herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia de 250 PE o ciśnieniu nominalnym 0,15 ? 0,35 Mpa na terenie Goleniowa ( od skrzyżowania ulicy Słowackiego i Wojska Polskiego do wysokości ul. Odrodzenia ) i obrębów geodezyjnych Modrzewia, Ininy i Łozienicy.

 

WPNS.6733.14.2012.KB                                   Goleniów, dnia 28 lutego 2012r.

  

                                                   O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia de 250 PE o ciśnieniu nominalnym 0,15 – 0,35 Mpa na terenie Goleniowa ( od skrzyżowania ulicy Słowackiego i Wojska Polskiego do wysokości ul. Odrodzenia ) i obrębów geodezyjnych Modrzewia, Ininy i Łozienicy. Planowana inwestycja obejmuje budowę gazociągu średniego ciśnienia de 250 PE o ciśnieniu nominalnym 0,15 – 0,35 MPa w działkach oznaczonych nr :

Etap I - obręb geodezyjny nr 2 : 692,694,695, obręb geodezyjny nr 6: 40, 41, 34, 15/10, 15/7, 36/1, 36/2, obręb geodezyjny nr 1 : 124,

Etap II obręb geodezyjny nr 6 : 1/1, obręb geodezyjny nr 1 : część 124 – nie objęta aktualnym planem zagospodarowania, obręb geodezyjny Modrzewie : 158/2, część 157/6- nie objęta aktualnym planem zagospodarowania, 157/4, 790/8, 791/4, 1047/14, 1047/17, 1091/2, 1091/4, 1091/3, 1092/4, 1092/6, 1092/5, 1093/3, 1094/4, 1172/47, 1170/2, obręb geodezyjny Inina : 9/1, 21/14, 31, obręb geodezyjny Łozienica: 1223, 96/3,

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w Sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) od poniedziałku do wtorku w godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.

 

Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.

 

OBWIESZCZENIE WYWIESZONO DNIA....................................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 01-03-2012 14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 01-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 01-03-2012 14:53