herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 12/ŚU/2012r. dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie ścianami zewnętrznymi i stropem rampy załadunkowej dla potrzeb realizacji transportu międzyoperacyjnego w procesie produkcyjnym zamknięć kontaktowych oraz budowie kanału nawiewnego ułożonego a podporach pomiędzy istniejącym budynkiem sprężarkowni i główna halą produkcyjną, na terenie działki nr 48, położonej w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Goleniów.

 

 

Goleniów, dnia 11 maja 2012r..

 

WPNS.6220.3.2012.JC

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zmian./ zawiadamia, że w dniu 2 maja 2012 r. została wydana decyzja Nr 12/ŚU/2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: zabudowie ścianami zewnętrznymi i stropem rampy załadunkowej dla potrzeb realizacji transportu międzyoperacyjnego w procesie produkcyjnym zamknięć kontaktowych oraz budowie kanału nawiewnego ułożonego a podporach pomiędzy istniejącym budynkiem sprężarkowni i główna halą produkcyjną, na terenie działki nr 48, położonej w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Goleniów.

 

Umożliwia się zapoznanie z treścią w/w decyzji, dokumentacją sprawy oraz uzgodnieniami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie. Dokumenty dostępne są w pokoju 206 Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie,Plac Lotników 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15.

 

 

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 11-05-2012 15:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 11-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 11-05-2012 15:07