herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania dministracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE 110 mm o długości ok. 570 mb, budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 90 mm o długości ok. 410 mb oraz budowie przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym na ternie działek nr : 87,88/13,88/15,88/20,88/22,88/19,88/5,88/17,88/18 położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie .

 

WPNS.6733.19.2014.KB                                                        Goleniów, dnia 01 kwietnia 2014r.

 

 

                                                                                         O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2012, poz. 647 jednolity tekst z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PE 110 mm o długości ok. 570 mb, budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 90 mm o długości ok. 410 mb oraz budowie przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym na ternie działek nr : 87,88/13,88/15,88/20,88/22,88/19,88/5,88/17,88/18 położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie .

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w Sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) od poniedziałku do wtorku w godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.

 

Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE WYWIESZONO DNIA....................................................

 

 

 


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 01-04-2014 09:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 01-04-2014
Ostatnia aktualizacja: - 01-04-2014 09:48