herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie Wojewody Zachodnipomorskiego - zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora ORANGE Polska S.A. zlokalizowanej w Gminie Goleniów na działce nr 131/5 w obrębie 0021 Dobroszyn, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.