herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu o naborze na stanowisko pracy: Główny księgowy 2018-07-10 11:25
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Goleniowie w obrębie Gminy Goleniów 2018 2018-06-08 10:10
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych - dowóz uczniów do szkół 2018-05-28 12:35
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych - komunikacja miejska 2018-05-28 12:36
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawt z 29.01.2004 r. PZP - dot. komunikacja miejska 2018-05-28 10:45
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawt z 29.01.2004 r. PZP - dot. dowozu uczniów do szkół 2018-05-28 10:42
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyr. SP w Kliniskach Wielkich 2018-05-21 09:16
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu PEC w Goleniowie 2018-05-18 10:59
Ogloszenie o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamowien publicznych 2013-05-16 10:42
Ogloszenie o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych 2015-04-10 09:20
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyr. SP w Komarowie oraz ZSP w Białuniu 2018-05-04 07:47
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych 2017-06-19 07:50
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 2017-06-13 12:06
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie 2017-06-12 07:37
STMiG - zgłoszenie na IX Tydzień Sportu dla Wszystkich / XXIII Sportowy Turniej Miast i Gmin 2017-05-29 10:20
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora PP2, SP2, SP4, SP w Kliniskach Wielkich, ZSP w Mostach 2017-05-12 12:35
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Joanny Kulmowej w Komarowie ogłasza nabór na stanowisko pracy Główny księgowy 2017-03-07 10:10
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych - komunikacja miejska 2016-06-07 13:22
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych - Zielona Linia 2016-06-07 13:21
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych - dowóz uczniów do szkół 2016-06-07 13:20
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 2016-06-03 08:38
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 2016-06-03 08:37
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 2016-06-03 08:23
OGŁOSZENIE O KONKURSIE na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie 2016-04-29 07:44
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych 2015-05-29 12:45
uzupełnienie do ogłoszenia z dn.10.04.2015 r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowień publicznych 2015-05-29 12:39
Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu osobowego SKODA Octavia 2014-12-23 10:19
Ogłoszenie 2013-02-05 08:08
Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 Im. Wandy Chotomskiej ogłasza nabór na stanowisko pracy Główny księgowy 2013-02-04 07:43
Ogłoszenie w sprawie sprzedaży bram garażowych OSP 2012-05-14 13:10
Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów szkół/przedszkoli 2012-04-30 14:48
KONKURS NA STANOWISKO: Prezesa Zarządu - Dyrektora Przedsiębiorstwa Spółki 2012-03-30 10:41
Komunikat w sprawie otwartego konkursu ofert na wybór organu prowadzącego, który z dniem 1 września 2012 r. będzie prowadził niepubliczne przedszkole w budynku stanowiącym własność Gminy Goleniów przy ul. Pocztowej 15/18, 72-100 Goleniów 2012-03-16 13:48
Komunikat w sprawie otwartego konkursu ofert na wybór organu prowadzącego, który z dniem 1 września 2012 r. będzie prowadził niepubliczne przedszkole w budynku stanowiącym własność Gminy Goleniów przy ul. Pocztowej 15/18, 72-100 Goleniów 2012-03-15 14:46
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wybór organu prowadzącego, który z dniem 1 września 2012 r. będzie prowadził niepubliczne przedszkole w budynku stanowiącym własność Gminy Goleniów przy ul. Pocztowej 15/18, 72-100 Goleniów 2012-02-23 08:11
REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wybór organu prowadzącego, który z dniem 1 września 2012 r. będzie prowadził niepubliczne przedszkole w budynku stanowiącym własność Gminy Goleniów przy ul. Pocztowej 15/18, 72-100 Goleniów 2012-02-23 08:20
KOMUNIKAT w sprawie otwartego konkursu ofert na wybór organu prowadzącego, który z dniem 1 września 2012 r. będzie prowadził niepubliczne przedszkole w budynku stanowiącym własność Gminy Goleniów przy ul. Marii Konopnickiej 10, 72-100 Goleniów 2012-02-24 08:01
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wybór organu prowadzącego, który z dniem 1 września 2012 r. będzie prowadził niepubliczne przedszkole w budynku stanowiącym własność Gminy Goleniów przy ul. Marii Konopnickiej 10, 72-100 Goleniów 2012-02-10 07:28
REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wybór organu prowadzącego, który z dniem 1 września 2012 r. będzie prowadził niepubliczne przedszkole w budynku stanowiącym własność Gminy Goleniów przy ul. Marii Konopnickiej 10, 72-100 Goleniów. 2012-02-15 12:10
ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Joanny Kulmowej w Komarowie 2011-06-09 12:14
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji obozu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży sprawiającej problemy wychowawcze. 2011-06-06 08:52
Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór organu prowadzącego, któremu zostanie przekazana z dniem 1 stycznia 2012 r. do prowadzenia Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie 2011-03-25 08:33
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie pojazdu specjalnego Pożarniczego TATRA 148 GCBA 8,5/48 nr rej ZGL E974 2011-02-07 12:58
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie pojazdu specjalnego Pożarniczego TATRA 148 GCBA 8,5/48 nr rej ZGL E974 2010-11-25 09:24