26 13:44
Obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej o długości ok. 335 m z tolerancją do 20 % na terenie działek nr 410/14, 428/2 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć z włączeniem do sieci na terenie działki 6/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 4 w Goleniowie 2016-07-20 11:32
Obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej o długości ok. 335 m z tolerancją do 20 % na terenie działek nr 410/14, 428/2 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć z włączeniem do sieci na terenie działki 6/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 4 w Goleniowie 2016-07-20 11:32
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot. : wszczecia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Nowogardu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 12/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.,dotyczącej inwestycji polegającej na budowie kompleksu Zakładu Aktywności Zawodowej i zagospodarowaniu terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 216/42 i 216/20 w obrębie Łozienica gm. Goleniów, w zakresie doprecyzowania zapisu dot. obsługi w zakresie infrstruktury technicznej oraz korekty oznaczeń w załączniku graficznym do decyzji. 2016-07-19 14:05
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot. : wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i nadbudowie budynku na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przy ul. Wojska Polskiego 28 w Goleniowie, na terenie działki o nr geodezyjnym 153 w obrębie Goleniów-1, gm. Goleniów. 2016-07-19 13:45
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot.: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia istniejącego placu zabaw-odcinka lini oświetleniowej nn 0,4 kV oraz posadowieniu lampy oświetleniowej, na terenie działek o nr geodezyjnych : 51/62,51/33,51/64 w obrębie Pucice, gm. Goleniów. 2016-07-19 13:27
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodnopomorskiego z dnia 12 lipca 2016 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz dokumentacji hydrogeologicznej w podłożu drogi ekspresowej S3. Zadanie 1:Droga ekspresowa S3 na odcinku Brzozowo-Miękowo km 44+220-61+800 pow. goleniowski, województwo zachodniopomorskie. 2016-07-19 10:42
Obwieszczenie -zawiadamia się , że na wniosek Pana Adama Stempniewicza Pełnomocnika Gminy Goleniów zostało wszczęte z dniem 13 lipca 2016 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Andersa na odcinku od skrzyżowania z ul. M. Konopnickiej do ul. Konstytucji 3 Maja w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną i remontem mostu, w miejscowości Goleniów, Gmina Goleniów. 2016-07-18 15:11
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 07 lipca 2016 r. w sprawie wydania decyzji nr 10/2016 z dnia 07.07.2016 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 141 poprzez budowę chodnika w m.Przemocze. 2016-07-12 11:48
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu polegającej na budowie wolnostojącego znaku reklamowego, zlokalizowanego na działce nr 131/5 w obrębie Dobroszyn, w gminie Goleniów, będącej terenem zamkniętym Polskich Kolei Państwowych S.A.. 2016-07-12 11:29
Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii odzysku opon w metodzie ciągłej w ramach budowy Zakładu odzysku odpadowej gumy i tworzyw sztucznych o wydajności przerobu surowca do 21 600 Mg/ rok i 75 Mg/dobę, zlokalizowanego na terenie działek numer 55/17 i 89/10 obręb geodezyjny Łozienica 2016-07-11 15:08
Obwieszczenie- zawiadamia się, że na wniosek Pana Radosława Żarkiewicza Pełnomocnika Gminy Goleniów zostało wszczęte z dniem 07 lipca 2016 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Starzyńskiego, Rumiankowej, Miętowej, Paproci wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Goleniów, Gmina Goleniów. 2016-07-08 14:31
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06 lipca 2016 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości 2016-07-07 14:36
obwieszczenie -rozbudowie sieci elektroenergetycznej w rejonie ulic : Kilińskiego, Matejki, Przestrzennej, Wojska Polskiego, Słowackiego, Ogrodowej, Polskiej, Kordeckiego w Goleniowie polegającej na budowie: linii kablowej 15 kV na terenie działek nr: -34,124 w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie, -72/2,74/2,330/2,681,680,27/5,247/6,348,666,665,657,246/1( poza terenem objętym planem ) ,204/2,336,158/1,694,695,336 w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie, 36/3,52,66,27/9,99/1,78,98,83,84,77/2,33,31/2,32,28,15/15, 15/12 położonych w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie, sieci rozdzielczej kablowej 0,4 kV z szafkami kablowymi na terenie działek nr: - 34,124 w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie, - 348,27/5,247/6,336,158/1,204/2 w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie, - 28,78,33,77/2,66,15/7,15/12 w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie, budowie stacji transformatorowej kontenerowej 15kV/0,4 kV na terenie działek nr: - 34 w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie, - 348 , 336 w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie, budowie złącza kablowego 15 kV na terenie działki nr 657 w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie, budowie złączy i szafek kablowych 0,4 kV na terenie działek nr: 78,28 w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie i 124 w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie, budowie słupów linii napowietrznej 15 kV na terenie działek nr:31/2 i 32 w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie, budowie słupów linii napowietrznej 0,4 kV na terenie działki nr 348 w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie, oraz demontażu : stacji transformatorowej słupowej na dz. nr 34 w obrębie nr 1 w Goleniowie, stacji transformatorowej wieżowej na dz. nr 348 w obrębie nr 2 w Goleniowie, stacji transformatorowej typu miejskiego na działkach nr 336,158/1 w obrębie nr 2 w Goleniowie,słupów linii napowietrznej 0,4 kV na terenie dz. nr 348 w obrębie nr 2 w Goleniowie,słupów linii napowietrznej 15 kV na terenie dz. nr: 31/2 i 32 w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniów 2016-07-06 13:59
Zawiadomienie - zawiadamia, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubczyna Gmina Goleniów. 2016-07-05 15:20
Obwieszczenie -podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek Pana Marka Dąbrowego działającego z upoważnienia Gminy Goleniów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubczyna Gmina Goleniów. BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, w dniu 30 czerwca 2016r., pod znakiem: WPNS.6220.11.2016.JC wydał postanowienie, w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 2016-07-05 15:17
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 01 lipca 2016 r. została wydana decyzja P- 37 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki 410/14 z włączeniem do sieci na terenie działki 428/2 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć o długości ok. 335 m z tolerancją do 20 % . na wniosek: osoby fizycznej. 2016-07-04 09:53
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 czerwca 2016 w sprawie wydania decyzji nr 8/2016 z dnia 27.06.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin-Krzywnica 2016-07-01 09:14
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2016 r. została wydana decyzja P- 36 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci kanalizacji tłocznej o długości ok. 79 m i sieci wodociągowej o długości ok. 69,5 m na terenie działek nr: 213,221/232,221/157 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. na wniosek: osoby fizycznej. 2016-06-30 13:57
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2016 r. została wydana decyzja P- 35 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 11/1,9/7,9/12 położonych w obrębie geodezyjnym Pucice . na wniosek: osoby fizycznej. 2016-06-29 10:20
obwieszczenie- Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2016 r. została wydana decyzja P- 34 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15 KV/0,4 kV w obudowie betonowej z wewnętrznym korytarzem obsługi z włączeniem do istniejącej sieci rozdzielczej SN 15 kV na terenie działki nr 14/8 położonej w obrębie geodezyjnym Łozienica . na wniosek: PKP Energetyka S.A. 2016-06-28 14:49
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2016 r. została wydana decyzja P- 33 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działki nr 260/10 i 427 położonych w obrębie geodezyjnym Krępsko, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2016-06-28 13:45
obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej z rur PE 110 o długości ok. 320 mb, na terenie działki 135/4 z włączeniem do sieci na terenie działki 320 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć . 2016-06-23 11:22
obwieszczenie- awiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) na terenie działek nr 124,123/1,69 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2016-06-23 10:11
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2016 r. została wydana decyzja P- 32 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 24/2 w odległości 1,5 m od granic sąsiednich działek nr 24/1 i 18 położonych w obrębie geodezyjnym nr 7 w Goleniowie. na wniosek: osoba fizyczna. 2016-06-22 14:25
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 15 czerwca 2016 r. została wydana decyzja P- 31 odmawiająca uchylenia decyzji P-24 z dnia 08 czerwca 2015 r. wydanej przez Burmistrza Gminy Goleniów dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej BT 41549 Goleniów Matejki wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Akacjowej 16-18 w Goleniowie ? działka nr 33/2 w obrębie geodezyjnym nr 7 w Goleniowie. na wniosek: osób fizycznych . 2016-06-15 14:15
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 04 maja 2016 r. została wydana decyzja P-19 odmawiająca uchylenia decyzji P-16 z dnia 30 kwietnia 2015 r. wydanej przez Burmistrza Gminy Goleniów dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 41548 Goleniów Południe wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na budynku Kościoła przy ul. W. Andersa 6 w Goleniowie ? działka nr 309 w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie. na wniosek: osoby fizycznej . 2016-06-15 09:50
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki 410/14 z włączeniem do sieci na terenie działki 428/2 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć o długości ok. 335 m z tolerancją do 20 % . 2016-06-13 11:55
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej o długości do 187 mb na terenie działek nr 74/8 i 215/118 położonych w obrębie geodezyjnym Załom . 2016-06-10 14:36
obwieszczenie- Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 10 czerwca 2016 r. została wydana decyzja P- 30 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą na terenie części działki nr 398/2 położonej w Danowie . na wniosek: Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 2016-06-10 11:27
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15 KV/0,4 kV w obudowie betonowej z wewnętrznym korytarzem obsługi z włączeniem do istniejącej sieci rozdzielczej SN 15 kV na terenie działki nr 14/8 położonej w obrębie geodezyjnym Łozienica. 2016-06-10 08:52
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 08 czerwca 2016 r. została wydana decyzja P- 29 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm i długości około 80 mb na terenie działek nr 311 i 308/11 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie wraz z przyłączami do działek nr : 308/8, 13/1 i 13/2 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. na wniosek: osoby fizycznej. 2016-06-09 10:21
obwieszczenie - budowie sieci wodociągowej o długości ok. 72 m na terenie działek nr: 468/23,468/27 położonych w obrębie geodezyjnym Ciechno. 2016-06-07 08:53
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 11/1, 9/7, 9/12 położonych w obrębie geodezyjnym Pucice . 2016-06-06 11:00
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 03 czerwca 2016 r. została wydana decyzja P- 26 zmieniająca decyzję P-25 z dnia 10 czerwca 2015r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 41702 Modrzewie wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na terenie działki nr 84/8 położonej w obrębie geodezyjnym Modrzewie. na wniosek: AERO 2 Sp. z. o.o. 2016-06-03 13:22
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 03 czerwca 2016 r. została wydana decyzja P- 28 zmieniająca decyzję P-21 z dnia 18 maja 2015r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 42848 Goleniów GPP wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na terenie działki nr 11/12 położonej w obrębie geodezyjnym Łozienica. na wniosek: AERO 2 Sp. z. o.o. 2016-06-03 13:20
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 03 czerwca 2016 r. została wydana decyzja P- 27 zmieniająca decyzję P-15 z dnia 30 kwietnia 2015r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 43179 Krępsko wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na terenie działki nr 250/1 położonej w obrębie geodezyjnym Krępsko. na wniosek: AERO 2 Sp. z. o.o. 2016-06-03 12:45
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 2016-06-03 08:21
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 31 maja 2016 r. została wydana decyzja P- 25 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zagospodarowaniu terenu sportowo ? rekreacyjnego składającego się z; alejek, schodów terenowych, placów zabaw na bezpiecznej nawierzchni,siłowni , urządzeń street workart, boiska rekreacyjnego do gry w piłkę nożną na naturalnej trawie, altany, wybiegu dla psów, ławek, koszy, stojaków na rowery, nasadzeń drzew i krzewów na terenie działki nr 233 i części działki nr 231 położonych w obrębie nr 3 w Nowogardzie. na wniosek: Gminy Nowogard. 2016-06-01 12:33
Zawiadomienie zawiadamia się, że została wydana decyzja Nr 10/ŚU/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Bolesławice na terenie działki numer 71/2 obręb geodezyjny Bolesławice. 2016-05-27 15:18
Zawiadomienie - zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z garażami i czterech budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, co i elektrycznej na terenie działki nr 215/117 położonej w obrębie geodezyjnym Załom przy ul. Chabrowej 2016-05-27 14:22
Zawiadomienie - zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku silosów na karmę gotową i budynku magazynowego na terenie działek 122/3 i 122/9 obręb geodezyjny Żdżary 2016-05-25 15:10
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 24/2 w odległości 1,5 m od granic sąsiednich działek nr 24/1 i 18 położonych w obrębie geodezyjnym nr 7 w Goleniowie. 2016-05-25 11:42
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego: w sprawie wszczęcia postępowania dot.wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin-Krzywnica. 2016-05-24 12:57
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działki nr 260/10 i 427 położonych w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2016-05-24 11:06
Obwieszczenie - zawiadamia się , że na wniosek Pana Edwarda Urbanowskiego działającego z upoważnienia SNOP Sp. z o.o. zostało wszczęte z dniem 23 maja 2016 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na terenie działki nr 220/4, położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Goleniów. 2016-05-23 14:19
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą na terenie części działki nr 398/2 położonej w Danowie . 2016-05-23 13:57
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 23 maja 2016 r. została wydana decyzja P- 23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej 110 o łącznej długości ok. 60 mb na terenie działki nr 324/2 położonej w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. na wniosek: osoby fizycznej. 2016-05-23 13:01
Obwieszczenie:Burmistrz Nowogardu zawiadamia , że w dniu 10.05.2016 r.została wydana decyzja nr 9/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku dawnej wieży ciśnień na budynek użyteczności publicznej wraz z urządzeniami budowlanymi oraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektu,na terenie działek o nr geodezyjnych:1/3,1/4,1/5,1/6 i 1/7 w obrębie 10 miasta Goleniów, gm.Goleniów 2016-05-20 10:29
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie zawiadomienia ,że postanowieniem z dnia 02.05.2016 r. znak: ABPP.6733.33.2015,sprostował oczywistą omyłkę zawartą w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2016 z dnia 05.04.2016 r,znak:ABPP.6733.33.2015 na wniosek Gminy Goleniów reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Szmit. 2016-05-20 09:53
obwieszczenie- Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 19 maja 2016 r. została wydana decyzja P- 22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie stacji transformatorowej słupowej 15kv/0,4 kV, przyłącza energetycznego 15 kV oraz zasilającej linii kablowej 0,4 kV na terenie działek nr : 82/6, 82/4, 82/5, 82/3, 84/2 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca . na wniosek: osoby fizycznej. 2016-05-19 11:59
obwieszczenie- Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 17 maja 2016 r. została wydana decyzja P- 21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie sieci energetycznej 15 kV polegającej na likwidacji odcinka linii napowietrznej 15 kV wraz ze słupami, posadowieniu krańcowego projektowanego słupa i ułożeniu linii kablowej doziemnej 15 kV na terenie działek nr : 267/3,267/13,267/15 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie . na wniosek: osoby fizycznej. 2016-05-19 09:58
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 17 maja 2016 r. została wydana decyzja P- 20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV, budowie linii kablowej 15 kV i sieci rozdzielczej 0,4 kV po uprzedniej rozbiórce istniejącej stacji transformatorowej na terenie działki nr 111 położonej w obrębie geodezyjnym Załom. 2016-05-17 12:46
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 9 maja 2016 r.o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód zlewni Międzyodrze-Zalew Szczeciński - Wyspy Wolin i Uznam 2016-05-17 09:07
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku Zakładu Aktywności Zawodowej i zagospodarowaniu terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,na terenie działek o nr geodezyjnych 216/42 i 216/20 w obrębie Łozienica gm.Goleniów. 2016-05-17 08:31
Zawiadomienie - zawiadamia się, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z garażami i czterech budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, co i elektrycznej na terenie działki nr 215/117 położonej w obrębie geodezyjnym Załom przy ul. Chabrowej. 2016-05-11 15:18
Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek Pani Aureli Panzarella w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z garażami i czterech budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, co i elektrycznej na terenie działki nr 215/117 położonej w obrębie geodezyjnym Załom przy ul. Chabrowej. 2016-05-10 15:04
obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zagospodarowaniu terenu sportowo ? rekreacyjnego składającego się z; alejek,schodów terenowych, placów zabaw na bezpiecznej nawierzchni, siłowni , urządzeń street workart, boiska rekreacyjnego do gry w piłkę nożną na naturalnej trawie,altany, wybiegu dla psów, ławek, koszy, stojaków na rowery , nasadzeń drzew i krzewów na terenie działki nr 233 i części działki nr 231 położonych w obrębie nr 3 w Nowogardzie. 2016-05-05 13:04
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej 110 o łącznej długości ok. 60 mb na terenie działki nr 324/2 położonej w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć . 2016-05-05 10:10
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm i długości około 80 mb na terenie działek nr 311 i 308/11 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie wraz z przyłączami do działek nr : 308/8, 13/1 i 13/2 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2016-05-04 13:37
Zawiadamia się, że w dniu 29 kwietnia 2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Danowo, kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku Danowo ? Podańsko, przepompowni ścieków wraz infrastrukturą techniczną, linii kablowej energetycznej NN, monitoringu przepompowni, stacji dezodoryzacji i stacji dozowania środków do likwidacji odorów, roboty drogowe (zjazd, na terenie przepompowni ścieków) na terenie działek numer: 116/10 obręb geodezyjny Budno, 74/5, 120, 280, 764 obręb geodezyjny Podańsko, 24/1, 82, 83, 85, 103/2, 104, 107, 112, 114, 115, 116, 173/1, 211/12, 212, 213/6, 213/12, 213/14, 214, 216, 217/6, 217/8, 217/9, 217/10, 217/39, 228, 229/4, 230/11, 230/12, 230/16, 230/17, 231, 232/2, 233, 252, 338, 399/2, 400/2 obręb geodezyjny Danowo. Powyższa zmiana decyzji wynika z faktu włączenia do zakresu przedmiotowego przedsięwzięcia dodatkowej działki 2016-04-29 15:21
obwieszczenie -zawiadamia się o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania zmiany do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego P- 25 wydanej w dniu 10 czerwca 2015r. polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 41702 Modrzewie wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na terenie działki nr 84/8 położonej w obrębie geodezyjnym Modrzewie . Zmiana dotyczy wysokości planowanej wieży z 42,00 m na 44,00 m . 2016-04-29 15:01
obwieszczenie - zawiadamia się o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania zmiany do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego P- 15 wydanej w dniu 30 kwietnia 2015r. polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 43179 Krępsko wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na terenie działki nr 250/1 położonej w obrębie geodezyjnym Krępsko. Zmiana dotyczy wysokości planowanej wieży z 30,00 m na 32,00 m . 2016-04-29 14:22
obwieszczenie -zawiadamia się o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania zmiany do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego P- 21 wydanej w dniu 18 maja 2015r. polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 42848 Goleniów GPP wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na terenie działki nr 11/12 położonej w obrębie geodezyjnym Łozienica. Zmiana dotyczy wysokości planowanej wieży z 36,00 m na 38,00 m oraz wysokości zawieszenia anten z 28,00m na 32,00m. 2016-04-29 13:45
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji transformatorowej słupowej 15kv/0,4 kV, przyłącza energetycznego 15 kV oraz zasilającej linii kablowej 0,4 kV na terenie działek nr : 82/6, 82/4, 82/5, 82/3, 84/2 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca . 2016-04-28 14:28
obwieszczenie-zawiadamia się o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania zmiany do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego P- 54 wydanej w dniu 08 października 2015r. polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompownią i przyłączami dla budynków jednorodzinnych na terenie działek nr 46/19 i 20 położonych w obrębie geodezyjnym Pucice. Zmiana dot. rozszerzenia inwestycji o działkę nr 47/60, 47/61, oraz o nowo powstałe działki ( w wyniku podziału działki nr 46/19) nr 46/32, 46/30, 46/31. 2016-04-28 12:32
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 21 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja P- 18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 43444 Rurzyca wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na terenie działki nr 67 położonej w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. Na wniosek: AERO 2 Sp. z o. o. 2016-04-26 09:00
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV, budowie linii kablowej 15 kV i sieci rozdzielczej 0,4 kV po uprzedniej rozbiórce istniejącej stacji transformatorowej na terenie działki nr 111 położonej w obrębie geodezyjnym Załom. 2016-04-21 12:58
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie hali sportowej na dz.nr 122/1 obręb 7 oraz dz.nr 351/1/ obręb nr 8 przy działce drogowej nr 192 i 121 w Goleniowie. 2016-04-19 12:10
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dotyczące wydania decyzji nr 5/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-04-19 12:03
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie sieci energetycznej 15 kV polegającej na likwidacji odcinka linii napowietrznej 15 kV wraz ze słupami, posadowieniu krańcowego projektowanego słupa i ułożeniu linii kablowej doziemnej 15 kV na terenie działek nr : 267/3, 267/13, 267/15 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2016-04-13 10:46
Obwieszczenie - zawiadamia się, że na wniosek Pani Aureli Panzarella zostało wszczęte z dniem 13 kwietnia 2016 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z garażami i czterech budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, co i elektrycznej na terenie działki nr 215/117 położonej w obrębie geodezyjnym Załom przy ul. Chabrowej. 2016-04-13 09:31
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 12 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja P-17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie sieci 15 kV polegającej na ułożeniu linii kablowej w zamian za odcinek linii napowietrznej z budową 2 słupów na terenie działki nr 80/5 położonej w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka . na wniosek: Parafii Rzymsko ? Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Załomiu 2016-04-12 15:04
Obwieszczenie - zawiadamia się , że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Danowo, kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku Danowo ? Podańsko, przepompowni ścieków wraz infrastrukturą techniczną, linii kablowej energetycznej NN, monitoringu przepompowni, stacji dezodoryzacji i stacji dozowania środków do likwidacji odorów, roboty drogowe (zjazd, na terenie przepompowni ścieków) na terenie działek numer: 116/10 obręb geodezyjny Budno, 74/5, 120, 280, 764 obręb geodezyjny Podańsko, 24/1, 82, 83, 85, 103/2, 104, 107, 112, 114, 115, 116, 173/1, 211/12, 212, 213/6, 213/12, 213/14, 214, 216, 217/6, 217/8, 217/9, 217/10, 217/39, 228, 229/4, 230/11, 230/12, 230/16, 230/17, 231, 232/2, 233, 252, 338, 399/2, 400/2 obręb geodezyjny Danowo. Powyższa zmiana decyzji wynika z faktu włączenia do zakresu przedmiotowego przedsięwzięcia dodatkowej działki. 2016-04-12 09:01
Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek Pana Andrzeja Rychlickiego działającego z upoważnienia Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Danowo, kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku Danowo ? Podańsko, przepompowni ścieków wraz infrastrukturą techniczną, linii kablowej energetycznej NN, monitoringu przepompowni, stacji dezodoryzacji i stacji dozowania środków do likwidacji odorów, roboty drogowe (zjazd, na terenie przepompowni ścieków) na terenie działek numer: 116/10 obręb geodezyjny Budno, 74/5, 120, 280, 764 obręb geodezyjny Podańsko, 24/1, 82, 83, 85, 103/2, 104, 107, 112, 114, 115, 116, 173/1, 211/12, 212, 213/6, 213/12, 213/14, 214, 216, 217/6, 217/8, 217/9, 217/10, 217/39, 228, 229/4, 230/11, 230/12, 230/16, 230/17, 231, 232/2, 233, 252, 338, 399/2, 400/2 obręb geodezyjny Danowo. Powyższa zmiana decyzji wynika z faktu włączenia do zakresu przedmiotowego przedsięwzięcia dodatkowej działki. 2016-04-12 08:57
Obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem (tj. uzupełnienie z dnia 07.04.2016r.) dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu o kolejny obiekt do odchowu kurcząt na nioski wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki 445 obręb geodezyjny Żółwia Błoć. 2016-04-08 12:37
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2016-03-31 11:09
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot.wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im.Henryka Sienkiewicza w Goleniowie przy ul.Szarych Szeregów 14 wraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr geodezyjnych 345/4,345/6,345/7 w obrębie Goleniów-5 gm.Goleniów. 2016-03-31 11:01
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot.wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku dawnej wieży ciśnień na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu na terenie działek o nr geodezyjnych:1/3,1/4,1/5,1/6 i 1/7 w obrębie 10 miasta Goleniów gm.Goleniów. 2016-03-31 10:40
Obwieszczenie - zawiadamia się, o nowym terminie załatwienia sprawy dotyczącejzmiany decyzji Nr 32/ŚU/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Danowo, kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku Danowo ? Podańsko, przepompowni ścieków wraz infrastrukturą techniczną, linii kablowej energetycznej NN, monitoringu przepompowni, stacji dezodoryzacji i stacji dozowania środków do likwidacji odorów, roboty drogowe (zjazd, na terenie przepompowni ścieków) na terenie działek numer: 116/10, 116/14 120 obręb geodezyjny Budno, 74/5, 280, 764 obręb geodezyjny Podańsko, 24/1, 82, 83, 85, 103/2, 104, 107, 112, 114, 115, 116, 173/1, 211/12, 212, 213/6, 213/12, 213/14, 214, 216, 217/6, 217/8, 217/9, 217/10, 217/39, 228, 229/4, 230/11, 230/12, 230/16, 230/17, 231, 232/2, 233, 252, 338, obręb geodezyjny Danowo. Zmiana decyzji wynika z faktu włączenia do zakresu przedmiotowego przedsięwzięcia dodatkowej działki (tj. działki nr 398/2 obręb geodezyjny Danowo) 2016-03-25 11:42
Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Goleniowie o wydaniu decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 2016-03-25 09:00
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2016-03-25 08:49
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 43444 Rurzyca wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na terenie działki nr 67 położonej w obrębie geodezyjnym Dobroszyn . 2016-03-23 09:55
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 18 marca 2016 r. została wydana decyzja P- 16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 227 m ( z tolerancją do 10 %) na terenie części działki nr 124 położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie i części działki nr 1/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie. na wniosek: osoby fizycznej. 2016-03-21 13:45
obwieszczenie - z 2016 r., poz. 23), Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 18 marca 2016 r. została wydana decyzja P- 15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie : stacji transformatorowej 15/0,4 kV , słupa linii napowietrznej 15 kV i 0,4 kV , dwóch szafek ? złączy kablowych 0,4 kv, linii kablowej 15 kV , linii kablowej 0,4 kV na terenie działek nr: 174 ,314/1, 314/2, 314/3 w obrębie geodezyjnym Lubczyna oraz demontażu: stacji transformatorowej słupowej , trzech słupów linii napowietrznej 0,4 kV oraz szafki ( złącza) kablowej. na wniosek: ENEA Operator Sp. z o. o. 2016-03-18 13:26
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 18 marca 2016 r. została wydana decyzja P- 14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :budowie odcinka linii kablowej oświetleniowej 0,4 kV na terenie działki nr 277/21 położonej w obrębie geodezyjnym Imno . Na wniosek: Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. 2016-03-18 10:39
Informacja Gminy Goleniów o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego 2016-03-18 10:23
Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Goleniowie o wydaniu decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 2016-03-15 12:04
obwieszczenie- budowie sieci kanalizacji tłocznej o długości ok. 79 m i sieci wodociągowej o długości ok. 69,5 m na terenie działek nr: 213, 221/232, 221/157 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. 2016-03-10 09:56
Starostwo Powiatowe w Goleniowie-Obwieszczenie o wydaniu decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 2016-03-07 12:15
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im.Henryka Sienkiewicza w Goleniowie przy ul.Szarych Szeregów 14 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną,na terenie działek o nr geodezyjnych 345/4,345/6,345/7 w obrębie Goleniów-5 gm.Goleniów 2016-03-03 08:26
obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka linii kablowej oświetleniowej 0,4 kV na terenie działki nr 277/21 położonej w obrębie geodezyjnym Imno, na terenie Mosty ? Osiedle. 2016-03-02 11:10
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 227 m ( z tolerancją do 10 %) na terenie części działki nr 124 położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie i części działki nr 1/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie. 2016-03-01 12:48
Obwieszczenie - zawiadamia się , że na wniosek Pana Andrzeja Rychlickiego działającego z upoważnienia Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Goleniowie zostało wszczęte z dniem 25 lutego 2016 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Danowo, kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku Danowo ? Podańsko, przepompowni ścieków wraz infrastrukturą techniczną, linii kablowej energetycznej NN, monitoringu przepompowni, stacji dezodoryzacji i stacji dozowania środków do likwidacji odorów, roboty drogowe (zjazd, na terenie przepompowni ścieków) na terenie działek numer: 116/10 obręb geodezyjny Budno, 74/5, 120, 280, 764 obręb geodezyjny Podańsko, 24/1, 82, 83, 85, 103/2, 104, 107, 112, 114, 115, 116, 173/1, 211/12, 212, 213/6, 213/12, 213/14, 214, 216, 217/6, 217/8, 217/9, 217/10, 217/39, 228, 229/4, 230/11, 230/12, 230/16, 230/17, 231, 232/2, 233, 252, 338, 399/2, 400/2 obręb geodezyjny Danowo. 2016-02-26 13:20
Obwieszczenie- zawiadamia, że w dniu 18 lutego 2016r. została wydana decyzja Nr 3/ŚU/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku istniejącej hali produkcyjnej dla potrzeb montażu tunelu smażalniczego (opiekacza batonów) urządzenia do produkcji nowego asortymentu wędlin w zakładzie produkcyjnym Drobimex Sp. z o.o. na terenie działki 35/4 obręb geodezyjny nr 6 miasta Goleniów?. 2016-02-26 12:49
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 26 lutego 2016 r. została wydana decyzja P-12 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości ok. 80 m , kanalizacji sanitarnej tłocznej o łącznej długości ok. 160 m oraz sieci wodociągowej 110 o łącznej długości 230m na terenie działek nr 148 i 192/4 położonych w obrębie geodezyjnym Miękowo. na wniosek: osoby fizycznej . 2016-02-26 10:33
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 25 lutego 2016r. została wydana decyzja P- 11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 88/2 i 88/1 położonych w obrębie geodezyjnym Wyszomierz gm. Nowogard , na wniosek: Gminy Nowogard. 2016-02-25 13:37
Urząd Miasta Szczecin- Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2016-02-25 08:55
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu 2016-02-25 08:49
Obwieszczenie - zawiadamia się o wznowieniu postępowanie administracyjne w sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną nr P-24 z dnia 08 czerwca 2015r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydanej dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej BT 41549 Goleniów Matejki wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Akacjowej 16-18 w Goleniowie ? działka nr 33/2 w obrębie geodezyjnym nr 7 w Goleniowie. 2016-02-22 11:41
Obwieszczenie - zawiadamia się że w dniu 17 lutego 2016r. została wydana decyzja P- 10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości do 600 mb na terenie działek nr : 49/5 i 48/2 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2016-02-22 11:35
Obwieszczenie- zawiadamia się o wznowieniu postępowanie administracyjne w sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną nr P-16 z dnia 30 kwietnia 2015r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydanej dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 41548 Goleniów Południe wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na budynku Kościoła przy ul. W. Andersa 6 w Goleniowie ? działka nr 309 w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie. 2016-02-22 11:31
Obwieszczenie- zawiadamia się, że w dniu 17 lutego 2016r. została wydana decyzja P- 9 zmieniająca decyzję P- 17 z dnia  30 kwietnia 2015r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 41704 Lubczyna wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na terenie działki nr  143/6 położonej w obrębie geodezyjnym Lubczyna, na wniosek: AERO2 Sp z o.o. 2016-02-17 14:29
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie- Obwieszczenie- WONS-OŚ.4210.13.2015.AW 2016-02-16 13:11
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 15 lutego 2016 r. została wydana decyzja P-8 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 63 PE na terenie działek 362,77,75/19,75/3 położonych w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie 2016-02-15 15:16
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 11 lutego 2016r. została wydana decyzja Nr 2/ŚU/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego ? Nad Potokiem I? zlokalizowa-nego na terenie działki 549/2 obręb geodezyjny Ciechno 2016-02-15 15:06
Starostwo Powiatowe- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2016-02-12 14:53
Starostwo Powiatowe w Goleniowie - Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2016-02-12 08:54
Starostwo Powiatowe w Goleniowie - Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2016-02-12 08:53
Starostwo Powiatowe - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2016-02-12 08:51
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Goleniów - zawiadamia się że na dzień 25 lutego 2016r. na godz. 16.30 zostały zarządzone wyroby sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Mosty Osiedle 2016-02-09 15:11
Starostwo Powiatowe w Goleniowie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzjio zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2016-02-09 09:34
Dotyczy: informacji o jakości wody na terenie powiatu goleniowskiego [Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie] 2016-02-02 11:42
obwieszczenie-zawiadamia się o wznowieniu postępowanie administracyjne w sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną nr P-16 z dnia 30 kwietnia 2015 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydanej wydanej dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 41548 Goleniów Południe wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na budynku Kościoła przy ul. W. Andersa 6 w Goleniowie ? działka nr 309 w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie. 2016-01-29 14:51
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 88/2 i 88/1 położonych w obrębie geodezyjnym Wyszomierz gm. Nowogard . 2016-01-27 12:57
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 12 stycznia 2016 r. została wydana decyzja P- 4 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV, elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV, dwóch słupów elektroenergetycznych 15 kV oraz dwóch złącz kablowych ZKP na terenie działki nr 30/17 położonej w obrębie geodezyjnym Białuń, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2016-01-27 11:03
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 12 stycznia 2016 r. została wydana decyzja P- 6 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 PE wraz z trzema przyłączami gazowymi niskiego ciśnienia dn 40 PE do budynków mieszkalnych na terenie działek nr 119/2, 258, 321/4, 702/4, 702/6, 702/2 położonych w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie . na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. 2016-01-26 13:27
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej , linii kablowej SN 15 kV i linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działki nr 77/4 położonej w obrębie geodezyjnym Budno poza terenem objętym aktualnym planem zagospodarowania ? gazociąg wysokiego ciśnienia. 2016-01-21 15:05
Urząd Miasta Szczecin- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - WUiAB-VI.6733.23.2015.JL 2016-01-21 11:02
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję P-17 z dnia 30 kwietnia 2015r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT41704 Lubczyna wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na terenie działki nr 143/6 położonej w obrębie geodezyjnym Lubczyna . Zmiana dotyczy rodzaju anten, które będą zamontowane na w/w stacji bazowej. 2016-01-20 13:43
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości ok. 80 m , kanalizacji sanitarnej tłocznej o łącznej długości ok. 160 m oraz sieci wodociągowej 110 o łącznej długości 230m na terenie działek nr 148 i 192/4 położonych w obrębie geodezyjnym Miękowo. 2016-01-19 15:02
obwieszczenie-budowie : stacji transformatorowej 15/0,4 kV , słupa linii napowietrznej 15 kV i 0,4 kV , dwóch szafek ? złączy kablowych 0,4 kv, linii kablowej 15 kV , linii kablowej 0,4 kV na terenie działek nr : 174 ,314/1,314/2,314/3 w obrębie geodezyjnym Lubczyna oraz demontażu : stacji transformatorowej słupowej , trzech słupów linii napowietrznej 0,4 kV oraz szafki ( złącza) kablowej . 2016-01-14 13:09
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 63 PE na terenie działek 362, 77, 75/19, 75/3 położonych w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie. 2016-01-13 11:16
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 12 stycznia 2016 r. została wydana decyzja P- 2 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci kanalizacji wraz z przyłączami na terenie działek nr : obręb geodezyjny Budno: 116/10,116/14,120, obręb geodezyjny Podańsko : 74/5,280,764, obręb geodezyjny Danowo: 24/1, 82, 83, 85, 103/2, 104, 107, 112, 114, 115, 116, 173/1, 211/12, 212, 213/6, 213/12, 213/14, 214, 216, 217/6, 217/10, 217/39, 228, 229/4, 230/11, 230/12, 230/17, 231, 232/2, 233, 338. na wniosek: GWiK Sp. z o. o. 2016-01-12 11:45
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 08 stycznia 2016 r. wydana została decyzja P- 1 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 40 mb na terenie działki nr 69 położonej w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka . na wniosek: osoba fizyczna. 2016-01-08 14:00
Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 31 grudnia  2015 r. została wydana decyzja P- 71 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej  wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi   na terenie działki nr  142/1 (na użytku oznaczonym jako Ba) położonej w obrębie geodezyjnym Załom 2016-09-19 14:45
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 21 grudnia 2015 r. została wydana decyzja P- 68 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 175 mb i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 160 mb na terenie działek nr : 221/81 i 221/72 położonych w obrębie geodezyjnym Załom . na wniosek: osoby fizycznej. 2016-01-07 12:23
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 31 grudnia 2015 r. została wydana decyzja P- 69 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości po ok. 70 mb na terenie działek nr : 8, 220/1, 220/3, 220/4 położonych w obrębie geodezyjnym Dobroszyn . na wniosek: osoby fizycznej. 2016-01-07 11:20
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 31 grudnia 2015 r. została wydana decyzja P- 70 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 150 mb wraz z przyłączami na terenie działek nr : 317/6 i 89/4 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć . na wniosek: osoby fizycznej. 2016-01-07 08:59
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 16 grudnia 2015r. została wydana decyzja Nr 34/ŚU/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach zmieniająca decyzję Nr 29/ŚU/2015, znak: WPNS.6220.28.2015.JC z dnia 29 października 2015r., o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech obiektów namiotowych o następujących powierzchniach: dwa o powierzchni do 1600m2 (w tym jeden obiekt jako hala montażowa, drugi jako magazyn do przechowania form wykonanych z laminatu) i jeden o powierzchni do 144m2 (jako magazyn do przechowania form wykonanych z laminatu) wraz z instalacjami towarzyszącymi, zlokalizowanych na terenie działek nr 105/11, 105/13, 105/15, 105/16, i 1182/2 obręb geodezyjny Łozienica na terenie zakładu Technologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. 2015-12-29 15:20
Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu o kolejny obiekt do odchowu kurcząt na nioski wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki 445 obręb geodezyjny Żółwia Błoć, 2015-12-23 14:12
obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej o średnicy nominalnej 110 mm i długości ok. 225 m ( z tolerancją do 10 %) na terenie działek nr 22 i 18 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. 2015-12-17 13:25
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV , elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV , dwóch słupów elektroenergetycznych 15 kV oraz dwóch złącz kablowych ZKP na terenie działki nr 30/17 położonej w obrębie geodezyjnym Białuń. 2015-12-17 12:10
obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 PE wraz z trzema przyłączami gazowymi niskiego ciśnienia dn 40 PE do budynków mieszkalnych na terenie działek nr 119/2, 258, 321/4, 702/4, 702/6, 702/2 położonych w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie. 2015-12-17 09:26
