herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie zakończenia prac nad sporządzeniem projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie dot. ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Międzyodrze-Zalew Szczeciński-Wyspy Wolin i Uznam oraz projektu prognozy oddziaływania na środowisko ww.dokumentu-konsultacje społeczne