herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie-zawiadamia się, że wdniu 27 .11.2014r. na wniosek Burmistrza Gminy Goleniów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia zewnętrznego Bramy Wolińskiej w Goleniowie, na terenie działek o numerach geodezyjnych 452/7, 452/11 i 460 w obrębie Goleniów - 5 oraz 67/3 w obrębie Goleniów -6.