herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie - zawiadamia się że w dniu 17 lutego 2016r. została wydana decyzja P- 10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości do 600 mb na terenie działek nr : 49/5 i 48/2 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo.

 

WPNS.6733.67.2015.KB.MSZ                                                                                                                                                                                                     Goleniów, dnia 17 lutego 2016r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA GOLENIOWA

 

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

 

      Burmistrz Goleniowa  zawiadamia,

 

że w dniu 17 lutego 2016r. została wydana decyzja P- 10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości do 600  mb na terenie działek nr :  49/5 i 48/2  położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo.

 

 

na wniosek: osoby fizycznej.

 

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Goleniowa w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie , Plac Lotników nr 1, pokój nr 206, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, (tel. 91 46 98 231).

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 22-02-2016 11:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 22-02-2016
Ostatnia aktualizacja: - 22-02-2016 11:35