herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 15/ŚU/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie istniejącej Stacji Paliw PKN ORLEN nr 658 w Goleniowie na terenie działki nr 120, obręb geodezyjny nr 7 miasta Goleniów wraz z częścią działek nr 7, nr 20, nr 90, nr 119 i nr 121 (przebudowa zjazdów i układu komunikacyjnego), położonych w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Goleniów.

 

Goleniów, dnia 25 czerwca 2012r.

 

WPNS.7625.26.2010.JC

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zmian./ zawiadamia się, że w dniu 22 czerwca 2012 r. została wydana decyzja Nr 15/ŚU/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie istniejącej Stacji Paliw PKN ORLEN nr 658 w Goleniowie na terenie działki nr 120, obręb geodezyjny nr 7 miasta Goleniów wraz z częścią działek nr 7, nr 20, nr 90, nr 119 i nr 121 (przebudowa zjazdów i układu komunikacyjnego), położonych w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Goleniów.

Umożliwia się zapoznanie z treścią w/w decyzji, dokumentacją sprawy oraz uzgodnieniami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie. Dokumenty dostępne są w pokoju 206 Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie,Plac Lotników 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15.

 

 

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 25-06-2012 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 25-06-2012
Ostatnia aktualizacja: - 25-06-2012 13:13