herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 29.07.2016 r. Pana Grzegorza Domaradzkiego, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: ,, Budowa drogi S-6 na odcinku Goleniów-Nowogard ( S-3 Węzeł ,, Goleniów Pólnoc " z węzłem - początek obwodnicy m.Nowogard)", w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.