herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny centrum miasta Goleniowa wzdłuż nabrzeża rzeki Iny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Goleniowie uchwał: Nr VII/56/11 z dnia 13 kwietnia 2011 r. i Nr XIII/138/11 z dnia 26 października 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny centrum miasta Goleniowa wzdłuż nabrzeża rzeki Iny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uchwały wraz z załącznikami określającymi szczegółowy obszar planu znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, pok. 206.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmian studium i planów miejscowych w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - e-mail:ugim@goleniow.pl do Burmistrza Gminy Goleniów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2012 r.

 

                                                                                                   Burmistrz Gminy Goleniów

                                                                                                   Robert Krupowicz   

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 18-01-2012 13:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Milewska 18-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 18-01-2012 13:30