Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe na zadanie: Sprzedaż i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu Zdrowe dzieci w zdrowych gminach/ Gesunde Kinder in gesunden Kommunen - dokument stracił ważność 2019-09-16 08:09
Powiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn.: Przygotowanie wniosków aplikacyjnych Gminy Goleniów wraz z załącznikami w ramach działań 2.14 Poprawa jakości powietrza Zachodniopomorski Program Antysmogowy, oraz 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych Zachodniopomorski Program Antysmogowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 2019-07-01 12:44
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: Przygotowanie wniosków aplikacyjnych Gminy Goleniów wraz z załącznikami w ramach działań 2.14 Poprawa jakości powietrza Zachodniopomorski Program Antysmogowy, oraz 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych Zachodniopomorski Program Antysmogowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. - dokument stracił ważność 2019-06-26 13:02
Powiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn."Ekspertyza Dendrologiczna dotycząca 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur L.) rosnącego na terenie działki nr 37/1, położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Goleniów, woj. Zachodniopomorskie" - dokument stracił ważność 2019-06-18 13:16
Zapytanie ofertowe na zadanie p.n.: "Ekspertyza Dendrologiczna dotycząca 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur L.) rosnącego na terenie działki nr 37/1, położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Goleniów, woj. Zachodniopomorskie" 2019-06-18 13:10
Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Goleniów na lata 2019-2034 2019-02-26 08:21
Powiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn. Zakup i dostawa sprzętu introligatorskiego i biurowego w ramach zadania pn.: Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym 2018-12-19 13:41
Zakup i dostawa sprzętu introligatorskiego i biurowego w ramach zadania pn.:Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym 2018-12-19 13:45
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach zadania pn.: Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym 2018-12-18 10:06
Unieważnienie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Zakup i dostawa sprzętu introligatorskiego i biurowego w ramach zadania pn.: Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym 2018-12-10 08:37
Unieważnienie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach zadania pn.: Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym 2018-12-06 13:13
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach zadania pn.: Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym - dokument stracił ważność 2018-11-29 15:03
Zakup i dostawa sprzętu introligatorskiego i biurowego w ramach zadania pn.: Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym - dokument stracił ważność 2018-11-29 14:47
Zakup i dostawa wyposażenia sal wypoczynkowych i relaksacyjnych w ramach zadania pn.: ?Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" 2018-12-10 13:21
Zakup i dostawa wyposażenia kuchennego w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" - dokument stracił ważność 2018-11-28 15:43
Sprzedaż i dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. "Budowa i wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" - dokument stracił ważność 2018-11-28 15:35
Dostawa termotransferowego systemu znakowania prania dla sekcji Pralnia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" 2018-06-20 14:45
Sprzedaż i dostawa wraz z montażem 7 sztuk interaktywnego urządzenia projekcyjnego na potrzeby realizacji projektu Zdrowe dzieci w zdrowych gminach/ Gesunde Kinder in gesunden Kommunen 2017-11-28 12:57
Sprzedaż i dostawa sprzętu sportowego na potrzeby realizacji projektu Zdrowe dzieci w zdrowych gminach/ Gesunde Kinder in gesunden Kommunen 2017-11-28 14:23
Sprzedaż i dostawa 7 sztuk wielofunkcyjnego urządzenia kuchennego na potrzeby realizacji projektu Zdrowe dzieci w zdrowych gminach/ Gesunde Kinder in gesunden Kommunen 2017-12-18 11:58
Sprzedaż i dostawa wyposażenia kuchennego kącików dietetycznych na potrzeby realizacji projektu Zdrowe dzieci w zdrowych gminach/ Gesunde Kinder in gesunden Kommunen 2017-11-22 11:40
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie p.n. Badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie protokołów z kontroli przez biegłego rewidenta z realizacji projektu Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2030 2017-06-26 10:31
Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdań finansowych z realizacji projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji" 2017-06-08 12:41
Unieważnienie zapytania ofertowego na badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie protokołów z kontroli przez biegłego rewidenta z realizacji projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2030" 2017-03-17 09:38
Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdań finansowych z realizacji projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji" 2017-03-14 14:02
Świadczenie usługi tłumaczenia dla projektu p.n.: "Transgraniczny Festiwal Kultury i Sztuki Euroregionu Pomerania" w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia - Poorze Przednie/ Branderburgia/ Polska 2017-02-06 09:27
Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie p.n. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2030" 2017-01-25 14:58
Zapytanie ofertowe na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2030 2017-01-12 08:48
INFORMACJA O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na wykonanie i montaż tablicy informacyjno - pamiątkowej dla projektu pn.: Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Goleniowie" 2016-10-12 10:52
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta i gminy Goleniów 2016-02-02 08:04
