herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 13 września 2016 r. została wydana decyzja P- 47 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej o długości ok. 145,50 m z tolerancją do 10 % na terenie działek nr 317/6, 89/4 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwi Błoć wraz z przyłączami dla potrzeb działek przyległych. na wniosek: osoby fizycznej.

 

 

WPNS.6733.44.2016.KB                                                 Goleniów, dnia 13 września 2016r.

 

 

 

 

            OBWIESZCZENIE    

BURMISTRZA  GMINY GOLENIÓW

 

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

 

                                             Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia,

 

że w dniu 13 września 2016 r. została wydana decyzja P- 47 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :  budowie sieci wodociągowej o  długości  ok. 145,50 m z tolerancją do 10 % na terenie działek nr 317/6, 89/4 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwi Błoć wraz z przyłączami dla potrzeb działek przyległych.

 

na wniosek: osoby fizycznej.

 

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Goleniowa w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie , Plac Lotników nr 1, pokój nr 206, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, (tel. 91 46 98 231).

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 14-09-2016 11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 14-09-2016
Ostatnia aktualizacja: - 14-09-2016 11:01