Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadminienie- zawiadamia, się że w dniu 18 listopada 2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie drogi - budowa ścieżki rowerowej od ulicy Stargardzkiej w Goleniowie przez miejscowość Podańsko w kierunku Danowa zlokalizowanego na terenie działek numer 36/33, 83, 113/1, 113/2, 158, 181/1 obręb geodezyjny Podańsko oraz na terenie działek numer 17, 19 i 58 obręb numer 11 miasta Goleniów.

 

WPNS.6220.30.2015.JC                                                                                                                                                                                                      Goleniów, dnia 18 listopada 2015r.

                                                                                                                    

 

                                                                                                                     

ZAWIADOMIENIE

 

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie zawiadamia, że w dniu 18 listopada 2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie drogi      - budowa ścieżki rowerowej od ulicy Stargardzkiej w Goleniowie przez miejscowość Podańsko w kierunku Danowa  zlokalizowanego na terenie działek numer 36/33, 83, 113/1, 113/2, 158, 181/1 obręb geodezyjny Podańsko oraz na terenie działek numer 17, 19  i 58 obręb numer 11 miasta Goleniów.

 

W związku z powyższym informuje się, że:

  • dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Wydział Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w pokoju              nr 206 (I piętro tutejszego urzędu),w godzinach od 7.30 do 15.30 (od poniedziałku do piątku),
  • w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia można zapoznać się z materiałami oraz wnieść stosowne uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

 

Po upływie ustawowego terminu sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Liczba stron w postępowaniu o wydanie w/w decyzji przekracza 20, w związku z tym, stosownie do art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), stosuje się przepisy art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.            - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), strony będą zawiadomione o decyzji i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie umieszczane w sposób zwyczajowo przyjęty.

Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, Plac Batorego 4,                                  70-207 Szczecin za pośrednictwem Burmistrza Gminy Goleniów, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 25-11-2015 09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2015
Ostatnia aktualizacja: - 25-11-2015 09:59