herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

WAOŚ –KB.7335/99/2010                       Goleniów, dnia 12 października 2010r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzję P-127 z dnia 22 września 2010r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej NN 0,4 kV i złączy kablowo- pomiarowych na terenie działek nr: 74/8, 215/118 i 215/133 położonych w obrębie geodezyjnym Załom.

Zmiana polega na rozszerzeniu inwestycji o działkę nr 215/130 i 215/129 obręb geodezyjny Załom.

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w Sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) w poniedziałki w godz. od 730 do 1630 od wtorku do piątku od godz. 730 do 1515 w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.

 

Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Wydziale Architektury i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE WYWIESZONO DNIA.................................................

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 13-10-2010 12:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 13-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 13-10-2010 12:23