herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im.Henryka Sienkiewicza w Goleniowie przy ul.Szarych Szeregów 14 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną,na terenie działek o nr geodezyjnych 345/4,345/6,345/7 w obrębie Goleniów-5 gm.Goleniów