herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

ZAWIADOMIENIE - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Sp. z o.o. FUTREX

 

Goleniów, dnia 18 marca 2011r.

 

WPNS.7625.13.2010.am

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/ zawiadamia, że w dniu 18 marca 2011r. została wydana decyzja Nr 7/ŚU/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie pomieszczenia magazynowego na kotłownię gazową z piecem gazowym o wydajności do 200kW z urządzeniami do wytwarzania pary i PH sterylizacji pasz dla zwierząt futerkowych, w tym dwa zbiorniki na gaz o pojemności 4850l (każdy), Żdżary, działka nr 122/3 i nr 122/5.

 

 

 

Umożliwia się zapoznanie z treścią w/w decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie. Dokumenty dostępne są w pokoju 206 Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15.

 

 

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 30-03-2011 10:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 30-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 30-03-2011 10:35