herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średnego ciśnienia (0,15-0,35 MPa) na terenie działek nr 103/5, 103/6, 103/8, 103/2, 101, 55/4, 55/9 położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica

 

 

WAOŚ –KB.7335/121/2010                     Goleniów, dnia 08 listopada 2010r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia ( 0,15 – 0,35 MPa ) na terenie działek nr : 103/5, 103/6, 103/8, 103/2, 101, 55/4, 55/9 położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica.

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w Sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) w poniedziałki w godz. od 730 do 1630 od wtorku do piątku od godz. 730 do 1515 w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.

 

Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Wydziale Architektury i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE WYWIESZONO DNIA....................................................

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 08-11-2010 14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 08-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-11-2010 14:42