herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kruszywa naturalnego w obrębie obszaru górniczego złoża "Mosty" zlokalizowanego na terenie działek nr: część 158/2, 162/7, część 162/9, część 162/10, część 162/15, część 165 położonych w obrębie geodezyjnym Mosty oraz część działki nr 236/2 położonej w obrębie geodezyjnym Danowo.

 

 

 

 

Goleniów, dnia 30 kwietnia 2012r.

 

WPNS.6220.35.2012.JC

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/ zawiadamia się, że w dniu 23 kwietnia 2012r. została wydana decyzja Nr 10/ŚU/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: na wydobyciu kruszywa naturalnego w obrębie obszaru górniczego złoża „Mosty” zlokalizowanego na terenie działek nr: część 158/2, 162/7, część 162/9, część 162/10, część 162/15, część 165 położonych w obrębie geodezyjnym Mosty oraz część działki nr 236/2 położonej w obrębie geodezyjnym Danowo.

Z treścią decyzji Zainteresowani mogą się zapoznać w ciągu 14 dni, od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, w pokoju 206 Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 04-05-2012 11:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 04-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Kamila Buksik 04-05-2012 11:48