herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie- Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 06 lipca 2015 r. została wydana decyzja P- 37 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr : 86, 101/1 w obrębie geodezyjnym nr 10 w Goleniowie i nr: 2/2, 741/1, 58, 53 w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie. na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o.

WPNS.6733.30.2015.KB Goleniów, dnia 06 lipca 2015r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOLENIOWA

 

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami),

 

Burmistrz Goleniowa zawiadamia,

 

że w dniu 06 lipca 2015 r. została wydana decyzja P- 37 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo – pomiarowych na terenie działek nr : 86, 101/1 w obrębie geodezyjnym nr 10 w Goleniowie i nr: 2/2, 741/1, 58, 53 w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie.

na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Goleniowa w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie , Plac Lotników nr 1, pokój nr 206, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, (tel. 91 46 98 231).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 09-07-2015 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 09-07-2015
Ostatnia aktualizacja: - 09-07-2015 13:52