herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - wykonaniu otworu rozpoznawczego na terenie działki nr 550/2, położonej w obrębie geodezyjnym Kąty, przeznaczonego na nową studnię dla zaopatrzenia w wodę miejscowości Budzień, gmina Stepnica.

 

Goleniów, dnia 19 października 2010r.

 

WAOŚ.AM-7625/17/2010

 

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/ zawiadamia, że w dniu 19 października 2010r. została wydana decyzja Nr 33/ŚU/2010 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu otworu rozpoznawczego na terenie działki nr 550/2, położonej w obrębie geodezyjnym Kąty, przeznaczonego na nową studnię dla zaopatrzenia w wodę miejscowości Budzień, gmina Stepnica.

 

 

Umożliwia się zapoznanie z treścią w/w decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie. Dokumenty dostępne są w pokoju 206 Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie,Plac Lotników 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15.

 

 

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 22-10-2010 14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 22-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 22-10-2010 14:42