Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie - zawiadamia się, o nowym terminie załatwienia sprawy dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Danowo, kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku Danowo ? Podańsko, przepompowni ścieków wraz infrastrukturą techniczną, linii kablowej energetycznej NN, monitoringu przepompowni, stacji dezodoryzacji i stacji dozowania środków do likwidacji odorów, roboty drogowe (zjazd, na terenie przepompowni ścieków) na terenie działek numer: 116/10 116/14 obręb geodezyjny Budno, 74/5, 120, 280, 764 obręb geodezyjny Podańsko, 24/1, 82, 83, 85, 103/2, 104, 107, 112, 114, 115, 116, 173/1, 211/12, 212, 213/6, 213/12, 213/14, 214, 216, 217/6, 217/8, 217/9, 217/10, 217/39, 228, 229/4, 230/11, 230/12, 230/16, 230/17, 231, 232/2, 233, 252, 338, 399/2, 400/2 obręb geodezyjny Danowo

WPNS.6220.27.2015.JC                                                                                                                                                                      Goleniów, dnia 21 października 2015r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej  w miejscowości Danowo, kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku Danowo – Podańsko, przepompowni ścieków wraz infrastrukturą techniczną, linii kablowej energetycznej NN, monitoringu przepompowni, stacji dezodoryzacji i stacji dozowania środków do likwidacji odorów, roboty drogowe (zjazd, na terenie przepompowni ścieków) na terenie działek numer:  116/10 116/14 obręb geodezyjny Budno, 74/5, 120, 280, 764 obręb geodezyjny Podańsko, 24/1, 82, 83, 85, 103/2, 104, 107, 112, 114, 115, 116, 173/1, 211/12, 212, 213/6, 213/12, 213/14, 214, 216, 217/6, 217/8, 217/9, 217/10, 217/39, 228, 229/4, 230/11, 230/12, 230/16, 230/17, 231, 232/2, 233, 252, 338, 399/2, 400/2 obręb geodezyjny Danowo

 

Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 tekst jednolity) zawiadamia się, że w związku             z koniecznością uzupełnienia  przez wnioskodawcę informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji sporządzonej dla w/w  przedsięwzięcia, postanowienie dotyczące obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  w/w przedsięwzięcia zostanie wydane w terminie  do 21 dni od daty wpływu do tut. Organu uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie  w przedmiotowej sprawie.

            W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 tekst jednolity) w związku z art, 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) obwieszczenie  w powyższej sprawie zostanie poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, na tablicach ogłoszeń w Danowie, Budnie   i Podańsku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/

           Strony mogą zapoznać się z dokumentami niniejszej sprawy, składać wnioski   i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72 - 100 Goleniów  (pokój nr 206) w terminie 14 dni od chwili podania do publicznej wiadomości.                                           

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 22-10-2015 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 22-10-2015
Ostatnia aktualizacja: - 22-10-2015 13:13