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 10 grudnia 2015 r. została wydana decyzja P- 66 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej , linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr 75, 76, 131/14( poza użytkiem oznaczonym jako LsVI) ,80, 77/1, 77/2, 131/8 ( poza użytkiem oznaczonym jako Ls VI) położonych w obrębie geodezyjnym Budno oraz na terenie działki nr 119 położonej w obrębie geodezyjnym Imno, na wniosek: Enea Operator Sp. z o. o . 2015-12-15 12:14
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 15 grudnia 2015 r. wydana została decyzja P- 67 zmieniająca decyzję P- 53 z dnia 08 października 2015r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) na terenie działek nr 531/3, 531/4 i 531/6 położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie. na wniosek: osoby fizycznej . 2015-12-15 09:28
obwieszczenie- Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 10 grudnia 2015 r. została wydana decyzja P- 65 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 90 mb i odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 35 mb na terenie działek nr : 373/4,7/2 i 8/13 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca . na wniosek: osoby fizycznej . 2015-12-10 09:46
Obwieszczenie - zawiadamia się , że w dniu 08 grudnia 2015r. została wydana decyzja Nr 33/ŚU/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego BTS Sp. z o.o. o budynek o funkcji przemysłowej, magazynowej i administracyjno- socjalnej o powierzchni zabudowy do 26 400 m2 na terenie działek nr 12/9, 12/12, 13/6, 13/7 obręb geodezyjny Łozienica. 2015-12-09 15:30
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 09 grudnia 2015 r. została wydana decyzja P - 64 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie istniejącej kompostowni osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Goleniowie na terenie działki nr 31/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 . na wniosek: Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 2015-12-09 12:56
obwieszczenie- Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 09 grudnia 2015 r. została wydana decyzja P- 63 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej o długości po ok. 131 mb na terenie działek nr : 105/5 i 103/6 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie, na wniosek: osoby fizycznej . 2015-12-09 10:21
Obwieszczenie zawiadamia się , że w dniu 02 grudnia 2015r. została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 32/ŚU/2015 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Danowo, kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku Danowo ? Podańsko, przepompowni ścieków wraz infrastrukturą techniczną, linii kablowej energetycznej NN, monitoringu przepompowni, stacji dezodoryzacji i stacji dozowania środków do likwidacji odorów, roboty drogowe (zjazd, na terenie przepompowni ścieków) na terenie działek numer: 116/10, 116/14 120 obręb geodezyjny Budno, 74/5, 280, 764 obręb geodezyjny Podańsko, 24/1, 82, 83, 85, 103/2, 104, 107, 112, 114, 115, 116, 173/1, 211/12, 212, 213/6, 213/12, 213/14, 214, 216, 217/6, 217/8, 217/9, 217/10, 217/39, 228, 229/4, 230/11, 230/12, 230/16, 230/17, 231, 232/2, 233, 252, 338, obręb geodezyjny Danowo. 2015-12-08 15:23
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2015-12-07 08:50
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 04 grudnia 2015 r. została wydana decyzja P- 62 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie dwutorowej linii kablowej 220 kV relacji Morzyczyn ? Police na terenie działek nr 2/9 i 456 w obrębie geodezyjnym Komarowo , gm. Goleniów na wniosek: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 2015-12-04 13:23
obwieszczenie - budowie odcinka sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 190,5 m i kanalizacji sanitarnej o długości ok. 180,5 m oraz kanalizacji teletechnicznej o długości 115 m na terenie działek nr : 124, 123/1, 69 i 65/7 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie . 2015-12-04 11:12
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią wraz z infrastrukturą techniczną na terenie : działek nr 116/10, 116/14, 120 obręb geodezyjny Budno , działek nr 74/5, 280, 764 obręb geodezyjny Podańsko, działek nr 24/1, 82, 83, 85, 103/2, 104, 107, 112, 114, 115, 116, 173/1, 211/12, 212, 213/6, 213/12, 213/14, 214, 216, 217/6, 217/8, 217/9, 217/10, 217/39, 228, 229/4, 230/11, 230/12, 230/17, 231, 232/2, 233, 338, obręb geodezyjny Danowo . 2015-12-03 10:20
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości do 600 mb na terenie działek nr : 49/5 i 48/2 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo . 2015-12-03 09:48
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 150 mb wraz z przyłączami na terenie działek nr : 317/6 i 89/4 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć . 2015-12-02 10:11
obwieszczenie -zawiadamia się o prowadzonym postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję P-53 z dnia 08 października 2015r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) na terenie działek nr 531/3, 531/4 i 531/6 położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie. Zmiana dot. rozszerzenia inwestycji o działkę nr 531/7. 2015-11-30 13:30
obwieszczenie - budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na terenie działki nr 142/1 (na użytku oznaczonym jako Ba) położonej w obrębie geodezyjnym Załom . 2015-11-26 12:00
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działki nr 135/1 położonej w obrębie geodezyjnym Rurzyca . 2015-11-26 09:08
Zawiadminienie- zawiadamia, się że w dniu 18 listopada 2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie drogi - budowa ścieżki rowerowej od ulicy Stargardzkiej w Goleniowie przez miejscowość Podańsko w kierunku Danowa zlokalizowanego na terenie działek numer 36/33, 83, 113/1, 113/2, 158, 181/1 obręb geodezyjny Podańsko oraz na terenie działek numer 17, 19 i 58 obręb numer 11 miasta Goleniów. 2015-11-25 09:59
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 175 mb i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 160 mb na terenie działek nr : 221/81 i 221/72 położonych w obrębie geodezyjnym Załom . 2015-11-24 10:57
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 23 listopada 2015 r. została wydana decyzja P- 60 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 30 mb i odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 30 mb wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym na terenie działki nr 277/24 położonej w obrębie geodezyjnym Imno. na wniosek: GWiK Sp. z o. o. 2015-11-23 13:06
obwieszczenie- Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 04 listopada 2015 r. została wydana decyzja P- 59 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr : 309/3 i 300/22 w obrębie geodezyjnym Marszewo. na wniosek: Enea Operator Sp. z o. o . 2015-11-23 11:06
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 190,5 m i kanalizacji sanitarnej o długości ok. 180,5 m oraz kanalizacji teletechnicznej o długości 115 m na terenie działek nr : 131 mb na terenie działek nr : 124, 123/1, 69 i 65/7 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie . 2015-11-20 10:42
Burmistrz Gminy Goleniów serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Goleniów do zgłaszania kandydatur do Nagrody BARNIM 2015-11-17 11:47
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 40 mb na terenie działki nr 69 położonej w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka . 2015-11-16 09:39
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2015-11-13 12:42
Obwieszczenie - zawiadamia się , że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Danowo, kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku Danowo ? Podańsko, przepompowni ścieków wraz infrastrukturą techniczną, linii kablowej energetycznej NN, monitoringu przepompowni, stacji dezodoryzacji i stacji dozowania środków do likwidacji odorów, roboty drogowe (zjazd, na terenie przepompowni ścieków) na terenie działek numer: 116/10, 116/14 obręb geodezyjny Budno, 74/5, 120, 280, 764 obręb geodezyjny Podańsko, 24/1, 82, 83, 85, 103/2, 104, 107, 112, 114, 115, 116, 173/1, 211/12, 212, 213/6, 213/12, 213/14, 214, 216, 217/6, 217/8, 217/9, 217/10, 217/39, 228, 229/4, 230/11, 230/12, 230/16, 230/17, 231, 232/2, 233, 252, 338, 399/2, 400/2 obręb geodezyjny Danowo. 2015-11-12 15:23
Obwieszczenie -zawiadamia sie, że na wniosek Pana Andrzeja Rychlickiego działającego z upoważnienia Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Danowo, kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku Danowo ? Podańsko, przepompowni ścieków wraz infrastrukturą techniczną, linii kablowej energetycznej NN, monitoringu przepompowni, stacji dezodoryzacji i stacji dozowania środków do likwidacji odorów, roboty drogowe (zjazd, na terenie przepompowni ścieków) na terenie działek numer: 116/10, 116/14 obręb geodezyjny Budno, 74/5, 120, 280, 764 obręb geodezyjny Podańsko, 24/1, 82, 83, 85, 103/2, 104, 107, 112, 114, 115, 116, 173/1, 211/12, 212, 213/6, 213/12, 213/14, 214, 216, 217/6, 217/8, 217/9, 217/10, 217/39, 228, 229/4, 230/11, 230/12, 230/16, 230/17, 231, 232/2, 233, 252, 338, 399/2, 400/2 obręb geodezyjny Danowo BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, po przeanalizowaniu przedłożonej w przedmiotowej sprawie dokumentacji, w tym w szczególności zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia, w dniu 12 listopada 2015r., pod znakiem: WPNS.6220.27.2015.JC wydał postanowienie, w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 2015-11-12 15:20
Obwieszczenie -zawiadamia się, że w dniu 03 listopada 2015r. została wydana decyzja Nr 30/ŚU/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącej płyty przedhangarowej, budowie rampy i torowiska pod przesuwnicę dla śmigłowca oraz budowie TLOF - miejsc postojowych śmigłowca, budowie oświetlenia miejsca końcowego podejścia i startów FATO oraz oświetlenia TLOF (miejsca postojowego śmigłowca) wraz z przebudową i remontem niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na lotnisku Szczecin ? Goleniów, na terenie działek nr 696/6, 696/43 i części działki nr 696/61 położonych w obrębie geodezyjnym Glewice2. 2015-11-10 10:45
Obwieszczenie Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Goleniowie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2015-11-09 13:08
obiweszczenie -zawiadamia się o prowadzonym postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej , linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr 75, 76, 131/14 ( poza użytkiem oznaczonym jako LsVI) ,80, 77/1, 77/2, 131/8 ( poza użytkiem oznaczonym jako Ls VI) położonych w obrębie geodezyjnym Budno oraz na terenie działki nr 119 położonej w obrębie geodezyjnym Imno . 2015-11-09 10:58
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 04 października 2015 r. wydana została decyzja P- 58 zmieniająca decyzję P-35 z dnia 30 czerwca 2015r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na terenie działek nr 309/3 i 300/22 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo. Zmiana dotyczy długości odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz sieci wodociągowej. na wniosek: osoba fizyczna. 2015-11-05 12:23
Zawiadomienie - zawiadamia się, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi - budowa ścieżki rowerowej od ulicy Stargardzkiej w Goleniowie przez miejscowość Podańsko w kierunku Danowa zlokalizowanego na terenie działek numer 36/33, 83, 113/1, 113/2, 158, 181/1 obręb geodezyjny Podańsko oraz na terenie działek numer 17,19 i 58 obreb numer 11 miasta Goleniów 2015-10-30 15:03
Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek Gminy Goleniów w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla polegającego na przebudowie drogi - budowa ścieżki rowerowej od ulicy Stargardzkiej w Goleniowie przez miejscowość Podańsko w kierunku Danowa zlokalizowanego na terenie działek numer 36/33, 83, 113/1, 113/2, 158, 181/1 obręb geodezyjny Podańsko oraz na terenie działek numer 17,19 i 58 obreb numer 11 miasta Goleniów 2015-10-30 14:59
Obwieszczenie-zawiadamia się, że w dniu 29 października 2015r. została wydana decyzja Nr 29/ŚU/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech obiektów namiotowych o następujących powierzchniach: dwa o powierzchni do 1600m2 (w tym jeden obiekt jako hala montażowa, drugi jako magazyn do przechowania form wykonanych z laminatu) i jeden o powierzchni do 144m2 (jako magazyn do przechowania form wykonanych z laminatu) wraz z instalacjami towarzyszącymi, zlokalizowanych na terenie działek nr 105/11, 105/13, 105/15, 105/16, i 1182/2 obręb geodezyjny Łozienica na terenie zakładu Technologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.. 2015-10-29 12:57
Obwieszczenie - zawiadamia się o przyjęciu przez Radę Miejską w Goleniowie Uchwały nr XI/87/15 z dnia 09 września 2015r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów 2015-10-23 11:08
obwieszczeniezawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 90 mb i odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 35 mb na terenie działek nr : 373/4,7/2 i 8/13 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca .- 2015-10-22 15:02
Obwieszczenie - zawiadamia się, o nowym terminie załatwienia sprawy dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Danowo, kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku Danowo ? Podańsko, przepompowni ścieków wraz infrastrukturą techniczną, linii kablowej energetycznej NN, monitoringu przepompowni, stacji dezodoryzacji i stacji dozowania środków do likwidacji odorów, roboty drogowe (zjazd, na terenie przepompowni ścieków) na terenie działek numer: 116/10 116/14 obręb geodezyjny Budno, 74/5, 120, 280, 764 obręb geodezyjny Podańsko, 24/1, 82, 83, 85, 103/2, 104, 107, 112, 114, 115, 116, 173/1, 211/12, 212, 213/6, 213/12, 213/14, 214, 216, 217/6, 217/8, 217/9, 217/10, 217/39, 228, 229/4, 230/11, 230/12, 230/16, 230/17, 231, 232/2, 233, 252, 338, 399/2, 400/2 obręb geodezyjny Danowo 2015-10-22 13:13
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 22 października 2015 r. została wydana decyzja P-57 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) na terenie działki nr 217 położonej w obrębie geodezyjnym Załom . na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o . 2015-10-22 12:11
Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami (tj. uzupełnienie z dnia 18.08. 2015r. i 19.10.215r.) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Bolesławice na terenie działki numer 71/2 obręb geodezyjny Bolesławice. 2015-10-20 14:51
obwieszczenie - budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 30 mb i odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 30 mb wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym na terenie działki nr 277/24 położonej w obrębie geodezyjnym Imno. 2015-10-19 13:41
Obwieszczenie - zawiadamia się, że na wniosek Gminy Goleniów zostało wszczęte z dniem 13 października 2015 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi - budowa ścieżki rowerowej od ulicy Stargardzkiej w Goleniowie przez miejscowość Podańsko w kierunku Danowa zlokalizowanego na terenie działek numer 36/33, 83, 113/1, 113/2, 158, 181/1 obręb geodezyjny Podańsko oraz na terenie działek numer 17,19 i 58 obręb numer 11 miasta Goleniów 2015-10-16 15:06
Obwieszczenie-zawiadamia się , że w dniu 30 września 2015r. została wydana decyzja Nr 25/ŚU/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej kompostowni osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Goleniowie na terenie działki numer 31/2 położonej w obrębie geodezyjnym 6 miasta Goleniów przy ul. Matejki 17. 2015-10-16 14:56
Zawiadomienie Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Gen. Franciszka Kleeberga w Goleniowie, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości: obręb nr 2 miasto Goleniów - działki nr: 78/2, 81/4, 82, 83, 1297/10 i 685 2015-10-15 12:12
Obwieszczenie Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Gen. Franciszka Kleeberga w Goleniowie, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości: obręb nr 2 miasto Goleniów - działki nr: 78/2, 81/4, 82, 83, 1297/10 i 685 2015-10-15 12:10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2015-10-15 09:57
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 12 października 2015 r. została wydana decyzja P-56 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie ścieżki pieszo - rowerowej o długości ok.970 m i szerokości do 5m , nawierzchni bitumicznej lub syntetycznej na terenie działek nr :2/4 w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Nowogard , 98 w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Nowogard, części działki 2/6 ? poza terenem oznaczonym symbolem LS w obrębie nr 4 miasta Nowogard, 178/2, 178/1,170,169,168,167,166,165,164 w obrębie nr 4 miasta Nowogard. na wniosek: Gmina Nowogard . 2015-10-14 12:54
obwieszczenie- Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 12 października 2015 r. została wydana decyzja P- 55 umarzająca postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie ścieżki pieszo - rowerowej o długości ok.970 m , zmiennej szerokości od 2,5 m do 5m , nawierzchni bitumicznej lub syntetycznej na terenie działek nr :2/4 w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Nowogard , 98 w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Nowogard, części działki 2/6 ? poza terenem oznaczonym symbolem Ls w obrębie nr 4 miasta Nowogard,178/2, 178/1,175,172,170,171/1,169,168,167,166,165,164 w obrębie nr 4 miasta Nowogard. w c z ę ś c i dotyczącej działek geodezyjnych nr 171/1, 172 i 175 obręb 4 Nowogard. na wniosek: Gmina Nowogard 2015-10-14 12:53
Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przedsięwzięcie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Danowo, kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku Danowo ? Podańsko, przepompowni ścieków wraz infrastrukturą techniczną, linii kablowej energetycznej NN, monitoringu przepompowni, stacji dezodoryzacji i stacji dozowania środków do likwidacji odorów, roboty drogowe (zjazd, na terenie przepompowni ścieków) na terenie działek numer: 116/10 obręb geodezyjny Budno, 74/5, 120, 280, 764 obręb geodezyjny Podańsko, 24/1, 82, 83, 85, 103/2, 104, 107, 112, 114, 115, 116, 173/1, 211/12, 212, 213/6, 213/12, 213/14, 214, 216, 217/6, 217/8, 217/9, 217/10, 217/39, 228, 229/4, 230/11, 230/12, 230/16, 230/17, 231, 232/2, 233, 252, 338, 399/2, 400/2 obręb geodezyjny Danowo, z dniem 12 października 2015r. zostało rozszerzone o działkę numer 116/14 obręb geodezyjny Budno. 2015-10-13 15:05
obwieszczenie- Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 08 października 2015 r. została wydana decyzja P- 54 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompownią i przyłączami dla budynków jednorodzinnych na terenie działek nr 46/19 i 20 położonych w obrębie geodezyjnym Pucice. 2015-10-12 13:24
obwieszczenie- Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Goleniowie Sp. z o.o. w dniu 07 października 2015 r. wydana została decyzja nr 331 zmieniająca decyzję nr 580 z dnia 21 października 2013r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na : budowie bazy przedsiębiorstwa składającego się z:hala sortowni odpadów; boks na szkło; boks na opakowania z tworzyw sztucznych;boks na odpady biodegradalne; boks na odpady wielkogabarytowe; boks na opakowania z papieru i tektury; boks na opakowania po chemii gospodarczej; boks na odpady metalowe; magazyn na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz punkt zbiórki odpadów problemowych; magazyny na pojemniki na odpady;pomieszczenie do belowania makulatury i plastików; utwardzony plac na kontenery;myjnia; garaże zamknięte na pojazdy ciężarowe;waga samochodowa; parking dla samochodów ciężarowych; magazyn na sprzęt /dział zieleni/; warsztat samochodowy; budynek administracyjny;budynek socjalny; boks na piasek i sól; parking dla samochodów osobowych; układ placów składowania, dróg i dojazdów dla samochodów osobowych i ciężarowych; Zmiana dotyczy zmiany funkcji hali sortowni odpadów na halę przeładunkową . 2015-10-09 12:44
informacja - Burmistrz Gminy Goleniów, uprzejmie informuje, że w dniu 07 października 2015r. wpłynął wniosek z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Goleniowie Sp. z o.o. w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z dnia 21 października 2013r. polegającej na: budowie bazy przedsiębiorstwa składającego się z:hala sortowni odpadów; boks na szkło; boks na opakowania z tworzyw sztucznych;boks na odpady biodegradalne; boks na odpady wielkogabarytowe; boks na opakowania z papieru i tektury; boks na opakowania po chemii gospodarczej; boks na odpady metalowe; magazyn na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz punkt zbiórki odpadów problemowych; magazyny na pojemniki na odpady;pomieszczenie do belowania makulatury i plastików; utwardzony plac na kontenery;myjnia; garaże zamknięte na pojazdy ciężarowe;waga samochodowa; parking dla samochodów ciężarowych; magazyn na sprzęt /dział zieleni/; warsztat samochodowy; budynek administracyjny;budynek socjalny; boks na piasek i sól; parking dla samochodów osobowych; układ placów składowania, dróg i dojazdów dla samochodów osobowych i ciężarowych; Zmiana dotyczy zmiany funkcji hali sortowni odpadów na halę przeładunkową . 2015-10-09 12:42
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 3/2010 z 1.04.2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi wspomagającej drogę S-3 na odcinku węzeł "Święta" - wiadukt "Lubczyna" 2015-10-09 10:48
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej o długości po ok. 131 mb na terenie działek nr : 105/5 i 103/6 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie . 2015-10-09 09:48
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 08 października 2015 r. została wydana decyzja P- 53 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) na terenie działek nr 531/3,531/4 i 531/6 położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie. na wniosek: osoba fizyczna. 2015-10-08 11:03
obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej , linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr 75, 76, 131/14, 80 położonych w obrębie geodezyjnym Budno oraz na terenie działki nr 119 położonej w obrębie geodezyjnym Imno . 2015-10-06 12:04
Obwieszczenie, zawiadamia się , że na wniosek Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Goleniowie zostało wszczęte z dniem 01 października 2015 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Danowo, kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku Danowo ? Podańsko, przepompowni ścieków wraz infrastrukturą techniczną, linii kablowej energetycznej NN, monitoringu przepompowni, stacji dezodoryzacji i stacji dozowania środków do likwidacji odorów, roboty drogowe (zjazd, na terenie przepompowni ścieków) na terenie działek numer: 116/10 obręb geodezyjny Budno, 74/5, 120, 280, 764 obręb geodezyjny Podańsko, 24/1, 82, 83, 85, 103/2, 104, 107, 112, 114, 115, 116, 173/1, 211/12, 212, 213/6, 213/12, 213/14, 214, 216, 217/6, 217/8, 217/9, 217/10, 217/39, 228, 229/4, 230/11, 230/12, 230/16, 230/17, 231, 232/2, 233, 252, 338, 399/2, 400/2 obręb geodezyjny Danowo. 2015-10-02 15:09
Obwieszczenie -zawiadamia się, że w dniu 29 września 2015r. została wydana decyzja nr 26/ŚU/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie miejsc parkingowych o całkowitej powierzchni ok 1300 m2 dla samochodów osobowych na działce numer 202/4 obręb geodezyjny nr 5 miasta Goleniów, należącej do zakładu IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Oddział w Goleniowie umiejscowionego na terenie działek nr 202/4, nr 202/1, nr 202/3, nr 203, nr 216/1, nr 227 położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Goleniów 2015-09-30 15:01
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 18 września 2015 r. została wydana decyzja P- 52 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie linii kablowej SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej , linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 6/6, 6/14, 6/9, 6/3, 3/3, 6/10 położonych w obrębie geodezyjnym Inina. na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2015-09-30 11:14
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) na terenie działki nr 217 położonej w obrębie geodezyjnym Załom. 2015-09-23 12:23
obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) na terenie działek nr 531/3,531/4 i 531/6 położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie. 2015-09-22 11:13
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr : 309/3 i 300/22 w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2015-09-22 08:58
Obwieszczenie - zawiadamia, się że w dniu 15 września 2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Przebudowie drogi powiatowej nr 4133 Łoźnica ?Goleniów w km od 14+do 17+380 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na terenie działek: 18/7, 18/11, 20/20, 333/2, 415, 414/4, 416/3, 443/2 428/2 obręb geodezyjny Żółwia Błoć 56/20 70, 362 obręb geodezyjny nr 3 miasta Goleniów, 6,7,16, 17, 18, 31, 32 obręb geodezyjny nr 4 miasta Goleniów, 1, 3 ,5, 6/2, 7, 12, 35/4 obręb geodezyjny nr 5 miasta Goleniów. 2015-09-21 12:45
Zawiadomienie -zawiadamia się, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej kompostowni osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Goleniowie na terenie działki numer 31/2 położonej w obrębie geodezyjnym 6 miasta Goleniów przy ul. Matejki 17. 2015-09-21 12:01
Starostwo Powiatowe - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2015-09-21 11:08
obwieszczenie- Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 18 września 2015 r. została wydana decyzja P- 51 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : rozbudowie szkoły o salę lekcyjną w Szkole Podstawowej w Długołęce na terenie działki nr 75/2 położonej w obrębie Długołęka gm. Nowogard. na wniosek: Gminy Nowogard . 2015-09-17 14:24
Obwieszczenie-podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek IKEA Industry Poland Sp. z o.o. w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie miejsc parkingowych o całkowitej powierzchni ok 1300 m2 dla samochodów osobowych na działce numer 202/4 obręb geodezyjny nr 5 miasta Goleniów, należącej do zakładu IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Oddział w Goleniowie umiejscowionego na terenie działek nr 202/4, nr 202/1, nr 202/3, nr 203, nr 216/1, nr 227 położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Goleniów 2015-09-15 15:10
Obwieszczenie -zawiadamia, się że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie miejsc parkingowych o całkowitej powierzchni ok 1300 m2 dla samochodów osobowych na działce numer 202/4 obręb geodezyjny nr 5 miasta Goleniów, należącej do zakładu IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Oddział w Goleniowie umiejscowionego na terenie działek nr 202/4, nr 202/1, nr 202/3, nr 203, nr 216/1, nr 227 położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Goleniów 2015-09-15 15:05
Obwieszczenie- zawiadamia, się że w dniu 11 września 2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu na 50 samochodów ciężarowych zlokalizowanego na terenie działki nr 130 obręb geodezyjny Żdżary. 2015-09-14 15:23
obwieszczenie- Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 11 września 2015 r. została wydana decyzja P- 50 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE 110 mm długości około 120 mb oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 o długości około 130 mb na terenie działek nr 71 i 18/47 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. na wniosek: osoby fizycznej. 2015-09-11 14:14
obwieszczenie- Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 10 września 2015 r. została wydana decyzja P- 49 zmieniająca decyzję P- 18 z dnia 30 kwietnia 2015r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 43444 Rurzyca wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na terenie działki nr 67 położonej w obrębie geodezyjnym Dobroszyn, na wniosek: AERO2 Sp z o.o. 2015-09-10 10:05
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompownią i przyłączami dla budynków jednorodzinnych na terenie działek nr 46/19 i 20 położonych w obrębie geodezyjnym Pucice. 2015-09-08 10:17
obwieszczenie-zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę na budowę dla inwestycji pod nazwą : odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w Lubczynie. - KATALOG -
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 02 września 2015 r. została wydana decyzja P - 48 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej o długości po ok. 380 mb na terenie działek nr : 48/2,49/3,48/14,172,13 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. na wniosek: Betmix S.J. 2015-09-03 09:21
Zawiadamia, się że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Przebudowie drogi powiatowej nr 4133 Łoźnica ?Goleniów w km od 14+do 17+380 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na terenie działek: 18/7, 18/11, 20/20, 333/2, 415, 414/4, 416/3, 443/2 428/2 obręb geodezyjny Żółwia Błoć 56/20 70, 362 obręb geodezyjny nr 3 miasta Goleniów, 6,7,16, 17, 18, 31, 32 obręb geodezyjny nr 4 miasta Goleniów, 1, 3 ,5, 6/2, 7, 12, 35/4 obręb geodezyjny nr 5 miasta Goleniów. 2015-08-28 15:26
Podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek Zarządu Powiatu Goleniowskiego, w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4133 Łoźnica ?Goleniów w km od 14+do 17+380 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na terenie działek: 18/7, 18/11, 20/20, 333/2, 415, 414/4, 416/3, 443/2 428/2 obręb geodezyjny Żółwia Błoć 56/20 70, 362 obręb geodezyjny nr 3 miasta Goleniów, 6,7,16, 17, 18, 31, 32 obręb geodezyjny nr 4 miasta Goleniów, 1, 3 ,5, 6/2, 7, 12, 35/4 obręb geodezyjny nr 5 miasta Goleniów, BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, w dniu 28 sierpnia 2015r., wydał postanowienie, w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 2015-08-28 15:18
zawiadamia się , że w dniu 21 sierpnia 2015r. została wydana decyzja Nr 22/ŚU/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu do chowu drobiu na terenie działki numer 131, obręb geodezyjny Komarowo. 2015-08-28 15:08
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie szkoły o salę lekcyjną w Szkole Podstawowej w Długołęce na terenie działki nr 75/2 położonej w obrębie Długołęka gm. Nowogard. 2015-08-26 10:14
Obwieszczenie- zawiadamia się, że w dniu 19 sierpnia 2015r. została wydana decyzja Nr 20/ŚU/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie fermy drobiu na terenie działki 8/7 obręb geodezyjny Inina. 2015-08-19 15:32
Obwieszczenie - zawiadamia się , że w dniu 19 sierpnia 2015r. została wydana decyzja Nr 19/ŚU/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie fermy drobiu na terenie działki 8/8 obręb geodezyjny Inina. 2015-08-19 15:29
Obwieszczenie- zawiadamia się , że w dniu 18 sierpnia 2015r. została wydana decyzja Nr 18/ŚU/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego ? Nad Potokiem I?zlokalizowanego na terenie działki 549/2 obręb geodezyjny Ciechno. 2015-08-19 15:26
Obwieszczenie - zawiadamia się, że wnioskodawca przedłożył uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu na środowisko, sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Bolesławice na terenie działki numer 71/2 obręb geodezyjny Bolesławice. 2015-08-25 14:02
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 17 sierpnia 2015 r. została wydana decyzja P- 43 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie ulicy Cmentarnej w Nowogardzie polegającej na budowie miejsc postojowych, chodników, przebudowie zjazdów oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej i studni chłonnych do odprowadzenia wody deszczowej z powierzchni drogi na terenie działki nr 173 położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 w Nowogardzie. na wniosek: Gminy Nowogard. 2015-08-17 12:58
obwieszczenie- Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 17 sierpnia 2015 r. została wydana decyzja P- 44 zmieniająca decyzję P-28 z dnia 10 czerwca 2015r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 17 położonej w obrębie geodezyjnym nr 4 w Goleniowie . na wniosek: Polski Związek Działkowców. 2015-08-17 11:31
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 13 sierpnia 2015 r. została wydana decyzja P- 42 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie dwutorowej linii kablowej 220 kV relacji Morzyczyn ? Police na terenie działki nr 456 w obrębie geodezyjnym Komarowo, gm. Goleniów. na wniosek: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 2015-08-14 12:50
obwieszczenie- Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 10 sierpnia 2015 r. została wydana decyzja P-40 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie części ulicy Mickiewicza w Nowogardzie na długości ok. 400 mb ( teren oznaczony na załączniku graficznym ) polegającej na budowie miejsc postojowych , chodników i sieci kanalizacji deszczowej na terenie części działki nr 61 położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 w Nowogardzie . na wniosek: Gminy Nowogard . 2015-08-12 10:15
obwieszczenie- Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 10 sierpnia 2015 r. została wydana decyzja P- 39 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :budowie linii kablowych 0,4 kV , budowie szafki oświetlenia ulicznego oraz złącza kablowego na terenie działek nr : 695/5, 277/20, 277/6 położonych w obrębie geodezyjnym Imno . na wniosek: Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. 2015-08-11 14:10
Obwieszczenie - zawiadamia się, że na wniosek IKEA Industry Poland Sp. z o.o. zostało wszczęte z dniem 10 sierpnia 2015 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie miejsc parkingowych o całkowitej powierzchni ok 1300 m2 dla samochodów osobowych na działce numer 202/4 obręb geodezyjny nr 5 miasta Goleniów, należącej do zakładu IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Oddział w Goleniowie umiejscowionego na terenie działek nr 202/4, nr 202/1, nr 202/3, nr 203, nr 216/1, nr 227 położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Goleniów 2015-08-11 13:32
Zawiadomienie- informuje się, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu na 50 samochodów ciężarowych zlokalizowanego na terenie działki 130 obręb geodezyjny Żdżary. 2015-08-11 11:46
obwieszczenie- zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję P-18 z dnia 30 kwietnia 2015r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 43444 Rurzyca wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na terenie działki nr 67 położonej w obrębie geodezyjnym Dobroszyn . Zmiana dotyczy rodzaju anten, które będą zamontowane na w/w stacji bazowej. 2015-08-11 09:25
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 10 sierpnia 2015 r. została wydana decyzja P-38 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : na zmianie sposobu użytkowania obiektów budowlanych ? dawnego zajazdu ?Szmaragd? - na Centrum Edukacji Ekologicznej - Szkolne Schronisko Młodzieżowe ? Szmaragdowe Zdroje? na terenie działek nr 120/4 i 120/6 położonych w obrębie geodezyjnym nr 4144 Szczecin. 2015-08-10 13:32
obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej o długości po ok. 380 mb na terenie działek nr : 48/2, 49/3, 48/14, 172, 13 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2015-08-06 14:30
obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej o długości po ok. 380 mb na terenie działek nr : 48/2, 49/3, 48/14, 172, 13 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2015-08-06 14:30
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję P-20 z dnia 18 maja 2015r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek z zapleczem socjalnym dla grupy interwencyjnej służby więziennej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przebudowie, rozbudowie placów spacerowych i budowie placów przeznaczonych do gier zespołowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Zakładu Karnego w Goleniowie na terenie części działki nr 58 położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. Zmiana dotyczy rozbudowy w/w budynku gospodarczego zamiast przebudowy. 2015-08-05 13:08
obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie ścieżki pieszo - rowerowej o długości ok. 970 m, zmiennej szerokości od 2,5 m do 5m , nawierzchni bitumicznej lub syntetycznej na terenie działek nr : 2/4 w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Nowogard , części działki 2/6 ? poza terenem oznaczonym symbolem LS w obrębie nr 4 miasta Nowogard, 178/2, 178/1,175,172,170,171/1,169,168,167,166,165,164 w obrębie nr 4 miasta Nowogard. 2015-08-03 13:05
Zawiadomienie - zawiadamia się że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali namiotowej, magazynowej o powierzchni ca 1200 m2 na działce numer 202/4 obręb geodezyjny numer 5 miasta Goleniów oraz przebudowie sieci infrastruktury technicznej w/w działki. 2015-07-28 15:50
Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek IKEA Industry Poland Sp. z o.o. w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali namiotowej, magazynowej o powierzchni ca 1200 m2 na działce numer 202/4 obręb geodezyjny numer 5 miasta Goleniów oraz przebudowie sieci infrastruktury technicznej w/w działki BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, w dniu 28 lipca 2015r., wydał postanowienie, w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 2015-07-28 15:38
Obwieszczenie z dnia 24 lipca 2015 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji: Burmistrz Gminy Goleniów przystąpił do opracowywania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 2015-07-27 13:34
Obwieszczenie - zawiadamia się, że na wniosek Powiatu Goleniowskiego zostało wszczęte z dniem 24 lipca 2015 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ciągu pieszo- rowerowego wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 4133Z w km od 14+461 do 17+380. 2015-07-24 15:25
Obwieszczenie- zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie ulicy Cmentarnej w Nowogardzie polegającej na budowie miejsc postojowych, chodników, przebudowie zjazdów oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej i studni chłonnych do odprowadzenia wody deszczowej z powierzchni drogi na terenie działki nr 173 położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 w Nowogardzie. 2015-07-24 13:18
Informacja dot. prowadzonych konsultacji społecznych projektu dokumentu p.n.: "Zintegrowany PGN dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" 2015-07-23 13:18
Obwieszczenie -zawaiadamia się, że inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na polegającego na modernizacji i rozbudowie fermy drobiu na terenie działki 8/7 obręb geodezyjny Inina. 2015-07-21 15:14
Obwieszczenie - zawiadamia się, że inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie fermy drobiu na terenie działki 8/8 obręb geodezyjny Inina , wraz z jego uzupełnieniem. 2015-07-21 15:06
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08 lipca 2015 r. w sprawie odwołania od decyzji Starosty Goleniowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej plegajacej na budowie drogi gminnej, dojazdowej do obszaru inwestycyjnego w obrębie Wojcieszyn-Miętno wraz z budową infrastruktury techniczej 2015-07-17 12:50
Obwieszczenie-zawiadamia się, że w dniu 09 lipca 2015r. została wydana decyzja Nr 16/ŚU/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pomieszczenia do natrysków próbnych oraz montaż kabiny lakierniczej w obrębie nowo projektowanego budynku technicznego na terenie działki 13/5 obręb geodezyjny Łozienica, należącej do zakładu Chemical Alliance Polska Sp. z o.o. umiejscowionego na terenie działek 13/5, 71/5, 14/6, 14/7 położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica przy ul. Prostej 23. 2015-07-15 15:25
obwieszczenie- zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję P-28 z dnia 10 czerwca 2015r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 17 położonej w obrębie geodezyjnym nr 4 w Goleniowie Zmiana dotyczy rozszerzenia inwestycji o działkę nr 16 obr. 4 Goleniów. 2015-07-10 14:16
obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr : 274/6 i 220 w obrębie geodezyjnym Komarowo. 2015-07-10 10:18
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie części ulicy Mickiewicza w Nowogardzie na długości ok. 400 mb ( teren oznaczony na załączniku graficznym ) polegającej na budowie miejsc postojowych , chodników i sieci kanalizacji deszczowej na terenie części działki nr 61 położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 w Nowogardzie . 2015-07-09 14:26
obwieszczenie- Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 06 lipca 2015 r. została wydana decyzja P- 37 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr : 86, 101/1 w obrębie geodezyjnym nr 10 w Goleniowie i nr: 2/2, 741/1, 58, 53 w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie. na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2015-07-09 13:52
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 01 lipca 2015 r. została wydana decyzja P- 36 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o długości ok. 480 mb na terenie działek nr : 88/19, 88/20, 88/17, 88/15, 88/13, 88/22, 88/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. 2015-07-09 12:50
obwieszczenie-Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2015 r. została wydana decyzja P- 35 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowę odcinka sieci wodociągowej o długości ok.200 mb i kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 200 mb na terenie działek nr 309/3 i 300/22 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo . 2015-07-09 10:40
Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu drobiu na terenie działki nr 131 obręb geodezyjny Komarowo, gmina Goleniów 2015-07-06 15:31
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie jednotorowej elektroenergetycznej linii 220 kV relacji Glinki ? Recław na terenie działek nr : 363/1,361/3,359/1,356/16,356/15,356/8,130/1,143,190/2 położonych w obrębie geodezyjnym Kąty , nr: 17,18,19,20,21,28,29,41,35,33,30,34 położonych w obrębie geodezyjnym położonych w obrębie geodezyjnym Boleslawice i nr: 116,115/1,433,117,118,119,435,121,436 położonych w obrębie geodezyjnym Krępsko . 2015-07-02 13:07
obwieszczenie-zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę na budowę dla inwestycji pod nazwą : odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w Lubczynie. 2015-07-02 11:41
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2015 r. została wydana decyzja P- 34 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :budowie odcinka sieci wodociągowej PE 110 mm o długości ok. 360 mb i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 2000 m m o długości ok. 360 mb na terenie działki nr 341/25 położonej w obrębie geodezyjnym Marszewo . 2015-07-01 12:26
Obwieszczenie - podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Bolesławice na terenie działki numer 71/2 obręb geodezyjny Bolesławice. 2015-07-01 10:26
obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowych 0,4 kV , budowie szafki oświetlenia ulicznego oraz złącza kablowego na terenie działek nr : 695/5, 277/20, 277/6 położonych w obrębie geodezyjnym Imno . 2015-06-30 14:47
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2015 r. została wydana decyzja P - 33 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w jezdni ul. Kowalskiej w Nowogardzie ? zgodnie z oznaczeniem na załączniku graficznym ? na terenie działek nr 239 i 205/29 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Nowogard. 2015-06-30 13:54
obwieszczenie- Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 10 czerwca 2015 r. została wydana decyzja P- 28 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 17 położonej w obrębie geodezyjnym nr 4 w Goleniowie . 2015-06-26 13:12
obwieszczenie- Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 10 czerwca 2015 r. została wydana decyzja P- 29 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na terenie działek nr : 63/5 i 91 położonych w obrębie geodezyjnym Żdżary. na wniosek: osoba fizyczna. 2015-06-26 11:16
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania obiektów budowlanych ? dawnego zajazdu ?Szmaragd? - na Centrum Edukacji Ekologicznej - Szkolne Schronisko Młodzieżowe ? Szmaragdowe Zdroje? na terenie działek nr 120/4 i 120/6 położonych w obrębie geodezyjnym nr 4144 Szczecin . 2015-06-25 15:10
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie dwutorowej linii kablowej 220 kV relacji Morzyczyn ? Police na terenie działki nr 456 w obrębie geodezyjnym Komarowo , gm. Goleniów . 2015-06-25 14:36
obwieszczenie -rozbudowie sieci rozdzielczej SN 15 kV, rozbudowie sieci nn 0,4 kV oraz budowie dwóch stacji transformatorowych 15/0,4 kV na terenie działek nr 183/13, 186, 213/1, 213/10, 213/18, 328/29, 328/33 i 328/34 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie. 2015-06-25 11:04
