herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego w Goleniowie - na podst. art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-10-18 14:04
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych "Vivo" w Goleniowie 2018-03-09 12:50
Uproszczona oferty realizacji zadania publicznego złozona przez Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Brama Vitae w Goleniowie 2017-04-14 13:46
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złozona przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Helenów" w Goleniowie 2016-05-23 15:31
Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Goleniowie na zadanie pt. Prace porządkowe w Przytulisku dla bezdomnych psów w Budnie 2014-10-27 14:34
Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Goleniowskie Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym ?Ewa? z siedzibą w Goleniowie na zadanie pt. ?Kampania profilaktyka ratuje życie? 2012-10-04 13:18
Oferta realizacji zadania publicznego pt. XIII Goleniowskie Spotkania Teatralne BRAMAT 2012 2012-09-04 14:52
OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO (rodzaj zadania publicznego) - HANZA MUZYCZNA 2012 - 2012-06-20 21:57