herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej na cele nawadniające, budowie oświetlenia, posadowienia szaletów publicznych wraz z podłączeniem do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej oraz ciągów pieszych na terenie działek; część działki nr 446, część działki nr 452/8 i działki 512/4 położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie, działce nr 3 położonej w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie, część działki nr 67/3 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WPNS.6733.25.2011.KB                                      Goleniów, dnia 02 marca 2011r.

  

                                       O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej na cele nawadniające , budowa oświetlenia , posadowienie szaletów publicznych wraz z podłączeniem do sieci wodociągowej , kanalizacyjnej i energetycznej oraz ciągów pieszych na terenie działek :

- część dz nr 446 , część działki nr 452/8 i dz. nr 512/4 położonych w obrębie

geodezyjnym nr 5 w Goleniowie ,

- nr 3 położonej w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie,

- część działki nr 67 /3 położonej w ob rębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w Sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) od poniedziałku do wtorku w godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.

 

Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE WYWIESZONO DNIA....................................................

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 02-03-2011 13:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 02-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 02-03-2011 13:32