obwieszczenie- Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 24 czerwca 2015 r. została wydana decyzja P-30 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) na terenie działki nr 270/12 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2015-06-24 14:25
Obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie fermy drobiu na terenie działki 8/7 obręb geodezyjny Inina 2015-06-24 10:03
Obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie fermy drobiu na terenie działki 8/8 obręb geodezyjny Inina . 2015-06-24 10:00
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 10 czerwca 2015 r. została wydana decyzja P- 27 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej PE 110 mm o długości ok. 150 mb i kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 75 mm o długości ok. 150 mb na terenie działek nr 299/19 i 309/3 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo . 2015-06-17 10:53
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr : 86, 101/1 w obrębie geodezyjnym nr 10 w Goleniowie i nr: 2/2,741/1,58,53 w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie . 2015-06-17 09:27
obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o długości ok. 480 mb na terenie działek nr : 88/19, 88/20, 88/17, 88/15, 88/13, 88/22, 88/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. 2015-06-16 13:54
Obwieszczenie - zawiadamia się, że została wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu mycia i regranulacji foli odpadowej na terenie działki nr 142/1 położonej w obrębie geodezyjnym Załom, przy ul. Leśnej 5 2015-06-11 15:07
Obwieszczenie - zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu do odchowu kurcząt na nioski o jeden obiekt hodowlany wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki 20/12 obręb geodezyjny Żółwia Błoć oraz zwiększeniu obsady w czterech istniejących obiektach hodowlanych zlokalizowanych na działkach nr: 11 i 20/12 obręb geodezyjny Żółwia Błoć 2015-06-11 15:01
Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Goleniowie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 25 maja 2015 r. 2015-06-11 14:20
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 10 czerwca 2015 r. została wydana decyzja P- 26 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na terenie działki nr 46/17 położonej w obrębie geodezyjnym Marszewo . 2015-06-11 13:53
obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w jezdni ul. Kowalska w Nowogardzie ? zgodnie z oznaczeniem na załączniku graficznym- na terenie działek 239 i 250/29 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Nowogardzie . 2015-06-11 10:12
obwieszczenie- Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 10 czerwca 2015 r. została wydana decyzja P- 25 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 41702 Modrzewie wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na terenie działki nr 84/8 położonej w obrębie geodezyjnym Modrzewie . 2015-06-11 09:23
obwieszczenie- Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 08 czerwca 2015 r. została wydana decyzja P- 23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : rozbudowie układu chłodzenia Tłoczni Gazu Goleniowie tj : montaż drugiej chłodnicy gazu sprężarki wraz z koniecznymi układami technologicznymi dla prawidłowej pracy tłoczni , montaż obejścia układu chłodzenia gazu oraz wymaganej armatury na terenie części działki nr 108/2 ( na użytku oznaczonym Ba) obręb Budno, nie objętej aktualnym planem zagospodarowania . 2015-06-09 13:54
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 08 czerwca 2015 r. została wydana decyzja P - 24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie stacji bazowej BT 41549 Goleniów Matejki wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Akacjowej 16-18 w Goleniowie ? działka nr 33/2 w obrębie geodezyjnym nr 7 w Goleniowie. na wniosek: AERO 2 Sp. z o.o. 2015-06-08 15:04
Oferta Burmistrza Gminy Goleniów dotycząca wolnych stanowisk pod pawilony handowe na targowisku przy ul. Zielona Droga w Goleniowie 2015-06-05 15:03
obwieszczenie- Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 18 maja 2015 r. została wydana decyzja P- 22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 90, 36/24, 35/1, 35/3 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca . 2015-06-05 14:29
Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów 2015-06-05 13:43
obwieszczenie- Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 18 maja 2015 r. została wydana decyzja P- 21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 42848 Goleniów GPP wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na terenie działki nr 11/12 położonej w obrębie geodezyjnym Łozienica . 2015-06-03 13:23
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej PE 110 mm o długości ok. 360 mb i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 2000 m m o długości ok. 360 mb na terenie działki nr 341/25 położonej w obrębie geodezyjnym Marszewo . 2015-06-01 13:22
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn: "Budowa lini napowietrznej 220kv Glinki - "Recław 2015-05-28 15:15
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn: "Budowa lini napowietrznej 220kv Glinki - Recław 2015-05-28 15:15
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na terenie działek nr 309/3 i 300/22 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo . 2015-05-25 12:26
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 18 maja 2015 r. została wydana decyzja P- 20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek z zapleczem socjalnym dla grupy interwencyjnej służby więziennej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przebudowie, rozbudowie placów spacerowych i budowie placów przeznaczonych do gier zespołowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Zakładu Karnego w Goleniowie na terenie części działki nr 58 położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. 2015-05-21 14:17
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci rozdzielczej SN 15 kV, rozbudowie sieci nn 0,4 kV oraz budowie dwóch stacji transformatorowych 15/0,4 kV na terenie działek nr 183/13, 186, 213/1, 213/10, 213/18, 328/29, 328/33 i 328/34 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie . 2015-05-20 10:52
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 15 maja 2015 r. została wydana decyzja P-19 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na terenie działek nr : 221/179, 221/84, 221/81, 221/72 położonych w obrębie geodezyjnym Załom, na wniosek: osoba fizyczna. 2015-05-18 13:18
Obwieszczenie Dyrektora Biura Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z dnia 13 maja 2015 r. o przystąpieniu do opracowania projektu "Studium wykonalności szczecińskiej kolei metropolitalnej" 2015-05-14 11:24
Starostwo Powiatowe w Goleniowie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej- WAB/D/6746.03.02.2015.TW 2015-05-12 09:46
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie układu chłodzenia Tłoczni Gazu Goleniowie tj : montaż drugiej chłodnicy gazu sprężarki wraz z koniecznymi układami technologicznymi dla prawidłowej pracy tłoczni , montaż obejścia układu chłodzenia gazu oraz wymaganej armatury na terenie części działki nr 108/2 ( na użytku oznaczonym Ba) obręb Budno, nie objętej aktualnym planem zagospodarowania ( teren objęty aktualnym planem zagospodarowania oznaczony na załączniku graficznym). 2015-05-11 09:39
obwieszczenie-Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 30 kwietnia 2015 r. została wydana decyzja P-16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 41548 Goleniów Południe wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na budynku Kościoła przy ul. W. Andersa 6 w Goleniowie ? działka nr 309 w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie . 2015-05-07 09:42
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 30 kwietnia 2015 r. została wydana decyzja P- 15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 43179 Krępsko wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na terenie działki nr 250/1 położonej w obrębie geodezyjnym Krępsko . 2015-05-06 13:09
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 30 kwietnia 2015 r. została wydana decyzja P- 18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 43444 Rurzyca wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na terenie działki nr 67 położonej w obrębie geodezyjnym Dobroszyn . 2015-05-06 11:38
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na terenie działek nr : 63/5 i 91 położonych w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2015-05-04 14:00
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 29 kwietnia 2015 r. została wydana decyzja P-14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej o długości około 50 mb i i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 50 mb na terenie działki nr 27/42 położonej w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka . 2015-04-29 11:59
obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na terenie działki nr 46/17 położonej w obrębie geodezyjnym Marszewo . 2015-04-29 09:57
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie istniejącej płyty przedhangarowej , budowie torowiska dla platformy do transportu śmigłowca pomiędzy hangarem i rampą, przebudowie hangaru wraz z infrastrukturą związaną z budową torowiska, wymianie bramy hangarowej, budowie rampy o konstrukcji żelbetowej na terenie działek nr 696/6,696/43 i części działki nr 696/61 położonych w Glewicach. 2015-04-28 08:38
Obwieszczenie - zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na terenie działki numer 28 obręb geodezyjny Miękowo. 2015-04-24 15:20
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - Obwieszczenie- AP-3.746.20.4.2015.MS 2015-04-23 11:47
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie- Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego - AP-2.7840.97-3.2015.PM 2015-04-23 11:45
obwieszczenie- budowie linii kablowej SN 15 kV , słupowej stacji transformatorowej , linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 6/6, 6/14, 6/9, 6/3, 3/3, 6/10 położonych w obrębie geodezyjnym Inina . 2015-04-21 10:33
obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 17 położonej w obrębie geodezyjnym nr 4 w Goleniowie. 2015-04-20 13:14
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 16 kwietnia 2015r. została wydana decyzja Nr 10/ŚU/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu jednego stanowiska do testowania elektrowni wiatrowych z pionową osią obrotu, o mocy do 30 kW na płycie fundamentowej na terenie działki nr 117/30 położonej w obrębie geodezyjnym Budno. 2015-04-17 09:42
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 07 kwietnia 2015 r. została wydana decyzja P-13 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE 110 mm i długości około 220 mb na terenie działki nr 138 położonej w obrębie geodezyjnym Modrzewie. na wniosek: osoba fizyczna. 2015-04-16 13:28
Obwieszczenie- zawiadamia się, że w dniu 10 kwietnia 2015r. została wydana decyzja w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:?Wykonanie  melioracji szczegółowych Komarowo? oraz ?Odbudowa Kanału Jankowskiego w km 0+000 - 12+500 i Kanału Komorowskiego w km 0+000 ? 3 +200?. 2015-04-14 14:24
obwieszczenie -budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) na terenie działki nr 270/12 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie . 2015-04-13 10:44
obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE 110 mm długości około 120 mb oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 o długości około 130 mb na terenie działek nr 71 i 18/47 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. 2015-04-10 11:47
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji - AP.3.746.180.2014.KC 2015-04-09 15:07
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 90, 36/24, 35/1, 35/3 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca . 2015-04-09 13:45
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek z zapleczem socjalnym dla grupy interwencyjnej służby więziennej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przebudowie , rozbudowie placów spacerowych i budowie placów przeznaczonych do gier zespołowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Zakładu Karnego w Goleniowie na terenie części działki nr 58 położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. 2015-04-09 11:32
Obwieszczenie- zawiadamia, się że została wydana decyzja Nr 6/ŚU/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu skupu i zbierania złomu oraz metali kolorowych na terenie działki numer 20/5 i 20/6 obręb geodezyjny numer nr 10 miasta Goleniów. 2015-04-02 15:12
obwieszczenie- Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 20 marca 2015 r. została wydana decyzja P-11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie części działek nr 25, 32, 30/17 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń . 2015-04-01 12:19
obwieszczenie- Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 26 marca 2015 r. została wydana decyzja P-12 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej z rur PE 110 mm na ternie działki nr 130/54 położonej w obrębie geodezyjnym Załom. 2015-04-01 10:15
obwieszczenie -budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 129 i 138/3 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. 2015-03-31 10:44
ZAWIADOMIENIE - zawiadamia się, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:?Wykonanie melioracji szczegółowych Komarowo? oraz ?Odbudowa Kanału Jankowskiego w km 0+000 - 12+500 i Kanału Komorowskiego w km 0+000 ? 3 +200?. 2015-03-27 11:47
Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:?Wykonanie  melioracji szczegółowych Komarowo? oraz ?Odbudowa Kanału Jankowskiego w km 0+000 - 12+500 i Kanału Komorowskiego w km 0+000 ? 3 +200?., BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, w dniu 26 marca 2015r. wydał postanowienie, w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 2015-03-27 11:37
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 24 marca 2015 r. - WONS-OŚ.4202.1.2015.AT.12 2015-03-26 14:17
obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie stacji bazowej BT 41549 Goleniów Matejki wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Akacjowej 16-18 w Goleniowie ? działka nr 33/2 w obrębie geodezyjnym nr 7 w Goleniowie. 2015-03-26 09:48
obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 41548 Goleniów Południe wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na budynku kościola przy ul. W.Andersa 6 w Goleniowie ? działka nr 309 w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie. 2015-03-25 11:34
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 43179 Krępsko wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na terenie działki nr 250/1 położonej w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2015-03-25 08:42
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 41702 Modrzewie wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na terenie działki nr 84/8 położonej w obrębie geodezyjnym Modrzewie . 2015-03-24 13:54
obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 42848 Goleniów GPP wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na terenie działki nr 11/12 położonej w obrębie geodezyjnym Łozienica. 2015-03-24 10:12
Obwieszczenie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV od km 10,980 do km 11,230 linii kolejowej nr 401 relacji Szczecin Dąbie-Świnoujście, zlokalizowanej na działce nr 213/15 obreb 0026 Kliniska Wielkie 2015-03-24 08:09
Obwieszczenie-zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej 'Kliniska', zlokalizowanej na terenie działki nr 68 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie. 2015-03-24 08:09
Obwieszczenie - zawiadamia się , że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji węgla drzewnego, podpałki grillowej oraz konfekcjonowania węgla drzewnego, budowa hal magazynowych ? II etap na terenie działki nr 96/6, położonej w obrębie geodezyjnym Łozienica.- 2015-03-20 08:10
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej o długości około 50 mb i i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 50 mb na terenie działki nr 27/42 położonej w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka . 2015-03-19 10:06
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 41704 Lubczyna wraz z niezbędną i urządzeniami technicznymi na terenie działki nr 143/6 położonej w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2015-03-16 13:25
obwieszczenie- zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE 110 mm i długości około 220 mb na terenie działki nr 138 położonej w obrębie geodezyjnym Modrzewie. 2015-03-13 10:09
obwieszczenie- Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 12 marca 2015 r. została wydana decyzja P-9 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie budynku bursy nr 2 ZSO nr 7 w Szczecinie wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku głównego na potrzeby bursy ? pokoje zamieszkania zbiorowego oraz budowie pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych i wyjścia ewakuacyjnego ze schodami w północnej ścianie szczytowej istniejącego budynku - na terenie działki 4/3 położonej w obrębie geodezyjnym nr 3038 w Szczecinie . 2015-03-12 14:59
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0000820_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej 2015-03-12 10:18
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 09 marca 2015 r. została wydana decyzja P-7 zmieniająca decyzję P-8 z dnia 25 stycznia 2010r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie obiektów sportowych ? zamierzenie inwestycyjne pn: ?Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w Lubczynie w oparciu o plany projektu ?Zachodniopomorski Szlak Żeglarski ? na terenie działek nr: 155/3, 431 i część działki 432 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2015-03-11 10:19
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 09 marca 2015 r. została wydana decyzja P- 8 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej z rur PE 110 mm o długości 180 mb na ternie działek nr 32/3 i 341/25 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2015-03-09 14:05
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 05 marca 2015 r. została wydana decyzja P- 5 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie obiektu radiokomunikacyjnego łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na terenie działki nr 213/7 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska.- 2015-03-06 13:06
obwieszczenie -Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 05 marca 2015 r. została wydana decyzja P- 6 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie obiektu radiokomunikacyjnego łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na terenie działki nr 50/6 położonej w obrębie geodezyjnym Białuń . 2015-03-06 09:57
Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Goleniowie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 26 lutego 2015 r. 2015-03-05 09:34
obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej PE 110 mm o długości ok. 150 mb i kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 75 mm o długości ok. 150 mb na terenie działek nr 299/19 i 309/3 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo . 2015-03-04 13:23
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 43444 Rurzyca wraz z niezbędną i urządzeniami technicznymi na terenie działki nr 67 położonej w obrębie geodezyjnym Rurzyca . 2015-03-03 13:36
obwieszczenie -Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 26 lutego 2015 r. została wydana decyzja P-4 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej PE 110 mm o długości ok. 250 mb , sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 90 mm o długości około 180 mb wraz z przepompownią i jej zasilaniem energetycznym , kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 160 o długości około 5 m na terenie działek nr 11/7,11/5,15/7 położonych w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie i na terenie działki nr 124 położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie . 2015-03-02 11:08
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 34/2015 2015-02-27 14:04
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na terenie działek nr : 221/179, 221/84, 221/81, 221/72 położonych w obrębie geodezyjnym Załom . 2015-02-27 11:23
Obwieszczenie - podaje sie do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia polegającego na budowie czterech kurników, sześciu silosów i infrastruktury technicznej w miejscowości Domastryjewo na terenie działek numer: 1086/17, 1090/8, 1090/6, 1090/4 obręb geodezyjny Modrzewie. 2015-02-25 09:51
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie części działek nr 25, 32, 30/17 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń . 2015-02-24 09:34
Obwieszczenie - zawaiadamia się, że inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu do odchowu kurcząt na nioski o jeden obiekt hodowlany wraz z infrastrukturą techniczna na terenie działki 20/12, obręb geodezyjny Żółwia Błoć, wraz z jego uzupełnieniem. 2015-02-23 15:03
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie dwutorowej linii kablowej 220 kV relacji Morzyczyn ? Police na terenie działek nr 2/9 i 456 w obrębie geodezyjnym Komarowo , gm. Goleniów. 2015-02-23 12:12
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2015-02-11 08:29
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2015-02-11 08:27
Obwieszczenie Starosty Powiatowego w Goleniowie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2015-02-11 08:23
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 6 stycznia 2015r. o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Iny 2015-02-11 08:20
Obwieszczenie - zawiadamia się , że w dniu 19 stycznia 2015r. została wydana decyzja Nr 1/ŚU/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na la przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW, składającej się z zespołów modułów fotowoltaicznych podzielonych na sekcje współpracujące z inwerterami (falownikami) zlokalizowanej na terenie działki numer 318/8 obręb geodezyjny Marszewo. 2015-02-05 15:31
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 29 stycznia 2015r. została wydana decyzja Nr 2/ŚU/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji dopalacza katalitycznego styrenu z budową komina o wysokości ok. 16 m i wiaty na urządzenia w zakładzie Technologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o. o., na terenie działki 1181/2 położonej w obrębie geodezyjnym Łozienica przy ul. Prostej 28. 2015-02-05 15:20
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 30 grudnia 2014 r. została wydana decyzja P - 77 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej PE 110 mm o długości ok. 250 mb i sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE 90 mm o długości ok. 250 mb na terenie działek nr 33/40 i 33/13 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka . 2015-02-05 12:29
obwieszczenie -zawiadamia się o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję P-8 z dnia 25.01.2010r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie obiektów sportowych ? zamierzenie inwestycyjne pn: ?Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w Lubczynie w oparciu o plany projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski ? na terenie działek nr: 155/3, 431 i część działki 432 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna 2015-01-30 11:14
obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie obiektu radiokomunikacyjnego łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na terenie działki nr 213/7 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska. 2015-01-29 14:18
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie obiektu radiokomunikacyjnego łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na terenie działki nr 50/6 położonej w obrębie geodezyjnym Białuń . 2015-01-29 12:47
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: : budowie sieci wodociągowej z rur PE 110 mm na ternie działki nr 130/54 położonej w obrębie geodezyjnym Załom. 2015-01-29 09:32
OBWIESZCZENIE - o wydaniu postanowienia w sprawie dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej z Łozienicy w kierunku miejscowości Lubczyna - Etap II - od zjazdu do miejscowości Komarowo do ul. Żeglarskiej w m. Lubczyna, 2015-01-27 15:38
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od raportu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na budowie ścieżki rowerowej z Łozienicy w kierunku miejscowości Lubczyna - Etap I - od ul. Prostej w miejscowości Łozienica od zjazdu do miejscowości Komarowo, 2015-01-27 15:32
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 129 i 138/3 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń . 2015-01-26 13:41
obwieszczenie- Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 30 grudnia 2014 r. została wydana decyzja P- 76 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie stacji bazowej Polkomtel Sp z o.o. Nr BT 43446 na wieży ciśnień położonej na terenie działki nr 216 w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie . 2015-01-23 10:56
obwieszczenie -zawiadomienie Burmistrza Nowogardu, że w dniu 31 grudnia 2014r. została wyudana decyzjia nr 27/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia zewnętrznego Bramy Wolińskiej w Goleniowie, na terenie działek o nr geodezyjnych 452/7, 452/11, 459, 460 w obebie Goleniów -5 oraz 67/3 w obrębie Goleniów-6. 2015-01-22 12:28
obwieszczenie- Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 12 stycznia 2015 r. została wydana decyzja P- 2 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie słupa linii napowietrznej 15 kV na terenie działki nr 221/48 położonej w obrębie geodezyjnym Załom. 2015-01-14 12:12
obwieszczenie- Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 12 stycznia 2015 r. została wydana decyzja P- 1 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : zagospodarowaniu Placu Wolności w Nowogardzie polegającemu na budowie: niezbędnej infrastruktury ( odwodnienia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłączy prądu, wody) , miejsc parkingowych z układem dróg dojazdowych ( o powierzchni 1188 m2) , fontanny, murków oporowych, schodów, pergoli, nawierzchni utwardzonych, nasadzeń zieleni, elementów małej architektury, oświetlenia i zjazdów na terenie działek nr 144/6,143,145,146/1,147,122/6,246 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Nowogardzie . 2015-01-12 11:49
Obwieszczenie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wydaniu decyzji ( sygn. AP-3.746.103.2014.KC) 2015-01-09 12:42
obwieszczenie -Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 30 grudnia 2014 r. została wydana decyzja P- 74 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) ? na terenie działek nr : 1/11 ,2, 28 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka i dz. nr: 19 i 44/3 położonych w obrębie geodezyjnym Pucice . 2015-01-09 10:39
obwieszczenie Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 30 grudnia 2014 r. została wydana decyzja P-75 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 321/4 i 702/4 położonych w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie . Na wniosek: Enea Operator Sp. z o. o. 2015-01-08 13:09
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej PE 110 mm o długości ok. 250 mb , sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 90 mm o długości około 180 mb wraz z przepompownią i jej zasilaniem energetycznym , kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 160 o długości około 5 m na terenie działek nr 11/7,11/5,15/7 położonych w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie i na terenie działki nr 124 położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie . 2015-01-05 15:15
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej z rur PE 110 mm o długości 180 mb na ternie działek nr 32/3 i 341/25 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo - zgodnie z załącznikiem graficznym ? poza terenem objętym aktualnym planem zagospodarowania. 2015-01-05 12:19
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 23 grudnia 2014 r. została wydana decyzja P-73 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : rozbudowie szkoły publicznej od strony ul. Szkolnej na terenie działki nr 136/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie. 2014-12-23 09:14
Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w sprawie odbudowy lewego wału przeciwpowodziowego na rzece Inie 2014-12-22 15:25
Obwieszczenie - zawiadamia się , że inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu do odchowu kurcząt na nioski o jeden obiekt hodowlany wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki 20/12 obręb geodezyjny Żółwia Błoć. 2014-12-22 15:18
obwieszczenie-urmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 09 grudnia 2014 r. została wydana decyzja P- 69 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie stacji bazowej T-Mobile Polska S.A. ( operator sieci T-Mobile) nr 43470 na terenie części działki nr 110/3 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2014-12-22 11:50
obwieszczenie -Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 19 grudnia 2014r. została wydana decyzja P- 72 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :budowie drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi i chodnikiem przy ul. Poniatowskiego na terenie działek nr 241/1 i 248 w obrębie geodezyjnym nr 5 w Nowogardzie. 2014-12-22 09:20
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zagospodarowaniu Placu Wolności w Nowogardzie polegającemu na budowie: niezbędnej infrastruktury ( odwodnienia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłączy prądu, wody) , miejsc parkingowych z układem dróg dojazdowych ( o powierzchni 1188 m2) , fontanny, murków oporowych, schodów, pergoli, nawierzchni utwardzonych, nasadzeń zieleni, elementów małej architektury, oświetlenia i zjazdów na terenie działek nr 144/6,143,145,146/1,147,122/6,246 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Nowogardzie. 2014-12-19 11:11
obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie słupa linii napowietrznej 15 kV na terenie działki nr 221/48 położonej w obrębie geodezyjnym Załom. 2014-12-18 14:00
obwieszczenie- Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 16 grudnia 2014 r. została wydana decyzja P- 71 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie części działek drogowych nr 323/3 i 324/2 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2014-12-17 14:59
obwieszczenie Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 16 grudnia 2014 r. została wydana decyzja P-70 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV i na przebudowie sieci kablowych energetycznych średniego i niskiego napięcia na terenie działki nr 60/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie . 2014-12-17 09:12
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wydaniu decyzji nr 21/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży, tj. ścieżek linowo drewnianych - "małpi gaj", budynku socjalno-biurowego, miejsc parkingowych oraz ścieżek rowerowych (do nauki przepisów ruchu drogowego), wraz z urządzeniami budowlanymi oraz dojściami i dojazdami, na terenie działki nr 1/2 w obrębie Goleniów - 10 2014-12-16 09:39
Zawiadomienie z up. Burmistrza Nowogarduo wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Goleniowie przy ul. Szczecińskiej 36, na terenie działki o nr geodezyjnym 89/1 w obrębie Goleniów - 7 2014-12-16 09:36
Obwieszczenie z up. Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkownia części budynku nr 8 obejmującej I piętro z funkcji izby chorych na biurowo-sztabową na działce nr 195/4 obręb 0061 Glewice 1 gmina Goleniów 2014-12-16 09:34
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie budynku szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Goleniowie przy ul. Szczecińskiej 36, na terenie działki nr 89/1 w obrębie Goleniów - 7 2014-12-16 09:30
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 14 listopada 2014 r. została wydana decyzja P-67 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie stacji bazowej Polkomtel na terenie działki nr 64/2 położonej w obrębie geodezyjnym 9 w Goleniowie . 2014-12-15 12:49
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia zewnętrznego Bramy Wolińskiej w Goleniowie, na terenie działek o numerach geodezyjnych 452/7, 452/11, 459 i 460 w obrębie Goleniów - 5 oraz 67/ w obrębie Goleniów - 6 2014-12-11 10:17
obwieszczenie- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustlaenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposbu uztkowania części budynku nr 8 obejmującej I piętro z funkcji izby chorych na biurowo- sztabową na dziace nr 195/4 obręb 0061 Glewice 1, gm. Goleniów, stanowiącej teren zamknięty ministerstwa Obrony Narodowej . 2014-12-09 11:29
Obwieszczenie - zawiadamia się , że w dniu 01 grudnia 2014r. została wydana decyzja Nr 20/ŚU/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Montaż instalacji do konfekcjonowania w zakładzie produkcyjnym Drobimex Sp. z o. o. na terenie działki 35/4 i części działki 35/3 obręb geodezyjny nr 6 miasta Goleniów?. 2014-12-09 10:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Stargard Szczeciński o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Iny i jej dopływów - budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego w ramach programu LIFE + 2014-12-09 09:12
obwieszczenie-zawiadamia się, że wdniu 27 .11.2014r. na wniosek Burmistrza Gminy Goleniów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia zewnętrznego Bramy Wolińskiej w Goleniowie, na terenie działek o numerach geodezyjnych 452/7, 452/11 i 460 w obrębie Goleniów - 5 oraz 67/3 w obrębie Goleniów -6. 2014-12-09 08:55
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej na przebudowe skrzyżowania dróg powiatowych 0706Z i 0701Z przy stacji paliw Orlen - ul.Przestrzenna i Norwida w Goleniowie 2014-11-27 14:55
obwieszczenie- Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 31października 2014 r. została wydana decyzja P- 62 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : odbudowę lewego wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 ? 14+000 na terenie działek nr: obręb geodezyjny Modrzewie ? 1093/3,1094/3,1174, obręb geodezyjny nr 6 w Goleniów ? 27/8,27/9,28,29,31/2. Planowana inwestycja związana jest z budową obiektu ochrony przeciwpowodziowej w postaci ścianki szczelnej wraz z elementami towarzyszącymi nad rzeką Iną. 2014-11-26 10:28
obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej PE mm o długości ok. 250 mb i sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE 90 mm o długości ok. 250 mb na terenie działek nr 33/40 i 33/13 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka . 2014-11-25 10:22
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Goleniów o planowanej sprzedaży pojazdu specjalnego pożarniczego STAR 244 GBA 2,5/16 nr rejestracyjny ZGLC513 2014-11-24 10:55
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) ? na terenie działek nr : 1/11 ,2, 28 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka i dz. nr: 19 i 44/3 położonych w obrębie geodezyjnym Pucice. 2014-11-24 10:42
Obwieszczenie- zawiadamia się że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej ?Kliniska-2?, zlokalizowanej na terenie działki nr 70 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie 2014-11-21 13:28
zawiadamia się że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej na terenie działek numer 352 i 353 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna 2014-11-19 11:52
obwieszczenie Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 05 listopada 2014 r. została wydana decyzja P- 63 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 350 m na terenie części działki drogowej nr 123 z odprowadzeniem wód opadowych do rowu oznaczonego nr geodezyjnym 121 - działki położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary . 2014-11-18 11:45
obwieszczenie -Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 12 listopada 2014 r. została wydana decyzja P- 66 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie tymczasowej ( do czasu przebudowy drogi ekspresowej nr S3) stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na terenie działki nr 1/1 położonej w obrębie geodezyjnym Nadleśnictwo Kliniska . 2014-11-18 11:43
obwieszczenie zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi i chodnikiem przy ul. Poniatowskiego na terenie działek nr 241/1 i 248 w obrębie geodezyjnym nr 5 w Nowogardzie. 2014-11-14 11:10
OBWIESZCZENIE- zawiadamia się, że została wydana decyzja Nr 20/ŚU/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie biologicznej części oczyszczalni ścieków przemysłowych zlokalizowanej na terenie działki nr 122/3 obręb geodezyjny Żdżary, gmina Goleniów. Z treścią decyzji Zainteresowani mogą się zapoznać w ciągu 14 dni, od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, w pokoju 206 Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. 2014-11-13 14:35
Zawiadomienie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dn. 3 listopada 2014 r. o sporządzeniu projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 2014-11-13 12:08
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 321/4 i 702/4 położonych w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie. 2014-11-13 11:22
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie szkoły publicznej od strony ul. Szkolnej na terenie działki nr 136/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie. 2014-11-12 14:48
obwieszczenie : Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 12 listopada 2014 r. została wydana decyzja P- 65 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie hali tenisowej wraz z zapleczem administracyjno ? socjalnym i magazynowym oraz budowie miejsc parkingowych na terenie części działki 60/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie o powierzchni 12800 m2, na wniosek: Prezydenta Miasta Szczecin. 2014-11-12 12:18
Obwieszczenie zawiadamia się że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4120Z Krępsko - Goleniów na odcinku około 2900 m w km od 7+331 do 4 + 431 wraz z budową chodników, ścieżki rowerowej w miejscowości Żdżary, gmina Goleniów, 2014-11-07 15:38
OBWIESZCZENIE - zawiadamia się , że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zakładu produkującego pellet  na terenie działki numer 65/4 obręb geodezyjny Bolesławice. 2014-11-07 15:26
Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że Burmistrz Gminy Goleniów, w dniu 06 listopada 2014r., pod znakiem: WPNS.7625.23.2014.JC wydał postanowienie, w którym sprostował oczywistą omyłkę w decyzji Nr 48/ŚU/2007 z dnia 01 października 2007r., znak:WAOŚ.AM. 7625/23/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej na wniosek Pana Adama Drobiazgiewicz ? TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o. o., Szczecin, ul. Cyryla i Metodego 9A działającego z upoważnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ? Oddział w Szczecinie dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wspomagającej drogę S-3 na odcinku węzła ?Świeta? ? wiadukt ?Lubczyna?. 2014-11-07 13:35
obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 05 listopada 2014 r. została wydana decyzja P-64 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie stanowiska słupowego SN na istniejącej linii napowietrznej SN na działce nr 402 w Komarowie ? teren działki oznaczony klasą Ps IV, budowie odcinka linii kablowej SN od projektowanego słupa SN do projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach nr : 402,199/1,400/28,400/16, 400/23 w Komarowie, budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działce nr 400/16 w Komarowie, budowie linii kablowych 0,4 kV na działce nr 400/16 w Komarowie . 2014-11-07 10:33
obwieszczenie - informuje, że w dniu 16 października 2014r. na wniosek Burmistrza Gminy Goleniów, Burmistrz Nowogardu wydał decyzję celu publicznego nr 18/2014 dla inwestycji polegającej na: budowie ścieżki pieszo -rowerowej o zmiennej szerokości od 1,5 do 2,5m i długości ok. 250 m w rejonie ulic Krótkiej, Dworcowej i Spacerowej w Goleniowie na terenie działek nr 103, 104, 105, 111, 96, 266 w obrębie Goleniów Nr 8 oraz działki nr 3 w obrębie Goleniów nr 10. 2014-11-05 12:57
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin o zamieszczeniu inwestycji pod nazwą "Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w Lubczynie" w publicznie dostępnym wykazie decyzji dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko 2014-11-05 09:39
obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie części działek drogowych nr 323/3 i 324/2 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć . 2014-11-04 13:47
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 29 października 2014r. została wydana decyzja Nr 19/ŚU/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ?Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego z częścią produkcyjną i biurowo-socjalną na obiekt handlowo-uslugowo-magazynowy w Łozienicy na terenie działek nr: 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 4/4, 4/5, 4/6, 83/1, 83/2, 83/3, obręb geod. Łozienica?. 2014-11-03 13:01
Obwieszczenie z up. Starosty Powiatu Goleniowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych 0706Z i 0701Z przy Stacji Paliw ORLEN - ul. Przestrzenna i Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie 2014-11-03 12:48
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 28 października 2014r. została wydana decyzja Nr 18/ŚU/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z linią SN, kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, drogami wewnętrznymi oraz niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi na terenie działek nr 50/1 i 50/2 obręb geodezyjny Miękowo. 2014-11-03 12:58
obwieszczenie -zawiadamia się o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję P- 17 z dnia 14 marca 2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zagospodarowaniu Placu Wolności polegającemu na budowie: niezbędnej infrastruktury ( odwodnienia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłączy prądu, wody) , miejsc parkingowych z układem dróg dojazdowych, fontanny, murków oporowych, schodów, pergoli, nawierzchni utwardzonych, nasadzeń zieleni, elementów małej architektury, oświetlenia i zjazdów na terenie działek nr 144/6,145,146/1,147,143,246,122/4 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Nowogardzie. Zmiana dot. załącznika mapowego nr 1 oraz usunięcia z decyzji P-17 załącznika mapowego nr 2. 2014-10-31 10:52
obwieszczenie - informuje, że w dniu 28 października 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-61 dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w działkach nr 19,15/13,69/3 położonych w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie i w działce nr 124 w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie . 2014-10-28 10:21
obwieszczenie- zawiadamia się że w dniu 22 października 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-60 dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kVi złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 46/47,46/43,48/2 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo . 2014-10-27 12:12
obwieszczenie -informuje, że w dniu 22 października 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-59 dla inwestycji polegającej na: stacji transformatorowej 15 kV/0,4 kV , ściany odporności ogniowej i linii kablowej 15kV na terenie części działki nr 155/3 położonej w Lubczynie. 2014-10-22 12:21
obwieszczenie -informuje, że w dniu 17 października 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-58 dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej ( ok. 206,5 m ) na terenie części działki nr 215/2 i działki nr 225/19 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna . 2014-10-17 12:20
Obwieszczenie - zawiadamia, się że w dniu 08 października 2014r. została wydana decyzja Nr 15/ŚU/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wewnętrznej przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Kliniska, Leśnictwo Wielgowo o długości około 1,4 km na terenie działek nr: 549/1, 550, 501/2, 502/2 położonych w obrębie geodezyjnym Rzęśnica, Gmina Goleniów. 2014-10-17 10:37
Obwieszczenie- zawiadamia, że w dniu 08 października 2014r. została wydana decyzja Nr 16/ŚU/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wewnętrznej przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Kliniska, Leśnictwo Jankowo o długości około 1,5 km na terenie działek nr: 3/1, 2, 1, 13/1 12/1, 11, 10, 9/2 położonych w obrębie geodezyjnym Inina, Gmina Goleniów. 2014-10-16 15:29
