herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Burmistrz Nowogardu zawiadamia, że w dniu 09.11.2016 r. na wniosek Burmistrza Gminy Goleniów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie : zmiany decyzji Burmistrza Nowogardu o ustaleniu lokalizacji inwetyscji celu publicznego nr 25/2016 z dnia 24 października 2016 r. znak: ABPP.6733.23.2016, w zakresie zmiany nr geodezyjnych działek (spowodowanych podziałem jednej z nich) stanowiących teren inwestycji.