herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji transformatorowej 15/04 kV na terenie działki nr 18, linii kablowej 15kV na działkach nr 18, 20, 24, słupa linii napowietrznej 15 kV na działkach nr 20 i 24, słupa linii napowietrznej 15 kV na działce nr 24, linii kablowej 0,4kV na działkach nr 18, 20, 21/22, 21/24, szafek i złączy kablowych 0,4kV na terenie działek nr 18, 20, 21/22, 21/24 - działki położone w obrębie geodezyjnym Tarnowiec.

 

WPNS.6733.20.2011.KB                                      Goleniów, dnia 21 marca 2011r.

  

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji transformatorowej 15/04kV na terenie działki nr 18 , linii kablowej 15kV na działkach nr : 18, 20, 24, słupa linii napowietrznej 15 kV na działkach nr: 20 i 24, słupa linii napowietrznej 15kV na działce nr 24 ,linii kablowej 0,4kV na działkach nr: 18, 20, 21/22, 21/24,szafek i złączy kablowych 0,4kV na terenie działek nr: 18, 20, 21/22, 21/24 – działki położone obrębie geodezyjnym Tarnowiec.

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w Sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) od poniedziałku do wtorku w godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.

 

Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE WYWIESZONO DNIA....................................................

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 21-03-2011 10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 21-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 21-03-2011 10:58