herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot.: wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Nowogardu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 9/2016 z dnia 10.05.2016 r., znak : ABPP.6733.06.2016, dotyczącej inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku dawnej wieży ciśnień na budynek użyteczności publicznej wraz z urządzeniami budowlanymi oraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektu, na terenie działek o nr geodezyjnych : 1/3,1/4,1/5,1/6 i 1/7 w obrębie 10 miasta Goleniów, gm. Goleniów, w zakresie zmiany ustaleń dotyczących warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego.