herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej , linii kablowej SN 15 kV i linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działki nr 77/4 położonej w obrębie geodezyjnym Budno poza terenem objętym aktualnym planem zagospodarowania ? gazociąg wysokiego ciśnienia.

 

WPNS.6733.3.2016.KB Goleniów, dnia 21 stycznia 2016r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2015, poz. 199 jednolity tekst z późniejszymi zmianami ) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej , linii kablowej SN 15 kV i linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działki nr 77/4 położonej w obrębie geodezyjnym Budno poza terenem objętym aktualnym planem zagospodarowania – gazociąg wysokiego ciśnienia.

 

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w Sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) od poniedziałku do wtorku w godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.

 

Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 21-01-2016 15:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 21-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 21-01-2016 15:05