herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV od km 10,980 do km 11,230 linii kolejowej nr 401 relacji Szczecin Dąbie-Świnoujście, zlokalizowanej na działce nr 213/15 obreb 0026 Kliniska Wielkie