herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie - Burmistrz Nowogardu zawiadamia, że w dniu 26.08.2016 r. została wydana decyzja nr 19/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia istniejącego placu zabaw-odcinka linii oświetleniowej nn 0,4 kV oraz posadowieniu lampy oświetleniowej na terenie działek o nr geodezyjnych : 51/62,51/33,51/67 w obrębie Pucice, gm. Goleniów