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 80/2014 z dnia 14 października 2014 r. znak: AP-3.746.80.2014.MS dla polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków magazynowych oraz budowie kompleksu sportowego (na części terenu) wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanych na działce nr 1/10 obręb 10 m. Goleniów 2014-10-16 09:26
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kompleksu sportowego tj.: części budynku do siątkówki i części budynku do gry w tenisa oraz budowy miejsc parkingowych wraz z dojściami i dojazdami do obsługi całego kompleksu sportowego, oraz z urządzeniami budowlanymi i na terenie działek o numerach geodezyjnych 1/3 i 1/4 w obrębie Goleniów - 10 2014-10-16 09:21
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie części ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem, na terenie działek o numerach geodezyjnych 188 i 1/23 w obrębie Goleniów - 9 oraz działki numer 1/9 w obrębie Goleniów - 10 2014-10-16 09:30
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o nadaniu decyzji nr 81/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie części ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem dla zadania "Realizacja całości ścieżki rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę pieszo-jezdną z terenem dzielnicy produkcyjnej" na działkach nr 1/24 obręb 0009 i nr 1/8 obręb 0010 miasto Goleniów, stanowiących tereny zamknięte Polskich Kolei Państwowych 2014-10-16 09:13
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży, tj. ścieżek linowo drewnianych - "małpi gaj", budynku socjalno-biurowego, miejsc parkingowych oraz ścieżek rowerowych (do nauki przepisów ruchu drogowego), wraz z urządzeniami budowlanymi oraz dojściami i dojazdami, na terenie działki o numerze geodezyjnym 1/2 w obrębie Goleniów - 10. 2014-10-16 09:13
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej o zmiennej szerokości od 1,5 do 2,5 m i długości ok. 520 m, w rejonie ulic Krótkiej, Dworcowej i Spacerowej w Goleniowie, na terenie działek o numerach geodezyjnych: 103, 104, 105, 111, 96, 266 w obrębie Goleniów - 8 oraz działki nr 3 w obrębie Goleniów - 10. 2014-10-10 09:51
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: odbudowę lewego wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 ? 14+000 na terenie działek nr: obręb geodezyjny Modrzewie ? 1093/3,1094/3,1174, obręb geodezyjny nr 6 w Goleniów ? 27/8,27/9,28,29,31/2. Planowana inwestycja związana jest z budową obiektu ochrony przeciwpowodziowej w postaci ścianki szczelnej wraz z elementami towarzyszącymi nad rzeką Iną. 2014-10-09 12:52
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w działkach nr 19,15/13,69/3 położonych w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie i w działce nr 124 w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie . 2014-10-08 13:47
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej T-Mobile Polska S.A. ( operator sieci T-Mobile) nr 43470 na terenie części działki nr 110/3 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary . 2014-10-08 11:49
Obwieszczenie -zawiadamia się, że inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzony dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu mycia i regranulacji folii odpadowej na terenie działki nr 142/1 położonej w obrębie geodezyjnym Załom, przy ul. Leśnej 5, wraz z jego uzupełnieniem. 2014-10-02 14:38
obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 02 października 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-57 dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej ( ok. 50 mb) de 110 PVC na terenie części działek nr 86/2 i 86/3 położonych w obrębie geodezyjnym Tarnówko . 2014-10-02 10:32
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji transformatorowej 15 kV/0,4 kV , ściany odporności ogniowej i linii kablowej 15kV na terenie części działki nr 155/3 położonej w Lubczynie. 2014-09-26 14:47
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 26 września 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-56 dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) ? na terenie działek nr : 98 w obrębie geodezyjnym nr 10 i nr: 2/12,29,64/2 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 . 2014-09-26 13:11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie części rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę pieszo-jezdną z terenem dzielnicy produkcyjnej 2014-09-25 12:04
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie hali tenisowej wraz z zapleczem administracyjno ? socjalnym i magazynowym oraz budowie miejsc parkingowych na terenie części działki 60/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie o powierzchni 12800 m2. 2014-09-24 12:51
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wg rozdzielnika w sprawie wydania decyzji polegającej na zmianie sposobu zagospodarowania istniejących budynków magazynowych oraz budowie kompleksu sportowego (na części terenu) wraz z niezbędną infrasrtukturą, zlokalizowanyhc na działce nr 1/10 obręb 10 m. Goleniów 2014-09-24 10:03
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wg rozdzielnika w sprawie wydania decyzji polegającej na zmianie sposobu zagospodarowania istniejących budynków magazynowych oraz budowie kompleksu sportowego (na części terenu) wraz z niezbędną infrasrtukturą, zlokalizowanyhc na działce nr 1/10 obręb 10 m. Goleniów 2014-09-24 09:51
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej ( ok. 206,5 m ) na terenie części działki nr 215/2 i działki nr 225/19 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna . 2014-09-22 10:07
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stanowiska słupowego SN na istniejącej linii napowietrznej SN na działce nr 402 w Komarowie ? teren działki oznaczony klasą Ps IV, budowie odcinka linii kablowej SN od projektowanego słupa SN do projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach nr : 402, 199/1, 400/28, 400/16, 400/23 w Komarowie, budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działce nr 400/16 w Komarowie, budowie linii kablowych 0,4 kV na działce nr 400/16 w Komarowie . 2014-09-19 11:03
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 350 m na terenie części działki drogowej nr 123 oznaczonej na załączniku mapowym z odprowadzeniem wód opadowych do rowu oznaczonego nr geodezyjnym 121 - działki położone w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2014-09-18 10:50
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej ( ok. 50 mb) de 110 PVC na terenie części działek nr 86/2 i 86/3 położonych w obrębie geodezyjnym Tarnówko . 2014-09-16 10:56
Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek Pana Michała Dutki pełnomocnika Powiatu Goleniowskiego w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4120Z Krępsko? Goleniów na odcinku około 2900 m w km od 7+331 do 4 + 431 wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w miejscowości Żdżary, gmina Goleniów. 2014-09-15 15:20
Zawiadomienie-zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4120Z Krępsko ? Goleniów na odcinku około 2900 m w km od 7+331 do 4 + 431 wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w miejscowości Żdżary, gmina Goleniów. 2014-09-15 15:14
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 11 września 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-53 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej ? 110 PE o długości ok. 250 m i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ? 200 PVC o długości około 250 m na terenie działki nr 685 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie i działki nr 741/4 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary . 2014-09-15 10:05
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 11 września 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-54 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej dla inwestycji polegającej nabudowie oświetlenia parkowego na skwerze przy zbiegu ulic: 3 Maja i Bankowej na terenie działek nr 93 i 99/32 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Nowogardzie. 2014-09-12 09:51
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 11 września 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-55 dla inwestycji polegającej na budowie budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) na terenie działek nr : 221/179, 221/190, 221/230, 221/47 położonych w obrębie geodezyjnym Załom . 2014-09-11 14:01
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 05 września 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-52 odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stanowiska słupowego SN na istniejącej linii napowietrznej SN na działce nr 402 w Komarowie, budowie odcinka linii kablowej SN od projektowanego słupa SN do projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach nr : 402,199/1,400/28,400/16 w Komarowie, budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działce nr 400/16 w Komarowie,budowie linii kablowych 0,4 kV na działce nr 400/16 w Komarowie. 2014-09-10 14:58
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) ? na terenie działek nr : 98 w obrębie geodezyjnym nr 10 i nr: 2/12, 29, 64/2 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11. 2014-09-08 14:00
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 46/47, 46/43, 48/2 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo. . 2014-09-08 12:27
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 05 września 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-51 dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) na terenie działek nr : 117/20 ,117/29, 126/8 i 126/17 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska. 2014-09-08 11:05
Obwieszczenie - zawiadamia się, że inwestor przedłożył raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu mycia i regranulacji foli odpadowej na terenie działki nr 142/1 położonej w obrębie geodezyjnym Załom, przy ul. Leśnej 5. 2014-08-29 15:12
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 27 sierpnia 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-50 dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 90 o długości około 40 mb na terenie działek nr 320 i 464 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć . 2014-08-27 10:48
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 19 sierpnia 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-49zmieniająca decyzję P- 8 z dnia 25 stycznia 2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej dla inwestycji polegającej na budowie obiektów sportowych ? zamierzenie inwestycyjne pn: ?Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w Lubczynie w oparciu o plany projektu ?Zachodniopomorski Szlak Żeglarski ? na terenie działek nr: 155/3, 431 i część działki 432 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2014-08-26 11:49
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 14 sierpnia 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-48 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji tłocznej sanitarnej wraz z kablem sygnalizacyjnym na terenie działek nr 215/123,217,73/15 położonych w obrębie geodezyjnym Załom . 2014-08-25 09:31
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie oświetlenia parkowego na skwerze przy zbiegu ulic: 3 Maja i Bankowej na terenie działek nr 93 i 99/32 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Nowogardzie. 2014-08-21 10:55
obwieszczenie - zawiadamia się o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na terenie działki nr 1/1 położonej w obrębie geodezyjnym Nadleśnictwo Kliniska . 2014-08-19 10:36
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 14 sierpnia 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-47 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE 160 mm o długości ok. 950 mb, budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 90 o długości ok. 950 mb na ternie działek nr : 125/11,320,464,161/110,328,202/1 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć . 2014-08-18 12:02
Obwieszczenie - zawiadamia się, że inwestor przedłożył raport oddziaływania na środowisko wraz z uzupełnieniami dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej na terenie działek numer 352 i 353 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2014-08-12 13:30
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 90 o długości ok. 950 mb o długości około 40 mb na terenie działek nr 320 i 464 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2014-08-12 09:45
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) ? zgodnie z przebiegiem oznaczonym na załączniku mapowym - na terenie działek nr : 117/20 ,117/29, 126/8 i 126/17 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska. 2014-08-11 14:41
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) ? zgodnie z przebiegiem oznaczonym na załączniku mapowym - na terenie działek nr : 221/179,221/190,221/230,221/47 położonych w obrębie geodezyjnym Załom . 2014-08-11 12:09
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej ? 110 PE o długości ok. 250 m i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ? 200 PVC o długości około 250 m na terenie działki nr 685 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie i działki nr 741/4 położonej w obrębie geodezyjnym Żdzary .. 2014-08-11 10:23
obwieszczenie w spr. realizacji inwestycji drogowej polegającej na : przebudowie drogi powiatowej nr 4102Z - budowa chodników w miejscowości Rurzyca na odcinku o długości około 1 km, od zjazdu na Rurkę do posesji nr 59, w obrębie geodezyjnym Rurzyca gmina Goleniów 2014-08-08 14:20
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 01 sierpnia 2014r. została wydana decyzja P-46 zmieniająca decyzję celu publicznego P-24 dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE 110 mm o długości ok. 900 mb, budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 o długości ok. 998 mb na ternie działek nr : 328 i 202/1 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2014-08-07 10:02
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 01 sierpnia 2014r. została wydana decyzja P-45 zmieniająca decyzje celu publicznego P-23 dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE ?160 mm o długości ok.300 mb, budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 o długości ok. 300 mb na terenie działki 202/1 położonej w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2014-08-07 09:56
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 28 lipca 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-44 dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych w działkach nr: 207/12, 197/1, 197/2, 241, 250/7, 250/8, 250/9 położonych w obrębie geodezyjnym Komarowo. 2014-08-06 13:41
obwieszczenie w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej - ul. Słowiańskiej, ul. Niemcewicza, " drogi wzdłuż murów obronnych", od skrzyżowania z Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Barnima, 2014-07-29 14:49
Obwieszczenie - zawiadamia, się że w dniu 11 lipca 2014r. została wydana decyzja Nr 6A/ŚU/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku administracyjno-socjalnego z częścią warsztatową dla samochodów ciężarowych, stacji paliw na potrzeby przedsiębiorstwa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na terenie działek nr 12/8 i 12/11, położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica przy ul. Prostej, 2014-07-18 12:41
Obwieszczenie- zawiadamia się, że w dniu 11 lipca 2014r. została wydana decyzja Nr 7/ŚU/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiemnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z użytkowym poddaszem na terenie działki nr 30/7 położonej w obrębie geodezyjnym Białuń. 2014-07-17 15:16
obwieszczenie - zawiadamia się o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję P-8 z dnia 25 stycznia 2010r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie obiektów sportowych ? zamierzenie inwestycyjne pn: ?Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w Lubczynie w oparciu o plany projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski ? na terenie działek nr: 155/3, 431 i część działki 432 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna - teren oznaczony na mapie sytuacyjno wysokościowej w skali 1: 500 Zmiana dotyczy zapisów w pkt. 2.2 ochrona środowiska i zdrowia ludzi, i pkt. 2.4. ochrona dziedzictwa przyrodniczego, likwidacji cypla ziemnego pomiędzy basenami małym i południowym, korekcie linii brzegowej, stworzenie jednego , większego basenu -nazwanego basenem południowym, zmiana lokalizacji jednego z projektowanych pomostów pływających wraz z sieciami ? obecnie pomost został usytuowany w miejscu zlikwidowanego cypla, zmiana przestrzennego rozładunku stanowisk cumowniczych z zachowaniem bilansu liczby tych stanowisk, zmiana lokalizacji budynku bosmanatu.. 2014-07-15 13:15
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 15 lipca 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-43 dla inwestycji polegającej na: budowie świetlicy wiejskiej ? placówki opiekuńczo ? wychowawczej na terenie działki nr 200 położonej w obrębie geodezyjnym Glewice . 2014-07-15 10:56
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji tłocznej sanitarnej wraz z kablem sygnalizacyjnym na terenie działek nr 215/123, 217, 73/15 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. 2014-07-14 11:40
Obwieszczenie - zawiadamia się, że na wniosek Powiatu Goleniowskiego zostało wszczęte z dniem 08 lipca 2014 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4120Z Krępsko ? Goleniów na odcinku około 2900 m w km od 7+331 do 4 + 431 wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w miejscowości Żdżary, gmina Goleniów. 2014-07-10 14:18
obwieszczenie - zawiadamia się o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję P-23 z dnia 28.04.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE 110 mm o długości ok. 800 mb, budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 o długości ok. 980 m na ternie działek nr : 328 i 202/1 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2014-07-10 13:16
obwieszczenie - zawiadamia się o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję P-24 z dnia 28.04.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE 110 mm o długości ok. 800 mb, budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 o długości ok. 980 m na ternie działek nr : 328 i 202/1 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2014-07-10 10:39
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej Polkomtel na wieży ciśnień zlokalizowanej na terenie działki nr 216 w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. 2014-07-07 14:50
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 04 lipca 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-42 dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV , w działce nr 2/8 położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie. 2014-07-07 11:36
Burmistrz Nowogardu zawiadamia, że w dniu 26.06.2014 r. została wydana decyzja nr 11/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci oświetlenia ulicznego, tj. ułożeniu kabla oświetleniowego oraz posadowienia słupów oświetleniowych, na terenie działek nr 78 obręb 6, oraz działek nr 11/3 i 13 obręb 7 miasta Goleniów. 2014-07-04 11:52
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 01 lipca 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-35 dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia polegającego na budowie słupów oświetleniowych oraz linii kablowej 0,4 kV na terenie działek nr: 248/31, 246, 248/36, 241, 251/21 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Nowogardzie . 2014-07-02 15:04
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 27 czerwca 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-39 dla inwestycji polegającej na:budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych w działkach nr 159 i 161/13 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. 2014-07-02 13:01
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 27 czerwca 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-40 dla inwestycji polegającej na:zmianie sposobu użytkowaniabudowie linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo - pomiarowego w działkach nr 17/2,17/5,88 i 19/5 położonych w obrębie geodezyjnym Niewiadowo. 2014-07-02 10:19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul. Słowiańska, Niemcewicza, łącznik wzdłuż murów obronnych 2014-07-01 11:39
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 27 czerwca 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-38 dla inwestycji polegającej na: przebudowie gminnej drogi wewnętrznej ? ul. Zamkowej w Nowogardzie wraz z dojściami do budynków oraz budową: kanalizacji deszczowej, 2 zatok postojowych na łączną liczbę 9 pojazdów osobowych , 3 parkingów na łączną liczbę 15 pojazdów osobowych ,osłonę śmietnikową i rozbiórkę podziemnego silosu na paliwo stałe na terenie działek nr 199,172/1,173/1,174,175/3,175/6,175/1 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Nowogardzie. 2014-06-30 12:06
Obwieszczenie -zawiadamia, że w dniu 18 czerwca 2014r. została wydana decyzja Nr 6/ŚU/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Rozbudowa zakładu produkcji pasz wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - na terenie działek nr 122/1, 122/3, 122/5, obręb geodezyjny Żdżary.? 2014-06-30 11:45
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 27 czerwca 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-37 dla inwestycji polegającej na: przebudowie schodów przy ul. Kowalskiej w Nowogardzie na terenie działki nr 231 położonej w obrębie geodezyjnym nr 3. . 2014-06-30 10:22
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 27 czerwca 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-36 dla inwestycji polegającej na:budowie oświetlenia istniejącego boiska piłkarskiego nr 4 wraz z wewnętrzną linią zasilającą zlokalizowanego na terenie części działki nr 33/7 w obrębie geodezyjnym nr 2081 Szczecin Pogodno. 2014-06-27 10:26
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie świetlicy wiejskiej ? placówki opiekuńczo ? wychowawczej na terenie działki nr 200 położonej w obrębie geodezyjnym Glewice . 2014-06-25 12:22
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 03 czerwca 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-32 dla inwestycji polegającej na:budowie odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 665 mb na ternie działek nr : 52/6 i 104 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. 2014-06-25 08:43
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 20 czerwca 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-35 dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej PE dn 110 mm o długości ok. 60 mb wraz z niezbędnymi urządzeniami na terenie działek nr 215/40 i 71/2 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. 2014-06-23 12:45
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 10 czerwca 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-33 dla inwestycji polegającej na:budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PVC o długości ok. 130 mb na terenie działek nr 266/9 i 48/2 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo . 2014-06-23 11:37
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 10 czerwca 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-13 dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia ? do 0,5 MPa ? w działce nr 81/4 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie. 2014-06-23 11:33
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie złącza kablowego SN ( 4 polowe o wymiarach 1800 mmx 1100mmx 1800mm) na terenie działki nr 1223 przy granicy z działką nr 15/9 położonej w obrębie geodezyjnym Łozienica. 2014-06-23 10:26
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie stanowiska słupowego SN na istniejącej linii napowietrznej SN na działce nr 402 w Komarowie, budowie odcinka linii kablowej SN od projektowanego słupa SN do projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach nr : 402,199/1,400/28,400/16 w Komarowie, budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działce nr 400/16 w Komarowie, budowie linii kablowych 0,4 kV na działce nr 400/16 w Komarowie . . 2014-06-20 11:19
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych w działkach nr :207/12, 197/1, 197/2, 241, 250/7, 250/8, 250/9 położonych w obrębie geodezyjnym Komarowo. 2014-06-20 09:58
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV , w działce nr 2/8 położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie . 2014-06-17 13:45
Obwieszczenie - zawiadamia się , że w dniu 02 maja 2014r. inwestor przedłożył raport oddziaływania na środowisko wraz z uzupełnieniem dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zakładu produkującego pellet na terenie działki numer 65/4 obręb geodezyjny Bolesławice. 2014-06-06 13:28
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie linii zasilającej stację Radarową Inoujście ? nr 063 wraz z stacją transformatorową 15 kV/0,4 kV na terenie działki nr 456, 440/2 położonej w obrębie geodezyjnym Komarowo i na terenie działek nr: 69 i 66/13 położonych w obrębie geodezyjnym Święta. . 2014-06-04 14:37
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 3 czerwca 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-31 dla inwestycji polegającej nagazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) na terenie działek nr : 8, 9/3 i 9/8 położonych w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. 2014-06-03 13:28
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 23 maja 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-28 dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych w działce nr 215/2 położonej w obrębie geodezyjnym Lubczyna . 2014-06-03 10:13
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 30 maja 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-29 dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych w działkach nr 81/9, 79, 6 w obrębie geodezyjnym nr 10 i nr 103 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie . 2014-06-02 13:30
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 30 maja 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-30 dla inwestycji polegającej budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych w działkach nr : 78, 362, 77, 75/7, 75/15 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie . 2014-06-02 12:05
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie oświetlenia polegającego na budowie słupów oświetleniowych oraz linii kablowej 0,4 kV na terenie działek nr: 248/31, 246, 248/36, 241 , 251/21 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Nowogardzie . 2014-05-27 14:38
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie sieci wodociągowej PE dn 110 mm o długości ok. 60 mb wraz z niezbędnymi urządzeniami na terenie działek nr 215/40 i 71/2 położonych w obrębie geodezyjnym Załom . 2014-05-23 11:26
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:przebudowie schodów przy ul. Kowalskiej w Nowogardzie na terenie działki nr 231 położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 . 2014-05-22 10:05
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie oświetlenia istniejącego boiska piłkarskiego nr 4 wraz z wewnętrzną linią zasilającą zlokalizowanego na terenie części działki nr 33/7 w obrębie geodezyjnym nr 2081 Szczecin Pogodno. 2014-05-21 13:31
obwieszczenie w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej polegającej na przebudowie skrzyzowania dróg powiatowych 0706Z i 0701Z przy Stacji Paliw Orlen - ul. Przestrzenna i Cypriana Norwida w Goleniowie 2014-05-19 07:52
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo - pomiarowego w działkach nr 17/2,17/5,88 i 19/5 położonych w obrębie geodezyjnym Niewiadowo . 2014-05-14 09:48
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych w działkach nr 81/9,79,6 w obrębie geodezyjnym nr 10 i nr 103 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. 2014-05-13 14:52
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 665 mb na ternie działek nr : 52/6 i 104 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. 2014-05-13 12:18
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) ? na terenie działek nr : 8, 9/3 i 9/8 położonych w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. 2014-05-13 09:30
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych w działkach nr 159 i 161/13 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń . 2014-05-12 13:59
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 28 kwietnia 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-25 dla inwestycji polegającej na:budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia ? do 0,5 MPa ? w działkach nr : 10/25, 10/40, 18/5, 1796/1, 18/4 położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie . 2014-05-08 12:46
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 28 kwietnia 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-26 dla inwestycji polegającej na:budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo - pomiarowego na działkach nr 234/4, 215/2 ,232, 228/23 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna . 2014-05-08 10:35
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 28 kwietnia 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-27 dla inwestycji polegającej na:budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działce nr 236/3 położonej w obrębie geodezyjnym Danowo. 2014-05-05 14:08
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 28 kwietnia 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-22 dla inwestycji polegającej na:budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE 110 mm o długości ok. 570 mb, budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 90 mm o długości ok. 410 mb oraz budowie przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym na ternie działek nr : 87, 88/13, 88/15, 88/20, 88/22, 88/19, 88/5, 88/17, 88/18 położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie . 2014-04-30 15:07
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 28 kwietnia 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-23 dla inwestycji polegającej na:budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE ?160 mm o długości ok.300 mb, budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 o długości ok. 300 mb na terenie działki 202/1 położonej w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2014-04-30 12:46
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 28 kwietnia 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-24 dla inwestycji polegającej na:budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE ?160 mm o długości 900 mb, budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE o długości 980 mb wraz z przepompownią ścieków i jej zasilaniem na terenie działek nr : 125/11, 320, 464, 161/110, 328, 202/1 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć . 2014-04-30 11:06
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 23 kwietnia 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-21 dla inwestycji polegającej na:budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE ?160 mm o długości 900 mb, budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE o długości 980 mb wraz z przepompownią ścieków i jej zasilaniem na terenie działek nr : 125/11, 320, 464, 161/110, 328, 202/1 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć . 2014-04-29 08:50
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych w działkach nr : 78, 362, 77, 75/7, 75/15 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie . 2014-04-25 09:41
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 23 lipca 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-20 dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) na terenie działek nr : 40/2 i 124 - obręb geodezyjny nr 1 w Goleniowie, część działki nie objęta planem 789/16 i działka 158/2 ? obręb geodezyjny Modrzewie . 2014-04-24 09:16
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie gminnej drogi wewnętrznej ? ul. Zamkowej w Nowogardzie wraz z dojściami do budynków oraz budową: kanalizacji deszczowej, 2 zatok postojowych na łączną liczbę 9 pojazdów osobowych , 3 parkingów na łączną liczbę 15 pojazdów osobowych ,osłonę śmietnikową i, rozbiórkę podziemnego silosu na paliwo stałe na terenie działek nr 199,172/1,173/1,174,175/3,175/6,175/1 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Nowogardzie. 2014-04-16 12:31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, tj. Budowa oświetlenia zewnętrznego placu rekreacyjnego położonego w Bolechowie w granicach działki nr 78 / 1 obręb Bolechowo 2014-04-11 10:45
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa na terenie działek nr : 40/2 i 124 - obręb geodezyjny nr 1 w Goleniowie, część działki nie objęta planem 789/16 i działka 158/2 ? obręb geodezyjny Modrzewie . 2014-04-03 14:01
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PVC o długości ok. 130 mb na terenie działek nr 266/9 i 48/2 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo . 2014-04-03 11:34
Obwieszczenie-zawiadamia, się że w dniu 24 marca 2014r. inwestor przedłożył raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie elektrowni fotowoltanicznej na terenie działek numer 352 i 353 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2014-04-03 08:26
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE 110 mm o długości ok. 800 mb, budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 o długości ok. 980 m na ternie działek nr : 328 i 202/1 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2014-04-01 15:05
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia ? do 0,5 MPa ? w działkach nr : 10/25, 10/40, 18/5,1796/1,18/4 położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie. 2014-04-01 12:43
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania dministracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE 110 mm o długości ok. 570 mb, budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 90 mm o długości ok. 410 mb oraz budowie przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym na ternie działek nr : 87,88/13,88/15,88/20,88/22,88/19,88/5,88/17,88/18 położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie . 2014-04-01 09:48
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych w działce nr 215/2 położonej w obrębie geodezyjnym Lubczyna . 2014-03-31 11:50
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE ?160 mm o długości ok.300 mb, budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 o długości ok. 300 mb na terenie działki 202/1 położonej w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć . 2014-03-27 13:34
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 24 marca 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-19 dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE ?110 mm o długości ok. 360mb, budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV ? 200 mm o długości ok. 275 mb wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ? 150 om długości około 77,5 mb na terenie działek nr 56/2, 77, 75/7, 75/15 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie . 2014-03-27 09:30
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 14 marca 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-18 dla inwestycji polegającej na:budowie odcinka sieci wodociągowej PE 110 mm o długości ok. 1000 mb na terenie działek nr 414 i 433 położonych w obrębie geodezyjnym Krępsko . 2014-03-26 14:16
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE ?160 mm o długości 900 mb, budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE o długości 980 mb wraz z przepompownią ścieków i jej zasilaniem na terenie działek nr : 125/11,320,464,161/110,328,202/1 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć . 2014-03-26 11:53
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i na działce nr 236/3 położonej w obrębie geodezyjnym Danowo. 2014-03-25 11:50
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 13 marca 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-16 dla inwestycji polegającej nabudowie budynku administracyjno ? biurowo garażowego dobudowanego do istniejącego budynku administracji po uprzedniej rozbiórce budynku garażowo gospodarczego na terenie działki nr 100/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie . 2014-03-19 13:31
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 13 marca 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-15 dla inwestycji polegającej na:zagospodarowaniu Placu Wolności polegającemu na budowie: niezbędnej infrastruktury ( odwodnienia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłączy prądu, wody) , miejsc parkingowych z układem dróg dojazdowych, fontanny, murków oporowych, schodów, pergoli, nawierzchni utwardzonych, nasadzeń zieleni, elementów małej architektury, oświetlenia i zjazdów na terenie działek nr 144/6,145,146/1,147,143,246,122/4 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Nowogardzie. 2014-03-17 14:16
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 13 marca 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-13 dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia ? do 0,5 MPa ? w działce nr 81/4 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie. 2014-03-14 11:50
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 13 marca 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-12 dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV , złączy kablowo pomiarowych oraz węzła kablowego w działkach nr : 69 i 377/22 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2014-03-14 10:07
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 13 marca 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-14 dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV , złączy kablowo pomiarowych oraz węzła kablowego w działkach nr : 101/1, 100 położonych w obrębie geodezyjnym nr 10 w Goleniowie i 10/40, 2/1, 2/2 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie. 2014-03-14 09:20
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 13 marca 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-15 dla inwestycji polegającej na:budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia ? do 0,5 MPa ? w działkach nr 12 i 376/6 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2014-03-13 14:37
Obwieszczenie- zawiadamia się, że w dniu 19 lutego 2014r. została wydana decyzja Nr 3/ŚU/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku administracyjno-socjalnego z częścią warsztatową dla samochodów ciężarowych, stacji paliw na potrzeby przedsiębiorstwa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na terenie działek nr 12/8 i 12/11, położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica przy ul. Prostej, 2014-03-05 10:58
Obwieszczenie- zawiadamia się, że w dniu 19 lutego 2014r. została wydana decyzja Nr 4/ŚU/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcyjnego wyrobów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek numer 102 i 103/3 obręb geodezyjny Glewice 1. 2014-03-05 10:56
Obwieszczenie- zawiadamia się, że w dniu 14 lutego 2014r. została wydana decyzja Nr 4/ŚU/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu ABENA POLSKA Sp. z o. o., zlokalizowanego na terenie działek numer 96/19 i 96/20 obręb geodezyjny Łozienica. 2014-03-05 10:51
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji " Budowa oświetlenia zewnętrznego placu rekreacyjnego położonej w Bolechowie w granicach działki nr 78 / 1 obręb geodeyjny Bolechowo gm. Goleniów 2014-02-26 12:48
obiweszczenie -informuje, że w dniu 25 lutego 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P- 11 dla inwestycji polegającej na: budowie boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie części działki nr 838 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 w Nowogardzie. 2014-02-25 11:47
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV , złączy kablowo pomiarowych oraz węzła kablowego w działkach nr : 101/1,100 położonych w obrębie geodezyjnym nr 10 w Goleniowie i 10/40,2/1,2/2 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie. 2014-02-19 09:27
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 17 lutego 2014r. inwestor przedłożył raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zakładu produkującego pellet na terenie działki numer 65/4 obręb geodezyjny Bolesławice. 2014-02-19 08:04
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia ? do 0,5 MPa ? w działce nr 81/4 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie. 2014-02-18 12:56
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia ? do 0,5 MPa ? w działkach nr 12 i 376/6 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2014-02-18 09:56
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV , złączy kablowo pomiarowych oraz węzła kablowego w działkach nr : 69 i 377/22 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie . 2014-02-17 13:07
obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 14 lutego 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-10 dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie torowiska tramwajowego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudowie i rozbudowie kolizyjnego uzbrojenia podziemnego i naziemnego położonego na terenie nr: 8/1,17/1obr.1030: ,4/8,4/9,6,10,11/12-obr 1031; , część działek 8/6 i ,9 obr 1032 ;3 obr 1036 w obrębach geodezyjnym nr 1030,1031,1032 i 1036 w Szczecinie . 2014-02-14 10:47
obwieszczenie,w dniu 07 lutego 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P- 9 dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej DN 110 i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 w działkach nr 140/15,140/17,140/25 i 135 położonych w obrębie geodezyjnym Załom . 2014-02-11 12:23
obwieszczenie, w dniu 07 lutego 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-5 dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo pomiarowych na w działkach nr 362 i 78 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. 2014-02-11 11:23
obwieszczenie, w dniu 07 lutego 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-5 dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo pomiarowych na w działkach nr 362 i 78 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. 2014-02-11 11:23
obwieszczenie, w dniu 07 lutego 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-7 dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo pomiarowych na w działkach nr 95/8, 95/4, 95/3, 95/2, 95/1 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie. 2014-02-11 10:27
obwieszczenie - w dniu 07 lutego 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P- 6 dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na ternie działek nr 1223, 1173/1 i 26 położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica i budowie złącza kablowo ? pomiarowego w działce nr 1223 położonej w obrębie geodezyjnym Łozienica. 2014-02-11 09:42
obwieszczenie -informuje, że w dniu 07 lutego 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-4 dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy dz 63 ? do 0,5 MPa ? w działce nr 215/118 położonej w obrębie geodezyjnym Załom . 2014-02-10 13:04
obwieszczenie - informuje, że w dniu 07 lutego 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-8 dla inwestycji polegającej na: przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego w parterze istniejącego budynku na terenie działki nr 88, położonej w obrębie nr 2157 m. Szczecin na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej. 2014-02-10 12:59
Obwieszczenie- zawiadamia się, że w dniu 06 lutego 2014r. inwestor przedłożył raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ??Przebudowa fermy norek oraz budowa pawilonu hodowlanego do tymczasowego przechowywania norek i hali namiotowej przeznaczonej do prowadzenia wstępnej obróbki skór na terenie działki numer 33/1, położonej w obrębie geodezyjnym Modrzewie.? 2014-02-06 15:10
Obwieszczenie-zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Szczecińskiej, Matejki, Nadrzecznej w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Goleniowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2014-02-06 14:22
Obwieszczenie- zawiadamia się, że w dniu 28 stycznia 2014r. została wydana decyzja Nr 1/ŚU/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Rozbudowa zakładu produkcji pasz wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 122/1, 122/3, 122/5, obręb geodezyjny Żdżary.? 2014-02-04 12:32
obwieszczenie -informacja, że w dniu 14 listopada 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P- 58 dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo ? pomiarowego w działkach nr 256,274/4,338,249,360,1, położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie i w działce nr 689 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie. 2014-02-04 10:55
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej PE 110 mm o długości ok. 1000 mb na terenie działek nr 414 i 433 położonych w obrębie geodezyjnym Krępsko . 2014-01-31 14:05