Opracowanie dokumentacji badań geologicznych dla zadania p.n.: "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie powiązanym z Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej 2016-02-08 13:41
Opracowanie studium wykonalno,ści oraz wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla planowanego projektu pn. Zakup wozu strazackiego dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowości Krepsko, gmina Goleniow - KATALOG -
Zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć z socjoterapii Grupa B 2012-12-06 14:14
p.n. Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć z socjoterapii - GRUPA B 2012-11-30 19:13
zawiadomienie o wyborze oferty - Specjalista ds. finansowych w projekcie Nowoczesn@ edukacja 2012-11-30 18:43
Zawiadomienie o wyborze oferty -?Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć doradztwa edukacyjno- zawodowego, realizacji aktywizujących zajęć indywidualnych i grupowych w klasach IV-VI 2012-11-30 18:21
Zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć koła historycznego-wirtualne wędrówki po Unii Europejskiej w kl. IV-VI 2012-11-30 18:12
Zawiadomienie o wyborze oferty- Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć w zakresie koła przyrodniczego w klasach IV-VI ? GRUPA A 2012-11-30 17:48
zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć Klubu małego biznesu w kl. I-III 2012-11-30 17:39
Zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie warsztatów Szkolnego Centrum Informacji w bibliotece szkolnej dla klas IV-VI 2012-11-30 17:24
Zawiadomienie o wyborze oferty- Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć w zakresie koła przyrodniczego w klasach IV-VI ? GRUPA B 2012-11-30 17:16
Zawiadomienie o wyborze oferty -Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć muzyczno-ruchowych ? GRUPA B 2012-11-30 17:00
Zawiadomienie o wyborze oferty- Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć muzyczno-ruchowych ? GRUPA A 2012-11-30 16:50
Zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć z kynoterapii 2012-11-30 16:42
zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć plastyczno-praktyczno-technicznych 2012-11-30 16:31
Zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie terapeutycznych zajęć gry i zabawy sportowe ? GRUPA B 2012-11-30 16:20
Zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie terapeutycznych zajęć gry i zabawy sportowe ? GRUPA A 2012-11-30 16:06
Zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych z matematyki dla uczniów z zaburzeniami funkcji poznawczych w kl. I-III 2012-11-30 15:57
Zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć Matematyka w kuchni w klasach I-III? GRUPA B 2012-11-30 15:47
zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć Matematyka w kuchni w klasach I-III ? Grupa A 2012-11-30 15:36
Zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć z socjoterapii ? Grupa A 2012-11-30 15:26
zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć pn. Z Ekologią Na Ty - Grupa A 2012-11-30 15:09
zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć pn. ?Z Ekologią Na Ty? ? GRUPA B 2012-11-30 14:50
Zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć dziennikarskich ?E-gazeta? ? j. polski 2012-11-30 14:38
zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć dziennikarskich E-gazeta - Informatyka 2012-11-30 14:25
Unieważnienie - Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć z socjoterapii ? Grupa B 2012-11-30 13:49
Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć z socjoterapii - GRUPA B 2012-11-20 13:21
Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć z socjoterapii - GRUPA A 2012-11-20 13:13
Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć dziennikarskich E-gazeta" -informatyka 2012-11-20 13:11
Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć dziennikarskich E-gazeta -j.polski 2012-11-20 13:09
Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć w zakresie koła przyrodniczego w klasach IV-VI - GRUPA B 2012-11-20 13:01
Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć w zakresie koła przyrodniczego w klasach IV-VI - GRUPA A 2012-11-20 12:57
Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie terapeutycznych zajęć gry i zabawy sprotowe- GRUPA B 2012-11-20 12:55
Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie terapeutycznych zajęć gry i zabawy sprotowe- GRUPA A 2012-11-20 12:51
Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć pn. Z Ekologią Na Ty- GRUPA B 2012-11-20 12:43
Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć pn. Z Ekologią Na Ty- GRUPA A 2012-11-20 12:38
Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć Matematyka w kuchni w klasach I-III- GRUPA B 2012-11-20 12:31
Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć Matematyka w kuchni w klasach I-III- GRUPA A 2012-11-20 12:24
Swiadczenie usług edukacyjnych, obejmujacych prowadzenie zajec muzyczno ruchowych- GRUPA B 2012-11-20 11:33
Swiadczenie usług edukacyjnych, obejmujacych prowadzenie zajec muzyczno ruchowych GRUPA A 2012-11-20 11:05
Swiadczenie usług edukacyjnych, obejmujacych prowadzenie zajec Klub małego biznesu w kl. I III 2012-11-20 10:49
Swiadczenie usług edukacyjnych, obejmujacych prowadzenie warsztatow Szkolnego Centrum Informacji w bibliotece szkolnej dla kals IV-VI 2012-11-20 10:17
Swiadczenie usług edukacyjnych, obejmujących przeprowadzenie zajec korekcyjno-kompensacyjnych z matematyki dla uczniow z zaburzeniami funkcji poznawczych w kl. I ? III 2012-11-20 10:00
Swiadczenie usług edukacyjnych, obejmujacych prowadzenie zajec z kynoterapii 2012-11-20 18:25
Swiadczenie usług edukacyjnych, obejmujacych prowadzenie zajec plastyczno ? praktyczno - technicznych 2012-11-20 09:27
Swiadczenie usług edukacyjnych, obejmujacych prowadzenie zajec koła historycznego? wirtualne wedrowki po Unii Europejskiej w kl. IV-VI 2012-11-20 09:11
Swiadczenie uslug edukacyjnych obejmujacych prowadzenie zajęc doradztwa edukacyjno-zawodowego, realizacji aktywizujących zajec indywidualnych i grupowych w klasach IV-VI 2012-11-20 09:03
Specjalista ds finasnowych w projekcie Nowoczesn@ edukacja 2012-11-15 14:54