herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji P-62 z dnia 20 maja 2010r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej NN 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych od istniejącego węzła kablowego na terenie działek nr 100, 535, 284, 283, 282 położonych w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie. Zmiana jest w części dotyczącej działki nr 100, która położona jest w obrębie geodezyjny nr 7.

 

 

WAOŚ –KB.7335/43/2009-2010                      Goleniów, dnia 23 listopada 2010r.

 

 

                                   O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji P-62 z dnia 20 maja 2010r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej NN 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych od istniejącego węzła kablowego na terenie działek nr : 100, 535, 284, 283, 282 położonych w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie.

Zmiana jest w części dotyczącej działki nr 100, która położona jest w obrębie geodezyjnym nr 7.

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w Sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) w poniedziałki w godz. od 730 do 1630 od wtorku do piątku od godz. 730 do 1515 w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.

 

Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Wydziale Architektury i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 23-11-2010 12:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 23-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 23-11-2010 12:33