obwieszczenie - zakończenie prac nad projektami planów zadań ochronnych dla 2 obszarów Natura 2000 i rozpoczecia konsultacji społecznych opracowanych projektów dokumentow dla obszarów Dolna Odra , Dolina Dolnej Odry 2014-01-30 09:30
obowieszczenie - zawiadamia sięże w dniu 30 grudnia 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-3 dla inwestycji polegającej na:odbudowie Kanału Jankowskiego w km 0+000-12+500 i Kanału Komorowskiego w km 0+000 ? 3+200 na terenie działek nr :24/9,35,24/5,12/3,14/2,15/3,16/3,16/4,24/4,12/2,13/2,14/1,15/2,16/2,16/1,29/2,31,4/3,36/1,36/2,34/6 położonych w obrębie geodezyjnym Inina,408,416,432/2,38/1,418,417,424,407/1,407/2,414,415,419/2,413,420/6,426,427/3, 427/2,427/5,446/1,446/2,428,427/6,427/7 położonych w obrębie geodezyjnym Komarowo. 2014-01-30 08:33
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo pomiarowych na w działkach nr 362 i 78 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. 2014-01-21 11:33
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo pomiarowych na w działkach nr 95/8,95/4,95/3,95/2,95/1 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie . 2014-01-20 12:37
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie części działki nr 838 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 w Nowogardzie. 2014-01-15 12:35
obwieszczenie - informuje, że w dniu 30 grudnia 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-61 dla inwestycji polegającej na:budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 90 mm w działkach nr 56/3 i 155/2 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie . 2014-01-13 10:36
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego w parterze istniejącego budynku na terenie działki nr 88 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2157 w Szczecinie na ?Dzienny Dom Pomocy Społecznej?. 2014-01-08 10:18
obwieszczenie - informacja, że w dniu 23 grudnia 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-60 dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia ? do 0,5 MPa ? w działkach nr : 133/3, 133/11, 124/32 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. 2014-01-07 13:01
obwieszczenie - informuje się, że w dniu 01 stycznia 2014r. została wydana decyzja celu publicznego P-1 dla inwestycji polegającej na:budowie odcinka sieci wodociągowej ( o średnicy poniżej ? 250 mm ) na terenie działek nr : 18/2, 18/3, 91/1, 91/2, 94/1, 48 położonych w obrębie geodezyjnym Mosty, 213 ,695/5, 277/20, 277/21 położonych w obrębie geodezyjnym Imno . 2014-01-02 12:31
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 20 grudnia 2013r. została wydana decyzja Nr 30/ŚU/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu w procesie odzysku, odpadów o kodzie 10 01 17, zlokalizowanego na terenie działek nr 216/10 i 216/11 położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica. 2013-12-31 09:33
Obwieszczenie - zawiadamia, się że inwestor przedłożył raport o oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:?Rozbudowa zakładu produkcji pasz wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - na terenie działek nr 122/1, 122/3, 122/5, obręb Żdżary.?, wraz z uzupełnieniem. 2013-12-19 13:41
obwieszczenie- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: odbudowie Kanału Jankowskiego w km 0+000-12+500 i Kanału Komorowskiego w km 0+000 ? 3+200 na terenie działek nr :24/9,35,24/5,12/3,14/2,15/3,16/3,16/4,24/4,12/2,13/2,14/1,15/2,16/2,16/1,29/2,31,4/3,36/1,36/2,34/6 położonych w obrębie geodezyjnym Inina,408,416,432/2,38/1,418,417,424,407/1,407/2,414,415,419/2,413,420/6,426,427/3, 427/2,427/5,446/1,446/2,428,427/6,427/7 położonych w obrębie geodezyjnym Komarowo . 2013-12-12 10:38
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowaniania administracyjnego w w sprawie zmiany decyzji P- 67 z dnia 27 czerwca 2011r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji radarowej ? system nadzoru i monitorowania ruchu morskiego w obszarach morskich ? na terenie działki 456 położonej w obrębie geodezyjnym Komarowo. Zmiana dot. konstrukcji wieży ze stalowej na żelbetową oraz rezygnacji z kontenera technicznego usytuowanego u podstaw wieży. 2013-12-11 11:46
obwieszczenie dot. zakończenia prac nad projektami planów zadań ochronnych dla 4 obszarów Natura 2000 i rozpoczyna konsultacje społeczne opracowanych projektów dokumentow dla obszarów : Jezioro Miedwie i okolice PLB320005, Dolina Płoni i Jezioro Miedwie , Łąki Skoszewskie, Uroczyska w Lasach Stepnickich 2013-12-10 14:21
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:zagospodarowaniu Placu Wolności polegającemu na budowie: niezbędnej infrastruktury ( odwodnienia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłączy prądu, wody) , miejsc parkingowych z układem dróg dojazdowych, fontanny, murków oporowych, schodów, pergoli, nawierzchni utwardzonych, nasadzeń zieleni, elementów małej architektury , oświetlenia i zjazdów na terenie działek nr 144/6,145,146/1,147,143,246,122/4 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Nowogardzie. 2013-12-09 11:24
Obwieszczenie -zawiadamia, się że w dniu 25 listopada 2013 r. została wydana decyzja Nr 28/ŚU/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Radarowej nr 63 Inoujście - Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego na terenie działki nr 456 w obrębie geodezyjnym Komarowo. 2013-12-05 11:56
obwieszczenie -zawiadomnie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; budowie odcinka sieci wodociągowej ( o średnicy poniże ? 250 mm ) na terenie działek nr : 18/2,18/3,91/1,91/2,94/1,48 położonych w obrębie geodezyjnym Mosty, - 213,695/5,277/20,277/21 położonych w obrębie geodezyjnym Imno. 2013-12-03 11:01
Obwieszczenie- zawiadamia się, że w dniu19 listopada 2013r. została wydana decyzja Nr 27/ŚU/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Wykonanie melioracji szczegółowych ? Komarowo? oraz ?Odbudowa Kanału Jankowskiego w km 0+000 ? 12+500 i Kanału Komarowskiego w km 0+000 - 3+200? 2013-11-29 11:41
Obwieszczenie- zawiadamia, się że w dniu 05 listopada 2013r. została wydana decyzja Nr 24/ŚU/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4103 Z na odcinku od km 0+ 000,00 do km 0+376,0 oraz od km 0 + 872,82 do km 3+ 249,80. 2013-11-29 11:38
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 30/14 położonej w obrębie geodezyjnym Budno . 2013-11-22 13:13
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 90 mm w działkach nr 56/3 i 155/2 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie. 2013-11-22 11:13
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy dz 63 ? do 0,5 MPa ? w działce nr 215/118 położonej w obrębie geodezyjnym Załom. 2013-11-18 14:23
Obwieszczenie - zawiadamia się , że w dniu 07 listopada 2013r. została wydana decyzja Nr 25/ŚU/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego polegającego na budowie namiotu magazynowego, służącego do przechowywania małych form z laminatu używanych do produkcji elementów jachtów na terenie działki nr 105/11 i 105/13, obręb geodezyjny Łozienica ? zmiana lokalizacji namiotu magazynowego 2013-11-15 15:11
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 08 listopada 2013r. została wydana decyzja Nr 26/ŚU/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,1 MWp zlokalizowanej na terenie działek numer 55/7 i 55/8 położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica, 2013-11-15 14:58
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia ? do 0,5 MPa ? w działkach nr : 133/3, 133/11, 124/32 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. 2013-11-13 14:31
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 05 listopada 2013r. została wydana decyzja Nr 23/ŚU/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,1 Mwp na terenie działki nr 31 położonej w obrębie geodezyjny numer 6 miasta Goleniów. 2013-11-08 12:49
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 07 listopada 2013r. została wydana decyzja ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego P-57 dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 108/7 i 433, 103/3 położonych w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2013-11-08 11:12
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 07 listopada 2013r. została wydana decyzja ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego P-57 dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 108/7 i 433, 103/3 położonych w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2013-11-08 11:12
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 28 października 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-56 dla inwestycji polegającej na :budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy de 63 mm PE ? do 0,5 MPa ? w działce nr 24/1 położonej w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. 2013-10-30 11:50
obwieszczenie w sprawie wydania dec. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej ul. Szkolnej w Goleniowie wraz z ciągami komunikacyjnymi i budową infrastruktury technicznej i oświetleniem ulicznym , przewidzianych do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości : obręb nr 5 w Goleniowie 2013-10-24 14:19
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 4112 Z Kliniska - Stawno - Tarnowo , drogi powiatowej nr 4101 Z Lubczyna - Pucice - Kliniska i drogi powiatowej nr 4102 Z Lubczyna - Rurzyca - Kliniska , gm Goleniów 2013-10-23 12:28
OBWIESZCZENIE- zawiadamia się, że inwestor przedłożył raport o oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Wykonanie melioracji szczegółowych ? Komarowo? oraz ?Odbudowa Kanału Jankowskiego w km 0+000 ? 12+500 i Kanału Komorowskiego w km 0+000 ? 3+200?, wraz ze wszystkimi uzupełnieniami. 2013-10-18 10:57
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo ? pomiarowego w działkach nr 256, 274/4, 338, 249, 360, 1, położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie i w działce nr 689 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie . 2013-10-16 10:52
Obwieszczenie - zawiadamia się , że w dniu 11 października 2013r. inwestor przedłożył raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Rozbudowa zakładu produkcji pasz wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - na terenie działek nr 122/1, 122/3, 122/5, obręb Żdżary 2013-10-14 15:16
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 800 MOP 8,4 MPa relacji : świnoujście - Szcecin, odcinek od zespołu zaporowo - upustowego " Kaminke" do Tłoczni Gazu Goleniów - na terenie miasta Świnoujście , powiatu kamieńskiego i powiatu goleniowskiego. 2013-10-07 15:20
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie budynku administracyjno ? biurowo garażowego dobudowanego do istniejącego budynku administracji po uprzedniej rozbiórce budynku garażowo gospodarczego na terenie działki nr 100/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie. 2013-10-07 12:37
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej - ulicy Szkolnej w Goleniowie wraz z budową infrastruktury technicznej tj. sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej , wodociągową, kanalizacji teletechnicznej i oświetleniem ulicznym, przewidzianych do realizacji na terenie nieruchomości wg katastaru nieruchomości 2013-10-02 08:03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 4112 Z Kliniska - Stawno - Tarnowo, drogi powiatowej nr 4101 Z Lubczyna - Pucice - Kliniska i drogi powiatowej nr 4102 Z Lubczyna - Rurzyca - Kliniska, gm. Goleniów a 2013-10-02 07:55
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 września 2013 r. dotyczące wydania decyzji z dnia 25.09.2013 r. nr 8 / 2013 o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie przejścia przez m. Mosty w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113 2013-10-02 07:51
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 18 września 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-53 dla inwestycji polegającej na :rozbudowie sieci elektroenergetycznej : budowa słupowej stacji transformatorowej w działce nr 174 położonej w obrębie geodezyjnym Lubczyna , budowa linii kablowej 15 kV w działkach nr 174 i 425 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna i budowa linii kablowej 0,4 kV w działkach nr 425, 430, 370, 174, 368/15, 368/11, 368/7, 368/17, 368/19, 368/13, 368/12, 368/21 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2013-10-01 14:09
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 108/7 i 433, 103/3 położonych w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2013-10-01 12:18
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 18 września 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-54 dla inwestycji polegającej na :.budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 256/6 i 286 położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie . 2013-09-30 14:00
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 18 września 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-55 dla inwestycji polegającej na :.budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 256/6 i 286 położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie . 2013-09-30 11:43
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy de 63 mm PE ? do 0,5 MPa ? w działce nr 24/1 położonej w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. 2013-09-23 12:55
OBWIESZCZENIE- zawiadamia się, że w dniu 12 września 2013r. została wydana decyzja Nr 21/ŚU/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw i gazu płynnego LPG wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działki numer 64/3 położonej w obrębie geodezyjnym numer 9 miasta Goleniów ? zmiana typu i lokalizacji zbiornika magazynowego z 60 m3 na 80 m3. 2013-09-17 15:10
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii zasilającej stację Radarową Inoujście ? nr 063 wraz z stacją transformatorową 15 kV/0,4 kV na terenie działki nr 456 położonej w obrębie geodezyjnym Komarowo i na terenie działek nr: 69 i 66/13 położonych w obrębie geodezyjnym Święta. 2013-09-17 14:50
Obwieszczenie - informuje, się że w dniu 12 września 2013r. została wydana decyzja Nr 20/ŚU/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Przebudowa dróg powiatowych nr 4101 Z, 4102 Z i 4112 Z w miejscowości Kliniska Wielkie na odcinku ul. Szczecińskiej od skrzyżowania z ul. Piastowską (droga powiatowa 4112 Z) do granicy z działką nr 206/2 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie, ul. Szczecińskiej od skrzyżowania z ul. Piastowską (droga powiatowa nr 4112 Z) do granicy z działką nr 81/6 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie, ul. Piastowskiej od skrzyżowania z ul. Szczecińską (drogi powiatowe nr 4101 Z i 4102 Z) do dojazdu do skrzyżowania z drogą krajową S-3" 2013-09-12 13:10
Obwieszczenie - o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Szkolnej wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na terenie działek nr 47, 49, 105, 104/1, 141/2, 215, 216/2, 232, 233, 234/2, 235, 238, 268/1, 268/5, 288, 324, 343, 344, 354, 365 obręb geodezyjny 0005. 2013-09-06 12:55
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 30 sierpnia 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-50 dla inwestycji polegającej na przebudowie torowiska sieci trakcyjnej oraz peronów przystankowych na ul. Wyszyńskiego w Szczecinie na terenie działki nr 5, położonej w obrębie geodezyjnym nr 1038. 2013-09-06 11:36
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 26 sierpnia 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-47 dla inwestycji polegającej na :budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 132/4, 90, 304 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca . 2013-09-06 09:39
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 26 sierpnia 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-48 dla inwestycji polegającej nabudowie linii kablowej SN 15 kV i węzła kablowego SN na terenie działki nr 70/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. 2013-09-05 14:33
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 19 sierpnia 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-46 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia ? do 0,5 MPa ? w działce nr 98 położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 w Goleniowie. 2013-09-05 13:18
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 26 sierpnia 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-49 dla inwestycji polegającej na budowie budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 341/25 położonej w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2013-09-05 12:30
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 03 września 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-51 dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w działce nr 58 i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 67/19, 62, 53/5 i 53/4 - w odległości min 4.5 od osi istniejącego pasa drogowego ( dz. nr 58) - położonych w obrębie geodezyjnym Podańsko . 2013-09-05 11:27
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 03 września 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-52 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC 200 o długości ok. 233 mb i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE 90 długości ok.486,20 mb na terenie działek nr 341/26 i 341/25 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo . 2013-09-05 10:04
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 19 sierpnia 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-45 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia ? do 0,5 MPa ? w działkach nr : 14/6, 16/1, 24/1 i 84/10 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka . 2013-09-03 14:05
Obwieszczenie - zawiadamia się, że zostało wydane postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Przebudowa dróg powiatowych nr 4101 Z, 4102 Z i 4112 Z w miejscowości Kliniska Wielkie na odcinku:ul. Szczecińskiej od skrzyżowania z ul. Piastowską (droga powiatowa 4112 Z) do granicy z działką nr 206/2 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie, ul. Szczecińskiej od skrzyżowania z ul. Piastowską (droga powiatowa nr 4112 Z) do granicy z działką nr 81/6 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie, ul. Piastowskiej od skrzyżowania z ul. Szczecińską (drogi powiatowe nr 4101 Z i 4102 Z) do dojazdu do skrzyżowania z drogą krajową S-3. 2013-08-28 13:12
Obwieszczenie - zawiadamia się, że zostało zakończone postępowanie w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Przebudowa dróg powiatowych nr 4101 Z, 4102 Z i 4112 Z w miejscowości Kliniska Wielkie na odcinku:ul. Szczecińskiej od skrzyżowania z ul. Piastowską (droga powiatowa 4112 Z) do granicy z działką nr 206/2 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie, ul. Szczecińskiej od skrzyżowania z ul. Piastowską (droga powiatowa nr 4112 Z) do granicy z działką nr 81/6 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie, ul. Piastowskiej od skrzyżowania z ul. Szczecińską (drogi powiatowe nr 4101 Z i 4102 Z) do dojazdu do skrzyżowania z drogą krajową S-3. 2013-08-28 13:05
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2013-08-26 07:44
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2013-08-26 07:44
Obwieszczenie - o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla 53 wolnostojących, jednorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z towarzyszącą jemu infrastrukturą i budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą jemu infrastrukturą na terenie działek nr 34/1, 34/3, 34/11, 39/1, 39/2, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/7, 37/8, 37/9, 37/13, 37/15, 37/16, 37/17, 37/19, 37/20, 37/21, 37/22, 37/23, 37/24, 37/25, 37/26, 37/27, 37/28 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. 2013-08-23 11:17
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej : budowa słupowej stacji transformatorowej w działce nr 174 położonej w obrębie geodezyjnym Lubczyna , budowa linii kablowej 15 kV w działkach nr 174 i 425 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna i budowa linii kablowej 0,4 kV w działkach nr 425, 430, 370, 174, 368/15, 368/11, 368/7, 368/17, 368/19, 368/13, 368/12, 368/21 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2013-08-23 10:59
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej wraz ze stacją energetyczną SN oraz niezbędna infrastrukturą na terenie działki nr 163/1 położonej w obrębie geodezyjnym Krępsko 2013-08-23 10:16
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej wraz ze stacją energetyczną SN oraz niezbędna infrastrukturą na terenie działki nr 163/1 położonej w obrębie geodezyjnym Krępsko 2013-08-23 10:13
Obwieszczenie- zawiadamia się, że w dniu 07 sierpnia 2013r. została wydana decyzja Nr 17/ŚU/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie działki nr 53/4 położonej w obrębie geodezyjnym Goleniów -8 przy ul. M. Konopnickiej 12 . 2013-08-20 13:31
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 49/12 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska. 2013-08-19 13:39
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 256/6 i 286 położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie. 2013-08-19 11:56
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 09 sierpnia 2013r. została wydana decyzja P-44 dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej PE 110 o długości ok. 315 mb i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE 90 długości ok.310 mb na terenie działek nr : 270/12, 260 i 264 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska . 2013-08-09 12:02
Obwieszczenie- zawiadamia strony postępowania, iż w dniu 06 sierpnia 2013r. wezwano inwestora do pisemnego złożenia wyjaśnień w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla 53 wolnostojących, jednorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z towarzyszącą jemu infrastrukturą i budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą jemu infrastrukturą na terenie działek nr 34/1, 34/3, 39/1, 39/2, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/7, 37/8, 37/9, 37/13, 37/15, 37/16, 37/17, 37/19, 37/20, 37/21, 37/22, 37/23, 37/24, 37/25, 37/26, 37/27, 37/28 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. 2013-08-09 10:26
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:przebudowie torowiska sieci trakcyjnej oraz peronów przystankowych na ul. Wyszyńskiego w Szczecinie na terenie działki nr 5, położonej w obrębie geodezyjnym nr 1038. 2013-08-08 11:56
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:przebudowie torowiska sieci trakcyjnej oraz peronów przystankowych na ul. Wyszyńskiego w Szczecinie na terenie działki nr 5, położonej w obrębie geodezyjnym nr 1038. 2013-08-08 11:56
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC 200 o długości ok. 233 mb i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE 90 długości ok.486,20 mb na terenie działek nr 341/26 i 341/25 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2013-08-07 09:50
Obwieszczenie - o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn: ?Przebudowa dróg powiatowych nr 4101 Z, 4102 Z i 4112 Z w miejscowości Kliniska Wielkie na odcinku: 2013-08-05 08:51
Zawiadomienia stron postępowania o wydanym postanowieniu oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji Nr 3/2012/p SZCZECIN. 2013-07-31 09:19
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV w działce nr 24/1 położonej w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka oraz budowa złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działki nr 84/10 położonej w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka . 2013-07-26 11:03
Obwieszczenie - zawiadamia, że w dniu 19 lipca 2013r. została wydana decyzja Nr 16/ŚU/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie namiotu magazynowego, służącego do przechowywania małych form z laminatu używanych do produkcji elementów jachtów na terenie działki nr 105/11, obręb geodezyjny Łozienica. 2013-07-23 15:42
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 132/4,90,304 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca . 2013-07-23 08:59
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej SN 15 kV i węzła kablowego SN na terenie działki nr 70/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie . 2013-07-22 13:39
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie odcinka sieci wodociągowej PE 110 o długości ok. 315 mb i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE 90 długości ok.310 mb na terenie działek nr : 270/12, 260 i 264 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska . 2013-07-22 12:02
Obwieszczenie- zawiadamia, się że w dniu 15 lipca 2013r. została wydana decyzja Nr 15/ŚU/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fabryki naczep samochodowych Faymonville Polska Sp. z o. o. o halę produkcyjną, budynek socjalny, budynek kompresorowni, myjnię naczep samochodowych, place manewrowe, parking, drogę pożarową oraz trafostację wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 106/1, 107/2, 92/58, 92/31, 92/30, 92/29, 92/26 położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica. 2013-07-19 14:27
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 17 lipca 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-41 dla inwestycji polegającej nabudowie odcinka sieci wodociągowej ( dn 110 mm) na terenie działek nr 264/11, 263/6 i 263/5 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo . 2013-07-19 12:30
Obwieszczenie zawiadamia, się że została wydana decyzja Nr 10/ŚU/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali pakowania wyrobów gotowych na działkach 202/3 i 202/4 o powierzchni zabudowy ca 2 400 m2, hali magazynowej wraz z dokami załadunkowymi na terenie działek 202/3 i 202/4 o powierzchni zabudowy ca 700 m2, hali magazynowej na terenie działek 202/3 i 202/4 o powierzchni zabudowy ca 1 300 m2, wiata - magazyn suchej tarcicy na terenie działek 202/3 i 202/4 o powierzchni ca 2600 m2 oraz przebudowie sieci infrastruktury technicznej ww. działek położonych w Goleniowie, obręb geodezyjny nr 5. 2013-07-17 15:24
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 341/25 położonej w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2013-07-15 10:10
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 12 lipca 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-40 dla inwestycji polegającej na:budowie odcinka sieci wodociągowej ( dn 110 mm i 32 mm) i budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ( dn 200, dn600 i dn 160 ) na terenie działek nr 132/10 i 132/19 położonych w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie. 2013-07-12 12:37
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu że w dniu 03 lipca 2013r. inwestor przedłożył uzupełnienie do raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Wykonanie melioracji szczegółowych ? Komarowo? oraz ?Odbudowa Kanału Jankowskiego w km 0+000 ? 12+500 i Kanału Komorowskiego w km 0+000 ? 3+200?. 2013-07-11 12:07
Obwieszczenie - zawiadamia, się że w dniu 04 lipca 2013r. została wydana decyzja Nr 14/ŚU/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydzieleniu w części istniejącej hali produkcyjnej powierzchni magazynowej (na nowo powstałym stropie konstrukcji stalowej) oraz wolnostojącej wiaty załadunkowej w zakładzie obróbki skór Norpol Sp. z o. o. w Łozienicy przy ulicy Granitowej 12, na terenie działek numer 29/4, 29/7, 216/25, położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica. 2013-07-11 11:27
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2013-07-11 10:20
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 08 lipca 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-38 dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w działkach nr 101 i 40/18 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska i budowie złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 40/18 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska . 2013-07-10 13:52
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 08 lipca 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-39 dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN 15 KV i linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr: 224,164/1,240,246,463/3,253,255 położonych w obrębie geodezyjnym Komarowo, budowie kontenerowej stacji transformatorowej na terenie działki nr 253 położonej w obrębie geodezyjnym Komarowo i budowie złącza kablowo ? pomiarowego w działce nr 463/3 położonej w obrębie geodezyjnym Komarowo. 2013-07-10 12:00
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia ? do 0,5 MPa ? w działce nr 98 położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 w Goleniowie . 2013-07-09 10:39
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 26 czerwca 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-35 dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce drogowej oznaczonej nr geodezyjnym 40 położonej w obrębie geodezyjnym Łaniewo. 2013-07-08 14:01
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 01 lipca 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-37 dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce drogowej oznaczonej nr geodezyjnym 70 położonej w obrębie geodezyjnym Białuń. 2013-07-08 13:02
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 01 lipca 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-36 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia ? do 0,5 MPa ? w działkach nr : 70/6, 68, 52, 55/4 położonych w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie. 2013-07-08 11:51
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 26 czerwca 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-34 dla inwestycji polegającej na:budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie części działek nr : 33, 114, 107 położonych w obrębie geodezyjnym Danowo. 2013-07-08 09:56
Obwieszczenie- zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej wraz ze stacją energetyczną SN oraz niezbędna infrastrukturą na terenie działki nr 163/1 położonej w obrębie geodezyjnym Krępsko 2013-07-04 11:49
Obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie działki nr 53/4 położonej w obrębie geodezyjnym Goleniów -8 , przy ul. M. Konopnickiej 12 . 2013-07-02 14:48
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV w działce nr 24/1 położonej w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka oraz budowa złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działki nr 84/10 położonej w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. 2013-07-02 14:00
zawiadamia się, że w dniu 20 czerwca 2013r. została wydana decyzja Nr 12/ŚU/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie domów jednorodzinnych wolnostojących, parterowych z poddaszem użytkowym na terenie działek nr 43/2, 43/4, 43/5 położonych w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. 2013-07-01 15:31
Obwieszczenie - zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2013r. została wydana decyzja Nr 13/ŚU/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przetwórni ryb świeżych na terenie działki numer 103/12 położonej w obrębie geodezyjnym Łozienica. 2013-07-01 15:25
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 25 czerwca 2013r. została wydana decyzja P-33 dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV i przełożeniu istniejących kabli energetycznych SN 15 kV i nn 0,4 kV na terenie działki nr 130/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 4 w Goleniowie. 2013-06-25 09:22
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 24 czerwca 2013r. została wydana decyzja P-32 zmieniająca decyzję celu publicznego P- 27 z dnia 08 maja 2013r. dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej PN ( dn 100 mm) długości ok. 101 mb na terenie działki nr 311 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska. 2013-06-24 13:55
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej ( dn 110 mm i 32 mm) i budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ( dn 200, dn600 i dn 160 ) na terenie działek nr 132/10 i 132/19 położonych w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie . 2013-06-21 10:18
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV w działce nr 58 zgodnie z oznaczeniem na załączniku graficznym i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 67/19, 62, 53/5 i 53/4 - w odległości min 4.5 od osi istniejącego pasa drogowego ( dz. nr 58) - położonych w obrębie geodezyjnym Podańsko . 2013-06-14 13:49
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia ? do 0,5 MPa ? w działkach nr : 70/6, 68, 52, 55/4 położonych w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie. 2013-06-14 09:15
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia ? do 0,5 MPa ? w działce nr 98 położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 w Goleniowie. 2013-06-12 13:59
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce drogowej oznaczonej nr geodezyjnym 70 położonej w obrębie geodezyjnym Białuń. 2013-06-12 09:23
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV i przełożeniu istniejących kabli energetycznych SN 15 kV i nn 0,4 kV na terenie działki nr 130/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 4 w Goleniowie. 2013-06-11 13:29
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie linii kablowej SN 15 KV i linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr: 224,164/1,240,246,463/3,253,255 położonych w obrębie geodezyjnym Komarowo, budowie kontenerowej stacji transformatorowej na terenie działki nr 253 położonej w obrębie geodezyjnym Komarowo i budowie złącza kablowo ? pomiarowego w działce nr 463/3 położonej w obrębie geodezyjnym Komarowo. 2013-06-11 10:40
Obwieszczenie- zawiadamia się, że w dniu 10 czerwca 2013r. została wydana decyzja Nr 9/ŚU/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie hali produkcyjno- magazynowej z częścią socjalną oraz niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 1/2, 1/3, 67/1, 67/2, 3/4, 3/6, 3/7 położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica. 2013-06-10 15:21
Obwieszczenie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 2013-06-10 14:39
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV w działkach nr 101 i 40/18 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska i budowie złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 40/18 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska. 2013-06-10 14:05
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce drogowej oznaczonej nr geodezyjnym 40 położonej w obrębie geodezyjnym Łaniewo. 2013-06-04 10:03
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie części działek nr : 33, 114, 107 położonych w obrębie geodezyjnym Danowo ? poza terenem objętym aktualnym planem zagospodarowania. 2013-05-29 14:42
obwieszczenie - zawiadamia się że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego P- 27 wydanej w dniu 08 maja 2013r. polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej PN ( dn 80 mm) długości ok. 101 mb na terenie działki nr 311 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska . 2013-05-27 13:59
Zawiadomienie 2013-05-24 12:25
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej ( dn 110 mm) na terenie działek nr 264/11, 263/6 i 263/5 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2013-05-22 11:04
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 21 maja 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-30 dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią ( budowla podziemna )wraz z przyłączami do budynków na terenie działek nr 78/3 , 78/19, 78/15 położonych w obrębie geodezyjnym Pucice. 2013-05-21 15:04
Obwieszczenie- zawiadamia, że w dniu 17 maja 2013r. inwestor przedłożył uzupełnienie do raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Wykonanie melioracji szczegółowych ? Komarowo? oraz ?Odbudowa Kanału Jankowskiego w km 0+000 ? 12+500 i Kanału Komorowskiego w km 0+000 ? 3+200?. 2013-05-17 15:30
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 08 maja 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-29 dla inwestycji polegającej na: budowie dwóch otworów zastępczych 1B i 6B ? ujęć wody podziemnej ? na terenie działki nr 72/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 4 w Goleniowie. 2013-05-17 13:40
obwieszczenie - informuje, się że w dniu08 maja 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-28 dla inwestycji polegającej na:budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 291 położonej w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2013-05-13 15:00
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 08 maja 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-27 dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej PN ( dn 80 mm) długości ok. 101 mb na terenie działki nr 311 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska. 2013-05-08 09:17
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 08 maja 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-27 dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej PN ( dn 80 mm) długości ok. 101 mb na terenie działki nr 311 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska. 2013-05-08 09:17
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 10 kwietnia 2013r. zostało wydane postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla 53 wolnostojących, jednorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z towarzyszącą jemu infrastrukturą i budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą jemu infrastrukturą na terenie działek nr 34/1, 34/3, 39/1, 39/2, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/7, 37/8, 37/9, 37/13, 37/15, 37/16, 37/17, 37/19, 37/20, 37/21, 37/22, 37/23, 37/24, 37/25, 37/26, 37/27, 37/28 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. 2013-04-30 09:03
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 264/11 i 136 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo . 2013-04-29 15:00
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią ( budowla podziemna ) wraz z przyłączami do budynków na terenie działek nr 78/3 , 78/19, 78/15 położonych w obrębie geodezyjnym Pucice. 2013-04-24 13:18
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią ( budowla podziemna ) wraz z przyłączami do budynków na terenie działek nr 78/3 , 78/19, 78/15 położonych w obrębie geodezyjnym Pucice. 2013-04-24 13:18
PROGRAM USUWANIA AZBESTU 2013-04-22 11:20
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej PN ( dn 80 mm) długości ok. 101 mb na terenie działki nr 311 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska. 2013-04-18 09:06
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 16 kwietnia 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-26 dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr 58/27, 104, 111/8 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. 2013-04-16 13:18
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 15 kwietnia 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-25 dla inwestycji polegającej na:budowie linii kablowej nn 0,4 kV , linii kablowej 15 kV i stacji transformatorowej kontenerowej 15 kV/0,4 kV na terenie działek nr 192/13, 192/9, 192/14, 192/7 położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. 2013-04-16 09:32
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 5 kwietnia 2013r. została wydana decyzja Nr 7/ŚU/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu 2 otworów zastępczych (1B i 6B) na ujęciu wody podziemnej w Goleniowie, przy ulicy Rybackiej 4 na terenie działki nr 72/2, położonej w obrębie geodezyjnym nr 4 Miasta Goleniów. 2013-04-15 14:21
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 05 kwietnia 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-23 dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej ( dn 110 mm) długości 14 mb i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej (PE dn 90mm) o długości 32,5 mb na terenie działki nr 83 położonej w obrębie geodezyjnym Podańsko . 2013-04-05 14:40
Zawiadomienie -zawiadamia, się iż z uwagi na charakter przedmiotowej inwestycji, zachodzi konieczność przeprowadzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, wnikliwej analizy przedłożonej dokumentacji, dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na budowie hali pakowania wyrobów gotowych, hali magazynowej wraz z dokami załadunkowymi, hali magazynowej na terenie działek nr 202/3 i 202/4, obręb geodezyjny nr 5 Miasta Goleniów wraz z przebudową sieci infrastruktury technicznej ww. działek oraz wiaty (magazynu suchej tarcicy) na terenie działki 202/4, obręb geodezyjny nr 5 Miasta Goleniów. 2013-04-04 13:24
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 02 kwietnia 2013r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego P-22 dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i budowie złącza kablowo ? pomiarowego w działkach nr 24, 21, 23/3 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie . 2013-04-03 10:47
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 02 kwietnia 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-20 dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 155/2, 138,95/8 i 95/7 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie oraz budowie węzła kablowego i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr 95/8 i 95/7 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie. 2013-04-03 09:17
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 02 kwietnia 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-21 dla inwestycji polegającej na:budowie odcinka sieci wodociągowej ( dn 110 mm) i budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej (dn 90) na terenie działek nr : 213, 221/48, 221/231 j 221/240 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. 2013-04-02 13:12
Obwieszczenie -Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 19 marca 2013r. została wydana decyzja Nr 5/ŚU/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej o powierzchni ok. 3000 m2 , w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych zakrętek kontaktowych/ montaż dodatkowej linii produkcyjnej zakrętek kontaktowych/ usprawnienie procesu produkcyjno-magazynowego/ montaż linii produkcyjnej do wytwarzania masy uszczelkowej, na terenie działki numer 48 położonej w obrębie geodezyjnym numer 9 w Goleniowie przy ulicy Maszewskiej 20. 2013-03-26 15:25
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 291 położonej w obrębie geodezyjnym Lubczyna 2013-03-26 12:47
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie linii kablowej nn 0,4 kV, linii kablowej 15 kV i stacji transformatorowej kontenerowej 15 kV/0,4 kV na terenie działek nr 192/13, 192/9, 192/14, 192/7 położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie . 2013-03-26 10:58
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 14 marca 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-19 dla inwestycji polegającej na:budowie odprowadzenia wód opadowych z Obwodnicy Śródmieścia Szczecina z rejonu skrzyżowania z ulicami Arkońska-Niemierzyńska - terenie działek nr: 42/1, 42/2, 38, 43 ? obręb 2065, 78 ? obręb 2064, 19/9, 19/21 ? obręb 2138, 4, 5 ? obręb 1001, 3/3, 3/5, 5, 3 /4 , 1, 3/7 ? obręb 2139, 2 ? obręb 1003. 2013-03-22 08:21
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 14 marca 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-18 dla inwestycji polegającej na:zmianie sposobu użytkowania piwnicy gospodarczej na salę do zajęć stymulacyjno ? terapeutycznych w istniejącym budynku na terenie działki nr 87 położonej w obrębie geodezyjnym nr 7 w Goleniowie . . 2013-03-14 11:52
Obwieszczenie - zawiadamia, się że w dniu 6 marca 2013r. została wydana decyzja Nr 4/ŚU/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika laguna do magazynowania koncentratu organicznego na potrzeby własne na terenie działki nr 234/2 obręb geodezyjny Danowo. 2013-03-13 12:51
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 12 marca 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-17 dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr : 213, 221/232 i 221/179 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. . 2013-03-12 12:11
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 12 marca 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-16 dla inwestycji polegającej na:budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa na terenie działek nr 18/36 i 10/41 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie . 2013-03-12 10:37
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej ( dn 110 mm) długości 14 mb i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej (PE dn 90mm) o długości 32,5 mb na terenie działki nr 83 położonej w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2013-03-11 09:59
Obwieszczenie- zawiadamia, że w dniu 25 lutego 2013r. została wydana decyzja Nr 3/ŚU/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu ślusarskiego, zlokalizowanego na terenie działki nr 410/8, obręb geodezyjny Żółwia Błoć 2013-03-06 14:21
