herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z dnia 7 listopada 2008 r. póz. 1227 z późn. zm.)

Urząd Miasta Szczecin, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej podaje do publicznej wiadomości, że decyzja nr 1184/10 o pozwoleniu na budowę: dla inwestycji pod nazwą „odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w Lubczynie", obejmującej budynek hangaru z częścią hotelową i salą klubową, budynek sanitariatów, budynek bosmanatu, budynek kotłowni wraz z wiatą śmietnikową i trafostacją, wyciąg nart wodnych, budynek stacji wyciągu nart wodnych, obiekty hydrotechniczne (w tym pomosty pływające, nabrzeża, slip do wyciągania i wodowania jednostek, sztuczna wyspa) oraz zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej wraz z niezbędną infrastrukturę techniczną oraz na rozbiórkę budowli hydrotechnicznych kolidujących z przedmiotową inwestycją przy ul. Żeglarskiej l w Lubczynie, nr ewid gruntów: dz. 155/3, 431, 432 obręb Lubczyna Nr 0020 - Gmina Goleniów; dz. 1/73 obręb 4001 - Szczecin została zamieszczona w wykazie decyzji dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, pod numerem 0666/B/2010.

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ww ustawy z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Szczecin, w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej, w pokoju Nr 210.
Informację wywiesza się na okres dwudziestu jeden dni od dnia 30.08.2010 r. do dnia 20.09.2010 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Przesmycki 30-08-2010 13:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-08-2010
Ostatnia aktualizacja: - 30-08-2010 13:18