herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie -zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV i linii kablowej 0,4 kV w połączeniu z istniejącą linią napowietrzną ( z ewentualną budową nowych słupów ) , budowie stacji transformatorowych 15/04 kV. Planowana inwestycja realizowana będzie na terenie działek:nr: 96, 95/3 ? obręb geodezyjny nr 9 w Goleniowie,nr 490, 55, 58, 63/3, 19,63/1, 63/24, 111, 120, 119, 103/1, 45, 651/6, 42, 34, 33/3,33/1, 39, 515/3, 130, 43, 40, 38/1 ? obręb geodezyjny nr 11 w Goleniówie,nr:75/5, 83, 129/7, 157, 158, 181/1, 183, 185/3, 182, 259, 238/1 ? obręb Podańsko, nr: 174, 182/3, 182/4, 172, 170/4 ? obręb Tarnówko, nr: 15/1 ? obręb Stawno, nr 344/1 obręb Bolechowo.

 

WPNS.6733.99.2011.KB                              Goleniów, dnia 03 listopada 2011r.

 

                                              O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej SN 15 kV i linii kablowej 0,4 kV w połączeniu z istniejącą linią napowietrzną ( z ewentualną budową nowych slupów ) , budowie stacji transformatorowych 15/04 kV. Planowana inwestycja realizowana będzie na terenie działek:

  • nr: 96, 95/3 – obręb geodezyjny nr 9 w Goleniowie,

  • nr 490, 55, 58, 63/3, 19,63/1, 63/24, 111, 120, 119, 103/1, 45, 651/6, 42, 34, 33/3,

   33/1, 39, 515/3, 130, 43, 40, 38/1 – obręb geodezyjny nr 11 w Goleniowie,

   33/1, 39, 515/3, 130, 43, 40, 38/1 – obręb geodezyjny nr 11 w Goleniowie,

  • nr:75/5, 83, 129/7, 157, 158, 181/1, 183, 185/3, 182, 259, 238/1 – obręb

   Podańsko,

  • nr 344/1 – obręb Bolechowo,

  • nr: 174, 182/3, 182/4, 172, 170/4 – obręb Tarnówko,

 

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w Sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) od poniedziałku do wtorku w godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.

 

Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE WYWIESZONO DNIA....................................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 02-11-2011 14:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 02-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2011 14:02