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 06 marca 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-14 dla inwestycji polegającej na:przebudowie kanalizacji sanitarnej i budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr: 1/5, 1/6, 1/8, 1/9, 96, 166, 371, 111,263, 264, 132/9, 132/10, 132/19 położonych w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie. 2013-03-06 13:53
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie linii kablowej nn 0,4 kV złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr 58/27 , 104, 111/8 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. 2013-03-05 12:05
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 155/2, 138,95/8 i 95/7 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie oraz budowie węzła kablowego i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr 95/8 i 95/7 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie. 2013-03-05 10:44
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie linii kablowej nn 0,4 kV i budowie złącza kablowo ? pomiarowego w działkach nr 24, 21, 23/3 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie . 2013-03-04 11:44
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 04 marca 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-12 dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa na terenie działek nr 202 i 596 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie . 2013-03-04 10:17
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 28 lutego 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-11 dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej 15 kV na terenie części działki nr 212/93 położonej w obrębie geodezyjnym Lubczyna . 2013-03-04 09:42
Obwieszczenie - Zachodniopomorski Urząd Wojewodzki 2013-02-28 12:10
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:zmianie sposobu użytkowania piwniczy gospodarczej na salę do zajęć stymulacyjno ? terapeutycznych w istniejącym budynku na terenie działki nr 87 położonej w obrębie geodezyjnym nr 7 w Goleniowie . 2013-02-26 11:40
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 22 lutego 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-9 dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV, budowie węzła kablowego i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 41/3, 26, 43, 54, 62/14 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna . 2013-02-26 08:30
Obwieszczenie - zawiadamia, sie że w dniu 21 lutego 2013r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie przedłożyła raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 13/1 położonej w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2013-02-25 14:26
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 22 lutego 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-10 dla inwestycji polegającej na:budowie gazociągu niskiego ciśnienia do 0,5 MPa na terenie działki nr 262 położonej w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie. 2013-02-25 08:56
Obwieszczenie- zawiadamia się , że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: hali pakowania wyrobów gotowych, hali magazynowej wraz z dokami załadunkowymi, hali magazynowej na terenie działek nr 202/3 i 202/4, obręb geodezyjny nr 5 Miasta Goleniów wraz z przebudową sieci infrastruktury technicznej ww. działek oraz wiaty (magazynu suchej tarcicy) na terenie działki 202/4, obręb geodezyjny nr 5 Miasta Goleniów. 2013-02-21 13:23
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr : 213, 221/232 i 221/179 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. 2013-02-21 13:10
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej ( dn 110 mm) i budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej (dn 90) na terenie działek nr : 213, 221/48, 221/231 i 221/240 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. 2013-02-20 13:23
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie kanalizacji sanitarnej i budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr: 1/5, 1/6, 1/8, 1/9, 59, 96, 166, 371, 111,263, 264, 132/9, 132/10, 132/19 położonych w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie. 2013-02-15 11:47
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa na terenie działek nr 18/36 i 10/41 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie. 2013-02-12 14:59
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 11 lutego 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-8 dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa na terenie działek nr : 1/1 - obręb geodezyjny nr 6 w Goleniowie, 124 ? obręb geodezyjny nr 1 w Goleniowie 1086/10, 1086/22, 1086/23, 157/6, 157/4, 790/8, 791/4, 1047/14, 1047/17, 1091/2, 1091/4, 1091/3, 1092/4, 1092/6, 1092/5, 1093/3, 1094/4, 1172/47, 1170/2 bręb geodezyjny Modrzewie, 9/1, 21/14, 31 położonych w obrębie geodezyjnym Inina, 1223, 96/3 położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica . 2013-02-12 13:45
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2013-02-12 09:15
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 04 lutego 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-6 dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV, węzła kablowego i złącza kablowo ? pomiarowego w działkach nr 74/2, 27/5, 731 położonych w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie i w działce nr 741/4 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2013-02-11 10:42
Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania iż, Burmistrz Gminy Goleniów w dniu 4 lutego 2013r. wydał postanowienie dotyczące podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Wykonanie melioracji szczegółowych ? Komarowo? oraz ?Odbudowa Kanału Jankowskiego w km 0+000 ? 12+500 i Kanału Komorowskiego w km 0+000 ? 3+200? 2013-02-08 14:41
Obwieszczenie- zawiadamia się, że w dniu 29 stycznia 2013r. inwestor przedłożył raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Wykonanie melioracji szczegółowych ? Komarowo? oraz ?Odbudowa Kanału Jankowskiego w km 0+000 ? 12+500 i Kanału Komorowskiego w km 0+000 ? 3+200?. 2013-02-08 13:58
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 04 lutego 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-5 dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV w działkach nr: 77, 374/21, 69, 78, położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie oraz budowie nowych złączy kablowych w działce nr 374/21. 2013-02-08 12:40
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 07 lutego 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-7 dla inwestycji polegającej na:budowie odcinka sieci wodociągowej ( około 135mb PE 110 ) i sieci kanalizacji sanitarnej ( PVC 200 około 145 mb ) na terenie działek nr : 369/1, 10, 53/14 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie . 2013-02-08 10:34
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 04 lutego 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P-4 dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowych 15 kV na terenie działek nr: 90,113/2,158,173/1,187,233,237,239,259,272/4 położonych w obrębie geodezyjnym Podańsko oraz na terenie działek nr : 122/2,200,202 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie , budowie linii kablowych 0,4 kV i złącza kablowego 0,4 kV na terenie działek nr 67/15 i 70 położonych w obrębie geodezyjnym Podańsko, budowie złącza kablowego 15 kV na terenie działek nr : 200, 202 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie oraz likwidacji istniejącej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie działki nr 67/15 położonej w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2013-02-08 09:46
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia do 0,5 MPa na terenie działki nr 262 położonej w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie. 2013-02-06 13:32
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa na terenie działek nr 202 i 596 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie . 2013-02-06 13:08
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawiewydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odprowadzenia wód opadowych z Obwodnicy Śródmieścia Szczecina z rejonu skrzyżowania z ulicami Arkońska-Niemierzyńska na terenie działek nr:42/1, 42/2, 38, 43 ? obręb 2065,78 ? obręb 2064, 19/9, 19/21 ? obręb 2138, 4, 5 ? obręb 1001, 3/3, 3/5, 5, 3 /4 , 1, 3/7 ? obręb 2139, 2 ? obręb 1003. 2013-02-04 11:37
Obwieszczenie zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla 53 wolnostojących, jednorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z towarzyszącą jemu infrastrukturą i budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą jemu infrastrukturą na terenie działek nr 34/1, 34/3, 39/1, 39/2, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/7, 37/8, 37/9, 37/13, 37/15, 37/16, 37/17, 37/19, 37/20, 37/21, 37/22, 37/23, 37/24, 37/25, 37/26, 37/27, 37/28 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. 2013-02-01 14:46
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 29 stycznia 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P- 1 dla inwestycji polegającej na:rozbudowie lotniska publicznego polegającej na budowie ciągu komunikacyjnego łączącego stację kolei z terminalem pasażerskim Port Lotniczy Szczecin- Goleniów wraz z budową wiaty ? zadaszenia planowanych do realizacji na terenie działek nr : 696/47 i 696/39 położonych w obrębie geodezyjnym Glewice . 2013-02-01 11:07
obwieszczenie - informuje, się że w dniu 31 stycznia 2013r. została wydana decyzja celu publicznego P- 2 dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku ok. 650 mb wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami indywidualnymi do działek bezpośrednio przylegających do przebudowanej drogi na terenie działek nr 271, 261, 302, 301, 282 położonych w obrębie geodezyjnym Wisławie , gm, Maszewo. 2013-02-01 10:54
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej ( dn 110 mm) na terenie działki nr 83 położonej w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2013-01-25 14:43
Obwieszczenie- zawiadamia się, że w dniu 24 stycznia 2013r. inwestor przedłożył raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej o powierzchni ok. 3000 m2 , w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych zakrętek kontaktowych/ montaż dodatkowej linii produkcyjnej zakrętek kontaktowych/ usprawnienie procesu produkcyjno-magazynowego/ montaż linii produkcyjnej do wytwarzania masy uszczelkowej, na terenie działki numer 48 położonej w obrębie geodezyjnym numer 9 w Goleniowie przy ulicy Maszewskiej 20. 2013-01-25 14:41
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 22 stycznia 2013r inwestor złożył uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie budynkami rekreacji indywidualnej z funkcją mieszkalną, wolnostojące, parterowe z użytkowym poddaszem i z wbudowanym garażem na terenie działek o nr: 12/3, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, 12/12,12/13, 12/14, 12/15, 12/16, 12/17, 12/18, 12/19, 12/21, 12/22, 12/ 23, 12/24, 12/25, obręb Czarna Łąka. 2013-01-23 12:48
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 14 stycznia 2013r. została wydana decyzja Nr 1/ŚU/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa istniejącego kurnika oraz budowa nowego kurnika, na terenie działki nr 127/6, położonej w obrębie geodezyjnym Modrzewie. 2013-01-23 08:45
Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania iż, z uwagi na lokalizację i specyfikę przedmiotowej inwestycji, a tym samym jej skomplikowany charakter, zachodzi konieczność przeprowadzenia wnikliwej analizy przedłożonej dokumentacji dotyczącej przedsięwzięcia pn.: Budowa linii napowietrznej 110 kV Załom - Goleniów w obrębie geodezyjnym Rurzyca, Dobroszyn. 2013-01-22 13:50
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV, budowie węzła kablowego i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 41/3, 26, 43, 54, 62/14 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna . 2013-01-17 10:49
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej ( około 135mb PE 110 ) i sieci kanalizacji sanitarnej ( PVC 200 około 145 mb ) na terenie działek nr : 369/1, 10, 53/14 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. 2013-01-16 13:48
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV , węzła kablowego i złącza kablowo ? pomiarowego w działkach nr 74/2, 27/5, 731 położonych w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie i w działce nr 741/4 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2013-01-16 11:30
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV w działkach nr : 77, 374/21, 69, 78, położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie oraz budowie nowych złączy kablowych w działce nr 374/21. 2013-01-16 10:29
Obwieszczenie - Urząd Miasta Szczecin 2013-01-14 11:29
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowych 15 kV na terenie działek nr: 90,113/2,158,173/1,187,233,237,239,259,272/4 położonych w obrębie geodezyjnym Podańsko oraz na terenie działek nr : 122/2,200,202 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie , budowie linii kablowych 0,4 kV i złącza kablowego 0,4 kV na terenie działek nr 67/15 i 70 położonych w obrębie geodezyjnym Podańsko, budowie złącza kablowego 15 kV na terenie działek nr : 200, 202 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie oraz likwidacji istniejącej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie działki nr 67/15 położonej w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2013-01-11 12:46
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie lotniska publicznego polegającej na budowie ciągu komunikacyjnego łączącego stację kolei z terminalem pasażerskim Port Lotniczy Szczecin- Goleniów wraz z budową wiaty ? zadaszenia planowanych do realizacji na terenie działek nr : 696/47 i 696/39 położonych w obrębie geodezyjnym Glewice . 2013-01-10 14:13
PROGRAM USUWANIA AZBESTU 2013-01-10 13:29
obwieszczenie -zawiadamia się o wydaniu decyzji celu publicznego P-101 z dnia 20 grudnia 2012r. dla inwestycji polegającej na budowierozbudowie sieci elektroenergetycznej , która obejmuje :budowę stacji transformatorowej kontenerowej na terenie działki nr 1090/4 w obrębie geodezyjnym Modrzewie ,budowę linii kablowej 15 kV na terenie działek nr : 64/2, 66, 40/2, 124 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie, 1/1, 2 położonych w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie, 1086/22, 1090/4, 1090/5, 1090/6, 1092/3 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie,budowie sieci rozdzielczej kablowej 0,4 kV na terenie działek nr : 1090/4, 1090/5, 1090/6 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie, budowę słupa linii napowietrznej 15 kV w miejsce istniejącego na terenie działek nr: 1090/6 i 1092/3 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie,demontaż stacji transformatorowej słupowej na terenie działki nr 1090/6 położonej w obrębie geodezyjnym Modrzewie. 2013-01-09 12:53
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku ok. 650 mb wraz ze skrzyżowaniami na terenie działek nr 271, 261, 302, 301, 282 położonych w obrębie geodezyjnym Wisławie , gm, Maszewo. 2013-01-07 15:19
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa na terenie działek nr : 1/1 - obręb geodezyjny nr 6 w Goleniowie,124 ? obręb geodezyjny nr 1 w Goleniowie ,1086/10, 1086/22, 1086/23, 157/6, 157/4, 790/8, 791/4, 1047/14, 1047/17, 1091/2, 1091/4, 1091/3, 1092/4, 1092/6, 1092/5, 1093/3, 1094/4, 1172/47, 1170/2 ? obręb geodezyjny Modrzewie,9/1, 21/14, 31 położonych w obrębie geodezyjnym Inina, 1223, 96/3 położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica . 2013-01-07 11:12
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 24 grudnia 2012r. została wydana decyzja Nr 32/ŚU/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kurników na terenie działek nr 70/1 i nr 70/2, położonych w obrębie geodezyjnym Kąty. 2013-01-04 12:17
Obwieszczeni Wojewody Zachodniopomorskiego 2012-12-21 19:04
Obwieszczenie - Urząd Miasta Szczecin 2012-12-11 14:34
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie linii kablowej 15 kV na terenie części działki nr 212/93 położonej w obrębie geodezyjnym Lubczyna . 2012-12-11 11:46
Obwieszczenie - Zachodniopomorski Urząd Wojewodzki 2012-12-10 13:19
obwieszczenie -zawiadamia się że w dniu 07 grudnia 2012r. została wydana decyzja P-99 celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie torowiska tramwajowego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz kolizyjnym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym położonej przy al. Piastów (odcinek od pl. Szarych Szeregów przed skrzyżowanie z ul. Narutowicza - do posesji przy al. Piastów nr 43) w Szczecinie. 2012-12-10 10:26
obwieszczenie -zawiadamia się wydaniu decyzji celu publicznego P-97 z dnia 05 grudnia 2012r.dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej ( około 113mb PE 110 ) i sieci kanalizacji sanitarnej ( PVC 200 około 103 mb ) na terenie działek nr : 71 i 18/47 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka . 2012-12-06 11:28
obwieszczenie -zawiadamia się w dniu 03 grudnia 2012 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu błędu w wydanej decyzji celu publicznego P-92 z dnia 13 listopada 2012r. dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek :3,6,7/9, 5/4 ,5/8 położonych w obrębie nr 4002 Szczecin,17, 390/22, 390/20, 390/14, 390/11 położonych w obrębie 4003 Szczecin221/4, 222, 221/231, 221/48, 221/240, 221/239, 221/187, 221/230, 221/69, 221/47, 221/34, 221/64, 221/232, 213 położonych w obrębie geodezyjnym Załom . 2012-12-03 12:25
Obwieszczenie - zawiadamia, się że w dniu 13 listopada 2012r. inwestor przedłożył raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Rozbudowa istniejącego kurnika oraz budowa nowego kurnika, na terenie działki nr 127/6, położonej w obrębie geodezyjnym Modrzewie. 2012-12-03 12:24
Obwieszczenie- zawiadamia, się że w dniu 27 listopada 2012 r. została wydana decyzja Nr 30/ŚU/2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Radarowej nr 63 Inoujście - Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego na terenie działki nr 456 w obrębie geodezyjnym Komarowo. 2012-12-03 12:25
Obwieszczenie 2012-12-03 09:42
obwieszczenie -zawiadamia się o wydaniu decyzji celu publicznego P-96 z dnia 21 listopada 2012r. dla inwestycji polegającej na:budowie gazociągu do 0,5 MPa na terenie działek nr : 130/54, 20/4, 130/55 położonych w obrębie geodezyjnym Załom . 2012-11-29 14:21
obwieszczenie -zawiadamia się o wydaniu decyzji celu publicznego P-96 z dnia 21 listopada 2012r. dla inwestycji polegającej na:budowie gazociągu do 0,5 MPa na terenie działek nr : 130/54, 20/4, 130/55 położonych w obrębie geodezyjnym Załom . 2012-11-29 14:21
obwieszczenie -zawiadamia się wydaniu decyzji celu publicznego P-93 z dnia 08 listopada 2012r. dla inwestycji polegającej na : rozbudowie sieci elektroenergetycznej , która obejmuje :1.budowę stacji transformatorowej kontenerowej na terenie działki nr 15/10 w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie ,1.budowę stacji transformatorowej kontenerowej na terenie działki nr 348 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie,1.budowie stacji transformatorowej kontenerowej na terenie działki nr 34 położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie,1.budowę stacji transformatorowej kontenerowej na terenie działki nr 158/1 i 336 położonych w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie,1.demontaż stacji wieżowej zlokalizowanej na działce nr 11/7 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie ,1.budowę linii kablowej 15 kV na terenie działek nr: - obręb geodezyjny nr 1 w Goleniowie: 124, 34, 16,obręb geodezyjny nr 2 w Goleniowie: 694, 695, 204/1, 204/2, 336, 158/1, 650, 203, 247/6, 659, 663, 665, 657, 658, 246, 666, 667, 668, 670, 671, 352, 348, 672, 674, 27/5, 680, 681, 332/41, 682, 332/25, 322, 669, 258, 330/2, 68, 74/2, 683, 685, 72/2, 332/2, 697, 61obręb geodezyjny nr 6 w Goleniowie : 31, 28, 30, 32, 33, 74, 77/2, 83, 84, 78, 97, 98, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 27/9, 27/5, 66, 52, 68, 42, 36/3, 36/1, 36/2, 34, 15/5, 15/10, obręb geodezyjny nr 7 w Goleniowie: 1, 7, 8, 11/3, 32, 131/5, 131/4, 35/4, 37,1.budowę linii napowietrznej 15 kV na terenie działek nr: - obręb geodezyjny nr 6 w Goleniowie: 28, 32, 30, 31,1.budowę sieci rozdzielczej na terenie działek nr :obręb geodezyjny nr 6 w Goleniowie: 15/10, 15/7, 11/5, 11/7, 11/6,obręb geodezyjny nr 1 w Goleniowie : 124, 16, 34,obręb geodezyjny nr 2 w Goleniowie: 348, 671, 352, 668, 671, 247/6,1.budowę sieci kablowej oświetlenia ulic na terenie działek nr :obręb geodezyjny nr 2 w Goleniowie: 348, 671, 352, 668, 671, 247/6,obręb geodezyjny nr 1 w Goleniowie: 34, 16.,. 2012-11-29 11:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnicy 2012-11-28 11:25
obwieszczenie -zawiadamia się wydaniu decyzji celu publicznego P-94 z dnia 19 listopada 2012r. dla inwestycji polegającej na :przebudowie kanalizacji sanitarnej i budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr: 1/5, 1/6, 1/8, 1/9, 132/10, 166, 111, 263, 50,96, 371, 264, 132/9 położonych w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie . 2012-11-22 10:33
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 6 listopada 2012r. inwestor złożył uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika laguna do magazynowania koncentratu organicznego na potrzeby własne, na terenie działki nr 234/2, położonej w obrębie geodezyjnym Danowo. 2012-11-20 14:49
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przybudowie torowiska tramwajowego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz kolizyjnym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym położonej przy al. Piastów (odcinek od pl. Szarych Szeregów przed skrzyżowanie z ul. Narutowicza - do posesji przy al. Piastów nr 43) w Szczecinie wyłącznie na terenie działek nie objętych aktualnym planem zagospodarowania:Planowana inwestycja obejmuje działki :część działki nr 5/6 -(dr) z obrębu nr 1033 ? fragment działki objęty jest aktualnym miejscowym planem zagospodarowania pod nazwą ? Centrum ? Plac Odrodzenia?,działka nr 17/16 ? (dr) z obrębu nr 1033 ? śródmieście 33,działka nr 24 -(dr) z obrębu nr 1033 ? śródmieście 33 (teren położony w pasie drogowym ul. Jagiellońskiej ? za rozjazdy torowe przy skrzyżowaniu z al. Piastów),działka nr 6 - (dr) z obrębu nr 1034 ? śródmieście 34,działka nr 10/2 - (dr) z obrębu nr 1034 ? śródmieście 34 (teren położony w pasie drogowym al. Piastów),działka nr 1 - (dr) z obrębu nr 1042 ? śródmieście 42 (al. Piastów na odcinku od ul. Małkowskiego do posesji nr 43 nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast fragment od posesji nr 43 do ul. Narutowicza objęty jest planem o nazwie K.53). 2012-11-19 12:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnicy 2012-11-17 13:30
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej , która obejmuje :1.budowę stacji transformatorowej kontenerowej na terenie działki nr 1090/4 w obrębie geodezyjnym Modrzewie ,1.budowę linii kablowej 15 kV na terenie działek nr : 64/2, 66, 40/2, 124 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie, 1/1, 2 położonych w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie, 1086/22, 1090/4, 1090/5, 1090/6, 1092/3 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie,1.budowie sieci rozdzielczej kablowej 0,4 kV na terenie działek nr : 1090/4, 1090/5, 1090/6 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie, 1.budowę słupa linii napowietrznej 15 kV w miejsce istniejącego na terenie działek nr: 1090/6 i 1092/3 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie,5. demontaż stacji transformatorowej słupowej na terenie działki nr 1090/6 położonej w obrębie geodezyjnym Modrzewie. 2012-11-16 14:02
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie odcinka sieci wodociągowej ( około 200 mb PE 110 ) i sieci kanalizacji sanitarnej ( PVC 200 około 90 mb ) na terenie działek nr : 215/118, 215/39, 74/8 i 215/106 położonych w obrębie geodezyjnym Załom . 2012-11-13 14:21
obwieszczenie -zawiadamia się wydaniu decyzji celu publicznego P-92 z dnia 13 listopada 2012r. dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej , która obejmuje :1.budowę stacji transformatorowej kontenerowej na terenie działki nr 111 w obrębie geodezyjnym Załom ( w miejscu istniejącej stacji transformatorowej wieżowej ),1.demontaż stacji transformatorowych słupowych zlokalizowanych na działkach nr 142/3 i 78/9 położonych w obrębie geodezyjnym Załom,1.budowę linii kablowej 15 kV wraz z węzłem kablowym ( wyprowadzonej ze stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr 221/237) na terenie działek :221/237, 221/238, 221/232, 221/103, 221/27, 76, 73/5, 213, 78/2, 83, 387/5, 217, 100, 111, 106, 119/8, 137/27, 137/9, 137/8, 82, 135, 141/1, 121, 142/11, 145/1, 144/1, 131/73, 131/72, 130/62, 114/30, 114/1, 114/2, 114/3, 150/1, 150/2, 114/8, 148/1, 147/1, 146, 143położonych w obrębie geodezyjnym Załom,1.budowę sieci rozdzielczej kablowej 0,4kV( powiązanie z istniejącą siecią w miejscach likwidacji lub przebudowy stacji transformatorowych) na terenie działek nr: 221/238, 221232, 221/237, 221/103, 78/2, 213, 76, 221/27, 73/5, 221/54, 221/25, 80/2, 80/1, 219/15, 219/19, 219/23, 219/22, 219/17, 219/12, 219/11, 219/3, 83, 387/5, 136/3, 136/4, 136/5, 136/8, 217, 67, 66/4, 66/5, 116/1, 118/1, 215/104, 100, 111, 106, 119/8, 135, 137/27, 137/8, ,137/9, 82, 142/3, 142/11, 145/1, 144/1, 142/15, 143 położonych w obrębie geodezyjnym Załom oraz na terenie działki nr 387/8 położonej w obrębie geodezyjnym nr 4003 w Szczecinie,budowę sieci napowietrznej 0,4 kV wraz z siecią oświetlenia ulic i szafką kablową ( powiązanie z istniejącą siecią ) przez teren działek nr: 100, 111, 106, 142/11, 143, 145/1, 144/1 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. 2012-11-13 12:53
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 29 października 2012r. została wydana decyzja Nr 29/ŚU/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie zakładu produkcji nici do przędzenia dywanów Baltic Spinnig Sp. z o. o., w Łozienicy, ul. Prosta 33/35/37 działki nr 96/7, 96/8 i 96/8, obręb geodezyjny Łozienica 2012-11-08 14:53
Zawiadomienie - zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu ślusarskiego, zlokalizowanego na terenie działki nr 410/8 obręb geodezyjny Żółwia Błoć. 2012-11-08 10:02
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie i rozbudowę linii napowietrznej 110 kV relacji Załom ? Goleniów na terenie działek : 1.obręb geodezyjny Załom : 213, 221/41, 221/48, 221/231, 221/240, 221/179, 221/238, 221/27, 221/54, 73/11, 73/2, 220, 217, 215/103, 215/101, 229, 19/2, 54/7, 54/3, 54/4, 74/29, 74/8, 74/43, 74/12, 74/10, 100, 74/13, 74/11, 74/14, 74/37, 74/34, 74/5, 215/94, 215/95, 215/96, 215/117, 215/118, 215/124, 215/144, 215/64, 215/32, 215/85, 130/54, 215/17, 130/19, 130/55, 130/10, 20/6, 20/5, 20/7, 20/4, 20/8, 20/9, 130/62, 135, 155/1, 155/3, 155/5, 156/1, 157, 223, 163/2, 163/1, 163/3, 225/6, 225/7, 225/8, 225/16,1.obręb geodezyjny Pucice : 52/23, 357/2, 52/14, 52/15,1.obręb geodezyjny Kliniska Wielkie : 357/5, 212/5, 209/4, 208, 203/4, 329, 328/10, 189/6, 189/5, 189/11, 186, 184/3, 184/2, 183/14, 214/7, 214/1, 182, 181/6, 181/7, 181/8, 181/3, 281, 305, 141, 375/5, 375/1, 139/11, 139/6, 139/15, 126/8, 126/7, 126/6, 126/3, 113/1, 81/1, 81/5, 81/2, 105/15, 105/14, 105/5, 105/8, 105/9,1.obręb geodezyjny Rurzyca : 89, 85, 84/2, 84/1, 152, 71/22, 71/65, 71/19, 72/7, 72/8, 72/2, 53, 52/16, 52/17, 52/6, 52/5, 51/1, 50/1, 325/12, 325/14, 49/12, 48, 47/14, 47/13, 47/12, 46/4, 259/1, 323/10, 323/16, 44, 43, 42/6, 42/5, 42/4, 41/7, 374/31, 374/39, 374/26, 36/17, 36/18, 36/21, 305, 35, 26/1, 66/25, 66/1, 66/23, 23, 22/11, 22/12, 57/1, 57/9, 57/10, 20, 19/3, 18/5, 18/7, 17/3, 375/11, 375/10, 14/13, 15/6, 12, 376/6, 376/1, 9/2, 8/4, 7/2, 373/7, 3 /8, 3/9,1.obręb geodezyjny Dobroszyn : 35/7, 35/6, 35/12, 34, 33/14, 33/5, 33/6, 32/18, 32/19, 32/5, 32/6, 32/27, 31/3, 30, 29/2, 29/1, 39/2, 28, 27/12, 27/11, 26/10, 26/11, 26/13, 25, 21/14, 21/18, 21/12, 21/17, 21/19, 21/20, 221/17, 221/13, 221/8, 19/2, 19/7, 19/1, 18/4, 18/5, 18/14, 9/7, 9/4, 9/19, 9/18, 9/85, 9/86, 9/16, 9/15, 9/13, 9/12, 9/11, 9/84, 9/3, 8, 220/27, 220/7, 220/6, 6, 219/36, 219/54, 219/18, 38/1, 170/3, 44/10, 44/6, 44/7, 53, 43/4, 43/5, 43/2, 42/8, 42/7, 41/6, 41/10, 41/11, 41/7, 41/8, 41/2, 40/4, 40/5, 170/1, 169/1, 168/1, 90/3, 168/2, 139/2, 1381.obręb geodezyjny Nadleśnictwo Kliniska : 137, 136/2, 108/1, 3/4 , 3/3, 88/1, 89/5,1.obręb geodezyjny Łozienica : 103/7, 103/6, 103/8, 103/9, 103/12, 103/4, 103/2, 101, 55/4, 55/8, 55/7, 55/2, 84, 216/26, 216/21, 216/22, 216/20, 216/35, 216/39, 216/41, 216/12, 216/11, 216/10, 1224, 88/2, 88/3, 92/13, 92/49, 92/50, 92/52, 63/7, 1222, 49/4, 48/3, 20,1.obręb geodezyjny Krzewno : 48/2, 62/1, 47/1, 60/3, 61/2, 59, 58, 202, 57, 201, 56/3, 56/2, 56/1,1.obręb geodezyjny nr 10 w Goleniowie : 123/53, 123/55, 92, 93, 91, 90, 88/1, 85/46, 85/44, 85/45, 86, 42/15,obręb geodezyjny nr 9 w Goleniowie : 140, 138, 97, 100/4, 136, 100/2, 132/3, 133/1, 132/2, 102, 2012-11-07 12:40
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej ( około 113mb PE 110 ) i sieci kanalizacji sanitarnej ( PVC 200 około 103 mb ) na terenie działek nr : 71 i 18/47 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. 2012-10-31 12:10
obwieszczenie Prezdenta Miasta Szczecin 2012-10-30 14:21
obwieszczenie Prezdenta Miasta Szczecin 2012-10-30 14:20
Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania iż Burmistrz Gminy Goleniów wezwał Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.: Budowa linii napowietrznej 110 kV Załom - Goleniów w obrębie Rurzyca, Dobroszyn. 2012-10-29 14:58
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie kanalizacji sanitarnej i budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr: 1/5, 1/6, 1/8, 1/9, 132/10, 166, 111, 263, 50,96, 371, 264,132/9 położonych w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie. 2012-10-29 13:33
Obwieszczenie - zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ośmiu budynków jednorodzinnych mieszkalnych z pełną infrastrukturą w zabudowie wolnostojącej na terenie działek nr 29/40, 29/41, 29/42 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2012-10-29 12:37
OBWIESZCZENIE ? O przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów ? rozbudowa cmentarza komunalnego w Goleniowie ? O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Łozienica z przeznaczeniem pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Goleniowie 2012-10-29 09:03
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa na terenie działek nr : - 1/1 - obręb geodezyjny nr 6 w Goleniowie,124 ? obręb geodezyjny nr 1 w Goleniowie ,1086/1, 1086/3, 1086/4, 1086/6, 1086/10, 1086/22, 1086/23, 157/6, 157/4, 790/8, 791/4, 1047/14, 1047/17, 1091/2, 1091/4, 1091/3, 1092/4, 1092/6, 1092/5, 1093/3, 1094/4, 1172/47, 1170/2 ? obręb geodezyjny Modrzewie,9/1, 21/14, 31 położonych w obrębie geodezyjnym Inina,1223, 96/3 położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica . 2012-10-26 14:29
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego składającego się z: boiska do koszykówki, boiska do siatkówki, placu zabaw, drogi dojazdowej i parkingów na terenie działki nr 116/2 położonej w obrębie Załom, gmina Goleniów. 2012-10-25 14:22
Obwieszczenie 2012-10-24 21:15
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu do 0,5 MPa na terenie działek nr : 130/54, 20/4, 130/55 położonych w obrębie geodezyjnym Załom . 2012-10-24 12:17
obwieszczenie -zawiadamia się wydaniu decyzji celu publicznego P-90 z dnia 19 października 2012r. dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej ( około 25 mb ? 110 ), na terenie działki nr 265/10 położonej w Kliniskach . . 2012-10-23 12:14
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej , która obejmuje :1.budowę stacji transformatorowej kontenerowej na terenie działki nr 111 w obrębie geodezyjnym Załom ( w miejscu istniejącej stacji transformatorowej wieżowej ),1.demontaż stacji transformatorowych słupowych zlokalizowanych na działkach nr 142/3 i 78/9 położonych w obrębie geodezyjnym Załom, budowę linii kablowej 15 kV wraz z węzłem kablowym ( wyprowadzonej ze stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr 221/237) na terenie działek : 221/237, 221/238, 221/103, 21/232, 213, 76, 221/27, 221/54, 221/25, 391, 83, 217, 140/6, 387/4, 137/9, 137/8, 100, 111, 106, 119/1, 119/8, 135, 137/27, 108/7, 142/11, 143, 145/1, 142/15, 141/1, 114/3, 114/30, 135, 131/72, 131/73, 130/62, 114/1, 114/8, 150/1 położonych w obrębie geodezyjnym Załom,1.budowę sieci rozdzielczej kablowej 0,4kV( powiązanie z istniejącą siecią w miejscach likwidacji lub przebudowy stacji transformatorowych) na terenie działek nr:221/237, 221/238, 221/103, 21/232, 213, 78/2, 78/9, 76,73/5, 221/27, 221/54, 221/25, 391, 219/11, 83, 217, 116/1, 215/104, 67, 66/5, 66/4, 140/6, 387/4, 82, 137/9, 137/8, 215/88, 100, 111, 106, 119/1, 119/8, 135, 137/27, 137/14, 108/7, 142/11, 142/13, 143, 145/1, 142/15, 142/3, 141/1, 142/16, 121, 114/3, 114/30, 135, 131/72, 131/73, 130/62, 114/1, 114/8, 114/30 położonych w obrębie geodezyjnym Załom, budowę sieci napowietrznej 0,4 kV wraz z siecią oświetlenia ulic i szafką kablową ( powiązanie z istniejącą siecią ) przez teren działek nr: 100, 111, 106, 119/1, 142/11, 143, 145/1, 144/1, 142/13, 142/16 położonych w obrębie geodezyjnym Załom, 2012-10-22 12:51
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej , która obejmuje :1.budowę stacji transformatorowej słupowej w miejsce obecnie istniejącej na1.budowę linii kablowej 15 kV na terenie działek nr:obręb nr 1 w Goleniowie: 64/2,66,40/2, część 124 ( poza częścią działki nr 124 obręb nr 6 w Goleniowie : 1/1, 2,obręb Modrzewie : 1086/22, 1090/14, 1090/51.budowę sieci kablowej rozdzielczej 0,4 kV na terenie działki nr 1090/14 , 2012-10-18 15:20
Obwieszczenie - zawiadamia się, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch kurników na 50 tys. brojlerów (każdy), na terenie działek nr 70/1 i nr 70/2, położonych w obrębie geodezyjnym Kąty. 2012-10-18 14:16
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej , która obejmuje :1.budowę stacji transformatorowej kontenerowej na terenie działki nr 15/10 w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie ,1.budowę stacji transformatorowej kontenerowej na terenie działki nr 348 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie,1.budowie stacji transformatorowej kontenerowej na terenie działki nr 34 położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie,1.budowę stacji transformatorowej kontenerowej na terenie działki nr 158/1 i 336 położonych w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie,1.demontaż stacji wieżowej zlokalizowanej na działce nr 11/7 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie ,1.budowę linii kablowej 15 kV na terenie działek nr: obręb geodezyjny nr 1 w Goleniowie: 124, 34, 16, obręb geodezyjny nr 2 w Goleniowie: 694, 695, 204/1, 204/2, 336, 158/1, 650, 203, 247/6, 659, 663, 665, 657, 658, 246, 666, 667, 668, 670, 671, 352, 348, 672, 674, 27/5, 680, 681, 332/41, 682, 332/25, 322, 669, 258, 330/2, 68, 74/2, 683, 685, 72/2, 332/2, 697, 61, - obręb geodezyjny nr 6 w Goleniowie : 31, 28, 30, 32, 33, 74, 77/2, 83, 84, 78, 97, 98, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 27/9, 27/5, 66, 52, 68, 42, 36/3, 36/1, 36/2, 34, 15/5, 15/10- obręb geodezyjny nr 7 w Goleniowie: 1, 7, 8, 11/3, 32, 131/5, 131/4, 35/4, 37,1.budowę linii napowietrznej 15 kV na terenie działek nr obręb geodezyjny nr 6 w Goleniowie: 28, 32, 30, 31.,1.budowę sieci rozdzielczej na terenie działek nr : obręb geodezyjny nr 6 w Goleniowie: 15/10, 15/7, 11/5, 11/7, 11/6,obręb geodezyjny nr 1 w Goleniowie : 124, 16, 34,obręb geodezyjny nr 2 w Goleniowie: 348, 671, 352, 668, 671, 247/6,1.budowę sieci kablowej oświetlenia ulic na terenie działek nr :obręb geodezyjny nr 2 w Goleniowie: 348, 671, 352, 668, 671, 247/6,obręb geodezyjny nr 1 w Goleniowie: 34, 16. 2012-10-18 12:36
obwieszczenie -zawiadamia się o wydaniu decyzji celu publicznego P-89 z dnia 15 października 2012r. dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia do 0,5 MPa na terenie działki nr 56/2 i 154 położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie . 2012-10-17 10:24
obwieszczenie -zawiadamia się wydaniu decyzji celu publicznego P-88 z dnia 12 października 2012r. dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa ) na terenie działki nr 221/129 położonej w obrębie geodezyjnym Załom . . 2012-10-12 13:23
Obwieszczenie - zawiadamia się, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie zakładu produkcji nici do przędzenia dywanów Baltic Spinning Sp. z o. o. w Łozienicy przy ul. Prostej 33/35/37 działki numer 96/7, 96/8, 96/9, obręb geodezyjny Łozienica. 2012-10-11 13:51
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 26 września 2012r. zostało wydane postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ,,Wykonanie melioracji szczegółowych Komarowo"oraz ,,Odbudowa Kanału Jankowskiego w km 0+000 - 12+500 i Kanału Komorowskiego w km 0+000 3 +200". 2012-10-11 12:33
Obwieszczenie o wyłożeniu - Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta i gminy Goleniów 2012-10-10 15:54
obwieszczenie -zawiadamia się o wydaniu decyzji celu publicznego P-87 z dnia 25 września 2012r. dla inwestycji polegającej na budowie zmianie sposobu użytkowania obecnej sali gimnastycznej na salę pobytu dziennego w istniejącym budynku przedszkola na terenie działki nr 13 położonej w obrębie geodezyjnym nr 7 w Goleniowie . 2012-10-10 10:00
obwieszczenie -zawiadamia się o wydaniu decyzji celu publicznego P-86 z dnia 08 października 2012r. dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa ) na terenie działki nr 53/17 położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2012-10-09 14:57
Obwieszczenie- zawiadamia się, że w dniu 8 października 2012r. inwestor przedłożył raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 13/2, 13/3, 13/4,13/5 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2012-10-09 14:55
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 4 października 2012r. została wydana decyzja Nr 26/ŚU/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego: warsztatu samochodowego (dwustanowiskowego) wraz ze sklepem z częściami samochodowymi, oraz lokali użytkowych na 1 piętrze na terenie działki numer 221/12 położonych w obrębie geodezyjnym Załom przy ulicy Lubczyńskiej 1. 2012-10-09 11:31
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 4 października 2012r. została wydana decyzja Nr 27/ŚU/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydzieleniu w części istniejącej hali produkcyjnej powierzchni magazynowej (na nowo powstałym stropie konstrukcji stalowej) oraz wolnostojącej wiaty załadunkowej w zakładzie obróbki skór Norpol Sp. z o. o. w Łozienicy przy ulicy Granitowej 12, na terenie działek numer 29/4, 29/7, 216/25, położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica. 2012-10-09 11:27
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 3 października 2012r. złożono raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie budynkami rekreacji indywidualnej z funkcją mieszkalną, wolnostojące, parterowe z użytkowym poddaszem i z wbudowanym garażem na terenie działek o nr: 12/3, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, 12/12,12/13, 12/14, 12/15, 12/16, 12/17, 12/18, 12/19, 12/21, 12/22, 12/ 23, 12/24, 12/25, obręb Czarna Łąka. 2012-10-03 14:48
Obwieszczenie - zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii napowietrznej 110 kV Załom ? Goleniów na terenie działek numer: 84/1, 152, 71/72, 71/73, 71/66, 90, 91, 324, 163, 221, 220/1, 308, 294, 297/1, 296/1, 295, 293, 292, 283, 282, 315/1, 316/1, 279/3, 279/4, 279/2, 278, 277, 276, 275, 274, 273, 262, 261, 250, 247/1, 246/1, 245/1 245/2, 244, 243, 242, 241, 240, 320, 238, 321, 236, 235, 234/2, 234/1,233, 232, obręb Rurzyca, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 4,102, 101, 100, 99, 98, 96, 95, 200/3, 94, 125, 124, 123, 122, 89, 88/3, 88/2, 86, 84, 4/7, 4/6, 4/5, 4/4, 4/2, 127/4, 41/4, 41/5, 41/10 obręb Dobroszyn. 2012-10-02 09:26
obwieszczenie - zawiadamia się o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2012-09-28 13:03
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia do 0,5 MPa na terenie działki nr 56/2 i 154 położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. 2012-09-26 14:42
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2012-09-26 10:04
Obwieszczenie- zawiadamia się, że w dniu 17 lipca 2012r i 20 września 2012r. inwestor złożył uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Radarowej nr 63 Inoujście - Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego na terenie działki nr 456 w obrębie geodezyjnym Komarowo. 2012-09-25 14:13
Obwieszczenie -zawiadamia się, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego: warsztatu samochodowego (dwustanowiskowego) wraz ze sklepem z częściami samochodowymi, oraz lokali użytkowych na 1 piętrze na terenie działki numer 221/12 położonych w obrębie geodezyjnym Załom przy ulicy Lubczyńskiej 1. 2012-09-25 14:08
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zmianie sposobu użytkowania obecnej sali gimnastycznej na salę pobytu dziennego w istniejącym budynku przedszkola na terenie działki nr 13 położonej w obrębie geodezyjnym nr 7 w Goleniowie . 2012-09-25 13:56
obwieszczenie -zawiadamia się o wydaniu decyzji celu publicznego P-84 z dnia 21 września 2012r. dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej ( około 152mb ? 110 ) i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ( ? 90 około 147 mb ) i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ( ? 200 około 5mb) na terenie działek nr : 81 i 54 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna . 2012-09-25 10:21
obwieszczenie -zawiadamia się o wydaniu decyzji celu publicznego P-83 z dnia 19 września 2012r. dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV nn i złącza kablowo ? pomiarowego w działkach nr 117/42, 64, 50/2, 117/24, 117/35, 117/10 położonych w obrębie geodezyjnym Budno . 2012-09-25 09:47
obwieszczenie -zawiadamia się wydaniu decyzji celu publicznego P-82 z dnia 19 września 2012r. dla inwestycji polegającej na : budowie miejskiego punktu zbiórki odpadów problemowych na terenie działki nr 54/6 położonej w obrębie geodezyjnym 4043 i wykonaniu dojazdu na terenie działki nr 4/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 4019 miasta Szczecin.. 2012-09-25 08:35
Obwieszczenie- zawiadamia się, że w dniu 17 września 2012r. zostało wydane postanowienie prostujące oczywistą pomyłkę w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 28/ŚU/2011 z dnia 26 września 2011r. wydanej dla inwestycji polegającej na: przebudowie linii 110kV Załom ? Goleniów. 2012-09-24 15:23
obwieszczenie Prezdenta Miasta Szczecin 2012-09-20 14:21
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek :3,6,7/9, 5/4 ,5/8 położonych w obrębie nr 4002 Szczecin,17, 390/22, 390/20, 390/14, 390/11 położonych w obrębie 4003 Szczecin 221/4, 222, 221/231, 221/48, 221/240, 221/239, 221/187, 221/230, 221/69, 221/47, 221/34, 221/64, 221/232, 213 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. 2012-09-20 12:03
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa ) na terenie działki nr 53/17 położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2012-09-14 15:23
owieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2012-09-14 14:27
owieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2012-09-14 14:26
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 14 września 2012r. została wydana decyzja Nr 25/ŚU/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa nowego mostu na rzece Ina wraz z budową dróg dojazdowych ciągów komunikacyjnych i infrastrukturą techniczną w miejscowości Goleniów?. 2012-09-14 14:13
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa ) na terenie działki nr 221/129 położonej w obrębie geodezyjnym Załom. 2012-09-14 12:02
Obwieszczenie 2012-09-11 22:50
Obwieszczenie - zawiadamia się , że w dniu 10 września 2012r. inwestor złożył raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika laguna do magazynowania koncentratu organicznego na potrzeby własne na działce nr 234/2 w obrębie geodezyjnym Danowo, w gminie Goleniów. 2012-09-11 15:10
obwieszczenie -zawiadamia się o wydaniu decyzji celu publicznego P-74 z dnia 30 sierpnia 2012r. dla inwestycji polegającej nabudowie odcinka sieci wodociągowej ( około 263 mb ? 110 ) , sieci kanalizacji sanitarnej ( około 704 mb ) na terenie działek nr : 106, 36/1, 120, 121, 123, 122/1, 122/4 położonych w obrębie geodezyjnym Żdzary oraz budowie przepompowni ścieków wraz z zasileniem energetycznym na terenie działek nr 122/1 i 122/4 położonych w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2012-09-11 09:41
