herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu DN 150 oraz stacji pomiarowej - przyłączenie do sieci przesyłowej w dyspozycji OSP, sieci gazowej podmiotu służącej do dystrybucji paliwa gazowego w Żółwiej Błoci.

 

Goleniów, dnia 15 lipca 2011r.

 

WPNS.6220.7.2011.am

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/ zawiadamia, że w dniu 15 lipca 2011r. została wydana decyzja Nr 20/SU/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu DN 150 oraz stacji pomiarowej - przyłączenie do sieci przesyłowej w dyspozycji OSP, sieci gazowej podmiotu służącej do dystrybucji paliwa gazowego.

Inwestycja obejmuje działki nr 413/1, nr 413/2, nr 414/1, nr 414/2, nr 416/3, nr 414/4, nr 415, nr 416/1, nr 417, położone w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć.

 

 

Z treścią decyzji Zainteresowani mogą się zapoznać w ciągu 14 dni, od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, w pokoju 206 Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 19-07-2011 10:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 19-07-2011
Ostatnia aktualizacja: - 19-07-2011 10:10