herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie - Burmistrz Goleniowa zawiadamia, że w dniu 18 marca 2016 r. została wydana decyzja P- 14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :budowie odcinka linii kablowej oświetleniowej 0,4 kV na terenie działki nr 277/21 położonej w obrębie geodezyjnym Imno . Na wniosek: Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

WPNS.6733.7.2016.KB                                                                                                        Goleniów, dnia 18 marca 2016r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOLENIOWA

 

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

 

                                            Burmistrz Goleniowa zawiadamia,

 

że w dniu 18 marca 2016 r. została wydana decyzja P- 14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :budowie odcinka linii kablowej oświetleniowej 0,4 kV na terenie działki nr 277/21 położonej w obrębie geodezyjnym Imno .

na wniosek: Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

 

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Goleniowa w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie , Plac Lotników nr 1, pokój nr 206, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, (tel. 91 46 98 231).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 18-03-2016 10:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 18-03-2016
Ostatnia aktualizacja: - 18-03-2016 10:39