herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu zakresu inwestycji polegającej na budowie elektrowni biogazowej na terenie działki nr 55/10 zlokalizowanej w Goleniowskim Parku Przemysłowym, w obrębie geodezyjnym Łozienica.

 

Goleniów, dnia 28 października 2010r.

 

WAOŚ.AM-7625/28/2008

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/ zawiadamia, że w dniu 28 października 2010r. została wydana decyzja Nr 37/ŚU/2010r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: rozszerzeniu zakresu inwestycji polegającej na budowie elektrowni biogazowej na terenie działki nr 55/10 zlokalizowanej w Goleniowskim Parku Przemysłowym, w obrębie geodezyjnym Łozienica.

 

 

Z treścią decyzji Zainteresowani mogą się zapoznać w ciągu 14 dni, od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, w pokoju 206 Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 17-11-2010 17:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 17-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 17-11-2010 17:09