herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie - zawiadamia, się że w dniu 15 września 2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Przebudowie drogi powiatowej nr 4133 Łoźnica ?Goleniów w km od 14+do 17+380 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na terenie działek: 18/7, 18/11, 20/20, 333/2, 415, 414/4, 416/3, 443/2 428/2 obręb geodezyjny Żółwia Błoć 56/20 70, 362 obręb geodezyjny nr 3 miasta Goleniów, 6,7,16, 17, 18, 31, 32 obręb geodezyjny nr 4 miasta Goleniów, 1, 3 ,5, 6/2, 7, 12, 35/4 obręb geodezyjny nr 5 miasta Goleniów.

 

WPNS.6220.20 .2015.JC

                                                                                                                                       

                    

                                                                                                                     

                        ZAWIADOMIENIE

 

Urząd  Gminy i Miasta w Goleniowie zawiadamia, że w dniu 15 września 2015r.  została wydana decyzja              o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 4133 Łoźnica –Goleniów w km od 14+do 17+380 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na terenie działek:

  • 18/7, 18/11, 20/20, 333/2, 415, 414/4, 416/3, 443/2 428/2 obręb geodezyjny Żółwia Błoć
  • 56/20 70, 362 obręb geodezyjny nr 3miasta Goleniów,
  • 6,7,16, 17, 18, 31, 32 obręb geodezyjny nr 4 miasta Goleniów,
  • 1, 3 ,5, 6/2, 7, 12, 35/4 obręb geodezyjny nr 5 miasta Goleniów.

 

W związku z powyższym informuje się, że:

  • dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Wydział Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w pokoju              nr 206 (I piętro tutejszego urzędu),w godzinach od 7.30 do 15.30 (od poniedziałku                       do piątku),
  • w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia można zapoznać się z materiałami        oraz wnieść stosowne uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

 

Liczba stron w postępowaniu o wydanie w/w decyzji przekracza 20, w związku z tym, stosownie do art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji                 o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), stosuje się przepisy art. 49 ustawy               z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,                 poz. 267), strony będą zawiadomione o decyzji i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie umieszczane w sposób zwyczajowo przyjęty.

Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie , Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin za pośrednictwem Burmistrza Gminy Goleniów, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 21-09-2015 12:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 21-09-2015
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2015 12:45