Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Joanny Kulmowej w Komarowie ogłasza nabór na stanowisko pracy Główny księgowy 2019-06-03 11:44
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Joanny Kulmowej w Komarowie ogłasza nabór na stanowisko pracy Główny księgowy 2019-05-10 15:04
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyr. PP-4 w Goleniowie, SP-3 w Goleniowie oraz SP w Krępsku 2019-05-08 15:25
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie pojazdu specjalnego Pożarniczego STAR 266 GBA 2,5/16 nr rej. ZGL E224. 2019-03-26 10:21
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór kandydatów do Goleniowskiej Rady Seniorów na podstawie uchwały Nr XIV/150/15 Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie powołania Goleniowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu. 2019-01-15 14:45
INFORMACJA dla osób, które do dnia 31.12.2018 r. były użytkownikami wieczystymi gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. 2019-01-02 12:19
Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu o naborze na stanowisko pracy: Główny księgowy 2018-07-10 11:25
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Goleniowie w obrębie Gminy Goleniów 2018 2018-06-08 10:10
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych - dowóz uczniów do szkół 2018-05-28 12:35
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych - komunikacja miejska 2018-05-28 12:36
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawt z 29.01.2004 r. PZP - dot. komunikacja miejska 2018-05-28 10:45
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawt z 29.01.2004 r. PZP - dot. dowozu uczniów do szkół 2018-05-28 10:42
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyr. SP w Kliniskach Wielkich 2018-05-21 09:16
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu PEC w Goleniowie 2018-05-18 10:59
Ogloszenie o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamowien publicznych 2013-05-16 10:42
Ogloszenie o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych 2015-04-10 09:20
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyr. SP w Komarowie oraz ZSP w Białuniu 2018-05-04 07:47
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych 2017-06-19 07:50
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 2017-06-13 12:06
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie 2017-06-12 07:37
STMiG - zgłoszenie na IX Tydzień Sportu dla Wszystkich / XXIII Sportowy Turniej Miast i Gmin 2017-05-29 10:20
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora PP2, SP2, SP4, SP w Kliniskach Wielkich, ZSP w Mostach 2017-05-12 12:35
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Joanny Kulmowej w Komarowie ogłasza nabór na stanowisko pracy Główny księgowy 2017-03-07 10:10
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych - komunikacja miejska 2016-06-07 13:22
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych - Zielona Linia 2016-06-07 13:21
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych - dowóz uczniów do szkół 2016-06-07 13:20
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 2016-06-03 08:38
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 2016-06-03 08:37
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 2016-06-03 08:23
OGŁOSZENIE O KONKURSIE na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie 2016-04-29 07:44
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych 2015-05-29 12:45
uzupełnienie do ogłoszenia z dn.10.04.2015 r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowień publicznych 2015-05-29 12:39
Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu osobowego SKODA Octavia 2014-12-23 10:19
Ogłoszenie 2013-02-05 08:08
Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 Im. Wandy Chotomskiej ogłasza nabór na stanowisko pracy Główny księgowy 2013-02-04 07:43
Ogłoszenie w sprawie sprzedaży bram garażowych OSP 2012-05-14 13:10
Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów szkół/przedszkoli 2012-04-30 14:48
KONKURS NA STANOWISKO: Prezesa Zarządu - Dyrektora Przedsiębiorstwa Spółki 2012-03-30 10:41
Komunikat w sprawie otwartego konkursu ofert na wybór organu prowadzącego, który z dniem 1 września 2012 r. będzie prowadził niepubliczne przedszkole w budynku stanowiącym własność Gminy Goleniów przy ul. Pocztowej 15/18, 72-100 Goleniów 2012-03-16 13:48
Komunikat w sprawie otwartego konkursu ofert na wybór organu prowadzącego, który z dniem 1 września 2012 r. będzie prowadził niepubliczne przedszkole w budynku stanowiącym własność Gminy Goleniów przy ul. Pocztowej 15/18, 72-100 Goleniów 2012-03-15 14:46
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wybór organu prowadzącego, który z dniem 1 września 2012 r. będzie prowadził niepubliczne przedszkole w budynku stanowiącym własność Gminy Goleniów przy ul. Pocztowej 15/18, 72-100 Goleniów 2012-02-23 08:11
REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wybór organu prowadzącego, który z dniem 1 września 2012 r. będzie prowadził niepubliczne przedszkole w budynku stanowiącym własność Gminy Goleniów przy ul. Pocztowej 15/18, 72-100 Goleniów 2012-02-23 08:20
KOMUNIKAT w sprawie otwartego konkursu ofert na wybór organu prowadzącego, który z dniem 1 września 2012 r. będzie prowadził niepubliczne przedszkole w budynku stanowiącym własność Gminy Goleniów przy ul. Marii Konopnickiej 10, 72-100 Goleniów 2012-02-24 08:01
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wybór organu prowadzącego, który z dniem 1 września 2012 r. będzie prowadził niepubliczne przedszkole w budynku stanowiącym własność Gminy Goleniów przy ul. Marii Konopnickiej 10, 72-100 Goleniów 2012-02-10 07:28
REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wybór organu prowadzącego, który z dniem 1 września 2012 r. będzie prowadził niepubliczne przedszkole w budynku stanowiącym własność Gminy Goleniów przy ul. Marii Konopnickiej 10, 72-100 Goleniów. 2012-02-15 12:10
ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Joanny Kulmowej w Komarowie 2011-06-09 12:14
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji obozu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży sprawiającej problemy wychowawcze. 2011-06-06 08:52
Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór organu prowadzącego, któremu zostanie przekazana z dniem 1 stycznia 2012 r. do prowadzenia Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie 2011-03-25 08:33
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie pojazdu specjalnego Pożarniczego TATRA 148 GCBA 8,5/48 nr rej ZGL E974 2011-02-07 12:58
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie pojazdu specjalnego Pożarniczego TATRA 148 GCBA 8,5/48 nr rej ZGL E974 2010-11-25 09:24
Informacja o przystąpieniu Gminy Goleniów do partnerstwa z Fundacją Concordia Szczecin 2019-12-18 15:59
Informacja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Dotyczy : postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Goleniów, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, dwóch zestawów skrzynek retencyjno - rozsączających zlokalizowanych na terenie działki nr 213/15 ( teren zamknięty ) obr. Kliniska Wielkie oraz dz. nr 213/5 obr Kliniska Wielkie, gm. Goleniów oraz na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie do ziemi na terenie działek nr 213/15 (teren zamknięty) obr. Kliniska Wielkie oraz dz. nr 213/5 obr. Kliniska Wielkie gm. Goleniów wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, pochodzących z powierzchni szczelnych i terenów zielonych przebudowanej infrastruktury drogowej w obrębie stacji Kliniska . 2019-11-20 11:19
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opieki stomatologicznej nad uczniami 2019-10-25 10:44
Ogłoszenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie w sprawie przejazdu kolejowo-drogowego na skrzyżowaniu linii kolejowej nr 402 Koszalin-Goleniów z drogą wewnętrzną do m.Burowo 2019-08-28 08:46