herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji redukcyjno - pomiarowej I stopnia o przepustowości Q = 6 000 m3/h do 12 000 m3/h oraz budowie gazociągu średniego ciśnienia Dz 400 PE ( do 0,5 MPa) na terenie działek nr 413/1 i 411/5 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć.

 

WPNS.6733.46.2011.KB                                  Goleniów, dnia 18 kwietnia 2011r.

  

                                           O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: stacji redukcyjno pomiarowej I stopnia o przepustowości Q=6000m3/h do 12000m3/h oraz budowie gazociągu średniego ciśnienia Dz 400 PE ( do 0,5 MPa ) na terenie działek nr : 413/1 i 411/5 położonych obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć .

W ramach budowy stacji redukcyjno pomiarowej realizowane będą:

-układ redukcyjno-pomiarowy, upustowe zawory bezpieczeństwa, nawanialnia gazu, przewód awaryjny, stacja redukcyjno-pomiarowa wraz z monitoringiem, droga dojazdowa, chodniki ,brama wjazdowa, gazociąg średniego ciśnienia Dz 400 PE.

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w Sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) od poniedziałku do wtorku w godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.

 

Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE WYWIESZONO DNIA....................................................

 

 

 

 

 

 

 

OTRZYMUJĄ :

 

  1. Tablica ogłoszeń w/m

  2. Tablica ogłoszeń - Żółwia Błoć

  3. Internet

  4. A/a

 

 

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń od dnia ........................... do dnia.......................

 

............................................

podpis

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 19-04-2011 11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 19-04-2011
Ostatnia aktualizacja: - 19-04-2011 11:01