herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu - zawiadamia się, że w dniu 09.02.2017 r. została wydana decyzja nr 23/2017 zmieniająca ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.12.2016 r. nr 37/2016, znak : ABPP.6733.37.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na : rozbudowie wiaty oraz budowie grilla, paleniska oraz 10 miejsc postojowych wraz z urządzeniami budowlanymi, na terenie działki o nr geodezyjnym 121 w obrębie Marszewo gm. Goleniów.