herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A., reprezentowanego przez pełnomocnika - Panią Agnieszką Boroń, prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN 1000".