herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodnopomorskiego z dnia 12 lipca 2016 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz dokumentacji hydrogeologicznej w podłożu drogi ekspresowej S3. Zadanie 1:Droga ekspresowa S3 na odcinku Brzozowo-Miękowo km 44+220-61+800 pow. goleniowski, województwo zachodniopomorskie.