herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie modernizacji punktu zbiórki odpadów problemowych położonego na terenie działki nr 27/12 w obrębie geodezyjnym nr 4025 Szczecin Dąbie 25.

WPNS.6733.70.2011.KB                                     Goleniów, dnia 13 lipca 2011r.

 

                                  O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: modernizacji punktu zbiórki odpadów problemowych położonego na terenie działki nr 27/12 w obrębie geodezyjnym nr 4025 Szczecin Dąbie 25 . Planowana inwestycja obejmuje:

- dobudowę ( montaż ) pomieszczenia magazynowego PM-1 typu garaż blaszany ( lub o podobnej konstrukcji ) z częścią zadaszoną – otwartą i magazynową zamkniętą o powierzchni zabudowy ok. 25 m2 do przyjmowania i okresowego magazynowania głównie odpadów niebezpiecznych w szczelnych pojemnikach,

- dobudowę ( montaż) pomieszczenia magazynowego PM-2 typu garaż blaszny ( lub o podobnej konstrukcji ) o powierzchni zabudowy ok. 30mn2 do przyjmowania i okresowego magazynowania głównie sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- wymianę bramy wjazdowej na przesuwną z poszerzeniem wjazdu ,

- montaż nowej tablicy informacyjnej o rodzaju i zakresie prowadzonej działalności,

- posadowienie kontenera o poj. 40 m3 do magazynowania odpadów wielkogabarytowych typu meble,

- posadowienie mobilnych pojemników kontenerowych – posadowienie okresowe – np. : zbiórka odpadów zielonych itp.

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w Sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) od poniedziałku do wtorku w godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.

 

Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE WYWIESZONO DNIA....................................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 14-07-2011 13:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 14-07-2011
Ostatnia aktualizacja: - 14-07-2011 13:21