herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : rozbudowie istniejącej hali produkcyjno ? magazynowej z częścią socjalno - biurową, zlokalizowaną na terenie działek nr 1/2, nr 1/3, nr 67/1, nr 67/2, nr 3/4, nr 3/6, położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica o wiatę magazynową.

 

Goleniów, dnia 23 listopada 2010r.

 

WAOŚ.AM-7625/60/2007

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/ zawiadamia, że w dniu 23 listopada 2010r. została wydana decyzja Nr 40/SU/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie istniejącej hali produkcyjno – magazynowej z częścią socjalno - biurową, zlokalizowaną na terenie działek nr 1/2, nr 1/3, nr 67/1, nr 67/2, nr 3/4, nr 3/6, położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica o wiatę magazynową.

 

 

 

Umożliwia się zapoznanie z treścią w/w decyzji, dokumentacją sprawy oraz uzgodnieniami ze Starostwem Powiatowym w Goleniowie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie. Dokumenty dostępne są w pokoju 206 Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15.

 

 

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 08-12-2010 13:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 08-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2010 13:53