obwieszczenie -zawiadamia się o wydaniu decyzji celu publicznego P-80 z dnia 05 września 2012r. dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej ( około 230 mb ? 110 ) i sieci kanalizacji sanitarnej ( około 240 mb ) na terenie działek nr : 29/3 i 30/6 położonych w obrębie geodezyjnym Budno. 2012-09-10 10:27
obwieszczenie -zawiadamia się o wydaniu decyzji celu publicznego P-75 z dnia 30 sierpnia 2012r. dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia do 0,5 MPa na terenie działki nr 56/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. 2012-09-07 13:06
obwieszczenie -zawiadamia się o wydaniu decyzji celu publicznego P-76 z dnia 30 sierpnia 2012r. dla inwestycji polegającej na: budowa doziemnej linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 348, 247/6, 668, 667, 666 położonych w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie. 2012-09-07 10:32
obwieszczenie -zawiadamia się o wydaniu decyzji celu publicznego P-78 z dnia 30 sierpnia 2012r. dla inwestycji polegającej na:budowie linii kablowej nn 0,4 kV ( od istniejącego złącza kablowego w dz.nr 32/3) i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr 32/3 i 341/25 położonej w obrębie geodezyjnym Marszewo . 2012-09-07 09:37
Obwieszczenie - zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej o powierzchni ok. 3000 m2 , w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych zakrętek kontaktowych/ montaż dodatkowej linii produkcyjnej zakrętek kontaktowych/ usprawnienie procesu produkcyjno-magazynowego/ montaż linii produkcyjnej do wytwarzania masy uszczelkowej, na terenie działki numer 48 położonej w obrębie geodezyjnym numer 9 w Goleniowie przy ulicy Maszewskiej 20. 2012-09-06 15:26
Obwieszczenie - zawiadamia, że w dniu 5 września 2012r. inwestor złożył uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kurników na terenie działek nr 70/1 i nr 70/2, położonych w obrębie geodezyjnym Kąty. 2012-09-06 15:23
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 4 września 2012r. została wydana decyzja Nr 24/ŚU/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na terenie działki nr 65/4, położonej w obrębie geodezyjnym Bolesławice. 2012-09-06 15:21
obwieszczenie -zawiadamia się o wydaniu decyzji celu publicznego P-79 z dnia 30 sierpnia 2012r. dla inwestycji polegającej na:budowie linii kablowej 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych na terenie działek nr : 148,193/12 i 196/13 położonych w obrębie geodezyjnym Miękowo. 2012-09-06 15:11
obwieszczenie -zawiadamia się o wydaniu decyzji celu publicznego P-81 z dnia 06 września 2012r. dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa ) na terenie działek nr : 149/2, 149/1, 150/2, 150/1, 114/8, 148/1 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. 2012-09-06 14:32
obwieszczenie -zawiadamia się o wydaniu decyzji celu publicznego P-73 z dnia 27 sierpnia 2012r. dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 15 kV od km. 19,140 linii kolejowej 401 Szczecin Dąbie ? Świnoujście do projektowanej stacji transformatorowej w Łozienicy na terenie działek nr : 10/6, 86/12 położonych w obrębie geodezyjnym Nadleśnictwo Kliniska i działek nr : 85, 216/14, 216/41, 216/39 położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica. 2012-09-06 12:03
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji lokalizacji celu publicznego P-72 z dnia 27 sierpnia 2012 r. na rzecz inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej (około 380 mb ? 110) na terenie działek nr: 438/1 i 269/4 położonych w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2012-09-04 14:08
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji lokalizacji celu publicznego P-71 z dnia 27 sierpnia 2012 r. na rzecz inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV, złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr : 362, 56/2, 157 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. 2012-09-04 14:07
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej ( około 25 mb ? 110 ), na terenie działki nr 265/10 położonej w Kliniskach. 2012-08-31 12:22
obwieszczenie -zawiadamia się wydaniu decyzji celu publicznego P-70 z dnia 27 sierpnia 2012r. dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku ośrodka edukacji przyrodniczo-leśnej Nadleśnictwa Kliniska na terenie działki nr 326 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie . 2012-08-29 11:15
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji lokalizacji celu publicznego P-69 z dnia 27 sierpnia 2012 r. na rzecz inwestycji polegającej na budowie zagrody konika polskiego wraz z niezbędną infrastrukturą : ogrodzenie, taras widokowy, poidło na terenie działki nr 226 położonej w obrębie geodezyjnym Bącznik. 2012-08-29 10:30
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 28 sierpnia 2012r. została wydana decyzja Nr 23/ŚU/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa bazy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Goleniowie przy ul. Maszewskiej, działki numer 198/2 i 49/2 w obrębie geodezyjnym nr 9 Miasta Goleniów. 2012-08-28 14:36
Obwieszczenie - zawiadamia, się że w dniu 24 sierpnia 2012r. została wydana decyzja Nr 22/ŚU/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bazy transportowej, stacji paliw, myjni samochodowej oraz placu manewrowego z parkingami na samochody ciężarowe, na terenie działki nr 75 położonej w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Goleniów. 2012-08-28 14:30
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji lokalizacji celu publicznego P-68 z dnia 27 sierpnia 2012 r. na rzecz inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5 Mpa) na terenie działek nr 213, 221/232, 221/231, 221/240, 221/179, 221/81, 221/84, 221/238, 221/103 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. 2012-08-28 14:24
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej ( około 152mb ? 110 ) i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ( ? 90 około 147 mb ) i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ( ? 200 około 5mb) na terenie działek nr : 81 i 54 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna . 2012-08-28 09:21
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV nn i złącza kablowo ? pomiarowego w działkach nr 117/42, 64, 50/2, 117/24, 117/35, 117/10 położonych w obrębie geodezyjnym Budno. 2012-08-28 08:32
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie miejskiego punktu zbiorki odpadów problemowych na terenie działki nr 54/6 położonej w obrębie geodezyjnym 4043 miasta Szczecin i wykonaniu dojazdu na terenie działki nr 4/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 4019 miasta Szczecin. 2012-08-27 15:02
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej NEGATYWNEJ decyzji lokalizacji celu publicznego P-65 z dnia 01 sierpnia 2012 r. na rzecz inwestycji polegającej na budowie budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 23/3, 32/3, 341/25 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo i przyłączeniu planowanej inwestycji do istniejącej sieci transformatorowej nasłupowej zlokalizowanej na terenie działki nr 23/3 położonej w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2012-08-27 09:50
obwieszczenie -zawiadamia się wydaniu decyzji celu publicznego P-64 z dnia 31 lipca 2012r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej 110 PE ( około 100 mb) na terenie działek nr 396/1, 138/1, 144 położonych w obrębie geodezyjnym Komarowo . 2012-08-24 10:03
obwieszczenie -zawiadamia się o wydaniu decyzji P-66 celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej o długości ok. 190 m na terenie działki nr 15/1 położonej w obrębie geodezyjnym Stawno. 2012-08-23 14:17
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 17 sierpnia 2012r. została wydana decyzja Nr 21/ŚU/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat samochodowy, Bolechowo, działka nr 187/7. 2012-08-22 15:37
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2012-08-22 15:32
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2012-08-22 15:32
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2012-08-22 15:29
obwieszczenie -zawiadamia się wydaniu decyzji celu publicznego P-67 z dnia 14 sierpnia 2012r. dla inwestycji polegającej na budowie rozbudowie sieci elektroenergetycznej tj: budowa słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV na terenie działki nr 90 położonej w obrębie geodezyjnym Rurzyca , budowa linii kablowej 15 kV i kablowej sieci rozdzielczej na terenie działek nr: 35/12 i 36 położonych w obrębie geodezyjnym Dobroszyn . 2012-08-21 14:12
OBWIESZCZENIE - zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 13/2, 13/3, 13/4,13/5 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2012-08-14 13:30
Obwieszczenie -zawiadamia, że w dniu 3 sierpnia 2012r. została wydana decyzja Nr 20/ŚU/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hal magazynowych nr 4 i nr 5 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie przedsiębiorstwa Weber Polska Sp. z .o. o. w Łozienicy, przy ul. Produkcyjnej 5, działki nr 216/16, 216/17, obręb geodezyjny Łozienica. 2012-08-08 15:20
Zawiadomienie - zawiadamia się, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej na działce nr 65/4, obręb Bolesławice. 2012-08-03 14:53
Zawiadomienie - zawiadamia się, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bazy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Maszewskiej , dz. nr 198/2, 49/2, obręb Goleniów 9. 2012-08-03 14:43
Obwieszczenie - zawiadamia, się że w dniu 2 sierpnia 2012r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie miejsca usytuowania komory stacji uzdatniania wody ? rozbiórka starej Stacji Uzdatniania Wody na terenie działki nr 122/3 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2012-08-08 07:34
OBWIESZCZENIE-zawiadamia, się że w dniu 1 sierpnia 2012r. została wydana decyzja Nr 18/ŚU/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi nr 112, odcinek od miejscowości Krępsko do miejscowości Kąty, działka numer 231/3, obręb geodezyjny Kąty. 2012-08-02 10:55
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie doziemnej linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 348, 247/6, 668, 667, 666 położonych w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie . 2012-07-31 13:37
obwieszczenie -zawiadamia się wydaniu decyzji celu publicznego P-63 z dnia 31 lipca 2012r. dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV nn i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 197/2 i 284 położonych w obrębie geodezyjnym Komarowo . 2012-07-31 11:27
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie linii kablowej 15 kV od km. 19,140 linii kolejowej 401 Szczecin Dąbie ? Świnoujście do projektowanej stacji transformatorowej w Łozienicy na terenie działek nr : 10/6, 86/12 położonych w obrębie geodezyjnym Nadleśnictwo Kliniska i działek nr : 85, 216/14, 216/41, 216/39 położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica. 2012-07-30 14:43
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania budowie zagrody konika polskiego wraz z niezbędną infrastrukturą : ogrodzenie , taras widokowy , poidło na terenie działki nr 226 położonej w obrębie geodezyjnym Bącznik . administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: 2012-07-30 13:50
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:rozbudowie budynku ośrodka edukacji przyrodniczo-leśnej Nadleśnictwa Kliniska na terenie działki nr 326 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2012-07-30 12:19
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa ) na terenie działek nr : 149/2, 149/1, 150/2, 150/1, 114/8, 148/1 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. 2012-07-30 10:24
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej ( około 230 mb ? 110 ) i sieci kanalizacji sanitarnej ( około 240 mb ) na terenie działek nr : 29/3 i 30/6 położonych w obrębie geodezyjnym Budno. 2012-08-01 10:50
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 27 lipca 2012r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 13/2 ? 13/5, położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna 2012-07-27 15:20
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 25 lipca 2012r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni wierconej do użytku zwykłego (w ramach budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego) na ternie działki nr 221/122, położonej w obrębie geodezyjnym Załom, przy ulicy Domowej 26. 2012-07-27 15:14
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa ) na terenie działek nr : 213,221/232, 221/231, 221/240, 221/179, 221/81, 221/84, 221/238, 221/103 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. 2012-07-27 14:32
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia do 0,5 MPa na terenie działki nr 56/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie . 2012-07-27 13:59
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie linii kablowej nn 0,4 kV ( od istniejącego złącza kablowego w dz.nr 32/3) i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr 32/3 i 341/25 położonej w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2012-07-27 13:43
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych na terenie działek nr : 148, 193/12 i 196/13 położonych w obrębie geodezyjnym Miękowo . 2012-07-27 12:35
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie słupa linii napowietrznej 15 kV ( w linii istniejących przewodów ) i doziemnej linii kablowej SN 15 kV na terenie działki nr 47/2 położonej w obrębie geodezyjnym Łaniewo. 2012-07-27 11:50
obwieszczenie -zawiadamia się że w dniu 26 lipca 2012r. została wydana decyzja P-62 celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działki nr 96 położonej w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. 2012-07-27 10:14
obwieszczenie -zawiadamia się wydaniu decyzji celu publicznego P-60 z dnia 26 lipca 2012r. dla inwestycji polegającej na:budowie masztu stalowego o wysokości do 10 m na terenie części działki nr 73/1 położonej w obrębie geodezyjnym 2009 w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 . 2012-07-27 10:10
obwieszczenie -zawiadamia się że w dniu 26 lipca 2012r. została wydana decyzja P-61 celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie linii kablowej nn 0,4kV i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr 225,128,255 położonych w obrębie geodezyjnym Komarowo. 2012-07-26 13:40
Obwieszczenie - zawiadamiam, że w dniu 19 lipca 2012r. inwestor dostarczył raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą budowa nowego mostu na rzece Ina wraz z budową dróg dojazdowych, ciągów komunikacyjnych i infrastrukturą techniczną w miejscowości Goleniów. dostarczył raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą budowa nowego mostu na rzece Ina wraz z budową dróg dojazdowych, ciągów komunikacyjnych i infrastrukturą techniczną w miejscowości Goleniów. 2012-07-24 14:56
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej ( około 380 mb ? 110 ) na terenie działek nr : 438/1 i 269/4 położonych w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2012-07-20 12:44
obwieszczenie -zawiadamia się wydaniu decyzji P-56 umarzająca postępowanie administracyjne dot. celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej tj. budowa słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV na terenie działki nr 5 położonej w obrębie geodezyjnym Rurzyca,budowa linii napowietrznej 15 kV na terenie działki nr 35/12 położonej w obrębie geodezyjnym Dobroszyn ,budowa linii kablowej 0,4 kV na terenie działek nr : 35/12, 34, 33/14, 36, 116, 66 położonych w obrębie geodezyjnym Dobroszyn i na terenie działki nr 90 położonej w obrębie geodezyjnym Rurzyca, . 2012-07-19 13:36
obwieszczenie -zawiadamia się wydaniu decyzji P-44 umarzającej postępowanie administracyjne dot. celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia - do 0,5 MPa na terenie działek nr : - 1/1 - obręb geodezyjny nr 6 w Goleniowie,40/2, 124 ? obręb geodezyjny nr 1 w Goleniowie , część 789/16 , część 789/14, 158/2, część 157/6 , 157/4, 790/8, 791/4, 1047/14, 1047/17, 1091/2, 1091/4, 1091/3, 1092/4, 1092/6, 1092/5, 1093/3, 1094/4, 1172/47, 1170/2 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie,9/1, 21/14, 31 położonych w obrębie geodezyjnym Inina, 1223, 96/3 położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica . . 2012-07-19 13:29
obwieszczenie -zawiadamia się wydaniu decyzji celu publicznego P-59 z dnia 19 lipca 2012r. dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia gabinetu logopedycznego i lokalu mieszkalnego na salę zabaw wraz z przebudową wewnętrzną w istniejącym budynku przedszkola zlokalizowanego na terenie działki nr 427 położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie . 2012-07-19 13:25
obwieszczenie -zawiadamia się wydaniu decyzji celu publicznego P-58 z dnia 18 lipca 2012r. dla inwestycji polegającej na: budowie 2 masztów stalowych o wysokości do 10 m na terenie części działki nr 120/14 położonej w obrębie 4144 w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 . 2012-07-19 13:22
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej ( około 263 mb ? 110 ) , sieci kanalizacji sanitarnej ( około 704 mb ) na terenie działek nr : 106, 36/1, 120, 121, 123, 122/1, 122/4 położonych w obrębie geodezyjnym Żdżary oraz budowie przepompowni ścieków wraz z zasileniem energetycznym na terenie działek nr 122/1 i 122/4 położonych w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2012-07-18 12:34
Obwieszczenie - zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie budynkami rekreacji indywidualnej z funkcją mieszkalną wolnostojące, parterowe z użytkowym poddaszem i z wbudowanym garażem na terenie działek o numerach: 12/3, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, 12/12, 12/13, 12/14, 12/15, 12/16, 12/17, 12/18, 12/19, 12/21, 12/22, 12/23, 12/24, 12/25, obręb Czarna Łąka. 2012-07-16 15:34
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydzieleniu w części istniejącej hali produkcyjnej powierzchni magazynowej (na nowo-projektowanym stropie konstrukcji stalowej) w zakładzie obróbki skór Norpol Sp. z o. o. w Łozienicy przy ul. Granitowej 12, na terenie działek nr 29/4, 29/7, 216/25 położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica. 2012-07-16 13:21
Obwieszczeni Wojewody Zachodniopomorskiego 2012-07-13 20:19
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie linii kablowej 0,4 kV , złączy kablowo - pomiarowych na terenie działek nr : 362, 56/2, 157 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. . 2012-07-13 14:04
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji odmowawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie linii kablowej nn 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych w działce nr 23/3, 32/3, 341/25 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo i przyłączeniu planowanej inwestycji do istniejącej stacji transformatorowej nasłupowej zlokalizowanej na terenie działki nr 23/3 położonej w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2012-07-13 08:50
obwieszczenie -zawiadamia się że w dniu 12 lipca 2012r. została wydana decyzja P-57 celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowa kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej w Tanowie, działka nr 202/9 obręb Tanowo. 2012-07-12 11:06
OBWIESZCZENIEo zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębach ewidencyjnych nr 3 miasta Goleniowa i Kliniska Wielkie. 2012-07-12 10:47
obwieszczenie -zawiadamia się że w dniu 05 lipca 2012r. została wydana decyzja P-54 celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie odcinka sieci wodociągowej ( do 280 m ) i sieci kanalizacji sanitarnej ( do 270 m ) na terenie działek nr 91 i 81/25 położonych w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2012-07-11 13:37
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej o długości ok. 190 m na terenie działki nr 15/1 położonej w obrębie geodezyjnym Stawno. 2012-07-10 15:12
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji lokalizacji celu publicznego P-55 z dnia 06 lipca 2012 r. na rzecz inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa na terenie działek nr : 374/18, 374/19 i 374/39 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2012-07-10 11:24
Obwieszczenie - zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie zakładu produkcji nici do przędzenia dywanów Baltic Spinning Sp. z o. o. w Łozienicy przy ul. Prostej 33/35/37 działki numer 96/7, 96/8 i 96/9, obręb geodezyjny Łozienica. 2012-07-09 10:42
OBWIESZCZENIE- zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego: warsztatu samochodowego (dwustanowiskowego) wraz ze sklepem z częściami samochodowymi, oraz lokali użytkowych na 1 piętrze na terenie działki numer 221/12 położonych w obrębie geodezyjnym Załom przy ulicy Lubczyńskiej 1. 2012-07-09 10:33
Obwieszczenie 2012-07-05 19:51
obwieszczenie -zawiadamia się wydaniu decyzji celu publicznego P-53 z dnia 03 lipca 2012r. dla inwestycji polegającej na budowie dwóch zbiorników retencyjnych o powierzchni do 0,60 ha oraz do 6,0 ha, wykonaniu budowli hydrotechnicznych o wysokości piętrzenia do 1 ,6 m tj. wykonanie przepustów z piętrzeniem i zastawek oraz modernizacji i przebudowie przepustów pod drogami ( leśnymi i publicznymi ) w ramach przedsięwzięcia pod nazwą ? poprawa warunków wodnych i renaturyzacja siedlisk w oddz. 751-757 poprzez budowę systemu zastawek i zbiorników retencyjnych? na terenie działek : nr: 751/6, 752, 753 położonych w obrębie geodezyjnym Miękowo, nr :768/2, 767/2, 741/6 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary, nr : 266, 754/2, 755/2, 756/3, 742/4, 757/1, 757/2, 758, 759 położonych w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2012-07-05 12:56
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia gabinetu logopedycznego i lokalu mieszkalnego na salę zabaw wraz z przebudową wewnętrzną w istniejącym budynku przedszkola zlokalizowanego na terenie działki nr 427 położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie . 2012-07-04 12:53
obwieszczenie -zawiadamia się wydaniu decyzji celu publicznego P-52 z dnia 29 czerwca 2012r. dla inwestycji polegającej na budowie słupa w linii napowietrznej 15 kV ( dz. nr 15/1 ) wraz z zejściem kablowym, budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV ( dz. nr 7/1) , budowie linii kablowych 15 i 0,4 kV, złączy kablowych oraz budowa 2 słupów na trasie istniejącej linii energetycznej ( dz. nr 181/4 i 180/5 ) na terenie działek nr : 6,7/1,10,15/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stawno, 171, 172,174,180/5,181/4 położonych w obrębie geodezyjnym Tarnówko. 2012-07-04 11:12
obwieszczenie -zawiadamia się że w dniu 20 czerwca 2012r. została wydana decyzja P-51 zmieniająca decyzję celu publicznego P-111 z dnia 19 grudnia 2011r. dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie części działki nr 59/24 położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. 2012-06-27 11:14
obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 15/ŚU/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie istniejącej Stacji Paliw PKN ORLEN nr 658 w Goleniowie na terenie działki nr 120, obręb geodezyjny nr 7 miasta Goleniów wraz z częścią działek nr 7, nr 20, nr 90, nr 119 i nr 121 (przebudowa zjazdów i układu komunikacyjnego), położonych w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Goleniów. 2012-06-25 13:13
Zawiadomienie 2012-06-25 07:42
Obwieszczenie 2012-06-25 07:41
obwieszczenie -o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi nr 112 odc Krępsko ? Kąty .dz. nr 231/3 obręb Kąty. 2012-06-22 15:07
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie sieci wodociągowej 110 PE ( około 100 mb) na terenie działek nr 396/1, 138/1, 144 położonych w obrębie geodezyjnym Komarowo . 2012-06-22 14:32
Obwieszczenie -zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:zmianie miejsca usytuowania komory stacji uzdatniania wody ? rozbiórka starej Stacji Uzdatniania Wody na terenie działki nr 122/3 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2012-06-22 13:00
obwieszczenie - zawiadamia, sie że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn:?Wykonanie melioracji szczegółowych Komarowo? oraz ?Odbudowa Kanału Jankowskiego w km 0+000 - 12+500 i Kanału Komorowskiego w km 0+000 ? 3 +200?. 2012-06-22 13:33
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działki nr 96 położonej w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. 2012-06-22 11:50
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4kV i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr 225,128,255 położonych w obrębie geodezyjnym Komarowo . 2012-06-22 10:02
Obwieszczenie - zawiadamia się o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie hal magazynowych nr 4 i nr 5 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie przedsiębiorstwa Weber Polska Sp. z o.o. w Łozienicy, przy ul. Produkcyjnej 5, działki nr 216/16, 216/17, obręb geodezyjny Łozienica. 2012-06-21 14:33
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej w Tanowie, działka nr 202/9 obręb Tanowo. 2012-06-20 14:57
obwieszczenie -zawiadamia się wydaniu decyzji celu publicznego P-48 z dnia 05 czerwca 2012r. dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na terenie działek nr 130/15 i 104/16 położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. 2012-06-20 11:28
obwieszczenie -zawiadamia się wydaniu decyzji celu publicznego P-49 z dnia 18 czerwca 2012r. dla inwestycji polegającej na budowie niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Iny i jej dopływów ? budowie przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ na terenie działek nr 92/2 (poza obszarem o znaczonym symbolem Ls), 98 i 99 położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie . 2012-06-20 11:23
obwieszczenie -zawiadamia się wydaniu decyzji celu publicznego P-46 z dnia 05 czerwca 2012r. dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 468/23 położonej w obrębie geodezyjnym Ciechno. 2012-06-20 08:47
obwieszczenie -zawiadamia się wydaniu decyzji celu publicznego P-45 z dnia 05 czerwca 2012r. dla inwestycji polegającej nabudowie linii kablowej 0,4kV i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działki nr 193/1 położonej w obrębie geodezyjnym Lubczyna . 2012-06-20 08:41
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie 2 masztów stalowych o wysokości do 10 m na terenie części działki nr 120/14 położonej w obrębie 4144 w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 . 2012-06-13 12:45
obwieszczenie -zawiadamia się o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany decyzji P-101 z dnia 16 listopada 2011r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie budynku socjalno-biurowego z pomieszczeniami warsztatowymi, garażami dla samochodów ciężarowych i samochodów osobowych oraz infrastruktury technicznej i drogowej na terenie działki nr 31 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie. 2012-06-11 14:33
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie masztu stalowego o wysokości do 10 m na terenie części działki nr 73/1 położonej w obrębie geodezyjnym 2009 w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. 2012-06-08 14:04
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV nn i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 197/2 i 284 położonych w obrębie geodezyjnym Komarowo. 2012-06-06 12:16
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji lokalizacji celu publicznego P-42 z dnia 01 czerwca 2012r. na rzecz inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa na terenie działek nr 18/47, 69, 71 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. 2012-06-05 12:10
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji lokalizacji celu publicznego P-39 z dnia 23 maja 2012r. na rzecz inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części działek nr : 197/2 i 284 położonych w obrębie geodezyjnym Komarowo. 2012-06-05 12:08
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie odcinka sieci wodociągowej ( do 280 m ) i sieci kanalizacji sanitarnej ( do 270 m ) na terenie działek nr 91 i 81/25 położonych w obrębie geodezyjnym Żdzary . 2012-06-01 14:35
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej Stacji Paliw PKN ORLEN nr 658 w Goleniowie na terenie działki nr 120, obręb geodezyjny nr 7 miasta Goleniów wraz z częścią działek nr 7, nr 20, nr 90, nr 119 i nr 121 (przebudowa zjazdów i układu komunikacyjnego), położonych w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Goleniów. 2012-06-01 14:05
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji lokalizacji celu publicznego P-41 z dnia 24 maja 2012r. na rzecz inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 200 mb i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 275 mb na terenie działek nr : 213, 221/232, 221/129 i 221/238 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. 2012-05-31 12:38
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji lokalizacji celu publicznego P-40 z dnia 23 maja 2012r. na rzecz inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa na terenie działek nr: 46/19 i 20 położonych w obrębie geodezyjnym Pucice. 2012-05-29 12:00
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Iny i jej dopływów ? budowie przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ na terenie działek nr 92/2(poza obszarem o znaczonym symbolem Ls), 98 i 99 położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie . 2012-05-28 15:13
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie słupa w linii napowietrznej 15 kV ( dz. nr 15/1 ) wraz z zejściem kablowym , budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV ( dz. nr 7/1) , budowie linii kablowych 15 i 0,4 kV , złączy kablowych oraz budowa 2 słupów na trasie istniejącej linii energetycznej ( dz. nr 181/4 i 180/5 ) na terenie działek nr : 6,7/1,10,15/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stawno, 171, 172,174,180/5,181/4 położonych w obrębie geodezyjnym Tarnówko. 2012-05-25 13:02
Obwieszczenie - zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 13/ŚU/2012r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie zakładu produkcji nici do przędzenia dywanów Baltic Spinning Sp. z .o. o. w Łozienicy, ul. Prosta 33/35/37. 2012-05-25 12:49
Obwieszczenie - zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkującego łopaty śmigieł turbin wiatrowych (uruchomienie innowacyjnego zautomatyzowanego procesu produkującego łopaty śmigieł turbin wiatrowych), na terenie działek nr 4/16 i 4/15 (powstałych z podziału działki nr 4/3), położonej w obrębie geodezyjnym Łozienica, w związku z budową malarni z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną na terenie zakładu LM Wind Power Blades (Poland) Sp. z o. o. 2012-05-25 12:47
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji lokalizacji celu publicznego P-38 z dnia 23 maja 2012r. na rzecz inwestycji polegającej na budowie gazociągu do 0,5 Mpa na terenie działek nr : 41/6, 41/3, 38/1 położonych w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. 2012-05-25 10:14
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Radarowej nr 63 Inoujście - Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego na terenie działki nr 456 w obrębie geodezyjnym Komarowo. 2012-05-17 09:19
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji lokalizacji celu publicznego P-33 z dnia 11 maja 2012r. na rzecz inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nn 0,4 kV, złączy kablowo ? pomiarowych 0,4 kV oraz stacji transformatorowej słupowej na terenie działek nr : 47/11, 47/12, 47/4, 47/10 położonych w obrębie geodezyjnym Łaniewo. 2012-05-15 10:09
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji lokalizacji celu publicznego P-36 z dnia 14 maja 2012r. na rzecz inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych ba terenie działek nr 190 i 15/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stawno. 2012-05-15 09:53
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji lokalizacji celu publicznego P-35 z dnia 11 maja 2012r. na rzecz inwestycji polegającej na budowie gazociągu do 0,5 Mpa na terenie działek nr 9/7 i 18/14 (ul. Myśliwska) położonych w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. 2012-05-15 09:52
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji lokalizacji celu publicznego P-34 z dnia 11 maja 2012r. na rzecz inwestycji polegającej na budowie gazociągu do 0,5 Mpa na terenie działek nr 90, 66/1, 25/3 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2012-05-15 09:48
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji lokalizacji celu publicznego P-32 z dnia 11 maja 2012r. na rzecz inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa na terenie działek nr 71/65, 71/66 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2012-05-15 09:47
Obwieszczenie - zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 12/ŚU/2012r. dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie ścianami zewnętrznymi i stropem rampy załadunkowej dla potrzeb realizacji transportu międzyoperacyjnego w procesie produkcyjnym zamknięć kontaktowych oraz budowie kanału nawiewnego ułożonego a podporach pomiędzy istniejącym budynkiem sprężarkowni i główna halą produkcyjną, na terenie działki nr 48, położonej w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Goleniów. 2012-05-11 15:07
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie dwóch zbiorników retencyjnych o powierzchni do 0,60 ha oraz do 6,0 ha, wykonaniu budowli hydrotechnicznych o wysokości piętrzenia do 1 ,6 m tj. wykonanie przepustów z piętrzeniem i zastawek oraz modernizacji i przebudowie przepustów pod drogami ( leśnymi i publicznymi ) w ramach przedsięwzięcia pod nazwą ? poprawa warunków wodnych i renaturyzacja siedlisk w oddz. 751-757 poprzez budowę systemu zastawek i zbiorników retencyjnych? na terenie działek : nr: 751/6, 752, 753 położonych w obrębie geodezyjnym Miękowo, - nr :768/2, 767/2, 741/6 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary,- nr : 266, 754/2, 755/2, 756/3, 742/4, 757/1, 757/2, 758, 759 położonych w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2012-05-10 14:36
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Miękowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko OBEJMUJĄCEGO TEREN DZIAŁKI NR 594/6 I CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 594/5 2012-05-10 12:10
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie linii kablowej 0,4kV i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działki nr 193/1 położonej w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2012-05-10 10:52
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 468/23 położonej w obrębie geodezyjnym Ciechno. 2012-05-09 14:40
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na terenie działek nr 130/15 i 104/16 położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. 2012-05-08 15:10
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie masztu antenowego do celów łączności radiowej na terenie działki nr 212/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. 2012-05-08 12:04
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji lokalizacji celu publicznego P-31 z dnia 30 kwietnia 2012r. na rzecz inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (do 0,50 Mpa) na terenie działki nr 117/7 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska. 2012-05-07 14:57
Obwieszczenie - zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kruszywa naturalnego w obrębie obszaru górniczego złoża "Mosty" zlokalizowanego na terenie działek nr: część 158/2, 162/7, część 162/9, część 162/10, część 162/15, część 165 położonych w obrębie geodezyjnym Mosty oraz część działki nr 236/2 położonej w obrębie geodezyjnym Danowo. 2012-05-04 11:48
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hal magazynowych nr 4 i nr 5 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie przedsiębiorstwa Weber Polska Sp. z o.o., o.Łozienica, przy ul. Produkcyjnej 5 , działka nr 216/16, obręb geodezyjny Łozienica. 2012-05-07 14:59
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi nr 112 odc. Krępsko - Kąty. 2012-05-07 14:59
Obwieszczenie 2012-05-02 11:37
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji lokalizacji celu publicznego P-30 z dnia 30 kwietnia 2012r. na rzecz inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (do 0,50 Mpa) na terenie działek nr : 103/6, 81/6 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska. 2012-04-30 10:26
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji lokalizacji celu publicznego P-29 z dnia 25 kwietnia 2012r. na rzecz inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (do 0,50 Mpa) na terenie części działek nr : 144/6, 144/42, 144/105 położonych w obrębie geodezyjnym Mosty. 2012-04-30 10:23
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji lokalizacji celu publicznego P-28 z dnia 25 kwietnia 2012r. na rzecz inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia de 250 PE o ciśnieniu nominalnym 0,15 - 0,35 Mpa na terenie Goleniowa (od skrzyżówania ulicy Słowackiego i Wojska Polskiego do wysokości ulicy Odrodzenia). 2012-04-30 10:22
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa na terenie działek nr : 18/47, 69, 71 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. 2012-04-25 15:03
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu do 0,5 MPa na terenie działek nr : 41/6, 41/3, 38/1 położonych w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. 2012-04-25 13:05
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa na terenie działek nr : 1/1 - obręb geodezyjny nr 6 w Goleniowie, 40/2, 124 ? obręb geodezyjny nr 1 w Goleniowie , część 789/16 , część 789/14, 158/2, część 157/6 , 157/4, 790/8, 791/4, 1047/14, 1047/17, 1091/2, 1091/4, 1091/3, 1092/4, 1092/6, 1092/5, 1093/3, 1094/4, 1172/471170/2 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie, 9/1, 21/14, 31 położonych w obrębie geodezyjnym Inina, 1223, 96/3 położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica . . 2012-04-25 13:01
OBWIESZCZENIE OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Czarna Łąka 2012-04-24 10:53
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji lokalizacji celu publicznego P-26 z dnia 18 kwietnia 2012r. na rzecz inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie działek nr : 1297/9, 626/4, 258, 321/4 położonych w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie. 2012-04-23 12:04
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji lokalizacji celu publicznego P-27 z dnia 20 kwietnia 2012r. na rzecz inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej ? 110 o długości ok. 110 mb na terenie działek nr : 196/13 i 193/12 położonych w obrębie geodezyjnym Miękowo. 2012-04-23 10:12
Obwieszczenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 2012-04-20 09:23
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 200 mb i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 275 mb na terenie działek nr : 213, 221/232, 221/129 i 221/238 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. . 2012-04-18 12:52
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa na terenie działek nr : 46/19 i 20 położonych w obrębie geodezyjnym Pucice . 2012-04-18 11:19
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu do 0,5 MPa na terenie działek nr : 90, 66/1 i 25/3 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2012-04-18 09:03
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa na terenie działek nr : 374/18, 374/19 i 374/39 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2012-04-17 13:51
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu do 0,5 MPa na terenie działek nr : 9/7 i 18/14 ( ul. Myśliwska ) położonych w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. . 2012-04-17 11:31
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa na terenie działek nr : 71/65, 71/66 położonych w obrębie geodezyjnym Rurzyca . 2012-04-17 10:57
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr 190 i 15/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stawno. 2012-04-17 09:53
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części działek nr 197/2 i 284 położonych w obrębie geodezyjnym Komarowo. 2012-04-17 08:54
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej SN 15 KV ,linii kablowej nn 0,4 kV, złączy kablowo pomiarowych 0,4 kV oraz stacji transformatorowej słupowej na terenie działek nr : 47/11, 47/12, 47/4 47/10 położonych w obrębie geodezyjnym Łaniewo. 2012-04-16 14:30
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji lokalizacji celu publicznego P-25 z dnia 02 kwietnia 2012r. na rzecz inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5 Mpa) na terenie działki nr 117/29 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska. 2012-04-16 11:05
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zbiornika laguna do magazynowania koncentratu organicznego na potrzeby własne, na terenie działki nr 234/2, położonej w obrębie geodezyjnym Danowo . 2012-04-13 14:44
Obwieszczenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 2012-04-13 08:14
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia de 250 PE o ciśnieniu nominalnym 0,15 ? 0,35 Mpa na terenie Goleniowa ( od skrzyżowania ulicy Słowackiego i Wojska Polskiego do wysokości ul. Odrodzenia ) Planowana inwestycja obejmuje budowę gazociągu średniego ciśnienia de 250 PE o ciśnieniu nominalnym 0,15 ? 0,35 MPa w działkach oznaczonych nr :obręb geodezyjny nr 2 : 692,694,695, obręb geodezyjny nr 6: 40, 41, 34, 15/10, 15/7, 36/1, 36/2, obręb geodezyjny nr 1 : 124. 2012-04-12 12:54
ZAWIADOMIENI o wydanym postanowieniu prostującym oczywistą pomyłke w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla inwestycji polegającej na: przebudowie linii 110kV Załom - Goleniów 2012-04-10 13:36
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,50 MPa) na terenie działek nr : 103/6 i 105/5 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska. 2012-04-02 11:37
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,50 MPa) na terenie działki nr 117/7 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska . 2012-03-30 13:55
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,50 MPa) na terenie działek nr : 103/6 i 81/6 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska . 2012-03-30 12:57
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej ? 110 długości ok. 100 mb na terenie działek nr: 196/13 i 193/12 położonych w obrębie geodezyjnym Miękowo . 2012-03-30 11:16
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji celu publicznego Nr. P-24 z dnia 26 marca 2012r. na rzecz inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych na terenie działek nr 420, 54, 421/6 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna 2012-03-29 11:02
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) na terenie części działek nr 144/6 , 144/42, 144/105 położonych w obrębie geodezyjnym Mosty . 2012-03-28 10:06
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) na terenie części działek nr 144/6 , 144/42, 144/105 położonych w obrębie geodezyjnym Mosty . 2012-03-28 10:05
ZAWIADOMIENIE o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Uruchomienie instalacji odzysku odpadów (papieru) na terenie działek nr 53, nr 52/2 i nr 51/3, połozonych w obrębie goedezyjnym nr 9 miasta Goleniów. 2012-03-27 12:14
obowieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej , kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie działek nr : 1297/9, 626/4, 258 , 321/4 położonych w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie. 2012-03-27 11:22
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 2012-03-26 08:09
ZAWIADOMIENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy i modernizacji linii napowietrznej 110 kV Załom - Goleniów 2012-03-23 11:08
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Komarowo OBEJMUJĄCA TEREN ELEKTROWNI WIATROWYCH 2012-03-23 13:58
ZAWIADOMIENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji paliw na terenie działki nr 220/4, położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Goleniów 2012-03-22 15:02
ZAWIADOMIENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji paliw na terenie działki nr 220/4 położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Goleniów. 2012-03-22 14:59
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy nr. 121 z dnia 22 marca 2012r. dla inwestycji polegającej na rozbudowie hali produkcyjnej fabryki naczep, budowie hali warsztatowo-serwisowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr : 106/1, 107/2, 92/58, 92/31, 92/30, 92/29, 92/26 położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica. 2012-03-22 13:44
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji celu publicznego nr. P-23 z dnia 16 marca 2012r. na rzecz inwestycji polegającej na rozbudowie publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum o hall głównego wejścia w parterze budynku oraz sale edukacyjne na I i II piętrze o łącznej powierzchni użytkowej 57 m? na terenie działki nr 136/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie. 2012-03-21 08:28
ZAWIADOMIENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku warsztatowo ? usługowo ? magazynowego z poddaszem mieszkalnym, na terenie działki nr 462/3, położonej w obrębie geodezyjnym Ciechno. 2012-03-20 12:09
informacja dot. wydania decyzji celu publicznego P-22 z dnia 05 marca 2012r. zmieniająca załącznik graficzny w decyzji P-14 z dnia 10 lutego 2012r. 2012-03-14 13:16
OBWIESZCZENIE - przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrociepłowni na biogaz na terenie działki nr 65/4, położonej w obrebie Bolesławice 2012-03-13 14:44
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa ) na terenie działki nr 117/29 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska. 2012-03-13 09:37
ZAWIADOMIENIE o wydanej decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na: budowie stacji paliw na terenie działki nr 220/4, położonej w obrębie goedezyjnym nr 3 miasta Goleniów 2012-03-09 13:31
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy nr. 101 z dnia 05 marca 2012r. dla inwestycji polegającej na posadowieniu agregatu prądotwórczego w zabudowie kontenerowej o mocy 500 kV wraz z położeniem instalacji elektrycznej NN jako zasilania rezerwowego zakładu obróbki skór oraz posadowieniu naziemnego zbiornika na olej napędowy do zasilania agregatu prądotwórczego na terenie działek nr 29/4, 29/7 i 216/25 położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica. 2012-03-07 09:02
informacja dot. wydania decyzji P-21 z dnia 29 lutego 2012r. celu publicznego polegającego na budowiebudowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 324/2 położonej w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2012-03-06 10:51
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2012-03-05 12:27
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowę i rozbudowę linii kablowej 110 kV w miejscu istniejącej linii napowietrznej 110 kV na terenie obrębów geodezyjnych: Załom, Pucice, Kliniska Wielkie, Rurzyca, Dobroszyn, Nadleśnictwo Kliniska, Łozienica, Krzewno, obręb geodezyjny 10,9 Goleniów. 2012-03-02 14:54
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia de 250 PE o ciśnieniu nominalnym 0,15 ? 0,35 Mpa na terenie Goleniowa ( od skrzyżowania ulicy Słowackiego i Wojska Polskiego do wysokości ul. Odrodzenia ) i obrębów geodezyjnych Modrzewia, Ininy i Łozienicy. 2012-03-01 14:53
informacja dot. wydania decyzji P-20 z dnia 15 lutego 2012r. celu publicznegoinii kablowej 0,4 kV i złącza kablowo ? pomiarowego na terenie działki nr 18/14 położonej w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. 2012-03-01 10:05
ZAWIADOMIENIE o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: ?Poprawa warunków wodnych i renaturyzacja siedlisk w oddz. 751 ? 757 poprzez budowę systemu zastawek i zbiorników retencyjnych?. 2012-02-24 11:57
ZAWIADOMIENIE o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie hali produkcyjnej fabryki naczep ?FAYMONVILLE POLSKA? i budowie hali warsztatowo ? serwisowej wraz z infrastrukturą techniczna w Łozienicy, przy ul. Prostej 4, dz. nr 106/1, nr 107/2, nr 92/58, nr 92/31, nr 92/30, nr 9/29, nr 92/26 2012-02-22 13:04
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji celu publicznego nr. P-18 z dnia 21 lutego 2012r. na rzecz inwestycji polegającej na budowie linii kablowej doziemniej 15 kV na terenie działek 80/13, 28, 69, 59, 48 i 31/14 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka, budowie stacji transformatorowej o wymiarach 2,8 x 1,9 i wysokości 1,75 na terenie pasa drogowego drogi oznaczonej nr geodezyjnym 28 (zgodnie ze wskazaniem na załączniku mapowym) i budowie linii kablowej 0,4 kV na terenie działki nr 28 położonej w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. 2012-02-21 13:34
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji celu publicznego nr. P-17 z dnia 20 lutego 2012r. na rzecz inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV, złączy kablowych i kablowo - pomiarowych na terenie działki nr 262 położonej w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie. 2012-02-21 09:44
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji celu publicznego nr. P-16 z dnia 20 lutego 2012r. na rzecz inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej ? 110 i długości ok. 420 mb na terenie działek nr 29/1 , 80 i 17/19 położonych w obrębie geodezyjnym Budno. 2012-02-21 09:42
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji celu publicznego nr. P-15 z dnia 20 lutego 2012r. na rzecz inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 304/39, 148/5 i 147/2 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska. 2012-02-21 09:41
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji celu publicznego nr. P-14 z dnia 10 lutego 2012r. na rzecz inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej nn 0,4 kV , linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowego na terenie działki nr 15 położonej w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie . 2012-02-21 09:40
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji celu publicznego nr. P-13 z dnia 10 lutego 2012r. na rzecz inwestycji polegającej na budowie linii kablowej doziemniej 15 kV na terenie działek położonych : w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka nr : 28, 2 , w obrębie geodezyjnym Pucice nr : 19, 23/2, 18, 21/2, w obrębie geodezyjnym Lubczyna nr : 215/1, 215/2, 424, 225/19, 225/20 2012-02-21 09:38
ZAWIADOMIENIE o zakończonym postępowaniu administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwrunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji paliw na terenie diałki nr 220/4, położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Goleniów 2012-02-20 11:42
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej 0,4kV i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr 420, 54, 421/6 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna . 2012-02-16 11:34
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY GOLENIÓW 2012-02-16 10:35
INFORMACJA O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI NA TERENIE GMINY GOLENIÓW 2012-02-16 10:31
informacja - w/s wydania decyzji o warunkach zabudowy nr. 76 z dnia 15 lutego 2012r. polegającej na budowie budynku warsztatowo - mieszkalnego z częścią buirowo - socjalną (warsztat wyłącznie dla samochodów osobowych - bez wykonywania prac blacharskich i lakierniczych) na terenie działki nr 410/6 położonej w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2012-02-16 09:41
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji celu publicznego nr. P-12 z dnia 10 lutego 2012r. na rzecz inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV i złączy kablowych na terenie działki nr 155/2 położonej w obrębie geodezyjnym Modrzewie. 2012-02-13 09:02
ZAWIADOMIENIE o wydanej decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie rozszerzenia zakresu inwestycji (rozszerzenie grupy odpadów) polegającej na lokalizacji punktu skupu złomu i metali kolorowych, na terenie działki nr 61/3, położonej w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Goleniów, dla której została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 7/ŚU/2010 z dnia 18 lutego 2010r. 2012-02-10 11:40
ZAWIADOMIENI o wydanej decyzji Nr 4/ŚU/2012 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ?Wykonanie melioracji szczegółowych ? Komarowo?. 2012-02-10 11:36
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji celu publicznego nr. P-11 z dnia 06 lutego 2012r. na rzecz inwestycji polegającej na lokalizacji agregatu wody lodowej na fundamencie ( obok budynku tlenowni), budowie zewnętrznego zasilania elektrycznego i wody lodowej agregatu; budowie przyłącza kanalizacji deszczowej, poszerzeniu wjazdu na teren Szpitala dla potrzeb poprawy funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie na terenie części działek nr 212/1, 6/2, 213 i 214/2 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. 2012-02-21 09:36
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji celu publicznego nr. P-10 z dnia 07 lutego 2012r. na rzecz inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z siecią kablową monitoringu pracy w miejscowości Tanowo i Witorza w gminie Police . 2012-02-09 14:15
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego nabudowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 324/2 położonej w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2012-02-09 08:53
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji celu publicznego nr. P-9 z dnia 06 lutego 2012r. na rzecz inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 204/1 i budowie pieszojezdni na terenie działek nr 204/1 i części działki nr 241 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska. 2012-02-08 10:58
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie budowie linii kablowej 0,4 kV i złącza kablowo ? pomiarowego na terenie działki nr 18/14 położonej w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. 2012-02-02 12:26
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie budowie linii kablowej 0,4 kV i złącza kablowo ? pomiarowego na terenie działki nr 18/14 położonej w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. 2012-02-02 12:26
ZAWIADOMIENIE o wydanej decyzji środowiskowej dla Sp. z o.o. Euroinsbud 2012-02-02 10:06
ZAWIADOMIENIE o wyanej decyzji środowiskowej dla Sp. z o.o. Euroinsbud 2012-02-02 10:05
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji celu publicznego nr. P-8 z dnia 01 lutego 2012r. na rzecz inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działki nr 23/3 położonej w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2012-02-01 13:56
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji celu publicznego nr. P-6 z dnia 26 stycznia 2012r . na rzecz inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (do 0,50 Mpa) na terenie działek nr 101, 248/12, 246/7 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska. 2012-02-01 13:30
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji celu publicznego nr. P-7 z dnia 01 lutego 2012r . na rzecz inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią i zasilaniem energetycznym na terenie działek nr 256, 252/2, 262 261/4 położonych w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie oraz na terenie działki nr 208/25 położonej w obrębie geodezyjnym Krzewno. 2012-02-01 11:56
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej ? 110 i długości ok. 420 mb na terenie działek nr 29/1 , 80 i 17/19 położonych w obrębie geodezyjnym Budno. 2012-01-31 13:55
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV, złączy kablowych i kablowo - pomiarowych na terenie działki nr 262 położonej w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie. 2012-01-31 11:36
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum o hall głównego wejścia w parterze oraz sale edukacyjne na I i II piętrze o łącznej powierzchni użytkowej 57 m2 na terenie działki nr 136/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie. 2012-01-27 13:09
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji celu publicznego nr. P-5 z dnia 26 stycznia 2012r . na rzecz inwestycji polegającej na budowie placówki opiekuńczo - wychowawczej składającej się z dwóch budynków zamieszkania zbiorowego na terenie działki nr 626/7 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie 2012-01-26 14:27
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego polegajągej na lokalizacji agregatu wody lodowej na fundamencie ( obok budynku tlenowni), budowie zewnętrznego zasilania elektrycznego i wody lodowej agregatu, budowie przyłącza kanalizacji deszczowej, poszerzeniu wjazdu na teren Szpitala Powiatowego dla potrzeb poprawy funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie na terenie części działek nr : 212/1, 6/2, 213 i 214/2 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. 2012-01-23 09:17
Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w roku 2012 2012-01-20 08:28
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji celu publicznego nr. P-4 z dnia 17 stycznia 2012r . na rzecz inwestycji polegającej na budowie placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 wychowanków składającej się z : budynku mieszkalnego zamieszkania zbiorowego z częścią administracyjną oraz garażu wolnostojącego na terenie działki nr 626/6 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie 2012-01-19 11:18
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji celu publicznego nr. P-3 z dnia 17 stycznia 2012r . na rzecz inwestycji polegającej na budowie placówki opiekuńczo - wychowawczej składającej się z : budynku mieszkalnego zamieszkania zbiorowego z pomieszczeniem gospodarczym i administracyjnym na terenie działki nr 53/3 położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie 2012-01-19 11:19
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV i złączy kablowych na terenie działki nr 155/2 położonej w obrębie geodezyjnym Modrzewie. 2012-01-18 14:10
OBWIESZCZENIE o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębach ewidencyjnych nr 3 miasta Goleniowa i Kliniska Wielkie. 2012-01-18 13:33
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny centrum miasta Goleniowa wzdłuż nabrzeża rzeki Iny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2012-01-18 13:30
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 304/39, 148/5 i 147/2 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska . 2012-01-18 13:04
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią i zasilaniem energetycznym na terenie działek nr 256, 252/2, 262, 261/4 położonych w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie i na terenie działki nr 208/25 położonej w obrębie geodezyjnym Krzewno . 2012-01-18 10:50
informacja - w/s wydania decyzji zmieniającej celu publicznego P-2 z dnia 11 stycznia 2012r. polegającej na zmianie zapisu istniejącego na stronie 5 punkt 2.5 ppkt 5 oraz załącznika mapowego w decyzji P-101 z dnia 16 listopada 2011r. dotyczącej budowie budynku socjalno-biurowego z pomieszczeniami warsztatowymi, garażami dla samochodów ciężarowych i samochodów osobowych oraz infrastruktury technicznej i drogowej na terenie działki nr 31 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie. 2012-01-16 12:02
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-1A z dnia 05 stycznia 2012r. polegającej na budowie linii napowietrznej nn 0,4 kV i linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 435/2, 6/2, 53, 162, 11/2, 11/3 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2012-01-16 11:50
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-1 z dnia 05 stycznia 2012r. polegającej na budowie budowie linii kablowej 0,4 kV , węzła kablowego i załączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr : 228/23,215/2, 200/1 i 193/1 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2012-01-16 11:47
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej nn 0,4 kV , linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowego na terenie działki nr 15 położonej w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie . 2012-01-12 14:49
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 204/1 i budowie pieszo-jezdni na terenie działek nr 204/1 i części działki nr 241 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska. 2012-01-12 12:10
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie placówki opiekuńczo- wychowawczej składającej: z dwóch budynków mieszkalnych zamieszkania zbiorowego na terenie działki nr 626/7 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie . 2012-01-11 12:22
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Mosty w ciagu drogi wojewódzkiej nr 113' 2012-01-10 08:54
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią i zasilaniem energetycznym na terenie działek nr 256, 252/2 i 262 położonych w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie i na terenie działki nr 208/25 położonej w obrębie geodezyjnym Krzewno . 2012-01-09 14:30
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowielinii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działki nr 23/3 położonej w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2012-01-09 13:58
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-111 z dnia 19 grudnia 2011r. polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie części działki nr 59/24 położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. 2012-01-05 15:10
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-122 z dnia 28 grudnia 2011r. polegającej na budowie linii kablowej NN 0,4 kV , węzła kablowego i i złączy kablowo pomiarowych na terenie działek nr : 207/12, 197/1, 199/1, 197/2 położonych w obrębie geodezyjnym Komarowo. 2012-01-05 09:44
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-121 z dnia 28 grudnia 2011r. polegającej na budowie linii kablowej NN 0,4 kV w działce nr 87 położonej w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie 2012-01-05 09:42
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-120 z dnia 28 grudnia 2011r. polegającej na budowie linii kablowej NN 0,4 kV i złączy kablowo pomiarowych na terenie działki nr 81/25 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2012-01-05 09:40
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-119 z dnia 28 grudnia 2011r. polegającej na budowie linii kablowej NN 0,4 kV i złączy kablowo pomiarowych na terenie działek nr : 46/11, 46/43, 48/2, 70, 136, 56/6 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2012-01-05 09:40
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-118 z dnia 28 grudnia 2011r. polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) na terenie części działki nr 309/3 położonej w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2012-01-05 09:37
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-117 z dnia 28 grudnia 2011r. polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) na terenie części działek nr 69 i nr 78 położonych w obrębie geodezyjnym Mosty 2012-01-05 09:45
ZAWIADOMIENIE o wszczętym postepowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkjowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: eksploatacja kruszywa naturalnego złoża Mosty 2012-01-04 15:02
OBWIESZCZENIE - przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. eksploatacja kruszywa naturalnego złoża Mosty. 2012-01-04 14:51
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-123 z dnia 28 grudnia 2011r. polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,50 MPa) na terenie działki nr 24 ( na użytku o symbolu RV) położonej w obrębie geodezyjnym Białuń. 2012-01-04 14:23
informacja - w/s wydania decyzji zmieniającej nr. P-124 z dnia 28 grudnia 2011r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie załącznika mapowego w decyzji P-39 z dnia 19 kwietnia 2011r. dotyczącej budowy stacji transformatorowej 15/04kV na terenie działki nr 18 ,linii kablowej 15kV na działkach nr : 18, 20, 24 , słupa linii napowietrznej 15 kV na działkach nr: 20 i 24, słupa linii napowietrznej 15kV na działce nr 24 ,linii kablowej 0,4kV na działkach nr: 18, 20, 21/22, 21/24, szafek i złączy kablowych 0,4kV na terenie działek nr: 18, 20, 21/22, 21/24 położonych w obrębie geodezyjnym Tarnowiec. 2012-01-04 14:22
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2012-01-04 10:17
ZAWIADOMIENIE o wydanej decyzji dla inwestycji polegającej na: posadowieniu agregatu prądotwórczego w zabudowie kontenerowej 500kW oraz posadowieniu naziemnego zbiornika na olej napędowy o poj. 5000L do zasilania agregatu prądotwórczego na terenie Zakładu Obróbki Skór NORPOL Sp. z o.o. w Łozienicy (dz. nr 29/4, nr 29/7 i nr 216/25). 2012-01-03 14:37
ZAWIADOMIENIE o zakończoniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zagospodarowaniu złoża kruszywa naturalnego, zlokalizowanego na terenie działki nr 237 położonej w obrębie geodezyjnym Danowo. 2012-01-03 12:53
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-116 z dnia 28 grudnia 2011r. polegającej na budowie niepublicznej bazy lotniczej leśnej na terenie działek nr 668/4 i 675/3 położonych w obrębie geodezyjnym Glewice 2. 2012-01-02 10:16
informacja dot. wydania decyzji P-114 z dnia 27 grudnia 2011r. celu publicznego w sprawie budowy placówki opiekuńczo- wychowawczej dla 14 wychowanków składającej się z: budynku mieszkalnego zamieszkania zbiorowego oraz garażu wolnostojącego na terenie działki nr 626/7 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie . 2011-12-28 12:31
informacja dot. wydania decyzji P-115 z dnia 27 grudnia 2011r. celu publicznego w sprawie budowy placówki opiekuńczo- wychowawczej dla 14 wychowanków składającej się z: budynku mieszkalnego zamieszkania zbiorowego oraz garażu wolnostojącego na terenie działki nr 158/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie . 2011-12-28 12:29
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej w obrębie geodezyjnym Dobroszyn, Rurzyca . 2011-12-22 13:53
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,50 MPa) na terenie działek nr 101, 248/12, 246/7 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska. 2011-12-22 13:48
obwieszczenie - zawiadomiwnie o wszczęciu postępowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza na terenie działek w gminie Police. 2011-12-20 08:37
OBWIESZCZENIE o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębach ewidencyjnych nr 3 miasta Goleniowa i Kliniska Wielkie. 2011-12-06 12:28
informacja - w/s wydania decyzji o warunkach zabudowy nr. 656 z dnia 05 grudnia 2011r. polegającej na budowie : wiaty drewnianej, częściowo obudowanej przeznaczonej na słomę o powierzchni zabudowy ok. 350 m2 i wiaty o konstrukcji stalowej służącej do przechowywania sprzętu użytkowego na potrzeby fermy norek o powierzchni zabudowy ok. 250 m2 na terenie części działki nr 33/1 położonej w obrębie geodezyjnym Modrzewie. 2011-12-05 13:01
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-109 z dnia 30 listopada 2011r. polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia ( do 10 kPa) na terenie działek nr : 172, 13, 48/2 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2011-12-05 09:08
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-108 z dnia 30 listopada 2011r. polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w działce nr 241 od istniejącej stacji transformatorowej SN 15 kV do granicy z działką nr 203/14 w obrębie geodezyjnym Kliniska. 2011-12-05 09:07
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-107 z dnia 30 listopada 2011r. polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo pomiarowych w działce nr 29 położonej w obrębie geodezyjnym Kąty. 2011-12-05 09:06
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-106 z dnia 30 listopada 2011r. polegającej na budowie linii SN 15 kV , stacji transformatorowej słupowej , linii kablowej nn 0,4 kV, węzła kablowego i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr : 245 i 213 położonych w obrębie geodezyjnym Imno i na terenie działek nr : 44 i 94/1 położonych w obrębie geodezyjnym Mosty 2011-12-05 09:06
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-105 z dnia 30 listopada 2011r. polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV i linii kablowej 0,4 kV w połączeniu z istniejącą linią napowietrzną (z ewentualną budową nowych slupów), budowie stacji transformatorowych 15/04 kV. 2011-12-05 09:05
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-104 z dnia 30 listopada 2011r. polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr : 31, 29/7, 29/12 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska. 2011-12-05 09:03
ZAWIADOMIENIE o wydanej decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na terenie działki nr 238/3, położonej w Miękowie. 2011-12-02 14:55
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej doziemniej 15 kV na terenie działek 80/13, 28, 69, 59, 48 i 31/14 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka , budowie stacji transformatorowej o wymiarach 2,8x1,9 i wysokości 1,75 na terenie pasa drogowego drogi oznaczonej nr geodezyjnym 28 ( zgodnie ze wskazaniem na załączniku mapowym ) i budowie linii kablowej 0,4 kV na terenie działki nr 28 położonej w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka . 2011-11-30 13:24
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję P- 39 z dnia 19 kwietnia 2011r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji transformatorowej 15/04kV na terenie działki nr 18 ,linii kablowej 15kV na działkach nr : 18, 20, 24 , słupa linii napowietrznej 15 kV na działkach nr: 20 i 24, słupa linii napowietrznej 15kV na działce nr 24 ,linii kablowej 0,4kV na działkach nr: 18, 20, 21/22, 21/24, szafek i złączy kablowych 0,4kV na terenie działek nr: 18, 20, 21/22, 21/24 ? działki położone obrębie geodezyjnym Tarnowiec. 2011-11-30 10:25
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,50 MPa) na terenie działki nr 24 ( na użytku o symbolu RV) położonej w obrębie geodezyjnym Białuń . 2011-11-29 11:28
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Białuń. 2011-11-29 08:32
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej NN 0,4 kV i złączy kablowo pomiarowych na terenie działek nr : 46/11, 46/43, 48/2, 70, 136, 56/6 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2011-11-28 14:59
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej NN 0,4 kV , węzła kablowego i i złączy kablowo pomiarowych na terenie działek nr : 207/12, 197/1, 199/1, 197/2 położonych w obrębie geodezyjnym Komarowo. 2011-11-28 12:38
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie budowie linii kablowej NN 0,4 kV i złączy kablowo pomiarowych na terenie działki nr 81/25 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary . 2011-11-28 10:14
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej NN 0,4 kV w działce nr 87 położonej w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. 2011-11-28 09:51
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie placówki opiekuńczo- wychowawczej dla 14 wychowanków składającej się z: budynku mieszkalnego zamieszkania zbiorowego z częścią administracyjną oraz garażu wolnostojącego na terenie działki nr 626/6 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie. 2011-11-25 14:19
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej nabudowie placówki opiekuńczo- wychowawczej dla 14 wychowanków składającej się z : budynku mieszkalnego zamieszkania zbiorowego oraz garażu wolnostojącego na terenie działki nr 626/7 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie. 2011-11-25 13:59
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie budowie placówki opiekuńczo- wychowawczej dla 14 wychowanków składającej się z : budynku mieszkalnego zamieszkania zbiorowego oraz garażu wolnostojącego na terenie działki nr 158/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie . 2011-11-25 13:54
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2011-11-25 10:13
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) na terenie części działki nr 309/3 położonej w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2011-11-23 11:00
obwieszczenie -zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemniej 15 kV na terenie działek położonych :w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka nr : 28, 2 , w obrębie geodezyjnym Pucice nr : 19, 23/2, 18, 21/2, w obrębie geodezyjnym Lubczyna nr : 215/1, 215/2, 424, 225/19, 225/20. 2011-11-23 09:53
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV , węzła kablowego i załączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr : 228/23,215/2, 200/1 i 193/1 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2011-11-22 12:16
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) na terenie części działek nr 69 i nr 78 położonych w obrębie geodezyjnym Mosty. 2011-11-22 10:35
ZAWIADOMNIENIE o przystapieniu do przeprowadenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na eksploatacji kruszywa naturalnego złoża "Danowo" 2011-11-18 11:05
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-103 z dnia 16 listopada 2011r. polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV , stacji transformatorowej ( w dz. 155/2 ) , linii kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w dz. nr : 788/6, 135/1, 136, 155/2, 55/4, 56/3, 56/10, 56/18, 56/19 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie. 2011-11-17 14:04
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-102 z dnia 16 listopada 2011r. polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo pomiarowych w działkach nr : 309/3 i 299/19 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2011-11-17 14:03
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-101 z dnia 16 listopada 2011r. polegającej na budowie budynku socjalno-biurowego z pomieszczeniami warsztatowymi, garażami dla samochodów ciężarowych i samochodów osobowych oraz infrastruktury technicznej i drogowej na terenie działki nr 31 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie. 2011-11-17 14:01
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-100 z dnia 16 listopada 2011r. polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV od km 18450 linii kolejowej 401 Szczecin Dąbie ? Świnoujście do stacji transformatorowej na terenie działki 92/40 w Łozienicy i dalej do istniejącego złącza kablowego SN ( ZKSN nr 2 ) na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego oraz posadowienie stacji transformatorowej 15/0,4 kV w obudowie betonowej ( po. zab. ok. 15m2 i wysokości 2,67m ) na terenie działki nr 1189/2w Łozienicy. 2011-11-17 14:00
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-99 z dnia 16 listopada 2011r. polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej na terenie działek nr : 43, 44/1, 44/4 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2011-11-17 13:59
ZAWIADOMIENIE o decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL Nr 11669/9052, na terenie działki nr 75/2, położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Goleniów 2011-11-10 14:04
ZAWIADOMIENIE o decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL Nr 11669/9052, na terenie działki nr 75/2, położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Goleniów 2011-11-10 13:56
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-98 z dnia 03 listopada 2011r. polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej tj. budowa linii kablowej 15 kV, sieci rozdzielczej 0,4 kV oraz stacji transformatorowej 15 kV / 0,4 kV na terenie działek nr : 225/20, 225/19, 225/11, 215/2, 424, 215/1, 212/66, 212/79, 219/92, 212/68, 212/81, 212/6, 212/7, 212/53, 212/39, 212/24, 212/54, 212/25 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2011-11-10 09:03
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-91 z dnia 26 września 2011r. polegającej na budowie linii kablowej NN 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działki nr 96/3 położonej w obrębie geodezyjnym Łozienica. 2011-11-10 09:01
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie części działki nr 59/24 położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. 2011-11-10 08:38
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie niepublicznej bazy lotniczej leśnej na terenie działek nr 668/4 i 675/3 położonych w obrębie geodezyjnym Glewice 2 . 2011-11-09 13:05
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na .linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo pomiarowych w działce nr 29 położonej w obrębie geodezyjnym Kąty. 2011-11-09 11:17
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w działce nr 241 od istniejącej stacji transformatorowej SN 15 kV do granicy z działką nr 203/14 w obrębie geodezyjnym Kliniska. 2011-11-08 11:09
obwieszczenie -zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia ( do 10 kPa) na terenie działek nr : 172, 13, 48/2 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2011-11-07 14:59
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr : 31, 29/7, 29/12 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska. 2011-11-07 13:51
obwieszczenie -zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV i linii kablowej 0,4 kV w połączeniu z istniejącą linią napowietrzną ( z ewentualną budową nowych słupów ) , budowie stacji transformatorowych 15/04 kV. Planowana inwestycja realizowana będzie na terenie działek:nr: 96, 95/3 ? obręb geodezyjny nr 9 w Goleniowie,nr 490, 55, 58, 63/3, 19,63/1, 63/24, 111, 120, 119, 103/1, 45, 651/6, 42, 34, 33/3,33/1, 39, 515/3, 130, 43, 40, 38/1 ? obręb geodezyjny nr 11 w Goleniówie,nr:75/5, 83, 129/7, 157, 158, 181/1, 183, 185/3, 182, 259, 238/1 ? obręb Podańsko, nr: 174, 182/3, 182/4, 172, 170/4 ? obręb Tarnówko, nr: 15/1 ? obręb Stawno, nr 344/1 obręb Bolechowo. 2011-11-02 14:02
obwieszczenie -zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej nn 0,4 kV i linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 435/2, 6/2, 53, 162, 11/2, 11/3 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2011-10-27 14:18
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: budowie warsztatu mechaniki pojazdów osobowych i diagnostyki komputerowej, na terenie działki nr 410/6, położonej w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2011-10-27 13:10
obwieszczenie -zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii SN 15 kV, stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej nn 0,4 kV, węzła kablowego i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr: 245 i 213 położonych w obrębie geodezyjnym Imno i na terenie działek nr: 44 i 94/1 położonych w obrębie geodezyjnym Mosty. 2011-10-25 09:13
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-93 z dnia 14 października 2011r. polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy ? 200 na terenie działek nr 30, 29/31 i 31 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska. 2011-10-19 11:05
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-96 z dnia 05 października 2011r. polegającej na budowie słupa linii napowietrznej 15 kV na terenie działki nr 53/2 , budowie linii kablowej od w/w słupa na terenie działek nr 53/2 i 58 położonych w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2011-10-19 11:04
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-95 z dnia 05 października 2011r. dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo -pomiarowych w działce nr 40 położonej w obrębie geodezyjnym Łaniewo. 2011-10-19 11:02
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-94 z dnia 05 października 2011r. polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV , kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowej 0,4 kV , węzła kablowego i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr: 46/11, 48/2, 46/43 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2011-10-19 11:00
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-93 z dnia 05 października 2011r. polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowego na terenie działek nr 52 i 44 położonych w obrębie geodezyjnym Tarnowiec 2011-10-19 11:00
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-92 z dnia 27 września 2011r. polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV i węzła SN w działkach nr 118/1, 90, 89/1, 132/11 położonych w obrębie geodezyjnym nr 7 w Goleniowie. 2011-10-19 11:01
informacja - w/s wydania decyzji zmieniającej nr. P-87 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowy linii kablowej NN 0,4 kV i złącza kablowo pomiarowego na terenie działek nr: 101, 100, 96/1 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska 2011-10-19 10:54
obwieszczenie -zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV , stacji transformatorowej ( w dz. 155/2 ) , linii kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w dz. nr : 788/6, 135/1, 136, 155/2, 55/4, 56/3, 56/10, 56/18, 56/19 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie. 2011-10-14 14:03
obwieszczenie -zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo pomiarowych w działkach nr : 309/3 i 299/19 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2011-10-14 09:45
obwieszczenie -zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej na terenie działek nr : 43, 44/1, 44/4 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2011-10-13 10:48
obwieszczenie -zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budynku socjalno-biurowego z pomieszczeniami warsztatowymi, garażami dla samochodów ciężarowych i samochodów osobowych oraz infrastruktury technicznej i drogowej na terenie działki nr 31 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie. 2011-10-12 14:14
informacja dot. wydania decyzji P-86 z dnia 14 września 2011r. zmieniającej treść decyzji P-88 z dnia 14 lipca 2010r.celu publicznego w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) na terenie części działek nr 135 i 117/29 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska. 2011-10-04 12:36
informacja dot. wydania decyzji P-85 z dnia 08 września 2011r. celu publicznego w sprawie budowy stacji pomiarowej gazu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa o przepustowości Q=6300 m3/h oraz gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 PN63 na terenie działek nr : 416/1, 415, 414/4, 414/2 ,414/1, 413/2, 413/1, 416/3 i części działki nr 417 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć ( część działki nr 417 objęta aktualnym planem zagospodarowania ). 2011-10-04 12:21
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV od km 18450 linii kolejowej 401 Szczecin Dąbie ? Świnoujście do stacji transformatorowej na terenie działki 92/40 w Łozienicy i dalej do istniejącego złącza kablowego SN ( ZKSN nr 2 ) na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego oraz posadowienie stacji transformatorowej 15/0,4 kV w obudowie betonowej ( po. zab. ok. 15m2 i wysokości 2,67m ) na terenie działki nr 1189/2w Łozienicy. 2011-10-03 15:16
ZAWIADOMIENEI o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: prebudowie linii 110kV Załom - Goleniów 2011-09-30 14:12
ZAWIADOMIENIE o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegająceo na: przebudowie linii 110kV Załom - Goleniów 2011-09-30 14:01
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie nowej bazy na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., na terenie działek nr 49/2 i nr 198/2, położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Goleniów. 2011-09-30 10:06
informacja dot. wydania decyzji celu publicznego P-88 z dnia 19 wrześńia 2011r. zmieniająca decyzję P-51 z dnia 12 maja 2011r. dla inwestycji polegającej na: budowie przepompowni strefowej wody, odcinka sieci wodociągowej , zasilania elektroenergetycznego i drogi dojazdowej na terenie działek nr 47/52 i 50 położonych w obrębie geodezyjnym Pucice. 2011-09-27 10:47
informacja dot. wydania decyzji P-90 z dnia 26 września 2011r. celu publicznego w sprawie budowy budowie sieci wodociągowej o długości ok. 113 mb na działce nr 48 i 31/14 i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 104,8mb na terenie działki nr 31/14 i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 10,3mb na terenie działki nr 48 i 31/14 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. 2011-09-27 10:35
OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2011-09-26 09:35
informacja dot. wydania decyzji P-89 z dnia 23 września 2011r. celu publicznego w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia ( 350 , 00 kPa) na terenie działek nr : 6, 220/17, 220/27 ,8 , 9/3 oraz działki nr 219/36 położonych w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. 2011-09-26 08:42
informacja dot. wydania decyzji P-89 z dnia 23 września 2011r. celu publicznego w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia ( 350 , 00 kPa) na terenie działek nr : 6, 220/17, 220/27 ,8 , 9/3 oraz działki nr 219/36 położonych w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. 2011-09-23 15:17
obwieszczenie -zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budowie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy ? 200 na terenie działek nr 30, 29/31 i 31 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska . 2011-09-23 15:08
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "NAD POTOKIEM" na terenie działek położonych w obrębie geodezyjnym Ciechno. 2011-09-23 09:26
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego ?NAD POTOKIEM? na terenie działek położonych w obrębie geodezyjnym Ciechno. 2011-09-23 09:11
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydanym postanowieniu prostującym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i modernizacji infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin - Goleniów. 2011-09-19 12:51
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo -pomiarowych w działce nr 40 położonej w obrębie geodezyjnym Łaniewo. 2011-09-14 11:48
obwieszczenie -zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupa linii napowietrznej 15 kV na terenie działki nr 53/2 , budowie linii kablowej od w/w słupa na terenie działek nr 53/2 i 58 położonych w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2011-09-14 10:52
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie budowie linii kablowej SN 15kV , kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowej 0,4 kV, węzła kablowego i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr: 46/11 , 48/2, 46/43 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2011-09-13 15:18
informacja dot. wydania decyzji P-83 z dnia 01 września 2011r. celu publicznego w sprawie budowy linii kablowej nn 0,4kV i złączy kablowo- pomiarowych na terenie działek nr 20/1 - 20/5, 20/7, 20/8, 130/55 i 130/54 położonych w obrębie geodezyjnym Załom. 2011-09-13 11:50
informacja dot. wydania decyzji P-84 z dnia 01 września 2011r. celu publicznego w sprawie budowy gazociągu o ciśnieniu do 0,5 MPa na terenie działek nr 126 i 127 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. 2011-09-13 11:45
informacja dot. wydania decyzji P-82 z dnia 01 września 2011r. celu publicznego w sprawie budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr : 77, 117/1, 117/2 i 118/3 położonych w obrębie geodezyjnym Imno. 2011-09-13 11:35
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowego na terenie działek nr 52 i 44 położonych w obrębie geodezyjnym Tarnowiec. 2011-09-13 09:00
ZAWIADOMIENIE o decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na : przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 113 i 112 na odcinku Modrzewie - Krępsko. 2011-09-12 17:06
ZAWIADOMIENIE o decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na : przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 113 i 112 na odcinku Modrzewie - Krępsko. 2011-09-12 17:03
ZAWIADOMIENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku socjalno - biurowego, pomieszczeń warsztatowych, garaży oraz infrastruktury technicznej na terenie diałki nr 31, położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Goleniów 2011-09-09 10:40
informacja dot. wydania decyzji P-79 z dnia 18 sierpnia 2011r. celu publicznego w sprawie budowy:linii kablowej NN 0,4 kV i złączy kablowo pomiarowych na terenie działek nr : 157, 83, 139/1 położonych w obrębie geodezyjnym Podańsko . 2011-09-09 09:23
informacja dot. wydania decyzji P-80 z dnia 18 sierpnia 2011r. celu publicznego w sprawie budowy:linii kablowej NN 0,4 kV i złączy kablowo pomiarowych na terenie działek nr 104 i 103 położonych w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2011-09-09 09:18
informacja dot. wydania decyzji P-81 z dnia 26 sierpnia 2011r. celu publicznego w sprawie budowie: systemu urządzeń piętrzących na istniejących rowach melioracyjnych ( zastawki, przepusty z piętrzeniem o rzędnej piętrzenia do 1m ) , dróg wewnętrznych, zbiornika retencyjnego o powierzchni do 1 000 m2( bez przepławki ) na terenie działek nr 584/1 , 585, 586, 587, 614 i 615 położonych w obrębie geodezyjnym Niedamierz. 2011-09-09 08:42
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zmienie sposobu użytkowania istniejących obiektów zlokalziowanych na terenie działek nr 202/4 i nr 203, położonych w obrębie goedezyjnym nr 5 miasta Goleniów 2011-09-01 15:28
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wydanej deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: zmienie sposobu użytkowania istniejących obiektów zlokalizowanych na terenie działek nr 202/4 i nr 203, położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Goleniów 2011-09-01 15:21
obwieszczenie -zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia ( 350 , 00 kPa) na terenie działek nr : 6, 220/17, 220/27 ,8 , 9/3 oraz działki nr 219/36 położonych w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. 2011-08-31 12:59
ZAWIADOMIENIE o zakończonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na wydobywaniu kopaliny ze złoża krusywa naturalnego "NAD Potokiem" w obrębie geodezyjnym Ciechno. 2011-08-30 13:49
ZAWIADOMIENIE o zakończonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy linii 110kV Załom - Goleniów 2011-08-30 10:22